Inserarea, ștergerea sau editarea notelor de subsol și a notelor de final

În Word 2010, puteți utiliza filele panglicii actualizate pentru a naviga și a vă organiza cele mai importante comenzi.

Notele de subsol și notele de final sunt utilizate în documentele imprimate pentru a explica, pentru a comenta sau pentru a furniza referințe pentru textul din document. Aveți posibilitatea de a utiliza notele de subsol pentru comentarii detaliate și notele de final pentru citarea surselor.

Notă : Dacă doriți să creați o bibliografie, aveți posibilitatea să găsiți comenzi pentru crearea și gestionarea surselor și a citatelor pe fila Referințe în grupul Referințe și bibliografie.

În acest articol

Despre notele de subsol și notele de final

Inserarea unei note de subsol sau a unei note de final

Modificarea formatului de număr al notelor de subsol sau al notelor de final

Creare unei notificări de continuare a notei de subsol sau a notei de final

Ștergerea unei note de subsol sau a unei note de final

Despre notele de subsol și notele de final

O notă de subsol sau de final constă în două părți aflate în legătură: marcaj de referință notă și textul corespunzător al notei.

Exemple de notă de subsol și de notă de final într-un document

1. Marcaje de referință pentru note de subsol și note de final

2. Linie separatoare

3. Text notă de subsol

4. Text notă de final

Începutul paginii

Inserarea unei note de subsol sau a unei note de final

Microsoft Office Word numerotează automat notele de subsol și de final, după ce specificați o schemă de numerotare. Aveți posibilitatea să utilizați o singură schemă de numerotare pe parcursul întregului document sau să utilizați scheme diferite de numerotare în cadrul fiecărei secțiune a documentului.

Atunci când adăugați, eliminați sau mutați notele numerotate automat, Word renumerotează marcajele de referință pentru notele de subsol și de final.

Notă : Dacă notele de subsol din document sunt numerotate incorect, este posibil ca documentul să conțină modificări urmărite. Acceptați modificările urmărite pentru ca Word să numeroteze corect notele de subsol și de final.

 1. În Vizualizare cu aspect pagină imprimată, faceți clic în poziția unde doriți să inserați marcajul de referință la notă.

 2. În fila Referințe, în grupul Note de subsol, faceți clic pe Inserare notă de subsol sau Inserare notă de final.

  Word Ribbon Image

  Comandă rapidă de la tastatură Pentru inserarea unei note de subsol ulterioare, apăsați CTRL+ALT+F. Pentru inserarea unei note de final ulterioare, apăsați CTRL+ALT+D.

  În mod implicit, Word amplasează notele de subsol la sfârșitul fiecărei pagini și notele de final la sfârșitul documentului.

 3. Pentru a efectua modificări la formatul notelor de subsol sau de final, faceți clic pe Lansatorul de casete de dialog Note de subsol și efectuați una din următoarele:

  • În caseta Format de număr, faceți clic pe formatul pe care îl doriți.

  • Pentru a utiliza un marcaj particularizat în locul unui format de număr tradițional, faceți clic pe Simbol de lângă Marcaj particularizat, apoi alegeți un marcaj din simbolurile disponibile.

 4. Faceți clic pe Inserare.

  Notă : Acest lucru nu va modifica simbolurile existente. Doar va adăuga unele noi.

  Word inserează numărul de notă și poziționează punctul de inserare imediat după numărul de notă.

 5. Tastați textul notei.

 6. Faceți dublu clic pe numărul notei de subsol sau de final pentru a reveni la marcajul de referință din document.

Începutul paginii

Modificarea formatului de număr al notelor de subsol sau al notelor de final

 1. Plasați punctul de inserare în secțiunea în care doriți să modificați formatul notei de subsol sau al notei de final. Dacă documentul nu este împărțit în secțiuni, plasați punctul de inserare oriunde în document.

 2. În fila Referințe, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Notă de subsol și notă de final.

 3. Faceți clic pe Note de subsol sau pe Note de final.

 4. În caseta Format de număr, faceți clic pe opțiunea dorită.

 5. Faceți clic pe Se aplică.

Începutul paginii

Crearea unei notificări de continuare a notei de subsol sau a notei de final

Dacă o notă de subsol sau o notă de final este prea lungă ca să încapă pe o pagină, puteți crea o notificare de continuare pentru a informa cititorii că o notă de subsol sau o notă de final se continuă pe pagina următoare.

 1. Asigurați-vă că vă aflați în vizualizare Ciornă făcând clic pe Ciornă de lângă Vizualizare pe bara de stare.

 2. În fila Referințe, în grupul Note de subsol, faceți clic pe Afișare note.

  Word Ribbon Image

 3. Dacă documentul conține atât note de subsol cât și note de final, apare un mesaj. Faceți clic pe Vizualizare zonă note de subsol sau pe Vizualizare zonă note de final, apoi faceți clic pe OK.

 4. În lista panoului de note, faceți clic pe Notificare de continuare notă de subsol sau pe Notificare de continuare notă de final.

 5. În panoul de note, tastați texul pe care doriți să îl utilizați pentru notificarea de continuare. De exemplu, tastați Notele de final se continuă pe pagina următoare.

Începutul paginii

Ștergerea unei note de subsol sau a unei note de final

Atunci când doriți să ștergeți o notă, lucrați cu marcajul de referință la notă din fereastra documentului, nu cu textul din notă.

Un marcaj de referință la note într-un document

1. Marcaj de referință la note

Dacă ștergeți un marcaj de referință la note numerotat automat, Word numerotează notele în ordinea nouă.

Ștergerea unei note

 • Selectați în document marcajul de referință la notă al notei de subsol sau de final pe care doriți să o ștergeți, apoi apăsați tasta DELETE.

Începutul paginii

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×