Faceți accesibile foile de calcul Excel

Faceți accesibile foile de calcul Excel

Acest articol vă oferă instrucțiuni pas cu pas pentru a face foile de calcul Excel accesibile persoanelor cu dizabilități.

Foaie de calcul Excel care include o declarație de venituri și o diagramă cu bare

Persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere vă pot înțelege datele mai ușor dacă vă creați registrele de lucru Excel și diagramele ținând cont de accesibilitate.

Windows: Exemple de bună practică pentru a face accesibile foile de calcul Excel

Tabelul următor include cele mai bune practici pentru crearea de foi de calcul Excel accesibile persoanelor cu dizabilități.

Ce se poate remedia

Cum să găsiți aceasta

De ce să remediați

Cum se remediază

Includeți text alternativ cu toate elementele vizuale și tabelele.

Conținutul vizual înseamnă imagini, miniaturi, ilustrații SmartArt, forme, grupuri, diagrame, obiecte încorporate, cerneală și videoclipuri.

Pentru a găsi toate instanțele de text alternativ lipsă din foaia de calcul, utilizați Verificatorul de accesibilitate.

Textul alternativ ajută persoanele care nu pot vedea ecranul să înțeleagă ce este important în imagini și alte elemente vizuale.

Evitați să utilizați textul din imagini ca unică metodă de a transmite informații importante. Dacă trebuie să utilizați o imagine cu text în aceasta, repetați acel text în document. În textul alternativ, descrieți pe scurt imaginea și menționați existența textului și scopul său.

Adăugarea de text alternativ la imagini

Adăugarea de text alternativ la ilustrații SmartArt

Adăugarea de text alternativ la forme

Adăugarea de text alternativ la rapoarte PivotChart

Adăugarea de text alternativ la tabele

Adăugați text semnificativ pentru hyperlink și sfaturi ecran.

Pentru a determina dacă textul hyperlinkului are sens ca informație independentă și dacă acesta le oferă cititorilor informații corecte despre destinație, parcurgeți vizual registrul de lucru.

Persoanele care utilizează cititoare de ecran scanează uneori o listă de linkuri. Linkurile ar trebui să transmită informații clare și precise despre destinație. De exemplu, în loc să creați o legătură la text de tipul Faceți clic aici, includeți titlul complet al paginii de destinație.

Sfat : De asemenea, puteți adăuga sfaturi ecran care să apară atunci când cursorul trece peste o celulă care include un hyperlink.

Adăugați text pentru hyperlink și sfaturi ecran

Denumiți toți selectorii de foi cu nume unice și eliminați foile necompletate.

Pentru a afla dacă toate foile cu conținut dintr-un registru de lucru au nume descriptive și dacă există foi necompletate, utilizați Verificatorul de accesibilitate.

Cititoarele de ecran citesc numele foilor, care furnizează informații despre ce se găsește în foaia de lucru, facilitând înțelegerea conținutului unui registru de lucru și navigarea prin acesta.

Redenumirea selectorilor de foi

Ștergerea selectorilor de foi

Utilizați o structură de tabel simplă și specificați informațiile de antet de coloană.

Pentru a vă asigura că tabelele nu conțin celule scindate, celule îmbinate, tabele imbricate sau rânduri ori coloane complet goale, utilizați Verificatorul de accesibilitate.

Cititoarele de ecran își urmăresc locația dintr-un tabel prin numărarea celulelor de tabel. Dacă un tabel este imbricat într-un alt tabel sau dacă o celulă este îmbinată sau scindată, cititorul de ecran pierde numărul și nu poate furniza informații utile despre tabel din momentul acela. Celulele necompletate într-un tabel ar putea, de asemenea, să inducă în eroare o persoană care utilizează un cititor de ecran, deoarece poate crede că nu mai este nimic în tabel.

Cititoarele de ecran utilizează și informațiile din titlu pentru a identifica rândurile și coloanele.

Adăugarea de anteturi la un tabel nou

Utilizarea de anteturi într-un tabel existent

Adăugarea de text alternativ la elemente vizuale și tabele

Următoarele proceduri descriu cum se adaugă text alternativ la elemente vizuale și tabele din foile de calcul Excel.

Notă : Vă recomandăm să amplasați text doar în câmpul Descriere și să lăsați titlul necompletat. Acest lucru va oferi cea mai bună experiență cu majoritatea cititoarelor de ecran importante, inclusiv cu Naratorul. Pentru conținutul audio și video, în plus față de text alternativ, includeți subtitrări pentru persoanele care sunt surde sau cu deficiențe de auz.

Adăugarea de text alternativ la imagini

Adăugați text alternativ la imagini, cum ar fi fotografii, clipuri grafice și capturi de ecran, astfel încât cititoarele de ecran să poată citi textul pentru a descrie imaginea pentru utilizatorii care nu o pot vedea.

 1. Faceți clic dreapta pe o imagine.

 2. Selectați Formatare imagine > Dimensiune și proprietăți.

 3. Selectați Text alternativ.

 4. Tastați o descriere și un titlu.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Captură de ecran cu zona Text alternativ din panoul Formatare imagine care descrie imaginea selectată

Adăugarea textului alternativ la ilustrații SmartArt

 1. Faceți clic dreapta pe o ilustrație SmartArt.

 2. Selectați Formatare formă > Opțiuni formă > Dimensiune și proprietăți.

 3. Selectați Text alternativ.

 4. Tastați o descriere și un titlu.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Captură de ecran cu zona Text alternativ din panoul Formatare formă care descrie ilustrația SmartArt selectată

Adăugarea textului alternativ la forme

Adăugați text alternativ la forme, inclusiv la formele dintr-o ilustrație SmartArt.

 1. Faceți clic dreapta pe o formă.

 2. Selectați Formatare formă > Opțiuni formă > Dimensiune și proprietăți.

 3. Selectați Text alternativ.

 4. Tastați o descriere și un titlu.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Captură de ecran cu zona Text alternativ din panoul Formatare formă care descrie forma selectată

Adăugarea de text alternativ la rapoarte PivotChart

 1. Faceți clic dreapta pe un raport PivotChart.

 2. Selectați Formatare suprafață diagramă > Opțiuni diagramă > Dimensiune și proprietăți.

 3. Selectați Text alternativ.

 4. Tastați o descriere și un titlu.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Captură de ecran cu zona Text alternativ din panoul Formatare suprafață diagramă care descrie raportul PivotChart selectat

Adăugarea textului alternativ la tabele

 1. Faceți clic dreapta pe un tabel.

 2. Selectați Tabel > Text alternativ.

 3. Tastați o descriere și un titlu.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Captură de ecran a casetei de dialog Text alternativ

Faceți accesibile hyperlinkurile, tabelele și selectorii de foi

Următoarele proceduri vă arată cum să faceți accesibile hyperlinkurile, tabelele și selectorii de foi în foile de calcul Excel.

Adăugați text pentru hyperlink și sfaturi ecran

 1. Faceți clic dreapta pe o celulă.

 2. Selectați Hyperlink.

 3. În caseta Text de afișat, tastați textul pentru hyperlink.

 4. În caseta Adresă, introduceți adresa de destinație pentru hyperlink.

 5. Selectați butonul SfatEcran și, în caseta Text SfatEcran, tastați un SfatEcran.

Sfat : Dacă titlul din pagina de destinație a hyperlinkului oferă un rezumat corect al conținutului din pagină, utilizați-l pentru textul hyperlinkului. De exemplu, acest text de hyperlink se potrivește cu titlul din pagina de destinație: Șabloane și teme pentru Office Online.

Captură de ecran a casetei de dialog Inserare hyperlink

Utilizarea de anteturi într-un tabel existent

Specificați un rând de antet într-un bloc de celule marcate ca tabel.

 1. Poziționați cursorul oriunde într-un tabel.

 2. Pe fila Proiectare instrumente tabel, în grupul Opțiuni stil tabel, bifați caseta de selectare Rând antet.

 3. Tastați titlurile de coloană.

Captură de ecran a grupului Opțiuni stil tabel, cu casete de selectare bifate

Adăugarea de anteturi la un tabel nou

Specificați un rând de antet într-un bloc de celule nou pe care îl marcați ca tabel.

 1. Selectați celulele pe care doriți să le includeți în tabel.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, selectați Tabel.

 3. Bifați caseta de selectare Tabelul meu are anteturi.

 4. Selectați OK.
  Excel creează un rând de antet cu numele implicite Coloana1, Coloana2 etc.

 5. Tastați nume noi, descriptive, pentru fiecare coloană din tabel.

Captură de ecran cu caseta de dialog Creare tabel, cu caseta de selectare Tabelul meu are anteturi bifată >>

Redenumirea selectorilor de foi

 1. Faceți clic dreapta pe un selector de foaie și selectați Redenumire.

 2. Tastați un nume scurt, unic, pentru foaie.

Captură de ecran a elementului de meniu Redenumire

Ștergerea selectorilor de foi

 1. Faceți clic dreapta pe un selector de foaie.

 2. Selectați Ștergere.

Captură de ecran a elementului de meniu Ștergere

Consultați și

iOS: Exemple de bună practică pentru a face accesibile foile de calcul Excel

Tabelul următor include cele mai bune practici pentru crearea de foi de calcul Excel accesibile persoanelor cu dizabilități.

Ce se poate remedia

De ce să remediați

Cum se remediază

Dați tuturor selectorilor de foi nume unice.

Cititoarele de ecran citesc numele foilor, care furnizează informații despre ce se găsește în foaia de lucru, facilitând înțelegerea conținutului unui registru de lucru și navigarea prin acesta.

Redenumirea selectorilor de foi

Utilizați o structură de tabel simplă și specificați informațiile de antet de coloană.

Cititoarele de ecran își urmăresc locația dintr-un tabel prin numărarea celulelor de tabel. Dacă un tabel este imbricat într-un alt tabel sau dacă o celulă este îmbinată sau scindată, cititorul de ecran pierde numărul și nu poate furniza informații utile despre tabel din momentul acela. Celulele necompletate într-un tabel ar putea, de asemenea, să inducă în eroare o persoană care utilizează un cititor de ecran, deoarece poate crede că nu mai este nimic în tabel.

Cititoarele de ecran utilizează și informațiile din titlu pentru a identifica rândurile și coloanele.

Utilizarea de anteturi în tabele existente

Faceți accesibile tabelele și selectorii de foi

Următoarele proceduri vă arată cum să faceți accesibile tabelele și selectorii de foi din foile de calcul Excel.

Utilizarea de anteturi în tabele existente

Specificați un rând de antet într-un bloc de celule marcate ca tabel.

 1. Poziționați cursorul oriunde într-un tabel.

 2. Pentru a deschide fila Tabel, în partea de jos a ecranului, la capătul barei de instrumente, atingeți pictograma Mai multe.

 3. Pentru a selecta opțiunea Rând antet, atingeți-o.

 4. În tabel, tastați titlurile de coloană.

Comanda Opțiuni stil, cu Rând antet selectat

Redenumirea selectorilor de foi

 1. Atingeți de două ori un selector de foaie.

 2. Pentru a înlocui numele de foaie selectat, tastați un nume unic scurt pentru foaie.

Selector de foaie selectat, afișând opțiunile de redenumire

Consultați și

Android: Exemple de bună practică pentru a face accesibile foile de calcul Excel

Tabelul următor include cele mai bune practici pentru crearea de foi de calcul Excel accesibile persoanelor cu dizabilități.

Ce se poate remedia

De ce să remediați

Cum se remediază

Includeți text alternativ cu toate elementele vizuale și tabelele.

Conținutul vizual înseamnă imagini, miniaturi, ilustrații SmartArt, forme, grupuri, diagrame, obiecte încorporate, cerneală și videoclipuri.

Textul alternativ ajută persoanele care nu pot vedea ecranul să înțeleagă ce este important în imagini și alte elemente vizuale.

Evitați să utilizați textul din imagini ca unică metodă de a transmite informații importante. Dacă trebuie să utilizați o imagine cu text în aceasta, repetați acel text în document. În textul alternativ, descrieți pe scurt imaginea și menționați existența textului și scopul său.

Adăugarea de text alternativ la imagini

Adăugarea de text alternativ la forme

Adăugarea de text alternativ la diagrame

Dați tuturor selectorilor de foi nume unice.

Cititoarele de ecran citesc numele foilor, care furnizează informații despre ce se găsește în foaia de lucru, facilitând înțelegerea conținutului unui registru de lucru și navigarea prin acesta.

Redenumirea selectorilor de foi

Utilizați o structură de tabel simplă și specificați informațiile de antet de coloană.

Cititoarele de ecran își urmăresc locația dintr-un tabel prin numărarea celulelor de tabel. Dacă un tabel este imbricat într-un alt tabel sau dacă o celulă este îmbinată sau scindată, cititorul de ecran pierde numărul și nu poate furniza informații utile despre tabel din momentul acela. Celulele necompletate într-un tabel ar putea, de asemenea, să inducă în eroare o persoană care utilizează un cititor de ecran, deoarece poate crede că nu mai este nimic în tabel.

Cititoarele de ecran utilizează și informațiile din titlu pentru a identifica rândurile și coloanele.

Adăugarea de anteturi la tabele noi

Utilizarea de anteturi în tabele existente

Adăugarea de text alternativ la elemente vizuale

Următoarele proceduri descriu cum se adaugă text alternativ la elemente vizuale din foile de calcul Excel.

Notă : Pentru conținutul audio și video, în plus față de text alternativ, includeți subtitrări pentru persoanele care sunt surde sau cu deficiențe de auz.

Adăugarea textului alternativ la imagini

Adăugați text alternativ la imagini, cum ar fi fotografii, clipuri grafice și capturi de ecran, astfel încât cititoarele de ecran să poată citi textul pentru a descrie imaginea pentru utilizatorii care nu o pot vedea.

 1. Selectați o imagine.

 2. Pentru a deschide fila Imagine, în partea de jos a ecranului, la capătul barei de instrumente, atingeți săgeata în sus.

 3. Defilați în jos la comanda Text alternativ, apoi atingeți-o.

 4. Tastați o descriere și un titlu. Modificările se salvează automat.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Comanda Text alternativ de pe fila Imagine

Adăugarea de text alternativ la forme

Adăugați text alternativ la forme, inclusiv la formele dintr-o ilustrație SmartArt.

 1. Selectați o formă.

 2. Pentru a deschide fila Formă, în partea de jos a ecranului, la capătul barei de instrumente, atingeți săgeata în sus.

 3. Defilați în jos la comanda Text alternativ, apoi atingeți-o.

 4. Tastați o descriere și un titlu. Modificările se salvează automat.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Comanda Text alternativ de pe fila Formă

Adăugarea de text alternativ la diagrame

 1. Selectați o diagramă.

 2. Pentru a deschide fila Diagramă, în partea de jos a ecranului, la capătul barei de instrumente, atingeți săgeata în sus.

 3. Defilați în jos la comanda Text alternativ, apoi atingeți-o.

 4. Tastați o descriere și un titlu. Modificările se salvează automat.

  Sfat : Includeți informațiile cele mai importante în prima linie și fiți cât mai concis.

Comanda Text alternativ de pe fila Diagramă

Faceți accesibile tabelele și selectorii de foi

Următoarele proceduri vă arată cum să faceți accesibile tabelele și selectorii de foi din foile de calcul Excel.

Utilizarea de anteturi în tabele existente

Specificați un rând de antet într-un bloc de celule marcate ca tabel.

 1. Poziționați cursorul oriunde într-un tabel.

 2. Pentru a deschide fila Tabel, în partea de jos a ecranului, la capătul barei de instrumente, atingeți săgeata în jos.

 3. Pentru a selecta opțiunea Rând antet, atingeți-o.

  Sfat : Atunci când este selectată opțiunea, apare cu gri.

 4. În tabel, tastați titlurile de coloană.

Fila Tabel cu opțiunea Rând antet selectată

Adăugarea de anteturi la tabele noi

Specificați un rând de antet într-un bloc de celule nou pe care îl marcați ca tabel.

 1. Evidențiați celulele pe care doriți să le includeți în tabel.

 2. Pentru a deschide fila Pornire, în partea de jos a ecranului, la capătul barei de instrumente, atingeți săgeata în sus.

 3. Atingeți Pornire > Inserare.

 4. Atingeți comanda Tabel.

 5. Bifați caseta de selectare Tabelul are anteturi.

Tabel cu caseta de selectare Tabelul are anteturi bifată

Redenumirea selectorilor de foi

 1. Atingeți lung un selector de foaie și selectați Redenumire.

 2. Tastați un nume scurt, unic, pentru foaie.

Selector de foaie selectat, afișând comanda Redenumire

Consultați și

Office Online: Exemple de bună practică pentru a face accesibile foile de calcul Excel Online

Tabelul următor include cele mai bune practici pentru crearea de foi de calcul Excel Online accesibile persoanelor cu dizabilități.

Ce se poate remedia

Cum să găsiți aceasta

De ce să remediați

Cum se remediază

Includeți text alternativ cu toate elementele vizuale și tabelele.

Utilizați Verificatorul de accesibilitate din Excel Online pentru a găsi instanțele de text alternativ lipsă din foaia de calcul.

Textul alternativ ajută persoanele care nu pot vedea ecranul să înțeleagă ce este important în tabele.

Evitați să utilizați textul din tabele ca modalitate unică de a transmite informații importante. În textul alternativ, descrieți pe scurt conținutul tabelului și scopul acestuia.

Adăugarea de text alternativ la imagini

Adăugarea de text alternativ la diagrame

Adăugați text semnificativ pentru hyperlink.

Pentru a determina dacă textul hyperlinkului are sens ca informație independentă și dacă acesta le oferă cititorilor informații corecte despre destinație, parcurgeți vizual registrul de lucru.

Persoanele care utilizează cititoare de ecran scanează uneori o listă de linkuri. Linkurile ar trebui să transmită informații clare și precise despre destinație. De exemplu, în loc să creați o legătură la text de tipul Faceți clic aici, includeți titlul complet al paginii de destinație.

Adăugarea unui text de hyperlink

Denumiți toți selectorii de foi cu nume unice și eliminați foile necompletate.

Citiți numele selectorilor de foi din registrul de lucru și verificați dacă fiecare foaie are conținut.

Cititoarele de ecran citesc numele foilor, care furnizează informații despre ce se găsește în foaia de lucru, facilitând înțelegerea conținutului unui registru de lucru și navigarea prin acesta.

Dați registrului de lucru un nume semnificativ

Redenumirea selectorilor de foi

Ștergerea selectorilor de foi

Utilizați o structură de tabel simplă și specificați informațiile de antet de coloană.

Utilizați Verificatorul de accesibilitate din Excel Online pentru a vă asigura că tabelele nu conțin celule scindate, celule îmbinate, tabele imbricate sau rânduri ori coloane complet goale.

Cititoarele de ecran își urmăresc locația dintr-un tabel prin numărarea celulelor de tabel. Dacă un tabel este imbricat într-un alt tabel sau dacă o celulă este îmbinată sau scindată, cititorul de ecran pierde numărul și nu poate furniza informații utile despre tabel din momentul acela. Rândurile și coloanele necompletate dintr-un tabel ar putea, de asemenea, să inducă în eroare o persoană care utilizează un cititor de ecran, deoarece poate crede că nu mai este nimic în tabel.

Cititoarele de ecran utilizează și informațiile din titlu pentru a identifica rândurile și coloanele.

Utilizarea anteturilor într-un tabel

Adăugarea de text alternativ la imagini și diagrame

Următoarele proceduri descriu cum se adaugă text alternativ la imagini și diagrame din foile de calcul Excel Online. Pentru a adăuga text alternativ la tabele, utilizați o versiune de Excel pentru desktop.

Notă : Vă recomandăm să amplasați text doar în câmpul Descriere și să lăsați titlul necompletat. Acest lucru va oferi cea mai bună experiență cu majoritatea cititoarelor de ecran, inclusiv cu Naratorul.

Adăugarea de text alternativ la imagini

 1. Faceți clic dreapta pe imagine și selectați Text alternativ pentru a deschide caseta de dialog Text alternativ.

 2. Revizuiți textul din caseta text Descriere.

 3. Selectați OK.

Captură de ecran a casetei de dialog Text alternativ cu câmpurile Titlu și Descriere.

Adăugarea de text alternativ la diagrame

 1. Faceți clic dreapta pe diagramă și selectați Text alternativ pentru a deschide caseta de dialog Text alternativ.

 2. Adăugați text în caseta text Descriere.

 3. Selectați OK.

Faceți accesibile hyperlinkurile, tabelele și selectorii de foi

Următoarele proceduri vă arată cum să faceți accesibile hyperlinkurile, tabelele și selectorii de foi în foile de calcul Excel Online.

Adăugarea unui text de hyperlink

 1. Faceți clic dreapta pe o celulă.

 2. Selectați Hyperlink.

 3. În Afișare text, tastați textul pe care vor face clic utilizatorii. Apoi, în funcție de tipul de link pe care doriți să-l utilizați, alegeți una dintre următoarele:

  • În URL, tastați sau lipiți adresa.

  • În Poziție în acest document, tastați locația celulei la care doriți să faceți legătura. De exemplu, A6.

  • În Adresă de e-mail, tastați adresa de e-mail în formatul cineva@example.com.

 4. Faceți clic pe OK.

Sfat : Dacă titlul din pagina de destinație a hyperlinkului oferă un rezumat corect al conținutului din pagină, utilizați-l pentru textul hyperlinkului. De exemplu, acest text de hyperlink se potrivește cu titlul din pagina de destinație: Șabloane și teme pentru Office Online.

Captură de ecran care arată caseta de dialog Inserare hyperlink, unde puteți să introduceți informații pentru textul afișat și o adresă URL, să specificați o locație din document sau o adresă de e-mail.

Utilizarea anteturilor într-un tabel

 1. Selectați celulele pe care doriți să le includeți în tabel.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Tabele, selectați Tabel.

 3. Bifați caseta de selectare Tabelul meu are anteturi.

 4. Selectați OK.
  Excel Online creează un rând de antet cu numele implicite Coloana1, Coloana2 etc.

 5. Tastați nume noi, descriptive, pentru fiecare coloană din tabel.

Notă : Utilizați aceiași pași pentru a adăuga un antet la celulele dintr-un tabel existent.

Captură de ecran care arată caseta de dialog Creare tabel cu caseta de selectare bifată pentru opțiunea numită „Tabelul meu are anteturi”.

Dați registrului de lucru un nume semnificativ

 1. Selectați Fișier > Salvare ca.

 2. Selectați Salvare ca, apoi tastați un nume pentru fișier. Creați un nume care oferă un indiciu despre tipul de date din fișier. Dacă este posibil, includeți data în nume.

 3. (Opțional) Bifați caseta de selectare Înlocuiți fișierul existent.

 4. Selectați OK.

Notă : Dacă doriți să redenumiți un fișier, selectați Redenumire, tastați un nume pentru fișier și selectați OK.

Captură de ecran care arată caseta de dialog Salvare ca, în care puteți să introduceți un nume pentru fișier și unde aveți opțiunea de a înlocui fișierul existent.

Redenumirea selectorilor de foi

 1. Faceți clic dreapta pe un selector de foaie și selectați Redenumire.

 2. Tastați un nume unic scurt pentru filă care să fie descriptiv pentru conținutul acesteia.

 3. Selectați OK.

Captură de ecran afișând meniul care apare după ce faceți clic dreapta pe un selector de foaie, cu opțiuni pentru inserarea, ștergerea, redenumirea, reordonarea, ascunderea sau anularea ascunderii foii.

Ștergerea selectorilor de foi

 1. Faceți clic dreapta pe un selector de foaie.

 2. Selectați Ștergere.

 3. Selectați OK.

Utilizarea Verificatorului de accesibilitate în Excel Online

 1. Selectați fila Revizuire.

 2. Selectați Verificator de accesibilitate.

 3. Revizuiți rezultatele în Verificatorul de accesibilitate. Rezultatele sunt clasificate în funcție de severitatea problemei găsite, după cum urmează:

  • Erori. Cuprinde conținutul care este foarte greu sau imposibil de înțeles pentru persoanele cu dizabilități.

  • Avertismente. Conținutul este dificil de înțeles pentru persoanele cu dizabilități.

  • Sfaturi. Sfaturile vă informează că, chiar dacă persoanele cu dizabilități pot înțelege conținutul, acesta ar putea fi mai bine organizat sau prezentat pentru a îmbunătăți experiența acestor utilizatori.

 4. Remediați problemele.

Notă : Verificatorul de accesibilitate inspectează documentul pentru a găsi toate problemele ce pot fi rezolvate în browser. Pentru o inspectare completă, deschideți documentul în aplicația pentru desktop și utilizați Verificatorul de accesibilitate desktop pentru Windows sau Mac.

Captură de ecran care arată fila Revizuire, cu cursorul indicând opțiunea Verificator de accesibilitate.

Consultați și

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×