Funcții Project pentru câmpuri particularizate

Funcții Project pentru câmpuri particularizate

Aceste funcții sunt utilizate în cadrul formulelor pentru a calcula valorile câmpurilor particularizate.

Sfat: Pentru a introduce o formulă într-un câmp particularizat pentru Project 2007, în meniul Instrumente, indicați spre Particularizare, apoi faceți clic pe Câmpuri. În caseta de dialog Câmpuri particularizate, faceți clic pe Formulă. Pentru Project 2010, faceți clic pe fila Proiect, apoi, în grupul Proprietăți, faceți clic pe Câmpuri particularizate. În caseta de dialog Câmpuri particularizate, faceți clic pe Formulă.

Prezentarea generală a funcțiilor Project

Când utilizați Microsoft Project, poate fi nevoie să lucrați cu valori care nu se află direct în câmpuri. Formulele vă permit să lucrați cu câmpuri pentru a crea aceste valori noi.

Următoarele exemple ilustrează modul în care puteți utiliza formule cu câmpuri particularizate:

 • Când este adăugată la un câmp numeric particularizat, următoarea formulă returnează o valoare numerică ce indică numărul de zile dintre data curentă și data de terminare a activităților din planificarea dvs.:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Când este adăugată la un câmp text particularizat, următoarea formulă returnează o valoare „Fără nivel de referință”, „Depășește bugetul cu 20% sau mai mult” sau „Sub valoarea bugetului”.

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Funcții de conversie

Asc

Returnează un număr întreg reprezentând codul de caracter care corespunde primei litere dintr-un șir.

Sintaxă

ASC ( șir )

șir  Orice expresie șir validă.

CBool

Forțează o expresie să ia tipul de date boolean.

Sintaxă

CBool( expresie )

expresie  Orice șir sau expresie numerică valide.

CByte

Forțează o expresie să ia tipul de date octet.

Sintaxă

CByte( expresie )

expresie  Orice număr întreg de la 0 la 255.

CCur

Forțează o expresie să ia tipul de date monedă.

Sintaxă

CCur( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -922.337.203.685.477,5808 la 922.337.203,685.477,5807.

CDate

Impune o expresie în tipul de date Dată.

Sintaxă

CDate( expresie )

expresie  Orice expresie de date validă.

CDbl

Forțează o expresie să ia tipul de date dublă precizie.

Sintaxă

CDbl( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -1.79769313486232E308 la -4.94065645841247E-324 pentru valori negative; de la 4.94065645841247E-324 la 1.79769313486232E308 pentru valori pozitive.

CDec

Forțează o expresie să ia tipul de date zecimal.

Sintaxă

CDec( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 pentru numere care nu au zecimale. Pentru numere cu 28 de zecimale, intervalul este +/-7.9228162514264337593543950335. Cel mai mic număr posibil diferit de zero este 0.0000000000000000000000000001.

Chr

Returnează un șir care conține caracterul asociat cu codul de caracter specificat.

Sintaxă

Chr( cod caracter )

cod caracter  Un lung care identifică un caracter.

CInt

Forțează o expresie să ia tipul de date număr întreg.

Sintaxă

CInt( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -32.768 la 32.767; fracțiile sunt rotunjite.

CLng

Forțează o expresie să ia tipul de date lung.

Sintaxă

CLng( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -2.147.483.648 la 2.147.483.647; fracțiile sunt rotunjite.

CSng

Forțează o expresie să ia tipul de date Simplă precizie.

Sintaxă

CSng( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -3.402823E38 la -1.401298E-45 pentru valori negative; de la 1.401298E-45 la 3.402823E38 pentru valori pozitive.

CStr

Forțează o expresie să ia tipul de date șir.

Sintaxă

CStr( expresie )

expresie  Orice șir sau expresie numerică valide.

CVar

Forțează o expresie să ia tipul de date variant.

Sintaxă

CVar( expresie )

expresie  Același interval ca dublă precizie pentru valorile numerice. Același interval ca șir pentru valorile non-numerice.

DateSerial

Returnează o valoare variant (Dată) pentru un an, o lună și o zi specificate.

Sintaxă

DateSerial( an, lună, zi )

an  obligatoriu; număr întreg. Număr între 100 și 9999, inclusiv, sau o expresie numerică.

lună  obligatoriu; număr întreg. Orice expresie numerică.

zi  obligatoriu; număr întreg. Orice expresie numerică.

DateValue

Returnează o valoare variant (Dată).

Sintaxă

DateValue ( dată)

dată  obligatoriu; în mod normal, o expresie șir reprezentând o dată începând din 1 ianuarie 100 și până la 31 decembrie 9999. Cu toate acestea, data poate fi și orice expresie care poate reprezenta o dată, o oră sau atât data, cât și ora, în intervalul respectiv.

Day

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 31, inclusiv, reprezentând ziua din lună.

Sintaxă

Day( dată)

dată  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

Hex

Returnează un șir reprezentând valoarea hexazecimală a unui număr.

Sintaxă

Hex( număr )

număr  obligatoriu; orice șir sau expresie numerică valide.

Hour

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 23, inclusiv, reprezentând ora din zi.

Sintaxă

Hour( oră )

oră  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

Minute

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând minutul dintr-o oră.

Sintaxă

Minute ( timp)

oră  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

Month

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 12, inclusiv, reprezentând luna din an.

Sintaxă

Month( dată)

dată  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

Oct

Returnează o valoare variant (șir) reprezentând valoarea octală a unui număr.

Sintaxă

Oct( număr )

număr  obligatoriu; orice șir sau expresie numerică valide.

ProjDateConv

Convertește o valoare într-o dată.

Sintaxă

ProjDateConv( expresie, format dată )

expresie  obligatoriu; variant. Expresia de convertit într-o dată.

format dată  opțional; Lung. Valoarea implicită a formatului de dată este pjDateDefault, dar puteți înlocui una dintre următoarele constante pjDateFormat (format de dată aplicat 25/09/2007 la 12:33):

 • pjDateDefault: formatul implicit. Setat pe fila Vizualizare din caseta de dialog Opțiuni (meniul Instrumente).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Septembrie 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Septembrie 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Septembrie 25

 • pjDate_mmm_dd: Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Ma 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Ma 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Ma Sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ma 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Ma Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Ma 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Ma 25

 • pjDate_Www_dd: S40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: S40/2/07 12:33 PM

ProjDurConv

Convertește o expresie într-o valoare de durată, în unitățile specificate.

Sintaxă

ProjDurConv( expresie, unități durată )

expresie  obligatoriu; variant. Expresia de convertit într-o durată.

unitățidurată opțional; Lung. Unitățile utilizate pentru a exprima durata. Dacă nu se specifică unitățidurată, valoarea implicită este tipul de unități specificate în opțiunea Durata este introdusă în de pe fila Programare din caseta de dialog Opțiuni (meniul Instrumente). unitățidurată poate fi una dintre următoarele constante pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând secunda dintr-un minut.

Sintaxă

Second( oră )

oră  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

Str

Returnează o reprezentare variant (șir) a unui număr.

Sintaxă

Str( număr )

număr  obligatoriu; Lung conținând orice expresie numerică validă.

StrConv

Returnează o valoare variant (șir) convertită conform specificațiilor.

Sintaxă

StrConv( șir, conversie, LCID )

șir  obligatoriu; expresia șir de convertit.

conversie  obligatoriu; număr întreg. Suma valorilor care specifică tipul de conversie de efectuat.

LCID  opțional; LocaleID, dacă este diferit de LocaleID de sistem. (LocaleID de sistem este valoarea implicită.)

TimeSerial

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora pentru o anumită oră, minut și secundă.

Sintaxă

TimeSerial ( oră, minute, doua)

oră  obligatoriu; variant (număr întreg). Număr între 0 (12:00 A.M.) și 23 (11:00 P.M.), inclusiv, sau o expresie numerică.

minut  obligatoriu; variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

secundă  obligatoriu; variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

TimeValue

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora.

Sintaxă

TimeValue( oră)

oră  obligatoriu; în mod normal, o expresie șir reprezentând ora de la (12:00:00 A.M.) la 23:59:59 (11:59:59 P.M.), inclusiv. Cu toate acestea ora poate fi și orice expresie care reprezintă o oră în acel interval. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

Val

Returnează numerele conținute într-un șir ca valoare numerică de tipul corespunzător.

Sintaxă

Val( șir )

șir  obligatoriu; orice expresie șir validă.

Weekday

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg reprezentând ziua săptămânii.

Sintaxă

Weekday( data[, prima zi a săptămânii] )

dată  obligatoriu; variant, expresie numerică, expresie șir cu orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

prima zi a săptămânii  opțional; o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune că este Duminică.

Year

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg care reprezintă anul.

Sintaxă

Year ( data)

dată  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

Funcții de dată/oră

CDate

Impune o expresie în tipul de date Dată.

Sintaxă

CDate( expresie )

expresie  Orice expresie de date validă.

Date

Returnează o valoare variant (Dată) care conține data curentă a sistemului.

Sintaxă

Date

DateAdd

Returnează o valoare variant (Dată) care conține o dată la care s-a adăugat un interval de timp specificat.

Sintaxă

DateAdd( interval, număr, dată )

interval  obligatoriu; expresie șir care este intervalul de timp pe care doriți să îl adăugați, cum ar fi „m” sau „d”

număr  obligatoriu; expresie numerică ce este numărul de intervaluri pe care doriți să le adăugați. Poate fi pozitivă (pentru a obține date din viitor) sau negativă (pentru a obține date din trecut).

dată  obligatoriu; variant (Dată) sau literal, reprezentând data la care este adăugat intervalul.

DateDiff

Returnează o valoare variant (lungă) specificând numărul de intervaluri de timp dintre două date specificate.

Sintaxă

DateDiff( interval, dată1, dată2[, primazidinsăptămână[, primasăptămânădinan]] )

interval  obligatoriu; expresie șir care reprezintă intervalul de timp pe care îl utilizați pentru a calcula diferența între data1 și data2.

data1, data2  obligatoriu; variant (Dată). Două date pe care doriți să le utilizați în calcul.

primazidinsăptămână  opțional; o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune că este Duminică.

primasăptămânădinan  opțional; o constantă care specifică prima zi a anului. Dacă nu se specifică, prima săptămână a anului se presupune că este săptămâna în care pică 1 ianuarie.

DatePart

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține porțiunea specificată dintr-o anumită dată.

Sintaxă

DatePart( interval, dată[, primazidinsăptămână[, primasăptămânădinan]] )

interval  obligatoriu; expresie șir care este intervalul de timp care doriți să fie returnat.

dată  obligatoriu; valoarea variant (Dată) pe care doriți să o evaluați.

primazidinsăptămână  opțional; o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune că este Duminică.

primasăptămânădinan  opțional; o constantă care specifică prima zi a anului. Dacă nu se specifică, prima săptămână a anului se presupune că este săptămâna în care pică 1 ianuarie.

DateSerial

Returnează o valoare variant (Dată) pentru un an, o lună și o zi specificate.

Sintaxă

DateSerial( an, lună, zi )

an  obligatoriu; număr întreg. Număr între 100 și 9999, inclusiv, sau o expresie numerică.

lună  obligatoriu; număr întreg. Orice expresie numerică.

zi  obligatoriu; număr întreg. Orice expresie numerică.

DateValue

Returnează o valoare variant (Dată).

Sintaxă

DateValue ( data)

dată  obligatoriu; în mod normal, o expresie șir reprezentând o dată începând din 1 ianuarie 100 și până la 31 decembrie 9999. Cu toate acestea, data poate fi și orice expresie care poate reprezenta o dată, o oră sau atât data, cât și ora, în intervalul respectiv.

Day

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 31, inclusiv, reprezentând ziua din lună.

Sintaxă

Day( dată)

dată  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

Hour

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 23, inclusiv, reprezentând ora din zi.

Sintaxă

Hour( oră )

oră  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

IsDate

Returnează o valoare booleană care indică dacă o expresie poate fi convertită la o dată.

Sintaxă

IsDate( expresie )

expresie  obligatoriu; orice valoare variant care conține o expresie de dată sau o expresie șir recognoscibilă ca dată sau oră.

Minute

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând minutul dintr-o oră.

Sintaxă

Minute ( timp)

oră  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

Month

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 12, inclusiv, reprezentând luna din an.

Sintaxă

Month( dată)

dată  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

Now

Returnează o valoare variant (Dată) specificând data și ora curente, în conformitate cu data și ora computerului.

Sintaxă

Now

ProjDateAdd

Adaugă o durată la o dată pentru a returna o dată nouă.

Sintaxă

ProjDateAdd( dată, durată, calendar )

dată  obligatoriu; variant. Data originală la care se adaugă durata.

durată  obligatoriu; variant. Durata de adăugat la dată.

calendar  opțional; Șir. Calendarul de utilizat când calculați data nouă. În cazul în care calendarul nu este specificat, valoarea implicită pentru resursa curentă este calendarul de resurse sau, pentru activitatea curentă, calendarul de activități sau calendarul standard, dacă nu există calendar de activități. Pentru Project Server, va fi utilizat calendarul standard, indiferent de calendarul care este specificat în șirul calendar. Când utilizați această funcție într-o formulă creată în Project Web App și o comparați cu aceeași formulă creată în Project Professional, ar trebui să testați pentru a vă asigura că rezultatele sunt cele pe care le așteptați.

Notă:  Pentru a scădea șapte zile dintr-o dată specificată, următoarea formulă funcționează corect în Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Cu toate acestea, când rulați aceeași formulă în Project Server 2010, rezultatul este 9/24/2010, nu 9/17/2010. Pentru ca formulele să funcționeze uniform în Project Professional 2010 și Project Server 2010, trebuie să evitați parametrii negativi pentru funcțiile ProjDateAdd și ProjDateSub.

ProjDateConv

Convertește o valoare într-o dată.

Sintaxă

ProjDateConv( expresie, format dată )

expresie  obligatoriu; variant. Expresia de convertit într-o dată.

format dată  opțional; Lung. Valoarea implicită a formatului de dată este pjDateDefault, dar puteți înlocui una dintre următoarele constante pjDateFormat (format de dată aplicat 25/09/2007 la 12:33):

 • pjDateDefault: formatul implicit. Setat pe fila Vizualizare din caseta de dialog Opțiuni (meniul Instrumente).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Septembrie 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Septembrie 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Septembrie 25

 • pjDate_mmm_dd: Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Ma 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Ma 9/25/03

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Ma Sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ma 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Ma Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Ma 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Ma 25

 • pjDate_Www_dd: S40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: S40/2/07 12:33 PM

ProjDateDiff

Returnează durata dintre două date, în minute.

Sintaxă

ProjDateDiff( data1, data2, calendar )

data1  obligatoriu; variant. Data utilizată ca început al duratei.

data2  obligatoriu; variant. Data utilizată ca sfârșit al duratei.

calendar  opțional; Șir. Calendarul de utilizat când calculați durata. În cazul în care calendarul nu este specificat, valoarea implicită pentru resursa curentă este calendarul de resurse sau, pentru activitatea curentă, calendarul de activități sau calendarul standard, dacă nu există calendar de activități. Pentru Project Server, va fi utilizat calendarul standard, indiferent de calendarul care este specificat în șirul calendar. Când utilizați această funcție într-o formulă creată în Project Web App și o comparați cu aceeași formulă creată în Project Professional, ar trebui să testați pentru a vă asigura că rezultatele sunt cele pe care le așteptați.

ProjDateSub

Returnează data care precede altă dată printr-o durată specificată.

Sintaxă

ProjDateSub( dată, durată, calendar )

dată  obligatoriu; variant. Data originală din care se scade durata.

durată  obligatoriu; variant. Durata de scăzut din dată.

calendar  opțional; Șir. Calendarul de utilizat când calculați diferența dintre date. În cazul în care calendarul nu este specificat, valoarea implicită pentru resursa curentă este calendarul de resurse sau, pentru activitatea curentă, calendarul de activități (sau calendarul standard, dacă nu există calendar de activități). Pentru Project Server, va fi utilizat calendarul standard, indiferent de calendarul care este specificat în șirul calendar. Când utilizați această funcție într-o formulă creată în Project Web App și o comparați cu aceeași formulă creată în Project Professional, ar trebui să testați pentru a vă asigura că rezultatele sunt cele pe care le așteptați.

Notă:  Pentru a scădea șapte zile dintr-o dată specificată, următoarea formulă funcționează corect în Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Cu toate acestea, când rulați aceeași formulă în Project Server 2010, rezultatul este 9/24/2010, nu 9/17/2010. Pentru ca formulele să funcționeze uniform în Project Professional 2010 și Project Server 2010, trebuie să evitați parametrii negativi pentru funcțiile ProjDateAdd și ProjDateSub.

ProjDateValue

Returnează valoarea unei expresii.

Sintaxă

ProjDateValue( expresie )

expresie  obligatoriu; variant. Expresia de reprezentat ca dată.

ProjDurConv

Convertește o expresie într-o valoare de durată, în unitățile specificate.

Sintaxă

ProjDurConv( expresie, unități durată )

expresie  obligatoriu; variant. Expresia de convertit într-o durată.

unitățidurată opțional; Lung. Unitățile utilizate pentru a exprima durata. Dacă nu se specifică unitățidurată, valoarea implicită este tipul de unități specificate în opțiunea Durata este introdusă în de pe fila Programare din caseta de dialog Opțiuni (meniul Instrumente). unitățidurată poate fi una dintre următoarele constante pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Returnează numărul de minute dintr-o durată.

Sintaxă

ProjDurValue( durată )

durată  obligatoriu; variant. Durata de exprimat în minute.

Second

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând secunda dintr-un minut.

Sintaxă

Second( oră )

oră  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

Time

Returnează o valoare variant (Dată) indicând ora curentă a sistemului.

Sintaxă

Time

Timer

Returnează o valoare Simplă precizie reprezentând numărul de secunde care au trecut de la miezul nopții.

Sintaxă

Timer

TimeSerial

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora pentru o anumită oră, minut și secundă.

Sintaxă

TimeSerial ( oră, minute, secunde)

oră  obligatoriu; variant (număr întreg). Număr între 0 (12:00 A.M.) și 23 (11:00 P.M.), inclusiv, sau o expresie numerică.

minut  obligatoriu; variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

secundă  obligatoriu; variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

TimeValue

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora.

Sintaxă

TimeValue( oră)

oră  obligatoriu; în mod normal, o expresie șir reprezentând ora de la (12:00:00 A.M.) la 23:59:59 (11:59:59 P.M.), inclusiv. Cu toate acestea ora poate fi și orice expresie care reprezintă o oră în acel interval. Dacă oră conține Nul, se returnează Nul.

Weekday

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg reprezentând ziua săptămânii.

Sintaxă

Weekday( data[, prima zi a săptămânii] )

dată  obligatoriu; variant, expresie numerică, expresie șir cu orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

prima zi a săptămânii  opțional; o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune că este Duminică.

Year

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg care reprezintă anul.

Sintaxă

Year ( data)

dată  obligatoriu; orice valoare variant, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Nul, se returnează Nul.

Funcții generale

Choose

Selectează și returnează o valoare dintr-o listă de argumente.

Sintaxă

Choose( indice, alegere-1[, alegere-2, ... [, alegere-n]])

indice  obligatoriu; expresie numerică sau câmp care are ca rezultat o valoare între 1 alegere și numărul de alegeri disponibile.

alegere  obligatoriu; expresie variant care conține una dintre alegerile posibile.

IIf

Returnează una dintre două părți, în funcție de evaluarea unei expresii.

Sintaxă

IIf( expresie, valoare adevărat, valoare fals )

expresie  obligatoriu; expresie variant pe care doriți să o evaluați.

valoare adevărat  obligatoriu; valoare sau expresie de returnat dacă expresia corespondentă este adevărată.

valoare fals  obligatoriu; valoare sau expresie de returnat dacă expresia corespondentă este falsă.

IsNumeric

Returnează o valoare booleană care indică dacă o expresie poate fi evaluată ca număr.

Sintaxă

IsNumeric( expresie)

expresie  obligatoriu; variant conținând o expresie numerică sau o expresie șir.

IsNull

Returnează o valoare booleană care indică dacă o expresie conține date nevalide (Nul).

Sintaxă

IsNull( expresie )

expresie  obligatoriu; variant conținând o expresie numerică sau o expresie șir.

Switch

Evaluează o listă de expresii și returnează o valoare variant sau o expresie asociată cu prima expresie din listă care este adevărată.

Sintaxă

Switch( expresie-1, valoare-1[, expresie-2, valoare-2, ... [, expresie-n,valoare-n]] )

Funcții matematice

Abs

Returnează o valoare de același tip care cu cea care îi este transmisă, specificând valoarea absolută a unui număr.

Sintaxă

Abs( număr )

număr  obligatoriu; orice expresie numerică validă. Dacă numărul conține Nul, se returnează Nul; dacă este o variabilă neinițializată, se returnează zero.

Atn

Returnează o valoare Dublă precizie specificând arctangenta unui număr.

Sintaxă

Atn( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă.

Cos

Returnează o valoare Dublă precizie, specificând cosinusul unui unghi.

Sintaxă

Cos( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă care exprimă un unghi în radiani.

Exp

Returnează o valoare Dublă precizie specificând e (baza logaritmilor naturali) ridicat la o putere.

Sintaxă

Exp( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă.

Fix

Returnează porțiunea întreagă a unui număr. Dacă numărul este negativ, returnează primul număr întreg negativ egal cu sau mai mare decât numărul respectiv.

Sintaxă

Fix( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă. Dacă numărul conține Nul, se returnează Nul.

Int

Returnează porțiunea întreagă a unui număr. Dacă numărul este negativ, returnează primul număr întreg negativ mai mic sau egal cu numărul respectiv.

Sintaxă

Int( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă. Dacă numărul conține Nul, se returnează Nul.

Log

Returnează o valoare Dublă precizie specificând logaritmul natural al unui număr.

Sintaxă

Log( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă mai mare decât zero.

Rnd

Returnează o valoare Simplă precizie care conține un număr aleator.

Sintaxă

Rnd( număr )

număr  obligatoriu; Simplă precizie sau orice expresie numerică validă.

Sgn

Returnează o valoare variant (număr întreg) indicând semnul unui număr.

Sintaxă

Sgn( număr )

număr  obligatoriu; orice expresie numerică validă.

Valorile returnate sunt după cum urmează:

 • Dacă numărul este mai mare decât zero, Sgn returnează 1.

 • Dacă numărul este egal cu zero, Sgn returnează 0.

 • Dacă numărul este mai mic de zero, Sgn returnează -1.

Sin

Returnează o valoare Dublă precizie specificând sinusul unui unghi.

Sintaxă

Sin( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă care exprimă un unghi în radiani.

Sqr

Returnează o valoare Dublă precizie specificând rădăcina pătrată a unui număr.

Sintaxă

Sqr( număr )

numărul  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă egală cu sau mai mare decât zero.

Tan

Returnează o valoare Dublă precizie specificând tangenta unui unghi.

Sintaxă

Tan( număr )

număr  obligatoriu; Dublă precizie sau orice expresie numerică validă care exprimă un unghi în radiani.

Funcții text

Asc

Returnează un număr întreg reprezentând codul de caracter care corespunde primei litere dintr-un șir.

Sintaxă

ASC ( șir )

Șir  Orice expresie șir validă.

Chr

Returnează un șir care conține caracterul asociat cu codul de caracter specificat.

Sintaxă

Chr( cod caracter )

cod caracter  Un lung care identifică un caracter.

Format

Returnează o valoare variant (șir) care conține o expresie formatată în conformitate cu instrucțiunile conținute într-o expresie de format.

Sintaxă

Format( expresie[, format[, primazidinsăptămână[, primasăptămânădinan]]] )

expresie  obligatoriu; orice expresie validă.

format  opțional; o expresie de format denumită valid sau definită de utilizator.

primazidinsăptămână  opțional; o constantă care specifică prima zi a săptămânii.

primasăptămânădinan  opțional; o constantă care specifică prima săptămână a anului.

Instr

Returnează o valoare variant (lungă) specificând poziția primei ocurențe a unui șir în cadrul altui șir.

Sintaxă

Instr( [start, ]șir1, șir2[, compară] )

start  opțional; expresie numerică, care setează poziția de pornire pentru fiecare căutare. Dacă este omisă, căutarea începe la poziția primului caracter. Dacă start conține Nul, apare o eroare. Argumentul start este necesar dacă se specifică compară.

șir1  obligatoriu; expresia șir care este căutată.

șir2  obligatoriu; expresie șir căutată.

compară  opțional; specifică tipul de comparație a șirurilor. Dacă compară este Nul, apare o eroare. Dacă compară este omis, setarea comparăopțiune determină tipul de comparație.

LCase

Returnează un șir care a fost convertit la litere mici.

Sintaxă

LCase( șir )

șir   obligatoriu; orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Left

Returnează o valoare variant (șir) care conține un număr specificat de caractere, de la stânga unui șir.

Sintaxă

Left( șir, lungime )

șir  obligatoriu. Expresia șir din care sunt returnate caracterele aflate la extrema stângă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

lungime  obligatoriu; variant (Lung). Expresie numerică ce indică numărul de caractere de returnat. Dacă este 0, se returnează un șir de lungime zero (""). Dacă este mai mare sau egal cu numărul de caractere din șir, se returnează întregul șir.

Len

Returnează un lung care conține numărul de caractere dintr-un șir sau numărul de octeți necesari pentru a stoca o variabilă.

Sintaxă

Len( șir, numevar )

șir  Orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

numevar  Orice nume de variabilă valid. Dacă numevar conține Nul, se returnează Nul. Dacă numevar este o valoare variant, Len o tratează la fel ca un șir și întotdeauna returnează numărul de caractere pe care îl conține.

LTrim

Returnează o valoare variant (șir) care conține o copie a șirului specificat, fără spații înaintea lui.

Sintaxă

LTrim( șir )

șir  obligatoriu; orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Mid

Returnează o valoare variant (șir) care conține un număr specificat de caractere dintr-un șir.

Sintaxă

Mid( șir, start[, lungime] )

șir  obligatoriu; expresie șir din care sunt returnate caracterele. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

start  obligatoriu; lung. Poziția caracterului în șir de la care pornește porțiunea care va fi preluată. Dacă start este mai mare decât numărul de caractere din șir, Mid returnează un șir de lungime zero ("").

lungime  Opțional; Variant (lung). Numărul de caractere de returnat. Dacă se omite sau dacă există mai puțin decât caracterele lungime în text (inclusiv caracterul de la start), se returnează toate caracterele din poziția start până la sfârșitul șirului.

Right

Returnează o valoare variant (șir) care conține un număr specificat de caractere, de la dreapta unui șir.

Sintaxă

Right( șir, lungime )

șir  obligatoriu; expresie șir din care sunt returnate caracterele aflate la extrema dreaptă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

lungime  obligatoriu; variant (Lung). Expresie numerică ce indică numărul de caractere de returnat. Dacă este 0, se returnează un șir de lungime zero (""). Dacă este egal cu sau mai mare decât numărul de caractere din șir, se returnează întregul șir.

RTrim

Returnează o valoare variant (șir) care conține o copie a șirului specificat, fără spații după el.

Sintaxă

RTrim( șir )

șir  obligatoriu; orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Space

Returnează o valoare variant (șir) care constă în numărul specificat de spații.

Sintaxă

Space( număr )

număr  obligatoriu; numărul de spații dorit într-un șir.

StrComp

Returnează o valoare variant (număr întreg) care indică rezultatul unei comparații șir.

Sintaxă

StrComp( șir1, șir2[, compară] )

șir1  obligatoriu; orice expresie șir validă.

șir2  obligatoriu; orice expresie șir validă.

compară  opțional; specifică tipul de comparație de șiruri. Dacă argumentul compară este Nul, apare o eroare.

StrConv

Returnează o valoare variant (șir) convertită conform specificațiilor.

Sintaxă

StrConv( șir, conversie, LCID )

șir  obligatoriu; expresia șir de convertit.

conversie  obligatoriu; număr întreg. Suma valorilor care specifică tipul de conversie de efectuat.

LCID  opțional; LocaleID, dacă este diferit de LocaleID de sistem. (LocaleID de sistem este valoarea implicită.)

String

Returnează o valoare variant (șir) care conține un șir de caractere care se repetă, de lungimea specificată.

Sintaxă

String( număr, caracter )

număr  obligatoriu; Lung. Lungimea șirului returnat. Dacă numărul conține Nul, se returnează Nul.

caracter  obligatoriu; variant. Codul de caracter care menționează caracterul sau expresia șir a cărui prim caracter este utilizat pentru a construi expresia de returnare. În cazul în care caracterul conține Nul, se returnează Nul.

Trim

Returnează o valoare variant (șir) care conține o copie a șirului specificat, fără spații înainte sau după el.

Sintaxă

Trim( șir )

șir  obligatoriu; orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

UCase

Returnează o valoare variant (șir) care conține șirul specificat, convertit în majuscule.

Sintaxă

UCase( șir )

șir  obligatoriu; orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×