Crearea unei diagrame utilizând partea web diagramă

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aveți posibilitatea să utilizați partea web diagramă pentru a crea și a afișa o diagramă într-o pagină. Părțile web diagramă sunt utile pentru a reprezenta vizual date în diagrame linie, în diagrame bară și în alte vizualizări. Diagramele vă permit dvs. și altor utilizatori să vizualizați imediat informațiile despre performanță.

Când creați și adăugați o parte web diagramă într-o pagină, de obicei efectuați acest lucru în mai multe etape. Mai întâi, adăugați o parte web diagramă la o pagină. În continuare, conectați partea web diagramă la o sursă de date și configurați ca diagrama să afișeze date. La sfârșit, este posibil să modificați opțional aspectul părții web diagramă.

În acest articol

Etapa 1: adăugarea unei părți web diagramă la o pagină parte web

Etapa 2: conectarea la o sursă de date și configurarea părții web diagramă

Etapa 3: modificarea aspectului părții web diagramă

Etapa 1: adăugarea unei părți web diagramă la o pagină parte web

În această etapă, creați sau deschideți o pagină pentru editare, apoi adăugați în pagină o parte web diagramă necompletată.

 1. Începeți prin a crea o pagină sau prin a deschide o pagină existentă pentru editare.

 2. În panglică, faceți clic pe fila Inserare, apoi, în grupul Părți web, faceți clic pe Părți web.

 3. În secțiunea Categorii, faceți clic pe Date firmă.

 4. În secțiunea părți web, faceți clic pe Parte web diagramă, apoi faceți clic pe Adăugare.

 5. Continuați să faza 2: conectarea la o sursă de date și a configura partea Web diagramă.

Începutul paginii

Etapa 2: conectarea la o sursă de date și configurarea părții web diagramă

În această etapă, selectați o conexiune sursă de date și configurați partea web diagramă.

Notă:  Înainte de a începe, asigurați-vă că pagina care conține partea web diagramă se află în modul de editare.

 1. Găsiți partea web diagramă pe care doriți să o editați, apoi faceți clic pe hipertextul Date și aspect.

 2. În pagina Experți conexiune de date și aspect diagramă, faceți clic pe Conectare diagramă la date pentru a deschide Expertul conexiune de date.

 3. În pagina Alegere sursă de date, selectați un tip de sursă de date, apoi faceți clic pe Următorul. Aveți posibilitatea să alegeți din opțiunile descrise în tabelul următor:

Opțiune

Descriere

Conectare la o altă parte web

Utilizați această opțiune pentru a conecta partea web diagramă la altă parte web capabilă să trimită date. Exemple de astfel de părți web sunt o Bibliotecă documente sau o Listă persoane de contact.

Notă:  Asigurați-vă că partea web pe care doriți să o utilizați se află deja pe aceeași pagină ca partea web diagramă.

Conectare la o listă

Utilizați această opțiune pentru a conecta partea web diagramă la o listă amplasată în aceeași colecție de site-uri.

Conectare la Catalog date de lucru

Utilizați această opțiune pentru a vă conecta partea Web diagramă pentru a o componentă de Business Connectivity Services (BCS). BCS permite integrarea cu date externe, inclusiv aplicațiile line of business. BCS construiește în partea de sus tehnologie de Catalog date firmă care a fost livrat în Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pentru a afla mai multe despre BCS, consultați planificarea pentru servicii de conectivitate cu aplicații de Business.

Conectare la Excel Services

Utilizați această opțiune pentru a conecta partea web diagramă la un registru de lucru Excel care a fost publicat pe Excel Services.

 1. În pagina Conectare la sursa de date, selectați sursa de date pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe Următorul.

 2. În pagina Regăsiți și filtrați datele, examinați datele care vor fi utilizate pentru partea web diagramă.

 3. Pentru a configura opțional parametrii pentru a afișa un subset de date, utilizați următorul procedeu:

  1. Faceți clic pe semnul plus (+) lângă Filtre pentru a extinde secțiunea Definire parametri de filtrare.

  2. Utilizați lista Nume parametru pentru a selecta un element, cum ar fi o coloană din setul de date.

  3. Utilizați lista Tip pentru a selecta un tip de operator adecvat.

  4. Utilizați caseta Valoare implicită pentru a specifica criteriul pe care doriți să îl utilizați pentru filtru.

  5. Faceți clic pe Examinare date pentru a vizualiza datele filtrate.

  6. Repetați pașii 1-6 pentru fiecare parametru suplimentar pe care doriți să îl utilizați pentru diagramă.

 4. După ce ați terminat de examinat și de filtrat datele, faceți clic pe Următorul.

 5. Pentru a specifica opțional cum doriți să fie afișate datele, utilizați pagina Legați diagrama la date. Efectuați acest lucru specificând o coloană pentru Câmp Y și altă coloană pentru Câmp X.

 6. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Începutul paginii

Etapa 3: modificarea aspectului părții web diagramă

După ce ați creat o parte web diagramă, aveți posibilitatea să modificați modul în care se afișează aceasta. De exemplu, este posibil să selectați un tip de diagramă și să specificați setările de afișare, inclusiv temele, titlul diagramei și legenda, axele și liniile de grilă etc.

Notă:  Înainte de a începe, asigurați-vă că pagina care conține partea web diagramă se află în modul de editare.

 1. Găsiți partea web diagramă pe care doriți să o editați, apoi faceți clic pe hipertextul Date și aspect.

 2. În pagina Experți conexiune de date și aspect diagramă, faceți clic pe Particularizați diagrama pentru a deschide Expert particularizare diagramă.

 3. În pagina Selectați tipul de diagramă, selectați un tip de diagramă utilizând următorul procedeu:

  1. În secțiunea Categorii de tipuri de diagramă, faceți clic pe o categorie de diagramă.

  2. În secțiunea Șabloane de diagramă, faceți clic pe un șablon de diagramă

  3. Faceți clic pe Următorul.

 4. În pagina Proprietățile de aspect ale diagramei, selectați o temă utilizând următorul procedeu:

  1. În secțiunea Temă aspect, utilizați lista Temă pentru a selecta o temă pentru diagramă.

  2. Dacă este disponibilă lista Stil desen, utilizați-o pentru a specifica modul în care doriți să apară elementele din diagramă. De exemplu, dacă ați selectat un tip de diagramă de structură radială, atunci aveți posibilitatea să utilizați lista Stil desen pentru a specifica modul în care se va afișa marginea exterioară a diagramei.

  3. Utilizați lista Transparență pentru a specifica nivelul de opacitate al culorilor diagramei. De exemplu, selectați 0% - Compact pentru a afișa diagrama în culori îmbogățite și 100% - Invizibil pentru a afișa diagrama ca transparentă (fără culori).

 5. Pentru a specifica opțional lățimea, înălțimea și formatul imagine pe care doriți să le utilizați pentru diagramă, utilizați secțiunea Dimensiune și format.

 6. După ce ați configurat proprietățile pentru aspectul diagramei, faceți clic pe Următorul.

 7. Pentru a specifica opțional setările, cum ar fi titlul diagramei și legenda, axele și liniile de grilă, etichetele de date și alte proprietăți, utilizați pagina Proprietățile elementelor diagramei.
  Pentru a configura una sau mai multe proprietăți ale elementelor diagramei, selectați o filă, apoi utilizați următoarele proceduri (după cum este cazul):

  Titlu și legendă

Secțiune

Procedură

Titluri

 1. Bifați caseta de selectare Afișare titlu diagramă.

 2. În caseta Titlu, tastați un nume pentru diagramă.

 3. Utilizați lista Font pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru titlul diagramei.

 4. Utilizați lista de culori pentru a selecta o culoare pentru textul titlului diagramei.

 5. În secțiunea Poziție, faceți clic pentru a specifica locul unde doriți să fie afișat titlul diagramei.

 6. Alegeți una dintre următoarele:

  1. Treceți la secțiunea Legendă.

  2. Faceți clic pe altă filă, cum ar fi fila Axe și linii grilă.

  3. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Legendă

 1. Bifați caseta de selectare Afișare legendă.

 2. Utilizați lista Font legendă pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru legenda diagramei.

 3. În caseta Titlu, tastați un nume pentru legenda diagramei.

 4. Utilizați lista Font titlu pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru titlul legendei diagramei.

 5. Utilizați lista de culori pentru a selecta o culoare pentru textul titlului legendei diagramei.

 6. Pentru a suprapune opțional legenda diagramei în diagramă, bifați caseta de selectare Andocare la suprafața diagramei.

 7. Utilizați lista Stil pentru a specifica dacă doriți ca legenda diagramei să se afișeze sub formă de tabel, de coloană sau ca un rând de elemente.

 8. În secțiunea Poziție, faceți clic pentru a specifica locul unde doriți să fie afișată legenda diagramei.

 9. Alegeți una dintre următoarele:

  1. Faceți clic pe altă filă, cum ar fi fila Axe și linii grilă.

  2. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Axe și linii de grilă

Secțiune

Procedură

X-Axis
o r
Y-Axis

Notă: În funcție de tipul de diagramă care este utilizat pentru diagramă, care pot sau nu capacitatea de a formata o axă sau sa liniile de grilă. De exemplu, dacă diagrama este afișat ca o diagramă cu structură radială, nu sunt disponibile pe fila axe și linii de grilă . Pe de altă parte, dacă diagrama este afișat ca o diagramă cu bare, mai multe opțiuni sunt disponibile pe fila axe și linii de grilă .

 1. În secțiunea Axa X (sau Axa Y), utilizați lista Afișare axă pentru a afișa sau a ascunde o axă.

  • Selectați Automată sau True pentru a afișa axa.

  • Selectați False pentru a ascunde axa.

 2. Pentru a afișa un titlu pentru axă, utilizați următoarea procedură:

  1. Bifați caseta de selectare Afișare titlu axă.

  2. În caseta Titlu, tastați un nume pentru axă.

  3. Utilizați lista Font titlu pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru numele axei.

  4. Utilizați lista Aliniere pentru a specifica unde doriți să fie afișat numele axei.

 3. Pentru a afișa numele elementelor în axă, utilizați următoarea procedură:

  1. Bifați caseta de selectare Afișare etichete axă.

  2. Utilizați lista Font pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru etichetele axei.

  3. Utilizați lista de culori pentru a selecta o culoare pentru etichetele axei.

  4. Pentru a modifica opțional modul de afișare a etichetelor axei, utilizați lista Format. De exemplu, aveți posibilitatea să selectați un anumit format pentru date, dacă sunt utilizate date în axă.

  5. Bifați caseta de selectare Răsturnat pentru a afișa etichete de axe în partea de sus a diagramei (nu în partea de jos a diagramei).

  6. Bifați caseta de selectare Întrețesut pentru a afișa în diagramă rânduri umbrite în fundal. Acest lucru este util dacă diagrama este mare sau conține numeroase bare sau coloane.

 4. Pentru a regla scara axei, specificați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni Setări axă:

  • Bifați caseta de selectare Pornire de la zero pentru a include zero (0) în seria de valori.

  • Bifați caseta de selectare Scară logaritmică pentru a modifica scala axei astfel încât aceasta să utilizeze valori logaritmice în loc de valori reale. Acest lucru este util dacă diagrama acoperă o gamă largă de valori sau atunci când valorile spațiate în mod egal sunt numere care cresc exponențial (cum ar fi 1, 10, 100 etc.), nu valori consecutive care cresc liniar (cum ar fi 1, 2, 3 etc.).

  • Bifați caseta de selectare Margini laterale pentru a include un spațiu alb pe orice parte din primul și ultimul element din diagramă. De exemplu, dacă diagrama afișează bare verticale, aveți posibilitatea să bifați caseta de selectare Margini laterale pentru a configura ca diagrama să afișeze o spațiere între marginea diagramei și marginile primei și ultimei bare.

  • Utilizați caseta Minim pentru a specifica o valoare minimă pentru axă.

  • Utilizați caseta Maxim pentru a specifica o valoare maximă pentru axă.

 5. Pentru a afișa liniile de grilă în diagramă, utilizați următoarea procedură:

  1. Bifați caseta de selectare Afișare linii majore de grilă. Liniile majore de grilă apar sub formă de linii gri solide în diagramă și sunt utile pentru facilitarea vizualizării valorilor aproximative din diagramă.

  2. În caseta Interval pentru liniile majore de grilă, tastați un număr care corespunde intervalului pe care doriți să îl utilizați pentru liniile majore de grilă. De exemplu, dacă diagrama afișează datele în unități de 100, aveți posibilitatea să tastați 100 pentru ca intervalul să afișeze linii majore de grilă.

  3. Utilizați lista Gradații pentru a specifica dacă în diagramă să fie afișate gradații și cum vor fi afișate acestea. Gradațiile apar de-a lungul unei axe, pentru a facilita vizualizarea valorilor aproximative din diagramă.

  4. Pentru a adăuga opțional alt set de linii de grilă în diagramă, bifați caseta de selectare Afișare linii minore de grilă. Liniile minore de grilă utilizează de obicei intervale mai mici decât liniile majore de grilă.

  5. În caseta Interval pentru liniile minore de grilă, tastați un număr care corespunde intervalului pe care doriți să îl utilizați pentru liniile minore de grilă.

  6. Utilizați lista Gradații pentru a specifica dacă în diagramă să fie afișate gradații și cum vor fi afișate acestea. Gradațiile apar de-a lungul unei axe, pentru a facilita vizualizarea valorilor aproximative din diagramă.

 6. Alegeți una dintre următoarele:

  1. Treceți la secțiunea Axa X secundară sau Axa Y secundară.

  2. Faceți clic pe altă filă, cum ar fi fila Etichete și marcatori de date.

  3. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Axa secundară
sau
axa y secundară

O Axă X secundară este afișată de obicei în partea de sus a diagramei, în timp ce o Axă Y secundară este afișată de obicei de-a lungul părții din dreapta a diagramei.

Notă: În funcție de tipul de diagramă care este utilizat pentru diagramă, este posibil să aveți sau nu capacitatea de a afișa o axă secundară sau liniile sale de grilă.

 1. În secțiunea Axa X secundară (sau Axa Y secundară), utilizați lista Afișare axă pentru a afișa sau a ascunde o axă secundară.

  • Selectați Automată sau True pentru a afișa axa.

  • Selectați False pentru a ascunde axa.

 2. Pentru a afișa un titlu pentru axa secundară, utilizați următoarea procedură:

  1. Bifați caseta de selectare Afișare titlu axă.

  2. În caseta Titlu, tastați un nume pentru axă.

  3. Utilizați lista Font titlu pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru numele axei.

  4. Utilizați lista Aliniere pentru a specifica unde doriți să fie afișat numele axei.

 3. Pentru a afișa numele elementelor în axa secundară, utilizați următoarea procedură:

  1. Bifați caseta de selectare Afișare etichete axă.

  2. Utilizați lista Font pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru etichetele axei.

  3. Utilizați lista de culori pentru a selecta o culoare pentru etichetele axei.

  4. Pentru a modifica opțional modul de afișare a etichetelor axei, utilizați lista Format. De exemplu, aveți posibilitatea să selectați un anumit format pentru date, dacă sunt utilizate date în axă.

  5. Bifați caseta de selectare Răsturnat pentru a afișa etichete de axe în partea de sus a diagramei (nu în partea de jos a diagramei).

  6. Bifați caseta de selectare Întrețesut pentru a afișa în diagramă rânduri umbrite în fundal. Acest lucru este util dacă diagrama este mare sau conține numeroase bare sau coloane.

 4. Pentru a regla scara axei secundare, specificați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni Setări axă:

  • Bifați caseta de selectare Pornire de la zero pentru a include zero (0) în seria de valori.

  • Bifați caseta de selectare Scară logaritmică pentru a modifica scala axei astfel încât aceasta să utilizeze valori logaritmice în loc de valori reale. Acest lucru este util dacă diagrama acoperă o gamă largă de valori sau atunci când valorile spațiate în mod egal sunt numere care cresc exponențial (cum ar fi 1, 10, 100 etc.), nu valori consecutive care cresc liniar (cum ar fi 1, 2, 3 etc.).

  • Bifați caseta de selectare Margini laterale pentru a include un spațiu alb pe orice parte din primul și ultimul element din diagramă. De exemplu, dacă diagrama afișează bare verticale, aveți posibilitatea să bifați caseta de selectare Margini laterale pentru a configura ca diagrama să afișeze o spațiere între marginea diagramei și marginile primei și ultimei bare.

  • Utilizați caseta Minim pentru a specifica o valoare minimă pentru axă.

  • Utilizați caseta Maxim pentru a specifica o valoare maximă pentru axă.

 5. Pentru a afișa liniile de grilă în diagramă, utilizați următoarea procedură:

  1. Bifați caseta de selectare Afișare linii majore de grilă. Liniile majore de grilă apar sub formă de linii gri solide în diagramă și sunt utile pentru facilitarea vizualizării valorilor aproximative din diagramă.

  2. În caseta Interval pentru liniile majore de grilă, tastați un număr care corespunde intervalului pe care doriți să îl utilizați pentru liniile majore de grilă. De exemplu, dacă diagrama afișează datele în unități de 100, aveți posibilitatea să tastați 100 pentru ca intervalul să afișeze linii majore de grilă.

  3. Utilizați lista Gradații pentru a specifica dacă în diagramă să fie afișate gradații și cum vor fi afișate acestea. Gradațiile apar de-a lungul unei axe, pentru a facilita vizualizarea valorilor aproximative din diagramă.

  4. Pentru a adăuga opțional alt set de linii de grilă în diagramă, bifați caseta de selectare Afișare linii minore de grilă. Liniile minore de grilă utilizează de obicei intervale mai mici decât liniile majore de grilă.

  5. În caseta Interval pentru liniile minore de grilă, tastați un număr care corespunde intervalului pe care doriți să îl utilizați pentru liniile minore de grilă.

  6. Utilizarea Gradații listă pentru a specifica dacă și cum gradații vor fi afișate în diagramă. Gradații apar de-a lungul unei axe pentru a face mai ușor de văzut valorile din diagramă aproximativă.

 6. Alegeți una dintre următoarele:

  1. Faceți clic pe altă filă, cum ar fi fila Etichete și marcatori de date.

  2. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Etichete de date și fără marcaje

Secțiune

Procedură

Etichete

 1. Bifați caseta de selectare Afișare etichete pentru a afișa în diagramă etichete, cum ar fi valori.

 2. Utilizați lista Valoare etichetă pentru a selecta tipul de etichete pe care doriți să le afișați. De exemplu, pentru a afișa valori din sursa de date care sunt utilizate pentru diagramă, selectați Afișare valori implicite.

 3. Utilizați lista Font pentru a specifica un tip de font, o dimensiune și un stil pentru etichetele de date.

 4. Utilizați lista de culori pentru a selecta o culoare pentru etichetele de date.

 5. Pentru a modifica opțional modul de afișare a etichetelor de date, utilizați lista Format. De exemplu, aveți posibilitatea să selectați un anumit format pentru date, dacă sunt utilizate date în diagramă.

 6. Pentru a afișa opțional etichete de date într-un unghi din diagramă, în caseta Unghi etichetă, tastați un număr. Numărul pe care îl tastați corespunde numărului de grade în sensul acelor de ceasornic la care doriți să afișați etichetele de date. De exemplu, pentru a afișa etichetele de date la un unghi mic, în jos, aveți posibilitatea să tastați „10” în caseta Unghi etichetă.

 7. Utilizați lista Aliniere etichetă pentru a specifica unde doriți să apară în diagramă etichetele de date. De exemplu, pentru a afișa etichetele de date în afara valorilor de diagramă reale, selectați Exterioară în lista Aliniere etichetă.

 8. Alegeți una dintre următoarele:

  1. Treceți la secțiunea Marcatori de date.

  2. Faceți clic pe altă filă, cum ar fi fila Hyperlinkuri și sfaturi ecran.

  3. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Marcatori de date

 1. Bifați caseta de selectare Afișare marcatori pentru a evidenția punctele de date în diagramă.

 2. Utilizați lista Stil marcator pentru a selecta tipul de marcator pe care doriți să îl utilizați.

 3. În caseta Dimensiune marcator, tastați un număr pentru a specifica dimensiunea (în pixeli) marcatorilor de date pe care doriți să îi utilizați.

 4. Alegeți una dintre următoarele:

  1. Faceți clic pe altă filă, cum ar fi fila Hyperlinkuri și sfaturi ecran.

  2. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Hyperlinkuri și sfaturi ecran

Secțiune

Procedură

Hyperlinkuri și Sfaturi ecran

Aveți posibilitatea să adăugați hyperlinkuri și sfaturi ecran la trei tipuri de elemente din partea web diagramă:

 • O serie din diagramă (care corespunde barelor dintr-o diagramă bară)

 • Legenda diagramei

 • Etichetele de date din diagramă

Aveți posibilitatea să utilizați hyperlinkuri pentru a direcționa utilizatorii diagramei către alte site-uri care conțin informații suplimentare. Este posibil să utilizați sfaturi ecran pentru a afișa în diagramă comentarii sau note ca informații suplimentare.

Notă: Utilizatorii diagramei vor vedea sfaturi ecran și hyperlinkuri doar atunci când poziționează mouse-ul peste un anumit element din diagramă. De exemplu, pentru a vedea un sfat ecran de serie sau a face clic pe un hyperlink într-o diagramă bară, utilizatorul diagramei trebuie să poziționeze mouse-ul peste o bară din diagramă.

 1. Utilizați lista Serie de date pentru a selecta seria de date pentru care doriți să adăugați un hyperlink sau un sfat ecran.

  Notă:  Dacă diagrama conține o singură serie de date, lista Serie de date conține doar Implicit.

 2. Utilizați caseta Hyperlink serie pentru a specifica adresa unui site Web (URL) la un site, cum ar fi un site Web sau un site de echipă. În diagramă, hyperlinkul va fi atașat la elemente de serie, cum ar fi bare dintr-o diagramă bară.

 3. Utilizați caseta Sfat ecran de serie pentru a tasta informațiile, cum ar fi o notă, care vor fi afișate atunci când un utilizator al diagramei poziționează mouse-ul peste un element de serie, cum ar fi o bară dintr-o diagramă bară.

 4. Utilizați caseta Hyperlink legendă pentru a specifica adresa unui site Web (URL) la un site, cum ar fi un site Web sau un site de echipă. În diagramă, hyperlinkul va fi atașat la legenda diagramei.

 5. Utilizați caseta Sfat ecran de legendă pentru a tasta informațiile, cum ar fi o notă, care vor fi afișate atunci când un utilizator al diagramei poziționează mouse-ul peste legenda diagramei.

 6. Utilizați caseta Hyperlink etichetă pentru a specifica adresa unui site Web (URL) la un site, cum ar fi un site Web sau un site de echipă. În diagramă, hyperlinkul va fi atașat la etichetele de date din diagramă.

 7. Utilizați caseta Sfat ecran de etichetă pentru a tasta informațiile, cum ar fi o notă, care vor fi afișate atunci când un utilizator al diagramei poziționează mouse-ul peste o etichetă de date din diagramă.

 8. Alegeți una dintre următoarele:

  1. Faceți clic pe altă filă, cum ar fi fila Titlu și legendă.

  2. Faceți clic pe Terminare pentru a vizualiza diagrama în pagina sa.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×