Conversia unui document Word într-un șablon formular InfoPath

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Deși se poate utiliza Microsoft Office Word pentru a crea un document care arată și funcționează ca un formular, Word funcționează cel mai bine ca program de prelucrare a textului, nu ca program de proiectare a formularelor. Din contră, Microsoft Office InfoPath a fost creat special pentru proiectarea și completarea de formulare electronice. Dacă doriți să faceți conversia documentelor Word existente în șabloane formular InfoPath, aveți posibilitatea să utilizați Expertul Import în InfoPath pentru a face aceasta. Apoi, veți beneficia de avantajele caracteristicilor specializate ale InfoPath pentru proiectarea, publicarea și completarea de formulare. De exemplu, într-un șablon formular cu rapoarte de vânzări, aveți posibilitatea să utilizați formatare condiționată pentru a aplica automat o culoare de fundal roșie când cifrele sunt mai mici decât așteptările. În același șablon formular, aveți posibilitatea să utilizați o regulă pentru a permite formularelor bazate pe acest șablon formular să fie remise ca atașare într-un mesaj de poștă electronică atunci când cineva face clic pe un buton de remitere. În plus, aveți posibilitatea să faceți șablonul formular disponibil unei audiențe mai largi, prin crearea unui șablon formular activat pentru browser.

Când faceți conversia unui document Word la un șablon formular InfoPath, șablonul formular rezultat va corespunde îndeaproape cu aspectul documentului Word. În plus, elementele din documentul Word care îndeplinesc anumite condiții sunt convertite automat la controalele corespunzătoare în care utilizatorii pot introduce date. De exemplu, dacă documentul Word conține acolade care cuprind mai multe spații, InfoPath presupune că ați utilizat acea zonă cuprinsă între acolade drept câmp de introducere a textului și îi face conversia la un control casetă text în șablonul formular rezultat. Toate câmpurile de formulare Word sunt convertite la controale corespunzătoare în InfoPath.

Aveți posibilitatea să utilizați setările din caseta de dialog Opțiuni import pentru a modifica opțiunile de conversie a unui document Word într-un șablon formular InfoPath.

Acest articol explică conceptele și procedura de bază pentru conversia unui document Word la un șablon formular InfoPath, inclusiv caracteristicile și setările care nu sunt acceptate în procesul de conversie.

În acest articol

Despre conversia unui document Word într-un șablon formular InfoPath

Caracteristici și setări Word care nu sunt complet acceptate în timpul conversiei

Conversia unui document Word la un șablon de document InfoPath

Transformarea unui tabel de aspect într-un tabel repetabil

Modificarea casetelor de selectare într-un grup de butoane de opțiune

Examinarea problemelor de conversie în panoul de activitate Verificator design

Despre conversia unui document Word într-un șablon formular InfoPath

Când faceți conversia unui document Word într-un șablon formular InfoPath, documentul se utilizează ca o matriță pentru crearea unui nou șablon formular. Structura de bază a documentului se creează din nou, cât mai corect posibil, în șablonul formular. Într-un document Word, un „șablon formular” este locația în care este stocat un anumit tip de date, cum ar fi un nume sau o adresă. Dacă alegeți să includeți câmpurile de formular Word atunci când faceți conversia documentului, controalele de tip casete text, casete de selectare și liste verticale sunt adăugate la șablonul formular InfoPath, la o locație ce corespunde cu locația câmpurilor din documentul Word. În plus, InfoPath detectează automat părțile din documentul Word care pot funcționa drept tabele repetabile și casete de tip text îmbogățit, convertindu-le la controalele corespunzătoare. De exemplu, dacă un document raport de cheltuieli include o zonă necompletată, subliniată în care utilizatorii pot tasta note despre o anumită cheltuială, InfoPath va face conversia zonei respective la o casetă de tip text îmbogățit. Utilizatorii pot tasta apoi linii multiple de text în caseta de tip text îmbogățit, formatând după necesități acest text.

Pentru a înțelege mai bine relația dintre un document Word care faceți conversia utilizând Expertul Import InfoPath și șablonul de formular InfoPath rezultată, imaginați-vă că pentru ultimii ani organizației a utilizat un document Word denumit ExpenseReport.doc pentru a colectare date de raport de cheltuieli de la angajații. Departamentul IT vrea să îi efectuați conversia acel document într-un șablon formular InfoPath, astfel încât datelor de formular poate fi transmise ca limbaj extensibil de marcare (XML) la un sistem de conturi de plătit.

Dacă utilizați Expertul Import pentru a face conversia documentului RaportCheltuieli.doc într-un șablon formular, InfoPath creează un șablon formular numit RaportCheltuieli.xsn. În exemplul următor, tabelul Detalii cheltuieli din documentul Word a fost convertit la un tabel repetabil în șablonul formular InfoPath rezultat. Tabelul repetabil permite utilizatorilor să insereze sau să elimine cheltuielile după necesități, făcând clic pe comenzile dintr-un meniu de comenzi rapide.

Un tabel Word care a fost convertit la un tabel repetabil InfoPath

Când documentul Word este convertit la un șablon formular InfoPath, aspectul și celelalte elemente se păstrează. În mod implicit, numărul de rânduri goale din tabelul repetabil InfoPath corespunde numărului de rânduri goale din tabelul Word. Dar aveți posibilitatea să economisiți spațiu în șablonul formular dacă afișați doar unul sau două rânduri în mod implicit.

Acest nou șablon formular conține elemente care sunt similare celor găsite în documentul Word, cum ar fi tabelul pentru colectarea de informații despre cheltuieli. Cu toate acestea, în funcție de setările alese în Expertul Import, unele caracteristici pot diferi în șablonul formular rezultat:

 • Dacă utilizați Expertul import pentru a importa documentul Word cu păstrarea doar a aspectului    Șablonul formular rezultat conține un tabel repetabil pentru introducerea elementelor de linie în raportul de cheltuieli. Dar toate câmpurile de formular din documentul original, cum ar fi caseta text Nume, lista verticală Departament și casetele de selectare Divizie, vor fi excluse din șablonul formular rezultat.

 • Dacă utilizați Expertul import pentru a importa documentul Word cu păstrarea aspectului și cu conversia câmpurilor formular Word la controale (implicit)    Șablonul formular rezultat conține un tabel repetabil pentru introducerea elementelor de linie în raportul de cheltuieli. Toate câmpurile de formular din documentul original, cum ar fi caseta text Nume, lista verticală Departament și casetele de selectare Divizie, sunt convertite la controalele InfoPath corespunzătoare.

 • Dacă utilizați Expertul import pentru a importa documentul Word cu păstrarea aspectului și cu conversia câmpurilor de formular la controale (particularizat)    Aveți posibilitatea să decideți exact ce câmpuri se convertesc la importul raportului de cheltuieli. De exemplu, aveți posibilitatea să dezactivați opțiunea de conversie a celulelor de tabel goale din document în casete text din șablonul formular rezultat.

Începutul paginii

Caracteristici și setări Word care nu sunt complet acceptate în timpul conversiei

Unele setări și formatări din documentele Word nu sunt acceptate în șabloanele formular InfoPath. Când faceți conversia unui document Word care conține astfel de setări, șablonul formular rezultat nu va conține aceste caracteristici sau setări. De exemplu, dacă documentul Word are un marcaje de revizuire, aceste marcaje se vor exclude din șablonul formular rezultat, deoarece InfoPath nu acceptă această caracteristică.

Aveți posibilitatea să utilizați panoul de activitate Verificator design în mod proiectare pentru a descoperi orice problemă cu conversia. Apoi, aveți posibilitatea să luați măsuri pentru a corecta aceste probleme.

Aceasta este o listă a caracteristicilor și setărilor care nu se păstrează la conversia unui document Word la un șablon formular InfoPath: În anumite cazuri, formatarea se anulează, dar textul subiacent este păstrat. De exemplu, dacă aveți coloane în stilul unui ziar, InfoPath va anula coloanele, dar va importa textul conținut în aceste coloane.

 • Marcaje în document

 • Text animat

 • Teme

 • Inscripționări

 • Numerotarea liniilor

 • Borduri de pagină

 • Note de subsol și note de final

 • Aspecte de coloane cu stil de ziar

 • Atașări fișier

 • Obiecte legate sau încorporate, cum ar fi registre de lucru Microsoft Office Excel și desene Microsoft Office Visio

 • Obiecte desenate (inclusiv Forme automate, curbe, linii și WordArt.)

 • Spațierea caracterelor (inclusiv scalarea, spațierea extinsă sau condensată, poziționarea ridicată sau coborâtă a textului și spațierea selectivă pentru fonturi)

 • Controale ActiveX

 • Comentarii și modificări urmărite (inclusiv inserări, ștergeri și modificări de formatare)

 • Unele caracteristici care sunt specifice pentru Microsoft Office Word 2007 (inclusiv blocurile componente și controale de conținut)

 • Unele setări de imprimare (inclusiv formatare mixtă a caracterelor în anteturi și subsoluri, anteturi și subsoluri diferite pe pagini pare și impare, anteturi și subsoluri diferite pentru prima pagină, setările de margine pentru îndoire, valorile negative pentru marginile de sus și de jos, orientări diferite ale paginilor și setările secțiunilor individuale)

Notă : Unele documente Word nu pot fi modificate fără o parolă. Dacă acest lucru se întâmplă cu documentul, este posibil nu pentru a importa cu succes în InfoPath. Pentru a remedia problema, încercați să eliminați protecția prin parolă din document înainte de a importa o. În plus, unele documente restricționa utilizatorilor la anumite tipuri de acțiuni, cum ar fi introducerea datelor în câmpurile de formular de editare. Dacă acest lucru se întâmplă cu documentul, este posibil nu pentru a importa cu succes în InfoPath. Pentru a remedia această problemă, încercați să eliminați restricțiile de editare pentru document înainte de a importa o.

În lista următoare se prezintă caracteristicile și setările care sunt acceptate parțial la conversia unui document Word într-un șablon formular InfoPath:

Text vertical    InfoPath reține formatări de tip text vertical într-un document Word dacă textul vertical este găsit în interiorul unei celule de tabel. InfoPath exclude formatarea ca text vertical când face conversia unui document Word dacă textul vertical se află în afara unei celule de tabel, în altă parte a documentului Word.

Casete text    În documentele Word, casetele text sunt containere pentru textul care se poate poziționa pe o pagină, apoi redimensiona. Dacă documentul Word conține o casetă text, acea casetă text se va converti la o celulă de tabel în șablonul formular rezultat. Orice text din casetă va apărea în celula de tabel în șablonul formular rezultat.

Textul subliniat    Sublinierea este acceptată în șabloanele formular InfoPath. Cu toate acestea, orice linii de subliniere decorative sau duble din documentul Word se vor converti la sublinieri simple în șablonul formular rezultat.

Hyperlinkuri care fac referire la protocoale neacceptate     Toate hyperlinkurile se convertesc, dar dacă hyperlinkul utilizează un protocol diferit de HTTP, HTTPS, FILE, FTP sau MAILTO, hyperlinkul nu va funcționa atunci când un utilizator face clic pe link în șablonul formular rezultat.

Stilurile de caracter și efectele de text    Stilurile de formatare ca exponent, indice și tăiere cu o linie se păstrează în timpul procesului de conversie. Alte stiluri și efecte de formatare, cum ar fi textul conturat, textul ascuns și formatarea cu umbre se vor exclude în timpul procesului de conversie. Textul gravat sau în relief se convertește la text de culoare gri în șablonul formular rezultat.

Setările de secțiune    În Word, secțiunile se utilizează pentru a varia aspectul unui document în cadrul unei pagini sau în mai multe pagini. InfoPath nu acceptă aceste tipuri de secțiuni, care sunt excluse în timpul procesului de conversie. Orice setări aplicate la prima secțiune din documentul Word se vor aplica la șablonul formular rezultat.

Formatarea de antet și subsol    Textul de antet și de subsol din documentul Word se vor converti la text de antet și subsol în șablonul formular InfoPath rezultat. Unele formatări de caracter se pot exclude în timpul procesului de conversie. De exemplu, dacă ați utilizat atât formatare aldină, cât și cursivă în antetul unui document Word, InfoPath va utiliza primul stil de formatare pe care îl întâlnește în șablonul formular rezultat și va exclude formatările rămase. Similar, orice setări care sunt aplicate la prima secțiune antet sau subsol din documentul Word se vor aplica la textul de antet sau de subsol rezultat în șablonul formular InfoPath.

Conversia fonturilor    Cu toate că InfoPath importă fonturile dintr-un document Word la crearea unui nou șablon formular, dacă fonturile din document nu sunt disponibile pe computerul pe care faceți importul, se vor selecta automat fonturi alternative pentru șablonul formular.

Margini de pagină negative    Marginile negative de sus și de jos se vor importa ca 0.

Margini, spațieri și indenturi negative    Marginile, spațierile și indenturile negative se vor importa ca 0.

Începutul paginii

Conversia unui document Word la un șablon formular InfoPath

 1. Dacă documentul Word pe care doriți să îl importați este deschis, închideți-l.

 2. În modul de proiectare, faceți clic pe Import formular din meniul Fișier.

 3. În expertul Import, faceți clic pe Importator InfoPath pentru documente Word, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. Faceți clic pe Răsfoire.

 5. Identificați și faceți clic pe documentul Word căruia doriți să îi faceți conversia, apoi faceți clic pe Deschidere.

  Notă : Dacă importați un document Word cu permisiuni restricționate, trebuie să aveți acces de tip Control deplin la document. Dacă aveți doar acces de Citire sau Modificare la document, veți vedea un mesaj de eroare când veți încerca să îl importați.

 6. Pentru a modifica comportamentul implicit de import, faceți clic pe Opțiuni, apoi selectați opțiunile dorite.

 7. Faceți clic pe Terminare.

Începutul paginii

Transformarea unui tabel de aspect într-un tabel repetabil

Dacă documentul Word include un tabel, InfoPath poate să îi facă conversia la un tabel de aspect sau un tabel repetabil în șablonul formular rezultat. Tipul de tabel depinde de deciziile de proiectare efectuate în documentul Word. Aveți posibilitatea să utilizați procedura următoare pentru a transforma rapid un tabel de aspect convertit la un tabel repetabil.

Puteți utiliza tabele repetabile să ofere utilizatorilor un grad suplimentar de flexibilitate la completarea formularelor. Atunci când utilizați tabele repetabile, șablonul de formular nu trebuie să arate numeroase rânduri necompletate atunci când utilizatorul mai întâi îl deschide. În schimb, utilizatorii de obicei, consultați dintr-un singur rând și adăugați mai multe când și în cazul în care au nevoie de ele. Acest lucru salvează spațiu în formularul și oferă utilizatorilor un grad suplimentare de personalizare.

 1. Din șablonul de formular, faceți clic dreapta oriunde în interiorul tabelului de aspect pe care doriți să efectuați conversia.

 2. În meniul de comenzi rapide, indicaţi spre Modificare în, apoi faceţi clic pe Tabel repetabil.

 3. În caseta de dialog Modificare în tabel repetabil, alegeţi una sau mai multe din următoarele variante:

  • Pentru a specifica rândurile antet pentru tabelele repetabile, introduceţi o valoare în caseta Număr de rânduri pe păstrat ca antet de tabel. De regulă, rândul antet se utilizează pentru titlurile de coloane.

  • Pentru a specifica rândurile subsol pentru tabelele repetabile, introduceţi o valoare în caseta Număr de rânduri de păstrat ca subsol de tabel. Multe tabele nu conţin rânduri subsol.

  • Pentru a specifica numărul rândurilor de date care se utilizează, introduceţi o valoare în caseta Număr de rânduri repetabile de inclus la completarea formularului. Rândul de date este un rând care se poate „repeta” în formular ori de câte ori este necesar

 4. În meniul Inserare, faceţi clic pe Mai multe controale sau apăsaţi ALT+I, C.

 5. Introduceţi controalele în celulele tabelului.

Începutul paginii

Modificarea casetelor de selectare într-un grup de butoane de opțiune

Dacă ați utilizat mai multe casete de selectare în documentul Word, InfoPath le va importa drept casete de selectare în șablonul formular InfoPath rezultat. Dacă preferați să utilizați un grup de butoane de opțiune, urmați pașii de mai jos pentru a face conversia casetelor text în butoane de opțiune în șablonul formular.

Puteți utiliza un grup de butoane de opțiuni pe un șablon formular Microsoft Office InfoPath atunci când doriți ca utilizatorii să poată face doar o singură selecție dintr-un set limitat de opțiuni.

 1. În şablonul formular, faceţi clic pe una dintre casetele de selectare la care urmează să faceţi conversia, apoi ţineţi apăsat CTRL şi faceţi clic pe toate celelalte casete de selectare la care urmează să faceţi conversia.

 2. În meniul Editare, indicaţi spre Modificare în, apoi faceţi clic pe Buton de opţiune.

  Un grup de butoane de opţiune apare acum în locul casetelor de selectare, în şablonul formular. Fiecare buton de opţiune este legat la acelaşi câmp din sursa de date. Când un utilizator face clic pe un buton de opţiune, valoarea care este asociată acelui buton se stochează în câmp.

Începutul paginii

Examinarea problemelor de conversie în panoul de activitate Verificator design

Uneori, elementele din documentul original Word fie nu apar așa cum era de prevăzut în șablonul formular InfoPath rezultat, fie sunt eliminate în cursul procesului de conversie. De exemplu, InfoPath nu deține suport pentru caracteristica Word WordArt și înlocuiește obiectele WordArt cu substituente de imagini în șablonul formular rezultat.

Dacă InfoPath detectează probleme în timpul procesului de conversie, panoul de activitate Verificator design se deschide automat după ce închideți Expertul Import în panoul de activitate, unde se poate vedea o listă a problemelor și se pot face pașii necesari pentru remedierea lor.

 1. Dacă panoul de activități Verificator design nu este vizibil, faceți clic pe Verificator design în meniul Instrumente.

  Dacă există vreo problemă în șablonul formular, veți vedea mesaje în panoul de activitate.

 2. In panoul de activitate Verificator design, faceți clic pe textul mesajului pe care doriți să să-l revizuiți.

  O casetă de dialog afișează informații suplimentare despre problemă.

  Notă : Dacă documentul Word conține un obiect neacceptat de InfoPath, cum ar fi un obiect de desen Word, atunci InfoPath adaugă un substituent de imagine la șablonul formular rezultat, indicând unde era amplasat inițial obiectul în documentul Word. Pentru a afla mai multe despre obiect, faceți clic cu butonul din dreapta pe substituentul de imagine din șablonul formular, apoi faceți clic pe Mai multe detalii din meniul de comenzi rapide.

 3. Remediați problemele cu șablonul formular, dacă este necesar. De exemplu, poate doriți să ștergeți orice substituenți de imagini care nu se mai utilizează în șablonul formular finalizat.

Notă : Este posibil să Observați că panoul de activități Verificator proiect conține un buton de Reîmprospătare . Faceți clic pe butonul Reîmprospătare din va actualiza mesajele care apar ca urmare a importului unui document Word în InfoPath. Dacă doriți să eliminați import mesajele din panoul de activități Verificator Design , trebuie să deschideți caseta de dialog Fișierelor de resurse (meniulInstrumente ) și apoi eliminați fișier denumit ImportErrors.xml. Acest fișier este creat automat atunci când importați un document Word în InfoPath. După ce eliminați ImportErrors.xml fișier, faceți clic pe Reîmprospătare în panoul de activități Verificator Design pentru a șterge definitiv mesajele import. Fișier ImportErrors.xml nu este necesară pentru șablonul formular să funcționeze corect. De fapt, motive de securitate, este o idee bună să eliminați acest fișier înainte de a publica un șablon formular.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×