Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Word

Comenzile rapide de la tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la configurația tastaturii S.U.A. Este posibil ca tastele din alte configurații să nu corespundă exact cu cele de pe tastatura S.U.A.

Note : 

 • Acest articol nu tratează particularizarea comenzilor rapide de la tastatură și crearea comenzilor rapide de la tastatură pentru macrocomenzi sau AutoText. Pentru mai multe informații, faceți clic pe linkul din secțiunea Consultați și.

 • Dacă utilizați Microsoft Word Starter, țineți cont că nu toate caracteristicile listate pentru Word sunt acceptate în Word Starter. Pentru mai multe informații despre caracteristicile disponibile în Word Starter, consultați Suportul pentru caracteristicile Word Starter.

În acest articol

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Elemente de bază Microsoft Office

Navigarea în Panglică

Referințe rapide Microsoft Word

Referințe pentru tastele funcționale

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, în Ajutorul Microsoft Word 2010, tastele sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Utilizarea tastaturii pentru a extinde secțiunile

 • Pentru a extinde toate secțiunile articolului, apăsați TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați ENTER. Apăsați ENTER din nou pentru a restrânge toate secțiunile.

 • Pentru a extinde numai o secțiune a articolului, apăsați TAB până când se selectează antetul respectivei secțiuni și semnul plus (+), apoi apăsați ENTER. Apăsați ENTER din nou pentru a restrânge secțiunea.

Căutare în acest articol

Important : Înainte să începeți căutarea, apăsați TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați ENTER.

 1. Apăsați CTRL+F.

  Se deschide caseta de dialog Căutare, iar cursorul este pregătit să începeți să tastați.

 2. Tastați șirul de căutare în casetă.

 3. Apăsați ENTER.

Imprimați acest articol

Pentru a imprima acest subiect, apăsați TAB până când se selectează Afișare totală, apăsați ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

Începutul paginii

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comută la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închideți fereastra activă.

CTRL+W sau CTRL+F4

Restabilește dimensiunea ferestrei active după maximizare.

ALT+F5

Trecerea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Comută la un panou de activitate din alt panou din fereastra programului (în direcția contrară a acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comută la fereastra următoare.

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Maximizează sau restabilește o fereastră selectată.

CTRL+F10

Copiază o imagine a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copiază o imagine a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Se deplasează la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Se deplasează la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Comută între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă, sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat; bifează sau debifează caseta de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Selectează o opțiune; bifează sau debifează o casetă de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează o opțiune dintr-o listă verticală.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Închide o listă verticală selectată; anulează o comandă și închide o casetă de dialog.

ESC

Execută comanda selectată.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Se deplasează la începutul intrării.

HOME

Se deplasează la sfârșitul intrării.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectează sau deselectează un caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează sau deselectează un caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează sau deselectează un cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectează sau deselectează un cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Folosirea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișează caseta de dialog Deschidere.

CTRL+F12 sau CTRL+O

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

F12

Deschide folderul sau fișierul selectat.

ENTER

Deschide folderul cu un nivel mai sus deasupra folderului deschis.

BACKSPACE

Șterge folderul sau fișierul selectat.

DELETE

Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Se deplasează înainte printre opțiuni.

TAB

Se deplasează înapoi printre opțiuni.

SHIFT+TAB

Deschiderea listei Privire în.

F4 sau ALT+I

Anularea și refacerea acțiunilor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Anulează o acțiune.

ESC

Anulează o acțiune.

CTRL+Z

Reface sau repetă o acțiune.

CTRL+Y

Accesarea și utilizarea panourilor de activitate și a galeriilor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Treceți la un panou de activitate de la alt panou din fereastra programului. (Este posibil să fie necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

F6

Când este activ un meniu, se deplasează la un panou de activitate. (Este posibil să fie necesar să apăsați de mai multe ori CTRL+TAB.)

CTRL+TAB

Când un panou de activitate este activ, selectează din acesta opțiunea următoare sau anterioară.

TAB sau SHIFT+TAB

Afișează setul complet de comenzi din meniul panoului de activitate.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschide un meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

SHIFT+F10

Selectează primul sau ultimul element dintr-o galerie.

HOME sau END

Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Închiderea unui panou de activitate

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați ENTER.

Deplasarea unui panou de activități

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Mutare, apoi apăsați ENTER.

 4. Utilizați tastele săgeți pentru a deplasa panoul de activități, apoi apăsați ENTER.

Redimensionarea unui panou de activități

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Dimensiune, apoi apăsați ENTER.

 4. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități, apoi apăsați ENTER.

Accesarea și utilizarea acțiunilor disponibile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

SHIFT+F10

Afișarea meniului sau a mesajului pentru o acțiune disponibilă sau pentru butonul Opțiuni AutoCorecție Imagine buton sau butonul Opțiuni lipire Imagine buton . Dacă există mai multe acțiuni, se comută la următoarea acțiune și se afișează meniul sau mesajul său.

ALT+SHIFT+F10

Deplasarea între opțiunile dintr-un meniu de acțiuni disponibile.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de acțiuni disponibile.

ENTER

Închiderea meniului sau mesajului acțiunilor disponibile.

ESC

Sfaturi

 • Aveți posibilitatea să solicitați o notificare sonoră atunci când este disponibilă o acțiune (indisponibil în Word Starter). Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, este nevoie să fie instalat pe computer Microsoft Office Sounds.

 • Dacă aveți acces la Internet, puteți să descărcați Microsoft Office Sounds de la Office.com. După ce instalați fișierele de sunet, efectuați următoarele:

  1. Apăsați ALT+F, T pentru a deschide Opțiuni Word.

  2. Apăsați A pentru a selecta Complex, apoi apăsați TAB pentru a comuta la Opțiunile complexe pentru lucrul cu Word.

  3. Apăsați ALT+S de două ori pentru a vă deplasa la caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet, aflată sub General, apoi apăsați BARA DE SPAȚIU.

  4. Apăsați TAB în mod repetat pentru a selecta OK, apoi apăsați ENTER.

   Notă : Atunci când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Începutul paginii

Navigarea în Panglică

Accesarea oricărei comenzi prin numai câteva apăsări de taste

Tastele de acces vă permite să utilizați rapid o comandă, prin apăsarea a numai câtorva taste, indiferent în ce parte a programului vă aflați. Fiecare comandă din Word 2010 se poate accesa prin utilizarea unei taste de acces. Majoritatea comenzilor se pot accesa prin apăsarea a 2 până la 5 taste. Pentru a utiliza o tastă de acces:

 1. Apăsați ALT.

  Numele pentru taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 2. Apăsați litera afișată în numele tastei de deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, este posibil să se afișeze nume suplimentare pentru taste. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați C, se afișează fila Inserare, împreună cu numele pentru taste pentru grupurile de pe fila respectivă

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Notă : Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați ALT.

Deplasarea focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitate de utilizare a tastaturii pentru lucrul cu programele în care se utilizează Panglica Office este să mutați focalizarea printre file și a comenzi, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează unele modalități de deplasare a focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului.

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Selectează fila activă a Panglicii și activează tastele de acces.

ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste, pentru a comuta înapoi la document și a anula tastele de acces.

Se deplasează la altă filă din Panglică.

F10 pentru a selecta fila activă, apoi SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde sau restrânge Panglica.

CTRL+F1

Afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

SHIFT+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii

 • Orice panou de activitate deschis

 • Bara de stare din partea de jos a ferestrei

 • Documentul

F6

Mută focalizarea către fiecare comandă din Panglică, înainte sau înapoi.

TAB sau SHIFT+TAB

Comută în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică.

SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Activează comanda selectată sau controlul selectat din Panglică.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschide meniul selectat sau galeria selectată din Panglică.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Activează o comandă sau un control din Panglică, pentru a face posibilă modificarea unei valori.

ENTER

Termină modificarea unei valori dintr-un control din Panglică și îndreaptă focalizarea către document.

ENTER

Obțineți ajutor despre o comandă sau un control selectat de pe panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor despre program.)

F1

Începutul paginii

Referințe rapide Microsoft Word

Activități comune în Microsoft Word

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creează un spațiu neseparator.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU

Creează o cratimă neseparatoare.

CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Transformă literele normale în litere aldine.

CTRL+B

Transformă literele normale în litere cursive.

CTRL+I

Subliniază literele.

CTRL+U

Micșorează dimensiunea fontului cu o valoare.

CTRL+SHIFT+<

Mărește dimensiunea fontului cu o valoare.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+[

Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+]

Elimină formatarea paragrafului sau a caracterelor.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Copiază textul sau obiectul selectat.

CTRL+C

Decupează textul sau obiectul selectat.

CTRL+X

Lipește textul sau obiectul.

CTRL+V

Lipire specială

CTRL+ALT+V

Lipește numai formatarea

CTRL+SHIFT+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Deschide caseta de dialog Contor de cuvinte.

CTRL+SHIFT+G

Lucrul cu documente și cu paginile Web

Crearea, vizualizarea și salvarea documentelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creare document nou.

CTRL+N

Deschide un document.

CTRL+O

Închide un document.

CTRL+W

Scindează fereastra documentului.

ALT+CTRL+S

Elimină scindarea ferestrei documentului.

ALT+SHIFT+C sau ALT+CTRL+S

Salvează un document.

CTRL+S

Găsirea, înlocuirea și răsfoirea prin text

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschide panoul de activități Navigare (pentru a căuta documente).

CTRL+F

Repetă căutarea (după ce închideți fereastra Găsire și înlocuire).

ALT+CTRL+Y

Înlocuiește textul, formatarea specifică și elementele speciale.

CTRL+H

Face salt la o pagină, la un marcaj, la o notă de subsol, la un tabel, un comentariu, la o reprezentare grafică sau la o altă amplasare.

CTRL+G

Comută între ultimele patru locații editate.

ALT+CTRL+Z

Deschide o listă cu opțiuni pentru răsfoire. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați ENTER pentru a răsfoi într-un document utilizând opțiunea selectată.

ALT+CTRL+HOME

Comută la obiectul anterior după care s-a făcut răsfoirea (setat în opțiunile de răsfoire).

CTRL+PAGE UP

Comută la obiectul următor după care s-a făcut răsfoirea (setat în opțiunile de răsfoire).

CTRL+PAGE DOWN

Comutarea către o altă vizualizare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutați la Vizualizarea cu aspect pagină imprimată.

ALT+CTRL+P

Comută la vizualizarea schițată.

ALT+CTRL+O

Comută la vizualizarea schițată.

ALT+CTRL+N

Vizualizare schiță

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Promovează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Retrogradează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Retrogradează la corp text.

CTRL+SHIFT+N

Mută în sus paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinde textul de sub un titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge textul de sub un titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Extinde sau restrânge toate textele sau titlurile.

ALT+SHIFT+A

Ascunde sau afișează formatarea caracterelor.

Tasta slash (/) de pe tastatura numerică

Afișează prima linie din corpul textului sau a întregului corp de text.

ALT+SHIFT+L

Afișează toate titlurile cu stilul Titlu 1.

ALT+SHIFT+1

Afișează toate titlurile până la Titlu n.

ALT+SHIFT+n

Inserează unui caracter tabulator.

CTRL+TAB

Imprimarea și examinarea documentelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Imprimă un document.

CTRL+P

Comută la examinarea înaintea imprimării.

ALT+CTRL+I

Se deplasează prin pagina de examinare când vizualizarea este mărită.

Taste săgeți

Deplasează cu o pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Se deplasează la prima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

CTRL+HOME

Deplasează la ultima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

CTRL+END

Recenzarea documentelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserează un comentariu.

ALT+CTRL+M

Activează sau dezactivează urmărirea modificărilor.

CTRL+SHIFT+E

Închide Panoul recenzie, dacă este deschis.

ALT+SHIFT+C

Vizualizarea Citire în ecran complet

Notă : Este posibil ca unii cititori de ecran să nu fie compatibili cu vizualizarea Citire în ecran complet.

Pentru aceasta

Apăsați

Se deplasează la începutul documentului.

HOME

Se deplasează la sfârșitul documentului.

END

Salt la pagina n.

n, ENTER

Iese din vizualizarea cu aspect citire.

ESC

Referințele, notele de subsol și notele de final

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Marchează o intrare din cuprins.

ALT+SHIFT+O

Marchează un tabel de referințe citate.

ALT+SHIFT+I

Marchează o intrare index.

ALT+SHIFT+X

Inserează o notă de subsol.

ALT+CTRL+F

Inserează o notă de final.

ALT+CTRL+D

Lucrul cu pagini web

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Se deplasează cu o pagină înapoi.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Se deplasează înainte cu o pagină.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Reîmprospătează.

F9

Editarea și mutarea textului și a reprezentărilor grafice

Ștergerea textului și ilustrațiilor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge unui cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Decupează textul selectat în Clipboard Office.

CTRL+X

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Decupează și depune în Spike.

CTRL+F3

Copierea și mutarea textului și a ilustrațiilor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschiderea Clipboard Office

Apăsați ALT+H pentru a vă deplasa la fila Pornire, apoi apăsați F,O.

Copiază textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office.

CTRL+C

Decupează textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office.

CTRL+X

Lipește adăugarea cea mai recentă sau elementul lipit din Clipboard Office.

CTRL+V

Deplasează o dată textul sau reprezentările grafice.

F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)

Copiază o dată textul sau reprezentările grafice.

SHIFT+F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)

Dacă este selectat un text sau un obiect, deschide caseta de dialog Creare bloc component nou.

ALT+F3

Dacă este selectat blocul component - de exemplu, o ilustrație SmartArt , afișează meniul de comenzi rapide asociat lui.

SHIFT+F10

Decupează și depune în Spike.

CTRL+F3

Lipește conținutul din Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Copiază antetul sau subsolul utilizat în secțiunea anterioară din document.

ALT+SHIFT+R

Inserarea de caractere speciale

Pentru a insera

Apăsați

Un câmp

CTRL+F9

Un sfârșit de linie

SHIFT+ENTER

Un sfârșit de pagină

CTRL+ENTER

Un sfârșit de coloană

CTRL+SHIFT+ENTER

O linie de dialog

ALT+CTRL+ SEMNUL MINUS

O cratimă

CTRL+ SEMNUL MINUS

O cratimă opțională

CTRL+CRATIMĂ

O cratimă neseparatoare

CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Un spațiu neseparator

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU

Simbolul Drept de autor

ALT+CTRL+C

Simbolul Marcă comercială înregistrată

ALT+CTRL+R

Simbolul Marcă comercială

ALT+CTRL+T

Puncte de suspensie

ALT+CTRL+PUNCT

O ghilimea de deschidere simplă

CTRL+`(ghilimea simplă), `(ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere simplă

CTRL+' (ghilimea simplă), ' (ghilimea simplă)

O ghilimea de deschidere dublă

CTRL+` (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere dublă

CTRL+' (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)

O intrare AutoText

ENTER (după ce tastați primele caractere ale numelui intrării AutoText și când apare respectivul SfatEcran)

Inserarea caracterelor cu ajutorul codurilor de caracter

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserarea caracterului Unicode pentru codul de caracter Unicode (hexazecimal) specificat. De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro ( simbolul monetar euro ), tastați 20AC, apoi țineți apăsat pe ALT și apăsați X.

Codul de caracter, ALT+X

Găsește codul de caracter Unicode pentru caracterul selectat

ALT+X

Inserarea caracterului ANSI pentru codul de caracter ANSI specificat (zecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar Euro, țineți apăsată tasta ALT și apăsați 0128 pe minitastatura numerică.

ALT+codul de caracter (pe minitastatura numerică)

Selectarea textului și ilustrațiilor

Un text se selectează ținând apăsată tasta SHIFT și utilizând tastele săgeți pentru a muta cursorul.

Extinderea unei selecții

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Activează modul extins.

F8

Selectează cel mai apropiat caracter.

F8, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mărește dimensiunea unei selecții.

F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și așa mai departe)

Reduce dimensiunea unei selecții.

SHIFT+F8

Dezactivează modul extins.

ESC

Extinde o selecție cu un caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde o selecție cu un caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Extinde o selecție până la sfârșitul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde o selecție până la începutul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Extinde o selecție până la sfârșitul unui rând.

SHIFT+END

Extinde o selecție până la începutul unui rând.

SHIFT+HOME

Extinde o selecție mai jos cu o linie.

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Extinde o selecție mai sus cu o linie.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinde o selecție până la sfârșitul unui paragraf.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinde o selecție până la începutul unui paragraf.

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinde o selecție în jos cu un ecran

SHIFT+PAGE DOWN

Extinde o selecție în sus cu un ecran

SHIFT+PAGE UP

Extinde o selecție până la începutul unui document.

CTRL+SHIFT+HOME

Extinde o selecție până la sfârșitul unui document.

CTRL+SHIFT+END

Extinde o selecție până la sfârșitul unei ferestre.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Extinde o selecție pentru a cuprinde întregul document.

CTRL+A

Selectează un bloc vertical de text.

CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați ESC pentru a anula acest mod de selecție

Extinde o selecție la o anumită locație din document.

F8+tastele săgeată; apăsați ESC pentru a anula acest mod de selecție

Selectarea textului și a ilustrațiilor dintr-un tabel

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectează conținutul celulei următoare.

TAB

Selectează conținutul celulei anterioare.

SHIFT+TAB

Extinde selecția la o celulă adiacentă.

Țineți apăsată tasta SHIFT și apăsați repetat o tastă săgeată

Selectează o coloană.

Utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la celula de sus sau la cea de jos a coloanei, apoi alegeți una dintre variantele:

 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE DOWN pentru a selecta coloana de sus în jos.

 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE UP pentru a selecta coloana de jos în sus.

Extinde o selecție (sau a unui bloc).

CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați ESC pentru a anula acest mod de selecție

Selectează întregul tabel.

ALT+5 pe minitastatura numerică (cu NUM LOCK dezactivat)

Deplasarea prin document

Pentru a vă deplasa

Apăsați

Un caracter la stânga

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Un caracter la dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Un paragraf în sus

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Un paragraf în jos

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

O celulă la stânga (într-un tabel)

SHIFT+TAB

O celulă la dreapta (într-un tabel)

TAB

O linie în sus

SĂGEATĂ ÎN SUS

O linie în jos

SĂGEATĂ ÎN JOS

La sfârșitul rândului

END

La începutul rândului

HOME

În partea de sus a ferestrei

ALT+CTRL+PAGE UP

Până la sfârșitul ferestrei

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Cu un ecran în sus (defilare)

PAGE UP

Cu un ecran în jos (defilare)

PAGE DOWN

Până la începutul paginii următoare

CTRL+PAGE DOWN

Până la începutul paginii anterioare

CTRL+PAGE UP

La sfârșitul documentului

CTRL+END

La începutul documentului

CTRL+HOME

La o revizuire anterioară

SHIFT+F5

După deschiderea unui document, în punctul unde lucrați când documentul a fost închis ultima dată

SHIFT+F5

Navigarea într-un tabel

Pentru a vă deplasa

Apăsați

La următoarea celulă dintr-un rând

TAB

La celula anterioară dintr-un rând

SHIFT+TAB

La prima celulă dintr-un rând

ALT+HOME

La ultima celulă dintr-un rând

ALT+END

La prima celulă dintr-o coloană

ALT+PAGE UP

La ultima celulă dintr-o coloană

ALT+PAGE DOWN

La rândul anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

La rândul următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Un rând în sus

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Un rând în jos

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Inserarea într-un tabel a paragrafelor și a caracterelor tabulator

Pentru a insera

Apăsați

Paragrafe noi într-o celulă

ENTER

Caractere tabulator într-o celulă

CTRL+TAB

Utilizarea modului suprascriere

Pentru a modifica setările de suprascriere astfel încât să accesați modul suprascriere dacă apăsați INSERT, efectuați următoarele:

 1. Apăsați ALT+F, T pentru a deschide Opțiuni Word.

 2. Apăsați A pentru a selecta COMPLEX, apoi apăsați TAB.

 3. Apăsați ALT+O pentru a comuta la caseta de selectare Se utilizează tasta Ins pentru a controla modul de suprascriere.

 4. Apăsați BARA DE SPAȚIU pentru a bifa caseta de selectare, apoi apăsați ENTER.

Pentru a activa sau a dezactiva modul Suprascriere, apăsați INSERT.

Formatarea caracterelor și a paragrafelor

Copierea formatului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Copiază formatarea unui text.

CTRL+SHIFT+C

Aplicarea formatării copiate la text.

CTRL+SHIFT+V

Modificarea sau redimensionarea fontului

Notă : Următoarele comenzi rapide de la tastatură nu funcționează în modul Citire în ecran complet.

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

CTRL+SHIFT+F

Mărește dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+<

Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+]

Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+[

Aplicarea formatelor de caracter

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Pentru a modifica formatarea caracterelor, deschideți caseta de dialog Font.

CTRL+D

Modifică între litere mari și mici.

SHIFT+F3

Formatează toate literele ca majuscule.

CTRL+SHIFT+A

Aplică formatarea aldină.

CTRL+B

Aplică sublinierea.

CTRL+U

Subliniază cuvintele, dar nu și spațiile.

CTRL+SHIFT+W

Subliniază textul cu linie dublă.

CTRL+SHIFT+D

Aplică formatarea de text ascuns.

CTRL+SHIFT+H

Aplică formatarea cursivă.

CTRL+I

Formatează literele ca majuscule mici.

CTRL+SHIFT+K

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Elimină formatarea manuală a caracterelor.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Modifică selecția în fonturi Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Vizualizarea și copierea formatelor de text

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișează caracterele neimprimabile.

CTRL+SHIFT+* (asteriscul nu funcționează pe minitastaturile numerice)

Revizuiește formatarea textului.

SHIFT+F1 (apoi faceți clic pe textul cu formatarea pe care doriți să o revizuiți)

Copiază formatele.

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatele.

CTRL+SHIFT+V

Stabilirea interliniei

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Linii spațiate la un rând

CTRL+1

Linii spațiate la două rânduri

CTRL+2

Stabilește spațierea liniilor la 1,5 rânduri.

CTRL+5

Adaugă sau elimină un spațiu de o linie înaintea unui paragraf.

CTRL+0 (zero)

Alinierea paragrafelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comută un paragraf între centrat și aliniat la stânga.

CTRL+E

Comută un paragraf între alinierea stânga-dreapta și alinierea la stânga.

CTRL+J

Comută un paragraf între alinierea la dreapta și alinierea la stânga.

CTRL+R

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Indentează din stânga un paragraf.

CTRL+M

Elimină indentarea din stânga a unui paragraf.

CTRL+SHIFT+M

Creează un indent agățat.

CTRL+T

Reduce un indent agățat.

CTRL+SHIFT+T

Eliminarea formatării paragrafului

CTRL+Q

Aplicarea stilurilor paragraf

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți panoul de activitate Se aplică pt. stiluri.

CTRL+SHIFT+S

Deschideți panoul de activitate Stiluri.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pornește AutoFormatarea.

ALT+CTRL+K

Aplică stilul Normal.

CTRL+SHIFT+N

Aplică stilul Titlu 1.

ALT+CTRL+1

Aplică stilul Titlu 2.

ALT+CTRL+2

Aplică stilul Titlu 3.

ALT+CTRL+3

Închiderea panoului de activitate Stiluri

 1. Dacă panoul de activități Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați ENTER.

Inserarea și editarea obiectelor

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați ALT, N, J, apoi J, pentru a deschide caseta de dialog Obiect.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați ENTER pentru a crea un obiect.

  • Apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la fila Creare din fișier, apăsați TAB, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îi inserați sau răsfoiți la fișier.

Editarea unui obiect

 1. Având cursorul poziționat la stânga obiectului din document, selectați obiectul, apăsând SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.

 2. Apăsați SHIFT+F10.

 3. Apăsați tasta TAB pentru a ajunge la Nume obiect, ENTER, apoi din nou ENTER.

Inserarea ilustrațiilor SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de reprezentare grafică dorită.

 3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeată pentru a selecta reprezentarea grafică pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați ENTER.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt pe care îl doriți, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Apăsați ESC pentru a selecta obiectul WordArt, apoi utilizați tastele săgeată pentru a muta obiectul.

 5. Apăsați ESC din nou pentru a reveni la document.

Câmpuri și îmbinare corespondență

Efectuarea unei îmbinări de corespondență

Notă : Pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, este necesar să vă aflați în fila Corespondență.

Pentru aceasta

Apăsați

Examinează o îmbinare corespondență.

ALT+SHIFT+K

Îmbină un document.

ALT+SHIFT+N

Imprimă documentul îmbinat.

ALT+SHIFT+M

Editează sursa de date pentru îmbinare corespondență.

ALT+SHIFT+E

Inserează un câmp de îmbinare.

ALT+SHIFT+F

Lucrul cu câmpurile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserează un câmp DATE.

ALT+SHIFT+D

Inserează un câmp LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Inserează un câmp PAGE.

ALT+SHIFT+P

Inserează un câmp TIME.

ALT+SHIFT+T

Inserează un câmp gol.

CTRL+F9

Actualizează informațiile legate dintr-un document sursă Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Actualizează câmpurile selectate.

F9

Anulează legătura unui câmp.

CTRL+SHIFT+F9

Comută între un cod de câmp selectat și rezultatul său.

SHIFT+F9

Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile.

ALT+F9

Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

ALT+SHIFT+F9

Se deplasează la câmpul următor.

F11

Se deplasează la câmpul anterior.

SHIFT+F11

Blochează un câmp.

CTRL+F11

Deblochează un câmp.

CTRL+SHIFT+F11

Bara Limbă

Recunoașterea scrisului de mână

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comută între limbi sau configurații ale tastaturii.

ALT din stânga+SHIFT

Afișează o listă cu variantele de corectare.

Imagine buton +C

Activează sau dezactivează scrierea de mână.

Imagine buton +H

Activează sau dezactivează Input Method Editor (IME) japonez pentru tastaturi cu 101 taste.

ALT+~

Activează sau dezactivează IME coreean pentru tastaturi cu 101 taste.

ALT din dreapta

Activează sau dezactivează IME chinezesc pentru tastaturi cu 101 taste.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Sfaturi

 • Aveți posibilitatea să alegeți combinația de taste pentru a comuta între limbi sau configurații de tastatură, în caseta de dialog Setări complexe pentru taste. Pentru a deschide caseta de dialog Setări complexe pentru taste, faceți clic cu butonul din dreapta pe bara Limbă, apoi faceți clic pe Setări. Sub Preferințe, faceți clic pe Setări taste.

 • Tasta siglă Windows Imagine buton este disponibilă pe majoritatea tastaturilor, pe rândul de taste de jos.

Începutul paginii

Referințe pentru tastele funcționale

Taste funcționale

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Obțineți Ajutor sau vizitați Microsoft Office.com.

F1

Deplasează text sau imagini.

F2

Repetă ultima acțiune.

F4

Alege comanda Salt la (fila Pornire).

F5

Se deplasează la următorul panou sau cadru.

F6

Alege comanda Corectare ortografică (fila Examinare).

F7

Extinde o selecție.

F8

Actualizează câmpurile selectate.

F9

Afișează numele pentru taste.

F10

Se deplasează la câmpul următor.

F11

Alege comanda Salvare ca.

F12

SHIFT+Tastă funcțională

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Pornește Ajutorul dependent de context sau dezvăluie formatarea.

SHIFT+F1

Copiază text.

SHIFT+F2

Modifică între litere mari și mici.

SHIFT+F3

Repetă o acțiune Găsire sau Salt la.

SHIFT+F4

Se deplasează la ultima modificare.

SHIFT+F5

Deplasarea la panoul sau cadrul anterior (după ce s-a apăsat F6).

SHIFT+F6

Selectează comanda Lexicon (fila Examinare, grupulVerificare).

SHIFT+F7

Reduce dimensiunea unei selecții.

SHIFT+F8

Comută între un cod de câmp și rezultatul acestuia.

SHIFT+F9

Afișează un meniu de comenzi rapide.

SHIFT+F10

Se deplasează la câmpul anterior.

SHIFT+F11

Alege comanda Salvare.

SHIFT+F12

CTRL+Tastă funcțională

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extinde sau restrânge Panglica.

CTRL+F1

Alege comanda Examinare înaintea imprimării.

CTRL+F2

Decupează și depune în Spike.

CTRL+F3

Închide fereastra.

CTRL+F4

Se deplasează la fereastra următoare.

CTRL+F6

Inserează un câmp gol.

CTRL+F9

Maximizează fereastra documentului.

CTRL+F10

Blochează un câmp.

CTRL+F11

Alege comanda Deschidere.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserează conținutul din Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Editează un marcaj în document.

CTRL+SHIFT+F5

Se deplasează la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Actualizează informațiile legate dintr-un document sursă Word 2010.

CTRL+SHIFT+F7

Extinde o selecție sau un bloc.

CTRL+SHIFT+F8, apoi apăsați o tastă săgeată

Anulează legătura unui câmp.

CTRL+SHIFT+F9

Deblochează un câmp.

CTRL+SHIFT+F11

Alege comanda Imprimare.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+Tastă funcțională

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Se deplasează la câmpul următor.

ALT+F1

Creează un nou Bloc component.

ALT+F3

Iese din Word 2010.

ALT+F4

Restabilește dimensiunea ferestrei programului.

ALT+F5

Comută înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog care acceptă acest comportament.

ALT+F6

Găsește următoarea greșeală de ortografie sau următoarea eroare gramaticală.

ALT+F7

Execută o macrocomandă.

ALT+F8

Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile.

ALT+F9

Afișează panoul de activități Selecție și vizibilitate.

ALT+F10

Afișează codul Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Se deplasează la câmpul anterior.

ALT+SHIFT+F1

Alege comanda Salvare.

ALT+SHIFT+F2

Afișează panoul de activitate Cercetare.

ALT+SHIFT+F7

Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

ALT+SHIFT+F9

Afișarea unui meniu sau a unui mesaj pentru o acțiune disponibilă.

ALT+SHIFT+F10

Alegeți butonul Cuprins din containerul Cuprins atunci când containerul este activ.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+Tastă funcțională

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișează Informațiile sistem Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Alege comanda Deschidere.

CTRL+ALT+F2

Începutul paginii

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×