Office
Conectare
Completarea automată a datelor în celulele foii de lucru

Completarea automată a datelor în celulele foii de lucru

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

În loc să introduceți datele manual într-o foaie de lucru, puteți să utilizați caracteristica Umplere automată pentru a completa celulele cu date care urmăresc un model sau care se bazează pe date din alte celule.

Acest articol nu vă arată cum să introduceți datele manual sau să introduceți datele simultan pe mai multe foi de lucru. Pentru informații despre cum să introduceți manual datele, consultați articolul Introducerea manuală a datelor în celulele foii de lucru.

Repetarea automată a valorilor care există deja în coloană

Dacă primele caractere pe care le tastați într-o celulă corespund unei intrări existente în coloana respectivă, Excel introduce automat pentru dvs. caracterele rămase. Excel completează automat doar intrările care conțin text sau o combinație de text și numere. Intrările care conțin doar numere, date sau ore nu sunt completate automat.

După ce Excel completează ceea ce ați început să tastați, alegeți una dintre următoarele acțiuni:

 • Pentru a accepta o intrare propusă, apăsați Enter.

  Intrarea completată corespunde exact modelului de litere mari și mici ale intrării existente.

 • Pentru a înlocui caracterele introduse automat, continuați să tastați.

 • Pentru a șterge caracterele introduse automat, apăsați pe Backspace.

Notă: 

 • Excel completează o intrare doar atunci când cursorul se află la sfârșitul conținutului curent al celulei.

 • Excel bazează lista de intrări potențiale de Completare automată pe coloana care conține celulă activă. Înregistrările care se repetă într-un rând nu sunt completate automat.

Activarea sau dezactivarea completării automate a celulelor

Dacă nu doriți ca Excel să completeze automat valorile din celule, puteți să dezactivați această caracteristică.

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni de editare, bifați sau debifați caseta de selectare Activare completare automată în celule pentru a activa sau a dezactiva completarea automată a valorilor în celulă.

Completarea datelor în celule adiacente utilizând instrumentul de umplere

Pentru a completa rapid mai multe tipuri de serii de date, puteți să selectați celulele și să glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere . Pentru a utiliza instrumentul de umplere, selectați celulele pe care doriți să le utilizați ca bază pentru completarea celulelor suplimentare, apoi glisați instrumentul de umplere pe verticală sau în josul celulelor pe care doriți să le completați.

Instrumentul de umplere este afișat în mod implicit, dar îl puteți ascunde sau afișa, dacă este ascuns.

După ce glisați instrumentul de umplere, se afișează butonul Opțiuni umplere automată. Dacă nu doriți să afișați butonul Opțiuni umplere automată de fiecare dată când glisați instrumentul de umplere, îl puteți dezactiva. La fel, dacă butonul Opțiuni umplere automată nu apare atunci când glisați instrumentul de umplere, se recomandă să îl activați.

Afișarea sau ascunderea instrumentului de umplere

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni editare, bifați sau debifați caseta de selectare Se activează instrumentul de umplere și glisare și fixare celule pentru a afișa sau a ascunde instrumentul de umplere.

 3. Pentru a evita înlocuirea datelor existente atunci când glisați instrumentul de umplere, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Se avertizează înainte de suprascrierea celulelor. Dacă nu doriți să vedeți un mesaj despre suprascrierea celulelor care nu sunt necompletate, puteți să debifați această casetă de selectare.

Glisarea instrumentului de umplere pentru a completa date în celule adiacente

 1. Selectați celulele care conțin datele pe care doriți să le completați în celule adiacente.

 2. Glisați instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

 3. Pentru a schimba modul în care doriți să completați selecția, faceți clic pe Opțiuni umplere automată Buton WordArt , apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

  De exemplu, puteți să alegeți să completați doar formatele de celulă, făcând clic pe Se completează numai formatul sau să completați doar conținutul unei celule, făcând clic pe Se completează fără format.

Notă: Dacă glisați instrumentul de umplere în sus sau în partea din stânga a unei selecții și vă opriți în celulele selectate fără a trece de prima coloană sau de rândul de sus din selecție, Excel șterge datele din selecție. Trebuie să glisați instrumentul de umplere în afara zonei selectate înainte de a elibera butonul mouse-ului.

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de umplere automată

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Decupare, copiere și lipire, bifați sau debifați caseta de selectare Se afișează butonul Opțiuni lipire când se lipește conținutul pentru a activa sau a dezactiva această opțiune.

Completarea datelor în celule adiacente utilizând comanda Umplere

Puteți să utilizați comanda Umplere pentru a completa celula activă sau o zonă selectată cu conținutul unei celule sau al unei zone de celule adiacente.

 1. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a completa celula activă cu conținutul unei celule adiacente, selectați o celulă necompletată dedesubtul, la dreapta, deasupra sau la stânga celulei care conține datele pe care doriți să le utilizați pentru a completa celula necompletată.

  • Pentru a completa mai multe celule adiacente, selectați celula cu conținutul pe care doriți să îl completați și celulele adiacente în care doriți să completați conținutul.

 2. În fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe În jos, Dreapta, În sus sau Stânga.

Grupul Celule din fila Pornire

Comandă rapidă de la tastatură    Pentru a completa rapid o celulă cu conținutul unei celule adiacente, puteți să apăsați Ctrl+D pentru a completa din celula de deasupra sau Ctrl+R pentru a completa din celula de la stânga.

Completarea formulelor în celule adiacente

 1. Selectați celula care conține formula pe care doriți să o completați în celule adiacente.

 2. Glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere în celulele pe care doriți să le completați.

 3. Pentru a alege modul în care doriți să completați selecția, faceți clic pe Opțiuni umplere automată Buton WordArt , apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

  Notă: Dacă nu este activat calculul automat în registrul de lucru, formulele nu vor fi recalculate atunci când completați celulele. Pentru a verifica opțiunile de calcul din registrul de lucru, procedați astfel:

 4. Faceți clic pe fila Fișier.

 5. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni, apoi faceți clic pe categoria Formule.

 6. Sub Opțiuni de calcul, căutați sub Calculare registru de lucru.

  • Automat    Formulele sunt recalculate automat.

  • Automat cu excepția datelor din tabel    Formulele sunt recalculate, dacă acestea nu se află într-un tabel de date.

  • Manual    Formulele nu sunt recalculate niciodată automat.

  • Recalculează registrul de lucru înainte de a salva    Această opțiune este disponibilă doar dacă Calculare registru de lucru s-a setat la Manual. Dacă această casetă de selectare este bifată, formulele nu sunt recalculate automat decât după ce salvați registrul de lucru. Rețineți că numeroase alte acțiuni pot determina ca registrul de lucru să fie salvat, de exemplu, utilizarea comenzii Trimitere la.

   Note: 

   • De asemenea, puteți să completați celula activă cu formula unei celule adiacente, utilizând comanda Umplere (pe fila Pornire, în grupul Editare) sau apăsând Ctrl+D pentru a completa o celulă de dedesubt sau Ctrl+R pentru a completa o celulă din partea din dreapta a celulei care conține formula.

   • Puteți să completați automat o formulă în jos, pentru toate celulele adiacente la care se aplică, făcând dublu clic pe instrumentul de umplere al primei celule care conține formula. De exemplu, celulele A1:A15 și B1:B15 conțin numere și dvs. tastați formula =A1+B1 în celula C1. Pentru a copia formula în celulele C2:C15, selectați celula C1 și faceți dublu clic pe instrumentul de umplere.

Completarea unei serii de numere, date sau alte elemente de serie predefinite

Puteți să completați rapid celulele dintr-o zonă cu o serie de numere sau date sau cu o serie predefinită pentru zile, zile lucrătoare, luni sau ani, utilizând instrumentul de umplere sau comanda Umplere.

Completarea celulelor cu o serie utilizând instrumentul de umplere

 1. Selectați prima celulă din zonă pe care doriți să o completați.

 2. Tastați valorile de pornire pentru serie.

 3. Tastați o valoare în celula următoare pentru a stabili un model.

  De exemplu, dacă doriți seria 1, 2, 3, 4, 5..., tastați 1 și 2 în primele două celule. Dacă doriți seria 2, 4, 6, 8..., tastați 2 și 4. Dacă doriți seria 2, 2, 2, 2..., puteți lăsa necompletată a doua celulă.

 4. Selectați celula sau celulele care conțin valorile de pornire.

 5. Glisați instrumentul de umplere Instrumentul de umplere în zona pe care doriți să o completați.

  Pentru a completa în ordine crescătoare, glisați în jos sau spre dreapta. Pentru a completa în ordine descrescătoare, glisați în sus sau spre stânga.

  Notă: 

 6. De asemenea, puteți să specificați tipul de serie utilizând butonul din dreapta al mouse-ului pentru a glisa instrumentul de umplere deasupra zonei, apoi făcând clic pe comanda adecvată din meniu de comenzi rapide. De exemplu, dacă valoarea de pornire este data IAN-2007, faceți clic pe Completare luni pentru seria FEB-2007, MAR-2007 etc.; sau faceți clic pe Completare ani pentru seria IAN-2007, IAN-2008 etc.

 7. Dacă selecția conține numere, puteți să controlați tipul de serie pe care doriți să îl creați.

 8. Puteți să suprimați seria de Umplere automată menținând apăsată tasta Ctrl în timp ce glisați ghidajul de umplere al unei selecții de două sau mai multe celule. Valorile selectate sunt copiate apoi în celulele adiacente și Excel nu extinde o serie.

Completarea celulelor cu o serie utilizând comanda Umplere

 1. Selectați prima celulă din zonă pe care doriți să o completați.

 2. Tastați valorile de pornire pentru serie.

 3. În fila Pagină de pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi pe Serie.

  Grupul Celule din fila Pornire

 4. Sub Tip, faceți clic pe una dintre următoarele opțiuni:

  • Liniar    Creează o serie care este calculată adunând, în schimb, valoarea din caseta Valoare pas cu fiecare valoare din celulă.

  • Exponențial    Creează o serie calculată înmulțind, în schimb, valoarea din caseta Valoare pas cu fiecare valoare din celulă.

  • Dată    Creează o serie care completează valorile dată în trepte după valoarea din caseta Valoare pas și este dependentă de unitatea specificată sub Unități de dată.

  • Umplere automată    Creează o serie care produce aceleași rezultate ca glisarea instrumentului de umplere.

 5. Pentru a stabili un model pentru serie, în casetele Valoare pas și Valoare oprire, tastați valorile pe care le doriți.

Exemple de serii care se pot completa

Când completați o serie, selecțiile sunt extinse după cum se arată în tabelul următor. În acest tabel, elementele separate prin virgulă sunt cuprinse în celule adiacente individuale din foaia de lucru.

Selecție inițială

Serie extinsă

1, 2, 3

4, 5, 6...

9:00

10:00, 11:00, 12:00...

L

Ma, Mi, J...

Luni

Marți, Miercuri, Joi...

Ian

Feb, Mar, Apr...

Ian, Apr

Iul, Oct, Ian...

Ian-07, Apr-07

Iul-07, Oct-07, Ian-08...

15-Ian, 15-Apr

15-Iul, 15-Oct...

2007, 2008

2009, 2010, 2011...

1-Ian, 1-Mar

1-Mai, 1-Iul, 1-Sep...

Trim3 (sau T3 sau Trimestrul3)

Trim4, Trim1, Trim2...

text1, textA

text2, textA, text3, textA...

1-a perioadă

a 2-a perioadă, a 3-a perioadă...

Produs 1

Produs 2, Produs 3...

Completarea datelor utilizând o completare particularizată de serie

Pentru a simplifica introducerea unei anumite secvențe de date (cum ar fi o listă de nume sau de regiuni de vânzări), puteți să creați o completare particularizată de serie. O completare particularizată de serie se poate baza pe o listă de elemente existente dintr-o foaie de lucru sau puteți tasta lista de la zero. O completare de serie predefinită (de exemplu, una pentru luni și zile) nu se poate edita sau șterge, dar o completare de serie particularizată se poate edita sau șterge.

Notă: O listă particularizată poate conține doar text sau text amestecat cu numere.

Utilizarea unei completări particularizate de serie, bazată pe o listă de elemente existentă

 1. În foaia de lucru, selectați lista de elemente pe care doriți să le utilizați în completarea de serie.

 2. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 3. Faceți clic pe Complex, apoi, sub General, faceți clic pe butonul Editare liste particularizate.

 4. Verificați dacă referința la celulă din lista de elemente selectate este afișată în caseta Import listă din celule, apoi faceți clic pe Import.

  Elementele din listă pe care le-ați selectat sunt adăugate în caseta Liste particularizate.

 5. Faceți clic de două ori pe OK.

 6. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi tastați elementul din prima completare de serie particularizată pe care doriți să o utilizați pentru a începe lista.

 7. Glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere în celulele pe care doriți să le completați.

Utilizarea unei completări particularizate de serie, bazată pe o listă de elemente nouă

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub General, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 3. În caseta Liste particularizate, faceți clic pe LISTĂ NOUĂ, apoi tastați intrările în caseta Intrări listă, începând cu prima intrare.

 4. Apăsați pe Enter după fiecare intrare.

 5. Când lista este completă, faceți clic pe Adăugare, apoi faceți clic pe OK de două ori.

 6. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi tastați elementul din prima completare de serie particularizată pe care doriți să o utilizați pentru a începe lista.

 7. Glisați instrumentul de umplere Instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

Editarea sau ștergerea unei completări particularizate de serie

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe categoria Complex, apoi, sub General, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 3. În caseta Liste particularizate, selectați lista pe care doriți să o editați sau să o ștergeți, apoi efectuați una dintre următoarele operațiuni:

  • Pentru a edita seria de umplere, efectuați modificările dorite în caseta Intrări listă, apoi faceți clic pe Adăugare.

  • Pentru a șterge completarea de serie, faceți clic pe Ștergere.

Acest articol nu vă arată cum să introduceți datele manual sau să introduceți datele simultan pe mai multe foi de lucru. Pentru informații despre cum să introduceți manual datele, consultați articolul Introducerea manuală a datelor în celulele foii de lucru.

Repetarea automată a valorilor care există deja în coloană

Dacă primele caractere pe care le tastați într-o celulă corespund unei intrări existente în coloana respectivă, Excel introduce automat pentru dvs. caracterele rămase. Excel completează automat doar intrările care conțin text sau o combinație de text și numere. Intrările care conțin doar numere, date sau ore nu sunt completate automat.

După ce Excel completează ceea ce ați început să tastați, alegeți una dintre următoarele acțiuni:

 • Pentru a accepta o intrare propusă, apăsați pe ENTER.

  Intrarea completată corespunde exact modelului de litere mari și mici ale intrării existente.

 • Pentru a înlocui caracterele introduse automat, continuați să tastați.

 • Pentru a șterge caracterele introduse automat, apăsați pe BACKSPACE.

Note: 

 • Excel completează o intrare doar atunci când cursorul se află la sfârșitul conținutului curent al celulei.

 • Excel bazează lista de intrări potențiale de Completare automată pe coloana care conține celulă activă. Înregistrările care se repetă într-un rând nu sunt completate automat.

Dezactivarea completării automate a valorilor celulei

Dacă nu doriți ca Excel să completeze automat valorile din celule, puteți să dezactivați această caracteristică.

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

 2. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni.

 3. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni de editare, debifați sau bifați caseta de selectare Activare completare automată în celule pentru a activa sau a dezactiva completarea automată a valorilor celulei.

Utilizați instrumentul de umplere pentru a completa date

Pentru a completa rapid mai multe tipuri de serii de date, puteți să selectați celulele și să glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere . Pentru a utiliza instrumentul de umplere, selectați celulele pe care doriți să le utilizați ca bază pentru completarea celulelor suplimentare, apoi glisați instrumentul de umplere pe verticală sau în josul celulelor pe care doriți să le completați.

Afișarea sau ascunderea instrumentului de umplere

Instrumentul de umplere este afișat în mod implicit, dar îl puteți ascunde sau afișa, dacă este ascuns.

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

 2. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni.

 3. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni editare, bifați sau debifați caseta de selectare Se activează instrumentul de umplere și glisare și fixare celule pentru a afișa sau a ascunde instrumentul de umplere.

 4. Pentru a evita înlocuirea datelor existente atunci când glisați instrumentul de umplere, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Se avertizează înainte de suprascrierea celulelor. Dacă nu doriți să vedeți un mesaj despre suprascrierea celulelor care nu sunt necompletate, puteți să debifați această casetă de selectare.

Utilizarea opțiunilor de umplere automată pentru a modifica modul în care selecția este completată

După ce glisați instrumentul de umplere, butonul Opțiuni umplere automată Buton WordArt apare astfel încât să puteți schimba modul în care selecția este completată. De exemplu, puteți să alegeți să completați doar formatele de celulă, făcând clic pe Se completează numai formatul sau să completați doar conținutul unei celule, făcând clic pe Se completează fără format.

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de umplere automată

Dacă nu doriți să se afișeze butonul Opțiuni umplere automată de fiecare dată când glisați instrumentul de umplere, îl puteți dezactiva. În mod asemănător, dacă butonul Opțiuni umplere automată nu apare atunci când glisați instrumentul de umplere, se recomandă să îl activați.

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

 2. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni.

 3. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Decupare, copiere și lipire, debifați caseta de selectare Se afișează butonul Opțiuni lipire când se lipește conținutul.

Completarea datelor în celule adiacente utilizând comanda Umplere

Puteți să utilizați comanda Umplere pentru a completa celula activă sau o zonă selectată cu conținutul unei celule sau al unei zone de celule adiacente sau puteți umple repede celule adiacente prin glisarea instrument de umplere Instrumentul de umplere .

Completați celula activă cu conținutul unei celule adiacente

 1. Selectați o celulă necompletată aflată dedesubt, la dreapta, deasupra sau la stânga celulei care conține datele pe care doriți să le utilizați pentru a completa celula necompletată.

 2. În fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe În jos, Dreapta, În sus sau Stânga.

Grupul Celule din fila Pornire

Sfat: Pentru a completa rapid o celulă cu conținutul unei celule adiacente, puteți să apăsați CTRL+D pentru a completa din celula de deasupra sau CTRL+R pentru a completa din celula de la stânga. Pentru a completa o celulă cu conținutul unei celule sub acesta (adică pentru a umple), pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe Sus. Pentru a completa o celulă cu conținutul unei celule la dreapta (umplere la stânga), pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe Stânga.

Glisarea instrumentului de umplere pentru a completa date în celule adiacente

 1. Selectați celulele care conțin datele pe care doriți să le completați în celule adiacente.

 2. Glisați instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

 3. Pentru a schimba modul în care doriți să completați selecția, faceți clic pe Opțiuni umplere automată Buton WordArt , apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

Notă: Dacă glisați instrumentul de umplere în sus sau în partea din stânga a unei selecții și vă opriți în celulele selectate fără a trece de prima coloană sau de rândul de sus din selecție, Excel șterge datele din selecție. Trebuie să glisați instrumentul de umplere în afara zonei selectate înainte de a elibera butonul mouse-ului.

Completarea formulelor în celule adiacente

 1. Selectați celula care conține formula pe care doriți să o completați în celule adiacente.

 2. Glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

 3. Pentru a alege modul în care doriți să completați selecția, faceți clic pe Opțiuni umplere automată Buton WordArt , apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

  Notă: Dacă nu este activat calculul automat în registrul de lucru, formulele nu vor fi recalculate atunci când completați celulele. Pentru a verifica opțiunile de calcul din registrul de lucru, procedați astfel:

 4. Faceți clic pe fila Fișier.

 5. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni, apoi faceți clic pe categoria Formule.

 6. Sub Opțiuni de calcul, căutați sub Calculare registru de lucru.

  • Automat    Formulele sunt recalculate automat.

  • Automat cu excepția datelor din tabel    Formulele sunt recalculate, dacă acestea nu se află într-un tabel de date.

  • Manual    Formulele nu sunt recalculate niciodată automat.

  • Recalculează registrul de lucru înainte de a salva    Această opțiune este disponibilă doar dacă Calculare registru de lucru s-a setat la Manual. Dacă această casetă de selectare este bifată, formulele nu sunt recalculate automat decât după ce salvați registrul de lucru. Rețineți că numeroase alte acțiuni pot determina ca registrul de lucru să fie salvat, de exemplu, utilizarea comenzii Trimitere la.

Sfaturi

 • De asemenea, puteți completa celula activă cu formula unei celule adiacente, utilizând comanda Umplere (pe fila Pornire, în grupul Editare) sau apăsând CTRL+D pentru a completa o celulă de dedesubt sau CTRL+R pentru a completa o celulă din partea dreaptă a celulei care conține formula.

 • Puteți să completați automat o formulă în jos, pentru toate celulele adiacente la care se aplică, făcând dublu clic pe instrumentul de umplere al primei celule care conține formula. De exemplu, celulele A1:A15 și B1:B15 conțin numere și dvs. tastați formula =A1+B1 în celula C1. Pentru a copia formula în celulele C2:C15, selectați celula C1 și faceți dublu clic pe instrumentul de umplere.

Completarea unei serii de numere, date sau alte elemente de serie predefinite

Utilizând instrument de umplere, puteți să completați rapid celulele dintr-o zonă cu o serie de numere sau date sau cu o serie predefinită pentru zile, zile lucrătoare, luni sau ani.

 1. Selectați prima celulă din zonă pe care doriți să o completați.

 2. Tastați valorile de pornire pentru serie.

 3. Tastați o valoare în celula următoare pentru a stabili un model.

  De exemplu, dacă doriți seria 1, 2, 3, 4, 5..., tastați 1 și 2 în primele două celule. Dacă doriți seria 2, 4, 6, 8..., tastați 2 și 4. Dacă doriți seria 2, 2, 2, 2..., puteți lăsa necompletată a doua celulă.

Mai multe exemple de serii care se pot completa

Când completați o serie, selecțiile sunt extinse după cum se arată în tabelul următor. În acest tabel, elementele separate prin virgulă sunt cuprinse în celule adiacente individuale din foaia de lucru.

Selecție inițială

Serie extinsă

1, 2, 3

4, 5, 6...

9:00

10:00, 11:00, 12:00...

L

Ma, Mi, J...

Luni

Marți, Miercuri, Joi...

Ian

Feb, Mar, Apr...

Ian, Apr

Iul, Oct, Ian...

Ian-07, Apr-07

Iul-07, Oct-07, Ian-08...

15-Ian, 15-Apr

15-Iul, 15-Oct...

2007, 2008

2009, 2010, 2011...

1-Ian, 1-Mar

1-Mai, 1-Iul, 1-Sep...

Trim3 (sau T3 sau Trimestrul3)

Trim4, Trim1, Trim2...

text1, textA

text2, textA, text3, textA...

1-a perioadă

a 2-a perioadă, a 3-a perioadă...

Produs 1

Produs 2, Produs 3...

 1. Selectați celula sau celulele care conțin valorile de pornire.

 2. Glisați instrumentul de umplere Instrumentul de umplere în zona pe care doriți să o completați.

  Pentru a completa în ordine crescătoare, glisați în jos sau spre dreapta. Pentru a completa în ordine descrescătoare, glisați în sus sau spre stânga.

Sfaturi

 • De asemenea, puteți să specificați tipul de serie utilizând butonul din dreapta al mouse-ului pentru a glisa instrumentul de umplere deasupra zonei, apoi făcând clic pe comanda adecvată din meniu de comenzi rapide. De exemplu, dacă valoarea de pornire este data IAN-2007, faceți clic pe Completare luni pentru seria FEB-2007, MAR-2007 etc.; sau faceți clic pe Completare ani pentru seria IAN-2007, IAN-2008 etc.

 • Dacă selecția conține numere, puteți să controlați tipul de serie pe care doriți să îl creați.

Completarea unor celule cu o serie de numere

 1. În fila Pagină de pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi pe Serie.

  Grupul Celule din fila Pornire

 2. Sub Tip, faceți clic pe una dintre următoarele opțiuni:

  • Liniar    Creează o serie care este calculată adunând, în schimb, valoarea din caseta Valoare pas cu fiecare valoare din celulă.

  • Exponențial    Creează o serie calculată înmulțind, în schimb, valoarea din caseta Valoare pas cu fiecare valoare din celulă.

  • Dată    Creează o serie care completează valorile dată în trepte după valoarea din caseta Valoare pas și este dependentă de unitatea specificată sub Unități de dată.

  • Umplere automată    Creează o serie care produce aceleași rezultate ca glisarea instrumentului de umplere.

 3. Puteți să suprimați seria de Umplere automată menținând apăsată tasta CTRL în timp ce glisați ghidajul de umplere al unei selecții de două sau mai multe celule. Valorile selectate sunt copiate apoi în celulele adiacente și Excel nu extinde o serie.

Completarea datelor utilizând o completare particularizată de serie

Pentru a simplifica introducerea unei anumite secvențe de date (cum ar fi o listă de nume sau de regiuni de vânzări), puteți să creați o completare particularizată de serie. O completare particularizată de serie se poate baza pe o listă de elemente existente dintr-o foaie de lucru sau puteți tasta lista de la zero. O completare de serie predefinită (de exemplu, una pentru luni și zile) nu se poate edita sau șterge, dar o completare de serie particularizată se poate edita sau șterge.

Notă: O listă particularizată poate conține doar text sau text amestecat cu numere. Pentru o listă particularizată care conține doar numere, cum ar fi de la 0 la 100, trebuie mai întâi să creați o listă de numere formatată ca text.

Formatarea numerelor ca text

 1. Selectați suficiente celule pentru lista de numere pe care doriți să le formatați ca text.

 2. În fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe săgeata de pe caseta Format număr, apoi faceți clic pe Text.

Grupul Celule din fila Pornire

Sfat: Poate fi necesar să faceți clic pe Mai multe formate de număr pentru a vedea formatul Text din listă.

 1. În celulele formatate, tastați lista de numere.

Utilizarea unei completări particularizate de serie, bazată pe o listă de elemente existentă

 1. În foaia de lucru, selectați lista de elemente pe care doriți să le utilizați în completarea de serie.

 2. Faceți clic pe fila Fișier.

 3. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni.

 4. Faceți clic pe Complex, apoi, sub General, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 5. Verificați dacă referința la celulă din lista de elemente selectate este afișată în caseta Import listă din celule, apoi faceți clic pe Import.

  Elementele din listă pe care le-ați selectat sunt adăugate în caseta Liste particularizate.

 6. Faceți clic de două ori pe OK.

 7. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi tastați elementul din prima completare de serie particularizată pe care doriți să o utilizați pentru a începe lista.

 8. Glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

Utilizarea unei completări particularizate de serie, bazată pe o listă de elemente nouă

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

 2. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni.

 3. Faceți clic pe Complex, apoi, sub General, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 4. În caseta Liste particularizate, faceți clic pe LISTĂ NOUĂ, apoi tastați intrările în caseta Intrări listă, începând cu prima intrare.

 5. Apăsați pe ENTER după fiecare intrare.

 6. Când lista este completă, faceți clic pe Adăugare, apoi faceți clic pe OK de două ori.

 7. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi tastați elementul din prima completare de serie particularizată pe care doriți să o utilizați pentru a începe lista.

 8. Glisați instrumentul de umplere Instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

Editarea sau ștergerea unei completări particularizate de serie

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

 2. Sub Excel, faceți clic pe Opțiuni.

 3. Faceți clic pe categoria Complex, apoi, sub General, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 4. În caseta Liste particularizate, selectați lista pe care doriți să o editați sau să o ștergeți, apoi efectuați una dintre următoarele operațiuni:

  • Pentru a edita seria de umplere, efectuați modificările dorite în caseta Intrări listă, apoi faceți clic pe Adăugare.

  • Pentru a șterge completarea de serie, faceți clic pe Ștergere.

Începutul paginii

În loc să introduceți datele manual într-o foaie de lucru, puteți să utilizați caracteristica Umplere automată pentru a completa celulele cu date care urmăresc un model sau care se bazează pe date din alte celule. Acest articol nu explică modul în care să introduceți datele manual sau să introduceți datele simultan pe mai multe foi de lucru. Pentru informații despre cum să introduceți manual datele, consultați articolul Introducerea manuală a datelor.

Repetarea automată a valorilor care există deja în coloană

Dacă primele caractere pe care le tastați într-o celulă corespund unei intrări existente în coloana respectivă, Excel introduce automat pentru dvs. caracterele rămase. Excel completează automat doar intrările care conțin text sau o combinație de text și numere. Intrările care conțin doar numere, date sau ore nu sunt completate automat.

După ce Excel completează ceea ce ați început să tastați, alegeți una dintre următoarele acțiuni:

 • Pentru a accepta o intrare propusă, apăsați pe ENTER.

  Intrarea completată corespunde exact modelului de litere mari și mici ale intrării existente.

 • Pentru a înlocui caracterele introduse automat, continuați să tastați.

 • Pentru a șterge caracterele introduse automat, apăsați pe BACKSPACE.

Note: 

 • Excel completează o intrare doar atunci când cursorul se află la sfârșitul conținutului curent al celulei.

 • Excel bazează lista de intrări potențiale de Completare automată pe coloana care conține celulă activă. Înregistrările care se repetă într-un rând nu sunt completate automat.

Dezactivarea completării automate a valorilor celulei

Dacă nu doriți ca Excel să completeze automat valorile din celule, puteți să dezactivați această caracteristică.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni de editare, debifați sau bifați caseta de selectare Activare completare automată în celule pentru a activa sau a dezactiva completarea automată a valorilor celulei.

Utilizați instrumentul de umplere pentru a completa date

Pentru a completa rapid mai multe tipuri de serii de date, puteți să selectați celulele și să glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere . Pentru a utiliza instrumentul de umplere, selectați celulele pe care doriți să le utilizați ca bază pentru completarea celulelor suplimentare, apoi glisați instrumentul de umplere pe verticală sau în josul celulelor pe care doriți să le completați.

Afișarea sau ascunderea instrumentului de umplere

Instrumentul de umplere este afișat în mod implicit, dar îl puteți ascunde sau afișa, dacă este ascuns.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni editare, bifați sau debifați caseta de selectare Se activează instrumentul de umplere și glisare și fixare celule pentru a afișa sau a ascunde instrumentul de umplere.

 3. Pentru a evita înlocuirea datelor existente atunci când glisați instrumentul de umplere, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Se avertizează înainte de suprascrierea celulelor. Dacă nu doriți să vedeți un mesaj despre suprascrierea celulelor care nu sunt necompletate, puteți să debifați această casetă de selectare.

Utilizarea opțiunilor de umplere automată pentru a modifica modul în care selecția este completată

După ce glisați instrumentul de umplere, butonul Opțiuni umplere automată Buton WordArt apare astfel încât să puteți schimba modul în care selecția este completată. De exemplu, puteți să alegeți să completați doar formatele de celulă, făcând clic pe Se completează numai formatul sau să completați doar conținutul unei celule, făcând clic pe Se completează fără format.

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de umplere automată

Dacă nu doriți să se afișeze butonul Opțiuni umplere automată, de fiecare dată când glisați instrumentul de umplere, îl puteți dezactiva. În mod asemănător, dacă butonul Opțiuni umplere automată nu apare atunci când glisați instrumentul de umplere, se recomandă să îl activați.

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Decupare, copiere și lipire, debifați caseta de selectare Afișare butoane Opțiuni lipire.

Completarea datelor în celule adiacente utilizând comanda Umplere

Puteți să utilizați comanda Umplere pentru a completa celula activă sau o zonă selectată cu conținutul unei celule sau al unei zone de celule adiacente sau puteți umple repede celule adiacente prin glisarea instrument de umplere Instrumentul de umplere .

Completați celula activă cu conținutul unei celule adiacente

 1. Selectați o celulă necompletată aflată dedesubt, la dreapta, deasupra sau la stânga celulei care conține datele pe care doriți să le utilizați pentru a completa celula necompletată.

 2. În fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe În jos, Dreapta, În sus sau Stânga.

  Imagine Panglică Excel

Sfat: Pentru a completa rapid o celulă cu conținutul unei celule adiacente, puteți să apăsați CTRL+D pentru a completa din celula de deasupra sau CTRL+R pentru a completa din celula de la stânga. Pentru a completa o celulă cu conținutul unei celule sub acesta (adică pentru a umple), pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe Sus. Pentru a completa o celulă cu conținutul unei celule la dreapta (umplere la stânga), pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi faceți clic pe Stânga.

Glisarea instrumentului de umplere pentru a completa date în celule adiacente

 1. Selectați celulele care conțin datele pe care doriți să le completați în celule adiacente.

 2. Glisați instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

 3. Pentru a schimba modul în care doriți să completați selecția, faceți clic pe Opțiuni umplere automată Buton WordArt , apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

Notă: Dacă glisați instrumentul de umplere în sus sau în partea din stânga a unei selecții și vă opriți în celulele selectate fără a trece de prima coloană sau de rândul de sus din selecție, Excel șterge datele din selecție. Trebuie să glisați instrumentul de umplere în afara zonei selectate înainte de a elibera butonul mouse-ului.

Completarea formulelor în celule adiacente

 1. Selectați celula care conține formula pe care doriți să o completați în celule adiacente.

 2. Glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

 3. Pentru a alege modul în care doriți să completați selecția, faceți clic pe Opțiuni umplere automată Buton WordArt , apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

Notă: Dacă nu este activat calculul automat în registrul de lucru, formulele nu vor fi recalculate atunci când completați celulele. Pentru a verifica opțiunile de calcul din registrul de lucru, procedați astfel:

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , pe Opțiuni Excel, apoi pe categoria Formule.

 2. Sub Opțiuni de calcul, căutați sub Calculare registru de lucru.

  • Automat    Formulele sunt recalculate automat.

  • Automat cu excepția datelor din tabel    Formulele sunt recalculate, dacă acestea nu se află într-un tabel de date.

  • Manual    Formulele nu sunt recalculate niciodată automat.

  • Recalculează registrul de lucru înainte de a salva    Această opțiune este disponibilă doar dacă Calculare registru de lucru s-a setat la Manual. Dacă această casetă de selectare este bifată, formulele nu sunt recalculate automat decât după ce salvați registrul de lucru. Rețineți că numeroase alte acțiuni pot determina ca registrul de lucru să fie salvat, de exemplu, utilizarea comenzii Trimitere la.

Sfaturi

 • De asemenea, puteți să completați celula activă cu formula unei celule adiacente, utilizând comanda Umplere (pe fila Pornire, în grupul Editare) sau apăsând CTRL+D pentru a completa o celulă de dedesubt sau CTRL+R pentru a completa o celulă din partea dreaptă a celulei care conține formula.

 • Puteți să completați automat o formulă în jos, pentru toate celulele adiacente la care se aplică, făcând dublu clic pe instrumentul de umplere al primei celule care conține formula. De exemplu, celulele A1:A15 și B1:B15 conțin numere și dvs. tastați formula =A1+B1 în celula C1. Pentru a copia formula în celulele C2:C15, selectați celula C1 și faceți dublu clic pe instrumentul de umplere.

Completarea unei serii de numere, date sau alte elemente de serie predefinite

Utilizând instrument de umplere, puteți să completați rapid celulele dintr-o zonă cu o serie de numere sau date sau cu o serie predefinită pentru zile, zile lucrătoare, luni sau ani.

 1. Selectați prima celulă din zonă pe care doriți să o completați.

 2. Tastați valorile de pornire pentru serie.

 3. Tastați o valoare în celula următoare pentru a stabili un model.

  De exemplu, dacă doriți seria 1, 2, 3, 4, 5..., tastați 1 și 2 în primele două celule. Dacă doriți seria 2, 4, 6, 8..., tastați 2 și 4. Dacă doriți seria 2, 2, 2, 2..., puteți lăsa necompletată a doua celulă.

  Mai multe exemple de serii care se pot completa

  Când completați o serie, selecțiile sunt extinse după cum se arată în tabelul următor. În acest tabel, elementele separate prin virgulă sunt cuprinse în celule adiacente individuale din foaia de lucru.

Selecție inițială

Serie extinsă

1, 2, 3

4, 5, 6...

9:00

10:00, 11:00, 12:00...

L

Ma, Mi, J...

Luni

Marți, Miercuri, Joi...

Ian

Feb, Mar, Apr...

Ian, Apr

Iul, Oct, Ian...

Ian-07, Apr-07

Iul-07, Oct-07, Ian-08...

15-Ian, 15-Apr

15-Iul, 15-Oct...

2007, 2008

2009, 2010, 2011...

1-Ian, 1-Mar

1-Mai, 1-Iul, 1-Sep...

Trim3 (sau T3 sau Trimestrul3)

Trim4, Trim1, Trim2...

text1, textA

text2, textA, text3, textA...

1-a perioadă

a 2-a perioadă, a 3-a perioadă...

Produs 1

Produs 2, Produs 3...

 1. Selectați celula sau celulele care conțin valorile de pornire.

 2. Glisați instrumentul de umplere Instrumentul de umplere în zona pe care doriți să o completați.

  Pentru a completa în ordine crescătoare, glisați în jos sau spre dreapta. Pentru a completa în ordine descrescătoare, glisați în sus sau spre stânga.

Sfaturi

 • De asemenea, puteți să specificați tipul de serie utilizând butonul din dreapta al mouse-ului pentru a glisa instrumentul de umplere deasupra zonei, apoi făcând clic pe comanda adecvată din meniu de comenzi rapide. De exemplu, dacă valoarea de pornire este data IAN-2007, faceți clic pe Completare luni pentru seria FEB-2007, MAR-2007 etc.; sau faceți clic pe Completare ani pentru seria IAN-2007, IAN-2008 etc.

 • Dacă selecția conține numere, puteți să controlați tipul de serie pe care doriți să îl creați.

  Completarea unor celule cu o serie de numere

  1. În fila Pagină de pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Umplere, apoi pe Serie.

   Imagine Panglică Excel

  2. Sub Tip, faceți clic pe una dintre următoarele opțiuni:

   • Liniar    Creează o serie care este calculată adunând, în schimb, valoarea din caseta Valoare pas cu fiecare valoare din celulă.

   • Exponențial    Creează o serie calculată înmulțind, în schimb, valoarea din caseta Valoare pas cu fiecare valoare din celulă.

   • Dată    Creează o serie care completează valorile dată în trepte după valoarea din caseta Valoare pas și este dependentă de unitatea specificată sub Unități de dată.

   • Umplere automată    Creează o serie care produce aceleași rezultate ca glisarea instrumentului de umplere.

 • Puteți să suprimați seria de Umplere automată menținând apăsată tasta CTRL în timp ce glisați ghidajul de umplere al unei selecții de două sau mai multe celule. Valorile selectate sunt copiate apoi în celulele adiacente și Excel nu extinde o serie.

Completarea datelor utilizând o completare particularizată de serie

Pentru a simplifica introducerea unei anumite secvențe de date (cum ar fi o listă de nume sau de regiuni de vânzări), puteți să creați o completare particularizată de serie. O completare particularizată de serie se poate baza pe o listă de elemente existente dintr-o foaie de lucru sau puteți tasta lista de la zero. O completare de serie predefinită (de exemplu, una pentru luni și zile) nu se poate edita sau șterge, dar o completare de serie particularizată se poate edita sau șterge.

Notă: O listă particularizată poate conține doar text sau text amestecat cu numere. Pentru o listă particularizată care conține doar numere, cum ar fi de la 0 la 100, trebuie mai întâi să creați o listă de numere formatată ca text.

Formatarea numerelor ca text

 1. Selectați suficiente celule pentru lista de numere pe care doriți să le formatați ca text.

 2. În fila Pornire, în grupul Număr, faceți clic pe săgeata de pe caseta Format număr, apoi faceți clic pe Text.

  Imagine Panglică Excel

  Sfat: Poate fi necesar să faceți clic pe Mai multe pentru a vedea formatul Text din listă.

 3. În celulele formatate, tastați lista de numere.

Utilizarea unei completări particularizate de serie, bazată pe o listă de elemente existentă

 1. În foaia de lucru, selectați lista de elemente pe care doriți să le utilizați în completarea de serie.

 2. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 3. Faceți clic pe Populare, apoi, sub Opțiuni principale pentru lucrul cu Excel, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 4. Verificați dacă referința la celulă din lista de elemente selectate este afișată în caseta Import listă din celule, apoi faceți clic pe Import.

  Elementele din listă pe care le-ați selectat sunt adăugate în caseta Liste particularizate.

 5. Faceți clic de două ori pe OK.

 6. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi tastați elementul din prima completare de serie particularizată pe care doriți să o utilizați pentru a începe lista.

 7. Glisați instrument de umplere Instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

Utilizarea unei completări particularizate de serie, bazată pe o listă de elemente nouă

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Populare, apoi, sub Opțiuni principale pentru lucrul cu Excel, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 3. În caseta Liste particularizate, faceți clic pe LISTĂ NOUĂ, apoi tastați intrările în caseta Intrări listă, începând cu prima intrare.

  Apăsați pe ENTER după fiecare intrare.

 4. Când lista este completă, faceți clic pe Adăugare, apoi faceți clic pe OK de două ori.

 5. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi tastați elementul din prima completare de serie particularizată pe care doriți să o utilizați pentru a începe lista.

 6. Glisați instrumentul de umplere Instrumentul de umplere peste celulele pe care doriți să le completați.

Editarea sau ștergerea unei completări particularizate de serie

 1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe categoria Populare, apoi, sub Opțiuni principale pentru lucrul cu Excel, faceți clic pe Editare liste particularizate.

 3. În caseta Liste particularizate, selectați lista pe care doriți să o editați sau să o ștergeți, apoi efectuați una dintre următoarele operațiuni:

  • Pentru a edita seria de umplere, efectuați modificările dorite în caseta Intrări listă, apoi faceți clic pe Adăugare.

  • Pentru a șterge completarea de serie, faceți clic pe Ștergere.

Începutul paginii

Știați?

Dacă nu aveți un abonament Office 365 sau cea mai recentă versiune de Office, o puteți încerca acum:

Încercați Office 365 sau cea mai recentă versiune de Excel

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare în forumul Comunității Excel

Ajutați-ne să îmbunătățim Excel

Aveți sugestii despre cum putem îmbunătăți următoarea versiune de Excel? Dacă aveți, consultați subiectele de la UserVoice pentru Excel

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×