Office
Conectare

Diferențe între utilizarea unui registru de lucru în Excel și Excel Services

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Excel Services este proiectat în primul rând ca o bazate pe web, date de explorare și raportare sistem pentru registrele de lucru Excel și acceptă un subset de caracteristici în Microsoft Office Excel 2007. Secțiunile următoare rezumă ce caracteristicilor Office Excel 2007 sunt acceptate sau neacceptate în Excel Services.

Important: Capacitatea de a publica un registru de lucru Excel în Excel Services este disponibilă numai în Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 și Microsoft Office Excel 2007.

În acest articol

Caracteristici acceptate și neacceptate atunci când încărcarea unui registru de lucru

Funcțiile foii de lucru acceptate și neacceptate

Caracteristici acceptate și neacceptate atunci când Vizualizați un registru de lucru

Caracteristici acceptate și neacceptate atunci când interacțiunea cu un registru de lucru

Caracteristici acceptate și neacceptate la încărcarea unui registru de lucru

Puteți încărca un registru de lucru în Excel Services, care se află în Office Excel 2007 registru de lucru (.xlsx) sau formatul de fișier registru de lucru binar (.xlsb) ca un registru de lucru doar în citire în trei moduri:

 • Specificați o cale URL sau UNC în proprietatea Registru de lucru din Componenta Web Part Excel Web Access .

 • Conectați o Componentă Web Part Vizualizare listă a unei biblioteci de documente sub formă de Componentă Web Part Excel Web Access, apoi transferați URL-ul registrului de lucru stocat în biblioteca de documente pentru a-l afișa în Microsoft Office Excel Web Access.

 • Vizualizați un registru de lucru salvat într-o bibliotecă de documente din browser. (Indicați către element, faceți clic pe săgeata de lângă el, apoi pe Vizualizare în browser Web.)

Toate celelalte formate de fișier Microsoft Office Excel nu sunt acceptate, inclusiv Registru de lucru Office Excel 2007 care permite macrocomenzi (.xlsm) și Registru de lucru Office Excel 2007 97-2003 (.xls).

Notă: Cu permisiunea corespunzătoare, puteți deschide un registru de lucru în Office Excel 2007 pe computerul client din meniul deschide bara de instrumente Office Excel Web Access, fie ca un registru de lucru completă (citire/scriere), fie ca instantaneu doar în citire. Pentru mai multe informații, consultați deschiderea unui registru de lucru sau a unui instantaneu Excel din Excel Services în ajutor Excel Web Access.

Caracteristici acceptate

Sunt acceptate următoarele caracteristici atunci când încărcați un registru de lucru:

Caracteristică

Comentarii

Funcții   

Toate funcțiile de foaie de lucru Excel sunt acceptate, cu câteva excepții. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea următoare, acceptate și funcțiile foii de lucru neacceptate.

Date calendaristice   

Sistemele de date calendaristice Windows și Macintosh.

Tabelele Excel   

Datele de tabele Excel, anteturile de coloane, coloanele calculate, rândurile de total, referințele structurate și stilurile.

Celule   

Valori de celule, inclusiv celulele îmbinate și conținutul celulelor care depășește marginile.

Nume   

Nume definite și zone definite.

Calcul   

Setări de calcul și recalculare, incluzând setări de calcul automat, automat exceptând tabelele, manual și iterativ pentru zone sau pentru registre de lucru întregi. Pentru mai multe informații, consultați Calcularea și recalcularea datelor în Excel Services din Ajutorul Excel Web Access.

Diagrame   

Diagramele, zonele de diagrame și rapoartele PivotChart. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea diagramelor și rapoartelor PivotChart în Excel Services din Ajutorul Excel Web Access.

Formatarea   

Formatarea celulelor și zonelor, formatarea condițională în registre de lucru (exceptând situațiile în care se utilizează barele de date și pictogramele) și formatare de numere.

Conexiuni   

Conexiuni la surse de date externe, incluzând rapoartele PivotTable OLAP.

Analiză circumstanțială   

Rezultatele instrumentelor de analiză Ce-ar fi dacă, incluzând Căutare rezultat, Tabele de date, Scenarii, Rezolvitor și Serie.

Sintetizarea   

Sintetizează datele din zone.

Surse de date   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, furnizori OLEDB și furnizori ODBC.

Caracteristici neacceptate

Registrele de lucru care conține caracteristici neacceptate pentru următoarele nu va încărcarea sau afișarea în Excel Services. Pentru rezultate optime, întotdeauna salvarea unui registru de lucru din Office Excel 2007 utilizând comanda Excel Services . (Faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton Office , faceți clic pe săgeata de lângă publicareși apoi faceți clic pe Excel Services sub distribui documentul cu alte persoane.) Puteți confirma dacă o caracteristică este acceptată, făcând clic pe caseta de selectare se deschide acest registru de lucru în browser-ul meu, după ce se pot salva în caseta de dialog Salvare pentru Excel Services pentru a încerca să se afișeze în browser. Dacă o caracteristică nu este acceptată, Excel Services afișează o avertizare.

Următoarele caracteristici nu sunt acceptate și împiedică încărcarea unui registru de lucru:

Caracteristică

Comentarii

VBA   

Cod, macrocomenzi, programe de completare și funcții definite de utilizator (UDF-uri) din VBA (Visual Basic for Applications)

Notă: Un programator poate particulariza Excel Services în mai multe moduri, cum ar fi crearea unei funcții definite de utilizator (UDF). Pentru mai multe informații, consultați Microsoft Office SharePoint Server 2007 software-ul dezvoltare Kit (SDK).

Limbaje de macrocomenzi   

Funcții macro Microsoft Excel 4.0 și foi de dialog Microsoft 5.0.

Controale   

Controale din Bara de instrumente pentru formular, controale din Casetă de instrumente și controale ActiveX.

XML   

Hărți XML și etichete inteligente încorporate.

Securitate și confidențialitate   

Registre de lucru, foi de lucru sau zone cu protecție și registre de lucru care au IRM (Information Rights Management).

Notă: Pentru a proteja registre de lucru în Excel Services, utilizați Microsoft Windows SharePoint Services drepturi și permisiuni.

Imagini și obiecte   

Obiecte legate sau încorporate sau imagini, imagini inserate, Forme automate, WordArt și diagrame, cum ar fi organigrame.

Cerneală   

Toate caracteristicile Cerneală, incluzând desenarea, scrierea și adnotarea.

OLE și DDE   

Obiecte OLE (Object Linking and Embedding) și linkuri DDE (Dynamic Data Exchange).

Formule afișate   

Registre de lucru salvate cu formule care sunt afișate.

Validarea datelor   

Împiedicarea introducerii de date nevalide și crearea de liste verticale.

Surse de date   

Servicii de regăsire de date pentru Microsoft Business Solutions, liste Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, zone de date externe (denumite și tabele de interogare) și tabele legate la liste Windows SharePoint Services.

Interogări   

Interogări Web și interogări text.

Referințe externe la registre de lucru legat   

Crearea de referințe externe (denumite și linkuri) către o zonă de celule specifică, un nume definit pentru o zonă specifică de celule sau ca parte dintr-o definiție de nume.

Comentarii   

Afișarea și reglarea comentariilor.

Sintetizarea   

Sintetizarea datelor în rapoarte PivotTable.

Registrele de lucru partajate   

Partajarea de registre de lucru și rezolvarea modificărilor conflictuale.

Semnături digitale   

Semnăturile digitale vizibile și invizibile dintr-un registru de lucru.

Bare de instrumente atașate   

Barele de instrumente particularizate atașate la registrul de lucru utilizând Office Excel 2003 înainte să se fi făcut conversia pentru registrul de lucru la Excel 2007.

Începutul paginii

Funcții din foaia de lucru acceptate și neacceptate.

Toate funcțiile sunt acceptate complet atunci când încărcați și recalculați un registru de lucru, cu următoarele excepții: HYPERLINK, RTD și SQL.Request, fiecare fiind acceptată în mod limitat.

Dacă funcția este:

Atunci Excel returnează:

Și Excel Services returnează:

HYPERLINK   

Un hyperlink activ pe care se poate face clic pentru a-l urmări.

Una din următoarele:

 • Un hyperlink activ care se poate face faceți clic pe urmăriți, dacă sunt setați proprietățile Office Excel Web Access Interactivitate totală în registru de lucru și Navigare prin registru de lucru .

 • Un hyperlink activă la altă pagină Web sau document care se poate face faceți clic pe urmăriți, dar nu la o locație din registrul de lucru, dacă proprietatea Office Excel Web Access Interactivitate totală în registru de lucru este setat și ale proprietății Navigare prin registru de lucru nu este setat.

 • Un hyperlink inactiv șir text care nu poate fi urmărit, dacă nu sunt setate proprietățile Office Excel Web Access Interactivitate totală în registru de lucru și Navigare prin registru de lucru .

RTD   

Date în timp real dintr-un program care acceptă automatizare COM.

Următoarele:

 • Vor fi afișate orice valori returnate de funcția RTD care sunt stocate în mod curent în registrul de lucru.

 • Dacă nu există valori returnate în mod curent, atunci se returnează eroarea #N/A.

 • Dacă Excel Services recalculează registrul de lucru și încearcă să ruleze funcția RTD sau SQL. Solicitarea funcția, este returnată o eroare #N/A.

Dacă doriți, aveți posibilitatea să utilizați funcțiile ISERROR sau IFERROR pentru a testa valoarea de returnare.

SQL. Solicitare   

Rezultatele unei interogări conectate la o sursă externă de date.

Următoarele:

 • Vor fi afișate orice valori returnate de funcția SQL.Request care sunt stocate în mod curent în registrul de lucru.

 • Dacă nu există valori returnate în mod curent, atunci se returnează eroarea #N/A.

 • Dacă Excel Services recalculează registrul de lucru și încearcă să ruleze funcția RTD sau SQL. Solicitarea funcția, este returnată o eroare #N/A.

Dacă doriți, aveți posibilitatea să utilizați funcțiile ISERROR sau IFERROR pentru a testa valoarea de returnare.

CHAR   

Un caracter specificat de un număr și caracterul bloc pentru un caracter neimprimabil.

Un caracter specificat de un număr și o valoare necompletată pentru un caracter neimprimabil.

CELULĂ   

Informații despre formatarea, locația sau conținutul celulei din stânga sus într-o referință.

Eroarea #VALUE!.

INFORMAȚII   

Calea directorului sau folderului curent de pe computerul client.

Eroarea #VALUE!.

Următoarele funcții volatile poate returna valori diferite atunci când acestea sunt calculate în Excel Services pe un computer server decât atunci când acestea sunt calculate în Excel pe un computer client.

Dacă funcția este:

Atunci Excel returnează:

Și Excel Services returnează:

ACUM   

Data și ora de pe computerul client.

Data și ora de pe computerul server.

ASTĂZI   

Data de pe computerul client.

Data de pe computerul server.

RAND, RANDBETWEEN   

Un număr aleator, deci diferit la fiecare execuție.

Un număr aleator, deci diferit la fiecare execuție.

Începutul paginii

Caracteristici acceptate și neacceptate la vizualizarea unui registru de lucru

Vizualizarea unui registru de lucru în Excel Services pe un server de computer este foarte asemănător cu vizualizarea unui registru de lucru în Excel pe un computer client, dar există diferențe. Rețineți că, dacă aceste caracteristici sunt acceptate sau neacceptate, acestea nu împiedică registru de lucru finalizat și aceste caracteristici sunt păstrate în registrul de lucru, astfel încât acestea continuă să funcționeze așa cum vă așteptați în Excel.

Caracteristici acceptate

Următoarele caracteristici sunt acceptate dar se pot afișa diferit pe server:

Caracteristică

Comentarii

Hyperlinkuri   

Acceptate, dar controlate prin proprietăți Office Excel Web Access în felul următor:

 • Un hyperlink activ care se poate face faceți clic pe urmăriți, dacă sunt setați proprietățile Office Excel Web Access Interactivitate totală în registru de lucru și Navigare prin registru de lucru .

 • Un hyperlink activă la altă pagină Web sau document care puteți să faceți clic pe și urmați, dar nu o locație din registrul de lucru, dacă proprietatea Office Excel Web Access Interactivitate totală în registru de lucru este setat și ale proprietății Navigare prin registru de lucru nu este setată.

 • Un hyperlink inactiv șir text care nu poate fi urmărit, dacă nu sunt setate proprietățile Office Excel Web Access Interactivitate totală în registru de lucru și Navigare prin registru de lucru .

Fonturi   

Fonturile au de obicei aceeași dimensiune și același stil pe server și pe computerul client, dar dacă un anumit font nu este disponibil pe server, atunci este utilizat un font înlocuitor. De asemenea, un utilizator poate alege să se ignore stilurile și dimensiunile de font într-un browser Web ca Internet Explorer.

Diagramele și rapoartele PivotChart   

Diagramele și rapoartele PivotChart sunt imagini statice și se reîmprospătează și reafișează dacă interacționați cu datele (filtrare, sortare, etc.) pe care se bazează diagrama sau cu datele din raportul PivotTable asociat. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea diagramelor și a rapoartelor Excel Services în Ajutorul Excel Web Access.

Borduri de linie   

Sunt acceptate următoarele borduri de linii: toate culorile de lini; stiluri de linii simple și duble, linii pline, cu romburi și întrerupte și linii subțiri medii și groase.

Notă: Următoarele borduri de linii: stiluri de linie duble și triple; linii pline, cu romburi, punctate pătrate, liniile liniuță-liniuță-scurtă, liniuță-lungă-scurtă și liniuță-scurtă-liniuță-scurtă-liniuță.

Direcții pentru gradienți de culori   

Direcții orizontale și verticale pentru gradienții de culori.

Culoarea de umplere celulei   

Toate culorile de umplere.

Alinierea celulelor   

Sunt acceptate toate alinierile de celule cu următoarele excepții: alinierea stânga-dreapta verticală și distribuită vertical, ambele fiind înlocuite cu centrarea verticală.

Rotirea textului   

Rotirea textului este acceptată împreună cu depășirea conținutului anteturilor de coloane și celule, cu alinierea la stânga verticală sau orizontală pentru rotiri pozitive (+) și alinierea orizontală sau verticală la dreapta pentru rotații negative (-).

Text bidirecțional   

Acceptat complet când un set de caractere dintr-o limbă este afișat.

Formatare condiționată AS   

Formatarea condițională Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) este limitată la următoarele: culoare de font; culoare de umplere; etichete de font, cum ar fi aldin, cursiv, subliniat și tăiat cu o linie și formatare de șiruri, cum ar fi formatele de numere.

Defilare a foii de lucru   

Numărul de rânduri și coloane în care se poate defila într-o foaie de lucru este limitat la 500. Utilizați butoanele de navigare pentru a afișa următorul set de rânduri și coloane care depășesc limita curentă. Pentru mai multe informații, consultați Deplasarea într-un registru de lucru în Excel Services din Ajutorul Excel Web Access.

Caracteristici neacceptate

Următoarele caracteristici nu sunt acceptate

Caracteristică

Comentarii

Hyperlinkuri în diagrame   

Apăsarea pe hyperlinkuri și urmărirea lor în diagrame.

Tabele   

Înlocuirea anteturilor de coloane ale foii de lucru cu anteturi de tabel Excel atunci când, prin defilare, anteturile ies din vizualizare într-o zonă de defilare.

Modele de umplere a celulelor   

Toate modelele de umplere.

Direcții pentru gradienți de culori   

Următoarele direcții: diagonală în sus, diagonală în jos, din colțuri în centru.

Rotirea textului   

Umplerea de celulă sau modelul nu se rotesc cu textul, bordurile diagonale se afișează ca și cum textul nu ar fi rotit, iar alinierea verticală sau orizontală este alta decât cea la stânga pentru rotirea pozitivă (+) și la dreapta pentru o rotire negativă (-).

Text bidirecțional   

Amestecul caracterelor de text bidirecțional de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta care au alte orientări ale formelor caracterelor, cum ar fi ( (paranteză deschisă) și ) (paranteză închisă), nu sunt acceptate în text vertical.

Borduri de linie   

Bordurile linie următoare sunt neacceptate parțial: stiluri de linie triplu și dublu; și linii compacte, în romb, în puncte pătrate, linii întrerupte scurte, linii întrerupte lungi și scurte și linii întrerupte scurte repetate.

Diagrame   

Efectele grafice 3-D Ediția Office 2007, cum ar fi umbra, strălucirea, încadrarea, teșitura, marginile estompate, recolorarea și reflexia. Aceste efecte sunt eliminate sau convertite la un efect alternativ.

Următoarele diagrame 3-D nu sunt acceptate:

 • Suprafață 3-D

 • Suprafață 3-D structură de fire

 • Suprafață contur

 • Suprafață contur structură de fire

Textul îmbogățit într-un obiect, cum ar fi marcatorii și diferite fonturi și dimensiuni de fonturi, care sunt convertite în text simplu.

Aliniere verticală text.

Notă: Deși diagramele încorporate în foi de lucru și diagramele inițial în foile de diagramă sunt acceptate pentru afișarea în Excel Services, o diagramă încorporată, autorul unui registru de lucru are copiate sau mutate dintr-o foaie de lucru într-o foaie diagramă nu este acceptată pentru afișare.

Anteturi de rând și coloană   

Următoarele formatări în anteturile de rânduri și coloane: contabil cu subliniere dublă, subliniere dublă, exponent și indice.

Caractere neimprimabile   

Text cu o valoare ASCII pe 7 biți (un subset al setului de caractere ANSI) între 0 și 32 și orice caractere care nu sunt acceptate de XML (Extensible Markup Language) versiunea 1.0.

Imprimare   

Aspectul de pagină, subsoluri și anteturi de pagină.

Sfaturi ecran   

Sfaturi Ecran pentru proprietățile membrilor Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

Pachete de extensie XML.

Începutul paginii

Caracteristici acceptate și neacceptate la interacțiunea cu un registru de lucru

Atunci când încărcați un registru de lucru în Excel Services, puteți interacționa cu ea în mai multe moduri, dar există unele interacțiunile care nu sunt acceptate.

Notă: Altă modalitate de a interacționa, care este unică pentru Excel Services este să creeze și să modificați parametru, ceea ce schimba temporar valorile celulelor din registrul de lucru utilizând panoul de activități parametri în Excel Services sau prin care trece datele la partea Web Excel Web Access dintr-o parte Web conectată, cum ar fi o parte Web filtru. Pentru mai multe informații, consultați modificarea parametrilor registrului de lucru în Excel Services în ajutor Excel Web Access.

Caracteristici acceptate

Următoarele caracteristici sunt acceptate, dar se pot comporta diferit

Caracteristică

Comentarii

Rapoarte PivotTable   

Filtrarea de raport, selectarea de membri, extinderea (forarea) și restrângerea (forarea în sus) nivelurilor de date, sortarea, filtrarea și afișarea subtotalurilor.

Găsiți    Imagine buton  

Găsirea de text, numere și date prin potriviri sensibile la litere mari și mici, cât și găsirea conținutului parțial al unei celule.

Selecție simplă   

Selectarea unei singure celule, coloane sau a unui singur rând

Filtrarea și sortarea   

Utilizarea meniului Filtru, filtrarea după text, date și ore, specificarea de criterii multiple și sortare. Pentru mai multe informații, consultați Filtrarea datelor în Excel Services și Sortarea datelor în Excel Services din Ajutorul Excel Web Access.

Schițare   

Schițarea, incluzând afișarea și ascunderea detaliilor. Pentru mai multe informații, consultați Schițarea datelor în Excel ServicesAjutorul Excel Web Access.

Scenarii   

Executarea unui scenariu predefinit.

Reîmprospătare   

Reîmprospătarea surselor de date externe, incluzând toate sursele de date din registrul de lucru curent, o sursă specifică de date, reîmprospătarea periodică, reîmprospătarea manuală și reîmprospătarea la încărcarea registrului de lucru. Pentru mai multe informații, consultați Reîmprospătarea datelor externe în Excel Services din Ajutorul Excel Web Access.

Calcul   

Calcularea manuală și automată. Pentru mai multe informații Calcularea și recalcularea datelor în Excel Services din Ajutorul Excel Web Access.

Notă: Deși Excel Services care acceptă încărcarea unui registru de lucru care conține referințe circulare, detectarea referințe circulare atunci când se încarcă sau recalculează un registru de lucru se comportă diferit. Dacă Excel Services nu poate rezolva unei referințe circulare, în anumite situații se afișează un mesaj de avertisment că există o referință circulară. Valorile care sunt calculate sunt la fel ca valorile pe care să primiți Dacă anulați operațiunea în clientul Excel. De fapt Excel Services anulează automat referințe circulare pentru a împiedica calcul din degradant performanța server.

Caracteristici neacceptate

Următoarele caracteristici nu sunt acceptate

Caracteristică

Comentarii

Rapoarte PivotTable   

Opțiunile Detaliu grup și Afișare detaliu (denumite și forare) pentru date OLAP, căutare de membri, acțiuni Microsoft SQL Server Analysis Services sau utilizarea listei de câmpuri pentru a adăuga, rearanja sau elimina câmpuri.

Rapoarte PivotChart   

Interacțiunea directă cu un raport PivotChart (deoarece este o imagine statică).

Evaluarea asincronă a funcțiilor cub   

Regăsirea asincronă a datelor când o funcție Cub evaluează și afișarea mesajului #GETTINGDATA înainte să se regăsească toate datele. Datele se regăsesc asincron înainte ca vizualizarea să fie afișată sau reafișată.

Găsiți    Imagine buton  

Găsirea după datele subiacente (spre deosebire de datele formatate și potrivirea sensibilă la litere mari și mici).

Înlocuirea   

Înlocuirea textului și a valorilor după utilizarea Găsire Imagine buton .

Rând și coloană redimensionarea   

Reglări ale lățimii și înălțimii rândurilor și coloanelor.

Selecția complexă   

Selectarea unei zone adiacente și neadiacente sau a întregii foi de lucru.

Calcul   

Modificarea setărilor de calcul după ce este încărcat registrul de lucru. Pentru mai multe informații, consultați Calcularea și recalcularea datelor în Excel Services din Ajutorul Excel Web Access.

Filtrarea și sortarea   

Sortarea și filtrarea după culoare și salvarea unui filtru sau sortare în registrul de lucru în Excel Services. Pentru mai multe informații, consultați filtrarea datelor în Excel Services și sortarea datelor în Excel Services în ajutor Excel Web Access.

du-te la   

Toate operațiunile Salt la.

Gestionarea panourilor   

Scindarea și înghețarea panourilor.

Zoom   

Reglarea vizualizării unei foi de lucru la un procent din dimensiunea reală.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×