Comenzi rapide de la tastatură pentru Panglică, Ajutor și alte elemente din Microsoft Office

Utilizați tastatura pentru a accesa comenzile din Panglică, o componentă de interfața utilizator Microsoft Office Fluent și pentru a naviga și a vă deplasa prin fereastra de Ajutor. Acest subiect furnizează și comenzile rapide de la tastatură pentru funcționalitatea de bază Microsoft Office.

În acest articol

Accesarea Panglicii Office Fluent de la tastatură

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Comenzi rapide de la tastatură pentru elementele de bază Microsoft Office

Accesarea Panglicii Office Fluent de la tastatură

 1. Apăsați ALT.

  Se afișează Sfaturi pentru taste deasupra fiecărei caracteristici care este disponibilă în vizualizarea curentă. Următorul exemplu este din Microsoft Office Word.

  Panglică cu Sfaturi pentru taste afișate

  Imaginea anterioară este extrasă din Instruire la Microsoft Office Online.

 2. Apăsați litera care apare în Sfat pentru taste deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de tasta apăsată, este posibil să apară Sfaturi pentru taste suplimentare. De exemplu, dacă fila Pornire este activă și apăsați I, se afișează fila Inserare împreună cu Sfaturile pentru taste pentru grupul din acea filă.

 4. Continuați să apăsați litere până când apăsați litera comenzii sau controlului pe care doriți să-l utilizați. Uneori, trebuie să apăsați prima literă a grupului care conține comanda.

  Notă   Pentru a revoca acțiunea pe care o efectuați și a ascunde Sfaturi pentru taste, apăsați ALT.

  Sfat   Dacă fereastra Fereastră supraveghere nu primește focalizarea după ce o selectați utilizând Sfaturi pentru taste, atunci apăsați ALT, apoi apăsați CTRL+TAB.

Începutul paginii

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întreg conținutul Ajutor Office. Fereastra Ajutor afișează subiectele și alt conținut din Ajutor.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea ferestrei Ajutor

F1

Închiderea ferestrei Ajutor

ALT+F4

Comutarea între fereastra Ajutor și programul activ

ALT+TAB

Salt înapoi la începutul Nume program

ALT+PORNIRE

Selectarea următorului element în fereastra Ajutor

TAB

Selectarea elementului anterior în fereastra Ajutor

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat

ENTER

Selectarea elementului următor sau anterior în secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor

TAB sau SHIFT+TAB

Extinderea sau restrângerea elementului selectat în secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor

ENTER

Selectarea următorului text ascuns sau hyperlink, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a unui subiect Ajutor

TAB

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului anterior

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru Afișare totală, Ascundere totală, pentru textul ascuns sau pentru hyperlinkul selectat

ENTER

Deplasarea la subiectul Ajutor anterior (butonul Înapoi)

ALT+SĂGEATĂ STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea la următorul subiect Ajutor (butonul Înainte)

ALT+SĂGEATĂ DREAPTA

Defilarea pe spații mici în sus sau în jos în subiectul curent de Ajutor

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Defilarea pe spații mai mari în sus sau în jos în subiectul curent de Ajutor

PAGE UP și PAGE DOWN

Modificare dacă fereastra Ajutor apare conectată la aplicația activă (rearanjată și redimensionată) sau apare separată de aceasta (descoperită)

ALT+U

Afișarea unui meniu de comenzi în fereastra Ajutor. Acest lucru necesită ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea. (Faceți clic pe fereastra Ajutor)

SHIFT+F10

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Stop)

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare)

F5

Imprimarea subiectului Ajutor curent

Notă   În cazul în care cursorul nu se află în subiectul ajutor curent, apăsați F6, apoi CTRL+P.

CTRL+

Modificarea stării conexiunii.

F6, apoi faceți clic pe SĂGEATĂ JOS

Tastarea textului în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate

F6, apoi faceți clic pe SĂGEATĂ ÎN JOS

Comutarea între zonele din fereastra Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente, caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate și lista Căutare

F6

Selectarea elementului următor sau anterior într-un Cuprins în vizualizarea arborescentă

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Extinderea sau restrângerea elementului selectat într-un Cuprins în vizualizarea arborescentă

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Începutul paginii

Comenzi rapide de la tastatură pentru elementele de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutare la următoarea fereastră

ALT+TAB

Comutare la fereastra anterioară

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active

CTRL+W sau CTRL+F4

Restabilirea dimensiunii ferestrei active după ce a fost maximizată

CTRL+F5

Deplasarea la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra program (în sens orar). Se apasă F6 de mai multe ori.

Notă   Dacă prin apăsarea tastei F6 nu se afișează panoul activitate dorit, apăsați ALT pentru a plasa focalizarea pe bara meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a deplasa focalizarea la panoul de activități.

F6

Mutarea la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra program (în sens orar)

SHIFT+F6

Comutarea la următoarea fereastră atunci când sunt deschise mai multe ferestre

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară

CTRL+SHIFT+F6

Efectuarea comenzii Mutare (în meniul Control pentru fereastră) când o fereastră document nu este maximizată. Folosiți tastele săgeată pentru a vă deplasa în fereastră și apăsați ESC când ați terminat.

CTRL+F7

Efectuarea comenzii Dimensionare (în meniul Control pentru fereastră) când o fereastră document nu este maximizată. Folosiți tastele săgeată pentru a redimensiona fereastra și apăsați ESC când ați terminat.

CTRL+F8

Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează doar pentru programe Microsoft Office)

CTRL+F9

Maximizarea sau restabilirea unei ferestre selectate

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard

ALT+PRINT SCREEN

Modificarea sau redimensionarea fontului

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Modificarea fontului

CTRL+SHIFT+F

Modificarea dimensiunii fontului

CTRL+SHIFT+P

Mărirea dimensiunii fontului pentru textul selectat

CTRL+SHIFT+>

Micșorarea dimensiunii fontului pentru textul selectat

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în text sau în celule

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga

SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta

SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea cu o linie mai jos

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii

END

Deplasarea la începutul unei linii

PORNIRE

Deplasarea cu un paragraf mai sus

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Mutarea la sfârșitul unei casete text

CTRL+END

Mutarea la începutul unei casete text

CTRL+PORNIRE

În Microsoft Office PowerPoint, deplasați-vă la următorul titlu sau substituent de corp de text. Dacă este ultimul substituent dintr-un diapozitiv, se va insera un diapozitiv cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul original.

CTRL+ENTER

Repetarea ultimei acțiuni Găsire

SHIFT+F4

Deplasarea și lucrul în tabele

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la următoarea celulă

TAB

Deplasarea la celula anterioară

SHIFT+TAB

Deplasarea la următorul rând

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la rândul anterior

SĂGEATĂ SUS

Inserarea unei file într-o celulă

CTRL+TAB

Începerea unui paragraf nou

ENTER

Adăugarea unui rând nou la finalul unui tabel

TAB la finalul ultimului rând

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la un panou de activități dintr-un alt panou din fereastra program. (Este posibil să fie necesară apăsarea tastei F6 de mai multe ori.)

Notă   Dacă prin apăsarea tastei F6 nu se afișează panoul activitate dorit, apăsați ALT pentru focalizare pe bara meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a vă deplasa la panoul de activități.

F6

Deplasarea la un panou de activități atunci când este activ un meniu sau o bară de instrumente. (Poate fi necesară apăsarea tastei CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Selectarea opțiunii următoare sau anterioare dintr-un panou de activități atunci când este activ un panou de activități

TAB sau SHIFT+TAB

Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Deplasarea în opțiunile unui submeniu selectat; deplasarea în anumite opțiuni într-un grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat

SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie

SHIFT+F10

Selectarea primei sau ultimei comenzi din meniu sau submeniu, atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu

PORNIRE sau END

Defilarea în sus sau în jos în lista galeriei selectate

PAGE UP sau PAGE DOWN

Deplasarea la începutul sau finalul listei galeriei selectate

CTRL+PORNIRE sau CTRL+END

Deschiderea panoului de activitate Cercetare

Notă   Această comandă rapidă de la tastatură nu funcționează în Microsoft Office PowerPoint sau Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+Clic

Accesarea și folosirea etichetelor inteligente

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișarea meniului sau mesajului unei etichete inteligente. Dacă sunt prezente mai multe etichete inteligente, se comută la următoarea etichetă inteligentă și se afișează meniul sau mesajul său.

ALT+SHIFT+F10

Selectarea următorului element din meniul etichetei inteligente

SĂGEATĂ JOS

Selectarea elementului anterior din meniul etichetei inteligente

SĂGEATĂ SUS

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat într-un meniu de etichetă inteligentă

ENTER

Închiderea mesajului sau meniului etichetei inteligente

ESC

Sfaturi

 • Aveți posibilitatea să solicitați să fiți notificat în mod sonor atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, trebuie să fie instalat Microsoft Office Sounds pe computerul dvs.

 • Dacă aveți acces la Internet, aveți posibilitatea să descărcați Microsoft Office Sounds de pe site-ul Web Microsoft Office Online. După ce instalați fișierele de sunet, procedați astfel acțiuni în Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 și Microsoft Office Word 2007:

  1. Faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton, apoi pe Opțiuni Program.

  2. Faceți clic pe Complex.

  3. Sub General, bifați caseta de selectare Furnizați feedback cu sunet, apoi faceți clic pe OK.

   Notă   Când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunet.

Redimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și panourilor de activități

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniu.

 2. Apăsați în mod repetat CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activități dorit.

 3. Efectuați una din următoarele acțiuni:

  Redimensionarea unei bare de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Dimensionare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona cu câte un pixel odată.

  Deplasarea unei bare de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel. Pentru a debloca bara de instrumente, apăsați în mod repetat SĂGEATĂ JOS. Pentru a bloca bara de instrumente vertical pe partea stângă sau pe partea dreaptă, apăsați SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA când bara de instrumente se află în marginea din stânga sau din dreapta.

  Redimensionarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Dimensionare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona cu câte un pixel odată.

  Deplasarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel odată.

 4. Când ați terminat mutarea sau redimensionarea, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la următoarea opțiune sau grup de opțiuni

TAB

Mutarea la opțiunea anterioară sau grupul anterior de opțiuni

SHIFT+TAB

Comutarea la următoarea filă într-o casetă de dialog

CTRL+TAB

Comută la fila anterioară într-o casetă de dialog

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni

Tastele săgeată

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifați sau debifați caseta de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschidere dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea casetei de selectare

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate

ALT+SĂGEATĂ JOS

Închiderea unei liste verticale selectate; revocarea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este o casetă necompletată în care tastați sau lipiți o intrare, precum numele de utilizator sau către un folder.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la începutul unei intrări

PORNIRE

Deplasarea la finalul unei intrări

END

Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta

CTRL + SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea de la punctul de inserare la începutul intrării

SHIFT+PORNIRE

Selectarea de la punctul de inserare la finalul intrării

SHIFT+END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasare la folderul anterior Imagine buton

ALT+1

Butonul Un nivel în sus Imagine buton: se deschide folderul aflat cu un nivel mai sus față de folderul deschis

ALT+2

Butonul Căutare pe Web Imagine buton: se închide caseta de dialog și se deschide pagina dvs. de căutare pe Web

ALT+3

Butonul Ștergere Imagine buton: șterge folderul sau fișierul selectat

ALT+3

Butonul Creare folder Imagine buton: se creează un folder

ALT+4

Butonul Vizualizări Imagine buton: se comută între vizualizările disponibile pentru folder

ALT+5

Butonul Instrumente: se afișează meniul Instrumente

ALT+L

Se afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier

SHIFT+F10

Se deplasează între opțiunile sau zonele din caseta de dialog

TAB

Deschiderea listei Privire în

F4 sau ALT+I

Reîmprospătarea listei de fișiere

F5

Începutul paginii

Se aplică la: Excel 2007Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Modificați limba