Crearea unei îmbinări de corespondență electronică

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Îmbinarea corespondenței de poștă electronică se utilizează în situațiile în care doriți să trimiteți un număr mare de mesaje care sunt aproape identice, dar care cuprind în parte câteva informații unice. De exemplu, îmbinarea corespondenței de poștă electronică se poate utiliza pentru a crea mesaje de poștă electronică particularizate care să cuprindă note personalizate sau conținuturi variate pentru fiecare client. De asemenea, este posibil să utilizați îmbinarea corespondenței de poștă electronică și pentru a crea un anunț de produs pe care să îl trimiteți primilor 100 de clienți, publicație în care cea mai mare parte a textului să fie identică, dar în care adresa de poștă electronică să fie alta pentru fiecare client.

Notă: Îmbinarea corespondenței de poștă electronică necesită utilizarea programului Microsoft Office Outlook 2007 sau a programului Microsoft Outlook Express (versiunea 5.0 sau mai recentă).

Panoul de instrumente Îmbinare corespondență electronică se utilizează pentru a crea o îmbinare de corespondență de poștă electronică. Pentru a deschide panoul de instrumente Îmbinare corespondență electronică într-o publicație nouă sau existentă, indicați spre Corespondență și cataloage în meniul Instrumente, apoi faceți clic pe Îmbinare corespondență electronică.

În acest articol

Creați sau să vă conectați la lista de destinatari

Pregătirea publicației

Crearea îmbinate publicație

Anularea unei îmbinări

Creați sau conectați-vă la o listă de destinatari

Pentru a efectua o îmbinare a corespondenței de poștă electronică, trebuie să deschideți o publicație nouă sau existentă, apoi să vă conectați la o sursă de date, adică la un fișier care conține informațiile unice pe care doriți să le includeți. Un fișier de date poate cuprinde o listă de nume și adrese de poștă electronică, date despre produse sau imagini. Fișierul de date poate fi într-o varietate de formate, între care se numără:

 • Lista Persoane de contact în Microsoft Office Outlook

 • Foi de lucru Microsoft Office Excel

 • Tabele Microsoft Office Word

 • Tabele de baze de date Microsoft Office Access

 • Fișiere text în care coloanele sunt separate prin alineate, prin virgulă, prin punct și virgulă sau prin alți separatori și în care întoarcerile de paragraf separă rândurile

Aveți posibilitatea să vă conectați la o listă sau la o sursă de date existentă sau să creați o nouă listă de destinatari. Dacă doriți să utilizați numai câteva intrări din listă la îmbinare, trebuie să filtrați lista după un criteriu specific. De asemenea, este posibil să sortați intrările în ordine alfabetică.

Notă: Dacă doriți să îmbinați imagini în paginile publicației, sursa de date trebuie să includă nume de fișiere sau căi pentru fișierele imagine pe care doriți să le îmbinați. Nu includeți fotografiile sau imaginile în sursa de date.

Utilizarea unei liste existente

 1. Sub Creare listă destinatari, faceți clic pe Se utilizează o listă existentă, apoi faceți clic pe Următorul: Creați sau conectați-vă la o listă de destinatari.

  În mod implicit, Microsoft Office Publisher depozitează sursele de date în folderul Sursele mele de date. Se poate să fie cazul să răsfoiți pentru a localiza sursa de date.

 2. În caseta de dialog Selectare sursă de date, faceți clic pe sursa de date dorită.

 3. Faceți clic pe Deschidere.

  În funcție de tipul de sursă de date selectat, este posibil să apară și alte casete de dialog care să solicite anumite informații.

  De exemplu, dacă sursa de date este un registru de lucru Microsoft Excel care conține informații pe mai multe foi de lucru, trebuie mai întâi să selectați foaia de lucru ce conține informațiile dorite, apoi să faceți clic pe OK.

  Toate persoanele de contact din listă apar în caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență, unde este posibil să filtrați și să sortați lista de destinatari de inclus în îmbinare.

Selectarea destinatarilor din Persoane de contact Outlook

 1. Sub Creare listă de destinatari, faceți clic pe Selectare din Persoane de contact Outlook, apoi faceți clic pe Următorul: Creați sau conectați-vă la o listă de destinatari.

 2. Dacă vi se solicită să alegeți un profil de corespondență, faceți clic pe profilul dorit, apoi faceți clic pe OK.

 3. În caseta de dialog Selectare persoane de contact, faceți clic pe lista de persoane de contact dorită, apoi faceți clic pe OK.

  Toate persoanele de contact din folder apar în caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență, unde este posibil să filtrați și să sortați lista de destinatari de inclus în îmbinare.

Tastarea unei liste noi

Dacă nu aveți deja o listă la care să vă conectați, aveți posibilitatea să creați o listă nouă.

 1. Sub Creare listă de destinatari, faceți clic pe Tastați o listă nouă, apoi faceți clic pe Următorul: Creați sau conectați-vă la o listă de destinatari.

 2. În caseta de dialog Listă de adrese nouă, adăugați toate titlurile de câmpuri sau de coloane necesare.

  Cum?

  În caseta de dialog Listă de adrese nouă, faceți clic pe Particularizare coloane, apoi efectuați oricare dintre acțiunile următoare:

  • Pentru a adăuga un câmp, faceți clic pe numele câmpului pe care doriți să îl adăugați, apoi faceți clic pe Adăugare.

  • Pentru a elimina un câmp, faceți clic pe numele câmpului pe care doriți să îl eliminare, apoi faceți clic pe Eliminare.

  • Pentru a redenumi un câmp, faceți clic pe numele câmpului pe care îl redenumiți, apoi, în caseta de dialog Redenumire câmp, tastați noul nume în caseta text Către.

  • Pentru a muta un câmp în sus sau în jos în listă, faceți clic pe numele câmpului pe care intenționați să îl mutați, apoi faceți clic pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos, până când acesta se amplasează în poziția dorită.

 3. Tastați informațiile pentru prima intrare în câmpurile relevante, inclusiv adresa de poștă electronică a destinatarului. Nu este necesar să completați fiecare câmp.

 4. Atunci când terminați de introdus informațiile pentru prima intrare, faceți clic pe Intrare nouă.

 5. Repetați pașii 3 și 4 până când ați terminat de adăugat intrări, apoi faceți clic pe OK.

 6. În caseta de dialog Salvare listă de adrese, tastați un nume pentru lista de adrese în caseta Nume fișier, apoi selectați un folder în care să se salveze lista.

  În mod implicit, Microsoft Office Publisher salvează listele de adrese în folderul Sursele mele de date. Se recomandă să păstrați aici listele de adrese, deoarece Sursele mele de date este, de asemenea, folderul implicit în care Publisher caută surse de date.

  Toate persoanele de contact din lista nouă apar în caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență, unde este posibil să filtrați și să sortați lista de destinatari de inclus în îmbinare.

Selectarea destinatarilor

În caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență, se pot selecta destinatarii de inclus în îmbinare. Bifați caseta de selectare din dreptul fiecărui destinatar pe care doriți să îl includeți și debifați caseta de selectare de lângă fiecare destinatar pe care îl excludeți.

Bifați sau debifați toate intrările din listă

 • Bifați sau debifați caseta de selectare în rândul titlu.

Pentru a utiliza doar câteva intrări din listă la îmbinare, se poate filtra lista după un anumit câmp sau criteriu. După filtrarea listei, se pot utiliza casetele de selectare pentru a include și exclude înregistrări.

Filtrarea intrări în listă

 1. Faceți clic pe săgeata de lângă titlul coloanei elementului după care doriți să se efectueze filtrarea.

 2. Faceți clic pe una din variantele disponibile:

  • (Necompletate) afișează toate înregistrările în care câmpul corespunzător este necompletat.

  • (Completate) afișează toate înregistrările în care câmpul corespunzător conține informații.

  • (Complex) deschide caseta de dialog Filtrare și sortare, care se poate utiliza pentru a filtra după mai multe criterii. Altă posibilitate de deschidere a casetei de dialog Filtrare și sortare este să faceți clic pe Filtrare sub Ajustare listă de destinatari, în caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență.

   Sfat: Dacă sursa de date conține mai multe înregistrări care partajează aceleași informații în câteva dintre câmpuri dacă există zece sau mai puține valori unice într-o coloană, este posibil să filtrați în funcție de o informație specificată. De exemplu, dacă există mai multe adrese care listează Australia ca țară/regiune, este posibil să filtrați după Australia.

   Caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență afișează doar înregistrările care corespund criteriilor impuse. Pentru a afișa din nou toate înregistrările, faceți clic pe (Toate).

Dacă doriți să vedeți înregistrările din listă în ordine alfabetică, trebuie să le sortați.

Sortare intrări în listă

 • În caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență, faceți clic pe titlul coloanei care aparține elementului după care doriți să se efectueze sortarea.

  De exemplu, dacă doriți afișarea listei alfabetic după numele de familie, faceți clic pe titlul coloanei Nume.

 • Pentru sortarea prin utilizarea mai multor criterii de sortare, faceți clic pe Sortare sub Ajustare listă destinatari, în caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență. În caseta de dialog Filtrare și sortare selectați criteriile după care doriți să se efectueze sortarea.

Faceți clic pe OK pentru a reveni la panoul de activitate Îmbinare corespondență electronică.

Începutul paginii

Pregătiți publicația

O îmbinare a corespondenței de poștă electronică îmbină un mesaj care cuprinde informații identice în fiecare copie și unul sau mai mulți substituenți pentru informațiile unice din fiecare copie. După crearea publicației, inserați orice text suplimentar care doriți să apară în fiecare versiune a publicației de îmbinare a corespondenței de poștă electronică, cum ar fi o formulă de salut și substituenții pentru informațiile unice, cum ar fi numele destinatarilor.

Inserați o casetă text dacă nu ați inserat-o deja, tastați textul care să apară în fiecare versiune a publicației de îmbinare a corespondenței de poștă electronică și adăugați substituenții pentru informațiile unice.

Inserarea unei casete text

 1. Pe bara de instrumente obiecte , faceți clic pe Caseta Text Imagine buton .

 2. Indicați spre locația din publicație unde să apară un colț al casetei text, apoi glisați pe diagonală până când caseta text capătă dimensiunea dorită.

Inserarea textului în fiecare versiune

 • Faceți clic în caseta text, apoi tastați textul care să apară în fiecare versiune a publicației de îmbinare a corespondenței de poștă electronică.

Inserarea câmpurilor de date în publicație

 1. În publicația de îmbinare a corespondenței de poștă electronică, faceți clic în caseta text în care inserați câmp de date.

 2. Inserați oricare dintre următoarele:

  Câmpurile de adrese

  În panoul de activitate Îmbinare corespondență electronică (Pregătiți publicația), din lista de sub Pregătiți publicația, glisați câmpul pe care doriți să îl includeți în caseta text pe care ați creat-o pentru acesta.

  Notă: 

  • Altă posibilitate este să faceți clic pe Câmpuri adresă sub Mai multe elemente, apoi, în caseta de dialog Inserare câmp adresă, să faceți clic pe fiecare adresă pe care doriți să o includeți.

  • Dacă numele câmpurilor de date din sursa de date nu se potrivesc cu numele câmpurilor utilizate de Publisher pentru câmpurile adresă, se poate să fie cazul să faceți clic pe Potrivire câmpuri în caseta de dialog Inserare câmp adresă. În caseta de dialog Potrivire câmpuri, utilizați listele verticale, pentru a selecta câmpurile din sursa de date care corespund câmpurilor din Publisher.

  Hyperlinkul personalizate

  1. În panoul de activitate Îmbinare corespondență electronică (Pregătiți publicația), sub Mai multe elemente, faceți clic pe Inserare hyperlink personalizat.

  2. În caseta de dialog Inserare hyperlink personalizat, tastați textul care să se afișeze și adresa site-ului Web la care să se deplaseze destinatarii atunci când fac clic pe hyperlink.

  3. Dacă doriți să inserați un câmp de date în textul afișat, faceți clic pe caseta textului afișat în care inserați câmpul de date, apoi, în lista din partea dreaptă, faceți clic pe câmpul de date pe care îl inserați.

   Notă: Dacă inserați un câmp de date, aveți posibilitatea să specificați un text de afișare substituent și o adresă Web pentru toate intrările vide care corespund câmpului de date inserat. Bifați casetele de selectare Se utilizează text implicit pentru intrările necompletate și Se utilizează hyperlink implicit pentru intrările necompletate și tastați textul substituent și adresa Web.

  Câmp de imagine

  1. În panoul de activitate Îmbinare corespondență electronică (Pregătiți publicația), sub Mai multe elemente, faceți clic pe Câmp imagine.

  2. În caseta de dialog Inserare câmp imagine, faceți clic pe câmpul care corespunde listei de nume de fișiere imagine pe care doriți să o inserați.

  Linie de salut

  1. În panoul de activitate Îmbinare corespondență electronică (Pregătiți publicația), sub Mai multe elemente, faceți clic pe Linie de întâmpinare.

  2. În caseta de dialog Inserare linie de întâmpinare, selectați formatul liniei de întâmpinare. Fiecare format de linie de întâmpinare cuprinde formula de salut, formatul de nume și punctuația utilizată.

  3. Selectați textul care să apară dacă Publisher nu poate interpreta numele unui destinatar - de exemplu, dacă sursa de date nu conține niciun nume și niciun prenume pentru un destinatar, numai numele companiei.

   Notă: Dacă numele câmpurilor de date din sursa de date nu se potrivesc cu numele câmpurilor utilizate de Publisher pentru linia de întâmpinare, se poate să fie cazul să faceți clic pe Potrivire câmpuri în caseta de dialog Linie de întâmpinare. În caseta de dialog Potrivire câmpuri, utilizați listele verticale, pentru a selecta câmpurile din sursa de date care corespund câmpurilor din Publisher.

Formatarea câmpurilor de date

Dacă doriți, se poate să aplicați formatări de text la câmpurile de date și la oricare alt text adăugat (cum ar fi formula de întâmpinare Salut sau formula Dragă), pentru a modifica aspectul datelor îmbinate. Pentru a formata datele îmbinate, trebuie să formatați câmpurile de date din publicația de îmbinare a corespondenței de poștă electronică.

 1. În publicația de îmbinare a corespondenței de poștă electronică, selectați câmpul care conține informațiile pe care intenționați să le formatați.

 2. În meniul Format, faceți clic pe Font, apoi selectați opțiunile dorite.

Examinarea datelor despre destinatari în câmpurile de date din publicație

Acum este posibil să vedeți cum va arăta publicația cu datele din câmpurile de date îmbinate.

 1. Pentru a examina publicația, alegeți oricare dintre variantele următoare:

  • Pentru a examina intrările în ordine, așa cum va apărea în publicației îmbinate, faceți clic pe butoanele de navigare sub examinare destinatar în Îmbinare corespondență electronică activitate panoul butonul Înainte butonul Înapoi .

   Informațiile din prima înregistrare a sursei de date populează câmpurile de date. Nu este posibil să editați intrările sursei de date pe paginile publicației, dar este posibil să formatați, să mutați sau să ștergeți câmpuri.

  • Pentru a găsi și examina o anumită intrare din sursa de date, faceți clic pe Găsire destinatar, apoi introduceți criteriile de căutare în caseta de dialog Găsire intrare.

 2. Dacă este necesar, modificați lista de destinatari. Alegeți oricare dintre următoarele variante disponibile:

  • Pentru a exclude din îmbinare un anumit destinatar, faceți clic pe Excludere destinatar.

  • Pentru a modifica lista de destinatari, faceți clic pe Editare listă de destinatari și efectuați modificările dorite în caseta de dialog Destinatari îmbinare corespondență.

 3. După ce terminați publicația de îmbinare a corespondenței de poștă electronică și inserați toate câmpurile de îmbinare, faceți clic pe Salvare ca în meniul Fișier. Tastați un nume pentru publicație în caseta Nume fișier, apoi faceți clic pe Salvare.

 4. Faceți clic pe Următorul: Crearea publicației de îmbinare a corespondenței.

Începutul paginii

Crearea publicației de îmbinare a corespondenței

În panoul de activitate Îmbinare corespondență electronică, sub Selectare ieșire îmbinare corespondență de poștă electronică, aveți posibilitatea să:

 • Trimiteți publicația de îmbinare ca mesaj de poștă electronică.

 • Examinați publicația îmbinată (pentru a vedea cum va arăta aceasta când trimiteți toate versiunile și pentru a remedia problemele potențiale).

Examinarea publicației îmbinate

 1. Faceți clic pe Examinare poștă electronică.

 2. Faceți clic pe butoanele Următorul și Anteriorul, pentru a examina cum va apărea fiecare mesaj de poștă electronică după expediere.

  Notă: Dacă Verificatorul de design găsește probleme care pot bloca terminarea îmbinării corespondenței de poștă electronică, primiți o notificare sub Examinare poștă electronică, în panoul de activitate Îmbinare corespondență electronică. Pentru a vedea și remedia problemele potențiale, faceți clic pe Verificatorul de design.

Începutul paginii

Trimiterea publicației îmbinate

 1. Faceți clic pe Trimitere mesaj de poștă electronică.

 2. În caseta de dialog Îmbinare pentru poștă electronică, selectați câmpul de destinatari din lista verticală Către. În majoritatea cazurilor, opțiunea corectă pentru îmbinarea corespondenței de poștă electronică este Adresă de poștă electronică.

 3. Sub Subiect, tastați linia de subiect. Sub Elemente de inserat, faceți clic pe toate câmpurile de date pe care doriți să le inserați în linia de subiect.

 4. Faceți clic pe Opțiuni pentru a specifica alte opțiuni dorite, cum ar fi Cc sau Bcc sau să trimiteți atașări destinatarilor.

 5. Faceți clic pe Trimitere

  Se deschide caseta de dialog Trimitere mesaje de poștă electronică îmbinate, pentru a se confirma corespondența, vizualizând lista de destinatari către care s-a trimis sau nu mesajul de poștă electronică.

Începutul paginii

Revocarea unei îmbinări

O îmbinare se poate revoca oricând înainte de trimiterea mesajelor de poștă electronică îmbinate, pentru a deconecta publicația de îmbinare a poștei electronice de la sursa sa de date.

 1. În meniul Instrumente, indicați spre Corespondențe și cataloage, apoi faceți clic pe Anulare îmbinare.

 2. Când sunteți întrebat dacă doriți să anulați îmbinarea, faceți clic pe Da.

Publicația este deconectată de la sursa de date.

Notă: Dacă revocați o îmbinare a corespondenței de poștă electronică, câteva câmpuri de date sunt transformate în text, în timp ce blocurile de adrese, câmpurile adresă și liniile de întâmpinare rămân câmpuri de date active.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×