Funcții noi în Excel 2013

Important : Rezultatele calculate ale formulelor și ale unor funcții de foaie de lucru Excel pot diferi ușor între un PC Windows care utilizează o arhitectură x86 sau x86-64 și un PC Windows RT care utilizează arhitectură ARM. Aflați mai multe despre diferențe.

Faceți clic pe orice nume de funcție din următoarea listă pentru a vedea ajutorul detaliat despre acea funcție.

Nume funcție

Tipul și descrierea

Funcția ACOT

Matematice și trigonometrice:    Returnează arccotangenta unui număr

Funcția ACOTH

Matematice și trigonometrice:    Returnează arccotangenta hiperbolică a unui număr

Funcția ARABIC

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia în cifre arabe a unui număr cu cifre romane, ca număr

Funcția BASE

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia unui număr într-o reprezentare text cu baza (rădăcina) dată.

Funcția BINOM.DIST.RANGE

Statistice:    Returnează probabilitatea unui rezultat de încercare, utilizând o distribuție binominală

Funcția BITAND

Inginerie:    Returnează un „și la nivel de bit” pentru două numere

Funcția BITLSHIFT

Inginerie:   Returnează un număr de valoare deplasat la stânga cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți

Funcția BITOR

Inginerie:    Returnează un OR la nivel de biți pentru 2 numere

Funcția BITRSHIFT

Inginerie:    Returnează un număr de valoare deplasat la dreapta cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți

Funcția BITXOR

Inginerie:    Returnează un „sau exclusiv” la nivel de biți pentru două numere

Funcția CEILING.MATH

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

Funcția COMBINA

Matematice și trigonometrice:   
Returnează numărul de combinații cu repetiții pentru un număr dat de elemente

Funcția COT

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr

Funcția COTH

Matematice și trigonometrice:    Returnează cotangenta unui unghi

Funcția CSC

Matematice și trigonometrice:    Returnează cosecanta unui unghi

Funcția CSCH

Matematice și trigonometrice:    Returnează cosecanta hiperbolică a unui unghi

Funcția DAYS

Dată și oră:    Returnează numărul de zile dintre două date

Funcția DECIMAL

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia unei reprezentări text a unui număr într-o bază dată în număr zecimal

Funcția ENCODEURL

Web:   Returnează un șir de caractere codificat ca URL

Funcția FILTERXML

Web:    Returnează date specifice din conținutul XML, folosind calea XPath specificată

Funcția FLOOR.MATH

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ.

Funcția FORMULATEXT

Căutare și referință:    Returnează formula din referința dată ca text

Funcția GAMMA

Statistice:    Returnează valoarea funcției Gamma

Funcția GAUSS

Statistice:    Returnează cu 0,5 mai puțin decât distribuția normală cumulativă standard

Funcția IFNA

Logice:    Returnează o valoare specificată de dvs. dacă expresia se rezolvă la #N/A, altfel returnează rezultatul expresiei

Funcția IMCOSH

Inginerie:    Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr complex

Funcția IMCOT

Inginerie:    Returnează cotangenta unui număr complex

Funcția IMCSC

Inginerie:    Returnează cosecanta unui număr complex

Funcția IMCSCH

Inginerie:    Returnează cosecanta hiperbolică a unui număr complex

Funcția IMSEC

Inginerie:    Returnează secanta unui număr complex

Funcția IMSECH

Inginerie:    Returnează secanta hiperbolică a unui număr complex

Funcția IMSINH

Inginerie:    Returnează sinusul hiperbolic al unui număr complex

Funcția IMTAN

Inginerie:    Returnează tangenta unui număr complex

Funcția ISFORMULA

Informații:    Returnează TRUE dacă există o referință la o celulă care conține o formulă

Funcția ISOWEEKNUM

Dată și oră:    Returnează numărul săptămânii ISO din an, pentru o dată calendaristică introdusă

Funcția MUNIT

Matematice și trigonometrice:    Returnează matricea de unități pentru dimensiunea specificată

Funcția NUMBERVALUE

Text:    Efectuează conversia textului într-un număr, într-o manieră independentă de setările regionale

Funcția PDURATION

Financiare:    Returnează numărul de perioade necesare pentru ca o investiție să atingă o valoare specificată

Funcția PERMUTATIONA

Statistice:    Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte (cu repetiții) care pot fi selectate din totalul obiectelor

Funcția PHI

Statistice:    Returnează valoarea funcției de densitate pentru o distribuție normală standard

Funcția RRI

Financiare:    Returnează rata dobânzii echivalente pentru creșterea unei investiții

Funcția SEC

Matematice și trigonometrice:    Returnează secanta unui unghi

Funcția SECH

Matematice și trigonometrice:    Returnează secanta hiperbolică a unui unghi

Funcția SHEET

Informații:    Returnează numărul foii pentru foaia dată ca referință

Funcția SHEETS

Informații:    Returnează numărul de foi dintr-o referință

Funcția SKEW.P

Statistice:    Returnează asimetria unei distribuții bazată pe o populație: o caracterizare a gradului de asimetrie a unei distribuții în jurul mediei sale

Funcția UNICHAR

Text:    Returnează caracterul Unicode la care face referire valoarea numerică dată

Funcția UNICODE

Text:    Returnează numărul (punct de cod) care corespunde primului caracter din text

Funcția WEBSERVICE

Web:    Returnează date dintr-un serviciu web.

Funcția XOR

Logice:    Returnează un OR exclusiv logic pentru toate argumentele

Începutul paginii

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×