Exportul datelor de utilizator din Microsoft Planner

Acest articol descrie modul în care un administrator general Office 365 poate exporta date pentru un anumit utilizator din Microsoft Planner. Datele exportate vor include date despre utilizatorul conținut în planner și, de asemenea, date cuprinse în planurile din care face parte utilizatorul. Procesul de export se efectuează prin Windows PowerShell.

Notă: Un administrator global Office 365 poate exporta date de telemetrie ale utilizatorului Microsoft Planner prin Instrumentul de export jurnal de date din portalul de încredere în serviciul Microsoft.

Cerințe

Mai întâi trebuie să procedați astfel:

 • Trebuie să fiți administrator general Office 365 pentru a executa scriptul PowerShell pentru exportul datelor de utilizator Planner.

 • Trebuie să descărcați și să dezarhivați fișierele de export de date ale utilizatorului Planner. Aceste trei fișiere sunt modulele PowerShell și fișierul script PowerShell necesare pentru a exporta datele utilizatorilor.

  Notă: Prin descărcarea acestui pachet, sunteți de acord cu licența și termenii incadrați.

Deblocarea fișierelor

Va trebui să "deblocați" trei dintre fișierele pe care le-ați descărcat în pachetul script de export date utilizator Planner pentru a le utiliza în PowerShell. Acest lucru se întâmplă deoarece, în mod implicit, nu este permisă executarea scripturilor descărcate de pe Internet. Fișierele pe care trebuie să le deblocați sunt:

 • plannertenantadmin. psm1

 • Microsoft. IdentityModel. clienti. ActiveDirectory. dll

 • Microsoft. IdentityModel. clienti. ActiveDirectory. windowsforms. dll

Procedați astfel pentru a debloca aceste fișiere:

 1. În Explorer, accesați locația în care ați dezarhivat fișierele.

 2. Faceți clic dreapta pe unul dintre fișierele dezarhivate notate mai sus și faceți clic pe Proprietăți.

 3. Pe fila General, selectați Deblocare.

  Deblocarea fișierului
 4. Faceți clic pe OK.

 5. Repetați acești pași pentru cele două fișiere rămase.

Pentru a exporta conținut utilizator din planner

După deblocarea fișierelor, procedați astfel pentru a exporta datele de utilizator din planner:

 1. Porniți Windows PowerShell. În PowerShell, tastați următoarele pentru a activa scripturile în execuție descărcate de pe Internet doar pentru această sesiune. Vă poate solicita să confirmați tastând "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Tastați următoarele pentru a executa scriptul PowerShell PlannerTenantAdmin . Acest lucru va importa un modul cu cmdletul necesar pentru a executa exportul.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  De exemplu, dacă fișierul este stocat în C:\AdminScript, tastați:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. După ce se termină scenariul, utilizați cmdletul Export-PlannerUserContent pentru a exporta conținutul utilizatorului din Planner.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametru

  Descriere

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Utilizați ID-ul Azure Active Directory sau UPN utilizatorului pentru care doriți să exportați conținut.

  -ExportDirectory

  Locație pentru a stoca fișierele de ieșire. Folderul trebuie să existe deja.

  -HostName

  Trebuie doar să utilizați acest parametru dacă accesați Planner, deși un alt nume de gazdă decât Task.Office.com. De exemplu, dacă accesați Planner prin tasks.office365.us, includeți -tasks.office365.us hostname în comanda dvs.

  De exemplu, următoarele vor exporta informațiile de utilizator ale lui Adam Barr din Planner utilizând UPN-ul său și vor descărca fișierele de export în locația C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Vi se va solicita să vă autentificați. Conectați-vă ca dvs. (administratorul global 365 Office), nu utilizatorul pe care doriți să-l exportați.

 5. După ce cmdletul PowerShell rulează cu succes, accesați locația de export pentru a vizualiza fișierele de date exportate ale utilizatorului.

Ce se exportă și cum se citește

După ce ați rulat cmdletul PowerShell pentru a exporta datele de utilizator din Planner, veți primi două tipuri de fișiere în folderul de locație de Descărcare:

 • Un singur fișier utilizator în format JSON cu informații despre utilizator.

 • Un fișier JSON pentru fiecare plan în care utilizatorul:

  • Are o activitate atribuită.

  • Are o activitate creată de acestea.

Cum să citiți fișierele exportate

Puteți utiliza informațiile din această secțiune pentru a vă ajuta să înțelegeți proprietățile pe care le veți vedea atât pentru utilizator, cât și pentru planificarea fișierelor JSON pe care le-ați primit.

Fișier utilizator

Numele fișierului de utilizator va fi prefixat cu "utilizator" și cu ID-ul Microsoft Planner al utilizatorului. Va avea următoarele proprietăți:

Proprietate

Descriere

User.Id

ID-ul Microsoft Planner al utilizatorului.

Utilizator. ExternalId

ID-ul Azure Active Directory al utilizatorului.

Utilizator. DisplayName

Nume afișat al utilizatorului.

Utilizator. InternalDisplayName

Numele afișat al utilizatorului Microsoft Planner.

Utilizator. UserPrincipalName

Numele principal de utilizator (UPN) al utilizatorului.

Utilizator. PrincipalType

Valoarea este întotdeauna "utilizator".

Utilizator. UserDetailsId

Identificator unic al obiectului detalii pentru utilizator.

Utilizator. ICalendarPublishEnabled

Dacă este adevărat, partajarea ICalendar este activată pentru plan. Accesați vizualizarea calendarului planner în Outlook pentru mai multe informații.

Utilizator. OptedInNotifications

Notificări pentru care a optat utilizatorul.

Utilizator. OptedOutNotifications

Notificări pentru care utilizatorul a optat.

Utilizator. FavoritePlans

Marcaj în document pentru planurile pe care utilizatorul le-a preferat.

User.FavoritePlans.Id

ID-ul Microsoft Planner al planului.

User. FavoritePlans. Numemarcajîndocument

Nume atribuit marcajului în document.

User. FavoritePlans. OrderHint

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

Utilizator. RecentPlans

Planuri deschise recent de utilizator.

User.RecentPlans.Id

ID-ul Microsoft Planner al planului.

User. RecentPlans. Numemarcajîndocument

Nume atribuit marcajului în document.

User. RecentPlans. LastAccess

Când s-a deschis planul Ultima dată.

Utilizator. UserData

Date particularizate din clientul web Planner.

Tasta user. UserData.

Cheie de date particularizată.

Valoare utilizator. UserData.

Valoarea de date particularizată.

Utilizator. AssignedTaskOrdering

Ordinea de sortare pentru activitățile atribuite utilizatorului.

User. AssignedTaskOrdering. PlanId

ID Microsoft Planner al planului care conține activitatea.

User.AssignedTaskOrdering.Id

ID-ul Microsoft Planner al activității.

Utilizator. AssignedTaskOrdering. order

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

User. AssignedTaskOrdering. title

Titlul activității.

Planificarea fișierelor

Fiecare nume de fișier plan va fi prefixat cu "plan" și cu ID-ul Microsoft Planner al planului. Fiecare fișier va avea următoarele proprietăți:

Proprietate

Descriere

Plan.Id

ID-ul Microsoft Planner al planului. 

Plan. title

Titlul planului.

Plan. proprietar

Proprietarul planului (un grup sau o entitate de utilizator).

Plan.Owner.Id

ID Microsoft Planner al entității (grup sau utilizator). 

Plan. proprietar. ExternalId

ID-ul Azure Active Directory al entității (grup sau utilizator).

Plan. proprietar. DisplayName

Nume afișat pentru proprietar (grup sau utilizator).

Plan. proprietar. UserPrincipalName

Nume principal de utilizator (UPN) dacă proprietarul este utilizator.  

Plan. proprietar. PrincipalType

Tipul de entitate (grup sau utilizator).

Plan. DataCreării

Data și ora la care a fost creat planul.

Plan. CreatedBy

Utilizator care a creat planul. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. CreatedByAppId

Identificator unic al aplicației în care a fost creat planul.

Plan. Datamodificării

Data și ora la care a fost actualizat ultimul plan.

Plan. ModifiedBy

Numele utilizatorului care a actualizat ultima dată planul. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. PlanDetailsId

Identificator unic al obiectului detalii plan. 

Plan. ICalendarPublishEnabled

Dacă este adevărat, partajarea ICalendar este activată pentru plan. Consultați vizualizarea activităților într-un calendar pentru mai multe informații.

Plan. CreateTaskCommentWhen

Evenimente care vor determina crearea unui comentariu pentru o activitate din plan.

Plan. ReferencesToPlan

Sisteme externe care se leagă la plan. De exemplu, încorporarea unui plan Microsoft planner în clientul desktop Project Online.

Plan. ReferencesToPlan. ExternalId

ID-ul sistemului extern pentru acest plan.

Plan. ReferencesToPlan. AssociationType

Tipul de link la plan, specificat de aplicația externă.

Plan. ReferencesToPlan. DataCreării

Data și ora la care s-a creat obiectul de referință.

Plan. ReferencesToPlan. OwnerAppId

ID-ul aplicației care a creat referința.

Plan. ReferencesToPlan. DisplayNameSegments

Firimituri ale locației care descrie ce face referire la acest plan.

Plan. ReferencesToPlan. URL

Link direct la aplicație care face referire la plan.

Plan. CategoryDescriptions

Setul complet de categorii pentru plan.  Există șase dintre acestea, care pot sau nu să fie utilizate.

Plan. CategoryDescriptions. index

Indexul categoriei Descriere (de la 0 la 5).

Plan. CategoryDescriptions. Description

Textul etichetei pentru valoarea indicelui de descriere a categoriei corespondente.

Plan. PlanFollowers

Utilizatori care urmează planul.

Plan. TimelineId

Caracteristica a fost perimată.

Plan. TimelineDisplaySettings

Caracteristica a fost perimată.

Plan. TimelineLockedWidth

Caracteristica a fost perimată.

Planificarea activităților

Activități obiecte pentru plan.

Plan.Tasks.Id  

Identificator unic al activității.

Plan. tasks. title

Numele activității.

Plan. tasks. BucketId

ID-ul Microsoft Planner al compartimentului în care se află activitatea.

Plan. tasks. BucketName

Numele găleții.

Plan. tasks. ProcentFinalizare

Starea de finalizare a activității, de la 0 la 100. 

Plan. tasks. Datăînceput

Data la care activitatea este programată să înceapă.

Plan. tasks. DueDate

Data la care activitatea este programată să se finalizeze.

Plan. tasks. ConversationThreadId

Conversație Identificator unic din Microsoft Exchange.

Plan. tasks. PreviewType

Previzualizare care se afișează pe fișa de activități.

Plan. tasks. OrderHint

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

Plan. tasks. CreatedBy

Utilizator care a creat activitatea. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. tasks. DataCreării

Data la care a fost creată activitatea.

Plan. tasks. CompletedBy

Utilizator care a finalizat activitatea. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. tasks. CompletedDate

Data la care s-a finalizat activitatea.

Plan. tasks. ModifiedBy

Utilizatorul care a actualizat ultima dată activitatea. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. tasks. Datamodificării

Data la care a fost actualizată ultima dată activitatea.

Plan. tasks. AppliedCategories 

Etichetele selectate din indicele CategoryDescriptions pentru plan.

Plan. tasks. TaskDetailsId 

Identificator unic al obiectului detalii pentru activitate.

Planificarea. tasks. Description

Descrierea activității.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatId

Identificator unic pentru obiectul care este format din panoul de activități.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Sugestie pentru fiecare dintre cesionari.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. Atribuitla:

Utilizatorul căruia i s-a atribuit activitatea. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Planificarea. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. order

Ordinea activităților specificate de cesionar în vizualizarea atribuită.

Plan. tasks. BucketTaskBoardFormatId

Identificator unic pentru obiectul care este format din panoul de activități Bucket.

Plan. tasks. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

Plan. tasks. ProgressTaskBoardFormatId

Identificator unic pentru obiect atunci când este grupat după progresul în loc de formatul Bucket. 

Plan. tasks. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

Plan. tasks. TimelineFormatId

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatShowOnTimeline

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatAnchorPosition

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatCalloutHeight

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatColor

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatDrawingStyle

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatLabelOffsetX

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatLabelOffsetY

Caracteristica a fost perimată.

Plan. tasks. TimelineFormatSwimlane

Caracteristica a fost perimată.

Planificarea. activităților. referințe

Linkuri externe.

Plan. tasks. referinte. URL

URL-ul linkului.

Plan. tasks. referinte. alias

Descriere text a linkului

Planificarea. tasks. referinte. Type

Tipul de fișier la care este legat.

Plan. tasks. referinte. ModifiedBy

Utilizatorul care a actualizat ultima dată linkul. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. tasks. referinte. Datamodificării

Data la care a fost actualizat ultima dată linkul.

Plan. tasks. referinte. PreviewPriority

Reprezintă prioritatea unei referințe care va fi afișată ca previzualizare în activitatea din interfața de utilizator. Microsoft Planner afișează doar cel mai mare element prioritar.

Planificarea. activităților. atribuiri

Atribuirile de activitate.

Planificarea. activităților. atribuiri. Atribuitla

Utilizatorul căruia i s-a atribuit activitatea. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Planificarea. activităților. atribuiri. AssignedBy

Utilizatorul care a atribuit activitatea. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Planificarea. activităților. atribuiri. order

Ordinea atribuirilor dacă activitatea este atribuită mai multor entități.

Listă de verificare planificare. tasks.

Lista de verificare pentru activitate.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Identificator unic al unui element de listă de verificare.

Nume plan. tasks. listă de verificare.

Numele elementului de listă de verificare.

Plan. tasks. listă de verificare. OrderHint

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

Plan. tasks. listă de verificare. IsChecked

Dacă este adevărat, elementul listă de verificare a fost finalizat.

Plan. tasks. listă de verificare. ModifiedBy

Utilizatorul care a actualizat ultima dată lista de verificare. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. tasks. listă de verificare. Datamodificării

Data ultimei actualizări a listei de verificare.

Plan. tasks. UserContentLastModifiedBy

Utilizatorul care a actualizat ultima dată activitatea sau detaliile activității. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Plan. tasks. UserContentLastModifiedDate

Data ultimei actualizări a activităților sau a detaliilor de activitate.

Planificați. găleți  

Obiecte găleată pentru plan.

Plan.Buckets.Id

Identificator unic pentru găleată.

Plan. Buckets. title

Numele găleții.

Planificați. găleți. OrderHint

Se utilizează pentru sortarea comenzii. Consultați utilizarea indiciilor comenzii în Microsoft Planner.

Planificați. găleți. CreatedBy

Utilizatorul care a creat găleata. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Planificați. găleți. DataCreării

Data la care a fost creată găleata.

Planificați. găleți. ModifiedBy

Utilizatorul care a actualizat ultima dată găleata. Consultați proprietățile utilizatorilor pentru mai multe detalii.

Planificați. găleți. Datamodificării

Data la care a fost actualizată ultima dată găleata.

Proprietățile utilizatorului în fișierul planuri. JSON

Există o serie de obiecte în planuri. JSON date care reprezintă un utilizator Microsoft planner și vor avea proprietăți similare. Aceste obiecte includ:

 • Plan. CreatedBy

 • Plan. ModifiedBy

 • Plan. PlanFollowers

 • Plan. tasks. CreatedBy

 • Plan. tasks. CompletedBy

 • Plan. tasks. ModifiedBy

 • Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. Atribuitla

 • Plan. tasks. referinte. ModifiedBy

 • Planificarea. activităților. atribuiri. Atribuitla

 • Planificarea. activităților. atribuiri. AssignedBy

 • Planificarea. tasks. liste de verificare. ModifiedBy

 • Plan. Bucket. CreatedBy

 • Plan. Bucket. ModifiedBy

Fiecare dintre cele de mai sus va avea următoarele proprietăți:

Proprietate

Descriere

ID

ID-ul Microsoft Planner al utilizatorului.

ExternalId

ID-ul Azure Active Directory al utilizatorului.

DisplayName

Nume afișat al utilizatorului.

UserPrincipalName

Numele principal de utilizator (UPN) al utilizatorului.  

PrincipalType

Tipul de entitate (utilizator sau grup).

Consultați și

Ștergerea datelor de utilizator în Microsoft Planner

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×