Comenzi rapide din tastatură pentru PowerPoint 2007

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Cheia utilizării comenzilor rapide din tastatură

Comenzile rapide din tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la aspectul tastaturii de tip S.U.A. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip S.U.A.

Pentru comenzile rapide din tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele de apăsat sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide din tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de altă tastă, tastele de apăsat sunt separate prin virgulă (,).

Notă : Pentru imprimarea acestui subiect, apăsaţi pe TAB pentru a selecta Afişare totală, apăsaţi pe ENTER, apoi apăsaţi CTRL+P.

Ajutor interactiv

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte conținuturi de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta:

Apăsați

Deschideţi fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Reveniți la Pornire din PowerPoint.

ALT+HOME

Selectați elementul următor în fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul precedent în fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuează acţiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor PowerPoint a ferestrei Ajutor, selectați elementul următor sau pe cel anterior.

TAB, SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor PowerPoint a ferestrei Ajutor, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

ENTER

Selectați următorul text sau hyperlink ascuns, incluzând Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul sau hyperlinkul anterior ascuns.

SHIFT+TAB

Efectuează acţiunea pentru Afişare totală, Ascundere totală, textul ascuns sau hyperlink-ul selectat.

ENTER

Reveniți la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Înainte la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați pe porțiuni mai mici în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Defilați pe porțiuni mai mari în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizare activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimă subiectul curent de Ajutor

Notă : În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificați starea conexiunii. Se poate să fie cazul să apăsați F6 de mai multe ori.

F6 (până când focalizarea se află în caseta Se tastează cuvintele de căutat), TAB, SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați un text în caseta Se tastează cuvintele de căutat. Se poate să fie cazul să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Comutați între zonele din fereastra Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, caseta Se tastează cuvintele de căutat și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, selectați elementul anterior sau pe cel precedent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutarea la următoarea fereastră

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active

CTRL+W sau CTRL+F4

Restabilirea dimensiunii ferestrei active după ce aceasta a fost maximizată.

CTRL+F5

Mutați la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra program (în sensul acelor de ceasornic). Se apasă F6 de mai multe ori.

Notă : Dacă, apăsând F6, nu se afișează panoul de activități dorit, apăsați ALT pentru a focaliza pe Panglică, parte din interfața utilizator Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități. Panglica face parte din noua interfața utilizator Microsoft Office Fluent. Aceasta înlocuiește mai multe meniuri și bare de instrumente cu un singur loc pentru a găsi ușor toate comenzile de care aveți nevoie.

F6

Comutați la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Comutarea spre următoarea fereastră, atunci când sunt deschise mai multe ferestre

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară

CTRL+SHIFT+F6

Când o fereastră de document nu este maximizată, executați comanda Mutare (în meniul Control al ferestrei). Utilizați tastele săgeți pentru a muta fereastra și, după ce terminați, apăsați ESC.

CTRL+F7

Când o fereastră de document nu este maximizată, executați comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra și, după ce terminați, apăsați ESC.

CTRL+F8

Minimizează o fereastră la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizarea sau restabilirea unei ferestre selectate

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Modificarea sau redimensionarea fontului

Pentru aceasta:

Apăsați

Modifică fontul.

CTRL+SHIFT+F

Modifică dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorați dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta:

Apăsați

Deplasați un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează la sfârșitul unei linii.

END

Se deplasează la începutul unei linii.

HOME

Se deplasează cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasați la începutul unei casete de text.

CTRL+HOME

În Microsoft Office PowerPoint, mutați la următorul substituent titlu sau corp de text. Dacă acesta este ultimul substituent din diapozitiv, acesta va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv cu cel al diapozitivului inițial.

CTRL+ENTER

Repetaţi ultima acţiune Găsire.

SHIFT+F4

Găsire și înlocuire

Pentru aceasta:

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Găsire.

CTRL+F

Deschideți caseta de dialog Înlocuire.

CTRL+H

Repetaţi ultima acţiune Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta:

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula precedentă.

SHIFT+TAB

Se deplasează la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserați o filă într-o celulă.

CTRL+TAB

Porniți un paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârşitul ultimului rând

Accesarea şi utilizarea panourilor de activitate

Pentru aceasta:

Apăsați

Mutați la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra programului. (Este posibil să se apese F6 de mai multe ori).

F6

Când un panou de activitate este activ, selectați opțiunea următoare sau precedentă din panoul de activități.

TAB, SHIFT+TAB

Afișarea setului complet de comenzi în meniul panoului de activități.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se comută între opțiunile unui submeniu selectat; se comută între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschide meniul selectat sau efectuează acţiunea asociată butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din Galerie.

SHIFT+F10

Când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima sau ultima comandă pe meniu sau pe submeniu.

HOME, END

Defilați în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP, PAGE DOWN

Vă deplasați în partea de sus sau în partea de jos a listei de galerii selectate.

HOME, END

Închide panoul de activități.

CTRL+BARĂ DE SPAȚIU, C

Deschide clipboardul.

ALT+H, F, O

Accesarea și folosirea etichetelor inteligente

Pentru aceasta:

Apăsați

Afişarea meniului sau mesajului pentru o etichetă inteligentă. Dacă există mai multe etichete inteligente se face comutarea pe următoarea şi se afişează meniul sau mesajul acesteia.

ALT+SHIFT+F10

Selectarea următorului element dintr-un meniu de etichete inteligente.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea elementului anterior dintr-un meniu de etichete inteligente.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de etichete inteligente.

ENTER

Închiderea meniului sau mesajului de etichete inteligente

ESC

Sfaturi

 • Se poate solicita o avertizare sonoră atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru aceasta este nevoie de o placă de sunet și să fie instalat pe computer Microsoft Office Sounds.

 • Dacă aveți acces la World Wide Web, aveți posibilitatea să descărcați sunete Microsoft Office de la site-ul Web Microsoft Office Online. După instalarea fișierelor de sunet, în Microsoft Office Access 2007, în Microsoft Office Excel 2007, în Microsoft Office PowerPoint 2007 sau în Microsoft Office Word 2007, efectuați următoarele:

  1. Apăsați ALT+F pentru butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi apăsați litera I pentru Opțiuni program.

  2. Apăsați A pentru a comuta la Complex sau utilizați tastele SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a-l găsi.

  3. Sub subiectul General din categoria Complex, apăsați ALT+F pentru a bifa caseta de selectare Furnizare feedback cu sunet, apăsați TAB până când apare butonul OK, apoi apăsați ENTER.

   Notă : Atunci când selectați sau deselectați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Redimensionarea unui panou de activități

 1. În panou de activități, apăsați CTRL+BARĂ DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

 2. Utilizaţi tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune, apoi apăsaţi ENTER.

 3. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a redimensiona panoul de activitate. Utilizaţi CTRL+ tastele săgeţi pentru a redimensiona cu câte un pixel o dată.

Notă : După ce termina?i de redimensionat, apăsa?i ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta:

Apăsați

Deplasarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Deplasarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschide lista, dacă aceasta este închisă și trece la o opțiune din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile unui grup de opțiuni.

Taste săgeată

Închiderea unei liste verticale selectate; anulează o comandă și închide o casetă de dialog.

ESC

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat; selectarea sau deselectarea casetei selectate.

BARA DE SPAȚIU

Selectarea unei opțiuni; selectează sau deselectează o casetă de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Efectuați acțiunea asociată unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare în casetele de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care tastați sau lipiți o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea la un folder.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Mutarea la începutul intrării.

HOME

Mutarea la sfârșitul intrării.

END

Se mută un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Mutarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați sau revocați selectarea unui caracter către stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau revocați selectarea unui caracter către dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați sau revocați selectarea unui cuvânt către stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau revocați selectarea unui cuvânt către dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se selectează din cursor către începutul intrării.

SHIFT+HOME

Se selectează din cursor către sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Folosirea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta:

Apăsați

Salt la folderul anterior. Imagine buton

ALT+1

Butonul Mai sus cu un nivel Imagine buton : Se deschide folderul mai sus cu un nivel deasupra folderului deschis.

ALT+2

Butonul Ștergere Imagine buton : ștergerea folderului sau fișierului selectat.

ALT+3 sau DELETE

Butonul Creare folder Imagine buton : crearea unui folder nou.

ALT+4

Butonul Vizualizări Imagine buton : comutarea între vizualizările disponibile pentru folder.

ALT+5

Butonul Instrumente : Afișare în meniul Instrumente .

ALT+L

Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Deplasarea între opțiuni sau zone din caseta de dialog.

TAB

Deschiderea listei Căutare în.

F4 sau ALT+I

Reîmprospătați lista de fișiere.

F5

Se navighează în Panglică, parte din interfața utilizator Office Fluent

Accesarea oricărei comenzi prin numai câteva apăsări de taste

 1. Apăsați ALT.

  Sfaturile despre taste sunt afișate pentru fiecare caracteristică disponibilă în vizualizarea curentă. Exemplul următor este din Microsoft Office Word.

  Panglică cu Sfaturi pentru taste afișate

 2. Apăsați pe litera afișată în sfatul ecran, deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, se poate să se afișeze sfaturi suplimentare despre taste. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați N, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile despre taste pentru grupurile de pe fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere, până când apăsați litera comenzii sau a controlului pe care o/îl utilizați. În anumite cazuri, trebuie să apăsați mai întâi litera grupului care conține comanda. De exemplu, ALT+H, F, S vă duce la caseta listă Dimensiune din grupul Fonturi.

  Notă : Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile pentru taste, apăsați ALT.

Deplasarea focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitatea de a utiliza tastatura pentru a lucra cu panglica este să mutați focalizarea între file și comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează câteva modalități de a muta focalizarea tastaturii, fără a utiliza mouse-ul.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectează fila activă a Panglicii și activează tastele de acces.

ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste, pentru a comuta înapoi la document și a anula tastele de acces.

Mutați la stânga sau la dreapta, către altă filă a panglicii.

Apăsați F10 pentru a selecta fila activă, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA SAU SĂGEATĂ LA DREAPTA

Ascunde sau afișează Panglica.

CTRL+F1

Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată.

SHIFT+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii

 • Orice panou de activități deschis

 • Documentul

F6

Mutați focalizarea la fiecare comandă din panglică, înainte sau înapoi respectiv.

TAB, SHIFT+TAB

Deplasarea în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică.

SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Activează comanda selectată sau controlul selectat din Panglică.

BARĂ DE SPAȚIU sau ENTER

Deschide meniul selectat sau galeria selectată din Panglică.

BARĂ DE SPAȚIU sau ENTER

Activează o comandă sau un control din Panglică, pentru a face posibilă modificarea unei valori.

ENTER

Terminați de modificat o valoare într-un control de pe panglică și mutați focalizarea înapoi la document.

ENTER

Obțineți ajutor despre o comandă sau un control selectat de pe panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor despre program.)

F1

Activități comune în Microsoft Office PowerPoint

Mutarea între panouri

Pentru aceasta:

Apăsați

Mutați în sensul acelor de ceasornic între panourile din vizualizarea Normal.

F6

Mutați în sens contrar acelor de ceasornic între panourile din Vizualizarea normală.

SHIFT+F6

Comută între filele Diapozitive și Schiță din panoul Schiță și diapozitive din Vizualizarea normală.

CTRL+SHIFT+TAB

Lucrul într-o schiţă

Pentru aceasta:

Apăsați:

Promovează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Retrogradează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mută în sus paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Afișați nivelul 1 al titlului.

ALT+SHIFT+1

Extinde textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge textul de sub titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Lucrul cu forme, imagini, casete, obiecte și WordArt

Inserarea unei forme

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi S, apoi H pentru a selecta Forme.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin categoriile de forme și selecta forma dorită.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a introduce forma selectată.

Inserarea unei casete

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi apăsați N.

 2. Apăsați TAB pentru a muta la caseta text, localizată pe fila Inserare din grupul Text.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera caseta text.

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați și apăsați ALT, apoi N, apoi J pentru a selecta Obiect.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a muta prin obiecte.

 3. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera obiectul dorit.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

Selectarea unei forme

Notă : În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Pentru a selecta o singură formă, apăsați tasta TAB pentru a vă deplasa înainte (sau SHIFT+TAB pentru a vă deplasa înapoi) prin obiecte până când apar ghidajele de dimensionare pe obiectul selectat.

 • Pentru a selecta mai multe elemente, utilizați panoul de selectare.

Gruparea formelor, imaginilor și obiectelor WordArt și anularea grupării lor

 • Pentru a grupa forme, imagini sau obiecte WordArt, selectați elementele pe care doriți să le grupați, apoi apăsați CTRL+G.

 • Pentru a anula o grupare, selectațigrupul, apoi apăsați CTRL+SHIFT+G.

Afişarea sau ascunderea unei grile sau a unor ghidaje

Pentru aceasta:

Apăsați

Afișați sau ascundeți grila.

SHIFT+F9

Afișați sau ascundeți ghidajele.

ALT+F9

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să o copiați.

  Dacă selectați o formă cu text atașat, copiați aspectul și stilul textului, precum și atributele formei.

 2. Apăsaţi CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele obiectului.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsaţi CTRL+SHIFT+V.

Selectarea textului şi a obiectelor

Pentru aceasta:

Apăsați

Selectează un caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează un caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează către sfârșitul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează către începutul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează cu o linie mai sus.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectează cu o linie mai jos.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un obiect (cu text selectat în obiect).

ESC

Selectează un obiect (cu un obiect selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Selectează textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

ENTER

Selectează toate obiectele.

CTRL + A (pe fila Diapozitive )

Selectează toate diapozitivele.

CTRL + A (în vizualizarea sortare diapozitive)

Selectează tot textul.

CTRL + A (pe fila schiță )

Ştergerea şi copierea textului şi obiectelor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge un cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Decupează obiectul selectat.

CTRL+X

Copiază obiectul selectat.

CTRL+C

Lipiți obiectul decupat sau copiat.

CTRL+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipiți numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Lipire specială.

CTRL+ALT+V

Mutarea textului de jur împrejur

Pentru aceasta:

Apăsați

Deplasați un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează la sfârșitul unei linii.

END

Se deplasează la începutul unei linii.

HOME

Se deplasează cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasați la începutul unei casete de text.

CTRL+HOME

Se deplasează la următorul titlu sau corp de text substituent. Dacă acesta este ultimul substituent de pe un diapozitiv, se va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul inițial.

CTRL+ENTER

Se deplasează pentru a repeta ultima acțiune Găsire.

SHIFT+F4

Mutarea de jur împrejur şi lucrul cu tabele

Pentru aceasta:

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula precedentă.

SHIFT+TAB

Se deplasează la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserați o filă într-o celulă.

CTRL+TAB

Porniți un paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârşitul ultimului rând

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Apăsați SĂGEATA ÎN JOS pentru a selecta Obiectul foaie de lucru, apoi pentru a selecta Editare.

Formatarea şi alinierea caracterelor şi paragrafelor

Modificarea şi redimensionarea fontului

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

CTRL+SHIFT+F

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+<

Se aplică formate de caracter

Pentru aceasta:

Apăsați:

Pentru a modifica formatarea caracterelor, deschideți caseta de dialog Font.

CTRL+T

Modifică litera mare sau mică a cuvintelor dintr-o propoziție.

SHIFT+F3

Aplică formatarea aldină.

CTRL+B

Aplică sublinierea.

CTRL+U

Aplică formatarea cursivă.

CTRL+I

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Eliminarea manuală a caracterelor de formatare, cum ar fi exponentul sau indicele.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Copierea formatelor text

Pentru aceasta:

Apăsați

Copiază formatele.

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatele.

CTRL+SHIFT+V

Alinierea paragrafelor

Pentru aceasta:

Apăsați

Centrează un paragraf.

CTRL+E

Aliniază un paragraf stânga-dreapta.

CTRL+J

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniază un paragraf la dreapta.

CTRL+R

Executarea unei prezentări

În timp ce executați prezentarea în modul ecran complet, aveți posibilitatea să utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură.

Pentru aceasta:

Apăsați

Repornirea prezentării.

F5

Realizarea următoarei animații sau avansarea la următorul diapozitiv.

N, ENTER, PAGE DOWN, SĂGEATĂ LA DREAPTA, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BARA DE SPAȚIU

Efectuarea animației anterioare sau revenirea la diapozitivul anterior.

P, PAGE UP, SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ ÎN SUS sau BACKSPACE

Salt la diapozitivul număr.

număr+ENTER

Afișați un diapozitiv negru necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul negru necompletat.

B sau PUNCT

Afișați un diapozitiv alb necompletat sau reveniți la prezentare de la diapozitivul alb necompletat.

W sau VIRGULĂ

Opriți sau reporniți o prezentare automată.

D

Sfârșitul unei prezentări.

ESC sau CRATIMĂ

Ștergeți vizuală adnotări.

M

Salt la diapozitivul următor, dacă diapozitivul următor este ascuns.

H

Setarea unei noi temporizări în timpul repetiției.

M

Utilizarea temporizării originale în timpul repetiției.

N

Utilizarea clicului de mouse pentru a avansa în timpul repetiției.

L

Reveniți la primul diapozitiv.

1+ENTER

Se reafișează indicatorul ascuns sau se modifică indicatorul într-un creion.

CTRL+P

Se reafișează indicatorul ascuns sau se modifică indicatorul într-o săgeată.

CTRL+A

Se ascund imediat indicatorul și butonul de navigare.

CTRL+H

Ascund indicatorul și butonul de navigare în 15 secunde.

CTRL+U

Afișează meniul de comenzi rapide.

SHIFT+F10

Salt la primul sau la următorul hyperlink dintr-un diapozitiv.

TAB

Salt la ultimul sau la anteriorul hyperlink dintr-un diapozitiv.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului "clic de mouse" asupra hyperlinkului selectat.

ENTER în timp ce este selectat un hyperlink

Sfat : Pentru a vedea o listă de controale în timpul unei prezentări, apăsați F1.

Răsfoirea prezentărilor Web

Următoarele taste se folosesc pentru vizualizarea prezentărilor Web în Microsoft Internet Explorer 4.0 sau o versiune ulterioară.

Pentru aceasta:

Apăsați

Deplasarea înainte prin hyperlinkurile dintr-o prezentare Web, prin bara Adresă și prin bara linkuri.

TAB

Se deplasează înapoi prin hyperlinkurile dintr-o prezentare Web, prin bara Adresă și prin bara linkuri.

SHIFT+TAB

Efectuarea comportamentului "clic de mouse" asupra hyperlinkului selectat.

ENTER

Salt la diapozitivul următor.

BARA DE SPAȚIU

Salt la diapozitivul anterior.

BACKSPACE

Utilizarea caracteristicii panoului Selectare

Utilizați următoarele comenzi rapide din tastatură în panoul Selecție.

Pentru aceasta:

Apăsați

Lansarea panoului Selecție.

ALT, J, D, A, apoi P

Deplasarea focalizării în panouri diferite.

F6

Afișarea meniului context.

SHIFT+F10

Mută focalizarea la un singur element sau grup.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare.

* (numai pe tastatura numerică)

Extinde un grup focalizat.

+ (numai pe tastatura numerică)

Restrânge un grup focalizat.

- (numai pe tastatura numerică)

Mutați focalizarea pe un element și selectați-l.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un element focalizat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Revocă selectarea unui element focalizat.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU sau SHIFT+ENTER

Mută un element selectat înainte.

CTRL+SHIFT+F

Mută un element selectat înapoi.

CTRL+SHIFT+B

Afișează sau ascunde un element focalizat.

CTRL+SHIFT+S

Redenumește un element focalizat.

F2

Comută focalizarea tastaturii din panoul Selectare între vizualizarea arborescentă și butoanele Afișare totală și Ascundere totală.

TAB sau SHIFT+TAB

Restrânge toate grupurile.

ALT+SHIFT+1

Extinde toate grupurile.

ALT+SHIFT+9

Pentru a atribui comenzi rapide de la tastatură particularizată elemente de meniu, macrocomenzile înregistrate și Visual Basic pentru aplicații (VBA) cod în Office PowerPoint 2007, trebuie să utilizați o terțe program de completare, cum ar fi managerul de comenzi rapide pentru PowerPoint, care este disponibil de la Completare OfficeOne pentru PowerPoint.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×