Crearea tabelelor într-o bază de date

Când creați o bază de date, stocați datele în tabele — liste de rânduri și coloane bazate pe subiecte. De exemplu, creați un tabel Persoane de contact pentru a stoca o listă de nume, adrese și numere de telefon, sau un tabel Produse pentru a stoca informațiile despre produse. Proiectarea unei baze de date trebuie începută întotdeauna prin crearea tabelelor sale mai întâi — chiar înainte de acrea orice obiecte ale bazei de date.

Acest articol descrie modul de creare a tabelelor. Veți afla despre cum se creează un tabel, cum se adaugă câmpuri la tabel și cum se setează cheia primară a tabelului. De asemenea, veți afla despre tipurile de date și cum se setează proprietățile pentru câmpuri și tabele.

Înainte de crea tabele, trebuie să examinați cu atenție cerințele și să planificați structura bazei de date, pentru a descoperi ce este necesar pentru tabelele dvs. Pentru o introducere în planificarea și proiectarea unei baze de date, consultați articolul Elemente de bază în proiectarea unei baze de date.

În acest articol

Ce este un tabel?

Crearea unui tabel nou

Crearea unui tabel pe baza unui șablon de tabel

Importul unui tabel sau legarea la un tabel

Crearea unui tabel pe baza unei liste SharePoint

Adăugarea câmpurilor în modul de vizualizare Foaie de date

Adăugarea câmpurilor prin utilizarea șabloanelor de câmpuri

Adăugarea unui câmp dintr-un tabel existent

Setarea tipului de date al unui câmp în vizualizarea Foaie de date

Salvarea unui tabel

Setarea cheii primare

Setarea proprietăților unui câmp

Setarea proprietăților unui tabel

Ce este un tabel?

Un tabel conține date despre un anumit subiect, cum ar fi clienții sau produsele. Fiecare înregistrare dintr-un tabel conține informații despre un element, cum ar fi un anumit angajat. O înregistrare este compusă din câmpuri, cum ar fi numele, adresa și numărul de telefon. O înregistrare este denumită în mod obișnuit rând, iar un câmp este denumit coloană.

Tabelul Clienți afișând aspectul înregistrărilor și a câmpurilor

1. Înregistrare sau rând

2. Câmp sau coloană

Baza dvs. de date poate conține mai multe tabele, fiecare cu informații referitoare la anumit subiect. Fiecare tabel poate conține mai multe câmpuri de diferite tipuri, inclusiv text, numere, date și imagini.

Următoarea listă afișează exemple obișnuite de tabele.

 • Un tabel client care listează clienții firmei și adresele lor

 • Un catalog de produse pe care le vindeți, inclusiv prețurile și imaginile pentru fiecare element

 • Un tabel de activități care urmărește activitățile și datele scadente

 • Un inventar de echipament sau stoc disponibil

Planificați și proiectați baza dvs. de date cu grijă, pentru a nu exista erori și nu face prea multe modificări ulterior. Pentru informații despre planificarea și proiectarea bazei dvs. de date, consultați articolul Elemente de bază în proiectarea unei baze de date.

Începutul paginii

Crearea unui tabel nou

O bază de date simplă, cum ar fi o listă de persoane de contact, utilizează de obicei un singur tabel. Multe alte baze de date utilizează însă mai multe tabele. Când creați o bază nouă de date, creați un fișier nou pe computerul dvs. care funcționează ca depozit pentru toate obiectele din baza de date, inclusiv tabelele.

Aveți posibilitatea să creați un tabel prin crearea unei baze de date, prin inserarea unui tabel într-o bază de date existentă sau prin importul unui tabel ori legarea la un tabel dintr-o altă sursă de date  — cum ar fi un registru de lucru Microsoft Office Excel 2007, un document Microsoft Office Word 2007, un fișier text sau o altă bază de date. Când creați o bază de date nouă necompletată, se inserează automat un tabel nou necompletat. Se pot introduce apoi date pentru a defini câmpurile.

Crearea unui tabel nou într-o bază de date nouă

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Nou.

 2. În caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier. Pentru a modifica locația, faceți clic pe pictograma folderului pentru a răsfoi.

 3. Faceți clic pe Creare.

  Se deschide baza nouă de date, apoi se creează și se deschide un tabel nou denumit Tabel1 în vizualizarea Foaie de date.

Crearea unui tabel nou într-o bază de date existentă

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

  Imagine Panglică Access

  Se inserează un tabel nou în baza de date și se deschide în vizualizarea Foaie de date.

Începutul paginii

Crearea unui tabel pe baza unui șablon de tabel

Pentru a crea un tabel Persoane de contact, Activități, Probleme, Evenimente sau Active, se recomandă să începeți cu șabloanele de tabel pentru aceste subiecte, care sunt furnizate cu Office Access 2007. Șabloanele de date au fost proiectate să fie compatibile cu listele Windows SharePoint Services 3.0 cu același nume.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Șabloane tabel, apoi selectați unul dintre șabloanele disponibile din listă.

  Imagine Panglică Access

  Se inserează un tabel nou, bazat pe șablonul de tabel selectat.

Începutul paginii

Importul unui tabel sau legarea la un tabel

Aveți posibilitatea să creați un tabel importând informații sau creând legături către informații aflate în altă parte. De exemplu, se pot importa sau lega informații dintr-un registru de lucru Excel, listă SharePoint sau fișier XML, dintr-o altă bază de date Access. Un folder Microsoft Office Outlook 2007 și un număr de alte surse. Când importați informații, creați o copie a acestora într-un tabel nou din baza de date curentă. Când creați o legătură către informații, creați un tabel legat în baza de date curentă care reprezintă o legătură directă la informațiile existente în altă parte. Astfel, când modificați datele din tabelul legat, modificați și datele din sursa originală (cu anumite excepții   consultați nota de mai jos). Când se modifică informațiile în sursa originală prin utilizarea altui program, modificările vor fi vizibile în tabelul legat.

Notă   Uneori, nu se pot efectua modificări în sursa de date prin intermediul unui tabel legat, îndeosebi când sursa de date este un registru de lucru Excel.

Crearea unui tabel nou prin import sau prin legarea la date externe

 1. Pentru a utiliza o bază de date existentă, în meniul Fișier, faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. Pentru a crea o bază de date nouă, în meniul Fișier, faceți clic pe Nou.

  • În caseta text Nume fișier, tasați un nume de fișier. Pentru a modifica locația, faceți clic pe pictograma folder.

  • Faceți clic pe Creare.

   Se deschide baza nouă de date, apoi se creează și se deschide un tabel nou denumit Tabel1 în vizualizarea Foaie de date.

 4. În fila Date externe, în grupul Import, faceți clic pe una din sursele de date disponibile.

  Imagine Panglică Access

 5. Urmați instrucțiunile din casetele de dialog.

  Access creează tabelele noi și le afișează în Panoul de navigare.

Notă   De asemenea, aveți posibilitatea să importați dintr-o listă SharePoint sau să creați o legătură la o listă SharePoint prin utilizarea unei comenzi din fila Creare. Consultați următoarea secțiune pentru instrucțiuni detaliate.

Începutul paginii

Crearea unui tabel pe baza unei liste SharePoint

Aveți posibilitatea să creați un tabel în baza dvs. de date care importă o listă SharePoint sau creează o legătură la o listă SharePoint. Lista poate să existe deja, caz în care poate fi importată sau se poate crea o legătură la ea, sau se poate crea o listă nouă, particularizată, sau o listă nouă care se bazează pe un șablon predefinit. Șabloanele predefinite din Office Access 2007 includ Persoane de contact, Activități, Probleme și Evenimente.

Mai întâi, deschideți baza de date în care doriți să creați tabelul.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Liste SharePoint.

  Imagine Panglică Access

Apoi, efectuați una din următoarele:

Crearea unei liste pe baza unui șablon

 1. Faceți clic pe Persoane de contact, Activități, Probleme sau pe Evenimente.

 2. În caseta de dialog Creare listă nouă, tastați URL-ul pentru site-ul SharePoint unde doriți să se situeze lista. De asemenea, introduceți numele noii liste SharePoint și descrierea sa.

 3. Dacă doriți ca tabelul legat să se deschidă după ce este creat, bifați caseta de selectare Se deschide lista la terminare (este bifată în mod implicit). Dacă nu doriți aceasta, debifați caseta de selectare.

 4. Faceți clic pe OK.

Crearea unei liste noi particularizate

 1. Faceți clic pe Particularizare.

 2. În caseta de dialog Creare listă nouă, tastați URL-ul pentru site-ul SharePoint unde doriți să se situeze lista. De asemenea, introduceți numele noii liste SharePoint și descrierea sa.

 3. Dacă doriți ca tabelul legat să se deschidă după ce este creat, bifați caseta de selectare Se deschide lista la terminare (este bifată în mod implicit). Dacă nu doriți aceasta, debifați caseta de selectare.

 4. Faceți clic pe OK

Importul datelor dintr-o listă existentă

 1. Faceți clic pe Listă SharePoint existentă.

 2. În caseta de dialog Preluare date externe, tastați URL-ul site-ului SharePoint care conține lista.

 3. Faceți clic pe Se importă datele sursă într-un tabel nou din baza de date curentă.

 4. Faceți clic pe Următorul.

 5. Bifați casetele de selectare de lângă listele SharePoint pe care doriți să le importați.

 6. Faceți clic pe OK.

Legarea la o listă existentă

 1. Faceți clic pe Listă SharePoint existentă.

 2. În caseta de dialog Preluare date externe, tastați URL-ul site-ului SharePoint care conține lista.

 3. Faceți clic pe Se face legătura la sursa de date prin crearea unui tabel legat.

 4. Faceți clic pe Următorul.

 5. Bifați casetele de selectare de lângă listele SharePoint la care doriți să creați legături.

 6. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Adăugarea câmpurilor în modul de vizualizare Foaie de date

Elementele cu informații pe care doriți să le urmăriți se stochează în câmpuri (denumite și coloane). De exemplu, într-un tabel Persoane de contact aveți posibilitatea să creați câmpuri pentru Prenume, Nume, Număr de telefon și Adresă, printre altele. Pentru un tabel Produse, aveți posibilitatea să creați câmpuri denumite Nume produs, ID produs și Preț.

Este important să selectați câmpurile cu atenție. De exemplu, nu este o idee bună să creați un câmp pentru a stoca o valoare calculată. De obicei, Office Access 2007 poate calcula respectivele valori atunci când este necesar. Când alegeți câmpurile, încercați să stocați informațiile în cele mai mici unități utile care le compun. De exemplu, în loc să creați un câmp NumePrenume, creați două câmpuri, Nume și Prenume. În general, dacă trebuie să efectuați raportări, sortări, căutări sau calculări în legătură cu un element, puneți-l într-o coloană în mod individual. Pentru mai multe informații despre proiectarea unei baze de date și alegerea câmpurilor, consultați articolul Elemente de bază în proiectarea bazelor de date.

Un câmp deține anumite caracteristici definitorii. De exemplu, fiecare câmp are un Nume care îl identifică în mod unic în cadrul tabelului. Un câmp are, de asemenea, un tip de date, care este ales pentru a se potrivi cu informațiile care se stochează. Tipul de date determină valorile care pot fi stocate și operațiunile care pot fi efectuate, cât și spațiul alocat pentru fiecare valoare. Fiecare câmp are un grup asociat de setări denumite proprietăți, care definesc caracteristicile de aspect sau comportament ale câmpului. De exemplu, proprietatea Format definește structura de afișare a unui câmp,  — adică aspectul său când va fi afișat.

Când creați un tabel nou, tabelul se deschide în modul de vizualizare Foaie de date. Aveți posibilitatea să adăugați imediat un câmp prin introducerea unor informații în coloana Adăugare câmp nou.

Foaie de date cu coloana Adăugare câmp nou

Adăugarea unui câmp nou la un tabel existent

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe unul din tabelele disponibile pentru a-l deschide.

 4. Tastați datele în celula aflată sub antetul coloanei Adăugare câmp nou.

Adăugarea unui câmp nou la un tabel nou

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel.

  Imagine Panglică Access

  Access inserează un tabel nou în baza de date și îl deschide în vizualizarea Foaie de date.

 4. Tastați datele în celula aflată sub antetul coloanei Adăugare câmp nou.

Când introduceți date într-o coloană nouă, Office Access 2007 utilizează informațiile tastate pentru a recunoaște tipul de date potrivit pentru acel câmp. De exemplu, dacă introduceți o dată în câmp, cum ar fi 01.01.2006, Office Access 2007 observă informațiile introduse, le recunoaște ca fiind o dată, apoi setează tipul de date al câmpului la Dată/oră. Dacă Access nu deține suficiente informații din cele pe care le-ați introdus pentru a deduce tipul de date, tipul de date se setează la Text.

Următorul tabel arată cum funcționează modul de detectare automată a tipului de date în vizualizarea Foaie de date.

Dacă tastați:

Office Access 2007 creează un câmp cu tipul de date:

Ion

Text

http://www.contoso.com

Se poate utiliza orice prefix de protocol Internet. De exemplu, http://, https:// și mailto: sunt prefixe valide.

Hyperlink

50000

Număr, Întreg lung

50.000

Număr, Întreg lung

50.000,99

Număr, Dublă precizie

50000,389

Număr, Dublă precizie

31.12.2006

Formatul de dată și oră recunoscut este cel al setărilor regionale.

Dată/Oră

31 decembrie 2006

Dată/Oră

10:50:23

Dată/Oră

10:50 am

Dată/Oră

17:50

Dată/Oră

94,40 lei

Simbolul monetar recunoscut este cel din setările regionale.

Simbol monetar

21,75

Număr, Dublă precizie

123,00%

Număr, Dublă precizie

3,46E+03

Număr, Dublă precizie


În plus față de determinarea tipului de date, Office Access 2007 poate seta proprietatea Format în funcție de ce anume introduceți. De exemplu, dacă tastați 10:50 am, Access setează tipul de date Dată/Oră și proprietatea Format la Oră fmt. mediu.

Dacă doriți să setați în mod explicit tipul de date și formatul pentru un câmp, înlocuind selecția făcută de Office Access 2007, aveți posibilitatea să faceți aceasta utilizând comenzile din grupul Tip de date și formatare în fila Foaie de date.

Setarea explicită a tipului de date

 1. În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, faceți clic pe Tip de date.

  Imagine panglică Access

 2. Faceți clic pe tipul de date dorit.

Setarea explicită a formatului

 1. În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, faceți clic pe Format.

 2. Faceți clic pe formatul dorit.

Când adăugați un câmp prin tastarea informațiilor în celula de sub antetul Adăugare câmp nou, Office Access 2007 atribuie automat un nume acelui câmp. Aceste nume încep cu Câmp1 pentru primul câmp, Câmp2 pentru al doilea, și așa mai departe. Este recomandat să utilizați nume mai descriptive pentru numele de câmpuri. Dacă doriți să modificați denumirea câmpului, faceți clic cu butonul din dreapta pe antetul său, apoi faceți clic pe Redenumire coloană în meniul de comenzi rapide.

Numele câmpurilor pot conține până la 64 de caractere (litere și numere), incluzând spațiile. Se recomandă să denumiți câmpurile în mod descriptiv, astfel încât să le identificați cu ușurință când vizualizați sau editați înregistrările. De exemplu, se pot utiliza nume de câmpuri cum ar fi Nume, Adresă sau Telefon domiciliu.

Începutul paginii

Adăugarea câmpurilor prin utilizarea șabloanelor de câmpuri

Uneori este mai simplu să alegeți dintr-o listă predefinită de câmpuri, mai degrabă decât să creați un câmp în mod manual. Aveți posibilitatea să utilizați panoul Șabloane câmpuri a alege dintr-o listă de câmpuri predefinite. Office Access 2007 este furnizat cu o serie de șabloane de câmpuri încorporate, care pot economisi un volum considerabil de timp la crearea câmpurilor. Pentru a crea câmpuri noi utilizând un șablon de câmpuri, afișați panoul Șabloane de câmp, apoi glisați și fixați unul sau mai multe șabloane în tabelul deschis în vizualizarea Foaie de date.

Un șablon de câmp este un set predefinit de caracteristici și proprietăți care descrie un câmp. Definirea șablonului de câmp include o definire a numelui, a tipului de date, o setare a proprietății de formatare a câmpului și un număr de alte proprietăți de câmp care, luate împreună, formează un model care servește ca bază pentru crearea unui câmp nou.

 1. Asigurați-vă că tabelul dvs. este în modul de vizualizare Foaie de date.

 2. În fila Foaie de date, în grupul Câmpuri și coloane, faceți clic pe Câmp nou.

  Imaginea panglicii Access

  Se afișează panoul Șabloane de câmp.

 3. Selectați unul sau mai multe câmpuri în panoul Șabloane de câmp, apoi glisați-le în tabel. Când se afișează linia de inserare, fixați câmpurile în poziția respectivă.

  Câmpurile se afișează în foaia de date.

Șabloanele de câmp sunt modele. Ele furnizează o bază pentru crearea unui câmp nou. Însă un câmp nou poate fi creat și altfel decât plecând de la elementele de bază. În plus față de posibilitatea de a crea un câmp nou plecând de la un șablon de câmp, aveți posibilitatea să creați un câmp nou dintr-un câmp care se află într-un alt tabel.

Începutul paginii

Adăugarea unui câmp dintr-un tabel existent

Dacă utilizați o bază de date care conține mai multe tabele, aveți posibilitatea să adăugați un câmp dintr-un alt tabel. De fapt, există șanse mari ca unele dintre acele tabele să fie asemănătoare. Într-o bază de date relațională, informațiile se stochează în tabele bazate pe subiecte diferite, apoi se definesc relații pentru a furniza sistemului de gestionare a bazei de date elementele necesare pentru a aduna informațiile după cum este nevoie. Office Access 2007 permite crearea unui câmp nou prin adăugarea sa dintr-un tabel asemănător sau prin adăugarea sa dintr-un tabel pentru care nu ați creat o relație. Adăugarea câmpului se face prin utilizarea Listei de câmpuri, care afișează câmpurile disponibile în alte tabele din baza de date.

Panoul Listă câmpuri

Deschiderea Panoului Listă de câmpuri

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul în care doriți să adăugați câmpul existent.

  Tabelul se deschide în vizualizare Foaie de date.

 4. În fila Foaie de date, în grupul Câmpuri și coloane, faceți clic pe Adăugare câmpuri existente.

  Imaginea panglicii Access

  Se va afișa panoul Listă de câmpuri.

Panoul Listă de câmpuri afișează toate celelalte tabele din baza dvs.de date, grupate în categorii. Când lucrați cu un tabel în modul de vizualizare Foaie de date, se afișează două categorii în panoul Listă de câmpuri: Câmpuri disponibile în tabelele corelate și Câmpuri disponibile în alte tabele. Prima categorie afișează toate tabelele cu care există o relație la tabelul curent. A doua categorie afișează toate tabelele cu care tabelul curent nu are nicio relație.

Pentru mai multe informații despre relațiile tabel, consultați articolulCrearea, editarea sau ștergerea unei relații.

Când faceți clic pe semnul (+) aflat lângă un tabel, vedeți o listă a tuturor câmpurilor disponibile din acel tabel. Pentru a adăuga un câmp la tabel, glisați și fixați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabel în modul de vizualizare Foaie de date.

Adăugarea unui câmp din panoul Listă de câmpuri

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Deschidere.

 2. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date.

 3. În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabelul în care doriți să adăugați câmpul existent.

  Tabelul se deschide în vizualizarea Foaie de date.

 4. În fila Foaie de date, în grupul Câmpuri și coloane, faceți clic pe Adăugare câmpuri existente.

  Imaginea panglicii Access

  Se afișează panoul Listă de câmpuri.

 5. Faceți clic pe semnul plus (+) de lângă tabel pentru a afișa lista de câmpuri din tabelul respectiv.

 6. Glisați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabelul aflat în vizualizarea Foaie de date.

 7. Când se afișează linia de inserare, fixați câmpul în poziție.

  Linia de inserare pentru inserarea unui câmp din panoul Listă câmpuri

  Pornește expertul Căutare.

 8. Urmați instrucțiunile pentru a parcurge expertul.

  După ce ați terminat expertul, câmpul se afișează în tabel în vizualizarea Foaie de date.

Notă   Când glisați și fixați un câmp dintr-un tabel neasemănător și parcurgeți expertul Căutare, se creează automat o relație unu-la-mai-mulți între tabelul din panoul Listă de câmpuri și tabelul pe care l-ați deschis.

Începutul paginii

Setarea tipului de date al unui câmp în vizualizarea Foaie de date

Office Access 2007 are performanțe bune în detectarea automată a tipului de date pentru un câmp pe care îl creați în vizualizarea Foaie de date. Cu toate acestea, uneori este posibil să fie necesară înlocuirea unei decizii luate de Acces. De exemplu, este posibil să aveți ID-uri de produse existente care servesc la identificarea produselor pe care le vindeți. Dacă tastați un ID numeric, cum ar fi 1003, într-un tabel în modul de vizualizare Foaie de date, caracteristica de detectare automată de tip de date setează un tip de date numeric pentru acel câmp. Cu toate acestea, tipurile de date numerice trebuie utilizate numai pentru câmpurile care sunt implicate în calcule aritmetice. În mod normal, identificatorii precum ID-urile de produse ar trebui stocați ca tip de date Text.

Dacă doriți să setați în mod explicit tipul de date și formatul pentru un câmp, înlocuind selecția făcută de Office Access 2007, aveți posibilitatea să faceți aceasta utilizând comenzile din grupul Tip de date și formatare în fila Date.

Setarea explicită a tipului de date

 1. În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, faceți clic pe Tip de date.

  Imagine panglică Access

 2. Faceți clic pe tipul de date dorit.

Utilizați următorul tabel pentru a determina tipul de date corect.

Setarea explicită a formatului

 1. În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, faceți clic pe Format.

 2. Faceți clic pe formatarea dorită.

Următorul tabel descrie tipurile de date disponibile pentru câmpuri în Office Access 2007.

Tipul de date

Stochează

Dimensiune

Text

Caractere alfanumerice

De utilizat pentru text sau text și numere care nu se utilizează pentru calcule (de exemplu, ID-ul unui produs).

Până la 255 de caractere.

Memo

Caractere alfanumerice (mai lungi de 255 caractere lungime) sau text cu formatare de text îmbogățit.

De utilizat pentru text mai lung de 255 de caractere sau pentru text care utilizează formatarea de text îmbogățit. Notele, descrierile lungi și paragrafele cu formatări precum aldine sau cursive sunt exemple bune de elemente pentru care se poate utiliza un câmp de tip Memo.

Până la 1 gigaoctet de caractere sau 2 gigaocteți de spațiu (2 octeți per caracter), din care se pot afișa 65.535 caractere într-un control.

Număr

Valori numerice (întregi sau valori fracționare).

De utilizat pentru stocarea numerelor care se vor utiliza în calcule, cu excepția valorilor monetare (pentru acestea, utilizați tipul de date Simbol monetar).

1, 2, 4 sau 8 octeți sau 16 octeți când se utilizează pentru ID de reproducere.

Dată/Oră

Date și ore.

De utilizat pentru stocarea valorilor de dată/oră. Rețineți că toate valorile stocate includ atât o componentă de dată, cât și una de oră.

8 octeți.

Simbol monetar

Valori ale simbolurilor monetare.

De utilizat pentru stocarea valorilor monetare (simboluri monetare).

8 octeți.

AutoNumerotare

O valoare numerică unică inserată automat de Office Access 2007 la adăugarea unei înregistrări.

De utilizat pentru generarea valorilor unice, care pot fi utilizate drept chei primare. Rețineți că un câmp câmp AutoNumerotare poate fi incrementat secvențial, printr-un increment specificat sau ales aleator.

4 octeți sau 16 octeți când se utilizează pentru ID de reproducere.

Da/Nu

Valori de tip Boolean.

De utilizat pentru câmpuri de tip Adevărat/Fals care pot conține una din cele două valori posibile: Da/Nu sau Adevărat/Fals, de exemplu.

1 bit (8 biți = 1 octet).

Obiect OLE

Obiectele OLE sau alte date binare.

De utilizat pentru stocarea obiectelor OLE din alte aplicații Microsoft Windows.

Până la 1 gigaoctet.

Atașare

Imagini, fișiere binare, fișiere Office.

Acesta este tipul de date recomandat pentru stocarea imaginilor digitale și a oricăror tipuri de fișiere binare.

Pentru atașările comprimate, 2 gigaocteți. Pentru atașări necomprimate, aproximativ 700k, în funcție de gradul la care poate fi comprimată o atașare.

Hyperlink

Hyperlinkuri.

De utilizat pentru stocarea hyperlinkurilor, pentru a furniza acces cu un singur clic pe butonul mouse-ului la pagini Web prin intermediul unui URL (Localizator resurse uniforme) sau la fișiere prin intermediul unui nume în format UNC (convenție universală de denumire). De asemenea, se pot crea legături la obiecte Access stocate într-o bază de date.

Până la 1 gigaoctet de caractere sau 2 gigaocteți de spațiu (2 octeți per caracter), din care se pot afișa 65.535 caractere într-un control.

Expert Căutare

Nu este un tip de date propriu-zis; el face referire la expertul Căutare.

De utilizat pentru pornirea expertului Căutare, astfel încât să se poată crea un câmp care utilizează o casetă combo pentru căutarea valorilor într-un alt tabel, interogare sau listă de valori.

În funcție de tabel sau interogare: Dimensiunea coloanei legate.

În funcție de valoare: Dimensiunea câmpului Text utilizat pentru stocarea valorii.


Sfat   Pentru numere de telefon, numere de componente și orice alte numere pe care nu le veți utiliza pentru calcule matematice, se recomandă să selectați tipul de date Text, nu tipul de date Număr.

Pentru tipurile de date Text și Număr, aveți posibilitatea să specificați dimensiunea câmpului sau tipul de date mai specific, prin setarea unei valori în caseta proprietății Dimensiune câmp.

Începutul paginii

Salvarea unui tabel

După ce adăugați câmpuri la un tabel, se recomandă să-i salvați proiectarea. Când salvați un tabel nou pentru prima oară, dați-i un nume care să descrie informațiile conținute. Se pot utiliza până la 64 de caractere (litere sau numere), inclusiv spații. De exemplu, un tabel poate fi denumit Clienți, Inventar componente sau Produse.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Salvare sau apăsați CTRL+S.

  -sau-

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document a unui tabel, apoi faceți clic pe Salvare în meniul de comenzi rapide.

  -sau-

  Faceți clic pe Salvare în Bara de instrumente Acces rapid.

 2. Dacă salvați tabelul pentru prima oară, tastați un nume pentru tabel, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Setarea cheii primare

Cheia primară a unui tabel constă în unul sau mai multe câmpuri care identifică în mod unic fiecare rând stocat în tabel. Deseori, există un număr unic de identificare, cum ar fi un număr ID, un număr de serie sau un cod, care servește drept cheie primară. De exemplu, este posibil să aveți un tabel Clienți unde fiecare client are un număr ID unic de client. Câmpul ID client este cheia primară a tabelului.

Un câmp poate juca cu succes rolul de cheie primară dacă îndeplinește câteva caracteristici. În primul rând, el identifică în mod unic fiecare rând. În al doilea rând, nu este niciodată gol sau nul  — există întotdeauna o valoare. În al treilea, acest câmp se modifică rareori (în mod ideal, niciodată). Access utilizează câmpurile cheie primară pentru a strânge rapid date din mai multe tabele.

Se recomandă să specificați întotdeauna o cheie primară pentru un tabel. Access creează automat un index pentru cheia primară, care ajută la creșterea vitezei interogărilor și a altor operațiuni. Access asigură de asemenea că fiecare înregistrare are o valoare în câmpul cheie primară și că aceasta este întotdeauna unică.

Când creați un tabel nou în vizualizarea Foaie de date, Access creează automat o cheie primară pentru dvs. și îi atribuie numele de câmp ID și tipul de date AutoNumerotare. Câmpul este ascuns în vizualizarea Foaie de date, dar poate fi văzut dacă comutați la vizualizarea Proiectare.

Comutarea la vizualizarea Proiectare

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

  - sau -

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe numele tabelului în Panoul de navigare, apoi faceți clic pe Vizualizare proiect.

  - sau -

  Faceți clic pe Vizualizare proiect în bara de stare Access.

Pentru a modifica sau elimina o cheie primară sau a seta cheia primară pentru un tabel care nu are deja una, utilizați vizualizarea Proiectare.

Setarea sau modificarea cheii primare

 1. Deschideți tabelul în vizualizarea Proiectare.

 2. Selectați câmpul sau câmpurile pe care doriți să le utilizați în calitate de cheie primară.

  Pentru a selecta un câmp, faceți clic pe selectorul de rând pentru câmpul dorit.

  Pentru a selecta mai mult de un câmp, țineți apăsată tasta CTRL, apoi faceți clic pe selectorul de rând pentru fiecare rând.

 3. În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Cheie primară.

  Grupul Instrumente din fila Proiectare

  Un indicator de cheie se adaugă la stânga câmpului sau a câmpurilor care sunt chei primare.

Eliminarea cheii primare

 1. Deschideți tabelul în vizualizarea Proiectare.

 2. Faceți clic pe selectorul rândului pentru cheia primară curentă.

  În cazul în care cheia primară constă într-un singur câmp, faceți clic pe selectorul de rând pentru acel câmp.

  Dacă cheia primară constă în mai multe câmpuri, faceți clic pe selectorul de rând pentru oricare câmp din cheia primară.

 3. În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Cheie primară.

  Grupul Instrumente din fila Proiectare

  Indicatorul de cheie se elimină din câmpul sau câmpurile care au fost chei primare.

Notă   Când salvați un tabel nou fără a seta o cheie primară, Access solicită crearea unei chei primare. Dacă alegeți Da, Access creează un ID de câmp care utilizează tipul de date AutoNumerotare pentru a furniza o valoare unică pentru fiecare înregistrare. Dacă tabelul dvs. include deja un câmp AutoNumerotare, Access îl utilizează drept cheie primară.

Începutul paginii

Setarea proprietăților unui câmp

Aveți posibilitatea să controlați aspectul informațiilor, să împiedicați intrările incorecte, să specificați valori implicite, să grăbiți căutarea și sortarea și să controlați caracteristicile de aspect sau comportament prin setarea proprietăților unui câmp. De exemplu, se pot formata numerele pentru a le face mai ușor de citit sau se poate defini o regulă de validare care trebuie să fie îndeplinită pentru ca informațiile să poată fi introduse în câmp.

Tipul de date al câmpului determină proprietățile care se pot seta. De exemplu, proprietatea Numai adăugare se aplică numai pentru un câmp care este setat la tipul de date Memo. Nu se poate seta această proprietate pentru un câmp cu alt tip de date.

Access utilizează setările proprietăților de câmp când vizualizați și editați datele. De exemplu, proprietățile Format, Mască intrare și Legendă afectează modul în care informațiile apar în foile de date ale tabelelor și interogărilor. În plus, controalele din formulare și rapoarte noi care se bazează pe câmpuri din tabel moștenesc în mod implicit aceleași setări de proprietăți. Alte proprietăți se utilizează pentru a seta o valoare implicită pentru un câmp sau pentru a solicita unui utilizator să introducă o valoare, pe care Access o impune oricând se adaugă sau se editează date în tabel.

Setarea unei proprietăți de câmp pentru un tabel în vizualizarea Foaie de date

 1. Deschideți tabelul în vizualizarea Foaie de date.

 2. Faceți clic în câmpul pentru care doriți să setați proprietatea.

 3. În fila Foaie de date, în grupul Tip de date și formatare, selectați una din următoarele comenzi:

  Imagine panglică Access

  • Unic — Setează proprietatea Indexat.

  • Este necesar — Comută între setările proprietății Cerut. Dacă era setată la Da, se setează la Nu. Dacă a fost setat la Nu, se setează la Da.

   În vizualizarea Foaie de date se pot seta numai câteva dintre proprietățile disponibile pentru câmpuri. Pentru a seta alte proprietăți, deschideți tabelul în vizualizarea Proiectare.

Pentru a avea acces și a seta lista completă de proprietăți de câmp, utilizați vizualizarea Proiectare.

Setarea unei proprietăți de câmp pentru un tabel în vizualizarea Proiectare

 1. Deschideți tabelul în vizualizarea Proiectare.

 2. În partea de sus a grilei de proiectare a tabelului, faceți clic pe câmpul pentru care doriți să setați proprietățile (sau mutați câmpul utilizând tastele săgeată).

 3. Access afișează proprietățile pentru acest câmp în partea de jos a grilei de proiectare a tabelului. Tipul de date al câmpului determină proprietățile care se pot seta.

 4. În partea de jos a ferestrei, sub Proprietăți câmp, faceți clic pe caseta proprietății pe care doriți să o setați. Ca alternativă, apăsați tasta F6, apoi ajungeți la proprietate utilizând tastele săgeată.

 5. Tastați setările pentru proprietate sau, dacă apare o săgeată în partea dreaptă a casetei de proprietăți, faceți clic pe săgeată pentru a alege dintr-o listă de setări a proprietății.

  Următorul tabel afișează proprietățile de câmp disponibile.

Utilizați această
proprietate de câmp

Pentru

Dimensiune câmp

Setarea dimensiunii maxime pentru datele stocate în tipuri de date precum Text, Număr sau AutoNumerotare.

Format

Particularizarea modului în care apare câmpul când este afișat sau imprimat.

Zecimale

Specificarea numărului de zecimale de utilizat la afișarea numerelor.

Valoare nouă

A seta dacă un câmp AutoNumerotare este incrementat sau i se atribuie o valoare aleatorie.

Mască intrare

Afișarea caracterelor de editare pentru a ghida introducerea de date.

Legendă

Setarea textului afișat în mod implicit în etichete pentru formulare, rapoarte și interogări.

Valoare implicită

Atribuirea automată a unei valori implicite pentru un câmp atunci când se adaugă înregistrări noi.

Regulă de validare

Atribuirea unei expresii care trebuie să fie adevărată când se adaugă sau se modifică valoarea din câmp.

Text de validare

Introducerea textului care apare când o valoare încalcă expresia Regulă de validare.

Necesar

Solicitarea introducerii datelor în câmp.

Se permite lungime zero

Permiterea intrărilor (prin setarea Da) cu șir de lungime zero ("") într-un câmp Text sau Memo.

Indexat

Grăbirea accesului la datele din acest câmp prin crearea și utilizarea unui index.

Compresie Unicode

Compresia textului stocat în acest câmp când se stochează un volum mare de text (> 4,096 caractere)

mod IME

Controlul conversiei pentru caracterele din versiunile asiatice de Windows.

IME Sentence Mode

Controlul conversiei pentru caracterele în versiunile asiatice de Windows.

Etichete inteligente

Atașarea unei etichete inteligente la acest câmp.

Numai adăugare

Permiterea versiunilor (prin setarea Da) unui câmp Memo.

Format text

Alegeți Text îmbogățit pentru a stoca textul ca HTML și pentru a permite formatarea îmbogățită. Alegeți Text simplu pentru a stoca numai text.

Aliniere text

Specificarea alinierii implicite a textului într-un control.

Precizie

Specificarea numărului total de cifre permis, inclusiv cele aflate la dreapta și la stânga punctului zecimal.

Scară

Specificarea numărului maxim de cifre care pot fi stocate la dreapta separatorului zecimal.

Dacă doriți mai mult spațiu pentru a introduce sau a edita o setare de proprietate în caseta de proprietăți, apăsați SHIFT+F2 pentru a afișa caseta Panoramare. Dacă introduceți o mască de intrare sau o expresie de validare și doriți ajutor la generarea ei, faceți clic pe Imagine buton lângă caseta de proprietăți pentru a se afișa generatorul potrivit.

 1. Pentru a salva modificările, faceți clic pe Salvare în bara de instrumente Bară de instrumente Acces rapid.

  - sau -

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document a unui tabel, apoi faceți clic pe Salvare în meniul de comenzi rapide.

  - sau -

  Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Salvare sau apăsați CTRL+S.

Următorul tabel oferă informații suplimentare despre proprietățile de câmp Dimensiune Câmp, Format și Valori noi.

Proprietatea Dimensiune câmp

Descriere

Text

Introduceți o valoare de la 1 la 255. Câmpurile Text pot varia între 1 și 255 de caractere. Pentru câmpuri text mai mari, utilizați tipul de date Memo.

Număr

Selectați una din următoarele:

 • Octet — Pentru valori numerice între 0 și 255 de caractere. Cerința de stocare este de un octet.

 • Întreg — Pentru valori numerice între -32.768 și +32.768. Cerința de stocare este doi octeți.

 • Întreg lung — Pentru valori numerice între -2.147.483.648 și +2.147.483.647. Cerința de stocare este patru octeți.

  Sfat   Utilizați Întreg lung pentru a stoca în calitate de cheie externă valoarea care apare sub formă de cheie primară în câmpul AutoNumerotare a altui tabel.

 • Simplă — Pentru valori numerice în virgulă mobilă între -3,4 x 1038 și +3,4 x 1038 și până la șapte cifre semnificative. Cerința de stocare este de patru octeți.

 • Dublă — Pentru valori numerice în virgulă mobilă între -1,797 x 10308 și +1,797 x 10308 și până la cincisprezece cifre semnificative. Cerința de stocare este de opt octeți.

 • ID reproducere — Pentru stocarea identificatorilor unici globali necesari reproducerilor. Cerința de stocare este de șaisprezece octeți. Rețineți că reproducerea nu este utilizată în formatul de fișier .accdb.

 • Zecimal — Pentru valori numerice între -9,999... x 1027 și +9,999... x 1027. Cerința de stocare este de doisprezece octeți.

AutoNumerotare

Selectați una din următoarele:

 • Întreg lung — Pentru valori unice, numerice, între 1 și +2.147.483.648 atunci când proprietatea de câmp Valori noi este setată la Incrementare și între -2.147.483.648 și +2.147.483.647 când proprietatea de câmp Valori noi este setată la Aleator. Cerința de stocare este de patru octeți.

 • ID reproducere — Pentru stocarea identificatorilor unici globali necesari reproducerilor. Cerința de stocare este de șaisprezece octeți. Rețineți că reproducerea nu este utilizată în formatul de fișier .accdb.

Proprietatea Format

Text

Se poate defini un format particularizat. Pentru mai multe informații, consultați Formatarea datelor în tabele, formulare și rapoarte.

Număr

Selectați una din următoarele:

 • Număr general — Afișează numărul după cum a fost introdus.

  De exemplu, 3456,789 devine 3456,789

 • Monedă — Afișează numărul utilizând separatorul de trei cifre și aplică setările în Opțiuni regionale și lingvistice în Panoul de control pentru cantități negative, simboluri zecimale și monetare și numărul de zecimale:

  De exemplu, 3456,789 devine 3.456,79 lei

 • Euro — Afișează numărul utilizând simbolul monedei Euro, indiferent de simbolul specificat în Opțiunile regionale și lingvistice.

 • Fixat — Afișează cel puțin o cifră și aplică setările din Opțiunile regionale și lingvistice în Panoul de control pentru cantități negative, simboluri monetare și cu zecimale și numărul de zecimale.

  De exemplu, 3456,789 devine 3456,79

 • Standard — Afișează numărul utilizând separatorul de trei cifre și aplică setările în Opțiuni regionale și lingvistice în Panoul de control pentru cantități negative, simboluri zecimale și numărul de zecimale. Acest format nu afișează un simbol monetar.

  De exemplu, 3456,789 devine 3.456,79

 • Procent — Înmulțește valoarea cu 100 și afișează numărul cu semnul procent adăugat la final. Aplică setările din Opțiunile regionale și lingvistice în Panoul de control pentru cantități negative, simboluri monetare și cu zecimale și numărul de zecimale.

  De exemplu, 0,3456 devine 35%

 • Științific — Afișează valoarea în notație științifică standard.

  De exemplu, 3456,789 devine 3,46E+03

Dată/Oră

Selectați unul din următoarele formate de afișare predefinită:

 • Dată generală — Afișează valoarea utilizând o combinație între setările Dată scurtă și Oră fmt. lung.

 • Dată lungă — Afișează valoarea utilizând setarea din setările Opțiunilor regionale și lingvistice din Panoul de control.

 • Dată medie — Afișează valoarea utilizând formatul zz-lll-aa (14-Iun-06, de exemplu).

 • Dată scurtă — Afișează valoarea utilizând setarea Dată scurtă din Opțiuni regionale și lingvistice din Panoul de control.

 • Oră fmt. lung — Afișează valoarea utilizând setarea Oră din Opțiuni regionale și lingvistice din Panoul de control.

 • Oră fmt. mediu — Afișează valoarea utilizând formatul OO:MM PM, unde OO este ora, MM sunt minutele iar PM este fie PM, fie AM. Ora poate variază între 1 și 12. Minutele variază între 0 și 59.

 • Oră fmt. scurt — Afișează valoarea utilizând formatul OO:MM, unde OO este ora iar MM sunt minutele. Ora poate varia între 0 și 23, iar minutele între 0 și 59.

Da/Nu

Selectați una din următoarele:

 • Adevărat/Fals — Afișează valoarea ca Adevărat sau Fals.

 • Da/Nu — Afișează valoarea ca Da sau Nu.

 • Activat/Dezact. — Afișează valoarea ca Activat sau Dezactivat

Notă   În cele de mai sus, Activat, Adevărat și Da sunt echivalente, la fel ca și Fals, Nu, Dezactivat.

Proprietatea Valori noi

AutoNumerotare

Selectați una din următoarele (numai pentru tipul de date AutoNumerotare):

 • Increment — Valoarea de început este de 1 și se incrementează cu 1 pentru fiecare înregistrare nouă.

 • Aleator — Se începe cu o valoare aleatoare și se atribuie o valoare aleatoare fiecărei înregistrări noi.


Începutul paginii

Setarea proprietăților unui tabel

Pe lângă proprietățile de câmp, aveți posibilitatea să setați proprietăți care se aplică unui tabel întreg și unor înregistrări întregi. Aceste proprietăți se pot seta în foaia de proprietăți a tabelului.

Setarea unei proprietăți de tabel

 1. Deschideți tabelul în vizualizarea Proiectare.

 2. În fila Proiect, în grupul Afișare/Ascundere, faceți clic pe Foaie de proprietăți.

  Grupul Afișare/Ascundere din fila Proiectare

  Se afișează foaia de proprietăți a tabelului.

 3. Faceți clic pe casetă pentru proprietatea pe care doriți să o setați.

 4. Tastați o setare pentru proprietate.

  Următorul tabel listează proprietățile de tabel disponibile.

Utilizați această proprietate de tabel

Pentru

Descriere

Furnizarea unei descrieri a tabelului.

Vizualizare implicită

Setarea vizualizărilor Foaie de date, PivotTable sau PivotChart ca implicite când se deschide un tabel.

Regulă de validare

Furnizarea unei expresii care trebuie să fie adevărată când se adaugă o înregistrare sau se modifică o înregistrare.

Text de validare

Introducerea textului care apare când o înregistrare încalcă expresia Regulă de validare.

Filtrare

Definirea criteriilor pentru a afișa numai rândurile care se potrivesc în vizualizarea Foaie de date.

Ordonare după

Selectare după unul sau mai multe câmpuri pentru a specifica ordinea implicită de sortare a rândurilor în vizualizarea Foaie de date.

Nume subfoaie date

Specificarea afișării unei subfoi de date în vizualizarea Foaie de date, și, dacă este cazul, a tabelului sau interogării care va furniza rândurile pentru subfoaia de date.

Legare câmpuri descendente

Listează câmpurile din tabel sau interogare utilizate pentru subfoaia de date care se potrivesc cheii sau cheilor primare ale acestui tabel.

Legare câmpuri principale

Listează câmpul sau câmpurile cu rol de cheie primară din tabel care potrivesc cu câmpurile fiu din subfoaia de date.

Înălțime subfoaie date

Specificarea extinderii pentru afișarea tuturor rândurilor subfoii de date la deschidere (în mod implicit), sau setarea înălțimii ferestrei subfoii de date pentru de afișare la deschidere.

Extindere subfoaie date

Setarea extinderii subfoii de date la deschiderea tabelului.

Orientare

Setarea orientării vizualizării, în funcție sensul de citire dat de limba utilizată, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

Afișare vizualizări pe site SharePoint

Specificarea disponibilității formularelor și rapoartelor asociate cu acest tabel în meniul Vizualizare din Windows SharePoint Services, în cazul în care baza de date se publică pe un site SharePoint.

Filtrare la încărcare

Aplicarea automată a criteriilor de filtrare în proprietatea Filtrare (prin setarea la Da) când tabelul se deschide în vizualizarea Foaie de date.

Ordonare după încărcare

Aplicarea automată a criteriilor de sortare în proprietatea Ordonare după (prin setarea la Da) când tabelul se deschide în vizualizarea Foaie de date.

Dacă doriți mai mult spațiu pentru introducerea și editarea unei setări în caseta de proprietăți, apăsați SHIFT+F2 pentru a afișa caseta Panoramare. Dacă setați proprietatea Regulă de validare la o expresie și doriți ajutor cu generarea ei, faceți clic pe Imagine buton lângă caseta de proprietăți Regulă de validare pentru a se afișa Generatorul de expresii.

 1. Pentru a salva modificările, faceți clic pe Salvare în Bara de instrumente Acces rapid.

  -sau-

  Faceți clic cu butonul din dreapta pe fila document a unui tabel, apoi faceți clic pe Salvare în meniul de comenzi rapide.

  -sau-

  Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi faceți clic pe Salvare sau apăsați CTRL+S.

Începutul paginii

Se aplică la: Access 2007Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Resurse de asistență

Modificați limba