Crearea unei interogări de sursă de date

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți adăuga, elimina, sau aranja câmpuri și, de asemenea, filtrarea sau sortați datele după aplicarea unei interogări la sursa de date. Opțiuni de interogare sunt disponibile numai pentru următoarele surse de date:

 • Sursele de date structurate bazate pe SQL limbaj de interogare, inclusiv Microsoft SharePoint liste și biblioteci

  Notă: Aveți posibilitatea să modificați opțiunile de interogări doar în conexiuni de surse de date care s-au copiat dintr-o conexiune existentă la o listă sau bibliotecă SharePoint.

 • Bazele de date individuale

 • Bazele de date legate

Notă: Selecție de câmpuri, filtrarea și sortarea la nivelul sursei nu sunt disponibile pentru fișiere XML, RESTUL, RSS și partea server script-uri sau servicii SOAP Web, deoarece aceste surse de date nu au un limbaj de interogare cum ar fi SQL. În schimb, câmpul selecție, filtrare și sortare pentru aceste surse de date sunt efectuate atunci când creați vizualizarea de date care afișează datele.

Dacă doriți să îl modificați câmpurile care sunt incluse pentru implicit SharePoint liste sau biblioteci în lista de surse de date sau dacă doriți să creați linkul liste sau biblioteci de alte surse de date, trebuie mai întâi să creați o copie a datele sursă conexiune pentru acea listă sau bibliotecă și apoi o modificați.

În acest articol

Opțiuni de interogare unice pentru diferite tipuri de surse de date

Adăugarea, eliminarea sau aranja câmpuri

Adăugarea, ștergerea sau modificarea unui filtru

Adăugarea sau eliminarea o ordine de sortare

Opțiuni de interogare unic pentru diferite tipuri de surse de date

În plus față de oferă posibilitatea de a selecta câmpurile, aplicați filtre și sortarea datelor într-o sursă de date, fiecare dintre tipurile de sursă de date furnizează opțiuni suplimentare pentru a specifica o interogare.

Biblioteci și liste SharePoint

Nu puteți să modificați interogarea pentru biblioteci și liste SharePoint ca pentru alte surse în lista de surse de date. Puteți, totuși, copiați conexiune pentru o listă sau bibliotecă SharePoint și apoi creați o interogare particularizate în listă sau bibliotecă, astfel încât afișeze datele dorite. Atunci când creați o nouă conexiune de sursă de date pentru o listă SharePoint, puteți să copiați nu sursa de date. În schimb, puteți crea o conexiune suplimentare la aceleași date.

Când specificați o interogare pentru biblioteci și liste SharePoint, puteți specifica, de asemenea, de aplicare a interogării utilizând opțiunile din lista domeniu element și folder .

Opțiuni pentru domeniu element și folder

Opțiunile de element și folder domeniu Specificați dacă interogarea curentă se întinde pe foldere și subfoldere. Aceasta este deosebit de utile atunci când lucrați cu bibliotecile SharePoint. De exemplu, dacă folderul Documente partajate conține nu doar fișierele, dar, de asemenea, subfoldere care conțin fișiere, puteți specifica ce fișiere sau foldere sau ambele ar trebui să fie incluse în interogare. Opțiunile sunt după cum urmează:

 • Pentru a aplica interogare toate fișierele și toate subfolderele din folderul curent, faceți clic pe implicit.

 • Pentru a aplica interogarea doar la fișierele din folderul curent și nu la oricare dintre subfoldere, faceți clic pe FilesOnly.

 • Pentru a aplica interogarea la toate fișierele din toate folderele și nu la oricare dintre subfoldere în întregul site, faceți clic pe recursivă.

 • Pentru a aplica interogare la toate fișierele din toate folderele și toate subfolderele în întregul site, faceți clic pe RecursiveAll.

Conexiuni de date

Când specificați o interogare SQL pentru conexiunile de date, de asemenea, puteți specifica dacă instrucțiunile de citire și scriere sunt sincronizate când interogarea este modificat.

Genera automat angajamente de scriere
Opțiune pentru a genera instrucțiunile SQL de scriere pentru conexiunile de date este selectată în mod implicit. Această opțiune se sincronizează noi angajamente de scriere în plus față de angajamente de citire, ori de câte ori se modifică o interogare de conexiune de date.

O instrucțiune citiți este o Instrucțiune SQL care regăsește și afișează date care nu pot fi modificate. O instrucțiune scriere este o Instrucțiune SQL care regăsește date care poate fi modificată și apoi ați salvat la sursa de date inițiale. Dacă vă sunt generează automat angajamente de scriere, aveți deja angajamente generate în cazul în care doriți niciodată pentru a crea un formular de date. Pentru mai multe informații despre crearea unui formular de date, consultați crearea formularelor de date.

Surse de date legate

Ca remarcat mai devreme, puteți modifica o interogare pentru o sursă de date legate doar dacă sursa de date legate cuprinde două conexiuni de date care sunt asociate, mai degrabă decât îmbinate. De asemenea, atunci când lucrați cu conexiunile la baza de date legate, aveți opțiunea de a scoate date sub formă de tabel sau în formular ierarhic.

Modificarea unei interogări pentru bazele de date legate din bibliotecă sursă de date

Tabelare este cea mai bună opțiune atunci când lucrați cu două baze de date legate, care au o relație unu-la-(adică o înregistrare în fiecare bază de date este asociată cu exact multe alte înregistrări în cealaltă bază de date).

Ierarhic poate fi opțiune mai bună dacă ați creat un link baze de date care au o relație unu-la-mai-mulți (adică o înregistrare dintr-o bază de date este asociată cu mai multe înregistrări în alte baze de date).

Începutul paginii

Adăugarea, eliminarea sau aranja câmpuri

Puteți adăuga, elimina sau aranja câmpuri din sursa de date. Atunci când faceți acest lucru, schimbați doar câmpurile care sunt disponibile pentru vizualizare din panoul de activități Date Vizualizare detalii . Care sunt nu adăugarea, eliminarea sau aranjarea câmpurilor în datelor reale.

 1. Faceți clic pe Surse de date în panoul de navigare.

 2. În fila Surse de date în Galerie, faceți clic dreapta pe o sursă de date și selectați Proprietăți.

  Afișează caseta de dialog Proprietăți de surse de date .

  Secțiunea de interogare în daniel sursă proprietăți de dialog caseta pentru o listă sau bibliotecă SharePoint
  Caseta de dialog secțiunea interogare pe fila sursă în proprietăți de sursă de date.
 3. Dacă sursa de date este o listă SharePoint sau o conexiune de date, faceți clic pe fila sursă și sub interogări, faceți clic pe câmpuri.

  -SAU-

  Dacă sursa de date este o sursă de date legate, faceți clic pe fila de interogare și sub interogări, faceți clic pe câmpuri.

  Note: 

  • Opțiunile de sub interogare sunt disponibile doar pentru aceste surse de date SQL-SharePoint listele și bibliotecile (când sursa de date este o copie a unei liste SharePoint sau biblioteci), bazele de date și sursele de date legate cuprind două tabele de baze de date în aceeași baza de date.

  • Dacă sursa de date care utilizează o interogare particularizat, veți vedea butonul Editare interogare particularizat în loc de opțiuni pentru câmpuri, Filtrareși Sortare. Dacă doriți să îl ștergeți interogarea particularizate, urmați aceste instrucțiuni:

   1. Faceți clic pe Configurare conexiune de date, faceți clic pe Următorulși apoi faceți clic pe Terminare.

   2. În caseta de dialog Editare comenzi SQL particularizate pentru fiecare filă care afișează o Instrucțiune SQL, faceți clic pe Comanda Editareși apoi ștergeți Instrucțiune SQL.

    Pentru mai multe informații despre modificarea interogării particularizate, consultați subiectul adăugați o bază de date ca sursă de date.

 4. În caseta de dialog Incluse câmpuri , efectuați oricare dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga un câmp în sursa de date, sub câmpuri disponibile, faceți clic pe câmpul pe care o doriți și apoi faceți clic pe Adăugare.

  • Pentru a elimina un câmp din sursa de date, sub Incluse câmpuri, faceți clic pe câmpul pe care o doriți și apoi faceți clic pe Eliminare.

  • Pentru a modifica ordinea câmpurilor din sursa de date, sub Incluse câmpuri, faceți clic pe câmpul pe care doriți să îl mutați și apoi faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos.

   Notă: Mutarea unui câmp în sus în listă, se mută coloana la stânga în tabelul de date. Mutarea unui câmp în jos în listă, se mută coloana la dreapta.

  • Faceți clic pe OK

   Sfat: Pentru a selecta mai multe câmpuri în același timp, mențineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe fiecare dintre câmpuri.

   Caseta de dialog incluse câmpuri

Începutul paginii

Adăugarea, ștergerea sau modificarea unui filtru

Puteți filtra date prin crearea unei interogări de filtrare. Când filtrați o sursă de date, puteți aplica un filtru, astfel încât sursa de date afișează doar datele care satisface criteriile specificate. De exemplu, poate avea o sursă de date, care include sute sau mii de înregistrări. Cu toate acestea, doriți să vedeți doar un subset de aceste înregistrări. Puteți crea un filtru, astfel încât doar acea subset de înregistrări se afișează în sursa de date.

 1. Faceți clic pe Surse de date în panoul de navigare.

 2. În fila Surse de date în Galerie, faceți clic dreapta pe o sursă de date și selectați Proprietăți.

  Afișează caseta de dialog Proprietăți de surse de date .

  Secțiunea de interogare în daniel sursă proprietăți de dialog caseta pentru o listă sau bibliotecă SharePoint
  Caseta de dialog secțiunea interogare pe fila sursă în proprietăți de sursă de date.
 3. Dacă sursa de date este o listă SharePoint sau o conexiune de date, faceți clic pe fila sursă și sub interogări, faceți clic pe Filtrare.

  -SAU-

  Dacă sursa de date este o sursă de date legate, faceți clic pe fila de interogare și sub interogări, faceți clic pe Filtrare.

  Note: 

  • Opțiunile de sub interogare sunt disponibile doar pentru aceste surse de date SQL-SharePoint listele și bibliotecile (când sursa de date este o copie a unei liste SharePoint sau biblioteci), bazele de date și sursele de date legate cuprind două tabele de baze de date în aceeași baza de date.

  • Dacă sursa de date care utilizează o interogare particularizat, veți vedea butonul Editare interogare particularizat în loc de opțiuni pentru câmpuri, Filtrareși Sortare. Dacă doriți să îl ștergeți interogarea particularizată, urmați aceste instrucțiuni:

   1. Faceți clic pe Configurare conexiune de date, faceți clic pe Următorulși apoi faceți clic pe Terminare.

   2. În caseta de dialog Editare comenzi SQL particularizate pentru fiecare filă care afișează o Instrucțiune SQL, faceți clic pe Comanda Editareși apoi ștergeți Instrucțiune SQL.

    Pentru mai multe informații despre modificarea interogării particularizate, consultați subiectul adăugați o bază de date ca sursă de date.

 4. În caseta de dialog Proprietăți de sursă de date , faceți clic pe Filtrare. Apare caseta de dialog Criterii de filtrare .

Acum sunteți gata pentru a adăuga, a șterge sau a modifica un filtru.

Adăugarea unui filtru

Ștergerea unui filtru

Modificarea unui filtru

Adăugați o clauză la o filtrare existente

Gruparea clauze într-un filtru

Modificați o clauză

Ștergeți o clauză

Adăugarea unui filtru

 1. În caseta de dialog Criterii de filtrare , faceți clic pe faceți clic aici pentru a adăuga o nouă clauză.

 2. Faceți clic pe caseta de Nume de câmp și apoi faceți clic pe câmpul care conține valorile pe care o doriți.

 3. Faceți clic pe caseta Comparare, apoi faceți clic pe operatorul pe care îl doriți.

 4. Faceți clic pe caseta valoare , apoi tastați sau selectați criteriile pe care o doriți.

 5. Faceți clic pe OK

Ştergerea unui filtru

 • În caseta de dialog Criterii de filtrare , faceți clic pe săgeata din coloana din stânga sus a unei clauze, și apoi apăsați pe DELETE.

Modificarea unui filtru

 1. În caseta de dialog Criterii de filtrare , faceți clic pe o clauză existentă și apoi efectuați oricare dintre următoarele:

  • Faceți clic pe caseta de Nume de câmp și apoi faceți clic pe câmpul care conține valorile pe care o doriți.

  • Faceți clic pe caseta Comparare, apoi faceți clic pe operatorul pe care îl doriți.

  • Faceți clic pe caseta valoare , apoi tastați sau selectați criteriile pe care o doriți.

 2. Faceți clic pe OK

Adăugați o clauză la o filtrare existente

Puteți să utilizați mai multe expresii într-un singur filtru. Puteți face acest lucru prin adăugarea de noi propoziții care specifică criterii suplimentare care trebuie să le îndeplinească datele.

 1. În caseta de dialog Criterii de filtrare , la capătul clauzei existent, faceți clic pe caseta și/sau și apoi alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a crea un filtru în care datele trebuie să corespundă cu criterii în ambele propoziții, faceți clic pe.

  • Pentru a crea un filtru în cazul în care datele trebuie să îndeplinesc criteriile într-o clauză, faceți clic pe sau.

 2. În rândul următor, faceți clic pe faceți clic aici pentru a adăuga o clauză nou.

 3. Faceți clic pe caseta de Nume de câmp și apoi faceți clic pe câmpul care conține valorile pe care o doriți.

 4. Faceți clic pe caseta Comparare, apoi faceți clic pe operatorul pe care îl doriți.

 5. Faceți clic pe caseta valoare , apoi tastați sau selectați criteriile pe care o doriți.

 6. Faceți clic pe OK

Gruparea clauze într-un filtru

Atunci când vă filtrul conține mai multe clauze, se recomandă să grupați două sau mai multe clauze, astfel încât acestea se aplică înainte de a o altă clauză.

 1. În caseta de dialog Criterii de filtrare în capătul din a doua clauze, faceți clic pe caseta și/sau și apoi faceți clic pe sau.

 2. În caseta de dialog Criterii de filtrare , faceți clic pe faceți clic aici pentru a adăuga o nouă clauză.

 3. Faceți clic pe caseta de Nume de câmp și apoi faceți clic pe câmpul care conține valorile pe care o doriți.

 4. Faceți clic pe caseta Comparare, apoi faceți clic pe operatorul pe care îl doriți.

 5. Faceți clic pe caseta valoare , apoi tastați sau selectați criteriile pe care o doriți.

 6. Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe săgețile din coloana din stânga sus dintre clauzele pe care doriți să le grupați, apoi faceți clic pe grup. (Pentru a elimina gruparea, faceți clic pe Anulare grupare.)

  O expresie mostră în caseta de dialog criterii de filtrare, inclusiv o paranteză care indică faptul că clauze grupate
  Paranteză conectează două propoziții indică faptul că acele clauze sunt grupate.
 7. Faceți clic pe OK

Modificați o clauză

 • În caseta de dialog Criterii de filtrare , faceți clic pe o clauză existentă și apoi efectuați oricare dintre următoarele:

  • În caseta Nume câmp , faceți clic pe câmpul care conține valorile pe care o doriți.

  • Faceți clic pe caseta Comparare, apoi faceți clic pe operatorul pe care îl doriți.

  • Faceți clic pe caseta valoare , apoi tastați sau selectați criteriile pe care o doriți.

  • Faceți clic pe OK

Ștergeți o clauză

 • În caseta de dialog Criterii de filtrare , faceți clic pe săgeata din coloana din stânga sus clauze pe care doriți să o ștergeți, apoi apăsați pe DELETE.

Începutul paginii

Adăugarea sau eliminarea o ordine de sortare

Atunci când sortați datele într-o sursă de date, puteți modifica ordinea în care apar datele. Sortarea este o tehnică pe care le puteți utiliza pentru a rearanja înregistrări într-un mod care vă ajută să înțelegeți datele. Ordini de sortare comune includ în ordine alfabetică și numerice.

De asemenea, puteți sorta pe mai multe câmpuri, adăugând mai multe câmpuri în lista ordine de sortare. Atunci când sortați pe mai multe câmpuri, ordinea de sortare determină ordinea în care apare și sortare poate afecta rezultatul de date.

 1. Faceți clic pe Surse de date în panoul de navigare.

 2. În fila Surse de date în Galerie, faceți clic dreapta pe o sursă de date și selectați Proprietăți.

  Afișează caseta de dialog Proprietăți de surse de date .

  Secțiunea de interogare în daniel sursă proprietăți de dialog caseta pentru o listă sau bibliotecă SharePoint
  Caseta de dialog secțiunea interogare pe fila sursă în proprietăți de sursă de date.
 3. Dacă sursa de date este o listă SharePoint sau o conexiune de date, faceți clic pe fila sursă și sub interogări, faceți clic pe câmpuri.

  -SAU-

  Dacă sursa de date este o sursă de date legate, faceți clic pe fila de interogare și sub interogări, faceți clic pe câmpuri.

  Note: 

  • Opțiunile de sub interogare sunt disponibile doar pentru aceste surse de date SQL-SharePoint listele și bibliotecile (când sursa de date este o copie a unei liste SharePoint sau biblioteci), bazele de date și sursele de date legate cuprind două tabele de baze de date în aceeași baza de date.

  • Dacă sursa de date care utilizează o interogare particularizat, veți vedea butonul Editare interogare particularizat în loc de opțiuni pentru câmpuri, Filtrareși Sortare. Dacă doriți să îl ștergeți interogarea particularizate, urmați aceste instrucțiuni:

   1. Faceți clic pe Configurare conexiune de date, faceți clic pe Următorulși apoi faceți clic pe Terminare.

   2. În caseta de dialog Editare comenzi SQL particularizate pentru fiecare filă care afișează o Instrucțiune SQL, faceți clic pe Comanda Editareși apoi ștergeți Instrucțiune SQL.

    Pentru mai multe informații despre modificarea interogării particularizate, consultați subiectul adăugați o bază de date ca sursă de date.

 4. În caseta de dialog Proprietăți de sursă de date , faceți clic pe Sortare. Apare caseta de dialog Sortare .
  Caseta de dialog Sortare

Acum sunteți gata să adăugați sau să eliminați o ordine de sortare.

Adăugați o ordine de sortare

 1. În caseta de dialog Sortare , sub câmpuri disponibile, faceți clic pe câmpul pe care doriți să sortați și apoi faceți clic pe Adăugare.

  Notă: În cazul în care câmpurile nu apar sub câmpuri disponibile, faceți dublu clic pe Mai multe câmpuri, faceți clic pe câmpul pe care doriți să sortați și apoi faceți clic pe OK

 2. Sub Proprietăți de sortare, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a sorta un câmp de la cel mai mic la cel mai mare (de exemplu, A, B, C, sau 1, 2; 3), faceți clic pe ascendent.

  • Pentru a sorta un câmp din cel mai mare la cel mai mic (de exemplu, C, B, A, sau 3, 2, 1), faceți clic pe descendent.

   Sfat: Pentru a modifica ordinea de sortare a unui câmp din ascendentă în ordine descendentă (sau invers), faceți dublu clic pe câmpul în lista ordine de sortare . Observați că Triunghiul de lângă numele câmpului indică dacă un câmp este sortată în ordine ascendentă sau descendentă.

 3. Pentru a sorta mai multe câmpuri, adăugați mai multe câmpuri la lista ordine de sortare .

 4. Faceți clic pe OK

 5. De asemenea, puteți modifica ordinea în care sunt sortate câmpurile. Pentru a modifica ordinea câmpurilor, faceți clic pe un câmp din ordinea de sortare de listă și apoi faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos.

Eliminarea unei ordini de sortare

 • În caseta de dialog Sortare , sub ordinea de sortare, faceți clic pe câmpul pe care doriți să îl eliminați din ordinea de sortare și apoi faceți clic pe Eliminare. Pentru a elimina întreaga sortare din baza de date, eliminați toate câmpurile din ordinea de sortare.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×