Inserarea unei secțiuni repetabile

Dacă inserați o secțiune repetabilă în șablonul formular Microsoft Office InfoPath, utilizatorii pot să adauge mai multe instanțe ale acelei secțiuni atunci când completează un formular care se bazează pe șablonul formular.

În acest articol

Când se utilizează o secțiune repetabilă

Punctul de vedere al utilizatorului

Inserarea unei secțiuni repetabile

Sfaturi aspect

Când se utilizează o secțiune repetabilă

O secțiune repetabilă este un control care conține alte controale și care se repetă după cum este necesar. Utilizați o secțiune repetabilă atunci când doriți să:

 • Colectați mai multe instanțe ale aceluiași tip de date. De exemplu, într-un raport de vânzări din șablonul formular, aveți posibilitatea să utilizați o secțiune repetabilă pentru a colecta obiective de vânzări de la echipa de vânzări.

 • Afișați cantități variabile de date într-un formular. De exemplu, dacă șablonul formular este conectat la o bază de date de înregistrări de clienți, aveți posibilitatea să utilizați o secțiune repetabilă pentru a afișa înregistrări potrivite atunci când un utilizator interoghează baza de date din InfoPath. Dacă se returnează o înregistrare, utilizatorul vede numai o secțiune în formular. Dacă se returnează 10 înregistrări, utilizatorul vede 10 secțiuni.

 • Evitați zone substituente care ocupă spațiu critic în șablonul formular.

Imaginați-vă un șablon formular de aplicație de asigurări în care aplicanții trebuie să listeze numele și vârstele persoanelor pe care le au în întreținere. În versiunea imprimată pe hârtie a acestui formular, este posibil să vedeți trei câmpuri substituente, presupunându-se că majoritatea persoanelor au în întreținere cel mult trei persoane. Persoanele care au mai mult de trei persoane în întreținere vor trebui să înghesuie informațiile despre persoanele suplimentare sub câmpurile existente sau să scrie pe spatele formularului.

Într-o versiune InfoPath a acestui formular, aveți posibilitatea să utilizați o secțiune repetabilă, astfel încât aplicanții să poată adăuga cu ușurință persoanele pe care le au întreținere. Următoarea ilustrație afișează modul în care acest formular pentru persoana care îl completează.

Repeating section on form

Când se inserează o secțiune repetabilă în șablonul formular, de fapt se inserează un container gol. Pentru ca secțiunea repetabilă să fie utilă, trebuie să inserați în ea alte controale.

Controale înrudite

InfoPath include alte controale care sunt similare cu secțiunile repetabile, dar care au alte scopuri. Pentru a decide care dintre aceste controale funcționează mai bine pentru propriul șablon formular, consultați următoarea listă:

Tabel repetabil    Dacă doriți ca utilizatorii să poată adăuga mai multe rânduri la un tabel, luați în considerare utilizarea unui tabel repetabil în loc de o secțiune repetabilă în șablonul formular. De exemplu, aveți posibilitatea să prezentați date pe elemente, cum ar fi elementele de facturare, într-un format de tabel, astfel încât utilizatorii să adauge rânduri suplimentare la tabel după cum este necesar. În cele din urmă, utilizarea unui tabel repetabil în loc de o secțiune repetabilă este o chestiune de preferință. Ambele controale vă permit să colectați sau să afișați mai multe instanțe ale aceluiași tip de date.

Secțiune    Secțiunile se utilizează pentru a organiza grupuri de controale asociate. Dacă utilizați o secțiune în loc de o secțiune repetabilă, utilizatorii nu pot adăuga secțiuni suplimentare la formularul lor.

Grup de alegere repetabil    Grupurile de alegere conțin două sau mai multe secțiuni. În mod implicit, una dintre aceste secțiuni apare în formular. Utilizatorii pot să aleagă să o înlocuiască cu altă secțiune. Grupurile de alegere pot fi inserate într-un formular de mai multe ori de utilizator.

Secțiune repetabilă recursivă    Ca și secțiunea repetabilă, o secțiune repetabilă recursivă poate fi inserată de mai multe ori într-un formular. Când utilizatorii inserează mai multe instanțe ale unei secțiuni repetabile, secțiunea este inserată sub secțiunea anterioară, secțiunile fiind aranjate astfel unele sub altele. În cazul secțiunii repetabile recursive, fiecare secțiune nouă se inserează în cadrul unei secțiuni existente, rezultatul fiind un set de secțiuni imbricate. Acest lucru este util atunci când doriți să creați conținut ierarhic, cum ar fi o schiță.

Secțiune opțională    Dacă adăugați o secțiune repetabilă la șablonul formular, ea va apărea întotdeauna în formular atunci când utilizatorul îl deschide prima oară. Secțiunile opționale, pe de altă parte, sunt ascunse în mod implicit. Utilizatorii dvs. pot alege să includă secțiunea opțională în formular. De exemplu, într-un formular de comandă de achiziție, unii utilizatori pot dori să comenteze în legătură cu produsele pe care plănuiesc să le comande. Aveți posibilitatea să inserați o secțiune opțională și să adăugați o casetă text îmbogățit etichetată Note în acea secțiune opțională. Utilizatorii pot să adauge secțiunea opțională dacă au nevoie, făcând clic pe textul de instrucțiuni de sub secțiunea opțională.

Control listă    Controalele listă sunt cele mai simple tipuri de controale repetabile, fiind utile când doriți ca utilizatorii să aibă posibilitatea să adauge atâtea elemente câte sunt necesare într-o listă cu marcatori, o listă numerotată sau una simplă. De exemplu, utilizați o listă cu marcatori pentru a colecta mai multe elemente de acțiune într-o listă de probleme .

Setări principal/detaliu    Un control principal/detaliu este un set de două controale asociate. Acest control principal este întotdeauna un tabel repetabil. Controlul detaliu poate fi un tabel repetabil sau o secțiune repetabilă. Aveți posibilitatea să utilizați controlul principal/detaliu pentru a lega un control la altul, astfel încât selecția primului control determină ce apare în al doilea control.

Începutul paginii

Punctul de vedere al utilizatorului

Când utilizatorii deplasează indicatorul mouse-ului peste secțiunea repetabilă, apare un buton albastru cu o săgeată pe el în colțul din stânga sus. Acesta este butonul meniului de comenzi rapide. Utilizatorii pot face clic pe acest buton pentru a insera sau elimina secțiunea repetabilă.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Începutul paginii

Inserarea unei secțiuni repetabile

Procedura de inserare a unei secțiuni repetabile este ușor diferită dacă proiectați un șablon nou, necompletat sau dacă proiectați șablonul formular pe baza unei baze de date sau a unei surse de date externe.

Următoarea ilustrație afișează cum arată o secțiune repetabilă atunci când este selectată în mod proiectare.

Repeating section selected in design mode

Controalele pot fi legate sau nelegate. Când un control este legat, acesta este conectat la un câmp sau grup din sursa de date, astfel încât datele introduse în control să fie salvate în fișierul formularului de bază (.xml). Când un control este nelegat, acesta nu este conectat la un câmp sau grup și datele introduse în control nu sunt salvate. Când selectați sau deplasați indicatorul peste un control, text și o pictogramă de legare apar în colțul din dreapta sus al controlului. Acest text indică grupul sau câmpul de care controlul este legat în sursa de date. Pictograma arată dacă există o legătură corectă între control și acel grup sau câmp. Când legătura este corectă, apare o pictogramă verde. Dacă legătura nu este corectă, veți vedea o pictogramă albastră sau roșie.

Sursa de date pentru formular constă din câmpuri și grupuri afișate într-o vizualizare ierarhică în panoul de activitate Sursa de date. Secțiunile repetabile sunt de obicei legate la grup repetabil în sursa de date a șablonului formular, deși ele pot să fie legate și la câmp repetabil.

În următorul exemplu, secțiunea repetabilă Dependențe din șablonul formular este legată la grupul repetabil dependent din panoul de activități Sursa de activități. Fiecare control din secțiunea repetabilă este legat la un câmp care este parte din grupul secțiunii repetabile.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Inserarea unei secțiuni repetabile într-un șablon formular nou, necompletat

Când proiectați un șablon formular nou și necompletat, caseta de verificare Creare automată sursă de date din panoul de activitate Controale este selectat implicit. Aceasta permite InfoPath să creeze automat câmpuri și grupe în sursa de date, pe măsură ce adăugați controale la șablonul formular. Aceste câmpuri și grupe sunt reprezentate de pictograme de folder și fișier în panoul de activitate Sursa de date.

 1. În șablonul formular, plasați cursorul în locul în care veți insera controlul.

 2. Dacă panoul de activitate Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale în meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 3. Sub Inserare controale, faceți clic pe Secțiune repetabilă.

 4. Pentru a adăuga controale la o secțiune repetabilă, glisați controalele dorite din panoul de activitate Controale, în secțiunea repetabilă din șablonul formular.

  Notă: Nu mutați un control aflat deja în secțiunea de pe șablonul formular, cu excepția cazului în care câmpul controlului este deja parte a grupului secțiunii în sursa de date. În caz contrar, legătura controlului se poate întrerupe.

 5. Pentru a adăuga o etichetă la control, tastați text deasupra sa.

Inserarea unei secțiuni repetabile într-un șablon formular care se bazează pe o sursă de date existentă

Dacă proiectul șablonului formular se bazează pe un fișier XML (Extensible Markup Language), o bază de date sau un serviciu Web existente, InfoPath derivă câmpurile și grupurile din panoul de activitate Sursă de date din acea sursă de date existentă. În acest scenariu, aveți posibilitatea să adăugați o secțiune repetabilă fie prin glisarea unui grup repetabil din panoul de activități Sursa de date în șablonul formular, fie inserând secțiunea repetabilă utilizând panoul de activități Controale, după cum este descris mai jos:

 1. În șablonul formular, plasați cursorul în locul în care veți insera controlul.

 2. Dacă panoul de activitate Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale în meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 3. Sub Inserare controale, faceți clic pe Secțiune repetabilă.

 4. În caseta de dialog Legare secțiune repetabilă, selectați grupul repetabil în care doriți să se stocheze secțiunea repetabilă, apoi faceți clic pe OK.

 5. Adăugați controale la secțiunea repetabilă, apoi legați-le la câmpurile potrivite din sursa de date.

 6. InfoPath utilizează numele câmpului sau al grupului ca etichetă a controlului. Dacă este necesar, schimbați textul etichetei.

  Sfat: De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați panoul de activități Sursa de date pentru a insera controale. În panoul de activități Sursa de date, faceți clic cu butonul din dreapta pe grupul repetabil la care doriți să legați secțiunea repetabilă, apoi faceți clic pe Secțiune repetabilă în meniul de comenzi rapide.

Începutul paginii

Sfaturi aspect

Înainte să inserați controale într-o secțiune repetabilă, gândiți-vă la cum doriți să le aranjați. Aveți posibilitatea să adăugați controale în mod liber, glisându-le acolo unde vreți. Dacă însă doriți mai mult control asupra aspectului, adăugați un tabel de aspect în secțiunea repetabilă și inserați etichetele și controalele în celule individuale, astfel încât să se alinieze într-un mod plăcut. În următorul exemplu, proiectantul de formular a utilizat un tabel de aspect de un rând pe trei coloane pentru a aranja controalele într-o secțiune repetabilă.

layout table used to arrange controls in repeating section

În afară de a utiliza tabele de aspect, aveți și următoarele posibilități:

 • Pentru a modifica dimensiunea mai multor secțiuni repetabile odată, selectați secțiunile repetabile pentru care doriți să modificați dimensiunea. În meniul Format, faceți clic pe Proprietăți, apoi efectuați reglările necesare în fila Dimensiune.

 • Pentru a modifica bordura sau culoarea unei secțiuni repetabile, selectați-o în șablonul formular, apoi, în meniul Format, faceți clic pe Borduri și umbrire, faceți clic pe fila Borduri, apoi efectuați reglările necesare.

 • Pentru a vedea modul în care controalele din secțiunea repetabilă vor arăta cu text înăuntru, faceți clic pe Date eșantion în meniul Vizualizare. Astfel, vă veți crea o impresie despre cum va arăta șablonul formular atunci când este completat de utilizatori.

 • Ocazional, textul din controalele unei secțiuni repetabile și etichetele aflate la stânga controalelor pot apărea ușor nealiniate. Pentru a le realinia rapid, faceți dublu clic pe control, pe Aliniere în fila Dimensiune, apoi faceți clic pe Se aplică. Dacă eticheta și controlul sunt în celule diferite într-un tabel de aspect, faceți clic cu butonul din dreapta pe celula care conține eticheta, pe Proprietăți tabel în meniul de comenzi rapide, apoi faceți clic pe La centru sub Aliniere verticală în fila Celulă.

 • Opțiunea Repetare verticală este selectată în mod implicit. Aceasta înseamnă că pe măsură ce utilizatorii adaugă secțiuni care se repetă, secțiunile respective apar într-o formație verticală, prelungind formularul în jos. Ca variantă, se poate alege ca secțiunea care se repetă să se extindă pe orizontală. Acest lucru vă permite să creați aspecte total diferite. De exemplu, aveți posibilitatea să creați un șablon formular care seamănă cu un calendar. Opțiunea Repetare orizontală nu este acceptată în șabloanele formular compatibile cu un browser.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×