Executarea unei macrocomenzi

Există mai multe moduri de a executa o macrocomandă. Se poate utiliza întotdeauna comanda de meniu pentru a executa o macrocomandă. În funcție de modul în care este asociată macrocomanda de executat, ea poate fi executată și apăsând o tastă de comenzi rapide de tipul combinațiilor cu tasta CTRL sau făcând clic pe un buton de bară de instrumente sau pe un control, obiect sau element grafic. În plus, o macrocomandă poate fi executată automat la deschiderea registrului de lucru.

Notă : Când setați nivelul de securitate de macrocomenzi din Microsoft Office Excel la Se dezactivează toate macrocomenzile, fără notificare, Excel va executa numai macrocomenzile care sunt semnate digital sau care sunt stocate într-o locație de încredere, cum ar fi un folder de pornire Excel. Dacă macrocomanda pe care doriți să o executați nu este semnată digital și nu se află într-o locație de încredere, aveți posibilitatea să modificați temporar nivelul de securitate pentru a activa toate macrocomenzile.

Pentru mai multe informații despre cum se modifică setările de securitate de macrocomandă, consultați Modificarea setărilor de securitate pentru macrocomenzi în Excel

Ce intenționați să faceți?

Executarea unei macrocomenzi

Executarea unei macrocomenzi apăsând o tastă de comandă rapidă în combinație cu CTRL

Executarea unei macrocomenzi făcând clic pe un buton din Bara de instrumente Acces rapid

Executarea unei macrocomenzi făcând clic pe un obiect grafic sau pe o suprafață

Executarea automată a unei macrocomenzi la deschiderea unui registru de lucru

Executarea unei macrocomenzi

 1. Dacă fila Dezvoltator nu este disponibilă, procedați astfel pentru a o afișa:

  1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

  2. În categoria Populare, sub Opțiuni principale pentru lucrul în Excel, bifați caseta de selectare Afișare filă Dezvoltator în Panglică, apoi faceți clic pe OK.

   Notă : Panglica este o componentă din interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

 2. Pentru a seta temporar nivelul de securitate pentru a accepta toate macrocomenzile, procedați astfel:

  1. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Securitate macrocomenzi.

   Grupul cod din fila dezvoltator

  2. În categoria Setări macrocomandă, sub Setări macrocomandă, faceți clic pe Se activează toate macrocomenzile (nerecomandat, se poate executa cod cu potențial periculos), apoi pe OK.

   Notă : Pentru a împiedica executarea codului potențial periculos, se recomandă să reveniți la oricare dintre setările care dezactivează macrocomenzile după ce terminați de lucrat cu acestea. Pentru mai multe informații despre cum se modifică setările, consultați Modificarea setărilor de securitate pentru macrocomenzi în Excel

 3. Deschideți registrul de lucru care conține macrocomanda.

 4. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Macrocomenzi.

 5. În caseta Nume macrocomandă, faceți clic pe macrocomanda pe care doriți să o executați.

 6. Variante disponibile:

  1. Pentru a executa o macrocomandă într-un registru de lucru Excel, faceți clic pe Executare

   Sfat : Se poate apăsa și combinația CTRL+F8 pentru a executa o macrocomandă. Executarea macrocomenzii poate fi întreruptă prin apăsarea tastei ESC.

  2. Pentru a executa o macrocomandă dintr-un modul Microsoft Visual Basic, faceți clic pe Editare, apoi, în meniul Executare, faceți clic pe Executare Sub/UserForm Imagine buton sau apăsați F5.

Începutul paginii

Executarea unei macrocomenzi apăsând o tastă de comandă rapidă în combinație cu CTRL

 1. Dacă fila Dezvoltator nu este disponibilă, procedați astfel pentru a o afișa:

  1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

  2. În categoria Populare, sub Opțiuni principale pentru lucrul în Excel, bifați caseta de selectare Afișare filă Dezvoltator în Panglică, apoi faceți clic pe OK.

   Notă : Panglica este o componentă din interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

 2. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Macrocomenzi.

  Grupul cod din fila dezvoltator

 3. În caseta Nume macrocomandă, faceți clic pe macrocomanda pentru care doriți să asociați o comandă rapidă de taste în combinație cu CTRL.

 4. Faceți clic pe Opțiuni.

 5. În caseta Tastă de comenzi rapide, tastați litera mare sau mică pe care doriți să o utilizați.

  Notă : Tasta de comenzi rapide are prioritate față de orice taste de comenzi rapide echivalente implicite din Excel atâta timp cât este deschis registrul de lucru ce conține macrocomanda. Pentru o listă a tastelor de comenzi rapide cu combinații de CTRL care sunt asociate deja în Excel, consultați Taste de comenzi rapide și funcții Excel.

 6. În caseta Descriere, tastați descrierea macrocomenzii.

 7. Faceți clic pe OK, apoi pe Revocare.

Începutul paginii

Executarea unei macrocomenzi făcând clic pe un buton din Bara de instrumente Acces rapid

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Particularizare, apoi, în lista Alegere comenzi de la, selectați Macrocomenzi.

 3. În listă, faceți clic pe macrocomanda pe care ați creat-o, apoi pe Adăugare.

 4. Pentru a modifica imaginea butonului macrocomenzii, selectați macrocomanda în caseta unde s-a adăugat, apoi faceți clic pe Modificare.

 5. Sub Simbol, faceți clic pe imaginea de buton pe care doriți să o utilizați.

 6. Pentru a modifica numele macrocomenzii care se afișează când mențineți indicatorul pe buton, în caseta Afișare nume, tastați numele pe care doriți să-l utilizați.

 7. Faceți clic pe OK pentru a adăuga butonul macrocomenzii la Bara de instrumente Acces rapid.

  Bara de instrumente acces rapid

 8. În Bara de instrumente Acces rapid, faceți clic pe butonul macrocomenzii.

Începutul paginii

Executarea unei macrocomenzi făcând clic pe un obiect grafic sau pe o suprafață

 1. În foaia de lucru, selectați un obiect grafic, cum ar fi o imagine, miniatură, formă sau SmartArt.

 2. Pentru a crea un punct fierbinte pe obiectul existent, în fila Inserare, în grupul Ilustrații, faceți clic pe Forme, selectați forma pe care doriți să o utilizați, apoi trasați forma pe obiectul existent.

  Grupul Ilustrații în fila Inserare

 3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe punctul fierbinte pe care l-ați creat, apoi faceți clic pe Asociere macrocomandă în meniu de comenzi rapide.

 4. Variante disponibile:

  • Pentru a asocia o macrocomandă existentă la obiectul grafic, faceți dublu clic pe macrocomandă sau introduceți numele său în caseta Nume macrocomandă.

  • Pentru a înregistra o nouă macrocomandă asociată cu obiectul grafic selectat, faceți clic pe Înregistrare. Atunci când ați terminat de înregistrat macrocomanda, faceți clic pe Oprire înregistrare Buton WordArt în fila Dezvoltator din grupul Cod .

   Sfat : De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe Oprire înregistrare Buton WordArt în partea stângă a barei de stare.

  • Pentru a edita o macrocomandă existentă, faceți clic pe numele macrocomenzii în caseta Nume macrocomandă, apoi faceți clic pe Editare.

 5. Faceți clic pe OK.

 6. Selectați punctul fierbinte în foaia de lucru.

  Sfat : Se afișează Desen, adăugând o filă Format.

  Grupul Stiluri forme de pe fila Formatare din Instrumente de desen

 7. În fila Format, în grupul Stiluri de forme, procedați astfel:

  • Faceți clic pe săgeata de lângă Umplere formă, apoi pe Fără umplere.

  • Faceți clic pe săgeata de lângă Contur formă, apoi pe Fără contur.

Începutul paginii

Executarea automată a unei macrocomenzi la deschiderea unui registru de lucru

Dacă înregistrați o macrocomandă și o salvați utilizând numele "Auto_Open", macrocomanda se va executa de fiecare dată când deschideți registrul de lucru care conține macrocomanda. Alt mod de a executa automat o macrocomandă când se deschide registrul de lucru este de a scrie o procedură VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) în evenimentul Open al registrului de lucru utilizând Visual Basic Editor. Evenimentul Open este un eveniment predefinit de registru de lucru, care execută macrocomanda sa de fiecare dată când deschideți registrul de lucru.

Crearea unei macrocomenzi Auto_Open

 1. Dacă fila Dezvoltator nu este disponibilă, procedați astfel pentru a o afișa:

  1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

  2. În categoria Populare, sub Lucrul cu aplicații Excel și alte aplicații Office, bifați caseta de selectare Instrumente Dezvoltator, apoi faceți clic pe OK.

 2. Pentru a seta temporar nivelul de securitate pentru a accepta toate macrocomenzile, procedați astfel:

  1. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Securitate macrocomenzi.

   Grupul cod din fila dezvoltator

  2. În categoria Setări macrocomandă, sub Setări macrocomandă, faceți clic pe Se activează toate macrocomenzile (nerecomandat, se poate executa cod cu potențial periculos), apoi pe OK.

   Notă : Pentru a împiedica executarea codului potențial periculos, se recomandă să reveniți la oricare dintre setările care dezactivează macrocomenzile după ce terminați de lucrat cu acestea.

 3. Dacă doriți să salvați macrocomanda într-un registru de lucru anume, deschideți mai întâi acel registru de lucru.

 4. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Înregistrare macrocomandă.

 5. În caseta Nume macrocomandă, tastați Auto_Open.

 6. În lista Stocare macrocomandă în, selectați registrul de lucru în care doriți să stocați macrocomanda.

  Sfat : Dacă doriți ca o macrocomandă să fie disponibilă când utilizați Excel, selectați Registru de macrocomenzi Personal. Când selectați Registru de macrocomenzi Personal, Excel creează un registru ascuns de lucru de macrocomenzi (Personal.xlsb), în cazul în care nu există deja, apoi salvează macrocomanda în acel registru de lucru. În Windows Vista, acest registru de lucru se salvează în folderul C:\Users\nume utilizator\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. În Microsoft Windows XP, acest registru de lucru este salvat în folderul C:\Documents and Settings\nume utilizator\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Registrele de lucru din folderul XLStart se deschid automat odată cu Excel. Dacă doriți să se execute o macrocomandă din registrul de lucru personal în mod automat în alt registru de lucru, trebuie să salvați acel registru de lucru în folderul XLStart, pentru ca ambele registre să se deschidă când pornește Excel.

 7. Faceți clic pe OK, apoi efectuați acțiunile pe care doriți să le înregistrați.

 8. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Oprire înregistrare Buton WordArt .

  Sfat : De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe Oprire înregistrare Buton WordArt în partea stângă a barei de stare.

  Note : 

  • Dacă alegeți să salvați macrocomanda în Acest registru sau Registru de lucru nou în pasul 6, salvați sau mutați registrul de lucru într-unul din folderele XLStart.

  • Înregistrarea unei macrocomenzi Auto_Open are următoarele limitări:

   • Dacă registrul de lucru în care salvați macrocomanda Auto_Open conține deja o procedură VBA în evenimentul Open, procedura VBA pentru evenimentul Open va înlocui toate acțiunile din macrocomanda Auto_Open.

   • O macrocomandă Auto_Open este ignorată atunci când un registru de lucru este deschis programatic utilizând metoda Open.

   • O macrocomandă Auto_Open se execută înainte să se deschidă oricare alte registre de lucru. De aceea, dacă înregistrați acțiuni pe care doriți să le efectueze Excel într-un registrul de lucru implicit Registru1 sau într-un registru de lucru care este încărcat dintr-un folder XLStart, macrocomanda Auto_Open nu va porni când reporniți Excel, deoarece ea se execută înainte de deschiderea registrelor de lucru implicite și de pornire.

    Dacă întâlniți aceste limitări, în loc să înregistrați o macrocomandă Auto_Open, creați o procedură VBA pentru evenimentul Open după cum se descrie în următoarea secțiune a acestui articol.

  • Dacă doriți ca Excel să pornească fără executarea macrocomenzii Auto_Open, mențineți apăsată tasta SHIFT când porniți Excel.

Crearea unei proceduri VBA pentru evenimentul Open al unui registru de lucru

Următorul exemplu utilizează evenimentul Open pentru a executa o macrocomandă atunci când deschideți registrul de lucru.

 1. Dacă fila Dezvoltator nu este disponibilă, procedați astfel pentru a o afișa:

  1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

  2. În categoria Populare, sub Lucrul cu aplicații Excel și alte aplicații Office, bifați caseta de selectare Instrumente Dezvoltator, apoi faceți clic pe OK.

 2. Pentru a seta temporar nivelul de securitate pentru a accepta toate macrocomenzile, procedați astfel:

  1. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Securitate macrocomenzi.

   Grupul cod din fila dezvoltator

  2. În categoria Setări macrocomandă, sub Setări macrocomandă, faceți clic pe Se activează toate macrocomenzile (nerecomandat, se poate executa cod cu potențial periculos), apoi pe OK.

   Notă : Pentru a împiedica executarea codului potențial periculos, se recomandă să reveniți la oricare dintre setările care dezactivează macrocomenzile după ce terminați de lucrat cu acestea.

 3. Salvați și închideți toate registrele de lucru deschise.

 4. Deschideți registrul de lucru la care doriți să adăugați macrocomanda sau creați un registru de lucru nou.

 5. În fila Dezvoltator, în grupul Cod, faceți clic pe Visual Basic.

 6. În fereastra Explorator de proiect, faceți clic cu butonul din dreapta pe obiectul Acest registru, apoi pe Vizualizare cod.

  Sfat : Dacă fereastra Explorator de proiect nu este vizibilă, în meniul Vizualizare, faceți clic pe Explorator de proiect.

 7. În lista Obiect de deasupra ferestrei Cod, selectați Registru de lucru.

  Astfel, se creează automat o procedură goală pentru evenimentul Open, cum ar fi:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 8. Adăugați următoarele linii de cod la procedură:

  Private Sub Workbook_Open()

  MsgBox Date

  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date

  End Sub

 9. Comutați la Excel și salvați registrul de lucru ca registru de lucru cu macrocomenzi activate (.xlsm).

 10. Închideți și redeschideți registrul de lucru. Când deschideți fișierul din nou, Excel execută procedura Workbook_Open, care afișează data de astăzi într-o casetă de mesaj.

 11. Faceți clic pe OK în caseta mesaj.

  Rețineți că celula A1 din Foaia1 conține de asemenea data, ca urmare a executării procedurii Workbook_Open.

Începutul paginii

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×