Configurarea sau dezactivarea automată a formatării textului (AutoFormatare)

Configurarea sau dezactivarea automată a formatării textului (AutoFormatare)

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți utiliza caracteristica AutoFormatare pentru a aplica rapid sau pentru a modifica formatarea automată, cum ar fi cratime și linii, fracții, hyperlinkuri, semnele citării și liste numerotate și cu marcatori. Pentru a anula formatarea automată, debifați pur și simplu fiecare opțiune pe care doriți să o dezactivați în fila AutoFormatare la tastare.

Fila AutoFormatare la tastare

Important : 

 • Opțiunile AutoFormatare la tastare sunt opțiuni globale care se aplică la toate fișierele pentru un program.

 • Opțiunile AutoFormatare la tastare nu se pot aplica la text scris anterior în Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher și Visio.

Care este diferența între „AutoFormatare” și „AutoFormatare la tastare”?

Probabil ați observat două file AutoFormatare similare în caseta de dialog Corectare automată și acest lucru poate provoca confuzie. Diferența este că AutoFormatare la tastare setări se aplică la text în timp ce tastați, în timp ce setările de pe fila AutoFormatare se aplică atunci când rulați comanda AutoFormatare (care necesită utilizarea de instrumente acces rapid). Cele mai multe din acest articol descrie opțiunile de pe fila AutoFormatare la tastare . Consultați utilizarea pe fila AutoFormatare și comanda AutoFormatare de mai jos pentru informații despre pe fila AutoFormatare .

Găsiți fila AutoFormatare la tastare într-un program Office

Pentru a efectua modificări la un comportament de formatare automată într-un program Office, deschideți mai întâi fila AutoFormatare la tastare, apoi faceți clic mai jos pe activitatea pe care o doriți.

Notă : Pentru informații despre AutoFormatare, consultați Utilizarea filei AutoFormatare și a comenzii AutoFormatare din Word.

Toate programele, cu excepția Outlook:

 1. Faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Verificare > Opțiuni AutoCorecție.

  Accesarea casetei de dialog Corectare automată

 2. Faceți clic pe fila AutoFormatare la tastare.

Outlook:

 1. Faceți clic pe Fișier >Opțiuni > Corespondență > Opțiuni editor > Verificare > Opțiuni AutoCorecție.

  Accesarea casetei de dialog Corectare automată

 2. Faceți clic pe fila AutoFormatare la tastare.

Word, Excel și PowerPoint:

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office > Opțiuni [Program] > Verificare > Opțiuni AutoCorecție.

  Accesarea casetei de dialog Corectare automată

 2. Faceți clic pe fila AutoFormatare la tastare.

Outlook:

 1. Deschideți un element de corespondență și apoi faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office > Opțiuni Editor > Verificare > Opțiuni AutoCorecție.

  Accesarea casetei de dialog Corectare automată

 2. Faceți clic pe fila AutoFormatare la tastare.

Publisher și Visio:

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție.

  Accesarea casetei de dialog Corectare automată

 2. Faceți clic pe fila AutoFormatare la tastare.

Fiecare program Office oferă un set diferit de opțiuni de AutoFormatare. Toate opțiunile sunt descrise aici. Bifați o opțiune pentru a activa sau debifați opțiunea pentru a o dezactiva.

ÎNLOCUIRE ÎN TIMPUL TASTĂRII

Opțiune

Descriere

„Ghilimele drepte” cu „ghilimele inteligente”

Înlocuiți ghilimelele drepte (" ") și apostrofurile drepte (') cu ghilimele deschise de închidere și de deschidere („”) și apostrofuri curbe (’).

Fracții (1/2) cu caracter fracție (½)

Înlocuiește fracțiile tastate (1/2) cu un caracter unic pentru fracții (½). Această opțiune înlocuiește numai următoarele fracții tastate: 1/4, 1/2 și 3/4.

*Aldin* și _cursiv_ cu formatele respective

Se aplică aldin fontului pentru text încadrat între asteriscuri (*); se aplică fontul cursiv orice text încadrat în caractere de subliniere (_). De exemplu, * computer * devine computer și _computer_ devine computer. Rețineți că în Word (*) sau (_) va fi înlocuită de formatare. În Outlook (*) și (_) va rămâne chiar și după formatarea se aplică.

Căi în rețea sau internet cu hyperlinkuri

Înlocuiește cu hyperlinkuri adresele de internet, căile de rețea și adresele de e-mail tastate.

Numerale ordinale englezești (1st) cu exponent

Înlocuiește numeralele ordinale care arată poziția relativă a unui element într-o secvență (de exemplu, primul, al doilea sau al treilea) cu exponentul ( 1st scris ca exponent ).

Linie de dialog ( --) cu cratimă(—)

Înlocuiește o cratimă dublă (--) cu o liniuță (-); înlocuiește o sigură cratimă cu un spațiu înainte și după (-) cu o cratimă (-). Notă că dacă doriți o liniuță nu utilizați spații înainte și după cratimă dublă.

Fețele zâmbitoare :-) și săgețile == > cu simboluri speciale

Înlocuiește fețele zâmbitoare tastate și săgețile cu simboluri de caractere echivalente.

SE APLICĂ LA TASTARE

Opțiune

Descriere

Liste cu marcatori automate

Creează o listă cu marcatori atunci când o linie de text începe cu unul dintre caracterele următoare *, - sau > urmate de un spațiu sau un tabulator.

Pentru a încheia o listă cu marcatori, apăsați pe ENTER de două ori.

Linii de bordură

Desenează o linie când tastați trei instanțe consecutive ale următoarelor caractere: ~, #, *, -, _ sau = într-o linie nouă, apoi apăsați pe ENTER. De exemplu, dacă tastați ~~~ într-o linie nouă, apoi apăsând pe ENTER se trasează o linie unduită de-a lungul paginii.

Stiluri titlu predefinite

Aplică stiluri de titlu în paragrafe cu cinci sau mai puține cuvinte care nu se termină cu un semn de punctuație, după ce apăsați ENTER de două ori. Pentru Titlul 1, tastați o linie nouă; pentru Titlul 2, lăsați un alineat înaintea liniei noi; pentru Titlul 3, lăsați două alineate înaintea liniei noi.

Notă : Trebuie să apăsați de două ori pe ENTER înaintea paragrafului anterior pentru a aplica automat stiluri de titlu.

Liste automat numerotate

Creează o listă numerotată atunci când o linie de text începe cu numărul 1, urmat de un punct sau un alineat.

Pentru a încheia o listă numerotată, apăsați ENTER de două ori.

Tabele

Creează un tabel cu un singur rând când introduceți o secvență plus (+) și cratime (-) la începutul unei linii de text, apoi apăsați ENTER. Trebuie să începeți și să încheiați secvența cu semnul plus. De exemplu, +---+---+------+ creează un tabel cu un singur rând și trei coloane. Lățimea coloanei este egală cu numărul de cratime tastate între semnele plus. Pentru a adăuga rânduri oriunde în tabel, poziționați cursorul la sfârșitul rândului unde doriți să inserați un rând nou, apoi apăsați ENTER.

Includere rânduri și coloane noi în tabel (doar pentru Excel)

Adaugă un rând sau o coloană nouă la un tabel existent atunci când introduceți date într-o coloană sau rând adiacente. De exemplu, dacă aveți un tabel cu două coloane în coloanele A și B, și apoi introduceți date într-o celulă adiacentă în coloana C, coloana C este formatată automat ca parte a tabelului existent.

Potrivire automată text titlu în substituent (doar pentru PowerPoint)

Micșorează dimensiunea fontului pentru textul titlului, astfel încât textul se încadrează în substituentul textului titlului definit.

Notă :  Textul titlului se reduce automat cu un singur increment de dimensiune a fontului, de exemplu, de la 44 la 40, în funcție de dimensiunile de fonturi predefinite pentru font. Dacă doriți să micșorați mai mult dimensiunea fontului, selectați textul titlului și selectați o dimensiune de font mai mică încorporată din lista de Dimensiuni font sau tastați dimensiunea de font dorită în lista Dimensiune font.

Potrivire automată corp text în substituent (doar pentru PowerPoint)

Reduce dimensiunea fontului pentru corpul de text, astfel încât textul se încadrează în substituentul de corp de text definit.

AUTOMAT LA TASTARE

Opțiune

Descriere

Formatarea unui element de la începutul listei asemenea celui anterior

Formatează textul principal al unui element de listă la fel ca textul principal al elementului de listă anterior. Formatarea principală se repetă până la primul semn de punctuație din elementul din listă, de obicei punct, două puncte, cratimă, linie de dialog, semn de întrebare, semn de exclamare sau un semn similar.

În următorul element din listă se repetă numai formatarea care se aplică la întregul text principal. Formatarea care se aplică la o secțiune din textul principal nu se repetă în textul principal al elementelor următoare din listă.

Stabilirea indentului stânga și a primului indent cu tastele Tab și Backspace

Indentați prima linie a unui paragraf punând cursorul înainte de prima linie, apoi apăsând pe tasta TAB. Indentați întregul paragraf punând cursorul în fața oricărei linii din paragraf (cu excepția primei linii), apoi apăsând tasta TAB. Pentru a elimina indentarea, puneți cursorul în fața primei linii din paragraf, apoi apăsați tasta BACKSPACE.

Definirea stilurilor pe baza formatelor proprii

Aplică un stil încorporat în textul formatat manual, când textul are aceeași formatare ca un stil încorporat.

Completați formulele în tabele pentru a crea coloane calculate (doar pentru Excel)

Se aplică o singură formulă pentru toate celulele de tabel dintr-o coloană. Formula se reglează automat pentru a se extinde la toate celulele tabelului din coloană.

Pentru a dezactiva formatarea automată pentru un program, debifați pur și simplu fiecare opțiune pe care doriți să o dezactivați în fila AutoFormatare la tastare. Rețineți că opțiunile AutoFormatare la tastare sunt globale, astfel încât orice opțiune o dezactivați, aceasta va fi dezactivată pentru toate fișierele din acel program.

Fila AutoFormatare la tastare cu opțiunile debifate

Imediat ce respingeți sau modificați formatarea automată într-un document în timpul tastării. Atunci când Office aplică formatarea automată, faceți clic pe butonul Opțiuni AutoCorecție Imagine buton care apare și alegeți:

 • Anularea formatării (puteți alege să o refaceți după anulare) doar pentru această instanță.

 • Modificați opțiunile AutoFormatare specifice la nivel global, făcând clic pe opțiunea Oprire, astfel încât Office să nu mai efectueze această modificare.

 • Modificați opțiunile, făcând clic pe Control opțiuni AutoFormatare pentru a deschide fila AutoFormatare la tastare și a modifica setările.

Word are o filă AutoFormatare în afară de fila AutoFormatare la tastare. Setările AutoFormatare la tastare se aplică la text în timp ce tastați, așa cum este descris mai sus. Fila AutoFormatare este utilizată de obicei mai puțin, deoarece opțiunile aferente acesteia se aplică numai atunci când rulați comanda AutoFormatare, care trebuie adăugată la Bara de instrumente Acces rapid pentru utilizare.

Comanda AutoFormatare efectuează același tip de modificări precum cele efectuate de setările AutoFormatare la tastare, dar la textul care a fost tastat deja. Dacă doriți să formatați un document întreg în același timp (de exemplu, să înlocuiți ghilimele drepte cu ghilimele inteligente sau să înlocuiți fracții cu caractere fracție), comanda AutoFormatare poate face acest lucru.

Pentru a adăuga comanda AutoFormatare la bara de instrumente Acces rapid și a o utiliza, procedați astfel:

 1. În Word, faceți clic pe pictograma Particularizare bară de instrumente Acces rapid, apoi pe Mai multe comenzi.

  Selectați Mai multe comenzi pentru Bara de instrumente Acces rapid

 2. Sub Alegere comenzi din, selectați Toate comenzile.

 3. Defilați în jos în listă, selectați AutoFormatare sau AutoFormatare acum, faceți clic pe Adăugare, apoi pe OK.

  Alegeți comanda de acces rapid la AutoFormatare

 4. Pentru a rula comanda, faceți clic pe pictograma AutoFormatare în Word.

  Pictograma AutoFormatare

Consultați și

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×