Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Este posibil ca o parte din conținutul acestui termen să nu se aplice pentru unele limbi.

Pentru a imprima acest subiect, apăsați tasta TAB pentru a selecta Afișare totală de la începutul subiectului, apăsați ENTER, apoi CTRL+P.

Comenzi rapide de la tastatură în Microsoft Office Outlook

Navigarea de bază

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutare la Corespondență

CTRL+1

Comutare la Calendar

CTRL+2

Comutare la Persoane de contact

CTRL+3

Comutare la Activități

CTRL+4

Comutare la Note

CTRL+5

Comutare la Listă foldere în Panoul de navigare

CTRL+6

Comutare la Comenzi rapide

CTRL+7

Comutare la următorul mesaj (cu mesajul deschis)

CTRL + PUNCT

Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis)

CTRL+VIRGULĂ

Comutare între Panoul de navigare, fereastra principală Outlook, Panou lectură și Bara de operare

F6 sau CTRL+SHIFT+TAB

Comutare între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, Panou lectură și secțiunile din Bara de operare

TAB

Comutare între elementele componente din Panoul de navigare

Tastele săgeată

Salt la un alt folder

CTRL+Y

Salt la caseta Căutare

F3 sau CTRL+E

În Panou lectură, salt la mesajul anterior

ALT+SĂGEATĂ SUS sau CTRL+VIRGULĂ sau ALT+PAGE UP

În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în jos în text

SPAȚIU

În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în sus în text

SHIFT+SPAȚIU

Extinderea sau restrângerea unui grup (cu un grup selectat) în Panoul de navigare

SHIFT + SEMNUL PLUS sau SEMNUL MINUS

Restrângerea sau extinderea unui grup într-o listă de mesaje de poștă electronică

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Înaintarea la următorul câmp din Panoul citire

SHIFT + TAB

Revenirea la un câmp anterior din Panoul citire

CTRL + TAB

Salt înapoi la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook

ALT + B, ALT + SĂGEATĂ STÂNGA sau ALT + BACKSPACE

Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook

ALT + SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, afișați meniul de comenzi

CTRL+SHIFT+W

Căutare

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Găsirea unui mesaj sau a unui element

CTRL+E

Ștergerea rezultatelor căutării

ESC

Extinderea căutării pentru a include Toate elementele de poștă electronică, Toate elementele de calendar sau Toate elementele persoane de contact, în funcție de modulul în care vă aflați

CTRL+ALT+A

Extinderea generatorului de interogări de căutare

CTRL+ALT+W

Utilizarea Criterii complexe de găsire

CTRL+SHIFT+F

Crearea unui folder Căutare nou

CTRL+SHIFT+P

Căutarea pentru text într-un mesaj sau alt element

F4

Găsirea următorului element în timpul unei căutări de text într-un mesaj sau într-un alt element

SHIFT+F4

Găsirea și înlocuirea textului, simbolurilor sau a unor comenzi de formatare în cadrul elementelor deschise. Funcționează în Panou lectură sau într-un element deschis

CTRL+H

Extinderea căutării pentru a include desktopul

CTRL+ALT+K

Semnalizatori

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator

CTRL+SHIFT+G

Categorii de culori

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Ștergerea categoriei selectate din listă în caseta de dialog Categorii de culori

ALT+D

Crearea unui element sau a unui fișier

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Crearea unei rezervări

CTRL+SHIFT+A

Crearea unei persoane de contact

CTRL+SHIFT+C

Crearea unei liste de distribuire

CTRL+SHIFT+L

Crearea unui fax

CTRL+SHIFT+X

Crearea unui folder

CTRL+SHIFT+E

Crearea unei intrări în Jurnal

CTRL+SHIFT+J

Crearea unei solicitări de întâlnire

CTRL+SHIFT+Q

Crearea unui mesaj

CTRL+SHIFT+M

Crearea unei note

CTRL+SHIFT+N

Crearea unui document Microsoft Office nou

CTRL+SHIFT+H

Publicare în acest folder

CTRL+SHIFT+S

Publicarea unui răspuns în acest folder

CTRL+T

Crearea unui folder Căutare

CTRL+SHIFT+P

Crearea unei activități

CTRL+SHIFT+K

Crearea unei solicitări de activitate

CTRL+SHIFT+U

Toate elementele

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Salvare.

CTRL+S sau SHIFT+F12

Salvare și închidere

ALT+R

Salvare ca

F12

Anulare

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Ștergere element

CTRL+D

Imprimare

CTRL+P

Copierea unui element

CTRL+SHIFT+Y

Mutarea unui element

CTRL+SHIFT+V

Verificarea numelor

CTRL+K

Verificarea ortografiei

F7

Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Redirecționare

CTRL+F

Trimitere totală, publicare totală sau invitație generală

ALT+S

Activarea editării într-un câmp (cu excepție în modul de vizualizare Pictogramă)

F2

Alinierea textului la stânga

CTRL+L

Centrarea textului

CTRL+E

Alinierea textului la dreapta

CTRL+R

Poștă electronică

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutare la Inbox

CTRL+SHIFT+I

Comutare la Outbox

CTRL+SHIFT+O

Alegerea contului din care să se trimită un mesaj

CTRL+TAB ( începând cu caseta Către ), apoi apăsarea tastei TAB pentru deplasarea la butonul Conturi

Verificarea numelui

CTRL+K

Trimitere

ALT+S

Răspuns la un mesaj

CTRL+R

Răspuns la toate mesajele

CTRL+SHIFT+R

Redirecționarea unui mesaj

CTRL+F

Marcarea unui mesaj ca nefiind un mesaj nedorit

CTRL+ ALT+J

Afișarea conținutului extern blocat (într-un mesaj)

CTRL+SHIFT+I

Publicarea într-un folder

CTRL+ SHIFT+S

Aplicarea stilului Normal

CTRL+SHIFT+N

Verificarea pentru mesaje noi

CTRL+M sau F9

Salt la mesajul anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la următorul mesaj

SĂGEATĂ ÎN JOS

Crearea unui mesaj nou ( în Corespondență )

CTRL+N

Crearea unui mesaj nou ( din orice mod de vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+M

Deschiderea unui mesaj primit

CTRL+O

Deschidere Agendă

CTRL+SHIFT+B

Conversia unui mesaj HTML sau RTF în text simplu

CTRL+SHIFT+O

Adăugarea unui Semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis

INSERT

Afișarea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Marcare ca citit

CTRL+Q

Marcare ca necitit

CTRL+U

Afișează meniul pentru a descărca fotografii, schimbă automat a setările de descărcare, sau adăugă unui expeditor la Lista de expeditori siguri

CTRL+SHIFT+W

Găsire sau înlocuire

F4

Găsire următorul

SHIFT+F4

Trimitere

CTRL+ENTER

Imprimare

CTRL+P

Redirecționare

CTRL+F

Redirecționare ca atașare

CTRL+ALT+F

Afișare proprietăți pentru elementul selectat

ALT+ENTER

Marcare pentru Descărcare

CTRL+ALT+M

Anulare marcare pentru Descărcare

CTRL+ALT+U

Afișare progres Trimitere/Primire

CTRL+B ( în timp ce se desfășoară procesul Trimitere/Primire)

Calendar

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Creare rezervare nouă ( în modul Calendar )

CTRL+N

Creare rezervare nouă ( în orice mod de vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+A

Crearea unei solicitări noi de rezervare

CTRL+SHIFT+Q

Redirecționarea unei rezervări sau întâlniri

CTRL+F

Răspunsul la o solicitare de întâlnire printr-un mesaj

CTRL+R

Răspuns tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj

CTRL+SHIFT+R

Afișare 10 zile în calendar

ALT+0

Afișare o zi în calendar

ALT+1

Afișare 2 zile în calendar

ALT+2

Afișare 3 zile în calendar

ALT+3

Afișare 4 zile în calendar

ALT+4

Afișare 5 zile în calendar

ALT+5

Afișare 6 zile în calendar

ALT+6

Afișare 7 zile în calendar

ALT+7

Afișare 8 zile în calendar

ALT+8

Afișare 9 zile în calendar

ALT+9

Salt la o dată

CTRL+G

Comutare la modul de vizualizare Lună

ALT+= or CTRL+ALT+4

Salt la ziua următoare

CTRL + SĂGEATĂ DREAPTA

Salt la săptămâna următoare

ALT + SĂGEATĂ JOS

Salt la luna următoare

ALT+PAGE DOWN

Salt la ziua anterioară

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la săptămâna anterioară

ALT+UP ARROW

Salt la luna anterioară

ALT+PAGE UP

Salt la începutul săptămânii

ALT+HOME

Salt la finalul săptămânii

ALT+END

Salt la modul de vizualizare Săptămână completă

ALT+SEMNUL MINUS sau CTRL+ALT+ 3

Comutare la modul de vizualizare Săptămână de lucru

CTRL+ALT+2

Salt la rezervare anterioară

CTRL+VIRGULĂ sau CTRL+SHIFT+VIRGULĂ

Salt la următoarea rezervare

CTRL+PUNCT sau CTRL+SHIFT+PUNCT

Configurarea recurenței pentru o rezervare sau o activitate

CTRL+G

Consultați și sub Vizualizări, vizualizarea Calendar Zi/Săptămână/Lună și Navigator de dată

Persoane de contact

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Formarea unui număr nou

CTRL+SHIFT+D

Găsirea unei persoane de contact sau unui alt element

F3 sau CTRL+E

Introducerea unui nume în caseta Căutare Agende

F11

În vizualizarea persoanelor de contact Tabel sau Listă, se sare la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă

SHIFT+literă

Selectarea tuturor persoanelor de contact

CTRL+A

Crearea unui mesaj nou adresat persoanei de contact selectate

CTRL+F

Crearea unei intrări Jurnal pentru persoana de contact selectată

CTRL+J

Crearea unei persoane de contact noi ( în vizualizarea Persoane de contact )

CTRL+N

Crearea unei persoane de contact noi ( din orice vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+C

Deschiderea unui formular de persoană de contact pentru persoana de contact selectată

CTRL+O sau CTRL+SHIFT+ENTER

Crearea unei liste noi de distribuire

CTRL+SHIFT+L

Imprimare.

CTRL+P

Actualizarea unei liste de membri ai listei de distribuire

F5

Salt la un folder diferit

CTRL+Y

Deschidere Agendă

CTRL+SHIFT+B

Utilizarea Criterii complexe de găsire

CTRL+SHIFT+F

Într-o persoană de contact deschisă, deschiderea următoarei persoane de contact listată

CTRL+SHIFT+PERIOD

Închiderea unei persoane de contact

ESC

Deschiderea unei pagini Web pentru persoana de contact selectată (dacă este inclusă una)

CTRL+SHIFT+X

Deschiderea casetei de dialog Verificare adresă

ALT+D

Afișarea informațiilor Poștă electronică 1 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+1

Afișarea informațiilor Poștă electronică 2 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+2

Afișarea informațiilor Poștă electronică 3 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+3

În caseta de dialog Cărți de vizită electronice

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschidere listă Adăugare

ALT+A

Selectarea textului din caseta Etichetă când este selectat câmpul cu o etichetă atribuită

ALT+B

Deschiderea casetei de dialog Adăugare imagine card

ALT+C

Plasarea cursorului la începutul casetei Editare

ALT+E

Selectarea castei Câmpuri

ALT+F

Selectarea listei verticale Aliniere imagine

ALT+G

Selectare paletă de culori pentru fundal

ALT+K, then ENTER

Selectarea listei verticale Aspect

ALT+L

Eliminarea unui câmp selectat din caseta Câmpuri

ALT+R

Activități

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișare sau ascundere Bară de operare

ALT+F2

Acceptarea unei solicitări de activitate

ALT+C

Refuzarea unei solicitări de activitate

ALT+R

Găsirea unei activități sau unui alt element

CTRL+E

Deschiderea casetei de dialog Salt la folder

CTRL+Y

Crearea unei activități noi ( în modul de vizualizare Activități )

CTRL+N

Crearea unei activități noi ( din orice vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+K

Crearea unei solicitări noi de activitate

CTRL+SHIFT+U

Deschiderea elementului selectat

CTRL+O

Imprimarea elementului selectat

CTRL+P

Pentru toate elementele

CTRL+A

Ștergerea elementului selectat

CTRL+D

Redistribuirea unei activități ca atașare

CTRL+F

Comutarea între Panoul de navigare, lista Activități și Bara de operare

SHIFT+TAB

Deschiderea elementului selectat ca element Jurnal

CTRL+J

Anularea ultimei acțiuni

CTRL+Z

Semnalizarea unui element sau marcarea sa ca fiind complet

INSERT

Formatarea textului

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișează meniul Format

ALT+O

Afișează caseta de dialog Font

CTRL+SHIFT+P

Comutarea între mărimea literelor (cu textul selectat)

SHIFT+F3

Formatarea literelor ca litere mici

CTRL+SHIFT+K

Transformarea literelor în aldine

CTRL+B

Adăugarea de marcatori

CTRL+SHIFT+L

Transformarea literelor în italice

CTRL+I

Mărirea indentării

CTRL+T

Micșorarea indentării

CTRL+SHIFT+T

Aliniere la stânga

CTRL+L

Centrare

CTRL+E

Subliniere

CTRL+U

Mărirea dimensiunii fontului

CTRL+] or CTRL+SHIFT+>

Micșorarea dimensiunii fontului

CTRL+[ or CTRL+SHIFT+<

Decupare

CTRL+X sau SHIFT+DELETE

Copiere

CTRL+C sau CTRL+INSERT

Notă : CTRL+INSERT nu este disponibil în Panou lectură.

Lipire

CTRL+V sau SHIFT+INSERT

Ștergerea formatare

CTRL+SHIFT+Z sau CTRL+SPAȚIU

Ștergerea următorului cuvânt

CTRL+SHIFT+H

Întinderea unui paragraf pentru a se potrivi între margini

CTRL+SHIFT+J

Aplicarea stilurilor

CTRL+SHIFT+S

Crearea unei indentări agățate

CTRL+T

Inserarea unui hyperlink

CTRL+K

Alinierea la stânga a unui paragraf

CTRL+L

Alinierea la dreapta a unui paragraf

CTRL+R

Reducerea unei indentări agățate

CTRL+SHIFT+T

Eliminarea formatării paragrafului

CTRL+Q

Pentru a adăuga informații Web la elemente

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Editarea unui URL din corpul unui element

Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe butonul mouse-ului

Specificarea unui browser Web

Țineți apăsată tasta SHIFT și faceți clic pe butonul mouse-ului

Inserarea unui hyperlink

CTRL+K

Examinarea înaintea imprimării

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea Examinare imprimare

Apăsați ALT+F, apoi apăsați V

Pentru a imprima un element într-o fereastră deschisă, apăsați ALT+F, apăsați W, apoi apăsați V

Imprimarea unei examinări de imprimare

ALT+P

Deschiderea Configurare pagină din Examinare imprimare

ALT+S sau ALT+U

Panoramare

ALT+Z

Închidere Examinare imprimare

ALT+C

Trimitere/Primire

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Pornirea unei trimiteri/primiri pentru toate grupurile Trimitere/Primire definite pentru care s-a selectat Se include acest grup în Trimitere/Primire (F9). Aceasta poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente cu o dimensiune mai mică decât cea specificată sau orice altă combinație pe care o definiți.

F9

Pornirea unei operațiuni trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (anteturi, elemente și orice atașări)

SHIFT+F9

Pornirea unei operațiuni de trimitere/primire

CTRL+M

Definire grupuri Trimitere/Primire

CTRL+ALT+S

Editor Visual Basic

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea editorului Visual Basic

ALT+F11

Macrocomenzi

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Redare macrocomandă

ALT+F8

Formulare

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Salvare proiectare formular

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Salvare date formular

CTRL+SHIFT+F11

Crearea unui nou formular Microsoft Office InfoPath

Faceți clic într-un folder InfoPath, apoi tastați CTRL+N

Începutul paginii

Vizualizări

Vizualizare tabel

Utilizare generală

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea unui element

ENTER

Selectarea tuturor elementelor

CTRL+A

Salt la elementul din partea de jos a ecranului

PAGE DOWN

Salt la elementul din partea de sus a ecranului

PAGE UP

Extinderea sau reducerea elementelor selectate cu un element

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecției

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea sau deselectarea elementul activ

CTRL+SPAȚIU

Reîmprospătarea vizualizării

F5

Când este selectat un grup

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Extinderea tuturor grupurilor.

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrângerea grupurilor

CTRL+SEMNUL MINUS

Extinderea unui singur grup selectat

SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrângerea unui singur grup selectat

SEMNUL MINUS

Selectarea grupului anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea următorului grup

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primului grup

HOME

Selectarea ultimului grup

END

Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Toate grupurile

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Restrângerea tuturor grupurilor

CTRL+SEMNUL MINUS

Extinderea tuturor grupurilor

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Vizualizarea Calendar Zi/Săptămână/Lună

Toate trei

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Vizualizarea între 1 și 9 zile

ALT+ tasta pentru numărul de zile

Vizualizarea a 10 zile

ALT+0 (ZERO)

Comutare la săptămâni

ALT+SEMNUL MINUS

Comutare la luni

ALT+=

Mutare între Calendar, Mapă de activități și Listă foldere

CTRL+TAB sau F6

Selectarea rezervării anterioare

SHIFT+TAB

Salt la ziua precedentă

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la ziua următoare

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt la aceeași zi din săptămâna următoare

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la aceeași zi din săptămâna anterioară

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea Zi

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Selectarea orei la care începe ziua de lucru

HOME

Selectarea orei la care se încheie ziua de lucru

END

Selectarea intervalului orar anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea intervalului orar următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea intervalului orar din partea de sus a ecranului

PAGE UP

Selectarea intervalului orar din partea de jos a ecranului

PAGE DOWN

Extinderea sau reducerea intervalul de timp selectat

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea în sus sau în jos a unei rezervări

Când cursorul este într-o rezervare, ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Modificarea orei de început sau de sfârșit a unei rezervări

Când cursorul este într-o rezervare, ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea elementului selectat în aceeași zi din săptămâna următoare

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea elementului selectat în aceeași zi a săptămânii anterioare

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea Săptămână

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

HOME

Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

END

Salt o pagină în sus în ziua selectată.

PAGE UP

Salt o pagină în sus în ziua selectată

PAGE DOWN

Mutarea rezervării în sus, în jos, la stânga sau la dreapta

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS, ÎN JOS, LA STÂNGA sau LA DREAPTA

Modificarea duratei intervalului orar selectat

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA, LA DREAPTA, ÎN SUS sau ÎN JOS; sau SHIFT+HOME sau SHIFT+END

Vizualizarea Lună

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Salt la prima zi din săptămână

HOME

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară

PAGE UP

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare

PAGE DOWN

Navigatorul de dată

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Salt la prima zi din săptămâna curentă.

ALT+HOME

Salt la ultima zi din săptămâna curentă.

ALT+END

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută.

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Vizualizarea Cărți de vizită sau vizualizarea Fișe de adrese

Utilizare generală

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Selectarea unei cărți de vizită sau fișe de adrese specifice din listă.

Una sau mai multe litere din numele cărții sau a fișei sau numele câmpului după care sortați.

Selectarea fișei anterioare

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea fișei următoare

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primei fișe din listă

HOME

Selectarea ultimei fișe din listă

END

Selectarea primei fișe din pagina curentă

PAGE UP

Selectarea primei fișe din pagina următoare

PAGE DOWN

Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana următoare

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana anterioară

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unei cărți de vizită sau fișe de adrese active

CTRL+SPAȚIU

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară, indiferent de punctul de pornire

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese următoare, indiferent de punctul de pornire

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinderea selecției până la prima fișă din listă

SHIFT+HOME

Extinderea selecției până la ultima fișă din listă

SHIFT+END

Extinderea selecției la prima carte de vizită sau fișă de adrese de pe pagina anterioară

SHIFT+PAGE UP

Extinderea selecției la ultima carte de vizită sau fișă de adrese de pe ultima pagină

SHIFT+PAGE DOWN

Mutarea între câmpuri într-o carte de vizită sau fișă de adrese deschisă

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp sau apăsați pe F2.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Se mută la câmpul următor, iar de la ultimul câmp dintr-o fișă se mută la primul câmp din fișa următoare

TAB

Se mută la câmpul anterior, iar de la primul câmp dintr-o fișă se mută la ultimul câmp din fișa anterioară

SHIFT+TAB

Se mută la câmpul următor sau se adaugă o linie într-un câmp cu mai multe linii

ENTER

Se mută la câmpul anterior fără a ieși din fișa activă

SHIFT+ENTER

Afișarea punctului de inserare în câmpul activ pentru editarea textului

F2

Mutarea de la un caracter la altul într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp sau apăsați pe F2.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Adăugarea unei linii într-un câmp cu mai multe linii

ENTER

Mutarea la începutul unei linii

HOME

Mutarea la sfârșitul unei linii

END

Mutarea la începutul unui câmp cu mai multe linii

PAGE UP

Mutarea la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii

PAGE DOWN

Mutarea la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii

SĂGEATĂ ÎN SUS

Mutarea la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii

SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea la caracterul anterior într-un câmp

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea la caracterul următor într-un câmp

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vizualizarea Cronologie (Activități sau Jurnal)

Când este selectat un element

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Selectarea elementului anterior

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea elementului următor

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea mai multor elemente adiacente

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea mai multor elemente neadiacente

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA+SPAȚIU sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA+SPAȚIU

Deschiderea elementelor selectate

ENTER

Afișarea elementelor cu un ecran mai sus decât cele de pe ecran

PAGE UP

Afișarea elementelor cu un ecran mai jos decât cele de pe ecran

PAGE DOWN

Selectarea primului element dintr-o cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a primului element din grup

HOME

Selectarea ultimului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a ultimului element din grup

END

Afișarea (fără selectare) primului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a primului element din grup

CTRL+HOME

Afișarea (fără selectare) ultimului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a ultimului element din grup

CTRL+END

Când este selectat un grup

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Extinderea grupului

ENTER sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Restrângerea grupului

ENTER sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea grupului anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea grupului următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primului grup din cronologie

HOME

Selectarea ultimului grup din cronologie

END

Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată o unitate de timp din scara de timp a unei zile

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Se mută înapoi cu același increment ca cel afișat în scara de timp

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Se mută înainte cu același increment ca cel afișat în scara de timp

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată scara de timp inferioară, selectează scara de timp superioară

SHIFT+TAB

Când este selectată scara de timp superioară, selectează scara de timp inferioară

TAB

Când este selectată scara de timp inferioară, selectează primul element de pe ecran sau primul grup de pe ecran dacă elementele sunt grupate

TAB

Începutul paginii

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×