Gestionarea zonelor de date externe și a proprietăților lor

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aveți posibilitatea să modificați proprietățile unei zone de date externe pentru a controla datele care s-au importat într-o foaie de lucru printr-o conexiune la o sursă de date externe, cum ar fi o bază de date, o interogare Web sau un fișier text.

Ce intenționați?

Aflați mai multe despre zone de date externe și a proprietăților

Găsirea unei zone de date externe

Modificarea numelui unei zone de date externe

Modificarea interogării subiacente a unei zone de date externe

Copierea unei zone de date externe şi a interogării sale de bază

Precizarea modului în care datele noi sunt adăugate la o zonă de date externe

Specificarea formatării și aspectului datelor

Copierea formulelor la extinderea unei zone de date externe

Îngheţarea datelor dintr-o zonă de date externe

Particularizarea numelor câmpurilor dintr-o zonă de date externe

Ştergerea unei zone de date externe

Aflați mai multe despre zonele de date externe și proprietăți

O zonă de date externe (numită și tabel de interogare) este un nume definit sau un nume de tabel care definește locația datelor care sunt aduse pe o foaie de lucru. Când vă conectați la date externe, Excel creează automat o zonă de date externe. Singura excepție este raportul PivotTable conectat la o sursă de date: un raport PivotTable nu utilizează o zonă de date externe. În Excel, aveți posibilitatea să formatați și să stabiliți structura unei zone de date externe și să o utilizați în calcule, așa cum se întâmplă cu orice alte date.

Proprietățile zonei de date externe

O zonă de date externe are proprietăți suplimentare (a nu se confunda cu proprietățile de conexiune) pe care este posibil să le utilizați pentru a controla datele, cum ar fi păstrarea formatării celulelor și a lățimii coloanelor. Este posibil să modificați aceste proprietăți ale zonei de date externe, dacă faceți clic pe Proprietăți în grupul Conexiuni de pe fila Date. Apoi efectuați modificările, procedând astfel:

 • Pentru zonele de date externe care sunt create din Microsoft Query și expertul Conexiune de date, utilizați caseta de dialog Proprietăți date externe.

 • Pentru zonele de date externe care au fost create dintr-un fișier text importat sau o interogare Web care regăsește date HTML, utilizați caseta de dialog Proprietăți zonă de date externe.

 • Pentru zonele de date externe care au fost create dintr-o interogare Web care regăsește date XML, utilizați caseta de dialog Proprietăți asociere XML.

Utilizarea șabloanelor cu zone de date externe

Dacă doriți să partajați un rezumat sau un raport care se bazează pe date externe, puteți oferi altor utilizatori un registru de lucru care conține o zonă de date externe, sau puteți crea un șablon de raport. O șablon de raport vă permite să salvați rezumat sau raportul fără să salvez date externe, astfel că fișierul este mai mică. Date externe se regăsi atunci când un utilizator se deschide șablonul de raport.

Începutul paginii

Găsirea unei zone de date externe

 1. Selectați foaia de lucru în care doriți să căutați, pentru o zonă de date externe.

 2. bară de formule, faceți clic pe săgeata de lângă Caseta Numeși apoi faceți clic pe numele zonă de date externe pe care doriți.

Începutul paginii

Modificarea numelui unei zone de date externe

 1. Pe fila formule , în grupul Nume definite , faceți clic pe Manager nume.

  Imagine Panglică Excel

 2. În caseta de dialog Manager nume, faceți clic pe numele zonei de date externe, apoi faceți clic pe Editare. Altă posibilitate este să faceți dublu clic pe nume.

 3. În caseta de dialog Editare nume, tastați numele nou al referinței în caseta Nume.

Notă : Butonul Închidere închide numai caseta de dialog Manager nume. Nu este necesar să faceți clic pe Închidere pentru a valida modificările deja efectuate.

Începutul paginii

Modificarea interogării subiacente a unei zone de date externe

Aveți posibilitatea să modificați interogarea subiacentă pentru o zonă de date externe care a fost creată din Microsoft Query, un fișier text importat, o interogare Web sau expertul Conexiune de date.

Modificarea interogării subiacente pentru o zonă de date externe creată din Microsoft Query

 1. Faceți clic pe o celulă din zona de date externe în care doriți să modificați interogarea subiacentă.

 2. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Proprietăți de date externe , faceți clic pe Proprietăți conexiune proprietăți .

 4. În caseta de dialog Proprietăți conexiune, faceți clic pe fila Definiție, apoi faceți clic pe Editare interogare.

Pentru mai multe informaţii despre construirea şi editarea interogărilor în Microsoft Query, vedeţi Ajutor Microsoft Query.

Modificarea interogării subiacente pentru o zonă de date externe creată dintr-un fișier text importat

 1. Faceți clic pe o celulă din zona de date externe în care doriți să modificați interogarea subiacentă.

 2. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Conexiuni.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Conexiuni registru de lucru, faceți clic pe Proprietăți.

 4. În caseta de dialog Proprietăți conexiune, faceți clic pe fila Definiție, apoi faceți clic pe Editare interogare.

 5. În caseta de dialog Import fișier text, faceți clic pe Import.

 6. Se modifică fişierul text importat în Expertul import text, apoi se face clic pe Terminare.

  Pentru mai multe informații despre importul fișierelor text, consultați Importul sau exportul fișierelor text.

Modificarea interogării subiacente pentru o zonă de date externe creată dintr-o interogare Web

 1. Faceți clic pe o celulă din zona de date externe în care doriți să modificați interogarea subiacentă.

 2. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Conexiuni registru de lucru, faceți clic pe Proprietăți.

 4. În caseta de dialog Proprietăți conexiune, faceți clic pe fila Definiție, apoi faceți clic pe Editare interogare.

 5. Efectuați modificările în interogarea Web, în caseta de dialog Editare interogare Web, apoi faceți clic pe Terminare.

Pentru mai multe informații despre crearea și editarea interogărilor Web, consultați Obținerea datelor externe dintr-o pagină Web.

Modificarea interogării subiacente dintr-o zonă de date externe utilizând expertul Conexiune de date

 1. Faceți clic pe o celulă din zona de date externe în care doriți să modificați interogarea subiacentă.

 2. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 3. În caseta de dialog Proprietăți de date externe , faceți clic pe Proprietăți conexiune proprietăți .

 4. În caseta de dialog Proprietăți conexiune, faceți clic pe fila Definiție.

 5. Alegeți una dintre următoarele:

  • În caseta Tip comandă, faceți clic pe Tabel, apoi, în caseta Text comandă, modificați valoarea numelui tabelului, vizualizării sau interogării corespunzătoare.

  • În caseta Tip comandă, faceți clic pe SQL sau Implicit, apoi, în caseta Text comandă, editați instrucțiunea SQL.

   Notă : În funcție de cum a fost definită conexiunea, caseta Tip comandă este posibil să nu fie disponibilă (apare estompată).

Începutul paginii

Copierea unei zone de date externe şi a interogării sale de bază

 1. Pe bara de formule, faceți clic pe săgeata de lângă Casetă nume, apoi selectați numele zonei de date externe pe care doriți să o copiați.

  Într-un tabel Excel, selectați numele zonei, apoi apăsați CTRL+A pentru a selecta anteturile de tabel.

  Dacă doriți să includeți anteturi de tabel sau formule care nu fac parte din zona de date externe, selectați celulele care conțin anteturile de coloană sau formulele pe care doriți să le copiați. Faceți clic pe săgeata de lângă Casetă nume pe bara de formule, apoi faceți clic pe numele zonei de date externe pe care doriți să o copiați.

 2. În fila Pagină de pornire, în grupul Clipboard, faceţi clic pe Copiere.

  Grupul Clipboard în fila Pornire

 3. Comutați la registrul de lucru în care doriți să lipiți zona de date externe.

 4. Faceți clic pe celula din stânga sus al zonă de lipire.

  Pentru a vă asigura că date externe înlocui datele existente, asigurați-vă că foaia de lucru nu are date sub sau la dreapta celulei pe care ați făcut clic.

 5. În fila Pornire, în grupul Clipboard, faceţi clic pe Lipire.

Notă : În cazul în care copiați doar parte dintr-o zonă de date externe, subiacente interogare nu este copiată și nu poate fi reîmprospătat datele copiate.

Începutul paginii

Precizarea modului în care datele noi sunt adăugate la o zonă de date externe

Aveți posibilitatea să controlați modul în care gestionați un set mai mic sau mai mare de date care este returnat în Excel, când se reîmprospătează datele.

 1. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 2. În caseta de dialog Proprietăți zonă de date externe, sub Dacă numărul de rânduri din zona de date se modifică la reîmprospătare, faceți clic pe una dintre următoarele:

  • Se inserează celule pentru datele noi, se șterg celulele neutilizate

   Note : 

   • Când se adaugă unul sau mai multe rânduri în sursa de date, celulele imediat sub zona de date externe se deplasează în jos, însă celulele din dreapta zonei de date externe nu se deplasează.

   • Când se șterg unul sau mai multe rânduri din sursa de date, celulele imediat sub zona de date externe se deplasează în sus, însă celulele din dreapta zonei de date externe nu se deplasează.

  • Se inserează rânduri întregi pentru datele noi, se golesc celulele neutilizate

   Note : 

   • Când se adaugă unul sau mai multe rânduri în sursa de date, celulele imediat sub și la dreapta zonei de date externe se deplasează în jos.

   • Când se șterg unul sau mai multe rânduri din sursa de date, celulele imediat sub și la dreapta zonei de date externe nu se deplasează.

  • Se suprascriu celulele existente cu date noi, se golesc celulele neutilizate

   Note : 

   • Când se adaugă unul sau mai multe rânduri în sursa de date, celulele imediat sub zona de date externe sunt suprascrise, însă celulele din dreapta zonei de date externe nu se deplasează.

   • Când se șterg unul sau mai multe rânduri din sursa de date, celulele imediat sub și la dreapta zonei de date externe nu se deplasează.

Începutul paginii

Specificarea formatării și aspectului datelor

 1. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 2. Sub Formatare și aspect date, alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

  • Pentru a include numele câmpurilor ca primul rând, bifați caseta de selectare Se includ numele câmpurilor.

   Notă : Această casetă de selectare este disponibilă numai pentru o zonă de date externe care este transformată dintr-un program Microsoft Office 2003 sau într-o zonă de date externe care a fost creată prin program.

  • Pentru a adăuga o coloană de numere de rând, bifați caseta de selectare Se includ numerele de rând.

   Notă : Această casetă de selectare nu este disponibilă pentru un fișier text, un fișier XML sau o interogare Web importate.

  • Pentru a păstra formatarea celulelor pe care o aplicați, bifați caseta de selectare Se păstrează formatele din celule.

   Notă : Pentru o interogare Web, această opțiune este debifată automat, când selectați Formatare HTML completă în caseta de dialog Opțiuni. Accesați caseta de dialog Opțiuni din caseta de dialog Editare interogare.

  • Pentru a păstra lățimile de coloană pe care le setați, bifați caseta de selectare Se ajustează lățimea coloanei.

  • Pentru a păstra sortarea, filtrarea și aspectul coloanelor pe care le aplicați, bifați caseta de selectare Se păstrează sortarea/filtrarea/aspectul coloanelor.

   Notă : Această casetă de selectare nu este disponibilă pentru o interogare Web.

  • Pentru a păstra filtrarea coloanelor pe care o aplicați, bifați caseta de selectare Se păstrează filtrul coloanelor.

   Notă : Această casetă de selectare este disponibilă numai pentru o interogare Web care se bazează pe date XML.

Începutul paginii

Copierea formulelor la extinderea unei zone de date externe

Notă : Următoarea procedură se aplică numai unei zone de date externe care este transformată dintr-un program Microsoft Office 2003 sau într-o zonă de date externe care a fost creată prin program. Toate zonele de date externe care sunt create utilizând interfața de utilizator sunt create ca tabele Excel. Aceste tabele se extind automat când se adaugă rânduri noi și se completează coloane calculate.

 1. Introduceți o formulă într-o celulă adiacentă primului rând de date dintr-o zonă de date externe.

  Notă : Primul rând de date poate fi primul rând sau rândul al doilea din zona de date externe; depinde de existența sau absența anteturilor în primul rând.

 2. Selectați celula și faceți dublu clic pe instrument de umplere pentru a copia formula în toate rândurile din zona de date externe.

 3. Faceți clic pe o celulă din zona de date externe.

 4. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 5. În caseta de dialog Proprietăţi zonă de date externe, selectaţi caseta de selectare Completare formule în coloane adiacente datelor.

  Notă : Dacă zona de date externe se extinde atunci când reîmprospătare, Excel copiază numai acele formule imediat lângă la sau în intervalul de date externe.

Începutul paginii

Îngheţarea datelor dintr-o zonă de date externe

Îngheţarea unei zone de date externe reţine datele dar nu şi interogarea fundamentală, deci o zonă de date externe îngheţată nu poate fi reîmprospătată.

Înghețarea datelor într-un tabel Excel

 1. Faceți clic pe foaia de lucru care conține tabelul Excel din care doriți să eliminați conexiunea de date.

 2. Pe bara de formule, faceți clic pe săgeata de lângă Casetă nume, apoi faceți clic pe numele zonei de date externe din care doriți să eliminați conexiunea de date. Apoi se selectează zona de date.

 3. Pe fila Instrumente, în grupul Date de tabel externe, faceți clic pe Anulare legătură. Zona de date se păstrează și încă are același nume, însă conexiunea este ștearsă.

Înghețarea datelor dintr-o zonă

Notă : Următoarea procedură se aplică numai unei zone de date externe care este transformată dintr-un program Microsoft Office 2003 sau într-o zonă de date externe care a fost creată prin program. Toate zonele de date externe care sunt create utilizând interfața de utilizator sunt create ca tabele Excel. Aceste tabele se extind automat când se adaugă rânduri noi și se completează coloane calculate.

 1. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 2. Sub Definiţie interogare, goliţi caseta de selectare Se salvează definiţia interogării.

Notă : Când salvați registrul de lucru, interogarea subiacentă este ștearsă din registrul de lucru. Cu toate acestea, fișierele de interogare salvate din baza de date (fișiere .dqy sau .odc) nu sunt șterse. Dacă ați salvat interogarea când ați crea-o în expertul Interogare sau în Microsoft Query, fișierul de interogare este salvat pe computer și aveți posibilitatea să utilizați din nou interogarea pentru a regăsi date externe. Pentru mai multe informații, consultați Ajutorul Microsoft Query.

Începutul paginii

Particularizarea numelor câmpurilor dintr-o zonă de date externe

Notă : Următoarea procedură se aplică numai la o zonă de date externe care este creată utilizând expertul Conexiune de date sau Microsoft Query (nu într-u fișier text sau într-o interogare Web importate), la o zonă de date externe transformată dintr-un program Microsoft Office 2003 sau la o zonă de date externe creată prin program. Toate zonele de date externe care sunt create utilizând interfața de utilizator sunt create ca tabele Excel.

 1. Inserați un rând necompletat deasupra zonei de date externe, efectuând una dintre următoarele:

  • Selectați o celulă deasupra căreia doriți să inserați rândul nou. Apoi, pe fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe săgeata de lângă Inserare, apoi faceți clic pe Inserare rânduri foaie. Deoarece ați selectat o singură celulă, doar un singur rând nou se inserează deasupra rândului curent.

  • Faceți clic pe selectorul de rând al unui rând aflat deasupra rândului unde doriți să inserați un rând nou. Apoi, pe fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Inserare. Deoarece ați selectat un singur rând întreg, doar un singur rând nou se inserează deasupra rândului selectat.

 2. Tastați etichetele dorite în celulele de pe rândul necompletat.

 3. Faceți clic pe o celulă din zona de date externe.

 4. Pe fila Date, în grupul Conexiuni, faceți clic pe Proprietăți.

  Imagine Panglică Excel

 5. În caseta de dialog Proprietăţi zonă de date externe, sub Formatare şi aspect date, goliţi caseta Se includ numele câmpurilor, apoi faceţi clic pe OK.

 6. Pentru a elimina numele de câmp existent și reîmprospătați zonă de date externe, faceți clic pe o celulă din zona de date externe, apoi faceți clic pe Reîmprospătare date Imagine buton .

Notă : Când regăsiți date dintr-o bază de date, toate modificările în numele de coloană din Microsoft Query sunt reținute în zona de date externe. Pentru informații despre modificarea numelor de coloană din interogare, consultați Ajutorul Microsoft Query.

Începutul paginii

Ştergerea unei zone de date externe

 1. Faceți clic pe foaia de lucru care conține zona de date externe pe care doriți să o ștergeți.

 2. Pe bara de formule, faceți clic pe săgeata de lângă Casetă nume, apoi faceți clic pe numele zonei de date externe pe care doriți să o ștergeți.

  Dacă zona de date externe este un tabel Excel, apăsați CTRL+A pentru a selecta întregul tabel.

 3. Pentru a șterge zona de date externe, apăsați pe DELETE.

 4. Pentru a șterge o interogare subiacentă, faceți clic pe Da când Excel vă solicită acest lucru.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×