Office
Conectare

Despre nivelurile de permisiune în SharePoint

După ce ați creat un site SharePoint, se recomandă să furnizați sau să restricționați accesul utilizatorilor la site sau la conținutul său. De exemplu, poate doriți să oferiți acces doar membrilor echipei dvs. sau poate doriți să oferiți acces tuturor, cu excepția unor persoane, pe care să le restricționați. Cea mai simplă modalitate de a lucra cu permisiunile este să utilizați grupurile implicite și nivelurile de permisiune furnizate, care acoperă majoritatea scenariilor comune. Dar, dacă este necesar, puteți seta mai multe permisiuni avansate dincolo de nivelurile implicite. Acest articol descrie diverse permisiuni și niveluri de permisiune, modul în care funcționează împreună grupurile și permisiunile SharePoint și cum sunt acordate permisiunile într-o colecție de site-uri.

Notă: Doriți să treceți direct la pașii pentru modificarea sau setarea nivelurilor de permisiune? Consultați Cum se creează și se editează nivelurile de permisiune

Pentru o prezentare generală vizuală, consultați Video: Înțelegerea permisiunilor din SharePoint.

Dacă lucrați la un site, lucrați în cadrul unei colecții de site-uri. Fiecare site se află într-o colecție de site-uri, care este un grup de site-uri aflate într-un singur site de nivel superior. Site-ul de nivel superior se numește site rădăcină al colecției de site-uri.

Ilustrația următoare a unei colecții de site-uri arată o ierarhie simplă de site-uri, liste și elemente de listă. Domeniile de permisiuni sunt numerotate, începând de la cel mai larg nivel de setare a permisiunilor și terminându-se cu nivelul cel mai restrâns (un singur element dintr-o listă).

Un grafic care afișează domeniile Securitate SharePoint la nivel de site, subsite, listă și element.

Moștenire

Un concept important de înțeles este moștenirea permisiunilor. Prin natura lor, toate site-urile și conținutul dintr-o colecție moștenesc setările de permisiuni ale site-ului rădăcină sau de nivel superior. Atunci când atribuiți permisiuni unice pentru site-uri, biblioteci și elemente, aceste elemente nu mai moștenesc permisiuni de la site-ul lor părinte. Iată mai multe informații despre modul în care funcționează permisiunile în ierarhie:

 • Un administrator de colecție de site-uri configurează permisiunile pentru site-ul de nivel superior sau site-ul rădăcină pentru întreaga colecție.

 • Dacă sunteți proprietar al site-ului, puteți modifica setările de permisiune pentru site, iar acest lucru oprește moștenirea permisiunilor pentru site.

 • Listele și bibliotecile moștenesc permisiuni de la site-ul căruia îi aparțin. Dacă sunteți proprietar de site, puteți să opriți moștenirea permisiunilor și să modificați setările permisiunilor pentru listă sau bibliotecă.

 • Elementele de listă și fișierele de bibliotecă moștenesc permisiunile de la lista sau biblioteca lor părinte. Dacă aveți control asupra unei liste sau a unei biblioteci, puteți să opriți moștenirea permisiunilor și să modificați setările de permisiuni direct într-un element specific.

  Este important să știți că un utilizator poate întrerupe moștenirea implicită a permisiunilor pentru un element de listă sau bibliotecă, partajând un document sau un element cu cineva care nu are acces. În acest caz, SharePoint oprește automat moștenirea pentru document.

Nivelurile de permisiune implicite vă permit să oferiți rapid și ușor niveluri comune de permisiuni pentru un utilizator sau pentru grupuri de utilizatori.

Puteți efectua modificări la oricare dintre nivelurile de permisiune implicite, cu excepția nivelurilor Control total și Acces limitat, ambele fiind descrise mai detaliat în tabelul de mai jos.

Nivel permisiune

Descriere

Control total

Conține toate permisiunile SharePoint disponibile. Implicit, nivelul de permisiune este atribuit grupului Proprietari. Nu poate fi particularizat sau șters.

Proiectare

Creați liste și biblioteci de documente, editați pagini și aplicați teme, borduri și foi de stil în site. Acest nivel de permisiune nu este atribuit automat niciunui grup SharePoint.

Editare

Adăugați, editați și ștergeți liste; vizualizați, adăugați, actualizați și ștergeți elemente de listă și documente. În mod implicit, acest nivel de permisiune este atribuit grupului Membri.

Contribuire

Vizualizați, adăugați, actualizați și ștergeți elementele de listă și documente.

Citire

Vizualizați pagini și elemente din liste și biblioteci de documente existente și descărcați documente.

Acces limitat

Permiteți unui utilizator sau unui grup să navigheze la o pagină de site sau la o bibliotecă pentru a accesa un anumit element de conținut atunci când nu are permisiunea de a deschide sau a edita alte elemente din site sau din bibliotecă. Acest nivel este atribuit automat de SharePoint atunci când oferiți acces la un anumit element. Nu puteți atribui singur permisiuni de acces limitat în mod direct unui utilizator sau unui grup. În schimb, atunci când atribuiți permisiuni de editare sau de deschidere pentru un singur element, SharePoint atribuie automat acces limitat la celelalte locații necesare, cum ar fi site-ul sau biblioteca unde se află elementul unic.

Aprobare

Editați și aprobați pagini, elemente listă și documente. Grupul Aprobatori are această permisiune în mod implicit.

Gestionare ierarhie

Creați site-uri și editați pagini, elemente listă și documente. Implicit, acest nivel de permisiune este atribuit grupului Manageri ierarhie.

Citire restricționată

Vizualizați pagini și documente, dar nu și versiuni de istoric sau permisiuni de utilizator.

Doar vizualizare

Vizualizați pagini, elemente și documente. Toate documentele care au o rutină de gestionare de partea serverului pot fi vizualizate în browser, dar nu pot fi descărcate. Tipurile de fișiere care nu au o rutină de gestionare de partea serverului (nu pot fi deschise în browser), cum ar fi fișierele video, fișierele .pdf și fișierele .png, pot fi descărcate în continuare.

Notă de securitate:  Planurile Office 365 creează un grup de securitate denumit „Toată lumea, cu excepția utilizatorilor externi”, care cuprinde fiecare persoană pe care o adăugați în directorul Office 365 (cu excepția persoanelor pe care le adăugați în mod explicit ca Utilizatori externi). Acest grup de securitate este adăugat automat în grupul Membri, pentru ca utilizatorii din Office 365 să poată accesa și edita site-ul SharePoint Online. În plus, planurile Office 365 creează un grup de securitate denumit „Administratori firmă”, care conține administratorii Office 365 (cum ar fi administratorii generali și de facturare). Acest grup de securitate este adăugat în grupul Administratori ai colecției de site-uri.

Nivelurile de permisiune funcționează împreună cu grupurile SharePoint. Un grup SharePoint este un set de utilizatori care au același nivel de permisiune.

Modul în care funcționează aceasta constă în faptul că puteți aduce permisiunile într-un nivel de permisiune. Apoi atribuiți acel nivel de permisiune unui grup SharePoint.

Caseta de dialog Permisiuni site de sub Setări site/Utilizatori și permisiuni/Permisiuni site

Implicit, fiecare tip de site SharePoint include anumite grupuri SharePoint. De exemplu, un site de echipă include automat grupurile Proprietari, Membri și Vizitatori. Un site Portal de publicare include acele grupuri și alte câteva, de exemplu Aprobatori, Proiectanți și Manageri ierarhie etc. Când creați un site, SharePoint creează automat un set predefinit de grupuri SharePoint pentru site-ul respectiv. În plus, un administrator SharePoint poate defini grupuri și niveluri de permisiune particularizate.

Pentru a afla mai multe despre grupurile SharePoint, consultați Despre grupurile SharePoint.

Grupurile și nivelurile de permisiune SharePoint care sunt incluse implicit în site pot fi diferite, în funcție de:

 • Șablonul pe care îl alegeți pentru site

 • Dacă site-ul este unul intern sau unul public

 • Dacă un administrator SharePoint a creat un set unic de permisiuni pe site care are un anumit scop, de exemplu căutarea

Următorul tabel descrie nivelurile implicite de permisiuni și permisiunile asociate pentru trei grupuri standard: Vizitatori, Membri și Proprietari.

Grup

Nivel de permisiune

Vizitatori

Citire    Acest nivel include aceste permisiuni:

 • Deschidere

 • Vizualizare elemente, versiuni, pagini și pagini de aplicație

 • Răsfoire Informații utilizator

 • Creare avertizări

 • Utilizare Creare site cu autoservire

 • Utilizare interfețe la distanță

 • Utilizare Caracteristici integrare client

Membri

Editare    Acest nivel include toate permisiunile din Citire, plus:

 • Vizualizarea, adăugarea, actualizarea și ștergerea elementelor

 • Adăugarea, editarea și ștergerea listelor

 • Ștergere versiuni

 • Răsfoire directoare

 • Editare Informații personale utilizator

 • Gestionare vizualizări personale

 • Adăugarea, actualizarea sau eliminarea Părților web personale

Proprietari

Control total    Acest nivel include toate permisiunile SharePoint disponibile.

Permisiunile de site sunt valabile în general într-un site SharePoint. Următorul tabel descrie permisiunile care se aplică în site-uri și afișează nivelurile de permisiune care le utilizează.

Permisiune

Control total

Proiectare

Editare

Contribuire

Citire

Acces limitat

Aprobare

Gestionare ierarhie

Citire restricționată

Doar vizualizare

Gestionare permisiuni

X

X

Vizualizare date Web Analytics

X

X

Creare subsite-uri

X

X

Gestionare site web

X

X

Adăugare și particularizare pagini

X

X

X

Aplicare teme și borduri

X

X

Se aplică foi de stiluri

X

X

Creare grupuri

X

Răsfoire directoare

X

X

X

X

X

X

Utilizare Creare site cu autoservire

X

X

X

X

X

X

X

X

Vizualizare pagini

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Enumerare permisiuni

X

X

Răsfoire Informații utilizator

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestionare avertizări

X

X

Utilizare interfețe la distanță

X

X

X

X

X

X

X

X

Utilizare Caracteristici integrare client

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Deschidere

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Editare Informații personale utilizator

X

X

X

X

X

X

Permisiunile de listă sunt valabile în cazul conținutului din liste și biblioteci. Următorul tabel descrie permisiunile care se aplică în liste și biblioteci și afișează nivelurile de permisiune care le utilizează.

Permisiune

Control total

Proiectare

Editare

Contribuire

Citire

Acces limitat

Aprobare

Gestionare ierarhie

Citire restricționată

Doar vizualizare

Gestionare liste

X

X

X

X

Ignorare extragere

X

X

X

X

Adăugare elemente

X

X

X

X

X

X

Editare elemente

X

X

X

X

X

X

Ștergere elemente

X

X

X

X

X

X

Vizualizare elemente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aprobare elemente

X

X

X

Deschidere elemente

X

X

X

X

X

X

X

X

Vizualizare versiuni

X

X

X

X

X

X

X

X

Ștergere versiuni

X

X

X

X

X

X

Creare avertizări

X

X

X

X

X

X

X

X

Vizualizare pagini de aplicații

X

X

X

X

X

X

X

X

Permisiunile personale sunt valabile în cazul conținutului care aparține unui singur utilizator. Următorul tabel descrie permisiunile care se aplică în vizualizările și părțile web personale și afișează nivelurile de permisiune care le utilizează.

Permisiune

Control total

Proiectare

Editare

Contribuire

Citire

Acces limitat

Aprobare

Gestionare ierarhie

Citire restricționată

Doar vizualizare

Gestionare vizualizări personale

X

X

X

X

X

X

Adăugare/eliminare părți web private

X

X

X

X

X

X

Actualizare părți web personale

X

X

X

X

X

X

Permisiunile SharePoint pot depinde de alte permisiuni SharePoint. De exemplu, trebuie să puteți să deschideți un element pentru a-l vizualiza. Astfel, permisiunea Vizualizare elemente depinde de permisiunea Deschidere.

Când selectați o permisiune SharePoint care depinde de altă permisiune, SharePoint selectează automat permisiunea asociată. În mod similar, când debifați permisiunea SharePoint, SharePoint debifează automat toate permisiunile SharePoint care depind de aceasta. De exemplu, dacă debifați Vizualizare elemente, SharePoint debifează automat Gestionare liste (nu puteți să gestionați o listă, dacă nu puteți să vedeți un element).

Sfat:  Singura permisiune SharePoint fără o dependență este Deschidere. Toate celelalte permisiuni SharePoint depind de ea. Pentru a testa un nivel de permisiune particularizat, puteți să debifați „Deschidere”. Aceasta debifează automat toate celelalte permisiuni.

Următoarele secțiuni conțin tabele care descriu permisiunile SharePoint pentru fiecare categorie de permisiuni. Pentru fiecare permisiune, tabelul afișează permisiunile dependente.

Permisiunile de site și permisiunile dependente

Următorul tabel descrie permisiunile care se aplică în site-uri și afișează permisiunile care depind de acestea.

Permisiune

Descriere

Permisiuni dependente

Gestionare permisiuni

Creați și modificați niveluri de permisiune pe site-ul web și acordați permisiuni utilizatorilor și grupurilor.

Aprobare elemente, Enumerare permisiuni, Deschidere

Vizualizare date Web Analytics

Vizualizați rapoarte privind utilizarea site-ului web.

Aprobare elemente, Deschidere

Creare subsite-uri

Creați subsite-uri, cum ar fi site-uri de echipă, site-uri spațiu de lucru pentru întâlniri și site-uri spațiu de lucru pentru documente.

Vizualizare pagini, Deschidere

Gestionare site web

Efectuați toate activitățile administrative pentru site-ul web, care includ gestionarea conținutului.

Vizualizare pagini, Deschidere

Adăugare și particularizare pagini

Adăugați, modificați sau ștergeți pagini HTML sau pagini parte web și editați site-ul web prin utilizarea unui editor compatibil cu Windows SharePoint Services.

Vizualizare elemente, Răsfoire directoare, Vizualizare pagini, Deschidere

Aplicare teme și borduri

Aplicați o temă sau borduri întregului site web.

Vizualizare pagini, Deschidere

Se aplică foi de stiluri

Aplicați o foaie de stil în cascadă (fișier .css) la site-ul web.

Vizualizare pagini, Deschidere

Creare grupuri

Creați un grup de utilizatori care poate fi utilizat oriunde în cadrul colecției de site-uri.

Vizualizare pagini, Deschidere

Răsfoire directoare

Enumerați fișiere și foldere dintr-un site web prin utilizarea unei interfețe, cum ar fi SharePoint Designer sau Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Vizualizare pagini, Deschidere

Utilizare Creare site cu autoservire

Creați un site web, utilizând Creare site cu autoservire.

Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizare pagini

Vizualizare pagini într-un site web.

Deschidere

Enumerare permisiuni

Enumerați permisiunile într-un site web, listă, folder, document sau element din listă.

Vizualizare elemente, Deschidere elemente, Vizualizare versiuni, Răsfoire directoare, Vizualizare pagini, Deschidere

Răsfoire Informații utilizator

Vizualizați informații despre utilizatorii site-ului web.

Deschidere

Gestionare avertizări

Gestionați avertizările pentru toți utilizatorii site-ului web

Vizualizare elemente, Creare alerte, Vizualizare pagini, Deschidere

Utilizare interfețe la distanță

Utilizați interfețele SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV sau SharePoint Designer pentru a accesa site-ul web.

Deschidere

Deschidere*

Deschideți un site web, o listă sau un folder pentru a accesa elementele din interiorul containerului respectiv.

Nicio permisiune dependentă

Editare Informații personale utilizator

Permite unui utilizator să modifice informațiile personale, cum ar fi adăugarea unei imagini.

Răsfoire informații utilizator, Deschidere

Permisiunile de listă și permisiunile dependente

Următorul tabel descrie permisiunile care se aplică în liste și biblioteci și afișează permisiunile care depind de acestea.

Permisiune

Descriere

Permisiuni dependente

Gestionare liste

Creați și ștergeți liste, adăugați sau eliminați coloane într-o listă și adăugați sau eliminați vizualizări publice ale unei liste.

Vizualizarea elementelor, Vizualizarea paginilor, Deschidere, Gestionarea vizualizărilor personale

Ignorare extragere

Renunțați sau arhivați un document care este extras de către alt utilizator.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Adăugare elemente

Adăugați elemente la liste, adăugați documente la biblioteci de documente și adăugați comentarii la discuții pe web.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Editare elemente

Editați elemente din liste, editați biblioteci de documente, editați comentarii la discuții pe web din documente și particularizați pagini parte web în bibliotecile de documente.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Ștergere elemente

Ștergeți elemente dintr-o listă, documente dintr-o bibliotecă de documente și comentarii la discuții pe web din documente.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizare elemente

Vizualizați elemente din liste, documente din biblioteci de documente și comentarii la discuții pe web.

Vizualizare pagini, Deschidere

Aprobare elemente

Aprobați o versiune minoră a unui element din listă sau a unui document.

Editare elemente, Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Deschidere elemente

Vizualizați sursa documentelor care utilizează gestionari de fișiere la nivel de server.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizare versiuni

Vizualizați versiuni trecute ale unui element din listă sau ale unui document.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Ștergere versiuni

Ștergeți versiuni trecute ale unui element din listă sau ale unui document.

Vizualizare elemente, Vizualizare versiuni, Vizualizare pagini, Deschidere

Creare avertizări

Creați avertizări de e-mail.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Vizualizare pagini de aplicații

Vizualizați documente și vizualizări dintr-o listă sau dintr-o bibliotecă de documente.

Deschidere

Permisiunile personale și permisiunile dependente

Următorul tabel descrie permisiunile care se aplică în vizualizările și părțile web personale și afișează permisiunile care depind de acestea.

Permisiune

Descriere

Permisiuni dependente

Gestionare vizualizări personale

Creați, modificați și ștergeți vizualizări personale ale listelor.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Adăugare/eliminare părți web private

Adăugați sau eliminați părți web private dintr-o pagină parte web.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere, Actualizare părți web personale

Actualizare părți web personale

Actualizați părți web pentru a afișa informații personalizate.

Vizualizare elemente, Vizualizare pagini, Deschidere

Mod de blocare a permisiunii utilizatorului cu acces limitat este o caracteristică de colecție de site-uri pe care o puteți utiliza pentru a securiza site-uri publicate. Atunci când este activat modul de blocare, permisiunile avansate pentru nivelul de permisiune cu acces limitat sunt reduse. Următorul tabel prezintă în detaliu permisiunile implicite ale nivelului de permisiune cu acces limitat și permisiunile reduse atunci când este activată caracteristica mod de blocare.

Permisiune

Acces limitat - implicit

Acces limitat - mod de blocare

Permisiuni de listă: Vizualizare pagini de aplicații

X

Permisiuni de site: Răsfoire informații utilizator

X

X

Permisiuni de site: Utilizare interfețe la distanță

X

Permisiuni de site: Utilizare caracteristici integrare client

X

X

Permisiuni de site: Deschidere

X

X

Modul de blocare este activat în mod implicit pentru toate site-urile de publicare, inclusiv dacă un șablon de site de publicare moștenit a fost aplicat la colecția de site-uri. Modul de blocare este configurația recomandată în cazul în care se solicită un grad ridicat de securitate pe site-urile dvs.

Dacă dezactivați caracteristica de colecție de site-uri Mod de blocare a permisiunii utilizatorului cu acces limitat, utilizatorii din nivelul de permisiuni „acces limitat” (cum ar fi Utilizatorii anonimi) pot obține acces la anumite zone ale site-ului dvs.

Acum că ați învățat despre permisiuni, moștenire și nivelurile de permisiune, se recomandă să planificați strategia, astfel încât să setați instrucțiuni pentru utilizatorii dvs., să minimizați întreținerea și să asigurați compatibilitatea cu politicile de administrare a datelor organizației dvs. Pentru sfaturi despre planificarea strategiei, consultați Planificarea strategiei cu privire la permisiuni.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×