Crearea unei expresii

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol arată cum să creați și să utilizați expresii în bazele de date Microsoft Access. Utilizați expresii pentru a efectua multe dintre activitățile pentru care utilizați formule în Microsoft Excel. Acest articol vă arată unde să utilizați expresii, în funcție de activitatea pe care doriți să o efectuați, cum să creați manual expresii și cum să creați expresii utilizând instrumentul Generatorul de expresii.

În acest articol

Prezentare generală a expresiilor

Crearea unui control calculat dintr-un formular sau dintr-un raport

Crearea unui câmp calculat într-o interogare

Utilizarea expresiilor sub formă de criterii de interogare

Validarea datelor într-un câmp de tabel

Validarea datelor într-un control dintr-un formular sau dintr-un raport

Setarea unei valori implicite pentru un câmp de tabel

Setarea unei valori implicite pentru un control de pe un formular sau un raport

Utilizarea expresiilor pentru a efectua acțiuni de macrocomandă

Gruparea și sortarea datelor dintr-un raport utilizând o expresie

Utilizarea Generatorului de expresii pentru a crea expresii

Tabel de operatori

Prezentare generală a expresiilor

O expresie este o combinație a unora dintre următoarele componente sau a tuturor acestora: funcții predefinite sau definite de utilizator, identificatori, separatori și constante. Fiecare expresie se evaluează la o singură valoare.

Componentele unei expresii

De exemplu, următoarea expresie conține toate cele patru elemente:

= Sum( [Preț achiziție])*0,08

În acest exemplu, Sum() este o funcție predefinită, [Preț achiziție] este un identificator, * este un operator matematic și 0,08 este o constantă. Această expresie poate fi utilizată într-o casetă text dintr-un subsol de formular sau subsol de raport pentru a calcula taxele de vânzare pentru un grup de elemente.

Expresiile pot fi mult mai complexe sau mult mai simple decât acest exemplu. De exemplu, această expresie de tip Boolean este formată numai dintr-un operator și o constantă:

>0

Această expresie returnează True când este comparată cu un număr mai mare decât 0 și False când este comparată cu un număr mai mic sau egal cu 0. Puteți utiliza această expresie în proprietatea Regulă de validare a unui câmp de control sau de tabel, pentru a vă asigura că se introduc numai valori pozitive.

Tabelul următor afișează mai multe exemple de expresii:

Expresie

Scop

=[DatăCerută]-[DatăExpediere]

Prin scăderea unui identificator din altul, puteți calcula diferența dintre valorile din două controale casetă text dintr-un raport.

Date()

Utilizând funcția Date, puteți seta valoarea implicită pentru un câmp dintr-un tabel la data curentă.

PrețDetaliat: CCur([Detalii comandă].UnitPrice*[Cantitate]*(1-[Discount])/100)*100

Utilizând funcții, identificatori și constante, puteți crea un câmp calculat denumit „PrețDetaliat” într-o interogare. Funcția CCur efectuează conversia rezultatului calculului în tipul de date Monedă.

Between #1/1/2005# And #12/31/2005#

Dacă utilizați constante de date (încadrate între semne diez pentru a arăta că Access trebuie să le trateze ca pe niște date), puteți introduce criterii pentru un câmp Dată/Oră într-o interogare.

=[Subformular Comenzi].Form!SubtotalComandă

Utilizând identificatorul complet pentru controlul SubtotalComandă din subformularul Comenzi, puteți afișa valoarea sa în formularul principal.

=Format(Date(),"d mmmm yyyy")

Utilizând funcția Format, puteți formata o dată în mai multe moduri. „mmm” specifică faptul că numele lunii este ortografiat complet; „d” indică faptul că ziua este afișată cu 1 sau 2 cifre, iar „yyyy” arată că anul este afișat cu 4 cifre. De exemplu, pe 8.02.2006, această expresie ar returna „8 februarie 2006”.

Așa cum se arată în tabelul precedent, expresiile sunt utilizate în numeroase locuri pentru a efectua calcule, a manipula caractere sau a testa date. Tabelele, interogările, formularele, rapoartele și macrocomenzile au proprietăți care acceptă expresii. Printre exemple se numără:

 • Proprietățile Sursă control și Valoare implicită pentru un control

 • Proprietatea Regulă de validare pentru un câmp de tabel

 • Rândul Câmp sau Criterii al unei interogări

 • O macrocomandă sau un modul Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)

Următoarele secțiuni descriu modalitățile cele mai comune în care puteți utiliza expresii.

Începutul paginii

Crearea unui control calculat dintr-un formular sau dintr-un raport

Când utilizați o expresie ca sursă de date pentru un control, acesta este menționat drept control calculat. De exemplu, să presupunem că aveți un formular de comandă care afișează mai multe înregistrări de comandă și doriți să creați un subtotal în subsolul formularului care însumează toate elementele din liniile formularului.

Imagine parțial, afișând subtotal în formularul de comandă

Pentru a calcula subtotalul, plasați un control casetă text în subsolul formularului și setați proprietatea Sursă control a casetei text la următoarea expresie:

= Sum( [ câmp_tabel ])

În acest caz, câmp_tabel este numele câmpului care conține valorile de subtotal. Câmpul poate proveni dintr-un tabel sau dintr-o interogare. Funcția Sum calculează totalul pentru un set de valori din sursa de înregistrări.

Următoarea procedură arată cum se introduce o expresie într-un control casetă text.

Introducerea unei expresii într-un control casetă text

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe formularul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

 2. Faceți clic dreapta pe caseta text pe care doriți s-o modificați, apoi faceți clic pe Proprietăți.

 3. Pentru a crea manual o expresie, pe fila Date din foaia de proprietăți, faceți clic pe proprietatea Sursă control a casetei text, apoi tastați = urmat de restul expresiei. De exemplu, pentru a calcula subtotalul afișat deasupra, tastați =Sum([câmp_tabel]) și asigurați-vă că introduceți numele câmpului în loc de câmp_tabel.

 4. Pentru a crea o expresie utilizând Generatorul de expresii, faceți clic pe butonul Generare Butonul Generator în caseta de proprietăți.

  Foaia de proprietăți va arăta asemănător cu următoarea:

  O expresie mostră în proprietatea Sursă control.

Începutul paginii

Crearea unui câmp calculat într-o interogare

Puteți utiliza o expresie pentru a crea un câmp calculat într-o interogare. De exemplu, să presupunem că proiectați o interogare și doriți să afișați anul în care a fost expediată o comandă. Pentru a crea câmpul calculat, introduceți următoarea expresie dintr-o celulă necompletată din rândul Câmp din interogare:

Data expedierii: Format( [ DatăExpediere ]," yyyy ")

În acest caz, expresia utilizează funcția Format pentru a extrage anul din valori; anul este conținut într-un câmp numit DatăExpediere. Funcția Format preia data expedierii din câmpul respectiv, utilizează argumentul „yyyy” pentru a formata data astfel încât să afișeze numai cele patru cifre ale anului și plasează valoarea rezultată într-o coloană nouă. Dacă prefațați expresia cu textul Data expedierii:, puteți atribui un nume semnificativ pentru coloana nouă. Acest nume este denumit adeseori alias. Dacă nu furnizați un alias, Access va crea unul, cum ar fi Expr1.

O expresie care extrage anul dintr-o valoare de dată

Crearea unui câmp calculat în interogarea vizualizării Proiect

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe interogarea pe care doriți să o modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Faceți clic pe celula Câmp din coloana în care doriți să creați câmpul calculat.

 3. Pentru a crea expresia în mod manual, tastați expresia.

 4. Pentru a crea expresia utilizând Generatorul de expresii, pe fila Proiectare, în grupul Inițializare interogare, faceți clic pe Generator.

  Notă : Nu plasați operatorul = înaintea expresiei criteriilor; în schimb, începeți expresia cu o etichetă descriptivă, urmată de simbolul două puncte. De exemplu, introduceți Preț extins: pentru a furniza o etichetă pentru o expresie care creează un câmp calculat denumit Preț extins. Apoi, introduceți criteriile expresiei după simbolul două puncte.

Începutul paginii

Utilizarea expresiilor sub formă de criterii de interogare

Puteți utiliza o expresie pentru a defini criteriile dintr-o interogare. Acces returnează apoi doar rândurile care îndeplinesc criteriul. De exemplu, să presupunem că doriți să vedeți toate comenzile pentru care data de expediere este în anul 2004. Pentru a introduce criteriile, tastați următoarea expresie în celula Criterii pentru coloana Dată/Oră din interogarea dvs. Acest exemplu utilizează o coloană Dată/Oră denumită DatăExpediere. Pentru a defini un interval de date calendaristice, introduceți criteriile astfel:

Between #1/1/2004# And #12/31/2004#

Coloana DatăExpediere va semăna cu următoarea ilustrație.

Utilizarea operatorului Between în grila de proiectare a interogării

Pentru fiecare înregistrare din tabelul Comenzi, dacă valoarea din coloana DatăExpediere se încadrează în intervalul de date specificat, înregistrarea este adăugată la rezultatele interogării. Observați că, în expresie, încadrați datele între semne diez (#). Access tratează valorile dintre semne diez ca tip de date Dată/Oră. Astfel, puteți efectua calcule cu acele date, cum ar fi scăderea unei date calendaristice din alta.

Introducerea criteriilor în grila de proiectare a interogării

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe interogarea pe care doriți să o modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Faceți clic în celula Criterii din coloana pentru care doriți să introduceți criteriile.

 3. Pentru a crea o expresie în mod manual, tastați criteriile expresiei.

 4. Pentru a crea expresia utilizând Generatorul de expresii, pe fila Proiectare, în grupul Inițializare interogare, faceți clic pe Generator.

  Notă : Nu puneți operatorul egal (=) înaintea expresiei cu criterii..

  Sfat :  Dacă doriți o zonă mai mare în care să introduceți o expresie, apăsați SHIFT+F2 pentru a afișa caseta Zoom.

  Caseta zoom

Începutul paginii

Validarea datelor într-un câmp de tabel

Expresiile sunt utile și pentru validarea datelor, atunci când sunt introduse în baza de date. Validați date prin introducerea unei expresii în proprietatea Regulă de validare a unui câmp dintr-un tabel. De exemplu, să presupunem că aveți un tabel numit Inventar cu un câmp numit Unități disponibile și doriți să setați o regulă care să le impună utilizatorilor să introducă o valoare mai mare sau egală cu zero. Cu alte cuvinte, inventarul nu poate fi niciodată un număr negativ. Puteți face acest lucru utilizând următoarea expresie ca regulă în proprietatea Regulă de validare:

>=0

Introducerea unei reguli de validare pentru un câmp dintr-un tabel

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. În coloana Nume câmp, faceți clic pe câmpul pe care doriți să-l modificați.

 3. Pe fila General din foaia de proprietăți, faceți clic pe caseta de proprietăți Regulă de validare.

 4. Pentru a crea expresia în mod manual, tastați expresia.

 5. Pentru a crea o expresie utilizând Generatorul de expresii, faceți clic pe butonul Generare Butonul Generator în caseta de proprietăți.

  Notă :  Nu puneți înaintea expresiei operatorul = atunci când creați o regulă de validare.

Expresiile regulă de validare sunt de tip boolean, însemnând că au ca rezultat True sau False. O regulă de validare trebuie aibă rezultatul True pentru ca valoarea să fie acceptată. În acest exemplu, dacă introduceți o valoare mai mică decât zero pentru câmpul Unități disponibile, expresia se evaluează la False. Apoi, Access afișează textul afișat în caseta de proprietăți Text de validare și nu acceptă valoarea. Dacă nu ați introdus text în caseta de proprietăți Text de validare, Access afișează propriu său mesaj pentru a indica faptul că valoarea introdusă este interzisă de regula de validare pentru câmp.

Găsiți linkuri la mai multe informații despre crearea de reguli de validare a datelor în secțiunea Consultați și.

Începutul paginii

Validarea datelor într-un control dintr-un formular sau dintr-un raport

Pe lângă câmpurile de tabel, controalele au și o proprietate Regulă de validare care poate accepta o expresie. De exemplu, să presupunem că utilizați un formular pentru a introduce un interval de date pentru un raport și doriți să vă asigurați că data de început nu este anterioară datei de 01.01.2004. Puteți seta proprietățile Regulă de validare și Text de validare pentru caseta text în care introduceți data de început la următoarele valori.

Proprietate

Setare

Regulă de validare

>=#1/1/2004#

Text de validare

Nu puteți introduce o dată anterioară datei de 1.01.2004.

Dacă încercați să introduceți o dată anterioară datei de 1.01.2004, apare un mesaj. După ce faceți clic pe OK, Access vă duce înapoi la caseta text.

Caseta mesaj cu text de validare pentru caseta de dialog Vânzări după an

Sfat : Setarea unei reguli de validare pentru un câmp de tabel impune regula pentru toți utilizatorii tabelului. Ca alternativă, setarea unei reguli de validare pentru un control dintr-un formular impune regula numai pentru utilizatorii acelui formular. Setarea regulilor de validare în mod separat pentru câmpuri de tabel și pentru controale din formulare poate fi utilă dacă doriți să stabiliți diferite reguli de validare pentru diferiți utilizatori.

Introducerea unei reguli de validare pentru un control

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe formularul sau pe raportul pe care doriți să-l modificați și faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe controlul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Proprietăți în meniul de comenzi rapide.

  Access afișează foaia de proprietăți a formularului.

 3. Faceți clic pe fila Toate, apoi pe caseta de proprietăți Regulă de validare.

 4. Tastați expresia sau faceți clic pe butonul Generare Butonul Generator în caseta proprietății pentru a crea o expresie utilizând Generatorul de expresii.

  Notă : Nu puneți înaintea expresiei operatorul = atunci când creați o regulă de validare.

 5. Pentru a particulariza textul care apare dacă un utilizator introduce date care nu respectă regula de validare, tastați textul dorit în proprietatea Text de validare.

Dacă proprietatea Sursă control pentru control dvs. este un câmp dintr-un tabel, este o idee bună să setați proprietatea Regulă de validare a câmpului în plus față de setarea proprietății Regulă de validare pentru control. Astfel, aceeași regulă se impune tot timpul, indiferent ce formular sau interogare se utilizează pentru a actualiza câmpul.

Găsiți linkuri la mai multe informații despre crearea de reguli de validare a datelor în secțiunea Consultați și.

Începutul paginii

Setarea unei valori implicite pentru un câmp de tabel

Puteți utiliza o expresie pentru a stoca o valoare implicită pentru un câmp dintr-un tabel. De exemplu, să presupunem că doriți să inserați automat data și ora într-un câmp numit DatăComandă atunci când cineva adaugă o înregistrare nouă. Pentru a face acest lucru, puteți introduce următoarea expresie în proprietatea Valoare implicită:

Now()

Introducerea unei valori implicite pentru un câmp dintr-un tabel

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. În coloana Nume câmp, faceți clic pe câmpul pe care doriți să-l modificați.

 3. Pe fila General din foaia de proprietăți, faceți clic pe caseta de proprietăți Valoare implicită.

 4. Tastați expresia sau faceți clic pe butonul Generare Butonul Generator în caseta de proprietăți pentru a crea o expresie utilizând Generatorul de expresii.

Dacă legați un control la un câmp de tabel și atât controlul, cât și câmpul de tabel au valori implicite, valoarea implicită a controlului va avea prioritate în fața valorii câmpului de tabel.

Găsiți linkuri la mai multe informații despre setările valorilor implicite în secțiunea Consultați și.

Începutul paginii

Setarea unei valori implicite pentru un control de pe un formular sau un raport

Alt loc în care se utilizează de obicei o expresie este proprietatea Valoare implicită a unui control. Proprietatea Valoare implicită a unui control este similară cu proprietatea Valoare implicită a unui câmp dintr-un tabel. De exemplu, pentru a utiliza data curentă ca valoare implicită pentru o casetă text, puteți utiliza următoarea expresie:

Date()

Această expresie utilizează funcția Date pentru a returna data curentă, dar nu și ora. Dacă legați caseta text de un câmp de tabel și câmpul are o valoare implicită, valoarea implicită a controlului va avea prioritate în fața câmpului de tabel. De obicei, este mai bine să setați proprietatea Valoare implicită pentru câmpul din tabel. Astfel, dacă aveți câteva controale pentru diferite formulare bazate pe același câmp de tabel, aceeași valoare implicită se va aplica pentru fiecare control, asigurând introducerea de date unitare în fiecare formular.

Introducerea unei valori implicite pentru un control

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe formularul sau pe raportul pe care doriți să-l modificați și faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe controlul pe care intenționați să îl modificați, apoi faceți clic pe Proprietăți în meniul de comenzi rapide.

 3. Faceți clic pe fila Toate în foaia de proprietăți, apoi faceți clic pe caseta de proprietăți Valoare implicită.

 4. Tastați expresia sau faceți clic pe butonul Generare Butonul Generator în caseta de proprietăți pentru a crea o expresie utilizând Generatorul de expresii.

Găsiți linkuri la mai multe informații despre setările valorilor implicite în secțiunea Consultați și.

Începutul paginii

Utilizarea expresiilor pentru a efectua acțiuni de macrocomandă

În unele cazuri, puteți dori să efectuați o acțiune sau o serie de acțiuni într-o macrocomandă numai dacă este adevărată o anumită condiție. De exemplu, să presupunem că doriți ca o acțiune de macrocomandă să ruleze numai atunci când valoarea dintr-o casetă text este egală cu 10. Pentru a seta această regulă, utilizați o expresie pentru a defini condiția din coloana Condiție a macrocomenzii.

În acest exemplu, să presupunem că numele casetei text este „Elemente”. Expresia dvs. care setează condiția este [Elemente]=10.

O expresie condițională într-o macrocomandă

Introducere unei condiții pentru o acțiune de macrocomandă

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe macrocomanda pe care doriți să o modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Dacă nu vedeți coloana Condiție în grila de proiectare a macrocomenzii, pe fila Proiectare (în panglică), în grupul Afișare/Ascundere, faceți clic pe Condiții.

 3. În coloana Condiție, faceți clic pe celula necompletată lângă acțiunea de macrocomandă pe care doriți să o modificați și tastați expresia condițională.

Ca și în cazul proprietății Regulă de validare, expresia din coloana Condiție este de tip boolean, ceea ce înseamnă că va avea un rezultat True sau False. Acțiunea de macrocomandă rulează numai atunci când condiția are rezultatul True.

Începutul paginii

Gruparea și sortarea datelor dintr-un raport utilizând o expresie

Utilizați panoul Grupare, sortare și totaluri pentru a defini nivelurile de grupare și ordinea de sortare pentru datele dintr-un raport. Panoul înlocuiește caseta de dialog Sortare și grupare care a apărut în versiunile anterioare de Access. Puteți afișa și utiliza panoul Grupare, sortare și totaluri doar atunci când deschideți un raport în Vizualizarea proiect; panoul apare în aceeași filă ca raportul.

Figura următoare ilustrează panoul așa cum apare atunci când se deschide prima dată:

Panoul grupare, sortare și totaluri

Gruparea este procesul de combinare a coloanelor care conțin valori dublură. De exemplu, să presupunem că baza de date conține informații de vânzări pentru birouri din diferite orașe și că unul dintre rapoartele din baza de date este denumit „Vânzări după localitate". Interogarea care furnizează datele pentru acel raport grupează datele după valorile localităților. Acest tip de grupare poate face informațiile mai ușor de citit și înțeles.

Prin contrast, sortarea este procesul de impunere a unei ordini de sortare pentru rândurile (înregistrările) rezultatelor interogării. De exemplu, aveți posibilitatea să sortați înregistrările după valorile cheii primare (sau alt set de valori din alt câmp) în ordine ascendentă sau descendentă sau să sortați înregistrările după unul sau mai multe caractere într-o ordine specifică, cum ar fi ordinea alfabetică.

Adăugarea grupării și sortării la un raport

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe raportul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. În fila Proiectare, în grupul Grupare și totaluri, faceți clic pe Grupare și sortare.

  Panoul Grupare, sortare și totaluri apare în partea de jos a filei care conține raportul.

 3. Pentru a adăuga un nivel de grupare la raport, faceți clic pe Adăugare grup.

 4. Pentru a adăuga o ordine de sortare la raport, faceți clic pe Adăugare sortare.

  Un nou nivel de grupare sau o nouă ordine de sortare apare în panou, plus o listă a câmpurilor care furnizează date pentru raport. Ilustrația prezintă un nivel de grupare nou tipic (grupare după Categorie) și ordinea de sortare (sortare după Producător), plus o listă care conține câmpurile disponibile pentru grupare și sortare:

  Panoul Grupare, sortare și totaluri, cu lista de câmpuri afișând

 5. În lista care conține câmpurile disponibile, faceți clic pe expresie pentru a porni Generatorul de expresii.

 6. Introduceți expresia în caseta de expresii (caseta de sus) din Generatorul de expresii. Aveți grijă să începeți expresia cu operatorul egal (=).

Adăugarea unei expresii la o grupare sau sortare existentă

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe raportul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Faceți clic pe nivelul de grupare sau pe ordinea de sortare pe care doriți să le modificați.

 3. Faceți clic pe săgeata în jos de lângă Grupare după (pentru niveluri de grupare) sau pe Sortare după (pentru ordini de sortare).

  Se afișează o listă care conține câmpurile disponibile.

 4. În partea de jos a listei care conține câmpurile, faceți clic pe expresie pentru a porni Generatorul de expresii.

 5. Tastați expresia în caseta de expresii (caseta de sus) din Generatorul de expresii. Asigurați-vă că începeți expresia cu operatorul egal (=).

Pentru mai multe informații privind utilizarea Generatorului de expresii, consultați secțiunea următoare.

Începutul paginii

Utilizarea Generatorului de expresii pentru a crea expresii

Puteți utiliza Generatorul de expresii pentru a crea expresii. Generatorul de expresii oferă acces simplu la numele câmpurilor și controalelor din baza dvs. de date și la multe dintre funcțiile predefinite disponibile atunci când scrieți expresii.

Înțelegerea Generatorului de expresii

Puteți considera Generatorul de expresii o modalitate de a căuta și a insera componentele unei expresii pe care le puteți reține cu greutate, cum ar fi numele de identificare (de exemplu, câmpurile, tabele, formularele și interogările) sau numele funcțiilor și ale argumentelor.

Puteți utiliza Generatorul de expresii pentru a crea o expresie nouă sau puteți selecta dintre expresiile predefinite, inclusiv expresiile pentru afișarea numerelor de pagină, a datei curente și a datei și orei curente.

Puteți porni Generatorul de expresii din majoritatea locurilor din Access unde ați scrie expresiile manual, precum proprietatea Sursă control a unui control sau proprietatea Regulă de validare a unui câmp de tabel. Ca regulă, dacă vedeți butonul Generare Butonul Generator , puteți face clic pe acesta pentru a porni Generatorul de expresii.

Generator de expresii

1. Caseta Expresie

Secțiunea de sus a generatorului conține o casetă expresie unde puteți construi expresia. Puteți tasta manual expresia în casetă sau puteți să selectați elemente din cele trei coloane din secțiunea de jos a Generatorului de expresii, apoi să le adăugați în caseta de expresii. Pentru a adăuga un element, faceți dublu clic pe acesta, apoi faceți clic pe Lipire.

2. Butoanele Operator

Secțiunea de mijloc a Generatorului de expresii afișează butoanele pentru inserarea de operatori aritmetici și logici comuni în expresie. Pentru a insera un operator în caseta de expresie, faceți clic pe butonul corespunzător. Pentru a afișa o listă mai lungă de operatori pe care îi puteți utiliza în expresii, faceți clic pe folderul Operatori din coloana din stânga jos, care conține elementele expresiilor, apoi faceți clic pe categoria dorită în coloana din mijloc. Coloana din dreapta listează apoi toți operatorii din categoria selectată. Pentru a insera un operator, faceți dublu clic pe acesta.

3. Elemente expresie

Secțiunea de jos conține trei coloane:

 • Coloana din stânga afișează folderele care listează tabelele, interogările, formularele și rapoartele din baza de date, precum și funcțiile predefinite disponibile și funcțiile definite de utilizatori, constantele, operatorii și expresiile comune.

 • Coloana din mijloc listează elementele specifice sau categoriile de elemente pentru folderul selectat în coloana din stânga. De exemplu, dacă faceți clic pe Funcții predefinite în coloana din stânga, coloana din mijloc listează categoriile de funcții.

 • Coloana din dreapta listează valorile, dacă există, pentru elementele selectate în coloanele din stânga și din mijloc. De exemplu, dacă faceți clic pe Funcții predefinite în coloana din stânga și apoi pe Dată/oră în coloana din mijloc, coloana din dreapta listează toate funcțiile predefinite pe care le puteți utiliza pentru a lucra cu valori dată și oră.

Pentru a vă construi expresia, puteți să tastați text în caseta de expresie și să lipiți elemente din celelalte zone din Generatorul de expresii. De exemplu, puteți face clic în coloana din stânga jos pentru a vedea oricare dintre obiectele din baza de date, în plus față de funcțiile disponibile, constantele, operatorii și expresiile comune. Atunci când faceți clic pe un element din coloana din stânga, conținutul celorlalte coloane se modifică în mod corespunzător. De exemplu, atunci când faceți dublu clic pe Tabele în coloana din stânga și apoi faceți clic pe numele unui tabel, coloana din mijloc listează câmpurile din tabelul respectiv. Atunci când faceți dublu clic pe Funcții în coloana din stânga, apoi faceți clic pe Funcții predefinite, coloana din mijloc listează toate categoriile de funcții, iar coloana din dreapta listează toate funcțiile pentru acele categorii. Atunci când faceți dublu clic pe o funcție pentru a o insera în expresie, funcția și textul care indică argumentele necesare pentru acea funcție apar ca text substituent în caseta de expresii. De exemplu, dacă faceți dublu clic pe funcția IIf, Generatorul de expresii adaugă următoarele în caseta de expresii:

IIf (<< expr >>, << partedevărată >>, << partefalsă >>)

Trebuie să înlocuiți <<expr>>, <<parteadevărată>> și <<partefalsă>> cu valorile reale ale argumentelor. Puteți face acest lucru direct în caseta de expresii, făcând clic pe fiecare substituent și tastând argumentul sau selectând argumentul prin folosirea celor trei liste cu elemente ale expresiilor.

Dacă faceți dublu clic pe două sau mai multe funcții consecutiv, de exemplu, funcția IIf și funcția Round, Generatorul de expresii adaugă ambele funcții în caseta de expresii, separate prin substituentul <<Expr>>:

IIf (<< expr >>, << parteadevărată >>, << partefalsă >>) << Expr >> Round (<<număr>>, <<precizie>>)

Pe lângă înlocuirea substituenților cu argumentele funcției, trebuie să înlocuiți substituentul <<Expr>> cu un operator înainte ca expresia în ansamblu să fie validă.

Când lipiți un identificator (numele unui câmp sau control din tabel) în expresie, Generatorul de expresii inserează doar părțile identificatorului care sunt necesare în contextul curent. De exemplu, dacă porniți Generatorul de expresii din foaia de proprietăți a unui formular denumit Clienți, apoi lipiți un identificator pentru proprietatea Vizibil a formularului în expresie, Generatorul de expresii lipește doar numele proprietății Vizibil. Dacă utilizați această expresie în afara contextului formularului, trebuie să includeți identificatorul complet: Forms![Clienți].Vizibil.

Pornirea Generatorului de expresii dintr-un tabel

În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe tabelul pe care doriți să-l modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

În coloana Nume câmp, faceți clic pe câmpul pe care doriți să-l modificați.

Sub Proprietăți câmp, faceți clic pe fila General.

Faceți clic pe proprietatea care va conține expresia, apoi pe butonul Generare Butonul Generator de lângă proprietate.

Pornirea Generatorului de expresii dintr-un formular sau dintr-un raport

 1. În Panoul de navigare, faceți clic dreapta pe formularul sau pe raportul pe care doriți să-l modificați și faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe controlul pe care intenționați să îl modificați, apoi faceți clic pe Proprietăți în meniul de comenzi rapide.

 3. În foaia de proprietăți, găsiți proprietatea care va conține expresia, apoi faceți clic pe butonul Generare Butonul Generator de lângă proprietate.

Pornirea Generatorului de expresii dintr-o interogare

 1. În Panoul de navigare, faceți clic cu butonul din dreapta pe interogarea pe care doriți să o modificați, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect în meniul de comenzi rapide.

 2. Faceți clic pe celula din grila de proiectare care va conține expresia. De exemplu, faceți clic pe celula Criterii pentru coloana în care doriți să furnizați criteriile sau faceți clic pe celula Câmp pentru coloana în care doriți să creați un câmp calculat.

 3. Pe fila Proiectare, în grupul Inițializare interogare, faceți clic pe Generator.

Începutul paginii

Tabel de operatori

Un operator este un semn sau un simbol care specifică tipul de calcul de efectuat într-o expresie. Există operatori matematici, de comparare, logici și de referință. Access acceptă o varietate de operatori, inclusiv operatori aritmetici, cum ar fi +, -, înmulțire (*) și împărțire (/), în plus față de operatorii de comparare pentru compararea valorilor, operatorii de text pentru concatenarea textului și operatorii logici pentru determinarea valorilor adevărate sau false. Acest articol oferă detalii despre utilizarea acestor operatori.

Operatori aritmetici

Utilizați operatorii aritmetici pentru a calcula o valoare din două sau mai multe numere sau pentru a modifica semnul unui număr din pozitiv în negativ sau invers.

Operator

Scop

Exemplu

+

Adunați două numere.

[Subtotal] + [ImpozitVânzări]

-

Găsiți diferența dintre două numere sau indicați valoarea negativă a unui număr.

[Preț]-[Discount]

*

Înmulțiți două numere.

[Cantitate]*[Preț]

/

Împărțiți primul număr la cel de-al doilea.

[Total]/[NumărElemente]

\

Rotunjiți ambele numerele la numere întregi, împărțiți primul număr la cel de-al doilea, apoi trunchiați rezultatul la un întreg.

[Înregistrat]\[Săli]

Mod

Împărțiți primul număr la cel de-al doilea și returnați doar restul.

[Înregistrat] Mod [Săli]

^

Ridicați un număr la puterea unui exponent.

Număr ^ Exponent

Operatori de comparare

Utilizați operatorii de comparație pentru a compara valorile și a returna un rezultat care este True, False sau Null. Constantele 1 și 2 sunt utilizate în exemple, dar ele pot fi înlocuite cu identificatori, funcții sau expresii.

Operator

Scop

Exemplu

Rezultat

<

Returnează True dacă prima valoare este mai mică decât a doua.

1 < 2

Adevărat

<=

Returnează True dacă prima valoare este mai mică sau egală cu a doua.

1 <= 2

Adevărat

>

Returnează True dacă prima valoare este mai mare decât a doua.

1 > 2

Fals

>=

Returnează True dacă prima valoare este mai mare sau egală cu a doua.

1 >= 2

Fals

=

Returnează True dacă prima valoare este egală cu a doua.

1 = 2

Fals

<>

Returnează True dacă prima valoare nu este egală cu a doua.

1 <> 2

Adevărat

Notă : În toate cazurile, dacă prima sau a doua valoare este null, și rezultatul este null. Deoarece null reprezintă o valoare necunoscută, rezultatul oricărei comparații cu o valoare null este, de asemenea, necunoscut.

Operatorii logici

Utilizați operatorii logici pentru a combina două valori booleene și a returna un rezultat true, false sau null. Operatori logici se mai numesc și operatori booleeni.

Operator

Scop

Exemplu

Rezultat

And

Returnează True când Expr1 și Expr2 sunt adevărate.

1 < 2 And 3 < 4

Adevărat

Or

Returnează True când fie Expr1, fie Expr2 este adevărată.

1 < 2 Or 3 < 4

Adevărat

Eqv

Returnează True când atât Expr1, cât și Expr2 sunt adevărate sau când atât Expr1, cât și Expr2 sunt false.

1 < 2 Eqv 3 < 4

Adevărat

Not

Returnează True atunci când Expr nu este adevărată.

Not  (1 < 2)

Fals

Xor

Returnează True când Expr1 este adevărată sau Expr2 este adevărată, dar nu ambele.

1 < 2 Xor 3 < 4

Fals

Operatori de concatenare

Utilizați operatorii de concatenare pentru a combina două valori text într-una.

Operator

Scop

Exemplu

Rezultat

&

Combină două șiruri pentru a forma unul singur.

“bine” & “cunoscut”

“binecunoscut”

“bine” & Null

“bine”

+

Combină două șiruri pentru a forma unul singur și propagă valorile null (dacă o valoare este null, întreaga expresia se evaluează la Null).

“bine” + “cunoscut”

“binecunoscut”

“bine” + Null

Null

Operatorii speciali

Utilizați operatorii speciali pentru a returna un rezultat True sau False, așa cum se descrie în tabelul următor.

Operator

Scop

Exemplu

Is Null sau Is Not Null

Determină dacă o valoare este Null sau Not Null.

Câmp1 Is Not Null

Like "model"

Potrivește valorile șir utilizând operatorii wildcard ? și *.

Câmp1 Like "instrucțiune*"

Between val1 And val2

Determină dacă o valoare numerică sau dată se găsește într-un interval.

Câmp1 Between 1 And 10
- SAU -
Câmp1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(val1,val2...)

Determină dacă o valoare se găsește într-un set de valori.

Câmp1 In ("roșu","verde","albastru")
- SAU -
Câmp1 In (1,5,7,9)

Găsiți linkuri către mai multe informații despre sintaxa expresiilor în secțiunea Consultați și.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×