Crearea unei diagrame Pivot

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

În acest articol

Despre diagramele Pivot și surse de date

Părți ale unei diagrame Pivot

Scenariul eșantion

Crearea unei diagrame Pivot

Reîmprospătarea datelor dintr-o diagramă Pivot

Filtrarea datelor într-o diagramă Pivot

Particularizarea datele din diagramă Pivot noduri

Limitați numărul de noduri în niveluri

Despre diagrame Pivot și surse de date

O diagramă Pivot este o colecție de forme aranjate într-o structură arborescentă care vă ajută să analizați și să rezumați datele într-un format vizual, ușor de înțeles. Începe ca o singură formă, denumită nod superior, care conține informațiile importate dintr-o foaie de lucru, dintr-un tabel, dintr-o vizualizare sau dintr-un cub. Nodul de nivel superior se poate separa într-un nivel de subnoduri pentru a vizualiza datele în diferite modalități.

Notă: Dacă doriți o reprezentare vizuală a fiecare rând dintr-o foaie de lucru, tabelul sau vizualizarea, dar nu trebuie să analizați sau rezumă aceste date, utilizați caracteristica de Legare date la forme din fila date . Pentru mai multe informații, consultați consolidarea datelor cu graficele de date.

Categorii, niveluri și noduri

Pentru a înțelege categoriile, nivelurile și nodurile, gândiți fiecare element în contextul sursei de date:

 • Fiecare coloană a sursei de date este fie non-numerică, fie numerică.

 • Gândiți coloanele non-numerice ca fiind categorii: cum ar fi Trimestru, Vânzător sau Număr de telefon. Oricare dintre aceste categorii poate deveni un nivel sub nodul superior. Rețineți că valorile de sub o coloană, cum ar fi Număr de telefon, pot fi numere, dar nu sunt numere care se pot totaliza sau rezuma în alt mod.

 • Gândiți coloanele numerice ca fiind date, cum ar fi numere sau valori monetare care se pot însuma sau cărora li se poate face media sau care au valori minime și maxime.

 • Gândiți fiecare nod ca fiind un grup de rânduri dintr-o sursă de date care au o valoare comună într-o anumită coloană. De exemplu, pentru categoria „Trimestru”, toate rândurile cu Trim4 se vor grupa într-un singur nod.

Surse de date

Aveți posibilitatea să utilizați următoarele surse de date pentru a crea o diagramă Pivot:

 • Registru de lucru Microsoft Office Excel

 • Bază de date Microsoft Office Access

 • Lista Microsoft SharePoint

 • Bază de date Microsoft SQL Server

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Alte surse de date OLE DB sau ODBC

Începutul paginii

Părțile unei diagrame Pivot

Părți ale unei diagrame Pivot

1. Numele diagramei Pivot

2. Nod superior al diagramei Pivot

3. Formă de împărțire

4. Legendă de date

5. Formele Trim3 și Trim4 sunt în același nivel

6. Nod cu o formă aplicată pentru impact

Începutul paginii

Scenariu-exemplu

Să presupunem că aveți o foaie de lucru Excel cu informații despre vânzări de articole sportive pentru ultimele două trimestre, așa cum se arată mai jos.

Date despre vânzări într-o foaie de calcul Excel

Trebuie să cunoașteți următoarele:

 • Ce volum de vânzări are fiecare departament?

 • Cât s-a câștigat pe fiecare trimestru?

 • Ce profit a făcut fiecare vânzător?

O diagramă Pivot poate afișa datele aranjate în trei vizualizări diferite pentru a răspunde la aceste trei întrebări.

Figura următoare arată trei modalități de vizualizare a datelor sursă pentru a răspunde la întrebări.

date repartizate 3 moduri din pivot

Începutul paginii

Crearea unei diagrame Pivot

Pentru a crea o diagramă Pivot, puteți să utilizați șablon diagramă Pivot sau puteți să inserați o formă Pivot nod în orice diagramă. Acest subiect descrie utilizând șablonul de diagramă Pivot pentru a crea o diagramă Pivot unic. Pentru informații despre inserarea Pivot nod forme în alte diagrame Visio, consultați inserarea unei diagrame Pivot în orice desen. Pentru mai multe informații despre crearea unui desen cu diagramele Pivot mai multe, consultați adăugarea mai multor diagramele Pivot la un desen.

Când creați o diagramă Pivot, Expertul selector de date vă ghidează în selectarea sursei de date. Datele se importă apoi într-un nod superior al diagramei Pivot, care se afișează în desen. Apoi extindeți nodul superior pentru a afișa datele pe care doriți să le analizați.

Notă: Este recomandabil să vă asigurați că celula de sus din fiecare coloană din foaia de lucru Excel este un titlu de coloană, nu un rând de date. Titlurile nu sunt obligatorii, dar ele fac diagrama Pivot mult mai ușor de înțeles.

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

 2. Faceți clic pe Nou, pe Afaceri, apoi faceți dublu clic pe Diagramă Pivot.

 3. Urmați pașii din Expertul selector de date.

  După ce faceți clic pe Terminare, apar următoarele trei forme în pagina de desen:

  • O legendă de date care conține informații despre sursa de date

  • O casetă text pentru numele diagramei Pivot

  • Nodul superior, care conține setul de date importate

 4. Faceți clic pe nodul superior din pagina de desen, apoi, în fereastra Diagramă Pivot, sub Adăugare categorie, faceți clic pe categoria (de obicei, o coloană din sursa de date) după care doriți să grupați datele.

  Notă: Poate fi necesară maximizarea ferestrei Diagramă Pivot pentru a vedea toate celelalte caracteristici.

Pentru a extinde mai mult subnodurile noi și a expune alte niveluri, faceți clic pe nodul pe care doriți să-l extindeți și repetați pasul 4.

Începutul paginii

Reîmprospătarea datelor dintr-o diagramă Pivot

Datele dintr-o diagramă Pivot existentă se pot reîmprospăta. Dacă desenul conține mai multe diagrame Pivot, se pot reîmprospăta toate sau numai una.

 • Pentru a reîmprospăta o diagramă Pivot, selectați-o în desen. În fila Diagramă Pivot, în grupul Date, faceți clic pe Reîmprospătare.

 • Pentru a reîmprospăta toate diagramele Pivot dintr-un desen, faceți clic pe săgeata de sub Reîmprospătare, apoi faceți clic pe Reîmprospătare totală.

Începutul paginii

Filtrarea datelor dintr-o diagramă Pivot

Fiecare nod dintr-un nivel al unei diagrame Pivot reprezintă un grup de rânduri din sursa de date care partajează o valoare comună. De exemplu, un nod pentru trimestrul patru (Trim4) conține toate datele numerice pentru rândurile care au Trim4 în coloana Trimestru.

Filtrele se pot utiliza pentru a alege ce noduri să apară pe un anumit nivel. De exemplu, dacă datele pentru primul trimestru nu vă mai interesează, aveți posibilitatea să ascundeți nodul Trim1:

 1. În fereastra Diagramă Pivot, sub Adăugare categorie, faceți clic cu butonul din dreapta pe datele (numele categoriei) pe care le filtrați, apoi faceți clic pe Configurare coloană.

 2. În Coloana configurarea caseta de dialog, sub Filtru, sub afișa datele în cazul în care: numele categoriei, selectați operațiuni în coloana din stânga sus și tastați valorile în coloana din dreapta pentru a specifica datele pe care doriți să lucrați.

  Numai nodurile cu informațiile care întrunesc criteriile selectate apar în desen.

Pentru a elimina filtrul, resetați operațiunile din coloana din extremitatea stângă a listei Locație afișare date la (Selectare operațiune).

Notă: Dacă sursa de date este un cub SQL Server Analysis Services, faceți clic dreapta pe elementul pe care doriți să filtrați, faceți clic pe Configurare dimensiuneși în caseta de dialog Configurare dimensiune , faceți clic pe Configurare nivel. În Configurarea nivel caseta de dialog, sub Filtru, sub afișează datele în cazul în care numele categoriei, selectați operațiuni în coloana din stânga sus și tastați valorile în coloana din dreapta pentru a specifica datele pe care doriți să lucrați.

Începutul paginii

Particularizarea datelor din nodurile diagramei Pivot

Când extindeți un nod de diagramă Pivot, se afișează un set implicit de date în fiecare nod. Aveți posibilitatea să modificați ce date numerice se afișează, numele datelor și ce date numerice se rezumă.

Afișarea sau ascunderea datelor specifice

Când afișați sau ascundeți date numerice (de obicei, o coloană din sursa de date), modificarea se aplică tuturor nodurile din diagrama Pivot selectată.

 1. Selectați un nod al unei diagrame Pivot.

 2. În fereastra Diagramă Pivot, sub Adăugare total, bifați sau debifați casetele de selectare pentru datele pe care doriți să le afișați sau să le ascundeți.

Modificați modalitatea de rezumare a datelor numerice

Datele implicite afișate într-un nod al diagramei Pivot este suma primei coloane din sursa de date. Aveți posibilitatea să modificați funcția de rezumare de la Sum la Average, Min, Max sau Count.

Notă: Aceasta nu se aplică la SQL Server Analysis Services.

 • În fereastra Diagramă Pivot, sub Adăugare total, faceți clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriți să-l modificați și alegeți funcția de rezumare pe care să o aplicați.

Modificarea numelor de elemente din listele Adăugare categorie și Adăugare total

 1. În fereastra Diagramă Pivot, sub Adăugare categorie sau Adăugare total, faceți clic cu butonul din dreapta pe elementele pe care le modificați, apoi faceți clic pe Configurare coloană.

 2. În caseta Nume a casetei de dialog Configurare coloană, tastați un nume nou.

  Pentru a reveni la numele inițial, faceți clic pe Utilizare nume sursă.

Începutul paginii

Limitarea numerelor de noduri în niveluri

Aveți posibilitatea să alegeți câte noduri să se afișeze într-un singur nivel sau în toate nivelurile din diagrama Pivot. Această alegere este utilă dacă lucrați cu foi de lucru, tabele sau vizualizări de dimensiuni mari și nu aveți nevoie să vedeți toate datele împărțite în noduri separate.

De exemplu, dacă doriți să afișați numai primele 5 noduri într-un nivel de vânzători sau primele 20 de noduri dintr-un nivel de comenzi.

Limitarea numerelor de noduri afișate în toate nivelurile

 1. Faceți clic pe nodul superior al diagramei Pivot pe care doriți să-l modificați.

 2. În fila Diagramă Pivot, în grupul Date, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Opțiuni de date.

 3. În caseta de dialog Opțiuni diagramă Pivot, sub Opțiuni de date, bifați caseta de selectare Limitare elemente din împărțire.

 4. În caseta Număr maxim de elemente, tastați numărul maxim de noduri pe care doriți să-l afișați.

  Pentru fiecare nivel, apare un nod nou cu puncte de suspensie (...) în bara de titlu din diagrama Pivot. Aceste forme conțin nodurile ascunse pentru fiecare nivel.

Limitarea numerelor de noduri afișate într-un singur nivel

 1. În diagramă, selectați formă de defalcare de nivelul pe care doriți să limitați.

 2. În fila Diagramă Pivot, în grupul Sortare și filtrare, faceți clic pe Sortare și filtrare.

 3. În caseta de dialog Opțiuni împărțire, sub Afișare, bifați caseta de selectare Limit items in this breakdown.

 4. În caseta Număr maxim de elemente, tastați numărul maxim de noduri de afișat.

  Un nod nou cu puncte de suspensie (...) în bara de titlu apare în diagrama Pivot. Această formă conține datele ascunse pentru acel nivel.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×