Glosar Excel

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

3D

A

B

C

D

E

F

G

H

Am

J

L

M

N

O

P

ÎNTREBĂRI

R

S

T

U

V

W

X

3D

Începutul paginii

Referință 3-D

O referință la o zonă care se întinde pe două sau mai multe foi de lucru într-un registru de lucru.

Bază și pereți 3-D

Zonele care înconjoară multe tipuri de diagrame 3-D, care vă oferă dimensiune și marginile la diagramă. Doi pereți și podea o sunt afișate în cadrul suprafeței reprezentate grafic.

A

Începutul paginii

Activeaza

Pentru a crea o foaie diagramă sau foaia de lucru activ, sau selectată, foaie. Pe foaia pe care puteți activa determină File care se afișează. Pentru a activa o foaie, faceți clic pe fila foaie din registrul de lucru.

Aî celulă

Celula selectată în care se introduc date atunci când începeți să tastați. O singură celulă este activă o dată. Celula activă este delimitată de o bordură intens.

Aî foaie

Pe foaia pe care lucrați într-un registru de lucru. Numele de pe fila foaie activă este aldin.

Adresă

Calea către un obiect, document, fișier, pagina sau alte destinație. O adresă poate fi un URL (adresă Web) sau o cale UNC (adresa de rețea) și să includeți o locație specifică dintr-un fișier, cum ar fi un marcaj în document Word sau o zonă de celule de Excel.

Alternate startup folder

Un folder în plus față de folderul XLStart care conține registre de lucru sau alte fișiere pe care doriți să se deschidă automat atunci când porniți Excel și șabloane pe care doriți să fie disponibile atunci când creați registre de lucru noi.

Alternate startup folder

Un folder în plus față de folderul XLStart care conține registre de lucru sau alte fișiere pe care doriți să se deschidă automat atunci când porniți Excel și șabloane pe care doriți să fie disponibile atunci când creați registre de lucru noi.

Argument

Valorile care utilizează o funcție pentru a efectua operațiuni sau calcule. Tipul de argument utilizează o funcție este specifice funcției. Argumentele comune care sunt utilizate în cadrul funcțiile includ numere, text, referințele la celule și numele.

Array

Utilizat pentru a construi singur formule care produce mai multe rezultate sau care funcționează într-un grup de argumente care sunt aranjate în rânduri și coloane. O zonă de matrice partajează o formulă comune; o constantă matrice este un grup de constante utilizat ca argument.

Array formulă

O formulă care efectuează calculele mai multe pe una sau mai multe seturi de valori și apoi returnează un rezultat unic sau a mai multe rezultate. Formulele matrice sunt incluse între acolade {} și sunt introduse apăsând CTRL + SHIFT + ENTER.

Associated PivotTable

Raportul PivotTable care furnizează datele sursă pentru raportul PivotChart. Se creează automat atunci când creați un nou raport PivotChart. Atunci când modificați aspectul raportului oricare dintre, alta, de asemenea, se modifică.

AutoFormatare

O colecție predefinite de formatelor de celule (cum ar fi dimensiunea fontului, modele și alinierea), care le puteți aplica la o zonă de date. Excel determină numărul de niveluri de rezumat și detalii în zona selectată și se aplică formate corespunzător.

Aaxă

O linie de margine, suprafața reprezentată grafic de diagramă utilizat ca un cadru de referință pentru măsurători. Axa y, de obicei, este axa verticală și conține date. Axa x este, de obicei axa orizontală și conține categorii.

B

Începutul paginii

Adresa de ase B

Calea relativă care utilizează Excel pentru adresa de destinație, atunci când inserați un hyperlink. Acest lucru poate fi o adresă de Internet (URL), o cale de la un folder de pe unitatea de hard disk sau o cale de la un folder dintr-o rețea.

Bordine

O linie decorativă care pot fi aplicate la celulele foii de lucru sau obiecte, cum ar fi diagramele, imaginile sau casete text. Borduri distinge, evidențiați sau grupați elementele.

C

Începutul paginii

Calculated coloană

Într-un tabel Excel, o coloană calculată utilizează o formulă unică ce se reglează pentru fiecare rând. Aceasta se extinde automat pentru a include rândurile suplimentare, astfel încât formula este extinsă imediat la acele rânduri.

Calculated câmp (bază de date)

Un câmp în setul de rezultate ale unei interogări care afișează rezultatul unei expresii, mai degrabă decât datelor dintr-o bază de date.

Calculated câmp (PivotTable)

Un câmp dintr-un raport PivotTable sau PivotChart care utilizează o formulă creați. Câmpurile calculate poate efectua calcule utilizând conținutul alte câmpuri în raportul PivotTable sau PivotChart.

Calculated element

Un element dintr-un câmp PivotTable sau PivotChart câmp care utilizează o formulă creați. Elemente calculate poate efectua calcule utilizând conținutul altor elemente în același câmp PivotTable sau PivotChart.

Category axă

O axă de diagramă care reprezintă categoria pentru fiecare punct de date. Se afișează texte arbitrare precum Trim1, Trim2 și Trim3; Acesta nu poate afișa scalate valorile numerice.

Category câmp

Un câmp care se afișează în zona de categorie din raportul PivotChart. Elementele dintr-un câmp categorie apar ca etichetele de pe axa de categorii.

Cdigitale

O casetă de format de intersecția dintre un rând și coloană dintr-o foaie de lucru sau un tabel, în care introduceți informații.

Cdigitale referință

Set de coordonate care ocupă o celulă din foaia de lucru. De exemplu, referința de celulă care apare la intersecția din coloana B și rândul 3 este B3.

Certifying autoritate

O organizație comercială sau un grup dintr-o firmă care utilizează instrumente, cum ar fi Microsoft certificat de Server pentru a furniza certificatele digitale dezvoltatorii de software care puteți utiliza pentru a vă conecta macrocomenzi și utilizatorii puteți utiliza pentru a vă conecta documente.

Istoric de modificare C

Într-un registru de lucru partajat, care sunt menținute informații despre modificările efectuate în ultimele sesiuni de editare. Informațiile include numele de persoana care a făcut fiecare modificare, atunci când modificarea s-a făcut și ce date s-a modificat.

Zona de hart C

Întreaga diagramă și toate elementele sale.

Chart foaie

O foaie într-un registru de lucru care conține numai o diagramă. O foaie diagramă este benefic atunci când doriți să vizualizați o diagramă sau un raport PivotChart separat de datele foii de lucru sau un raport PivotTable.

Câmp de coloană C

Un câmp care are atribuit o orientare coloană într-un PivotTable. Elementele asociate cu un câmp coloană sunt afișate ca etichete de coloană.

Titlu de coloană C

Zonă umbrită în partea de sus a fiecărei coloane de panoul date care conține numele câmpului.

Titlu de coloană C

Zona gri numerotate sau cu litere din partea de sus a fiecărei coloane. Faceți clic pe titlul coloanei pentru a selecta o coloană întreagă. Pentru a mări sau micșora lățimea unei coloane, glisați linia în partea dreaptă a titlului coloanei.

Comparison criterii

Un set de condiții de căutare care se utilizează pentru a găsi datele. Criterii de comparație poate fi o serie de caractere pe care doriți să se potrivească, cum ar fi "Northwind Traders" sau o expresie, cum ar fi "> 300."

Operatorul de omparison C

Un semn care este utilizată în criterii de comparație pentru a compara două valori. Standardele șase sunt = egal cu, > mai mare decât, < mai mică, > = mai mare sau egal cu, < = mai mic decât sau egală cu și <> nu este egal cu.

Format de ondițional C

Un format, cum ar fi celula umbrirea sau culoarea fontului, care Excel se aplică automat la celulele dacă o condiție specificată este adevărată.

Consolidation tabel

Tabel de rezultate combinat care apare în zona de destinație. Excel creează tabelul sintetizarea, aplicând funcția rezumat pe care le selectați la valorile de zonă sursă care îl specificați.

Constant

O valoare care nu se calculează. De exemplu, numărul 210 și textul "Câștiguri trimestriale" sunt constante. O expresie sau o valoare care rezultă din unei expresii, nu este o constantă.

Constraints

Limitările plasat pe o problemă de Rezolvitor. Puteți aplica restricții la celule ajustabile, celula țintă sau alte celule care sunt legate de direct sau indirect la celula țintă.

Zona de copiere C

Celulele pe care îl copiați atunci când doriți să lipiți datele în altă locație. După ce copiați celulele, o bordură mobilă apare în jurul lor pentru a indica faptul că ați fost copiat.

Criteria

Condițiile specificate pentru a limita înregistrările care sunt incluse în rezultatul set de o interogare. De exemplu, următoarea criteriu selectează înregistrările pentru care este mai mare decât 30.000 valoarea pentru câmpul de valoare comandă: valoarea totală a comenzii > 30000.

Panoul de riteria C

Zona de fereastră care afișează criteriile utilizate pentru a limita înregistrările incluse în rezultatul set de interogare.

Ccurent regiune

Blocarea completat în celule care include selectată momentan celula sau celulele. Regiune se extinde în toate direcții la primul rând necompletat sau coloană.

Calcul particularizat C

O metodă de a rezuma valorile din zona de date al unui raport PivotTable utilizând valorile în alte celule din zona de date. Utilizați datele arată ca listă în caseta de dialog PivotTable Field pentru un câmp de date pentru a crea calcule particularizate.

D

Începutul paginii

Formular de ata D

O casetă de dialog care afișează o înregistrare completă o dată. Puteți utiliza formularele de date pentru adăugarea, modificarea, găsiți și ștergeți înregistrările.

Etichetă de ata D

O etichetă care furnizează informații suplimentare despre un marcator de date, care reprezintă un punct de date simplă precizie sau valoare care provine dintr-o celulă de foaie de date.

Data marcator

O bară, zonă, punct, sector sau alt simbol dintr-o diagramă care reprezintă un punct de date simplă precizie sau valoare care provine dintr-o celulă de foaie de date. Marcatorii de date asociate dintr-o diagramă constituie o serie de date.

Panoul de ata D

Zonă din fereastra care se afișează rezultatul set de interogare.

Puncte de ata D

Valori individuale care sunt reprezentate într-o diagramă. Puncte de date asociate alcătuiesc o serie de date. Puncte de date sunt reprezentate de bare, coloane, linii, sectoare, puncte și alte forme. Aceste forme sunt numite marcatorii de date.

Data regiune

O zonă de celule care conține date și care este delimitată de celule necompletate sau borduri de foaie de date.

Seria de ata D

Puncte de date asociate care sunt reprezentate într-o diagramă și provin din foaia de date rânduri sau coloane. Fiecare serie de date dintr-o diagramă are o culoare unice sau a unui model. Poate reprezenta grafic una sau mai multe serii de date dintr-o diagramă. Diagramele cu structură radială au doar o serie de date.

Data sursă

Un set stocate "sursă" informațiilor utilizate pentru a vă conecta la o bază de date. O sursă de date pot include numele și locația de serverul de baze de date, numele driver de bază de date și informații care baza de date trebuie atunci când vă conectați-vă.

Data driver sursă

Un fișier de program utilizate pentru a vă conecta la o bază de date specifice. Fiecare bază de date program sau gestionare sistem necesită un driver diferite.

Tabel de ata D

O zonă de celule care arată rezultatele înlocuind diferite valori în una sau mai multe formule. Există două tipuri de tabele de date: o intrare şi intrare două tabele.

Data tabel în diagrame

O grilă care pot fi adăugate la unele diagrame și conține date numerice utilizate pentru a crea diagrama. Tabel de date, de obicei, este atașat la axa orizontală a diagramei și înlocuiește etichetele de gradații pe axa orizontală.

Data validare

O caracteristică de Excel care se pot utiliza pentru a defini restricții pe datelor care poate sau ar trebui introduse într-o celulă, și pentru a afișa mesajele care solicită utilizatorilor pentru intrările corecte și notifica utilizatorii despre intrările incorecte.

Dbazei

O colecție de date asociate la un anumit subiect sau scop. Într-o bază de date, informații despre o anumită entitate, cum ar fi un angajat sau ordine, se încadrează în tabele, înregistrări și câmpurile.

D DE conversație

Interacțiunea dintre două de aplicații care sunt comunicarea și schimbul de date prin codul numește schimb dinamic de date (DDE) și funcții speciale.

Dimplicit startup registru de lucru

Noi, nesalvate registrul de lucru care se afișează atunci când porniți Excel. Registrul de lucru startup implicite se afișează doar dacă ați inclus alte registre de lucru în folderul XLStart.

Șablon de registru de lucru Dimplicit

Șablonul de Book.xlt pe care le creați pentru a modifica formatul implicit de registre de lucru noi. Excel utilizează șablonul pentru a crea un registru de lucru necompletată, atunci când porniți Excel sau creați un nou registru de lucru fără a specifica un șablon.

Șablon de foaie de lucru Dimplicit

Șablonul de Sheet.xlt pe care le creați pentru a modifica formatul implicit de foi de lucru nou. Excel utilizează șablonul pentru a crea o foaie de lucru necompletată, atunci când adăugați o nouă foaie de lucru la un registru de lucru.

Dependents

Celulele care conțin formule care fac referire la alte celule. De exemplu, dacă celula D10 conține formula = B5, celula D10 este o dependentă de celula B5.

Zona de estination D

Zona de celule care selectați să mențineți date rezumate în consolidare. Zona de destinație poate fi pe aceeași foaie de lucru ca sursă de date sau pe o altă foaie de lucru. O foaie de lucru poate conține o singură sintetizarea.

Detail date

Pentru subtotaluri automate și conturul foaia de lucru, subtotal rândurile sau coloanele care sunt totalizat de rezumat de date. Datele de detalii este de obicei adiacente și mai sus sau în partea stângă a datelor rezumat.

Linii de por D

În diagramele linie și de zonă, linii care se extind date dintr-un punct cu axa categoriilor (x). Utile în diagrame de arie a clarifica în cazul în care se termină un marcator de date și următorul începe.

Caseta de por vertical listă D

Un control dintr-un meniu, bara de instrumente sau caseta de dialog care se afișează o listă de opțiuni atunci când faceți clic pe săgeata mică de lângă caseta listă.

E

Începutul paginii

Diagramă de mbedded E

O diagramă care este plasat pe o foaie de lucru, mai degrabă decât într-o foaie diagramă separată. Diagramele încorporate sunt benefice atunci când doriți să vizualizați sau să imprimați o diagramă sau un raport PivotChart cu sa sursa de date sau alte informații într-o foaie de lucru.

Bare de eroare E

Utilizat de obicei în date statistice sau științifice, bare de eroare Arată potențiale eroare sau gradul de incertitudine relativ la fiecare marcator de date dintr-o serie.

Excel program de completare

Componente care poate fi instalat pe computer pentru a adăuga comenzi și funcții în Excel. Aceste program de completare programe sunt specifice pentru Excel. Alte programe de completare disponibile pentru Excel sau Office sunt programele de completare Component Object Model (COM).

Tabel de xcel E

Cunoscut anterior ca o listă Excel, puteți să creați, formatare, și extinderea unui tabel Excel pentru a organiza datele din foaia de lucru.

Expresie

O combinație de operatori, numele de câmp, funcții, literale și constante care se evaluează la o singură valoare. Expresii posibilitatea să specificați criteriile (cum ar fi valoarea totală a comenzii > 10000) sau a efectua calcule cu valori de câmp (, cum ar fi prețul * cantitate).

Externe date

Datele stocate într-o bază de date, cum ar fi Access, dBASE sau SQL Server, care este separată de interogare și programul de la care ați început interogare.

Externe date

Datele stocate în afara Excel. Printre exemple se numără baze de date create în Access, dBASE, SQL Server, sau pe un server Web.

Zonă de date Externe

O zonă de date care este transferat într-o foaie de lucru, dar care provine din afara Excel, cum ar fi într-un fișier bază de date sau text. În Excel, puteți formata datele sau utiliza în calcule, cum ar fi orice alte date.

Referință de xterne E

O referință la o celulă sau o zonă într-o foaie în alt registru de lucru Excel sau o referință la un nume definit în alt registru de lucru.

F

Începutul paginii

Fcalculat (bază de date)

O categorie de informații, cum ar fi ultima sumă nume sau ordine, care este stocat într-un tabel. Atunci când interogare afișează un rezultat setarea în panoul său de date, un câmp este reprezentat ca o coloană.

Fcalculat (PivotTable)

Într-un raport PivotTable sau PivotChart, o categorie de date care este derivat dintr-un câmp în sursa de date. Rapoartele PivotTable au câmpurile rând, coloană, pagină și date. PivotChart au câmpurile serie, categoria, pagină și date.

Ghidaj rău F

Pătratul mic negre în colțul dreapta jos al selecției. Atunci când indicați spre ghidajul de umplere, indicatorul se modifică într-o cruce negru.

Filtrare F

Pentru a afișa numai rândurile dintr-o listă care satisfac condițiile specificate. Utilizați comanda Filtrare automată pentru a afișa rândurile care se potrivesc cu una sau mai multe valori specifice, valorile calculate sau condiții.

Font

Un design grafic aplicate toate numeralele, simboluri și caractere alfabetice. De asemenea, numit tip sau tip de caractere. Arial și Courier New sunt exemple de fonturi. Fonturi, de obicei, vin în diferite dimensiuni, cum ar fi 10 punct și stiluri diferite, cum ar fi aldin.

Formulă F

O secvență de valori, referințele de celule, nume, funcții sau operatori într-o celulă care împreună produce o valoare nouă. O formulă începe întotdeauna cu un semn egal (=).

Bara de formulă F

O bară în partea de sus a ferestrei Excel pe care îl utilizați pentru a introduce sau a edita valori sau formule în celule sau diagrame. Afișează valoarea constantă sau formula stocate în celula activă.

Formulă Fpaletă

Un instrument care vă ajută să creați sau editarea unei formule și, de asemenea, furnizează informații despre funcții și argumentele lor.

FMaslu (Microsoft Query)

O expresie care returnează o valoare bazată pe rezultatele unui calcul. Interogare presupune că surse de date acceptă funcțiile medie, număr, Max, Min și sumă. Unele surse de date nu pot accepta toate acestea, sau pot accepta funcții suplimentare.

FMaslu (Office Excel)

O formulă predefinită, care are o valoare sau valori, efectuează o operație, și returnează o valoare sau valori. Utilizați funcții pentru a simplifica și a scurta formulele din foaia de lucru, mai ales cei care efectuează calculele lungi sau complexe.

G

Începutul paginii

Goal rezultat

O metodă pentru a găsi o anumită valoare pentru o celulă prin ajustarea valori dintr-o altă celulă. Atunci când obiectivul căutând, Excel variază valoarea într-o celulă pe care îl specificați până când o formulă care este dependentă de celula respectivă returnează rezultatul dorit.

Gscăpa

Un set de linii care se intersectează utilizate pentru a alinia obiectele.

Gridlines în diagrame

Linii, aveți posibilitatea să adăugați într-o diagramă care fac mai ușor să vizualizeze și să evalueze date. Linii de grilă extinde de gradații pe o axă în suprafața reprezentată grafic.

Group

Într-o schiță sau PivotTable, una sau mai multe detalii rândurile sau coloanele adiacente și subordonată unei coloane sau rând de rezumare.

H

Începutul paginii

Linii de BPI minim H

În diagramele linie 2-D, linii care se extind la cea mai mare la cea mai mică valoare din fiecare categorie. Linii maxim-minim sunt utilizate frecvent în diagrame bursiere.

HStoria a foii de lucru

Foi de lucru separate care listează modificări se urmărite într-un registru de lucru partajat, inclusiv numele persoanei care a făcut modificarea, când și în cazul în care a fost de făcut, datelor care a fost șters sau înlocuiți și cum conflicte au fost rezolvată.

I

Începutul paginii

Amdentifier

Un nume de câmp utilizate într-o expresie. De exemplu, valoarea totală a comenzii este identificator (nume de câmp) pentru un câmp care conține comanda volume. Puteți să utilizați o expresie (cum ar fi preț * cantitate) în locul unui identificator.

Ammplicit intersecție

O referință la o zonă de celule, în loc de o singură celulă, care este calculată ca o singură celulă. Dacă celula C10 conține formula = B5:B15 * 5, Excel înmulțește valoarea din celula B10 cu 5, deoarece celulele B10 și C10 sunt în același rând.

AmIAIpts

O componentă de bază de date care viteza căutarea de date. Atunci când un tabel are un index, datele din tabel pot fi găsite prin căutarea în aceasta de index.

AmAdăugare asociere

În interogarea, implicit tipul de asociere între două tabele în cazul în care sunt selectate doar înregistrările care au aceleași valori în câmpurile asociate. Cele două înregistrări se potrivesc din fiecare tabel sunt combinate și afișată ca o singură înregistrare în setul de rezultate.

Amnput celulă

Celula în care fiecare intrare valoare dintr-un tabel de date este înlocuit. Orice celulă din foaia de lucru poate fi celula de intrare. Deși celula de intrare nu trebuie să facă parte din tabelul de date, formulele în tabele de date trebuie să facă referire la celula de intrare.

AmInserare rând

Într-un tabel Excel, un rând special care facilitează introducerii de date. Inserare rând este indicat printr-un asterisc.

Amnternet Explorer

Un browser Web care interpretează fișiere HTML, formatele-le în pagini Web și le afișează pentru utilizator. Puteți descărca Internet Explorer de la Microsoft site-ul Web la http://www.microsoft.com.

Amtem

O subcategorie a unui câmp în rapoartele PivotTable și PivotChart. De exemplu, câmpul "Lună" ar putea au elemente, cum ar fi "Ianuarie", "Februarie," și așa mai departe.

Amteration

Calcularea repetate o foaie de lucru până când se îndeplinește o condiție numerice specifice.

J

Începutul paginii

Join

O conexiune între mai multe tabele în cazul în care înregistrările din domeniile asociate care se potrivesc cu sunt combinate și Arată ca o singură înregistrare. Înregistrările care nu se pot fi incluse sau excluse, în funcție de tipul de asociere.

Linie de oin J

În interogarea, o linie care conectează câmpuri între două tabele și afișează de interogare cum este asociată cu date. Tipul de asociere indică ce înregistrări se selectează pentru setul de rezultate interogare.

Linie de oin J

În interogare, o linie care conectează câmpuri între două tabele și arată cum este asociată cu date. Tipul de asociere indică ce înregistrări se selectează pentru setul de rezultate interogare.

Justify

Pentru a ajusta Spațiere orizontală, astfel încât textul este aliniat egal de-a lungul ambele marginile din stânga și dreapta. Care justifică text creează o muchie netede pe ambele fețe.

L

Începutul paginii

LAfișar

O casetă care identifică modelele sau culorile atribuite seriilor de date sau categoriilor dintr-o diagramă.

Tastele de Afișar L

Simboluri în legende care arată modele și culorile atribuite seriilor de date (sau categorii) dintr-o diagramă. Legendă apar în partea stângă a intrări legendă. Formatarea unei chei de legendă, de asemenea, formatele marcator de date care are asociată.

Locked câmp sau înregistrare

Condiția o înregistrare, câmp sau a altui obiect într-o bază de date care permite acest lucru pentru a fi vizualizate, dar nu s-a schimbat (doar în citire) în interogare.

M

Începutul paginii

Zona de apped M

O zonă dintr-o listă de XML care a fost legat la un element dintr-o asociere XML.

Matrix

O matrice dreptunghiulară de valori sau o zonă de celule care este combinat cu alte matrice sau intervale pentru a genera sume sau a mai multe produse. Excel are predefinite funcții de matrice, care pot genera sume sau produse.

Merged celulă

O singură celulă, care este creat prin combinarea a două sau mai multe celule selectate. Referința la celulă pentru o celulă îmbinată este celula din stânga sus din zona selectată inițial.

Microsoft Excel control

Un control Excel nativă decât un control ActiveX.

Microsoft ajutor Visual Basic

Pentru a obține ajutor pentru Visual Basic în Excel, pe fila dezvoltator , în grupul Cod , faceți clic pe Visual Basicși apoi sub meniul Ajutor , faceți clic pe Ajutor pentru Microsoft Visual Basic.

Moving media

O secvență de medii calculat din părți ale unei serii de date. Într-o diagramă, o medie mobilă fluidizează fluctuaţiile în date, Deci afișând model sau trend mai multe în mod clar.

Moving bordură

O bordură animat care apare în jurul o zonă a foii de lucru care a fost decupat sau copiat. Pentru a anula o bordură mobilă, apăsați ESC.

Etichetele de categorie pe nivel ultiple M

Etichetele de categorie dintr-o diagramă care, pe baza datelor în foaia de lucru, se afișează automat pe mai multe linii într-o ierarhie. De exemplu, titlu legume și fructe poate apărea deasupra unui rând cu titlurile Tofu, mere și pere.

N

Începutul paginii

Nme

Un cuvânt sau un șir de caractere care reprezintă o celulă, o zonă de celule, formula sau valoare constantă. Utilizarea numelor ușor de înțeles, cum ar fi produse, pentru a face referire la greu de înțeles zone, cum ar fi vânzări! C20:C30.

Nme caseta

Caseta din extrema stângă a barei de formule care identifică celula selectată, element de diagramă sau obiect desenat. Pentru a denumește o celulă sau zonă, tastați numele în caseta nume și apăsați pe ENTER. Pentru a trece la și selectați o celulă denumit, faceți clic pe numele său în caseta nume.

Nonadjacent selecție

O selecție de două sau mai multe celule sau zone care nu atinge reciproc. Atunci când reprezentarea grafică a selecțiile neadiacente într-o diagramă, asigurați-vă că selecțiile combinate formează o formă dreptunghiulară.

Npe OLAP sursă de date

Datele subiacente pentru un raport PivotTable sau PivotChart care provin dintr-o altă sursă decât o bază de date OLAP. Aceste surse includ baze de date relaționale, tabele în foi de lucru Excel și textul fișier de date.

O

Începutul paginii

ObjectLink

O OLE format date care să descrie un obiect legat, identificând școlar, numele documentului și numele unui obiect. Fiecare dintre aceste elemente de date este un șir null-terminated.

Oapariție fișier cub

Creați un fișier pe hard disk sau pe o partajare de rețea pentru a stoca date sursă OLAP pentru un raport PivotTable sau PivotChart. Fișiere cub offline vă permite să păstrați de lucru atunci când nu sunteți conectat la serverul OLAP.

O TUR

Tehnologie de bază de date care a fost optimizat pentru interogare și raportare, în loc de procesare tranzacții. OLAP organizate ierarhic și stocare a datelor în cuburile în loc de tabele.

O Furnizor de tur

Un set de software, care oferă acces la un anumit tip de bază de date OLAP. Acest software-ul să includeți un driver sursă de date și alte programe software client, care este necesar să vă conectați la o bază de date.

Operand

Elemente de pe fiecare parte a unui operator într-o formulă. În Excel, operanzi poate fi valori, referințele la celule, numele, etichete și funcții.

Operator

Un semn sau un simbol care specifică tipul de calcul pentru a efectua într-o expresie. Există matematice, comparație, logice, și operatori de referință.

Oasociere calculator

În interogarea, o asociere în cazul în care toate înregistrările dintr-un tabel sunt selectate, chiar dacă nu există nicio înregistrare se potrivesc într-un alt tabel. Înregistrările care corespund sunt combinate și afișate într-unul. Înregistrările care nu au potriviri în celălalt tabel sunt afișate necompletată.

Oasociere calculator

Asociați-vă în care toate înregistrările dintr-un tabel sunt selectate, chiar dacă nu există nicio înregistrare se potrivesc într-un alt tabel. Înregistrările care corespund sunt combinate și afișate într-unul. Înregistrările care nu au potriviri în celălalt tabel sunt afișate ca necompletată.

Outline

Datele foii de lucru în care rândurile sau coloanele de detaliu datele grupate astfel încât să puteți crea rapoarte rezumat. Schiță poate rezuma fie o întreagă foaie sau o porțiunea selectată a acestuia.

Outline date

Datele pe care este inclusă într-o schiță de foaie de lucru. Schițarea datelor include atât rezumat și detalii rânduri sau coloane de o schiță.

Outline simboluri

Simbolurile pe care îl utilizați pentru a modifica vizualizarea de o foaie de lucru schițate. Vă puteți afișa sau ascunde date detaliate, apăsând pe semnul plus, semnul minus și numerele 1, 2, 3 sau 4, indicând nivel de schiță.

OwnerLink

O OLE format date care să descrie un obiect încorporat, identificând școlar, numele documentului și numele unui obiect. Fiecare dintre aceste elemente de date este un șir null-terminated.

P

Începutul paginii

Sfârșit de vârstă P

Divizorul care împarte o foaie de lucru în pagini separate pentru imprimare. Excel inserează automat sfârșituri de pagină bazat pe dimensiunea hârtiei, setările de margini, scalarea opțiuni și poziții de toate sfârșiturile de pagină manuale inserați.

Examinare sfârșit de vârstă P

Vizualizarea foaie de lucru care afișează zonele să se imprime și locațiile sfârșituri de pagină. Zona să se imprime se afișează în alb, sfârșiturile de pagină automate apar ca linii întrerupte și sfârșiturile de pagină manuale apar ca linii solide.

Parameter

În Excel, vă puteți adăuga, modificarea sau eliminarea parametri pentru a preciza celulele editabile din datele foii de lucru poate fi vizualizat de Excel Services. Când salvați registrul de lucru, modificările sunt reflectate automat pe server.

Interogare de arameter P

Setează un tip de interogare care, atunci când rulați, solicită valori (criterii) se utilizează pentru a selecta înregistrările pentru setul, astfel încât interogarea același pot fi utilizate pentru a regăsi rezultat diferit de rezultate.

Password

O modalitate de a proteja foaia sau registrul de lucru. Atunci când vă protejarea elementelor din foaia de lucru sau registru de lucru cu o parolă, este important să nu uitaţi că parola. Fără, nu există nicio modalitate de a Deprotejare registru de lucru sau a foii de lucru. Trebuie să utilizați întotdeauna parole puternice care combină litere mari și litere, numere și simboluri. Parolele slabe nu amestecați aceste elemente. Parolă puternică: Y6dh! et5. Parola slabe: Strada27. Utilizați o parolă puternică ușor de memorat, astfel încât nu trebuie să îl scrieți.

Zona de aste P

Destinația țintă pentru datele care a fost decupat sau copiat utilizând Office Clipboard.

Zona de ivot P

Zona din foaia de lucru în care puteți glisa câmpuri PivotTable sau PivotChart pentru a modifica aspectul raportului. Într-un raport nou, contururile albastră punctată indică pivot zona din foaia de lucru.

PivotChart câmpul categorie

Un câmp care este atribuită o categorie de orientare într-un raport PivotChart. Într-o diagramă, categorii, de obicei, apar pe axa x sau pe axă orizontală, a diagramei.

PivotChart

O diagramă care furnizează interactive analiza de date, cum ar fi un raport PivotTable. Modificarea vizualizărilor de date, consultați diferite niveluri de detaliu sau reorganizarea aspect de organigramă, glisând câmpurile și afișarea sau ascunderea elementelor din câmpuri.

PivotChart serie de câmp

Un câmp care este atribuită o serie de orientare într-un raport PivotChart. Într-o diagramă, serie sunt reprezentate în legendă.

PivotTable date

Într-un PivotTable, datele rezumate care este calculată din câmpurile de date a unei liste sursă sau tabel.

PivotTable totalurile generale

Valorile totale pentru toate celulele dintr-un rând sau toate celulele dintr-o coloană de un raport PivotTable. Valori într-un rând total general sau de coloană sunt calculate prin utilizarea funcției de rezumare același utilizate în zona de date a raportului PivotTable.

Listă de ivotTable P

O componentă Microsoft Office Web care vă permite să creați o structură asemănătoare cu un raport PivotTable Excel. Utilizatorii pot vizualiza lista PivotTable într-un browser Web și modificarea aspectului acestuia într-un mod similar cu un raport PivotTable Excel.

PivotTable

Un interactiv, sub formă de cruce raport Excel care rezumă și analizează datele, cum ar fi înregistrările de bază de date, din diverse surse, inclusiv a celor externe în Excel.

PivotTable subtotal

Un rând sau o coloană care utilizează o funcție de rezumare pentru a afișa totalul de detalii elemente dintr-un câmp PivotTable.

Zona de multe P

Într-o diagramă 2-D, zona delimitată de axe, inclusiv toate seriile de date. Într-o diagramă 3-D, suprafața delimitată de axe, inclusiv seria de date, numele categorii, etichete de gradații și titluri de axe.

Point

O unitate de măsură egal cu 1/72 dintr-un inch.

Precedents

Celule care sunt denumite de o formulă în altă celulă. De exemplu, dacă celula D10 conține formula = B5, celula B5 este un precedent celula D10.

Pcheii primare

Unul sau mai multe câmpuri care identifică în mod unic fiecare înregistrare dintr-un tabel. La fel ca un număr de licență placă identifica o mașină, cheia primară identifică în mod unic o înregistrare.

Zona de rimare P

Una sau mai multe zone de celule pe care puteți să desemnați pentru a imprima atunci când nu doriți să imprimați întreaga foaie de lucru. Dacă o foaie de lucru include o zonă de imprimat, este imprima doar zona de imprimat.

Titluri de rimare P

Etichete rând sau o coloană care se imprimă în partea de sus a sau în partea stângă a fiecărei pagini imprimate din foaia de lucru.

Câmpurile de roperty P

Atributele independente asociate cu elemente sau membri, într-un cub OLAP. De exemplu, dacă localitate elementele au proprietăți dimensiunea și populația stocate în cubul server, un raport PivotTable puteți afișa dimensiune și populația din fiecare oraș.

Pgroasă

Pentru a face setările pentru o foaie de lucru sau registru de lucru care nu permite utilizatorilor de la vizualizarea sau acces la elementele specificat de foaie de lucru sau registru de lucru.

Q

Începutul paginii

Qinterogare

În interogări sau Access, un mijloc de a găsi înregistrările pe care la o anumită întrebare vă întreabă despre datele stocate într-o bază de date.

Qinterogare canal

Utilizați un canal de interogare într-o conversație DDE între aplicația de destinație și o interogare specifică (de exemplu, Query1) din interogare. Pentru a utiliza un canal de interogare, trebuie să ați deschis deja fereastra interogare folosind un canal de sistem.

Qproiectare interogare

Toate elementele incluse în fereastra de interogare, cum ar fi tabele, criterii, ordinea în care sunt aranjate câmpuri și așa mai departe. Proiectarea specifică, de asemenea, dacă este activată automat interogare și dacă puteți să editați sursa de date.

R

Începutul paginii

Range

Două sau mai multe celule într-o foaie. Celulele dintr-o zonă poate fi adiacente sau neadiacente.

Read doar

O setare care permite unui fișier pentru a fi citit sau copiate, dar nu modificate sau salvate.

Egistrare R

O colecție de informații despre o anumită persoană, loc, evenimentul sau lucru. Atunci când interogare afișează un rezultat setarea în panoul de date, o înregistrare este reprezentat ca un rând.

Refresh (zonă de date externe)

Pentru a actualiza datele dintr-o sursă de date externe. De fiecare dată când reîmprospătați datele, puteți vedea cea mai recentă versiune de informații din baza de date, inclusiv toate modificările efectuate la date.

Refresh (PivotTable)

Pentru a actualiza conținutul un raport PivotTable sau PivotChart pentru a reflecta modificările la sursa de date subiacente. Dacă raportul se bazează pe date externe, reîmprospătarea rulează interogarea subiacentă pentru a regăsi date noi sau modificate.

Analiză de egression R

O formă de analize statistice utilizate pentru Prognoză. Analiză regresivă estimează relația dintre variabile, astfel încât o variabilă dată poate fi prezis dintr-una sau mai multe alte variabile.

Referință relativ R

Într-o formulă, adresa unei celule bazat pe poziția relativă a celula care conține formula și celulei menționate. În cazul în care copiați formula, referința ajustează automat. O referință relativă duce formularul A1.

Remote referință

O referință la datele stocate într-un document din alt program.

Report filtru

Un câmp care se utilizează pentru a filtra un subset de date într-un raport PivotTable sau PivotChart într-o pagină pentru și mai mult aspectul și analiză. Puteți afișa un rezumat al tuturor elementelor într-un filtru de raport, sau afișează un element odată, care filtrează datele pentru toate celelalte elemente.

Șablon de eport R

Șablon Excel (.xlt fișier) care conține una sau mai multe interogări sau rapoarte PivotTable bazate pe date externe. Când salvați un șablon de raport, Excel salvează definiției interogării, dar nu stoca date interogate în șablon.

Set de esult R

Set de înregistrări returnează atunci când rulați o interogare. Puteți vedea rezultatul set de o interogare în interogare, sau poate returna un rezultat setată la o foaie de lucru Excel pentru analiză aprofundată.

Rum titlu

Zona numerotate gri din partea stângă a fiecare rând. Faceți clic pe titlul de rând pentru a selecta un rând întreg. Pentru a mări sau micșora înălțimii unui rând, glisați linia sub titlul de rând.

Rum etichetă

Un câmp care are atribuit o orientare rând într-un PivotTable.

R-pătrat valoarea

Un număr de la 0 la 1 care dezvăluie cum îndeaproape valorile estimată pentru linia de tendință corespund datelor reale. O linie de tendință este cea mai de încredere atunci când valoarea sa R-pătrat este la sau lângă 1. De asemenea, numit și coeficientul de determinare.

?

Începutul paginii

Scenario

Un set denumit de valori de intrare care să înlocuiți într-un model de foaie de lucru.

Blocare croll S

Cu tasta scroll lock activată, tastele săgeată defilați foaia activă, mai degrabă decât a face o celulă diferită activ. Pentru a activa tastei scroll lock sau dezactivarea, apăsați tasta SCROLL LOCK.

Răsfoiți S

Orice combinație de o foaie de lucru, vizualizarea și scenariu să alegeți atunci când creați un raport. Un raport poate conține mai multe secțiuni.

Saleasă

Pentru a evidenția o celulă sau zonă de celule într-o foaie de lucru. Celulele selectate vor fi afectate de acțiune sau următoarea comandă.

Salege butonul totală

Dreptunghi gri în colțul stânga sus a unei foi de date în cazul în care îndeplinesc titlurile de rând și de coloană. Faceți clic pe acest buton pentru a selecta toate celulele dintr-o foaie de date.

Series axă

O axă de diagramă care reprezintă dimensiunea adâncime într-o diagramă 3-D veritabilă. Afișează numele serie ca valori text arbitrare; Acesta nu poate afișa scalate valorile numerice.

Series câmp

Un câmp care se afișează în zona de serie dintr-un raport PivotChart. Elemente dintr-un câmp serie sunt listate în legendă și furnizați numele serii de date individuale.

Linii de eries S

În bară stratificată 2D și diagrame coloană, linii care se conectează marcatorii de date din fiecare serie de date care sunt utilizate pentru a sublinia diferența de măsură între fiecare serie.

Sostafi registru de lucru

Un registru de lucru pentru a permite mai multor utilizatori într-o rețea să vizualizeze și să efectuați modificări în același timp. Fiecare utilizator care salvează registrul de lucru vede modificările efectuate de alți utilizatori.

Celulă cu asociere ingle S

O celulă care a fost legat la un element nu se repetă dintr-o asociere XML.

Ordinea de sortare S

O modalitate să aranjați datele bazate pe valoare sau date de tip. Puteți să sortați datele în ordine alfabetică, numerică sau după dată. Ordini de sortare utilizați o ascendentă (1 și 9, de la A la Z) sau descendentă (9 la 1, de la Z la A) ordinea.

Zonele sursă S

Zone de celule care vă sintetizarea în zona de destinație specificat. Zonele sursă poate fi orice foaie de lucru într-un registru de lucru, în alte registre de lucru deschis sau închis sau pe foile de lucru Lotus 1-2-3.

Ssursă de date

Listă sau tabelul care este utilizat pentru a crea un raport PivotTable sau PivotChart. Surse de date pot fi luate dintr-un tabel Excel sau zonă, o bază de date externe sau cub sau un alt raport PivotTable.

S QL

Un limbaj de utilizat pentru a regăsi, actualizarea și gestionarea datelor. Atunci când creați o interogare, interogarea utilizează SQL pentru a construi declarația SQL SELECT corespunzătoare. Dacă știți SQL, puteți vizualiza sau modificarea declarația SQL SELECT.

Sdard fontului

Fontul textului implicit de foi de lucru. Standard font determină fontul implicit pentru stilul de celulă normală.

Date de ummary S

Pentru subtotaluri automate și conturul foaia de lucru, toate rândurile sau coloanele care sintetizează detalia date. Date rezumative, de obicei, este adiacente la și datele de detalii de mai jos.

Funcția ummary S

Un tip de calcul care combină datele sursă într-un raport PivotTable sau a unui tabel sintetizarea, sau atunci când sunt inserați subtotaluri automate într-o listă sau bază de date. Exemple de funcțiile de rezumare includ Sum, Count și Average.

System canal

Utilizat într-o conversație DDE între aplicații pentru a obține informații despre sistemul, cum ar fi conexiunile curente, deschideți interogări și starea aplicația de destinație.

T

Începutul paginii

Panoul capabil T

Zona din fereastra de interogare care afișează tabelele dintr-o interogare. Fiecare tabel afișează câmpurile de la care aveți posibilitatea să regăsiți date.

Template

Un registru de lucru care îl creați și utilizați ca bază pentru alte registre de lucru similare. Puteți să creați șabloane pentru registrele de lucru și foi de lucru. Șablonul implicit pentru registrele de lucru se numește Book.xlt. Șablonul implicit pentru foi de lucru se numește Sheet.xlt.

Caseta de int T

Un obiect dreptunghiulară pe o foaie de lucru sau o diagramă, în care aveți posibilitatea să tastați text.

TIoan și etichete de gradații

Gradații sunt linii mici de măsură, similar cu diviziuni pe o riglă, care se intersectează o axă. Etichetele de gradații identificați categorii, valori sau seriile din diagramă.

Titles în diagrame

Un text descriptiv care este aliniat la o axă automat sau la centru în partea de sus a unei diagrame.

Rând de otal T

Un rând special într-un tabel Excel care oferă o selecție de funcții agregate utile pentru lucrul cu date numerice.

Totals

Unul dintre tipurile de calcul cinci interogare definește pentru dvs.: sumă, medie, număr, Min și Max.

Săgeți de curse T

Săgeți care arată relația dintre celula activă și celulele sale asociate. Săgețile instrumentului de trasare sunt albastru atunci când indică dintr-o celulă care furnizează date la o altă celulă și roșu, dacă o celulă conține o valoare de eroare, cum ar fi #DIV/0!.

Trendline

O reprezentare grafică de tendințe în serie de date, cum ar fi o linie pantă în sus pentru a reprezenta a vânzărilor pe o perioadă de luni. Linii de tendințe sunt utilizate pentru studiul problemelor de predicție, denumită și analiză regresivă.

Etichetă de rendline T

Text opțional pentru o linie de tendință, inclusiv fie ecuația de regresie sau radical de ordin r, sau ambele. O etichetă de linie de tendință poate fi formatat și mutat; Nu pot fi dimensionate.

U

Începutul paginii

Barele de p verticale U

În diagramele cu linii cu mai multe serii de date, bare care indică diferența dintre puncte de date din serie și prenume.

V

Începutul paginii

Value

Text, dată, număr sau logice intrare care completează o condiție care trebuie să îndeplinească un câmp pentru căutarea sau de filtrare. De exemplu, câmpul Author cu condiția < b > egal < /b > trebuie să includă o valoare, cum ar fi < b > ovidiu < /b >, pentru a fi completă.

Value axă

O axă de diagramă care afișează scalate valorile numerice.

Value câmp

Un câmp dintr-o listă sursă, tabel sau bază de date care conține datele care este rezumate într-un raport PivotTable sau PivotChart. Un câmp valoare, de obicei, conține date numerice, cum ar fi sumele statistici sau vânzări.

Zona de alues V

Parte a unui raport PivotTable care conține date rezumative. Valorile din fiecare celulă din zona valori reprezintă un rezumat al datelor de la sursă înregistrări sau rânduri.

Vertexes

Negru, pătrate, draggable puncte care apar în se termină și intersecții de linii sau curbe în anumite forme automate (cum ar fi forme libere, mâzgălituri și curbe) atunci când editați puncte pe forma automată.

Vertexes

Puncte negru, pătrate, draggable care apar în se termină și intersecții de linii sau curbe în anumite forme automate, cum ar fi forme libere, mâzgălituri și curbe.

Vzualizare

Un set de afișare și setările de imprimare pe care puteți să denumiți și se aplică pentru un registru de lucru. Puteți să creați mai multe vizualizări din același registru de lucru fără a salva copii separată a registrului de lucru.

W

Începutul paginii

Web interogare

O interogare care preia datele stocate pe intranet sau Internet.

Wpălărie-dacă analiză

Un proces de schimbare a valorilor din celule pentru a vedea cum aceste modificări afectează rezultatul formulele din foaia de lucru. De exemplu, diferite rata dobânzii care este utilizată într-un tabel de amortizare pentru a determina suma de plată.

Workbook

Fișier program de foi de calcul care le creați în Excel. Un registru de lucru conține foi de lucru de rânduri și coloane în care să introduceți și calcularea datelor.

Worksheet

Documentul principal care îl utilizați în Excel pentru a stoca și lucra cu datele. De asemenea, numit o foaie de calcul. O foaie de lucru este format din celule care sunt organizate în coloane și rânduri; o foaie de lucru este întotdeauna stocate într-un registru de lucru.

Workspace fișier

Un fișier care salvează afișează informații despre registrele de lucru deschise, astfel încât puteți mai târziu reluați lucrul cu aceeași fereastră dimensiunile, zone de imprimare, mărire a ecranului și setări de afișare. Un spațiu de lucru nu conține registrele de lucru singuri.

World Wide Web

Un sistem pentru navigarea pe Internet sau într-o colecție de registre de lucru și alte documente Office conectat, hyperlinkuri și amplasat într-o partajare de rețea, o companie intranet sau Internet. Atunci când utilizați un browser Web, Web apare ca o colecție de text, imagini, sunete și filme digitale.

Wrap

În text, pentru a întrerupe o linie de text automat pe atingerea o margine sau un obiect și continuați textul într-o linie nouă.

X

Începutul paginii

X ML

Extensible Markup Language (XML): O formă concisă a Standard Generalized Markup Language (SGML) care permite dezvoltatorilor să creeze etichete particularizate, care oferă flexibilitate în organizarea și prezintă informații.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×