Office
Conectare

Fișiere CSV pentru migrarea cutiei poștale

Puteți utiliza un fișier de valori separate prin virgulă (CSV) pentru a realiza migrarea în masă a unui număr mare de cutii poștale de utilizator. Puteți specifica un fișier CSV atunci când utilizați Centrul de administrare Exchange (CAE) sau cmdletul New-MigrationBatch (Grup de migrare nou) din componenta de administrare Exchange pentru a crea un grup de migrare. Utilizarea unui CSV pentru a specifica mai mulți utilizatori de migrat într-un grup de migrare este acceptată pentru următoarele scenarii de migrare:

 • Înregistrarea și Anularea înregistrării în Office 365   

  • Migrarea cu mutare la distanță de tip înregistrare:    Într-o implementare Exchange hibridă, puteți muta cutii poștale dintr-o organizație Exchange locală în Office 365. Aceasta se mai numește și migrare cu mutare la distanță de tip înregistrare, deoarece înregistrați cutiile poștale în Office 365.

  • Migrarea cu mutare la distanță de tip anulare înregistrare:    De asemenea, puteți efectua o migrare cu mutare la distanță de tip anulare înregistrare, în care migrați cutiile poștale Office 365 la organizația dvs. Exchange locală.

   Notă: Atât migrările cu mutare la distanță de tip înregistrare, cât și cele de tip anulare înregistrare sunt inițiate de organizația dvs. Office 365.

  • Migrarea Exchange pe etape:    Puteți migra un subset de cutii poștale și de la o organizație Exchange locală la Office 365. Acesta este un alt tip de migrare de tip înregistrare. Puteți migra doar cutii poștale Exchange 2003 și Exchange 2007 utilizând o migrare Exchange pe etape. Migrarea pe etape nu este acceptată pentru cutii poștale Exchange Server 2010 și Exchange 2013. Înainte de a realiza o migrare pe etape, trebuie să utilizați sincronizarea directoarelor sau o altă metodă pentru a asigura accesul utilizatorilor de e-mail la organizația dvs. Office 365.

  • Migrarea IMAP:    Acest tip de migrare internă migrează datele din cutiile poștale de la un server IMAP (inclusiv Exchange) la Office 365. Pentru o migrare IMAP, trebuie să asigurați accesul la cutiile poștale din Office 365 înainte să puteți migra datele din cutiile poștale.

Notă: O migrare cu tranziție Exchange nu acceptă utilizarea unui fișier CSV, deoarece toate cutiile poștale de utilizator locale sunt migrate la Office 365 într-un singur grup.

Atribute acceptate pentru fișierele CSV pentru mutări sau migrări în masă

Primul rând sau rândul antet al unui fișier CSV utilizat pentru migrarea utilizatorilor listează numele atributelor sau câmpurilor specificate în rândurile care urmează. Fiecare nume de atribut este separat printr-o virgulă. Fiecare rând de sub rândul antet reprezintă un utilizator individual și furnizează informațiile necesare pentru migrare. Atributele din fiecare rând de utilizator individual trebuie să fie în aceeași ordine ca numele de atribute din rândul antet. Fiecare valoare de atribut este separată prin virgulă. Dacă valoarea de atribut pentru o anumită înregistrare este nulă, nu tastați nimic pentru acel atribut. Cu toate acestea, asigurați-vă că includeți virgula pentru a separa valoarea nulă de următorul atribut.

Valorile de atribut din fișierul CSV înlocuiesc valoarea parametrului corespunzător atunci când același parametru este utilizat la crearea unui grup de migrare cu CAE sau Shell. Pentru informații suplimentare și exemple, consultați secțiunea Valorile de atribut din fișierul CSV înlocuiesc valorile pentru grupul de migrare.

Sfat: Puteți utiliza orice editor de text pentru a crea fișierul CSV, dar utilizarea unei aplicații precum Microsoft Excel va simplifica importul datelor, configurarea și organizarea fișierelor CSV. Nu uitați să salvați fișierele CSV ca fișiere .csv sau .txt.

Secțiunile următoare descriu atributele acceptate pentru rândul antet al unui fișier CSV pentru fiecare tip de migrare. Fiecare secțiune include un tabel care listează fiecare atribut acceptat, dacă este obligatoriu, un exemplu de valoare de utilizat pentru atributul respectiv și o descriere.

Notă: În secțiunile următoare, mediul sursă se referă la locația curentă a unei cutii poștale de utilizator sau a unei baze de date. Mediul țintă se referă la locația în care va fi migrată cutia poștală sau la baza de date în care va fi mutată cutia poștală.

Migrările Exchange pe etape

Trebuie să utilizați un fișier CSV pentru a identifica grupul de utilizatori pentru un grup de migrare atunci când doriți să utilizați o migrare Exchange pe etape pentru a migra cutii poștale Exchange 2003 și Exchange 2007 locale la Office 365. Nu există o limită pentru numărul de cutii poștale pe care le puteți migra în cloud utilizând o migrare Exchange pe etape. Cu toate acestea, fișierul CSV pentru un grup de migrare poate conține un număr maxim de 2.000 de rânduri. Pentru a migra mai mult de 2.000 de cutii poștale, trebuie să creați fișiere CSV suplimentare, apoi să le utilizați individual pentru a crea un nou grup de migrare. Pentru informații suplimentare despre migrările Exchange pe etape, consultați Ce trebuie să știți despre o migrare pe etape a e-mailurilor la Office 365.

Următorul tabel descrie atributele acceptate pentru un fișier CSV pentru o migrare Exchange pe etape.

Atribut

Obligatoriu sau opțional

Valori acceptate

Descriere

EmailAddress (Adresă de e-mail)

Obligatoriu

Adresa SMTP a utilizatorului

Specifică adresa de e-mail pentru utilizatorul cu e-mail activat (sau o cutie poștală, dacă reîncercați migrarea) în Office 365 care corespunde cutiei poștale locale de utilizator care va fi migrată. Utilizatorii cu e-mail activat sunt creați în Office 365 ca rezultat al procesului de sincronizare a directoarelor sau al unui alt proces de asigurare a accesului. Adresa de e-mail a utilizatorului cu e-mail activat trebuie să corespundă proprietății WindowsEmailAddress a cutiei poștale locale corespunzătoare.

Password (Parolă)

Opțional

O parolă trebuie să aibă o lungime minimă de opt caractere și să respecte toate restricțiile privind parola care se aplică organizației dvs. Office 365.

Această parolă este configurată pentru contul de utilizator atunci când utilizatorul cu e-mail activat corespunzător din Office 365 este transformat într-o cutie poștală în timpul migrării.

ForceChangePassword (Schimbare forțată parolă)

Opțional

True sau False

Specifică dacă un utilizator trebuie să-și schimbe parola prima dată când se conectează la cutia poștală Office 365.

Notă: Dacă ați implementat o soluție de sign-on unic (SSO) prin implementarea Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0) în organizația dvs. locală, trebuie să utilizați False pentru valoarea acestui atribut.

Migrările IMAP

Un fișier CSV pentru un grup de migrare IMAP poate avea maximum 50.000 de rânduri. Dar este o idee bună să realizați migrarea utilizatorilor în mai multe grupuri mai mici. Pentru mai multe informații despre migrările IMAP, consultați următoarele subiecte:

Următorul tabel descrie atributele acceptate pentru un fișier CSV pentru o migrare IMAP.

Atribut

Obligatoriu sau opțional

Valori acceptate

Descriere

EmailAddress (Adresă de e-mail)

Obligatoriu

Adresa SMTP a utilizatorului.

Specifică ID-ul de utilizator pentru cutia poștală Office 365 a utilizatorului

UserName (Nume utilizator)

Obligatoriu

Șir care identifică utilizatorul în sistemul de mesagerie IMAP, într-un format acceptat de serverul IMAP.

Specifică numele de conectare pentru contul utilizatorului din sistemul de mesagerie IMAP (mediul sursă). Pe lângă numele de utilizator, puteți utiliza acreditările unui cont căruia i s-au atribuit permisiunile necesare pentru a accesa cutiile poștale de pe serverul IMAP. Pentru mai multe informații, consultați Fișiere CSV pentru grupurile de migrare IMAP.

Password (Parolă)

Obligatoriu

Șir care reprezintă parola.

Specifică parola pentru contul de utilizator specificat de atributul UserName.

Valorile de atribut din fișierul CSV înlocuiesc valorile pentru grupul de migrare

Valorile de atribut din fișierul CSV înlocuiesc valoarea parametrului corespunzător atunci când același parametru este utilizat la crearea unui grup de migrare cu CAE sau Shell. Dacă doriți ca valoarea grupului de migrare să fie aplicată unui utilizator, lăsați necompletată celula respectivă în fișierul CSV. Acest lucru vă permite să combinați anumite valori de atribut pentru utilizatorii selectați dintr-un grup de migrare.

În acest exemplu, să presupunem că veți crea un grup pentru o migrare cu mutare la distanță de tip înregistrare într-o implementare hibridă, pentru a muta cutii poștale de arhivă la Office 365 cu următoarea comandă New-MigrationBatch (Grup de migrare nou).

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

De asemenea, doriți să mutați cutiile poștale principale pentru utilizatorii selectați, astfel încât o porțiune din fișierul OnBoarding1.csv pentru acest grup de migrare ar arăta astfel:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Deoarece valoarea tipului de cutie poștală din fișierul CSV înlocuiește valorile pentru parametrul MailboxType în comanda de creare a grupului, doar cutiile poștale de arhivă pentru utilizator1 și utilizator2 sunt migrate la Office 365. În schimb, cutiile poștale principale și de arhivă pentru utilizator3 și utilizator4 sunt mutate în Office 365.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×