Inserarea numerelor de pagină în foi de lucru

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Dacă doriți ca paginile să fie numerotate atunci când imprimați o foaie de lucru, puteți insera numere de pagină în anteturile sau subsolurile de pagină ale foii de lucru. Numerele de pagină pe care le inserați nu se afișează în foaia de lucru în vizualizarea Normal ci se afișează numai în vizualizarea Aspect pagină și pe paginile imprimate.

Puteți să inserați numere de pagină pentru o foaie de lucru în vizualizarea Aspect pagină, unde le puteți vedea, sau să utilizați caseta de dialog Inițializare pagină dacă doriți să inserați numere de pagină pentru mai multe foi de lucru în același timp. Pentru alte tipuri de foi, cum ar fi foile de diagrame, puteți insera numere de pagină numai prin intermediul casetei de dialog Inițializare pagină.

În mod implicit, paginile sunt numerotate succesiv, începând cu pagina 1, dar puteți începe cu un număr diferit. De asemenea, puteți modifica ordinea în care sunt numerotate paginile.

Ce intenționați?

Inserarea numerelor de pagină pe o singură foaie de lucru

Inserarea numerelor de pagină pe mai multe foi de lucru

Setarea unui alt număr pentru pagina de început

Modificarea ordinii în care sunt numerotate paginile

Eliminarea numerelor de pagină

Inserarea numerelor de pagină pe o singură foaie de lucru

Puteți insera numere de pagină pentru o singură foaie de lucru utilizând vizualizarea Aspect pagină. Numerele de pagină sunt utile dacă foaia dvs. de lucru conține mai multe rânduri și se imprimă pe mai multe pagini.

 1. Faceți clic pe foaia de lucru pentru care doriți să inserați numere de pagină.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe Antet și subsol.

  Grupul Celule din fila Pornire

  Notă : Microsoft Excel afișează foaia de lucru în vizualizarea Aspect pagină. De asemenea, puteți face clic pe Aspect pagină Imagine buton pe bara de stare pentru a afișa această vizualizare.

 3. În foaia de lucru, faceți clic pe Faceți clic pentru a adăuga un antet sau Faceți clic pentru a adăuga un subsol.

  Se va afișa instrumente antet și subsol, adăugând fila Proiect.

 4. Pentru a specifica unde doriți să apară numărul paginii în antet sau subsol, faceți clic în caseta Secțiunea din stânga, Secțiunea din centru sau Secțiunea din dreapta din antet sau subsol.

 5. În fila Proiect, în grupul Opțiuni antet și subsol, faceți clic pe Număr de pagină.

  Imagine Panglică Excel

  Substituentul &[Pagină] apare în secțiunea selectată.

 6. Pentru a adăuga numărul total de pagini, tastați un spațiu după &[Pagină], tastați cuvântul din urmat de un spațiu, apoi, în grupul Elemente antet și subsol, faceți clic pe Număr de pagini.

  Substituentul &[Pagină] din &[Pagini] apare în secțiunea selectată.

 7. Faceți clic oriunde în afara zonei de antet sau subsol pentru a afișa numerele de pagini efective în vizualizarea Aspect pagină.

 8. După ce ați terminat de lucru în vizualizarea Aspect pagină, în fila Vizualizare, în grupul Vizualizări registru de lucru, faceți clic pe Normal.

  Grupul Celule din fila Pornire

  Sfat : De asemenea, puteți face clic pe Normal Imagine buton în bara de stare.

Începutul paginii

Inserarea numerelor de pagină în mai multe foi de lucru

Puteți insera numere de pagină pe mai multe foi din registrul de lucru, utilizând caseta de dialog Inițializare pagină. Aceasta vă permite să adăugați numere de pagină la mai multe foi de lucru dintr-un registru de lucru, dar fiecare foaie de lucru conține propriul său set de numere de pagină. De exemplu, dacă registrul de lucru conține două foi de lucru care au câte două pagini, prima foaie de lucru va conține două pagini numerotate 1 și 2. A doua foaie de lucru va conține, de asemenea, două pagini numerotate 1 și 2.

Sfat : Pentru a adăuga numere de pagină la toate foile de lucru dintr-un registru de lucru, în ordine succesivă, trebuie să modificați numărul cu care începe fiecare foaie de lucru. Pentru mai multe informații, consultați Pornirea numerotării paginilor utilizând un alt număr.

 1. Faceți clic pe foile de lucru sau pe foile diagramă la care doriți să adăugați numere de pagină.

  Cum se selectează mai multe foi de lucru

  Pentru a selecta

  Procedați astfel

  O singură foaie

  Faceți clic pe selectorul foii.

  Selectorul foii active

  Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.

  Butoane de defilare prin foaie

  Două sau mai multe foi adiacente

  Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Shift în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.

  Două sau mai multe foi neadiacente

  Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.

  Toate foile dintr-un registru de lucru

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapide.

  Sfat    Când sunt selectate mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anularea grupării foilor în meniul de comenzi rapide.

 2. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

  Grupul Celule din fila Pornire

 3. În caseta de dialog Inițializare pagină, în fila Antet/Subsol, faceți clic pe Antet particularizat sau Subsol particularizat.

 4. Pentru a specifica unde anume în antet sau subsol va apărea numărul paginii, faceți clic în caseta Secțiunea din stânga:, Secțiunea din centru sau Secțiunea din dreapta.

 5. Pentru a insera numerele, faceți clic pe butonul Inserare număr de pagină Buton WordArt .

  Substituentul &[Pagină] apare în secțiunea selectată.

 6. Pentru a adăuga numărul total de pagini, tastați un spațiu după &[Pagină], tastați cuvântul din urmat de un spațiu, apoi faceți clic pe butonul Inserare număr de pagini Buton WordArt .

  Substituentul &[Pagină] din &[Pagini] apare în secțiunea selectată.

Începutul paginii

Setarea unui alt număr pentru pagina de început

Sfat : Pentru a numerota toate paginile foii de lucru dintr-un registru de lucru în mod secvențial, adăugați mai întâi numere de pagină la toate foile de lucru dintr-un registru de lucru, apoi folosiți următoarea procedură pentru a începe numerotarea paginilor în fiecare foaie de lucru cu numărul potrivit. De exemplu, dacă registrul de lucru conține două foi de lucru care se vor imprima amândouă ca două pagini, ați utiliza această procedură pentru a începe numerotarea paginilor pentru a doua foaie de lucru de la numărul 3.

 1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

  Grupul Celule din fila Pornire

 2. În fila Pagină, în caseta Numărul primei pagini, tastați numărul pe care doriți să-l utilizați pentru prima pagină.

  Sfat : Pentru a utiliza sistemul de numerotare implicit, tastați Auto în caseta Numărul primei pagini.

Începutul paginii

Modificarea ordinii în care sunt numerotate paginile

Implicit, Excel numerotează și imprimă paginile de sus în jos, apoi de la stânga la dreapta în foaia de lucru, dar aveți posibilitatea să modificați direcția pentru a numerota și imprima paginile de la stânga la dreapta, apoi de sus în jos.

 1. Faceți clic pe foaia de lucru pentru care doriți să modificați ordinea de numerotare:

 2. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

  Grupul Celule din fila Pornire

 3. În fila Foaie, sub Ordinea paginilor, faceți clic pe În jos, apoi lateral sau Lateral, apoi în jos.

  Sfat : Direcția fiecărei opțiuni este afișată în caseta de examinare.

Începutul paginii

Eliminarea numerelor de pagină

 1. Faceți clic pe foile de lucru sau pe foile diagramă pentru care doriți să eliminați numerele de pagină.

  Cum se selectează mai multe foi de lucru

  Pentru a selecta

  Procedați astfel

  O singură foaie

  Faceți clic pe selectorul foii.

  Selectorul foii active

  Dacă nu vedeți selectorul pe care îl doriți, faceți clic pe butoanele de defilare ale selectorilor pentru a afișa selectorul, apoi faceți clic pe selector.

  Butoane de defilare prin foaie

  Două sau mai multe foi adiacente

  Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Shift în timp ce faceți clic pe selectorul ultimei foi de selectat.

  Două sau mai multe foi neadiacente

  Faceți clic pe selectorul pentru prima foaie. Apoi țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe selectorii celorlalte foi de selectat.

  Toate foile dintr-un registru de lucru

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapide.

  Sfat    Când sunt selectate mai multe foi de lucru, apare [Grup] în bara de titlu din partea de sus a foii de lucru. Pentru a anula selectarea mai multor foi de lucru dintr-un registru de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă nu este vizibilă nicio foaie de lucru neselectată, faceți clic cu butonul din dreapta pe selectorul unei foi selectate, apoi faceți clic pe Anularea grupării foilor în meniul de comenzi rapide.

 2. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe lansatorul de casetă de dialog Imagine buton de lângă Inițializare pagină.

  Grupul Celule din fila Pornire

 3. În fila Antet/Subsol, în caseta verticală Antet sau Subsol, faceți clic pe (niciunul).

  Notă : Poate fi necesar să defilați în partea de sus a listei pentru a face clic pe (niciunul).

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×