Importul sau legarea la datele dintr-o listă SharePoint

Importul sau legarea la datele dintr-o listă SharePoint

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Aveți posibilitatea să aduceți date din SharePoint în Access în oricare dintre cele două moduri: prin import sau prin legare.

Procesul de import creează o copie a listei SharePoint într-o bază de date Access. În timpul operațiunii de import, puteți să specificați listele pe care doriți să le copiați și, pentru fiecare listă selectată, specificați dacă importați întreaga listă sau doar o anumită vizualizare.

Procesul de legare se conectează la datele din alt program, astfel încât să puteți vizualiza și edita cele mai recente date atât în SharePoint, cât și în Access, fără a crea și a menține o copie a datelor în Access. Dacă nu doriți să copiați o listă SharePoint în baza de date Access, dar doriți să difuzați interogări și să generați rapoarte pe baza conținutului listei respective, ar trebui să creați un link la date.

Acest articol descrie pașii pentru importul de la și pentru legarea la o listă SharePoint.

Notă: Acest articol nu se aplică pentru aplicațiile web Access - tipul de bază de date pe care o proiectați cu Access și o publicați online.

Ce intenționați?

Importul unei liste SharePoint

Ce mai trebuie să știu despre import?

Activități asociate cu importul

Legarea la o listă SharePoint

Importul unei liste SharePoint

Când importați date, Access creează un tabel și copiază coloanele și elementele din lista (sau vizualizarea) sursă în acel tabel sub formă de câmpuri și înregistrări. În finalul operațiunii de import, aveți posibilitatea să alegeți să salvați detaliile operațiunii de import ca specificație. Specificația de import vă ajută să repetați operațiunea de import în viitor, fără a fi necesară de fiecare dată parcurgerea pașilor din expertul Import.

Iată motivele comune pentru importul unei liste SharePoint într-o bază de date Access:

 • Pentru a muta permanent date, cum ar fi o listă de persoane de contact, într-o bază de date Access, pentru că nu mai aveți nevoie de acele informații pe site-ul SharePoint. Puteți să importați lista în Access, apoi să o ștergeți de pe site-ul SharePoint.

 • Departamentul sau grupul de lucru utilizează Access, dar vi se indică ocazional o listă SharePoint care cuprinde date suplimentare care trebuie îmbinate într-una dintre bazele de date.

Efectuați acești pași înainte de a importa lista

 1. Găsiți site-ul SharePoint care conține listele pe care doriți să le copiați și notați adresa site-ului.

  O adresă de site validă începe cu http:// sau https://, urmată de numele serverului, și se termină cu calea la site-ul specific de pe server.

 2. Identificați listele pe care doriți să le copiați în baza de date, apoi decideți dacă doriți întreaga listă sau doar o anumită vizualizare. Puteți să importați mai multe liste într-o singură operațiune de import, dar este posibil să importați o singură vizualizare a fiecărei liste. Dacă este necesar, creați o vizualizare care conține doar coloanele și elementele care vă interesează.

 3. Examinați coloanele din lista sau vizualizarea sursă.

  Tabelul următor explică o serie de considerații de reținut atunci când importați elemente diferite:

  Element

  Considerații

  Coloane

  Access importă numai primele 256 de coloane, deoarece acceptă doar 256 de câmpuri într-un tabel. Pentru a evita această problemă, creați o vizualizare și adăugați în aceasta doar coloanele pe care le doriți, asigurându-vă că numărul total de coloane nu depășește 256.

  Foldere

  Fiecare folder din lista SharePoint devine o înregistrare în tabelul Access. De asemenea, elementele dintr-un folder apar ca înregistrări, imediat sub înregistrarea corespunzătoare acelui folder.

  Coloane de căutare

  Dacă o coloană sursă caută valori într-o altă listă, aveți două opțiuni:

  • Importați valorile de afișare ca parte a câmpului propriu-zis. În acest caz, nu trebuie să importați listă asociată.

  • Impuneți câmpului de destinație să caute în alt tabel. În acest caz, dacă baza de date nu conține un tabel care poate furniza valori de căutare, trebuie să importați și lista asociată.

  Notă: O coloană sursă Persoană sau Grup este un tip special de coloană de căutare. Aceasta caută valori în lista Informații utilizator, așa că trebuie să decideți dacă doriți să importați lista Informații utilizator împreună cu alte liste.

  Coloane calculate

  Rezultatele dintr-o coloană calculată sunt copiate într-un câmp al cărui tip de date depinde de tipul de date al rezultatului calculat. Expresia care efectuează calculul nu este copiată.

  Atașări

  Coloana de atașări a listei este copiată într-un câmp denumit Atașări.

  Coloane multi-valoare

  O coloană de tipul Alegere sau Căutare poate conține valori multiple. Când importați o coloană care acceptă mai multe valori, Access creează o coloană care acceptă mai multe valori.

  Formatarea cu text îmbogățit

  Coloanele care conțin o formatare cu text îmbogățit sunt importate în Access sub formă de câmpuri Memo. Proprietatea Format text a câmpului Memo este setată la Text îmbogățit, iar formatarea se menține. Remarcați faptul că, începând cu Acces 2013, câmpurile de date Memo au fost redenumite câmpuri Text lung.

  Relații

  Access nu creează automat relații între tabelele asociate la sfârșitul operațiunii de import. Trebuie să creați manual relațiile dintre diversele tabele noi și cele existente, utilizând opțiunile din fila Relații. Pentru a afișa fila Relații, pe fila Instrumente bază de date, din grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 4. Identificați baza de date în care doriți să importați listele.

  Asigurați-vă că aveți permisiunile necesare pentru a adăuga date în baza de date. Dacă nu doriți să stocați datele în niciuna dintre bazele de date existente, creați o bază de date necompletată.

 5. Examinați tabelele din baza de date.

  Operațiunea de import creează un tabel cu un nume identic cu cel al listei SharePoint. Dacă acel nume se utilizează deja, Access adaugă „1” la numele nou al tabelului - de exemplu, pentru Persoane de contact1, dacă Persoane de contact1 se utilizează deja, Access va crea Persoane de contact2 etc.

Notă: Access nu suprascrie un tabel din baza de date în cadrul unei operațiuni de import și nu aveți posibilitatea să adăugați conținutul unei liste sau pe cel al unei vizualizări într-un tabel existent.

Importul listei

 1. Deschideți baza de date Access în care vor fi stocate datele importate. Dacă nu doriți să stocați datele în nicio bază de date existentă, creați o bază de date necompletată.

 2. Locația expertului text import/legare diferă ușor, în funcție de versiunea de Access. Alegeți pașii care se potrivește cu versiunea Access:

  • Dacă utilizați cea mai recentă versiune de Access din abonamentul Office 365, în fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Sursă de date nouă > De la Online Services > Listă SharePoint.

  • Dacă utilizați Access 2016, Access 2013 sau Access 2010, pe fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe butonul Mai multe pentru a afișa o listă de opțiuni, apoi faceți clic pe Listă SharePoint.

 3. Access deschide caseta de dialog Preluare date externe - Site SharePoint.

  Selectați dacă importați sau legați la un site SharePoint în caseta de dialog Preluare date externe - Site-ul SharePoint.

 4. În expert, specificați adresa site-ului sursă.

 5. Selectați opțiunea Se importă datele sursă într-un tabel nou din baza de date curentă și faceți clic pe Următorul.

 6. Din lista pe care o afișează expertul, selectați listele pe care doriți să le importați.

 7. În coloana Elemente de importat, selectați vizualizarea pe care o doriți pentru fiecare listă selectată.

 8. Caseta de selectare numită Se face importul valorilor afișate și nu al ID-urilor câmpurilor care caută valori stocate în altă listă controlează datele care sunt importate pentru coloanele de căutare din listele selectate. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a importa valorile de afișare ca parte a câmpului propriu-zis, bifați caseta de selectare. În acest caz, câmpul nu va căuta valori într-un alt tabel.

  • Pentru ca acel câmp de destinație să caute valori în alt tabel, debifați caseta de selectare. Acest lucru va copia ID-urile rândurilor valorii de afișare în câmpul de destinație. ID-urile sunt necesare pentru definirea unui câmp de căutare în Access.

  Atunci când importați ID-uri, trebuie să importați listele care furnizează momentan valorile coloanelor de căutare (dacă baza de date de destinație are deja tabele ce pot funcționa ca tabele de căutare).

  Operațiunea de import plasează ID-urile în câmpul corespunzător, dar nu setează toate proprietățile necesare pentru a face ca acel câmp să funcționeze ca un câmp de căutare. Pașii pentru setarea proprietăților de căutare ale unui astfel de câmp sunt descriși sub Setarea câmpurilor de căutare în acest articol.

 9. Faceți clic pe OK.

Access importă listele, apoi afișează starea operațiunii pe ultima pagină a expertului. Dacă intenționați să repetați operațiunea de import mai târziu, puteți să salvați detaliile ca specificație de import.

Ce mai trebuie să știu despre import?

Activități asociate cu importul

După ce ați terminat operațiunea de import, luați în considerare efectuarea unor activități suplimentare:

Verificarea tipurilor de date    Access selectează tipul de date corespunzător pentru fiecare câmp corespunzător unei coloane sursă. Verificați fiecare câmp și setările sale pentru a vă asigura că toate câmpurile sunt configurate așa cum doriți.

Investigarea câmpurilor suplimentare    În funcție de tipul de listă pe care se bazează tabelul, este posibil să observați, de asemenea, prezența în tabel a câtorva câmpuri suplimentare (cum ar fi Editare, Modificat și Tip). Pentru mai multe informații despre aceste câmpuri și informațiile pe care le conțin, consultați Ajutorul SharePoint. Dacă nu aveți nevoie de aceste câmpuri în baza de date Access, le puteți șterge în siguranță.

Setarea câmpurilor de căutare    Dacă ați importat ID-uri pentru coloane de căutare, trebuie să setați manual proprietățile de căutare ale câmpurilor corespunzătoare.

 1. În Vizualizarea proiect tabel, în lista Tip de date a câmpului, faceți clic pe Expert căutare.

 2. În expert, acceptați selecția implicită (Doresc ca o coloană de căutare să caute valori într-un tabel sau într-o interogare), apoi faceți clic pe Următorul.

 3. Selectați tabelul sau interogarea care va furniza valorile de căutare pentru câmp, apoi faceți clic pe Următorul.

  Notă:  Acest tabel poate fi un tabel nou importat sau un tabel existent.

 4. În panoul Listă de câmpuri, selectați câmpul ID și câmpul care conține valorile de afișare, apoi faceți clic pe Următorul.

 5. Specificați o ordine de sortare, apoi faceți clic pe Următorul.

 6. Faceți clic pe Terminare, apoi salvați modificările de proiectare.

Începutul paginii

Legarea la o listă SharePoint

Atunci când faceți legătura la o listă SharePoint, Access creează un tabel nou (numit adesea și tabel legat) care reflectă structura și conținutul listei sursă. Spre deosebire de import, legarea creează o legătură doar la listă, nu la vreo vizualizare specifică a listei.

Legarea este mai puternică decât importul în două sensuri:

 • Adăugarea și actualizarea datelor    Puteți să efectuați modificări ale datelor fie navigând la site-ul SharePoint, fie lucrând în vizualizarea Foaie de date sau Formular în Access. Modificările pe care le efectuați într-o locație sunt reflectate în cealaltă locație. Dar, dacă doriți să efectuați modificări structurale, cum ar fi să eliminați sau să modificați o coloană, trebuie să deschideți lista în site-ul SharePoint. Nu puteți să adăugați, să ștergeți sau să modificați câmpurile într-un tabel asociat în timp ce lucrați în Access.

 • Tabele de căutare    Când vă legați la o listă SharePoint, Access creează automat tabele legate pentru toate listele de căutare (dacă listele de căutare nu sunt deja legate la baza de date). În cazul în care listele de căutare conțin coloane care caută în alte liste, aceste liste sunt adăugate, de asemenea, la operațiunea de legare, pentru ca listei de căutare a fiecărui tabel legat să-i corespundă un tabel legat în baza de date. De asemenea, Access creează relații între aceste tabele legate.

Scenarii comune pentru legarea la o listă SharePoint

De obicei, creați o legătură la o listă SharePoint de la o bază de date Access din motivele următoare:

 • Departamentul sau grupul de lucru utilizează Access pentru raportarea și interogarea îmbogățite și utilizează Windows SharePoint Services pentru colaborarea și comunicarea echipei. Echipele individuale creează liste pentru a urmări diverse aspecte (cum ar fi persoane de contact și probleme), dar deseori această listă de date trebuie introdusă într-o bază de date pentru agregare și raportare. Legarea este alegerea potrivită, deoarece permite utilizatorilor din site-ul SharePoint și din baza de date să adauge și să actualizeze date și să vizualizeze și să lucreze întotdeauna cu cele mai recente date.

 • Sunteți un utilizator Access care a început recent să utilizeze Windows SharePoint Services. Ați migrat mai multe baze de date pe site-ul de echipă SharePoint, iar majoritatea tabelelor din aceste baze de date sunt tabele legate. De acum înainte, în loc să creați tabele locale, veți crea liste SharePoint, apoi puteți face legătura la aceste liste din bazele de date.

 • Doriți să continuați să stocați listele pe site-urile SharePoint, dar intenționați, de asemenea, să lucrați cu datele cele mai recente din Access pentru a rula interogări și a imprima rapoarte.

Pregătirea legăturii la o listă SharePoint

 1. Găsiți site-ul SharePoint care are listele la care doriți să creați legătura și notați adresa site-ului.

  O adresă de site validă începe cu http:// sau https://, urmată de numele serverului, și se termină cu calea la site-ul specific de pe server.

 2. Identificați listele la care doriți să creați legătura. Aveți posibilitatea să vă legați la mai multe liste într-o singură operațiune de legare, dar nu puteți să creați o legătură la nicio vizualizare specifică de listă.

  Notă: De asemenea, nu puteți să creați o legătură la anchete sau discuții.

 3. Examinați coloanele din lista sursă. Tabelul următor explică o serie de considerații de reținut atunci când creați legături la elemente diferite.

  Element

  Considerații

  Coloane

  Access nu acceptă mai mult de 256 de câmpuri într-un tabel, prin urmare, tabelul legat conține numai primele 256 de coloane.

  Foldere

  Fiecare folder din lista SharePoint apare sub formă de înregistrare în tabelul Access. De asemenea, elementele dintr-un folder apar ca înregistrări, imediat sub înregistrarea corespunzătoare acelui folder.

  Coloane de căutare

  Dacă o coloană sursă caută valori în altă listă și lista asociată nu este deja în baza de date, Access creează automat tabele legate pentru listele asociate.

  Notă: O coloană sursă Persoană sau Grup este un tip special de coloană de căutare, care caută valori în lista Informații utilizator. Dacă vă legați la o listă care conține o coloană Persoană sau Grup, Access creează automat un tabel legat pentru lista Informații utilizatori.

  Coloane calculate

  Rezultatele dintr-o coloană calculată sunt afișate în câmpul corespunzător, dar nu este posibil să vizualizați sau să modificați formula în Access.

  Atașări

  Coloana de atașări a listei se afișează sub formă de câmp denumit Atașări.

  Coloane doar în citire

  Coloanele doar în citire din lista SharePoint vor rămâne doar în citire și în Access. În plus, este posibil să nu se permită adăugarea, ștergerea sau modificarea coloanelor în Access.

  Coloane multi-valoare

  O coloană de tipul Alegere sau Căutare poate conține valori multiple. Pentru coloane de acest tip, operațiunea de legare creează câmpuri care acceptă valorile multiple. Coloanele de căutare multi-valoare se creează în tabelul legat în cazul în care coloana sursă este de tipul Căutare.

 4. Identificați baza de date în care doriți să creați tabelele legate. Asigurați-vă că aveți permisiunile necesare pentru a adăuga date în baza de date. Dacă nu doriți să stocați datele în niciuna dintre bazele de date existente, creați o bază de date nouă, necompletată.

 5. Examinați tabelele din baza de date. Atunci când creați o legătură la o listă SharePoint, se va crea un tabel cu același nume ca lista sursă. Dacă acest nume este deja în uz, Access va adăuga "1" la noul nume de tabel — de exemplu, Contacts1. (Dacă Contacts1 este, de asemenea, deja în uz, Access va crea contact2 etc.) Se aplică aceleași reguli pentru listele asociate.

  Notă: Pe măsură ce continuați, rețineți că Access nu suprascrie niciodată un tabel din baza de date ca parte a unei operațiuni de legare. De asemenea, nu puteți să adăugați conținutul unei liste SharePoint la un tabel existent.

Crearea legăturii la date

 1. Deschideți baza de date destinație.

 2. Locația expertului text import/legare diferă ușor, în funcție de versiunea de Access. Alegeți pașii care se potrivește cu versiunea Access:

  • Dacă utilizați cea mai recentă versiune de Access din abonamentul Office 365, în fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Sursă de date nouă > De la Online Services > Listă SharePoint.

  • Dacă utilizați Access 2016, Access 2013 sau Access 2010, pe fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe butonul Mai multe pentru a afișa o listă de opțiuni, apoi faceți clic pe Listă SharePoint.

 3. Access deschide caseta de dialog Preluare date externe - Site SharePoint.

  Selectați dacă importați sau legați la un site SharePoint în caseta de dialog Preluare date externe - Site-ul SharePoint.

 4. În expert, specificați adresa site-ului sursă.

 5. Selectați Se face legătura la sursa de date prin crearea unui tabel legat., apoi faceți clic pe Următorul

  Expertul afișează listele disponibile pentru legare.

 6. Selectați listele la care doriți să creați legătura, apoi faceți clic pe OK.

  Notă: Dacă unele liste sunt legate deja la baza de date curentă, vor fi bifate casetele de selectare corespunzătoare listelor respective. Dacă doriți să eliminați orice legături, debifați casetele de selectare ale legăturilor pe care doriți să le eliminați.

  Access încearcă să creeze tabele legate, atât pentru listele pe care le-ați selectat în timpul acestei operațiuni, cât și pentru fiecare listă asociată. De asemenea, Access încearcă să reîmprospăteze tabelele legate ce corespund listelor care au fost selectate în expert. Access mai creează și relații între tabele. Spre deosebire de o operațiune de import, o operațiune de legare păstrează setările proprietății de căutare între un câmp de căutare și tabelul asociat. Nu trebuie să setați manual proprietățile câmpului de căutare în Vizualizarea Proiect.

 7. Examinați noile tabele legate în Vizualizarea Foaie de date. Asigurați-vă că toate câmpurile și înregistrările sunt afișate corect.

  Access selectează tipul de date potrivit pentru fiecare câmp ce corespunde unei coloane sursă. Este important să observați că, de fiecare dată când deschideți un tabel legat sau lista sursă, în acestea veți vedea datele cele mai recente. Dar modificările structurale la o listă nu sunt reflectate automat într-un tabel legat. Pentru a actualiza un tabel legat prin aplicarea celei mai recente structuri de listă, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabel în Panoul de navigare, indicați spre Mai multe opțiuni, apoi faceți clic pe Reîmprospătare listă.

Începutul paginii

Rețineți că această secțiune se aplică doar la Acces 2007.

Prezentare generală

Atunci când mutați o bază de date din Access la un site SharePoint, creați liste pe site-ul SharePoint care rămân legate la tabelele din baza de date. Expertul mutare la site SharePoint vă ajută să mutați datele din toate tabelele în același timp și să le păstrați relațiile.

După ce se creează listele SharePoint, se poate lucra cu listele de pe site-ul SharePoint sau în tabelele legate din Access, în timp ce se utilizează caracteristicile unui site SharePoint pentru a gestiona datele și a rămâne la curent cu modificările.

Linkurile la listele SharePoint sunt stocate în baza de date Access, iar formularele, interogările și rapoartele rămân, de asemenea, în Access. Puteți să introduceți datele utilizând un tabel sau un formular în Access sau editând lista de pe site-ul SharePoint.

Cum se mută datele

Atunci când este posibil, Expertul Mutare la site SharePoint mută datele în liste care se bazează pe șabloane de listă pe site-ul SharePoint, cum ar fi o listă de Persoane de contact. Dacă un tabel nu poate fi potrivit la un șablon de listă, tabelul devine o listă particularizată în vizualizarea foaie de date pe un site SharePoint.

În funcție de dimensiunea bazei de date, numărul de obiecte și performanța sistemului, operațiunea poate dura un timp. Dacă vă răzgândiți în timpul procesului, puteți face clic pe Oprire pentru a-l anula.

Expertul creează o copie backup a bazei de date pe computer. În Access, creează legături la listele din tabele, astfel încât veți găsi cu ușurință datele pe un site SharePoint, atunci când lucrați în Access. Atunci când este posibil, relațiile dintre tabele sunt reprezentate ca legături între listele SharePoint.

Dacă apar probleme, Expertul Mutare la site SharePoint raportează problemele și le salvează în baza de date Access ca tabel jurnal, pe care îl puteți utiliza pentru a ajuta la depanare.

Utilizarea Expertului Mutare la site SharePoint

 1. Pe fila Date externe, în grupul Liste SharePoint, faceți clic pe Mutare în SharePoint.

 2. Urmați pașii din expertul Mutare la site SharePoint, inclusiv specificarea locației site-ului SharePoint.

  Pentru a anula procesul, faceți clic pe Oprire.

 3. Pe ultima pagină a expertului, bifați caseta de selectare Afișare detalii pentru a vedea mai multe detalii despre migrare.

  Această pagină a expertului descrie ce tabele au fost legate la liste și furnizează informații despre o locație de backup și adresa URL pentru baza de date. De asemenea, oferă un avertisment dacă s-au întâlnit unele probleme de migrare și oferă locația unui tabel jurnal în care puteți vedea mai multe detalii despre probleme.

 4. Faceți clic pe Terminare când expertul termină acțiunile.

  Dacă expertul afișează un avertisment, trebuie să examinați tabelul jurnal și să efectuați acțiunile necesare pentru a vă asigura că datele au fost migrate cu succes. De exemplu, anumite câmpuri pot să nu fie mutate sau pot fi convertite în alt tip de date care sunt compatibile cu o listă SharePoint.

Notă: Pentru a vizualiza listele din site-ul SharePoint, faceți clic pe Liste din Lansare rapidă sau faceți clic pe Vizualizare tot conținutul site-ului. Este bine să reîmprospătați pagina din browserul web. Pentru a afișa listele din Lansare rapidă în site-ul SharePoint sau pentru a modifica alte setări, cum ar fi activarea urmăririi versiunilor, modificați setările listei de pe site-ul SharePoint. Pentru mai multe informații, consultați Ajutor de pe site-ul SharePoint.

Limitări de migrare

Atunci când Expertul Mutare la site SharePoint se termină, se va afișa un mesaj care arată dacă Access a întâlnit probleme cu datele. Access creează un tabel de jurnal numit Probleme de mutare la site SharePoint și adaugă tabelul la baza de date. Tabelul Probleme de mutare la site SharePoint este stocat în baza de date, dar nu este publicat sub formă de listă pe un site SharePoint.

Următorul tabel listează limitările privind modul în care migrează datele, de obicei atunci când Access și SharePoint nu au o caracteristică identică în comun sau, în unele cazuri, nu au un tip de date în comun. De exemplu, dacă tabelul Access acceptă integritate referențială, aceasta nu este impusă în lista de pe site-ul SharePoint. Informațiile din tabelul următor vă pot ajuta să decideți dacă să migrați datele și vă poate fi util dacă revizuiți orice probleme raportate în tabelul Probleme de mutare la site SharePoint.

Tip de date sau probleme

Problemă

Rezultat

Tip de date obiect COM

Site-urile SharePoint nu acceptă tipul de date obiect COM.

Câmpul nu este mutat.

Tip de date binar

Site-urile SharePoint nu acceptă tipul de date binar.

Câmpul nu este mutat.

Dată calendaristică

Site-urile SharePoint nu acceptă datele de dinainte de 1900.

Datele calendaristice cu date de dinainte de 1900 nu sunt mutate.

Caractere linie nouă în câmpurile de text

Site-urile SharePoint nu acceptă caractere linie nouă într-un câmp O singură linie de text.

Câmpul se transformă într-un câmp Linii multiple de text sau un câmp Memo.

Tip de date zecimale

Site-urile SharePoint nu acceptă tipul de date zecimale.

Este utilizat în schimb câmpul Număr sau câmpul Număr întreg dublu.

Tip de date ID reproducere

Site-urile SharePoint nu acceptă tipul de date ID reproducere.

Este utilizat în schimb tipul de date O singură linie de text, în funcție de tipul de date.

Integritate referențială

Site-urile SharePoint nu acceptă integritatea referențială.

Nu se impune integritatea referențială în noua listă.

Valori implicite care nu sunt acceptate într-o listă SharePoint

Site-urile SharePoint acceptă valorile implicite care sunt statice, cum ar fi un text sau un număr, precum și date standard. Valorile implicite din Access care sunt dinamice nu se migrează.

Anumite proprietăți cu valori implicite nu sunt mutate.

Validarea datelor într-un câmp sau tabel

Regulile privind validarea datelor nu sunt mutate în site-urile SharePoint.

Orice validare de date dintr-un câmp sau tabel nu este mutată sau impusă.

Câmpuri index unic

Site-urile SharePoint utilizează un câmp index unic pentru coloana ID dintr-o listă.

Alte câmpuri de index unic sau seturi de câmpuri nu sunt mutate.

Relații cu ștergeri sau actualizări în cascadă

Site-urile SharePoint nu acceptă ștergerile în cascadă pentru înregistrările asociate.

Ștergerile nu sunt transmise în cascadă la înregistrările corelate și nici actualizările nu sunt transmise în cascadă la câmpurile corelate.

Relații care impun integritate referențială

Site-urile SharePoint nu acceptă integritatea referențială.

Nu se impune integritatea referențială în relațiile dintre datele din liste.

Câmpuri care se enumeră automat (altele decât câmpul ID)

Site-urile SharePoint acceptă numerotare automată numai pentru câmpul utilizat pentru coloana ID într-o listă.

Numerotarea automată nu se aplică decât la coloana ID.

Relațiile în care nu se pot crea căutări

Unele relații nu sunt acceptate în site-urile SharePoint, cum ar fi atunci când cheia primară nu este corelată cu coloana ID sau nu este un întreg.

Relația nu este mutată.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×