Conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Unele organizații utilizarea registrelor de lucru Microsoft Office Excel ca forme pentru a colecta date. Aceste registre de lucru include, de obicei, celule necompletate pentru ca utilizatorii să introduceți date. Puteți efectua conversia unui registru de lucru într-un șablon formular Microsoft Office InfoPath utilizând Expertul Import din InfoPath. De conversie a unui registru de lucru într-un șablon formular, utilizatorii pot beneficia de caracteristici InfoPath, cum ar fi schemă validare, controale dinamice, cum ar fi care se repetă secțiuni și logicii, cum ar fi validare date. În plus, puteți crea un șablon formular disponibil pentru un public larg prin crearea unui șablon formular activate pentru browser. Pentru a crea un șablon de formular activate pentru browser, trebuie să publicați un șablon formular compatibil cu browserul la un server care rulează InfoPath Forms Services. Formulare bazat pe șabloane formular activate pentru browser se poate completa utilizând un browser Web.

Când faceți conversia unui registru de lucru Excel la un șablon formular InfoPath utilizând setarea implicită din Expertul Import, șablonul formular rezultat conține aspectul registrului de lucru Excel. În plus, celulele din registrul de lucru Excel care îndeplinesc anumite condiții sunt convertite automat la controale casete text în care utilizatorii pot introduce date. De exemplu, dacă o celulă este formatată astfel încât să afișeze o bordură pe toate laturile, atunci acea celulă este convertită la un control casetă text în șablonul formular rezultat. Dacă decideți să nu utilizați setarea implicită în Expertul Import, aveți posibilitatea să includeți numai aspectul atunci când importați registrul de lucru Excel sau să convertiți în controale doar anumite tipuri de celule.

Acest articol explică conceptul și procedurile de bază pentru conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath, incluzând caracteristicile și setările neacceptate în procesul de conversie.

În acest articol

Despre conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath

Caracteristici și setări care nu sunt complet acceptate în timpul conversiei

Conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath

Despre conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath

Când faceți conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath, registrul de lucru se utilizează ca o matriță pentru crearea unui nou șablon formular. Structura de tabel a registrului de lucru se creează din nou ca tabel de aspect în șablonul formular. Dacă alegeți să includeți celulele care se utilizează pentru colectarea datelor atunci când faceți conversia registrului de lucru, controalele casetă text sunt adăugate la șablonul formular în celulele tabelului de aspect care corespund locației câmpurilor din registrul de lucru. În șablonul formular rezultat se păstrează dimensiunea și poziția celulelor acceptate, a bordurilor și a umbririlor celulelor, precum și a informațiilor de îmbinare sau scindare a celulelor.

Dacă registrul de lucru conține câteva foi de lucru, datele și formatarea din prima foaie de lucru se adaugă la vizualizare implicită din noul șablon formular, iar foile de lucru suplimentare sunt convertite la vizualizări corespunzătoare în șablonul formular. Titlurile fiecărei vizualizări suplimentare corespunde titlurilor foilor de lucru.

Pentru a înțelege mai bine relația dintre un registru de lucru pe care îl convertiți utilizând Expertul de import InfoPath și șablon formular rezultat, să ne imaginăm că sunteți un agent de asigurări care are un registru de lucru numit Cereri.xls care conține două foi de lucru. Prima foaie de lucru este numită Casă și cea de-a doua este numită Automobile. Printre coloanele de pe fiecare foaie de lucru se numără cele cu anteturile Tip, Descriere, Valoare credit și Preț de achiziție. Coloanele Valoare credit și Preț de achiziție din fiecare foaie de lucru sunt formatate să utilizeze un tip de date monetar. Toate anteturile de coloane sunt formatate ca text aldin albastru. Foaia de lucru Casă conține o formulă pentru calcularea unui plan de amortizare. Pentru a introduce numele unui client, se utilizează o singură celulă, formatată cu borduri aplicate pe toate laturile.

Dacă utilizați Expertul Import pentru a face conversia registrului de lucru Cereri.xls într-un șablon formular, creați un șablon formular numit Cereri.xsn.

Un registru de lucru Excel înainte și după ce este convertit la InfoPath un formular șablon.
Când un registru de lucru Excel este convertit la un șablon formular InfoPath, aspectul și celelalte elemente se păstrează.

Acest nou șablon formular conține două vizualizări. Vizualizarea implicită, numită Casă (implicită), conține aspectul și formatarea din foaia de lucru Casă. Cea de-a doua vizualizare, numită Automobile, conține aspectul și formatarea din foaia de lucru Automobile. Fiecare vizualizare conține un tabel cu anteturile de coloană Tip, Descriere, Valoare credit și Preț de achiziție, formatate cu text aldin albastru, ca în registrul de lucru original. Însă, în funcție de setările alese în Expertul Import, unele caracteristici pot să difere în șablon formular rezultat:

 • Dacă utilizați Expertul import pentru a converti Cereri.xls la un șablon formular cu păstrarea doar a aspectului    Șablonul formular rezultat conține un tabel de aspect care corespunde tabelului din registrul de lucru Excel. Șablonul formular nu conține niciun control casetă text.

 • Dacă utilizați Expertul import pentru a converti Cereri.xls la un șablon formular cu păstrarea aspectului și conversia celulelor în controale     Șablonul formular rezultat conține un tabel repetabil. Se vor converti la controale de tip casete text celulele care îndeplinesc anumite condiții, cum ar fi celula formatată cu borduri aplicate pe toate laturile și celulele care conțin sau fac referire la o formulă pentru calcularea unui plan de amortizare.

  Notă: Cu toate că celulele care conțin sau fac referire la celule sunt convertite la controale de tip casetă text, formulele nu se păstrează în șablonul formular rezultat. Trebuie să creați din nou funcționalitatea oferită de formulă, utilizând caracteristicile corespunzătoare din InfoPath.

Începutul paginii

Caracteristici și setări care nu sunt complet acceptate în timpul conversiei

Unele setări și formatări din registrele de lucru Excel nu sunt acceptate de InfoPath. Când faceți conversia unui registru de lucru care conține astfel de setări, șablonul formular InfoPath rezultat nu va conține aceste caracteristici sau setări. De exemplu, dacă registrul de lucru are un antet care conține o imagine, imaginea nu se va păstra în șablonul formular InfoPath rezultat, deoarece InfoPath nu acceptă imagini în anteturi și subsoluri.

Aceasta este o listă a caracteristicilor și setărilor care nu se păstrează la conversia unui registru de lucru Excel la un șablon formular InfoPath:

 • Celule cu formatare de tip „Potrivire prin reducere”

 • Imagini de fundal pentru celule

 • Modele de fundal pentru celule

 • Gradiente în celule

 • Formatare condițională

 • Validare de date

 • Formule

 • Macrocomenzi

 • Setări de imprimare (inclusiv redimensionarea la hârtie A4, alb și negru, centrare pe pagină, numărul primei pagini, ordinea paginilor, imagini, imprimarea liniilor de grilă, calitatea imprimării, antetul de rând și de coloană, rândurile și coloanele pe fiecare pagină, scalarea și setarea zonei de imprimare)

 • Alinierea verticală a textului

 • Rândurile mai înguste decât înălțimea implicită a fontului de 10pt

 • WordArt

În lista următoare se prezintă caracteristicile și setările care sunt acceptate parțial la conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath:

Celule cu formatare de date     Stilurile sau culorile aplicate celulelor cu formatare de date nu sunt convertite. De exemplu, dacă o celulă este formatată să afișeze numerele negative ca text roși, valoarea numerică este convertită, dar formatarea ca text roșu nu.

Hyperlinkuri care fac referire la protocoale neacceptate     Toate hyperlinkurile se convertesc, dar dacă hyperlinkul utilizează un protocol diferit de http:, https:, ftp: sau mailto:, hyperlinkul nu va funcționa atunci când un utilizator face clic pe link.

Alinierea și formatarea anteturilor și subsolurilor     Un antet sau un subsol dintr-un registru de lucru Excel poate conține o secțiune la stânga, la mijloc și la dreapta. Acestea se concatenează la importul în InfoPath. De exemplu, un registru de lucru cu un antet din stânga ce conține numele „Iulian Calinov”, un antet din mijloc conținând titlul „Raport” și un antet din dreapta conținând data „13 octombrie 2007” se va converti la un șablon formular InfoPath care conține un singur antet cu textul următor „Iulian CalinovRaport13 octombrie 2007”. Dacă doar o secțiune din antetul sau subsolul registrului de lucru conține text, textul rezultat din șablonul formular se va alinia corespunzător. De exemplu, dacă doar secțiunea din dreapta a antetului conține text în registru, atunci textul corespunzător din șablonul formular va fi aliniat la dreapta. Altfel, tot textul de antet sau subsol este aliniat la stânga după import. Setarea de font aplicată primei secțiuni de antet sau subsol din registrul de lucru se va aplica la întregul antet sau subsol în șablonul formular InfoPath rezultat.

Conversia fonturilor    Cu toate că InfoPath importă fonturile dintr-un registru de lucru la crearea unui nou șablon formular, dacă fonturile din registrul de lucru nu sunt disponibile pe computerul pe care faceți importul, se vor selecta automat fonturi alternative pentru șablonul formular.

Celule îmbinate în mod implicit     În Excel, dacă tastați mai mult text decât ar încăpea în celula curentă, textul va apărea în partea de sus a celulelor următoare, ca și cum celulele ar fi fost îmbinate. InfoPath nu acceptă această caracteristică. Dacă o celulă convertită conține mai mult text decât încape în lățimea celulei, textul se va întrerupe pe următoarea linie în InfoPath. Pentru a evita acest lucru, înainte de a importa registrul de lucru, selectați celula și toate celulele care urmează și sunt necesare pentru a cuprinde textul, apoi îmbinați celulele pentru ca textul să încapă în celula îmbinată.

Rapoarte PivotTable     Rapoartele PivotTable sunt convertite ca tabele de aspect.

Tabele foarte mari     InfoPath acceptă tabele de cel mult 63 de coloane lățime și 999 de rânduri lungime. Dacă un registru de lucru Excel depășește aceste limite, se vor converti doar primele 63 de coloane și 999 de rânduri.

Notă: Unele registre de lucru Excel nu se deschide fără o parolă. Dacă acest lucru se întâmplă cu Registrul de lucru, este posibil nu pentru a importa cu succes în InfoPath. Pentru a remedia problema, încercați să eliminați parola cerința pentru registrul de lucru înainte de a importa o. În plus, unele registre de lucru sunt proiectate pentru a împiedica utilizatorii de mutarea, ștergerea, ascunderea sau schimbarea numelui de foi de lucru și să le modifice alte elemente structurale din registrul de lucru. Dacă acest lucru se întâmplă cu foaia de lucru, este posibil nu pentru a importa cu succes în InfoPath. Pentru a remedia această problemă, încercați să eliminați structurale editare restricții pentru registrul de lucru înainte de a importa o.

Începutul paginii

Conversia unui registru de lucru Excel într-un șablon formular InfoPath

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Import formular.

 2. În caseta de dialog Expert import, faceți clic pe Importator InfoPath pentru registre de lucru Excel, apoi faceți clic pe Următorul.

 3. Faceți clic pe Răsfoire.

 4. Identificați și faceți clic pe registrul de lucru Excel căruia doriți să îi faceți conversia, apoi faceți clic pe Deschidere.

 5. Pentru a schimba comportamentul implicit de import, faceți clic pe Opțiuni, apoi selectați opțiunile dorite.

 6. Faceți clic pe Terminare.

  Notă: În funcție de aspectul și complexitatea registrul de lucru Excel, unele elemente de aspect sau controale să nu apară așa cum vă așteptați în șablonul de formular InfoPath rezultată. Prin urmare, poate fi necesar să faceți ajustări pentru a șablonului de formular nou după să efectuați conversia acestuia.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×