Formatarea datelor, utilizând formatarea particularizate

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aveți date într-un câmp care apar într-un anumit format, aplicând formate particularizate. Particularizat, formatarea doar modificare cum datele se afișează și nu afectează modul în care datele sunt stocate într-o bază de date Microsoft Access, sau modul în care utilizatorii pot introducerea sau editarea datelor.

Aplicarea unui format particularizat este o opțiune atunci când lucrați cu tipuri de date, fie nu aveți un acces predefinite opțiunea de formatare sau dacă un format predefinit cerințelor dvs.. Puteți aplica formate particularizate, introducând seturi de caractere literale și caracterele substituent într-un câmp. Atunci când aplicați un format de la un câmp de tabel, care aceeași formatare se aplică automat orice control de formular sau raport care vă legați (link) la acel câmp de tabel.

Acest articol descrie tipurile de caractere literale şi substituent că puteți utiliza cu tipurile de date specifice și Arată cum să aplicați formatarea.

În acest articol

Aflați mai multe despre formatele particularizate

Specificați un format pentru tipurile de date număr și monedă

Specificați un format pentru tipurile de date Text și Memo

Specificați un format pentru date dată/oră tip

Aflați mai multe despre opțiunile de formatare

Aflați mai multe despre formatele particularizate

Atunci când creați un format particularizat, puteți introduce caractere diferite în proprietatea Format a unui câmp de tabel. Caracterele conține substituenții (cum ar fi 0 și #), culori, caractere literale și separatori (cum ar fi perioade și virgule).

În plus, aveți posibilitatea să specificați formate pentru patru tipuri de valori numerice, pozitive, negative, zero (0) și nule (nedefinit). Dacă alegeți să creați un format pentru fiecare tip de valoare, ce trebuie să plasați formatul pentru valori pozitive mai întâi, formatul pentru valori negative în al doilea rând, formatul pentru valorile zero în al treilea rând și formatul pentru nule valorile ultima. De asemenea, trebuie să separați fiecare format prin punct și virgulă.

Exemplu de formate particularizate   

#.###,##;(#.###,##)[Roșu];0.000,00;"Nedefinit"

Acest șir are patru formate particularizate și afișează următoarele:

 • Valori pozitive cu două zecimale.

 • Valorile negative cu două zecimale, între paranteze și cu roșu.

 • Valorile zero ca număr 0, întotdeauna cu două zecimale.

 • Valorile nule cuvântul "Nedefinit".

Fiecare dintre cele patru secțiuni din șirul este separate prin punct și virgulă (;).

Următoarele descrie fiecare secțiune:

 • Semnul diez (#) este un substituent pentru cifre. Dacă formatul nu întâlnește cifre, Access afișează un spațiu necompletat. Dacă doriți să se afișeze cifra zero în loc de spații goale, (de exemplu, pentru a afișa 1234 ca 1234,00), utilizați cifra 0 ca substituent.

 • În mod implicit, prima secțiune afișează valorile pozitive. Dacă doriți să utilizați un format cu valori mai mari sau mai multe zecimale, adăugați mai mulți substituenți pentru valoarea zecimală, cum ar fi #.###,###. De exemplu, 1234,5678 este afișat ca 1.234,568. Observați că acest format utilizează punctul ca separator de mii și virgula ca separator de zecimale.

  Dacă valorile zecimale din înregistrare depășesc numărul de caractere substituente din formatul particularizat, Acces rotunjește valorile și afișează numai numărul de valori specificate de format. De exemplu, dacă un câmp conține 3.456,789, dar formatul său specifică două zecimale, Access rotunjește valoarea zecimalelor la 79.

 • În mod implicit, a doua secțiune afișează numai valori negative. Dacă datele dvs. nu conțin valori negative, Access lasă câmpul necompletat. Formatarea din exemplul anterior încadrează orice valori negative cu caractere literale — parantezele de deschidere și închidere. De asemenea, utilizează instrucțiunea de culoare [Roșu] pentru a afișa orice valori negative cu culoarea roșie.

 • În mod implicit, a treia secțiune definește formatarea pentru toate valorile zero (0). În acest caz, când un câmp conține o valoare zero, se afișează 0.000,00. Pentru a afișa text în loc de numere, utilizați "Zero" (încadrat între ghilimele dube).

 • În mod implicit, cea de-a patra secțiune definește ceea ce văd utilizatorii când o înregistrare conține o valoare nulă. În acest caz, utilizatorii văd cuvântul "Nedefinit". Aveți la fel de bine posibilitatea să introduceți alt text, cum ar fi "Null" sau "****". Rețineți că, dacă încadrați caracterele cu ghilimele duble, formatul va trata acele caractere ca literale și le va afișa exact așa cum le-ați introdus.

Notă : Rețineți că nu trebuie să utilizați toate secțiunile patru. De exemplu, în cazul în care câmpul de tabel acceptă valori null, puteți omite patra secțiune.

Începutul paginii

Specificați un format pentru tipurile de date număr și monedă

Dacă nu specificați un format personalizat pentru valorile numerice și monedă, Access afișează numerele în format de număr General și monede în format monedă.

Pentru a crea un format particularizat, utilizați caracterele de formatare afișate în tabelul următor. De asemenea, puteți specifica o culoare în care doriți număr sau monedă.

Caracter

Descriere

#

Se utilizează pentru a afișa o cifră. Fiecare instanță a caracterului reprezintă o poziție pentru un număr. Dacă nu există nicio valoare într-o poziție, Access afișează un spațiu. De asemenea, se poate utiliza ca substituent.

De exemplu, dacă aplicați formatul ### și introduceți o valoare de 45 în câmpul, se afișează 45. Dacă introduceți 12,145 într-un câmp, Access afișează 12,145, chiar dacă ați definit numai un substituent din partea stângă a mii separator.

0

Se utilizează pentru a afișa o cifră. Fiecare instanță a caracterului reprezintă o poziție pentru un număr. Dacă nu există nicio valoare într-o poziție, Access afișează un zero (0).

Separatori de mii și zecimale

Utilizat pentru a indica unde doriți ca Access să plaseze mii și separatori de zecimale. Access utilizează separatorii care sunt definite pentru setările regionale Windows. Pentru informații despre aceste setări, consultați modificarea setărilor regionale Windows pentru a modifica aspectul de unele tipuri de date.

spații necompletate, + - $ ()

Se utilizează pentru a insera spații, caractere matematice (+ -) și simboluri financiare (¥ £ $), după cum este necesar, în orice loc din șirurile de formate. Dacă doriți să utilizați alte simboluri matematice obișnuite, cum ar fi bare oblice (\ sau /) și asterisc (*), încadrați-le între ghilimele duble. Rețineți că le puteți plasa oriunde.

\

Se utilizează pentru a impune programului Access să afișeze caracterul imediat următor. Este similar cu încadrarea unui caracter între ghilimele duble.

!

Utilizat pentru a impune ca alinierea stânga din toate valorile. Atunci când vă impune alinierea stânga, nu puteți utiliza # și 0 substituenți de cifre, dar puteți utiliza substituenți pentru caracterele text. Pentru mai multe informații despre aceste substituenți, consultați formate particularizate pentru Text și Memo de tipurile de date.

*

Se utilizează pentru a impune ca acel caracter ce urmează imediat după asterisc să devină caracter de umplere - un caracter utilizat pentru a umple spațiile. Access afișează de obicei datele numerice aliniate la dreapta și umple cu spații orice zonă de la stânga valorii. Puteți adăuga caractere de umplere oriunde într-un șir de formatare și, când procedați astfel, Access umple toate spațiile cu acel caracter specificat.

De exemplu, formatul £##*~,00 afișează o valoare monetară ca £45~~~~~,15. Numărul de caractere tildă (~) afișat în câmp depinde de numărul de spații necompletate din câmpul de tabel.

%

Se utilizează drept caracter final într-un șir de format. Înmulțește valoarea cu 100 și afișează rezultatul cu un procent la final.

E+, E-

- sau -

e+, e-

Se utilizează pentru a afișa valorile în notație științifică (exponențială).

Utilizați această opțiune atunci când formatul științific predefinit nu oferă un spațiu suficient pentru valorile dvs. Utilizați E+ sau e+ pentru a afișa valorile ca exponenți pozitivi și E- sau e- pentru a afișa exponenți negativi. Trebuie să utilizați acești substituenți cu alte caractere.

De exemplu, să presupunem că aplicați formatul 0,000E+00 într-un câmp numeric, apoi introduceți 612345. Access afișează 6,123E+05. Access rotunjește mai întâi numărul de zecimale prin lipsă la trei (numărul de zerouri de la dreapta sau de la stânga separatorului zecimal). În continuare, Access calculează valoarea exponentului din numărul de cifre de la dreapta (sau la stânga, în funcție de setările dvs. lingvistice) separatorului zecimal din valoarea originală. În acest caz, valoarea originală ar fi pus „612345” (cinci cifre) la dreapta virgulei zecimale. Din acest motiv, Access afișează 6,123E+05, iar valoarea rezultată este echivalentă cu 6,123 x 105.

"Text literal"

Utilizează ghilimele duble pentru a încadra orice text de afișat pentru utilizatori.

[culoare]

Se utilizează pentru a aplica o culoare tuturor valorilor dintr-o secțiune a formatului dvs. Trebuie să încadrați numele culorii între paranteze drepte și să utilizați unul dintre aceste nume: negru, albastru, bleu, verde, fucsia, roșu, galben sau alb.

Pentru a aplica un format particularizat la tipurile de date număr sau monedă, procedați astfel:

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul pe care îl modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Selectați câmpul pe care doriți să-l formatați, apoi, în fila General, faceți clic pe celula de lângă caseta Formatare

 3. Introduceți anumite caractere pe baza necesităților de formatare.

 4. Apăsați CTRL+S pentru a salva modificările.

După ce aplicați un format particularizat la un câmp, să testați formatul efectuând oricare sau toate dintre următoarele:

 • Introduceți valori fără separatori de mii sau separatori de zecimale și vedeți cum sunt tratate datele prin format. Formatul plasează separatorii în locurile corecte?

 • Introduceți valori care sunt mai lungi sau mai scurte decât ați anticipat (cu sau fără separatori) și vedeți cum se comportă formatul. Formatul adaugă spații goale sau zerouri inițiale sau finale nedorite?

 • Introduceți o valoare zero sau nulă într-un format destinat pentru valori pozitive și negative și vedeți dacă vă place rezultatul.

Începutul paginii

Specificați un format pentru tipurile de date Text și Memo

Tipurile de date Text și Memo acceptă formate predefinite. Tipul de date Text acceptă formate doar particularizate, tipul de date Memo acceptă particularizate și formatarea de Text îmbogățit.

De obicei, care se aplică formate particularizate pentru tipurile de date Text și Memo pentru a face mai ușor de citit datele din tabel. De exemplu, dacă utilizați un formular Web pentru a colecta numere de cărți de credit și care le stocați acele numere fără spații, puteți utiliza un format particularizat pentru a adăuga spații corespunzătoare pentru a face mai ușor de citit numere de cărți de credit.

Formate particularizate pentru tipurile de date Text și Memo permite doar două secțiuni format dintr-un șir. Prima secțiune dintr-un șir de formatare controlează aspectul textului și a doua secțiune afișează valorile necompletate sau șiruri de lungime zero. Dacă nu specificați un format, Access stânga aliniază tot textul din foile de date.

Tabelul următor listează și explică formatele particularizate pe care le puteți aplica la câmpurile care au tipuri de date Text sau Memo.

Caracter

Descriere

@

Se utilizează pentru a afișa orice caracter disponibil pentru poziția sa în șirul de format. Dacă Access plasează toate caracterele în datele subiacente, orice substituenți rămași apar ca spații necompletate.

De exemplu, dacă șirul de formatare este @@@@@ și textul subiacent este ABC, textul apare aliniat la stânga cu două spații goale la început.

&

Se utilizează pentru a afișa orice caracter disponibil pentru poziția sa în șirul de format. Dacă Access plasează toate caracterele în datele subiacente, substituenții rămași nu afișează nimic.

De exemplu, dacă șirul de formatare este &&&&& și textul subiacent este ABC, se afișează numai textul aliniat la stânga.

!

Se utilizează pentru a impune umplerea caracterelor substituente de la stânga la dreapta, nu de la dreapta la stânga. Trebuie să utilizați acest caracter la începutul oricărui șir de format.

<

Se utilizează pentru a impune ca tot textul să fie scris cu litere mici. Trebuie să utilizați acest caracter la începutul unui șir de format, dar îl puteți preceda printr-un semn de exclamare (!).

>

Se utilizează pentru a impune ca tot textul să fie scris cu majuscule. Trebuie să utilizați acest caracter la începutul unui șir de format, dar îl puteți preceda printr-un semn de exclamare (!).

*

Când este utilizat, caracterul aflat imediat după asterisc (*) devine un caracter de completare, adică un caracter utilizat pentru a completa spații goale. Access afișează în mod normal textul aliniat la stânga și completează zona din dreapta valorii cu spații goale. Aveți posibilitatea să adăugați caractere de completare oriunde într-un șir de formatare. Când efectuați aceasta, Access completează orice spații goale cu caracterul specificat.

Spațiu necompletat, + - $ ()

Se utilizează pentru a insera spații, caractere matematice (+ -), simboluri financiare ($ ¥ £) și paranteze după cum este necesar, în orice loc din șirurile de format. Dacă doriți să utilizați alte simboluri matematice obișnuite, cum ar fi bare oblice (\ sau /) și asterisc (*), încadrați-le între ghilimele duble - rețineți că puteți plasa aceste caractere oriunde în șirul de format.

"Text literal"

Utilizați ghilimele duble pentru a încadra orice text care să fie afișat pentru utilizatori.

\

Se utilizează pentru a impune programului Access să afișeze caracterul imediat următor. Este similar cu încadrarea unui caracter între ghilimele duble.

[culoare]

Se utilizează pentru a aplica o culoare tuturor valorilor dintr-o secțiune a formatului dvs. Trebuie să încadrați numele între paranteze și să utilizați unul dintre aceste nume: negru, albastru, bleu, verde, fucsia, roșu, galben sau alb.

Notă : Când specificați un format, Access completează caracterele substituente cu date din câmpul subiacent.

Pentru a aplica un format particularizat, procedați astfel:

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul pe care îl modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Selectați câmpul pe care doriți să-l formatați, apoi, în fila General, faceți clic pe celula de lângă caseta Formatare

 3. Introduceți formatul.

  Tipul de format particularizat de care aveți posibilitatea să specificați depinde de tipul de date pe care le selectați pentru câmp.

 4. Apăsați CTRL+S pentru a salva modificările.

Puteți testa de formatare particularizată în oricare dintre următoarele moduri:

 • Introduceți valori scrise cu litere mari și mici pentru a vedea cum sunt tratate datele prin format. Rezultatele sunt ceea ce trebuie?

 • Introduceți valori care sunt mai lungi sau mai scurte decât ați anticipat (cu sau fără separatori) și vedeți cum se comportă formatul. Formatul adaugă spații goale sau spații inițiale sau suplimentare nedorite sau caractere neașteptate?

 • Introduceți o valoare nulă sau un șir de caractere de lungime zero și vedeți dacă vă place rezultatul.

Începutul paginii

Specificați un format pentru date dată/oră tip

Dacă nu specificați o formatare predefinită sau particularizată, Access aplică formatarea Dată Generală: m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM.

Formatele particularizate pentru câmpurile de dată/oră pot conține două secțiuni, una pentru date și altul pentru dată, și le separați secțiunile cu punct și virgulă. De exemplu, vă puteți crea din nou format dată generală după cum urmează: dd/m/yyyy; h:nn:ss.

Caracter

Descriere

Separator de dată

Utilizat pentru a controla locul în care Access plasează separatorul pentru zile, luni și ani. Access utilizează separatorul definit în setările regionale Windows. Pentru informații despre aceste setări, consultați modificarea setărilor regionale Windows pentru a modifica aspectul de unele tipuri de date.

c

Se utilizează pentru a afișa formatul general al datei.

d sau dd

Se utilizează pentru a afișa ziua din lună printr-o cifră sau două. Pentru o cifră, utilizați un singur substituent. Pentru două cifre, utilizați doi substituenți.

ddd

Se utilizează pentru a abrevia ziua din săptămână.

De exemplu, miercuri apare ca mie.

dddd

Se utilizează pentru a scrie numele complete pentru zilele săptămânii.

ddddd

Se utilizează pentru a afișa formatul Dată scurtă.

dddddd

Se utilizează pentru a afișa formatul Dată lungă.

w

Se utilizează pentru a afișa numărul zilei din săptămână.

De exemplu, luni apare ca 2.

m sau mm

Se utilizează pentru a afișa luna printr-un număr cu o cifră sau cu două cifre.

mmm

Se utilizează pentru a abrevia numele lunii prin trei litere.

De exemplu, octombrie apare ca oct.

mmmm

Se utilizează pentru a scrie numele complete de luni.

q

Se utilizează pentru a afișa numărul trimestrului curent din calendar (1-4).

De exemplu, pentru o dată din mai, Access afișează 2 ca valoare de trimestru.

y

Se utilizează pentru a afișa ziua din an (1-366).

yy

Se utilizează pentru a afișa ultimele două cifre din an.

Notă : Se recomandă să se introducă și să se afișeze toate cele patru cifre ale unui an dat.

yyyy

Se utilizează pentru a afișa toate cifrele dintr-un an din intervalul 0100-9999.

Separator de oră

Utilizat pentru a controla locul în care Access plasează separatorul pentru ore, minute și secunde. Access utilizează separatorul definit în setările regionale Windows. .

h sau hh

Se utilizează pentru a afișa ora printr-o cifră sau două.

n sau nn

Se utilizează pentru a afișa minutele printr-o cifră sau două.

s sau ss

Se utilizează pentru a afișa secundele printr-o cifră sau două.

ttttt

Se utilizează pentru a afișa formatul Oră format lung.

AM/PM

Se utilizează pentru a afișa valori de timp exprimate în 12 ore, având la final AM sau PM. Access se bazează pe ceasul de sistem de pe computerul dvs. pentru a seta valoarea.

A/P sau a/p

Se utilizează pentru a afișa valori de timp exprimate în 12 ore, având la final A, P, a sau p. Access se bazează pe ceasul de sistem de pe computerul dvs. pentru a seta valoarea.

AMPM

Se utilizează pentru a afișa valori de timp exprimate în 12 ore. Access utilizează indicatorii pentru dimineață și după-amiază specificați în setările dvs. regionale Windows.

Spațiu necompletat, + - $ ()

Se utilizează pentru a insera spații, caractere matematice (+ -), simboluri financiare ($ ¥ £) și paranteze, după cum este necesar, în orice loc din șirurile de formate. Dacă doriți să utilizați alte simboluri matematice obișnuite, cum ar fi bare oblice (\ sau /) și asterisc (*), încadrați-le între ghilimele duble. Rețineți că le puteți plasa oriunde.

\

Se utilizează pentru a impune programului Access să afișeze caracterul imediat următor. Este similar cu încadrarea unui caracter între ghilimele duble.

*

Se utilizează pentru a impune ca acel caracter ce urmează imediat după asterisc să devină caracter de umplere - un caracter utilizat pentru a umple spațiile. Access afișează de obicei textul aliniat la stânga și umple cu spații orice zonă de la dreapta valorii. Puteți adăuga caractere de umplere oriunde într-un șir de formatare. Când procedați astfel, Access umple toate spațiile cu acel caracter specificat.

"Text literal"

Utilizează ghilimele duble pentru a încadra orice text de afișat pentru utilizatori.

[culoare]

Se utilizează pentru a aplica o culoare tuturor valorilor dintr-o secțiune a formatului dvs. Trebuie să încadrați numele între paranteze și să utilizați unul dintre aceste nume: negru, albastru, bleu, verde, fucsia, roșu, galben sau alb.

Începutul paginii

Aflați mai multe despre opțiunile de formatare

Dacă doriți un câmp dintr-o foaie de date, formular sau raport pentru a afișa o anumită valoare în timp ce câmpul stochează o altă valoare, creați un câmp de căutare. Pentru a afla mai multe despre câmpurile de căutare, citiți Particularizați modul de afișare a datelor prin crearea unui câmp de căutare. Pentru a controla formatul în care se introduc date, citiți crearea unei măști de intrare pentru a introduce câmp sau a controla valorile dintr-un anumit. Pentru a afla cum să adăugați formatare într-un câmp text îmbogățit, citiți inserați sau să adăugați un câmp text îmbogățit.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×