Comenzile rapide de la tastatură de utilizat în timpul creării prezentării în PowerPoint 2010

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Cheia utilizării comenzilor rapide din tastatură

Comenzile rapide din tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la aspectul tastaturii de tip S.U.A. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip S.U.A.

Pentru comenzile rapide din tastatură în care se apasă două sau mai multe taste în același timp, tastele de apăsat sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide din tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de altă tastă, tastele de apăsat sunt separate prin virgulă (,).

Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați ENTER și apoi CTRL+P.

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte conținuturi de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Înapoi la cuprinsul Articole introductive și Ajutor PowerPoint.

ALT+HOME

Selectați elementul următor în fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul precedent în fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuează acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor PowerPoint a ferestrei Ajutor, selectați elementul următor sau pe cel anterior.

TAB, SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor PowerPoint a ferestrei Ajutor, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

ENTER

Selectați următorul text sau hyperlink ascuns, incluzând Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul sau hyperlinkul anterior ascuns.

SHIFT+TAB

Efectuează acțiunea pentru elementul selectat: Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Reveniți la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Înainte la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați pe porțiuni mai mici în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilați pe porțiuni mai mari în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizare activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului Ajutor curent.

Notă : În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificați starea conexiunii. Se poate să fie cazul să apăsați F6 de mai multe ori.

F6 (până când focalizarea se află în caseta Se tastează cuvintele de căutat), TAB, SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați un text în caseta Se tastează cuvintele de căutat. Se poate să fie cazul să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Comutați între zonele din fereastra Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, caseta Se tastează cuvintele de căutat și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, selectați elementul anterior sau pe cel precedent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutați la fereastra următoare.

ALT+TAB, TAB

Comutați la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Închideți fereastra activă.

CTRL+W or CTRL+F4

Difuzați prezentarea deschisă către un public aflat la distanță, utilizând aplicația Web PowerPoint.

CTRL+F5

Comutați la următorul panou de activități dintr-un alt panou din fereastra programului (în sensul acelor de ceas). Este posibil să trebuiască să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă : Dacă, apăsând F6, nu se afișează panoul de activități dorit, apăsați ALT pentru a focaliza pe Panglică, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Comutați la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Când sunt deschise mai multe ferestre PowerPoint, comută la următoarea fereastră PowerPoint.

CTRL+F6

Comută la fereastra PowerPoint anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Copiază o imagine a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copiază o imagine a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Modificarea sau redimensionarea fontului

Notă : Cursorul trebuie să fie în interiorul unei casete de text, pentru a utiliza aceste comenzi rapide.

Pentru

Apăsați

Modifică fontul.

CTRL+SHIFT+F

Modifică dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorați dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în texte sau celule

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasați un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Se deplasează la sfârșitul unei linii.

END

Deplasați la începutul unei linii.

HOME

Se deplasează cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasați la începutul unei casete de text.

CTRL+HOME

În Microsoft Office PowerPoint, mutați la următorul substituent titlu sau corp de text. Dacă acesta este ultimul substituent din diapozitiv, acesta va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial.

CTRL+ENTER

Repetați ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Găsire și înlocuire

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Găsire.

CTRL+F

Deschideți caseta de dialog Înlocuire.

CTRL+H

Repetați ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Se deplasează la celula următoare.

TAB

Se deplasează la celula precedentă.

SHIFT+TAB

Se deplasează la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la rândul precedent.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserează o filă într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornește un paragraf nou.

ENTER

Adaugă un rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Accesarea și folosirea panourilor de activitate

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Mutați la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra programului. (Este posibil să se apese F6 de mai multe ori).

F6

Când un panou de activitate este activ, selectați opțiunea următoare sau precedentă din panoul de activități.

TAB, SHIFT+TAB

Se afișează tot setul de comenzi în meniul panoului de activități.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se comută între opțiunile unui submeniu selectat; se comută între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deschide meniul selectat sau efectuează acțiunea atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Se deschide un meniu de comenzi rapide; deschide un meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

SHIFT+F10

Când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima sau ultima comandă pe meniu sau pe submeniu.

HOME, END

Defilați în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP, PAGE DOWN

Vă deplasați în partea de sus sau în partea de jos a listei de galerii selectate.

HOME, END

Închide panoul de activități.

CTRL+BARĂ DE SPAȚIU, C

Deschide clipboardul.

ALT+H, F, O

Redimensionarea unui panou de activitate

 1. În panou de activități, apăsați CTRL+BARĂ DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

 2. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune și apoi apăsați ENTER.

 3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona un pixel o dată.

După ce terminați de redimensionat, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Se deplasează la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Se deplasează la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comută la fila următoare dintr-o casetă de dialog. (O filă trebuie să fie deja selectată în caseta de dialog deschisă)

SĂGEATĂ ÎN JOS

Comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog. (O filă trebuie să fie deja selectată în caseta de dialog deschisă)

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschide o listă verticală selectată.

SĂGEATĂ ÎN JOS, ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschide lista, dacă aceasta este închisă și trece la o opțiune din listă.

Prima literă a unei opțiuni într-o listă verticală

Se deplasează între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă, sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat; bifează sau debifează caseta de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Selectează o opțiune; bifează sau debifează o casetă de selectare.

Litera subliniată dintr-o opțiune

Efectuează acțiunea atribuită unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Închide o listă verticală selectată; revocă o comandă și închide o casetă de dialog.

ESC

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este o casetă necompletată în care aveți posibilitatea să tastați sau să lipiți o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru

Apăsați

Se deplasează la începutul intrării.

HOME

Se deplasează la sfârșitul intrării.

END

Se mută un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectați sau revocați selectarea unui caracter către stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau revocați selectarea unui caracter către dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați sau revocați selectarea unui cuvânt către stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau revocați selectarea unui cuvânt către dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se selectează din cursor către începutul intrării.

SHIFT+HOME

Se selectează din cursor către sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Folosirea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Deschidere

ALT+F, apoi O

Deschideți caseta de dialog Salvare ca

ALT+F, apoi A

Comutați între opțiuni într-o listă verticală sau între opțiuni, într-un grup de opțiuni

Tastele săgeată

Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Se deplasează între opțiunile sau zonele din caseta de dialog.

TAB

Deschideți meniul vertical pentru calea de fișier

F4 sau ALT+I

Reîmprospătează lista de fișiere.

F5

Navigarea în Panglică

Accesarea oricărei comenzi prin numai câteva apăsări de taste

 1. Apăsați tasta ALT.

  Sfaturile despre taste sunt afișate pentru fiecare caracteristică disponibilă în vizualizarea curentă.

  Comenzile rapide de la tastatură de pe fila Fișier

 2. Apăsați litera afișată în sfaturile despre taste cu privire la caracteristica pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, se poate să se afișeze sfaturi suplimentare despre taste. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați N, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile despre taste pentru grupurile de pe fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere, până când apăsați litera comenzii sau a controlului pe care doriți să le utilizați. În anumite cazuri, trebuie să apăsați mai întâi litera grupului care conține comanda. De exemplu, dacă fila Pornire este activă, apăsați ALT+H, F, S vă duce la caseta listă Dimensiune din grupul Fonturi.

  Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați ALT.

Deplasarea focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitatea de a utiliza tastatura pentru a lucra cu panglica este să mutați focalizarea între file și comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează câteva modalități de a muta focalizarea tastaturii, fără a utiliza mouse-ul.

Pentru

Apăsați

Selectează fila activă a Panglicii și activează tastele de acces.

ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste, pentru a comuta înapoi la document și a anula tastele de acces.

Mutați la stânga sau la dreapta, către altă filă a panglicii.

Apăsați F10 pentru a selecta fila activă, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA SAU SĂGEATĂ LA DREAPTA

Ascundeți sau afișați panglica.

CTRL+F1

Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată.

SHIFT+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii

 • Orice panou de activitate deschis

 • Documentul

F6

Mutați focalizarea înainte sau înapoi, la fiecare comandă a panglicii.

TAB, SHIFT+TAB

Deplasarea în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică.

SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Activați comanda sau controlul selectat pe panglică.

BARĂ DE SPAȚIU sau ENTER

Deschideți meniul sau galeria selectată pe panglică.

BARĂ DE SPAȚIU sau ENTER

Activați comanda sau controlul de pe panglică pentru a modifica o valoare.

ENTER

Terminați de modificat o valoare într-un control de pe panglică și mutați focalizarea înapoi la document.

ENTER

Obțineți ajutor despre o comandă sau un control selectat de pe panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor despre program.)

F1

Activități comune în Microsoft Office PowerPoint

Mutarea între panouri

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Mutați în sensul acelor de ceasornic între panourile din vizualizarea Normal.

F6

Mutați în sens contrar acelor de ceasornic între panourile din Vizualizarea normală.

SHIFT+F6

Comută între filele Diapozitive și Schiță din panoul Schiță și diapozitive din Vizualizarea normală.

CTRL+SHIFT+TAB

Lucrul într-o schiță

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Promovează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Retrogradează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mută în sus paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Afișează nivelul 1 al titlului.

ALT+SHIFT+1

Extinde textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Lucrul cu forme, imagini, casete, obiecte și WordArt

Inserarea unei forme

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi S, apoi H pentru a selecta Forme.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin categoriile de forme și selecta forma dorită.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a introduce forma selectată.

Inserarea unei casete de text

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi X.

 2. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera caseta text.

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați și apăsați ALT, apoi N, apoi J pentru a selecta Obiect.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin obiecte.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera obiectul dorit.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

Selectarea unei forme

În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Pentru a selecta o singură formă, apăsați tasta TAB pentru a vă deplasa înainte (sau SHIFT+TAB pentru a vă deplasa înapoi) prin obiecte până când apar ghidajele de dimensionare pe obiectul selectat.

 • Pentru a selecta mai multe elemente, utilizați panoul de selectare.

Gruparea formelor, imaginilor și obiectelor WordArt și anularea grupării lor

 • Pentru a grupa forme, imagini sau obiecte WordArt, selectați elementele pe care doriți să le grupați, apoi apăsați CTRL+G.

 • Pentru a anula o grupare, selectațigrupul, apoi apăsați CTRL+SHIFT+G.

Afișarea sau ascunderea unei grile sau a unor ghidaje

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișează sau ascunde grila.

SHIFT+F9

Afișează sau ascunde ghidajele.

ALT+F9

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Dacă selectați o formă cu text, copiați aspectul și stilul textului, pe lângă atributele formei.

 2. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele obiectului.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

Selectarea textului și a obiectelor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Selectează un caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează un caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează către sfârșitul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează către începutul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați o linie în sus (cu cursorul la începutul liniei).

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați o linie în jos (cu cursorul la începutul liniei).

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un obiect (când textul din interiorul obiectului este selectat).

ESC

Selectează alt obiect (cu un obiect este selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Selectează textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

ENTER

Selectează toate obiectele.

CTRL+A (pe fila Diapozitive)

Selectează toate diapozitivele.

CTRL+A (în vizualizarea Sortare diapozitive)

Selectează tot textul.

CTRL+A (pe fila Schiță)

Ștergerea și copierea textului și obiectelor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge unui cuvânt la dreapta.

Notă : Pentru a efectua aceasta, cursorul trebuie să se afle între cuvinte.

CTRL+DELETE

Decupează obiectul sau textul selectat.

CTRL+X

Copiază obiectul sau textul selectat.

CTRL+C

Lipește obiectul sau textul decupat sau copiat.

CTRL+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipește numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Deschideți caseta de dialog Lipire specială.

CTRL+ALT+V

Mutarea textului de jur împrejur

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasați un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Se deplasează la sfârșitul unei linii.

END

Deplasați la începutul unei linii.

HOME

Se deplasează cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasați la începutul unei casete de text.

CTRL+HOME

Se deplasează la următorul titlu sau corp de text substituent. Dacă acesta este ultimul substituent de pe un diapozitiv, se va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul inițial.

CTRL+ENTER

Se deplasează pentru a repeta ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Mutarea de jur împrejur și lucrul cu tabele

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Se deplasează la celula următoare.

TAB

Se deplasează la celula precedentă.

SHIFT+TAB

Se deplasează la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la rândul precedent.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserează o filă într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornește un paragraf nou.

ENTER

Adaugă un rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați TAB SAU SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Utilizați SĂGEATA ÎN JOS până când se selectează Obiectul Foaie de lucru, apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA pentru a selecta Editare și apăsați ENTER.

  Notă : Numele comenzii din meniul de comenzi rapide depinde de tipul de obiect încorporat sau legat. De exemplu, o foaie de lucru Microsoft Office Excel încorporată are comanda Obiect foaie de lucru, însă un desen Microsoft Office Visio încorporat are comanda Obiect Visio.

Formatarea și alinierea caracterelor și paragrafelor

Modificarea și redimensionarea fontului

Notă : Mai întâi trebuie să selectați textul pe care doriți să-l modificați pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură.

Pentru

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

CTRL+SHIFT+F

Mărește dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+<

Se aplică formate de caracter

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica formatarea caracterelor.

CTRL+T

Modifică litera mare sau mică a cuvintelor dintr-o propoziție.

SHIFT+F3

Aplică formatarea aldină.

CTRL+B

Aplică sublinierea.

CTRL+U

Aplică formatarea cursivă.

CTRL+I

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Elimină formatarea manuală a caracterelor, cum ar fi exponentul sau indicele.

CTRL+SPACEBAR

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Copierea formatelor text

Pentru

Apăsați

Copiază formatele.

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatele.

CTRL+SHIFT+V

Alinierea paragrafelor

Pentru aceasta

Apăsați

Centrați un paragraf.

CTRL+E

Aliniați de la stânga la dreapta un paragraf

CTRL+J

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniați la dreapta un paragraf.

CTRL+R

Executarea unei prezentări

Aveți posibilitatea să utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură, în timp ce rulați prezentarea în vizualizarea Expunere diapozitive.

Comenzi rapide pentru expunerea de diapozitive

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Pornirea prezentării de la început.

F5

Efectuarea animației următoare sau deplasarea la diapozitivul următor.

N, ENTER, PAGE DOWN, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BARA DE SPAȚIU

Efectuarea animației anterioare sau revenirea la diapozitivul anterior.

P, PAGE UP, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau BACKSPACE

Salt la numărul de diapozitiv.

număr+ENTER

Afișați un diapozitiv negru necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul negru necompletat.

B sau PUNCT

Afișați un diapozitiv alb necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul alb necompletat.

W sau VIRGULĂ

Opriți sau reporniți o prezentare automată.

?

Sfârșitul unei prezentări.

ESC sau CRATIMĂ

Elimină adnotările de pe ecran.

E

Salt la diapozitivul următor, dacă diapozitivul următor este ascuns.

H

Setarea unei noi temporizări în timpul repetiției.

T

Utilizarea temporizării originale în timpul repetiției.

O

Utilizarea unui clic cu mouse-ul pentru a avansa în timpul repetiției.

M

Reînregistrează narațiunea și sincronizările

R

Revenire la primul diapozitiv.

Apăsați și țineți apăsate două secunde butoanele din dreapta și stânga ale mouse-ului

Afișarea sau ascunderea indicatorului săgeată

A sau =

Se modifică indicatorul într-un creion.

CTRL+P

Se modifică indicatorul într-o săgeată.

CTRL+A

Se modifică indicatorul într-o gumă de șters.

CTRL+E

Afișarea sau ascunderea marcajelor cu cerneală

CTRL+M

Se ascund imediat indicatorul și butonul de navigare.

CTRL+H

Se ascund indicatorul și butonul de navigare în 15 secunde.

CTRL+U

Se vizualizează caseta de dialog Toate diapozitivele

CTRL+S

Se vizualizează bara de activități a computerului

CTRL+T

Se afișează meniul de comenzi rapide.

SHIFT+F10

Salt la primul sau la următorul hyperlink de pe un diapozitiv.

TAB

Salt la ultimul sau la anteriorul hyperlink de pe un diapozitiv.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat.

ENTER în timp ce este selectat un hyperlink

Comenzi rapide media în timpul prezentării

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Se oprește redarea media

ALT+Q

Se comută între redare și pauză

ALT+P

Se deplasează la marcajul următor

ALT+END

Se deplasează la marcajul anterior

ALT+HOME

Se mărește volumul sunetului

ALT+Săgeată în sus

Se micșorează volumul sunetului

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se derulează rapid înainte

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Se derulează rapid înapoi

ALT+SHIFT+PAGE UP

Fără sunet

ALT+U

Pentru a vedea o listă de controale în timpul unei prezentări, apăsați F1.

Răsfoirea prezentărilor Web

Următoarele taste se folosesc pentru vizualizarea prezentărilor Web în Microsoft Internet Explorer 4.0 sau o versiune ulterioară.

Pentru

Apăsați

Se deplasează înainte prin hyperlinkurile dintr-o prezentare Web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri.

TAB

Se deplasează înapoi prin hyperlinkurile dintr-o prezentare Web, prin bara Adresă și prin bara Linkuri.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului „clic de mouse” asupra hyperlinkului selectat.

ENTER

Salt la diapozitivul următor.

SPACEBAR

Utilizarea caracteristicii panoului Selectare

Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură în panoul Selecție.

Pentru a lansa panoul Selecție, apăsați Alt, apoi H, S, L și P.

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea focalizării în panouri diferite.

F6

Afișarea meniului context.

SHIFT+F10

Mută focalizarea la un singur element sau grup.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare.

* (numai pe tastatura numerică)

Extinde un grup focalizat.

+ (numai pe tastatura numerică)

Restrânge un grup focalizat.

- (numai pe tastatura numerică)

Mutați focalizarea pe un element și selectați-l.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un element focalizat.

SPACEBAR sau ENTER

Revocă selectarea unui element focalizat.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU sau SHIFT+ENTER

Mută un element selectat înainte.

CTRL+SHIFT+F

Mută un element selectat înapoi.

CTRL+SHIFT+B

Afișează sau ascunde un element focalizat.

CTRL+SHIFT+S

Redenumește un element focalizat.

F2

Comută focalizarea tastaturii din panoul Selectare între vizualizarea arborescentă și butoanele Afișare totală și Ascundere totală.

TAB sau SHIFT+TAB

Restrânge toate grupurile.

Notă : Pentru a utiliza această comandă rapidă, focalizarea trebuie să fie în vizualizarea arborescentă a panoului Selecție.

ALT+SHIFT+1

Extinde toate grupurile.

ALT+SHIFT+9

Pentru a atribui comenzi rapide de la tastatură particularizată elemente de meniu, macrocomenzile înregistrate și Visual Basic pentru aplicații (VBA) cod în Office PowerPoint 2007, trebuie să utilizați o terțe program de completare, cum ar fi managerul de comenzi rapide pentru PowerPoint, care este disponibil de la Completare OfficeOne pentru PowerPoint.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×