Ghid pentru meniurile contextuale din Power Query

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Notă: Power Query este cunoscut sub numele de Obțineți și transformați în Excel 2016. Informațiile furnizate aici se aplică pentru ambele. Pentru mai multe informații, consultați Obținere și transformare în Excel 2016.

Meniurile contextuale sunt specifice pentru un element, cum ar fi o celulă de tabel, în panoul editor. Un meniu contextual definește acțiunile de efectuat asupra elementelor selectate.

În acest articol

Meniu contextual pentru celulă

Tipul de dată/oră sau număr

Înlocuirea valorilor dată/oră sau număr

Tipul text

Înlocuirea valorilor text

Tipul logic

Înlocuirea valorilor logic

Tipul tabel sau Link

Meniu contextual pentru coloană

Selecția unei singure coloane

Modificarea tipului folosind cultura

Selecția mai multor coloane

Meniu contextual pentru tabel

Meniu contextual pentru pas interogare

Căutarea online

Meniu contextual pentru celulă

Pentru a aplica o acțiune unei celule, faceți clic dreapta pe orice celulă. Fiecare tip de celulă are un meniu contextual.

Tipul Număr sau Dată/Oră

Acțiune

Descriere

Filtre numerice

Filtrează un tabel pe baza unui operator:

 • Egal cu

 • Nu este egal

 • Mai mare decât

 • Mai mare sau egal cu

 • Mai mic decât

 • Mai mic sau egal cu

Înlocuire valori

Înlocuiți o valoare cu o altă valoare din coloanele selectate. Pentru a înlocui număr sau dată/oră valori, consultați înlocuirea valorilor dată/oră sau număr.

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Aceasta adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; acest lucru poate fi anulat prin eliminarea acestui pas în panoul Pași.

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este același cu antetul de coloană al celulei selectate.

Înlocuirea valorilor Număr sau Dată/Oră

 1. Faceți clic dreapta pe o celulă Număr sau Dată/Oră.

 2. Faceți clic pe Înlocuire valori.

 3. În caseta de dialog Înlocuire valori, introduceți Valoare de găsit și Înlocuire cu.

 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Tipul Text

Acțiune

Descriere

Filtre text

Filtrează un tabel pe baza unui operator:

 • Egal cu

 • Nu este egal

 • Începe cu

 • Se termină cu

 • Conține

 • Nu conține

Înlocuire valori

Înlocuiți o valoare cu o altă valoare din coloanele selectate. Pentru a înlocui valorile text, consultați înlocuirea valorilor text.

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Aceasta adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; acest lucru poate fi anulat prin eliminarea acestui pas în panoul Pași.

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este același cu antetul de coloană al celulei selectate.

Înlocuirea valorilor Text

 1. Faceți clic dreapta pe o celulă Text.

 2. Faceți clic pe Înlocuire valori.

 3. În caseta de dialog Înlocuire valori, introduceți Valoare de găsit și Înlocuire cu.

 4. Faceți clic pe opțiunea Potrivire întreg conținut al celulei pentru a înlocui celulele din întregul conținut; în caz contrar, Înlocuire valori înlocuiește fiecare potrivire Valoare de găsit.

 5. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Tipul Logic

Acțiune

Descriere

Înlocuire valori

Înlocuiți o valoare cu o altă valoare din coloanele selectate. Pentru a înlocui valorile Logic, consultați Înlocuirea valorilor Logic.

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Aceasta adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; acest lucru poate fi anulat prin eliminarea acestui pas în panoul Pași.

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este același cu antetul de coloană al celulei selectate.

Înlocuirea valorilor Logic

 1. Faceți clic dreapta pe o celulă Logic.

 2. Faceți clic pe Înlocuire valori.

 3. În caseta de dialog Înlocuire valori, introduceți Valoare de găsit și Înlocuire cu.

 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Tipul Tabel sau Link

Acțiune

Descriere

Detaliere

Navigați la conținutul celulei. Aceasta adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua navigarea; acest lucru poate fi anulat prin eliminarea acestui pas în panoul Pași.

Adăugare ca interogare nouă

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei celule ca valori de interogare. Numele noii interogări este același cu antetul de coloană al celulei selectate.

Meniu contextual pentru coloană

Faceți clic dreapta pe anteturile coloanelor selectate pentru a aplica o acțiune asupra tuturor celulelor din acea coloană. Fiecare tip de coloană are un meniu contextual.

Selecția unei singure coloane

Acțiune

Se aplică la tipul

Descriere

Eliminare

Toate tipurile

Eliminați coloana selectată din vizualizare și din utilizarea ulterioară.

Eliminare alte coloane

Toate tipurile

Elimină toate coloanele neselectate din vizualizare și din utilizarea ulterioară.

Utilizare primul rând ca anteturi

Toate tipurile

Fiecare nume de antet de tabel se înlocuiește cu fiecare valoare de celulă din primul rând al tabelului.

Coloană duplicat

Toate tipurile

Creează o dublură a coloanei selectate în partea dreaptă a tabelului. Numele dat noua coloană este copie a < nume coloană >.

Divizare coloană

(Disponibil în Editor interogare r prepelita)

Tipul Text

O coloană text poate fi divizată în mai multe coloane în două moduri:

 • După delimitator

 • După numărul de caractere

Pentru mai multe informații despre cum să divizați o coloană text, consultați Divizarea unei coloane text.

Eliminare duplicate

(Disponibil în Editor interogare r prepelita )

Tipurile Text, Număr, Dată/Oră,

Logic

Eliminați toate rândurile din tabelul în cazul în care valorile din coloanele selectate anterioare valori dublate. Rând cu prima apariție a unui set de valori nu este eliminat. Pentru mai multe informații despre cum se elimină dublurile, consultați eliminarea dublurilor.

Înlocuire valori

(Disponibil în Editor interogare r prepelita )

Tipurile Text, Număr, Dată/Oră,

Logic

Înlocuirea unui element în coloana cu o altă valoare. Pentru mai multe informații despre cum să înlocuiți valori, consultați meniu contextual pentru celulă.

Modificare tip

(Disponibil în Editor interogare r prepelita )

Tipurile Text, Număr, Dată/Oră,

Logic

Dezactivată pentru tipurile Tabel, Link și Intrare

Modificați tipul de coloană selectată la un nou tip:

 • Tipul Logic

 • Număr

 • Dată

 • Dată/Oră

 • Dată/Oră/Fus orar

 • Oră

 • Durată

 • Binar

 • Text

 • Tip cu cultură. Pentru mai multe informații despre cum să modificați un tip cu cultură de origine, consultați modificarea tipului folosind cultura.

Transformare

Tipurile Text și Dată/Oră

Dezactivată pentru toate celelalte tipuri

Pentru o valoare text, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Litere mici

 • MAJUSCULE

 • Fiecare cuvânt cu majusculă

 • Ascundere parțială

 • Golire

 • JSON

 • XML

Pentru o valoare Dată/Oră, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Dată

 • Oră

 • Zi

 • Lună

 • An

 • Zi a săptămânii

Inserare coloană

Toate tipurile

Inserează o coloană nouă după ultima coloană a tabelului. Valorile din coloana nouă sunt determinate prin selectarea tipului de coloană de inserat:

 • Particularizat (definiți formula care calculează valorile noi)

 • Index

Pentru mai multe informații despre inserarea unei coloane, consultați Inserarea unei coloane particularizate într-un tabel.

Grupare după

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita )

Tipurile Text, Număr, Dată/Oră,

Logic

Rezumă datele după valorile de rând. De exemplu, date fiind următoarele coloane dintr-un tabel, Județ, Localitate, Populație, ați putea:

 • Să le grupați după județ și ați putea să contorizați localitățile din fiecare județ sau să însumați populația din localități pentru a obține populația din fiecare județ

 • Să le grupați după localitate și ați putea număra instanțele de nume de localitate.

Pentru mai multe informații despre gruparea rândurilor, consultați Gruparea rândurilor dintr-un tabel.

Anulare pivotare coloane

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita )

Toate tipurile

Transformă coloanele selectate în perechi atribut-valoare. Pentru mai multe informații despre anularea pivotării coloanelor, consultați Anularea pivotării coloanelor.

Mutare

Toate tipurile

Mutați coloana selectată în altă locație din tabel. Mutați coloana selectată:

 • La stânga

 • La dreapta

 • La început

 • La sfârșit

Alternativ, puteți faceți clic, apoi glisa și fixa coloane la stânga sau la dreapta coloanei selectate.

Redenumire

Toate tipurile

Redenumiți coloana selectată.

Detaliere

Toate tipurile

Navigați la conținutul coloanei. Aceasta adaugă un nou pas la interogarea curentă pentru a efectua această navigare; acest lucru poate fi anulat prin eliminarea acestui pas din panoul Pași.

Adăugare ca interogare nouă

Toate tipurile

Creați o interogare nouă cu conținutul acestei coloane ca valori de interogare. Acest lucru este realizat prin referiri la interogarea originală în cea nouă. Numele noii interogări este același cu antetul de coloană din celula selectată.

Modificarea tipului folosind cultura

 1. Faceți clic dreapta pe o coloană selectată.

 2. Faceți clic pe Modificare tip > Tip cu cultură.

 3. În caseta de dialog Modificare tip cu cultură, selectați un Tip de date de schimbat și selectați Cultură.

 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Selecția mai multor coloane

Selectați (Ctrl+Clic sau Shift+Clic) două sau mai multe coloane, apoi faceți clic dreapta pe oricare dintre coloanele selectate pentru a aplica o acțiune din meniul contextual pentru mai multe coloane asupra coloanelor selectate.

Notă:  Pentru unele selecții multiple de coloană, unele elemente de meniu contextual vor fi dezactivate.

Acțiune

Descriere

Eliminare coloane

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita )

Eliminați coloanele selectate din vizualizare și din utilizarea ulterioară.

Eliminare alte coloane

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Elimină toate coloanele neselectate din vizualizare și din utilizarea ulterioară.

Eliminare duplicate

Eliminați toate rândurile din tabelul în cazul în care valorile din coloanele selectate anterioare valori dublate. Rând cu prima apariție a unui set de valori nu este eliminat. Pentru mai multe informații despre cum se elimină dublurile, consultați eliminarea dublurilor.

Înlocuire valori

Înlocuirea unui element în coloana cu o altă valoare. Pentru mai multe informații despre cum să înlocuiți valori, consultați meniu contextual pentru celulă.

Modificare tip

Modificați tipul de coloană selectată la un nou tip:

 • Tipul Logic

 • Număr

 • Dată

 • Dată/Oră

 • Dată/Oră/Fus orar

 • Oră

 • Durată

 • Binar

 • Text

 • Tip cu cultură. Pentru mai multe informații despre cum să modificați un tip cu cultură de origine, consultați modificarea tipului folosind cultura.

Transformare

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Pentru o valoare text, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Litere mici

 • MAJUSCULE

 • Fiecare cuvânt cu majusculă

 • Ascundere parțială

 • Golire

 • JSON

 • XML

Pentru o valoare Dată/Oră, schimbați modul în care sunt redate valorile din coloană:

 • Dată

 • Oră

 • Zi

 • Lună

 • An

 • Zi a săptămânii

Îmbinare coloană

Grupare după

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Rezumă datele după valorile de rând. De exemplu, date fiind următoarele coloane dintr-un tabel, Județ, Localitate, Populație, ați putea:

 • Să le grupați după județ și ați putea să contorizați localitățile din fiecare județ sau să însumați populația din localități pentru a obține populația din fiecare județ

 • Să le grupați după localitate și ați putea număra instanțele de nume de localitate.

Pentru mai multe informații despre gruparea rândurilor, consultați Gruparea rândurilor dintr-un tabel.

Anulare pivotare coloane

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Transformă coloanele selectate în perechi atribut-valoare. Pentru informații despre cum să Anulare pivotare coloane, consultați Anulare pivotare coloane.

Mutare

Mutați coloana selectată în altă locație din tabel. Mutați coloana selectată:

 • La stânga

 • La dreapta

 • La început

 • La sfârșit

Alternativ, puteți faceți clic, apoi glisa și fixa coloane la stânga sau la dreapta coloanei selectate.

Începutul paginii

Meniu contextual pentru tabel

Meniu contextual pentru tabel, reprezentat de pictograma tabel ( Pictograma tabel ), efectuează acțiuni la nivel de tabel.

Acțiune

Descriere

Utilizare primul rând ca anteturi

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Promovați valorile din primul rând al unui tabel ca anteturi de coloană.

Eliminare duplicate

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Eliminați toate rândurile dintr-un tabel Power Query unde valorile din coloanele selectate dublează valori anterioare. Rândul cu prima apariție a unui set de valori nu este eliminat.

Eliminare erori

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Eliminați rândurile care conțin erori din coloanele selectate în prezent.

Inserare coloană

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Inserează o coloană nouă după ultima coloană a tabelului. Valorile din coloana nouă sunt determinate prin selectarea tipului de coloană de inserat:

 • Particularizat (definiți formula care calculează valorile noi)

 • Index

Pentru mai multe informații despre inserarea unei coloane, consultați Inserarea unei coloane particularizate într-un tabel.

Păstrare rânduri de nivel superior

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Specificați numărul de rânduri superioare de păstrat în tabel.

Păstrare 100 de rânduri de nivel superior

Păstrați primele 100 de rânduri în tabel.

Păstrare interval de rânduri

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Specificați un interval de rânduri începând de la Primul rând și extinzând cu Număr de rânduri de păstrat în tabel.

Eliminare rânduri de nivel superior

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Eliminați rândurile n de nivel superior din tabel.

Eliminare rânduri alternative

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

Eliminați rândurile alternative din tabel, începând de la Primul rând de eliminat, specificând Numărul de rânduri de eliminat și Numărul de rânduri de păstrat.

Îmbinare

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

În grila de previzualizare , creați o interogare nouă din două interogări existente. Un rezultat de interogare conține toate coloanele dintr-un tabel principal, cu o singură coloană servind ca o singură coloană care conține un link de navigare la un tabel corelat. Pentru mai multe informații despre cum se îmbină interogările, consultați îmbinarea interogărilor.

Adăugare

(Disponibil să n Editor interogare r prepelita)

În grila de examinare , creați o interogare nouă care conține toate rândurile dintr-o interogare primele, urmate de toate rândurile dintr-o a doua interogare. Pentru mai multe informații despre cum se adaugă interogările, consultați adăugarea interogărilor.

Începutul paginii

Meniu contextual pentru pas de interogare

Faceți clic dreapta pe un pas de interogare pentru a modifica un pas de interogare și a schimba poziția unui pas de interogare.

Acțiune

Descriere

Editarea setărilor

Editați valorile din funcția care definește pasul selectat.

Redenumire

Dați acestui pas un nume nou. Acest lucru este util dacă doriți ca pașii să aibă denumiri semnificative sau să diferențiați mai multe instanțe ale aceleiași operațiuni, de exemplu, inserarea unei coloane.

Ștergere

Eliminați acest pas din flux. Notă: acest lucru poate crea erori în pașii următori dacă pașii următori au o dependență față de acest pas.

Ștergere până la sfârșit

Eliminați acest pas și toți pașii următori din acest flux.

Mutare în sus

Mută pasul selectat cu o poziție mai aproape de începutul fluxului.

Mutare în jos

Mutați pasul selectat cu o poziție mai departe de la începutul fluxului.

Începutul paginii

Căutarea online

În panoul Căutare online, faceți clic dreapta pe un element rezumat din sursa de date.

Acțiune

Descriere

Accesare sursă

Accesați o pagină web sursă pentru un element sursă de date selectat.

Condiții de utilizare

Accesați la o pagină Condiții de utilizare pentru un element sursă de date selectat.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×