Definirea și utilizarea numelor în formule

Prin utilizarea de nume, aveți posibilitatea să faceți ca formulele fie mai ușor de înțeles și de întreținut. Se poate defini un nume pentru o zonă de celule, pentru o funcție, o constantă sau un tabel. După ce adoptați practica utilizării numelor în registrul de lucru, numele respective se pot actualiza, audita și gestiona cu ușurință.

Ce intenționați să faceți?

Mai multe informații despre utilizarea numelor

Care sunt regulile de sintaxă pentru nume

Definirea unui nume pentru o celulă sau o zonă de celule dintr-o foaie de lucru

Definirea unui nume prin utilizarea unei selecții de celule din foaia de lucru

Definirea unui nume utilizând caseta de dialog Nume nou

Gestionarea numelor prin utilizarea casetei de dialog Manager de nume

Modificarea unui nume

Ștergerea unuia sau a mai multor nume

Mai multe informații despre utilizarea numelor

Numele este un instrument semnificativ care facilitează înțelegerea scopului unei referință de celulă, constantă, formulă sau tabel, fiecare dintre acestea fiind destul de dificil de înțeles după o singură privire. Informațiile următoare reprezintă exemple comune de nume și arată modalitatea în care acestea pot îmbunătăți claritatea și sensul cuprinsului.

Tip de exemplu

Exemplu fără nume

Exemplu cu un nume

Referință

=SUM(C20:C30)

=SUM(VânzăriPrimulTrimestru)

Constantă

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Preț,WASalesTax)

Formulă

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Nivel_Inventar;-Cant_Comandă)

Tabel

C4:G36

=Vânzărirecord06

Tipuri de nume

Există mai multe tipuri de nume pe care aveți posibilitatea să le creați și să le utilizați.

Nume definit    Un nume care reprezintă o celulă, un interval de celule, o formulă sau o valoare constantă. Aveți posibilitatea să creați propriul nume definit, dar Microsoft Excel creează uneori un nume definit pentru dvs., cum ar fi atunci când setați o zonă de imprimare.

Nume tabel    Este numele tabelului Excel, care este o colecție de date despre un anumit subiect care sunt stocate în înregistrări (rânduri) și câmpuri (coloane). Excel creează un nume de tabel implicit Tabel1, Tabel2 etc., de fiecare dată când inserați un tabel Excel, dar aveți posibilitatea să modificați numele pentru a le face mai semnificative.

Domeniul unui nume

Toate numele își au domeniul fie într-o anumită foaie de lucru (denumit și nivelul local al foii de lucru), fie în întregul registru de lucru (denumit și nivelul global al registrului de lucru). Domeniul unui nume este locația în care se recunoaște numele, fără a fi calificat. De exemplu:

 • Dacă ați definit un nume, cum ar fi Buget_FY08, iar domeniul său este Foaia1, acel nume, dacă nu este calificat, se recunoaște numai în Foaia1, dar nu poate fi recunoscut în alte foi fără calificare.

  Pentru a utiliza un nume local al unei foi de lucru în altă foaie de lucru, trebuie să îl calificați, adăugându-i în față numele foii de lucru, așa cum se arată în exemplul următor:

  Foaie1!Buget_FY08

 • Dacă ați definit un nume, cum ar fi Vânzări_Dept_Scopuri, iar domeniul său este limitat registrul de lucru, acest nume se recunoaște în toate foile de lucru din registrul de lucru respectiv, însă nu se recunoaște în alte registre de lucru.

Un nume trebuie să fie întotdeauna unic în domeniul său. Excel vă interzice să definiți nume care nu sunt unice în domeniu. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să utilizați același nume în domenii diferite. De exemplu, este posibil să definiți un nume precum ProfitBrut, aflat în domeniile Foaia1, Foaia2 și Foaia3 în același registru de lucru. Cu toate că fiecare nume este același, numele este unic în domeniul său. Aveți posibilitatea să efectuați această operațiune pentru a vă asigura că formula care utilizează numele ProfitBrut face referire întotdeauna la aceleași celule din nivelul local al foii de lucru.

De asemenea, este posibil să definiți același nume ProfitBrut pentru nivelul global al registrului de lucru, dar, așa cum s-a mai explicat, domeniul este unic. În acest caz, poate apărea un conflict de nume. Pentru a înlătura acest conflict, Excel utilizează în mod implicit numele definit pentru foaia de date, deoarece nivelul local al foii de lucru îl precedă pe cel al registrului de lucru global. Pentru a înlocui această precedare și a utiliza numele registrului de lucru, aveți posibilitatea să dezambiguizați numele, adăugând un prefix la numele registrului de lucru, așa cum se arată în exemplul următor:

RegistruDeLucruFișier!ProfitBrut

Aveți posibilitatea să suprascrieți nivelul local al foii de lucru pentru toate foile de lucru din registrul de lucru, cu excepția primei foi de lucru, care utilizează întotdeauna numele local dacă există un conflict de nume și nu poate fi suprascrisă.

Definirea și utilizarea numelor

Aveți posibilitatea să definiți un nume utilizând:

 • Caseta Nume de pe bara de formule    Aceasta se utilizează în special la crearea unui nume al nivelului registrului de lucru pentru un interval selectat.

 • Etichete de coloană și rând existente pentru o selecție de celule    Aveți posibilitatea să utilizați comanda Creare subproces din selecție pentru a crea cu ușurință nume din etichetele de coloană sau de rând existente, utilizând o selecție de celule din foaia de lucru.

 • Caseta de dialog Nume nou    Aceasta se utilizează îndeosebi atunci când doriți mai multă flexibilitate la crearea numelor, cum ar fi să specificați un domeniu pentru nivelul local al unei foi de lucru sau să creați comentarii despre nume.

Notă    În mod implicit, numele utilizează referință absolută la celulă.

Aveți posibilitatea să utilizați un nume definit într-o formulă introducându-l astfel:

 • Tastând    Tastând numele, de exemplu, ca argument într-o formulă.

 • Utilizarea Completare automată formulă    Utilizați lista verticală Completare automată formulă, în care se listează automat nume valide.

 • Selectarea din comanda Utilizare în formulă    Selectați un nume definit dintr-o listă disponibilă din comanda Utilizare în formulă din grupul Nume definite de pe fila Formule.

Examinarea numelor

Pentru a păstra evidența tuturor numelor definite dintr-un registru de lucru, aveți posibilitatea să creați o listă care afișează toate numele definite și locațiile lor.

 1. Găsiți o zonă cu două coloane necompletate din foaia de lucru (lista va conține două coloane, una pentru nume și alta pentru descrierea numelui).

 2. Selectați celula care să fie colțul din stânga sus al listei.

 3. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Utilizare în formulă, apoi faceți clic pe Lipire nume.

 4. În caseta Lipire nume, faceți clic pe Lipire listă.

Începutul paginii

Care sunt regulile de sintaxă pentru nume

Ceea ce urmează reprezintă o listă cu regulile de sintaxă pe care trebuie să le respectați atunci când creați și editați nume.

 • Caractere valide    Primul caracter al unui nume trebuie să fie o literă, o linie de subliniere _ sau o bară oblică inversă (\). Restul caracterelor din nume pot fi litere, numere, puncte sau linii de subliniere.

  Notă    Caracterele mari și mici „C", „c", „R" sau „r" nu se pot utiliza ca nume definit, deoarece toate aceste caractere se utilizează ca instrument de selectare a unui rând sau a unei coloane a celulei selectate curent atunci când le introduceți în caseta text Nume sau Salt la.

 • Referințe de celulă nepermise    Numele nu pot fi la fel ca referințele de celulă, de exemplu, ca Z$100 sau ca R1C1.

 • Spațiile nu sunt valide    Spațiile nu sunt permise ca parte de nume. Utilizați linia de subliniere (_) sau punctul (.) ca separatori de cuvinte. De exemplu: Taxă_Vânzări sau Primul.Trimestru.

 • Lungimea numelui    Un nume poate conține până la 255 de caractere.

 • Diferențierea literă mică/literă mare    Numele pot conține litere mari și mici. Excel nu distinge literele mari de cele mici ale numelor. De exemplu, dacă ați scris numele Vânzări, apoi ați scris alt nume intitulat VÂNZĂRI în același registru de lucru, Excel vă solicită să alegeți un nume unic.

Începutul paginii

Definirea unui nume pentru o celulă sau o zonă de celule dintr-o foaie de lucru

 1. Selectați celula, intervalul de celulele sau selecție neadiacentă pe care doriți să le numiți.

 2. Faceți clic pe caseta Nume din marginea din stânga a bară de formule.

  Caseta Nume

  Casetă nume

 3. Tastați numele pe care doriți să-l utilizați pentru a face referire la selecția dvs. Numele pot avea până la 255 de caractere lungime. Pentru mai multe informații despre regulile suplimentare pentru crearea numelor, consultați secțiunea anterioară, Care sunt regulile de sintaxă pentru nume.

 4. Apăsați ENTER.

Notă    Nu este posibil să denumiți o celulă în timp ce vă aflați în modul de editare pentru a modifica conținutul celulei respective.

Începutul paginii

Definirea unui nume prin utilizarea unei selecții de celule din foaia de lucru

Aveți posibilitatea să faceți conversia etichetelor de rând și de coloană la nume.

 1. Selectați intervalul pe care doriți să îl numiți, inclusiv etichetele de rând sau de coloană.

 2. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Creare din selecție.

  Grupul Nume definite din fila Formule

 3. În caseta de dialog Creare nume din selecție, indicați locația care conține etichetele, bifând casetele de selectare Rândul de sus, Coloana din stânga, Rândul de jos sau Coloana din dreapta.

Notă    Numele create prin acest procedeu fac referire numai la celulele care conțin valori și nu includ etichetele de rând și de coloană existente.

Începutul paginii

Definirea unui nume utilizând caseta de dialog Nume nou

 1. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Definire nume.

  Grupul Nume definite din fila Formule

 2. În caseta de dialog Nume nou, în caseta Nume, tastați numele pe care doriți să îl utilizați pentru referință.

  Notă    Numele pot avea până la 255 de caractere lungime. Pentru mai multe informații despre regulile suplimentare pentru crearea numelor, consultați secțiunea anterioară, Care sunt regulile de sintaxă pentru nume.

 3. Pentru a specifica domeniul numelui, în caseta listă verticală Domeniu, selectați Registru de lucru sau numele unei foi de lucru din registrul de lucru.

 4. Opțional, în caseta Comentariu, introduceți un comentariu descriptiv care să conțină până la 255 de caractere.

  Notă    Dacă publicați registrul de lucru Excel Services și specificați unul sau mai mulți parametri, comentariul se utilizează ca sfat ecran în panoul de activități Parametri.

 5. În caseta Se referă la, alegeți una dintre variantele următoare:

  • Pentru a introduce o referință de celulă, tastați referința de celulă.

   Sfat    Selecția curentă se introduce în mod implicit. Pentru a introduce alte referințe de celulă ca argument, faceți clic pe Imagine buton(care reduce temporar caseta de dialog), selectați celulele din foaia de lucru, apoi faceți clic pe Imagine buton pentru a restabili caseta de dialog la dimensiunea normală.

  • Pentru a introduce o constantă, tastați = (semnul egal), apoi tastați o valoare constantă.

  • Pentru a introduce o formulă, tastați =, apoi tastați formula.

 6. Pentru a termina și a reveni la foaia de lucru, faceți clic pe OK.

Sfat    Pentru a lăți sau a lungi caseta de dialog Nume nou, faceți clic pe ghidaj și glisați-l către partea de jos.

Începutul paginii

Gestionarea numelor prin utilizarea casetei de dialog Manager de nume

Caseta de dialog Manager de nume se utilizează pentru a lucra cu toate numele definite și cu toate numele de tabele din registrul de lucru. De exemplu, aveți posibilitatea să găsiți numele care conțin erori, să confirmați valoarea și să scrieți un nume, să vizualizați sau să editați comentarii descriptive sau să determinați domeniul. De asemenea, este posibil să sortați și să filtrați lista de nume și să adăugați, să modificați sau să ștergeți cu ușurință numele dintr-o locație.

Pentru a deschide caseta de dialog Manager de nume, pe fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Manager de nume.

Grupul Nume definite din fila Formule

Vizualizarea numelor definite și a numelor de tabele

Caseta de dialog Manager de nume afișează informațiile următoare despre fiecare nume dintr-o casetă listă:

Această coloană:

Afișează:

Pictogramă și nume

Una dintre următoarele:

 • Un nume definit, care este indicat de o pictogramă nume definit. Pictogramă nume definit

 • Un nume de tabel, care este indicat de pictograma nume de tabel. Pictogramă nume tabel

Valoare

Valorile curente ale unui nume, cum ar fi rezultatele unei formule, o constantă de șir, un interval de celule, o eroare, o matrice de valori sau un substituent din formulă nu se pot evalua. Cele ce urmează sunt exemple ilustrative:

 • "aceasta este constanta mea de șir"

 • 3.1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Se referă la

Referința curentă pentru nume. Cele ce urmează sunt exemple ilustrative:

 • =Foaia1!$A$3

 • =8.3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Foaia1!A1,Foia2!B2)

Domeniu

Una dintre următoarele:

 • Numele unei foi de lucru, dacă domeniul se află la nivelul local al foii de lucru.

 • "Registru de lucru", dacă domeniul se află la nivelul global al foii de lucru.

Comentariu

Informații suplimentare despre numele care cuprind până la 255 de caractere. Cele ce urmează sunt exemple ilustrative:

 • Această valoare expiră la data de 02.05.2010.

 • A nu se șterge! Nume critic!

 • În baza numerelor de examinare a certificării ISO.

Notă    Dacă publicați registrul de lucru Excel Services și specificați unul sau mai mulți parametri, comentariul se utilizează ca sfat ecran în panoul de activități Parametri.

Note    

 • Caseta de dialog Manager de nume nu se poate utiliza în timpul modificării conținutului celulei.

 • Caseta de dialog Manager de nume nu afișează nume definite în Visual Basic pentru aplicații (VBA) sau nume ascunse (proprietatea Vizibil a numelui este setată la "Fals").

Redimensionare coloane

 • Pentru a modifica dimensiunea unei coloane astfel încât să cuprindă cea mai mare valoare din coloana respectivă, faceți dublu clic pe partea dreaptă a antetului coloanei.

Sortarea numelor

 • Pentru a sorta lista de nume în ordine crescătoare sau descrescătoare, faceți clic alternativ pe antetul coloanei.

Filtrarea numelor

Comenzile din lista verticală Filtrare se utilizează pentru afișarea rapidă a unui subset de nume. Selectarea fiecărei comenzi activează sau dezactivează operațiunea de filtrare, facilitând combinarea sau eliminarea diferitelor operațiuni de filtrare, pentru generarea rezultatelor dorite.

Pentru filtrarea listei de nume, alegeți una dintre variantele următoare:

Selectare:

Către:

Nume cu domeniul în foaia de date

Se afișează numai numele care apar local în foaia de date.

Nume cu domeniul în registrul de lucru

Se afișează numai numele care apar global în registrul de lucru.

Nume cu erori

Se afișează numai numele cu valori care conțin erori (cum ar fi #REF, #VALUE sau #NAME)

Nume fără erori

Se afișează numai numele cu valori care nu conțin erori.

Nume definite

Se afișează numai numele definite de dvs sau de Excel, cum ar fi o zonă imprimată.

Nume tabel

Se afișează numai numele de tabele.

Începutul paginii

Modificarea unui nume

Dacă modificați un nume definit sau un nume de tabel, toate instanțele acelui nume din registrul de lucru se modifică de asemenea.

 1. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Manager nume.

  Grupul Nume definite din fila Formule

 2. În caseta de dialog Manager de nume, faceți clic pe numele pe care doriți să îl modificați, apoi faceți clic pe Editare.

  Sfat    Altă posibilitate este să faceți dublu clic pe nume.

 3. În caseta de dialog Editare nume, în caseta Nume, tastați un nume nou pentru o referință.

 4. În caseta Se referă la, modificați referința, apoi faceți clic pe OK.

 5. În caseta de dialog Manager nume, în caseta Se referă la, modificați celula, formula sau constanta pe care o reprezintă numele.

  • Pentru a revoca modificările dorite sau accidentale, faceți clic pe Revocare butonul Anulare sau apăsați ESC.

  • Pentru a salva modificările, faceți clic pe Executare butonul Enter sau apăsați ENTER.

Notă    Butonul Închidere închide numai caseta de dialog Manager nume. Nu este necesar să faceți clic pe Închidere pentru a valida modificările deja efectuate.

Începutul paginii

Ștergerea unuia sau a mai multor nume

 1. În fila Formule, în grupul Nume definite, faceți clic pe Manager nume.

  Grupul Nume definite din fila Formule

 2. În caseta de dialog Manager de nume, faceți clic pe numele pe care doriți să îl modificați.

 3. Selectați unul sau mai multe nume, alegând una dintre variantele următoare:

  • Pentru a selecta un nume, faceți clic pe acesta.

  • Pentru a selecta mai multe nume dintr-un grup contiguu, faceți clic pe acestea și glisați-le sau apăsați SHIFT și faceți clic pe butonul mouse-ului pentru fiecare nume din grup.

  • Pentru a selecta mai multe nume dintr-un grup contiguu, apăsați CTRL și faceți clic pe butonul mouse-ului pentru fiecare nume din grup.

 4. Faceți clic pe Ștergere. Altă posibilitate este să apăsați tasta DELETE.

 5. Faceți clic pe OK pentru a confirma ștergerea.

Notă    Butonul Închidere închide numai caseta de dialog Manager nume. Nu este necesar să faceți clic pe Închidere pentru a valida modificările efectuate deja.

Începutul paginii

Se aplică la: Excel 2010Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Modificați limba