Formatarea unui câmp dată și oră

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Tipul de date dată/oră are o largă varietate de formate pentru a satisface vă situații unic. Cu formatare de tip dată/oră, aveți trei opțiuni: păstrați formate în mod implicit, aplicarea unui format predefinit sau crearea unui format particularizat.  Atunci când aplicați un format de la un câmp de tabel, care aceeași formatare automată se aplică la orice control de formular sau raport care vă legați ulterior la acel câmp de tabel.  Formatarea numai modifică modul în care se afișează și nu afectează modul în care datele sunt stocate sau modul în care utilizatorii pot introduce date datelor.

În acest articol

Prezentare generală a formatelor de dată și oră

Aplicarea unui format predefinit

Exemple de formate predefinite

Aplicarea unui format particularizat

Exemple de formate particularizate

Format particularizat de caractere

Setați un format de dată/oră într-o aplicație Web Access

Prezentare generală a formatelor de dată și oră

Access afișează automat data și ora în data General și formatele de mult timp. Datele apar ca dd/mm/yyyy în Statele Unite și ca dd/mm/yyyy din afara SUA unde mm este luna, dd este ziua și yyyy este anul. Ora se afișează ca HH: mm: ss AM/PM, unde hh este ora, mm este minute și ss este secunde.

Aceste formate automate pentru datele și orele variază în funcție de locația geografică specificate în Microsoft Windows regionale și lingvistice opțiuni setare pe computerul dvs. De exemplu, în Europa și mai multe părți din Asia, în funcție de locația, este posibil să vedeți data și ora ca 28.11.2018 12:07:12: 00 sau 28/11/2018 12:07:12: 00. În Statele Unite, să vedeți 28/11/2018 12:07:12: 00.

Este posibil să modificați aceste formate predefinite utilizând formatele de afișare particularizat. De exemplu, introduceți o dată într-un format europene, cum ar fi 28.11.2018 și au tabelul, formularul sau raportul afișează valoarea ca 28/11/2018. Format particularizat pe care le selectați nu va afecta cum se introduc date sau cum Access stochează datele respective.

Access furnizează automat un anumit nivel de validare a datelor legate de dată și oră de formatare. De exemplu, dacă introduceți o dată incorectă, cum ar fi 32.11.2018, apare un mesaj și să aveți opțiunea de a introduce o valoare nouă sau conversia câmpul de date dată/oră tipul de tipul de date Text. Dată calendaristică validă valori variază de la -657.434 (ianuarie 1, 100 era noastră) la 2,958,465 (decembrie 31, 9999 era noastră). Valorile de oră validă intervalul.0-.9999, sau 23:59:59.

Atunci când doriți să limitați intrările de dată și oră într-un anumit format, utilizați o mască de intrare. De exemplu, dacă ați aplicat unei măști de intrare pentru a introduce date în formatul europene, cineva introducerea datelor din baza de date nu va fi posibilitatea să introduceți date în alte formate. Măștile de intrare pot fi aplicate la câmpurile din tabele, interogări seturi de rezultate, și pentru controale în formulare și rapoarte. Pentru mai multe informații, consultați controlul formatelor de introducere a datelor cu ajutorul măștilor de intrare.

Începutul paginii

Aplicarea unui format predefinit

Access furnizează mai multe formate predefinite pentru dată și oră date.

Într-un tabel

 1. Deschideți tabelul în Vizualizarea proiect.

 2. În secțiunea superioară a grilei de proiectare, selectați câmpul dată/oră pe care doriți să îl formatați.

 3. În secțiunea Proprietăți câmp , faceți clic pe săgeata din caseta de proprietăți Format și selectați un format din lista verticală.

  O imagine din foaia de proprietăți cu lista verticală Format afișate.

 4. După ce selectați un format, pe butonul Opțiuni pentru actualizare proprietăți apare și vă permite să vă pentru a aplica formatul nou de la orice alte câmpuri tabel și controale de formular care se moștenesc logic-o. Pentru a aplica modificările în baza de date, faceți clic pe etichetă inteligentă și apoi faceți clic pe Actualizare formatarea oriunde <Field Name> este utilizat. În acest caz, câmpul nume este numele de câmp dată/oră.

 5. Pentru a aplica modificările la întreaga bază de date, când caseta de dialog Actualizare proprietăți apare și afișează forme sau obiecte care moștenesc formatul nou. Faceți clic pe Da.

  Pentru mai multe informații, consultați Propagate o proprietate de câmp.

 6. Salvați modificările și comutați la vizualizarea foaie de date pentru a vedea dacă formatul nevoilor dvs.

Notă    Noi formulare, rapoarte sau vizualizări pe care le creați bazat pe acest tabel obțineți Formatarea tabelului, dar acest lucru poate suprascrie pe formular, raport sau vizualizare fără a modifica formatarea tabelului.

Într-un formular sau raport

 1. Deschideți formularul sau a unui raport Vizualizare aspect sau pe Vizualizare proiect.

 2. Poziționați indicatorul în caseta text cu data și ora.

 3. Apăsați F4 pentru a afișa foaia de proprietăți.

 4. Setați proprietatea Format la unul dintre formatele predefinite de dată.

Într-o interogare

 1. Deschideți interogarea în Vizualizarea proiect.

 2. Faceți clic dreapta pe câmpul dată și apoi faceți clic pe Proprietăți.

 3. În foaia de proprietăți, selectați formatul dorit din lista de proprietăți Format .

Într-o expresie

 • Utilizați funcția FormatDateTime pentru a formata o valoare de dată într-unul dintre numeroasele formate predefinite.

  Pot fi utile acest lucru dacă lucrați într-o zonă care necesită o expresie, cum ar fi o macrocomandă sau o interogare.

Începutul paginii

Exemple de formate predefinite

Format

Descriere

Exemplu

Dată generală

(Implicit) Afișează data valori ca numere și valori de timp ca ore, minute și secunde urmate de AM sau PM. Pentru cele două tipuri de valori, Access utilizează separatori de dată și oră specificat în setările regionale Windows. Dacă valoarea nu are o dată în format, Access afișează doar data. Dacă valoarea nu are nicio componentă de dată, Access afișează doar ora.

06/30/2018 10:10:42 AM

Dată lungă

Afișează doar valori de date, după cum este specificat de formatul dată lungă în setările regionale Windows.

Luni, 27 August 2018

Dată medie

Afișează data ca dd/mmm/yy, dar utilizează separatorul de data specificată în setările regionale Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Dată scurtă

Afișează data valori, după cum este specificat în formatul dată scurtă din setările regionale Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Oră fmt. lung

Afișează ore, minute și secunde urmate de AM sau PM. Access utilizează separatorul specificate în setarea orei în setările regionale Windows.

10:10:42 AM

Oră fmt. mediu

Afișează ore și minute urmate de AM sau PM. Access utilizează separatorul specificate în setarea orei în setările regionale Windows.

10:10:00

Oră fmt. scurt

Afișează doar ore și minute. Access utilizează separatorul specificate în setarea orei în setările regionale Windows.

10:10

Începutul paginii

Aplicarea unui format particularizat

Uneori, Format proprietăți listă verticală în foaia de proprietăți nu conține data exactă formatul dorit. Puteți crea propriul format particularizat utilizând un tip de cod care Access recunoaște pentru data de formatare.

Atunci când aplicați un format particularizat la câmp dată/oră, puteți combina formate diferite, cu două secțiuni, una pentru dată și altul pentru dată. Într-un astfel de exemplu, să separați secțiunile cu un spațiu. De exemplu, puteți combina data General și formatele de mult timp, după cum urmează: dd/m/yyyy h:mm:ss.

 1. Deschideți tabelul în Vizualizarea proiect.

 2. În secțiunea superioară a grilei de proiectare, selectați câmpul dată/oră pe care doriți să le formatați.

 3. În secțiunea Proprietăți câmp , selectați fila General , faceți clic pe celula de lângă caseta Format și introduceți anumite caractere pe baza necesităților de formatare.

 4. După ce introduceți un format, pe butonul Opțiuni pentru actualizare proprietăți apare și vă permit să aplicați formatul la orice alte câmpuri tabel și controale de formular care se moștenesc logic-o. Pentru a aplica modificările în baza de date, faceți clic pe etichetă inteligentă și apoi faceți clic pe Actualizare Format oriunde se utilizează numele câmpului. În acest caz, câmpul nume este numele de câmp dată/oră.

 5. Dacă alegeți să aplicați modificările la întreaga bază de date, caseta de dialog Actualizare proprietăți apare și afișează forme și alte obiecte care va moștenesc formatul nou. Faceți clic pe Da pentru a aplica formatul.

  Pentru mai multe informații, consultați Propagate o proprietate de câmp.

 6. Salvați modificările și apoi comutați la vizualizarea foaie de date pentru a vedea dacă formatul nevoilor dvs.

Începutul paginii

Exemple de formate particularizate

Iată câteva exemple de moduri diferite pentru a formata 13 ianuarie 2012:

Pentru a formata data astfel...

Tastați acest cod în caseta de proprietăți Format :

2012-01-13

YYYY-mm-dd

2012

yyyy

13 Ian 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.YYYY (Access adaugă barele oblice inverse automat)

V 1/13

zzz l/z

2/6

ww/w

13 Ian 2012

Mmm d","yyyy

Începutul paginii

Format particularizat de caractere

Pentru a crea un format particularizat, utilizați următoarele caractere ca substituenți și separatori.  Formatele particularizate care nu sunt consistente cu setările dată/oră din setările regionale Windows sunt ignorate. Pentru mai multe informații, consultați modificarea setărilor regionale Windows pentru a modifica aspectul de unele tipuri de date.

Caracter

Descriere

Separator de dată

Controale în cazul în care Access plasează separatorul pentru zile, luni și ani. Utilizați separatorul definit în setările regionale Windows. De exemplu, în limba engleză (SUA), utilizați o bară oblică (/).

Separator de oră

Controale în cazul în care Access plasează separatori pentru ore, minute și secunde. Utilizați separatorul definit în setările regionale Windows. De exemplu, în limba engleză (SUA), utilizați două puncte (:).

c

Afișează formatul general al datei.

d sau dd

Afișează ziua din lună ca o cifră sau două. Pentru o cifră, utilizați un singur substituent; pentru două cifre, utilizați doi substituenți.

ddd

Abbreviates zi a săptămânii la trei litere.

dddd

Prezintă precum numele complete pentru zilele săptămânii.

ddddd

Afișează formatul dată scurtă.

dddddd

Afișează formatul dată lungă.

w

Afișează un număr ce corespunde la zi a săptămânii. (de la 1 la 7)

ww

Se afișează un număr ce corespunde de săptămână din an (de la 1 la 53).

m sau mm

Afișează luna ca fie un număr cu o cifră sau două cifre.

mmm

Abbreviates numele lunii prin trei litere. De exemplu, ianuarie apare ca Jan.

mmmm

Prezintă, toate numele lunilor precum.

q

Afișează numărul trimestrului curent din calendar (1-4). De exemplu, dacă puteți angaja un asistent în mai, Access va afișa 2 ca valoare a trimestrului.

y

Afișează ziua din an, 1-366.

yy

Afișează ultimele două cifre ale anului.

Notă: Vă recomandăm să introduceți și afișați toate cele patru cifre ale unui an dat..

yyyy

Afișează toate cifrele dintr-un an din intervalul 0100-9999.

h sau hh

Afișează ora ca o cifră sau două.

n sau nn

Afișează minutele ca o cifră sau două.

s sau ss

Afișează secunde ca o cifră sau două.

dfhashh

Afișează formatul oră format lung.

AM/PM

Ceasul de douăsprezece ore cu literele mari „AM” sau „PM”, după cum este necesar.

am/pm

Ceasul de douăsprezece ore cu literele mici „am” sau „pm”, după cum este necesar.

A/P

Ceasul de douăsprezece ore cu litera mare „A” sau „P”, după cum este necesar.

a/p

Ceasul de douăsprezece ore cu litera mică „a” sau „p”, după cum este necesar.

AMPM

Ceasul de doisprezece ore cu identificatorul antemeridian/postmeridian setat după cum este definit în setările regionale Windows

Începutul paginii

Setați un format de dată/oră într-o aplicație Web Access

Aplicațiile Web Access afișează datele în "vizualizări", care au casete text fel ca formulare în bazele de date desktop. Cu toate acestea, în loc de o foaie de proprietăți, setați opțiunile de formatare, bifând caseta de text și făcând clic pe butonul Format care apare. Apoi, selectați formatul dorit din lista Format .

Aplicațiile Access nu au formate de dată particularizate. Puteți să creați interogări în aplicațiile Access, dar nu există opțiuni pentru formatarea coloane de date în interogare. Formatarea dată este controlată la nivel de vizualizare. În fine, funcția FormatDateTime nu este disponibilă în aplicațiile Access.

Imagine din meniul Formatare într-o aplicație Access.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×