Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Office Word

Comenzile rapide de la tastatură care sunt descrise în acest subiect de Ajutor se referă la aspectul de tastatură SUA. Tastele din alte aspecte pot să nu corespundă exact tastelor din tastatura SUA.

Notă : Acest articol nu tratează particularizarea comenzilor rapide de la tastatură și crearea comenzilor rapide de la tastatură pentru macrocomenzi sau AutoText. Pentru mai multe informații, faceți clic pe linkul din secțiunea Consultați și.

În acest articol

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Elemente de bază Microsoft Office

Navigarea în Panglica Office Fluent

Referințe rapide Microsoft Office Word

Referințe pentru tastele funcționale

Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele care se apasă sunt separate de un semn plus (+) în ajutorul Microsoft Office Word 2007. Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o singură tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele care se apasă sunt separate de virgulă (,).

Utilizarea tastaturii pentru a extinde secțiunile

 • Pentru a extinde toate secțiunile articolului, apăsați TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați ENTER. Apăsați ENTER din nou pentru a restrânge toate secțiunile.

 • Pentru a extinde numai o secțiune a articolului, apăsați TAB până când se selectează antetul respectivei secțiuni și semnul plus (+), apoi apăsați ENTER. Apăsați ENTER din nou pentru a restrânge secțiunea.

Căutare în acest articol

Important : Înainte să începeți căutarea, apăsați TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați ENTER.

 1. Apăsați CTRL+F.

  Se deschide caseta de dialog Căutare, iar cursorul este pregătit să începeți să tastați.

 2. Tastați șirul de căutare în casetă.

 3. Apăsați pe ENTER.

Imprimați acest articol

Pentru imprimarea acestui subiect, apăsați pe TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați pe ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

Începutul paginii

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutarea la următoarea fereastră

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active

CTRL+W sau CTRL+F4

Restabilirea dimensiunii ferestrei active după ce aceasta a fost maximizată.

ALT+F5

Mutarea la un panou de activități dintr-un alt panou în fereastra de program (în sensul acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Mutarea un panou de activități dintr-un alt panou în fereastra de program (în sens opus acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Comutarea spre următoarea fereastră, atunci când sunt deschise mai multe ferestre

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară

CTRL+SHIFT+F6

Maximizarea sau restabilirea unei ferestre selectate

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se deplasează înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog cum ar fi Găsire și înlocuire care acceptă acest comportament.

ALT+F6

Deplasarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Deplasarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile unui grup de opțiuni.

Taste săgeată

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat; selectarea sau deselectarea casetei selectate.

BARA DE SPAȚIU

Selectarea unei opțiuni; selectează sau deselectează o casetă de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea unei opțiuni dintr-o listă verticală.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Închiderea unei liste verticale selectate; anulează o comandă și închide o casetă de dialog.

ESC

Executarea comenzii selectate.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare în casetele de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care tastați sau lipiți o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea la un folder.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Mutarea la începutul intrării.

HOME

Mutarea la sfârșitul intrării.

END

Mutarea cu un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mutarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau deselectarea unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau deselectarea unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau deselectarea unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau deselectarea unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Folosirea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișarea casetei de dialog Deschidere.

CTRL+F12 sau CTRL+O

Afișarea casetei de dialog Salvare ca.

F12

Salt la folderul anterior. Imagine buton

ALT+1

Butonul Mai sus cu un nivel Imagine buton : deschiderea folderului aflat mai sus cu un nivel față de folderul deschis.

ALT+2

Butonul Ștergere Imagine buton : ștergerea folderului sau fișierului selectat.

DELETE

Butonul Creare folder Imagine buton : crearea unui folder nou.

ALT+4

Butonul Vizualizări Imagine buton : comutarea între vizualizările disponibile pentru folder.

ALT+5

Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Deplasarea între opțiuni sau zone din caseta de dialog.

TAB

Deschiderea listei Căutare în.

F4 sau ALT+I

Actualizarea listei de fișiere.

F5

Anularea și refacerea acțiunilor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Anularea unei acțiuni.

ESC

Anularea unei acțiuni.

CTRL+Z

Refacerea sau repetarea unei acțiuni.

CTRL+Y

Accesarea și utilizarea panourilor de activitate și a galeriilor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Mutarea la un panou de activități dintr-un alt panou în fereastra de program. (Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.)

F6

Când un meniu este activ, se mută într-un panou de activități. (Poate fi necesar să apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Când un panou de activități este activ, selectează opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activități.

TAB sau SHIFT+TAB

Afișarea setului complet de comenzi în meniul panoului de activități.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu vertical pentru elementul de galerie selectat.

SHIFT+F10

Selectarea primului sau ultimului element dintr-o galerie.

HOME sau END 

Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Închiderea unui panou de activități

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe ENTER.

Deplasarea unui panou de activități

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Mutare, apoi apăsați ENTER.

 4. Utilizați tastele săgeți pentru a deplasa panoul de activități, apoi apăsați ENTER.

Redimensionarea unui panou de activități

 1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Dimensiune, apoi apăsați ENTER.

 4. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități, apoi apăsați ENTER.

Accesarea și folosirea etichetelor inteligente

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat.

SHIFT+F10

Afișarea meniului sau mesajului pentru o etichetă inteligentă sau pentru butonul Opțiuni AutoCorecție Imagine buton sau butonul Opțiuni lipire Buton WordArt . Dacă există mai multe etichete inteligente, se face comutarea la următoarea și se afișează meniul sau mesajul acesteia.

ALT+SHIFT+F10

Selectarea următorului element dintr-un meniu de etichete inteligente.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea elementului anterior dintr-un meniu de etichete inteligente.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de etichete inteligente.

ENTER

Închiderea meniului sau mesajului de etichete inteligente

ESC

Sfaturi

 • Se poate solicita o avertizare sonoră atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru aceasta este nevoie de o placă de sunet și să fie instalat pe computer Microsoft Office Sounds.

 • Dacă aveți acces la World Wide Web, aveți posibilitatea să descărcați sunete Microsoft Office de la site-ul Web Microsoft Office Online. După instalarea fișierelor de sunet, în Microsoft Office Access 2007, în Microsoft Office Excel 2007, în Microsoft Office PowerPoint 2007 sau în Microsoft Office Word 2007, efectuați următoarele:

  1. Apăsați ALT+F pentru a deschide meniul de sub butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi apăsați I pentru a deschide Opțiunile programului.

  2. Apăsați A pentru a selecta Complex, apoi apăsați pe TAB pentru a vă deplasa la Opțiuni avansate pentru lucrul cu programul.

  3. Apăsați ALT+S de două ori pentru a vă deplasa la caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet, aflată sub General, apoi apăsați BARA DE SPAȚIU.

  4. Apăsați pe TAB în mod repetat pentru a selecta OK, apoi apăsați pe ENTER.

   Notă : Atunci când selectați sau deselectați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Începutul paginii

Navigarea în Panglica Office Fluent

Accesarea oricărei comenzi prin numai câteva apăsări de taste

Notă : Panglica este o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

Tastele de acces furnizează o modalitate rapidă de utilizare a comenzilor, prin apăsarea a numai câtorva taste, indiferent în ce parte a programului vă aflați. Fiecare comandă din Office Word 2007 se poate accesa prin utilizarea unei taste de acces. Majoritatea comenzilor se pot accesa prin apăsarea a 2-5 taste. Pentru a utiliza o tastă de acces:

 1. Apăsați ALT.

  Sfaturile despre taste sunt afișate pentru fiecare caracteristică disponibilă în vizualizarea curentă.

  Panglică cu Sfaturi pentru taste afișate

  Imaginea de mai sus s-a extras din Instruire Microsoft Office.

 2. Apăsați pe litera afișată în sfatul ecran, deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, este posibil să se afișeze sfaturi suplimentare pentru taste. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați I, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile pentru taste pentru grupurile din filă.

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe cea a comenzii sau a controlului pe care doriți să Îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Notă : Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile pentru taste, apăsați ALT.

Deplasarea focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului

Altă modalitate de utilizare a tastaturii pentru lucrul cu programele în care se utilizează Panglica este să mutați focalizarea printre filelor și a comenzilor, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează unele modalități de deplasare a focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectează fila activă a Panglicii și activează tastele de acces.

ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste, pentru a comuta înapoi la document și a anula tastele de acces.

Se deplasează la altă filă din Panglică.

F10 pentru a selecta fila activă, apoi SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Ascunde sau afișează Panglica.

CTRL+F1

Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată.

SHIFT+F10

Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei:

 • Fila activă a Panglicii

 • Orice panou de activități deschis

 • Bara de stare din partea de jos a ferestrei

 • Documentul

F6

Mută focalizarea către fiecare comandă din Panglică, înainte sau înapoi.

TAB sau SHIFT+TAB

Comută în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică.

SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Activează comanda selectată sau controlul selectat din Panglică.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschide meniul selectat sau galeria selectată din Panglică.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Activează o comandă sau un control din Panglică, pentru a face posibilă modificarea unei valori.

ENTER

Termină modificarea unei valori dintr-un control din Panglică și îndreaptă focalizarea către document.

ENTER

Obțineți ajutor despre o comandă sau un control selectat de pe panglică. (Dacă nu este asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect general de Ajutor despre program.)

F1

Începutul paginii

Referințe rapide Microsoft Office Word

Activități comune în Microsoft Office Word

Pentru aceasta:

Apăsați:

Creează un spațiu neseparator.

CTRL+SHIFT+ BARA DE SPAȚIU

Creează o cratimă neseparatoare.

CTRL+CRATIMĂ

Transformă literele în aldine.

CTRL+B

Transformă literele în cursive.

CTRL+I

Subliniază literele.

CTRL+U

Micșorează dimensiunea fontului cu o valoare.

CTRL+SHIFT+<

Mărește dimensiunea fontului cu o valoare.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+[

Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+]

Elimină formatarea paragrafului sau a caracterelor.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Copiază textul sau obiectul selectat.

CTRL+C

Decupează textul sau obiectul selectat.

CTRL+X

Lipește textul sau obiectul.

CTRL+V

Lipire specială

CTRL+ALT+V

Lipește numai formatarea

CTRL+SHIFT+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Deschide caseta de dialog Contor de cuvinte.

CTRL+SHIFT+G

Lucrul cu documente și cu pagini Web

Crearea, vizualizarea și salvarea documentelor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Creează un document de același tip cu documentul curent sau cu cel mai recent document.

CTRL+N

Deschide un document.

CTRL+O

Închide un document.

CTRL+W

Scindează fereastra documentului.

ALT+CTRL+S

Elimină scindarea ferestrei documentului.

ALT+SHIFT+C

Salvează un document.

CTRL+S

Găsirea, înlocuirea și răsfoirea prin text

Pentru aceasta:

Apăsați:

Caută text, formatare și elemente speciale.

CTRL+F

Repetă căutarea (după ce închideți fereastra Găsire și înlocuire).

ALT+CTRL+Y

Înlocuiește textul, formatarea specifică și elementele speciale.

CTRL+H

Realizează saltul la o pagină, un marcaj, o notă de subsol, un tabel, un comentariu, o ilustrație sau la o altă amplasare.

CTRL+G

Comută între ultimele patru locații editate.

ALT+CTRL+Z

Deschide o listă cu opțiuni pentru răsfoire. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați pe ENTER pentru a răsfoi într-un document utilizând opțiunea selectată.

ALT+CTRL+HOME

Se deplasează la locația de editare anterioară.

CTRL+PAGE UP

Se deplasează la următoarea locație de editare.

CTRL+PAGE DOWN

Comutarea către o altă vizualizare

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutați în vizualizare cu aspect pagină imprimată.

ALT+CTRL+P

Comută în vizualizare schițată.

ALT+CTRL+O

Comută în vizualizarea ciornă.

ALT+CTRL+N

Vizualizare schiță

Pentru aceasta:

Apăsați:

Promovează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Retrogradează un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Retrogradează la corp text.

CTRL+SHIFT+N

Mută în sus paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragrafele selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinde textul de sub un titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge textul de sub un titlu.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Extinde sau restrânge toate textele sau titlurile.

ALT+SHIFT+A

Ascunde sau afișează formatarea caracterelor.

Tasta slash (/) de pe tastatura numerică

Afișează prima linie din corpul textului sau a întregului corp de text.

ALT+SHIFT+L

Afișează toate titlurile cu stilul Titlu 1.

ALT+SHIFT+1

Afișează toate titlurile până la Titlu n.

ALT+SHIFT+n

Inserează un caracter tabulator.

CTRL+TAB

Imprimarea și examinarea documentelor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Imprimă un document.

CTRL+P

Comută la sau de la examinarea înaintea imprimării.

ALT+CTRL+I

Deplasează prin pagina de examinare când vizualizarea este mărită.

Taste săgeată

Deplasează cu o pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Deplasează la prima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

CTRL+HOME

Deplasează la ultima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată.

CTRL+END

Recenzarea documentelor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Inserează un comentariu

ALT+CTRL+M

Activarea sau dezactivarea urmăririi modificărilor.

CTRL+SHIFT+E

Închide Panoul recenzie, dacă este deschis.

ALT+SHIFT+C

Vizualizarea Citire în ecran complet

Notă : Este posibil ca unii cititori de ecran să nu fie compatibili cu vizualizarea Citire în ecran complet.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deplasează la începutul documentului.

HOME

Deplasează la sfârșitul documentului.

END

Salt la pagina n.

n, ENTER

Iese din vizualizarea cu aspect citire

ESC

Referințele, notele de subsol și notele de final

Pentru aceasta:

Apăsați:

Marchează o intrare din cuprins.

ALT+SHIFT+O

Marchează un tabel de referințe citate.

ALT+SHIFT+I

Marchează o intrare de index.

ALT+SHIFT+X

Inserează o notă de subsol.

ALT+CTRL+F

Inserează o notă de final.

ALT+CTRL+D

Lucrul cu pagini web

Pentru aceasta:

Apăsați:

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Deplasează cu o pagină înapoi.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasează cu o pagină înainte.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Reîmprospătează.

F9

Editarea și mutarea textului și a ilustrațiilor

Ștergerea textului și ilustrațiilor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge un cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Decupează textul selectat în Clipboard Office.

CTRL+X

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Decupează și depune în Spike.

CTRL+F3

Copierea și mutarea textului și a ilustrațiilor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschide Clipboardul Office

Apăsați ALT+H pentru a vă deplasa la fila Pornire, apoi apăsați F,O.

Copiază textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office.

CTRL+C

Decupează textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office.

CTRL+X

Lipește adăugarea cea mai recentă în Clipboard Office.

CTRL+V

Deplasează text sau imagini o dată.

F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)

Copiază text sau imagini o dată.

SHIFT+F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)

Dacă este selectat un text sau un obiect, deschide caseta de dialog Creare bloc component nou.

ALT+F3

Dacă este selectat blocul component - de exemplu, o ilustrație SmartArt , afișează meniul de comenzi rapide asociat lui.

SHIFT+F10

Decupează și depune în Spike.

CTRL+F3

Lipește conținutul din Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Copiază antetul și subsolul utilizate în secțiunea anterioară din document.

ALT+SHIFT+R

Inserarea de caractere speciale

Pentru a insera:

Apăsați:

Un câmp

CTRL+F9

Un sfârșit de linie

SHIFT+ENTER

Un sfârșit de pagină

CTRL+ENTER

Un sfârșit de coloană

CTRL+SHIFT+ENTER

O linie de dialog

ALT+CTRL+SEMNUL MINUS

O cratimă

CTRL+ SEMNUL MINUS

O cratimă opțională

CTRL+CRATIMĂ

O cratimă neseparatoare

CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Un spațiu neseparator

CTRL+SHIFT+ BARA DE SPAȚIU

Simbolul Drept de autor

ALT+CTRL+C

Simbolul Marcă comercială înregistrată

ALT+CTRL+R

Simbolul Marcă comercială

ALT+CTRL+T

Puncte de suspensie

ALT+CTRL+PUNCT

O ghilimea de deschidere simplă

CTRL+`(ghilimea simplă), `(ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere simplă

CTRL+' (ghilimea simplă), ' (ghilimea simplă)

GO ghilimea de deschidere dublă

CTRL+` (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)

O ghilimea de închidere dublă

CTRL+' (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)

O intrare AutoText

ENTER (după tastarea primelor caractere ale numelui intrării AutoText și când apare sfatul ecran)

Inserarea caracterelor cu ajutorul codurilor de caracter

Pentru aceasta:

Apăsați:

Inserarea caracterului Unicode pentru codul de caracter Unicode specificat (hexazecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro ( Simbolul monetar Euro ), tastați 20AC, apoi țineți apăsată tasta ALT și apăsați X.

Codul de caracter, ALT+X

Găsește codul de caracter Unicode pentru caracterul selectat

ALT+X

Inserarea caracterului ANSI pentru codul de caracter ANSI specificat (zecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro, țineți apăsată tasta ALT și tastați 0128 pe minitastatura numerică.

ALT+codul de caracter (pe minitastatura numerică)

Selectarea textului și ilustrațiilor

Un text se selectează ținând apăsată tasta SHIFT și utilizând tastele săgeți pentru a muta cursorul.

Extinderea unei selecții

Pentru aceasta:

Apăsați:

Activează modul extins.

F8

Selectează cel mai apropiat caracter.

F8, apoi apăsați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA sau tasta SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mărește dimensiunea unei selecții.

F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și așa mai departe)

Reduce dimensiunea unei selecții.

SHIFT+F8

Dezactivează modul extins.

ESC

Extinde o selecție cu un caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde o selecție cu un caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Extinde selecția până la sfârșitul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde selecția până la începutul unui cuvânt.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Extinde selecția până la sfârșitul unei linii.

SHIFT+END

Extinde selecția până la începutul unei linii.

SHIFT+HOME

Extinde o selecție mai jos cu o linie.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinde o selecție mai sus cu o linie.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinde selecția până la sfârșitul unui paragraf.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinde selecția până la începutul unui paragraf.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinde o selecție în jos cu un ecran.

SHIFT+PAGE DOWN

Extinde o selecție în sus cu un ecran.

SHIFT+PAGE UP

Extinde selecția până la începutul unui document.

CTRL+SHIFT+HOME

Extinde selecția până la sfârșitul unui document.

CTRL+SHIFT+END

Extinde selecția până la sfârșitul unei ferestre.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Extinde o selecție pentru a cuprinde întregul document.

CTRL+A

Selectează un bloc vertical de text.

CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați tasta ESC pentru a abandona acest mod de selecție

Extinde o selecție la o anumită locație din document.

F8+tastele săgeată; apăsați tasta ESC pentru a abandona acest mod de selecție

Selectarea textului și a ilustrațiilor dintr-un tabel

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectează conținutul celulei următoare.

TAB

Selectează conținutul celulei anterioare.

SHIFT+TAB

Extinde selecția la o celulă adiacentă.

Țineți apăsată tasta SHIFT și apăsați repetat tastele săgeți

Selectează o coloană.

Utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la celula de sus sau la cea de jos a coloanei, apoi alegeți una dintre variantele:

 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE DOWN pentru a selecta coloana de sus în jos.

 • Apăsați SHIFT+ALT+PAGE UP pentru a selecta coloana de jos în sus.

Extinde o selecție (sau un bloc).

CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați tasta ESC pentru a abandona acest mod de selecție

Selectează întregul tabel.

ALT+5 pe tastatura numerică (cu NUM LOCK stins)

Deplasarea prin document

Pentru a vă deplasa

Apăsați:

Un caracter la stânga

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Un caracter la dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Un paragraf în sus

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Un paragraf în jos

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

O celulă la stânga (într-un tabel)

SHIFT+TAB

O celulă la dreapta (într-un tabel)

TAB

O linie în sus

SĂGEATĂ ÎN SUS

O linie în jos

SĂGEATĂ ÎN JOS

Spre sfârșitul unei linii

END

Spre începutul unei linii

HOME

Până la începutul ferestrei

ALT+CTRL+PAGE UP

Până la sfârșitul ferestrei

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Un ecran în sus (defilare)

PAGE UP

Un ecran în jos (defilare)

PAGE DOWN

Până la începutul paginii următoare

CTRL+PAGE DOWN

Până la începutul paginii anterioare

CTRL+PAGE UP

Până la sfârșitul documentului

CTRL+END

Până la începutul documentului

CTRL+HOME

Până la o revizuire anterioară

SHIFT+F5

După deschiderea unui document, în punctul în care lucrați când documentul a fost închis ultima dată

SHIFT+F5

Navigarea într-un tabel

Pentru a vă deplasa

Apăsați:

La următoarea celulă dintr-un rând

TAB

La celula anterioară dintr-un rând

SHIFT+TAB

La prima celulă dintr-un rând

ALT+HOME

La ultima celulă dintr-un rând

ALT+END

La prima celulă dintr-o coloană

ALT+PAGE UP

La ultima celulă dintr-o coloană

ALT+PAGE DOWN

Până la rândul anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

La rândul următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Un rând în sus

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Un rând în jos

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Inserarea într-un tabel a paragrafelor și a caracterelor tabulator

Pentru a insera

Apăsați:

Paragrafe noi într-o celulă

ENTER

Caractere tabulator într-o celulă

CTRL+TAB

Utilizarea modului suprascriere

Pentru a modifica setările de suprascriere astfel încât să puteți accesa modul de suprascriere dacă apăsați INSERT, efectuați următoarele:

 1. Apăsați ALT+F pentru a deschide meniul de sub butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi apăsați I pentru a deschide Opțiunile Word.

 2. Apăsați A pentru a selecta COMPLEX, apoi apăsați TAB.

 3. Apăsați ALT+O pentru a comuta la caseta de selectare Se utilizează tasta Ins pentru a controla modul de suprascriere.

 4. Apăsați BARA DE SPAȚIU pentru a bifa caseta de selectare, apoi apăsați ENTER.

Pentru a activa sau a dezactiva modul Suprascriere, apăsați INSERT.

Formatarea caracterelor și a paragrafelor

Copierea formatului

Pentru aceasta:

Apăsați:

Copiază formatarea unui text.

CTRL+SHIFT+C

Aplică la un text formatarea copiată.

CTRL+SHIFT+V

Modificarea sau redimensionarea fontului

Notă : Următoarele comenzi rapide de la tastatură nu funcționează în modul Citire în ecran complet.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul.

CTRL+SHIFT+F

Mărește dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+<

Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+]

Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct.

CTRL+[

Aplicarea formatelor de caracter

Pentru aceasta:

Apăsați:

Pentru a modifica formatarea caracterelor, deschideți caseta de dialog Font.

CTRL+D

Modifică între litere mari și mici.

SHIFT+F3

Formatarea tuturor literelor ca majuscule.

CTRL+SHIFT+A

Aplică formatarea aldină.

CTRL+B

Aplică sublinierea.

CTRL+U

Subliniază cuvintele, dar nu și spațiile.

CTRL+SHIFT+W

Subliniază textul cu linie dublă.

CTRL+SHIFT+D

Aplică formatarea de text ascuns.

CTRL+SHIFT+H

Aplică formatarea cursivă.

CTRL+I

Formatează literele ca majuscule mici.

CTRL+SHIFT+K

Aplică formatarea de indice (spațiere automată).

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplică formatarea de exponent (spațiere automată).

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Elimină formatarea manuală a caracterelor.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Modifică selecția în fontul Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Vizualizarea și copierea formatelor de text

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișează caracterele neimprimabile.

CTRL+SHIFT+* (asteriscul nu funcționează pe tastaturile numerice)

Revizuiește formatarea textului.

SHIFT+F1 (apoi faceți clic pe textul a cărui formatare doriți să o revizuiți)

Copiază formatele.

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatele.

CTRL+SHIFT+V

Stabilirea interliniei

Pentru aceasta:

Apăsați:

Linii spațiate la un rând

CTRL+1

Linii spațiate la două rânduri.

CTRL+2

Stabilirea spațierii liniilor la 1,5 rânduri

CTRL+5

Adaugă sau elimină un spațiu de o linie înaintea unui paragraf

CTRL+0 (zero)

Alinierea paragrafelor

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comută un paragraf între centrat și aliniat la stânga.

CTRL+E

Comută un paragraf între alinierea stânga-dreapta și alinierea la stânga.

CTRL+J

Comută un paragraf între alinierea la dreapta și alinierea la stânga.

CTRL+R

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Indentează din stânga un paragraf.

CTRL+M

Elimină indentarea din stânga a unui paragraf.

CTRL+SHIFT+M

Creează un indent agățat.

CTRL+T

Reduce un indent agățat.

CTRL+SHIFT+T

Elimină formatarea unui paragraf.

CTRL+Q

Aplicarea stilurilor paragraf

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschideți panoul de activitate Se aplică pt. stiluri.

CTRL+SHIFT+S

Deschideți panoul de activitate Stiluri.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pornește AutoFormatarea.

ALT+CTRL+K

Aplică stilul Normal.

CTRL+SHIFT+N

Aplică stilul Titlu 1.

ALT+CTRL+1

Aplică stilul Titlu 2.

ALT+CTRL+2

Aplică stilul Titlu 3.

ALT+CTRL+3

Închide panoul de activități Stiluri.

 1. Dacă panoul de activități Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.

 2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.

 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe ENTER.

Inserarea și editarea obiectelor

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați ALT, N, J, apoi J, pentru a deschide caseta de dialog Obiect.

 2. Alegeți una dintre următoarele.

  • Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați ENTER pentru a crea un obiect.

  • Apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la fila Creare din fișier, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îi inserați sau răsfoiți la fișier.

Editarea unui obiect

 1. Cu cursorul poziționat la stânga obiectului din document, selectați obiectul apăsând SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.

 2. Apăsați SHIFT+F10.

 3. Apăsați tasta TAB pentru a ajunge la Obiect Nume obiect, apăsați ENTER, apoi apăsați din nou ENTER.

Inserarea ilustrațiilor SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M, pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de ilustrație dorit.

 3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeți pentru a selecta ilustrația pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați pe ENTER.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați pe ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Apăsați TAB, apoi apăsați ENTER.

Câmpuri și îmbinare corespondență

Efectuarea unei îmbinări de corespondență

Notă : Pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, este necesar să vă aflați în fila Corespondență.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Examinează o îmbinare corespondență.

ALT+SHIFT+K

Îmbină un document.

ALT+SHIFT+N

Imprimă documentul îmbinat.

ALT+SHIFT+M

Editează sursa de date pentru îmbinare corespondență.

ALT+SHIFT+E

Inserează un câmp de îmbinare.

ALT+SHIFT+F

Lucrul cu câmpurile

Pentru aceasta:

Apăsați:

Inserează un câmp DATE.

ALT+SHIFT+D

Inserează un câmp LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Inserează un câmp PAGE.

ALT+SHIFT+P

Inserează un câmp TIME.

ALT+SHIFT+T

Inserează un câmp gol.

CTRL+F9

Actualizează informațiile legate dintr-un document sursă Microsoft Office Word.

CTRL+SHIFT+F7

Actualizează câmpurile selectate.

F9

Anulează legătura unui câmp.

CTRL+SHIFT+F9

Comută între un cod de câmp selectat și rezultatul său.

SHIFT+F9

Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile.

ALT+F9

Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

ALT+SHIFT+F9

Se deplasează la câmpul următor.

F11

Se deplasează la câmpul anterior.

SHIFT+F11

Blochează un câmp.

CTRL+F11

Deblochează un câmp.

CTRL+SHIFT+F11

Bara limbă

Recunoașterea scrisului de mână

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comută între limbi sau configurații ale tastaturii.

ALT stânga+SHIFT

Afișează o listă cu variantele de corectare.

Imagine buton +C

Activează sau dezactivează scrierea de mână.

Imagine buton +H

Activează sau dezactivează editorul IME (Input Method Editor) japonez pentru tastaturi cu 101 taste.

ALT + ~

Activează sau dezactivează IME coreean pentru tastaturi cu 101 taste.

ALT din dreapta

Activează sau dezactivează IME chinezesc pentru tastaturi cu 101 taste.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Sfaturi

 • Puteți alege combinația de taste pentru a comuta între limbi sau aspecte ale tastaturii în caseta de dialog Setări complexe pentru taste. Pentru a deschide caseta de dialog Setări complexe pentru taste, faceți clic dreapta pe bara Limbă, apoi faceți clic pe Setări. Sub Preferințe, faceți clic pe Setări pentru taste.

 • Tasta siglă Windows Imagine buton este disponibilă pe majoritatea tastaturilor, pe rândul de taste de jos.

Începutul paginii

Referințe pentru tastele funcționale

Taste funcționale

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se obține Ajutor sau se vizitează Microsoft Office Online.

F1

Deplasează text sau reprezentări grafice.

F2

Repetă ultima acțiune.

F4

Alege comanda Salt la (fila Pornire).

F5

Trece la panoul sau la cadrul următor.

F6

Alege comanda Corectare ortografică (fila Revizuire).

F7

Extinde o selecție.

F8

Actualizează câmpurile selectate.

F9

Afișează sfaturile pentru taste.

F10

Se deplasează la câmpul următor.

F11

Alege comanda Salvare ca (butonul Microsoft Office Imagine buton Office ).

F12

SHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta:

Apăsați:

Pornește Ajutorul dependent de context sau dezvăluie formatarea.

SHIFT+F1

Copiază text.

SHIFT+F2

Modifică între litere mari și mici.

SHIFT+F3

Repetă o acțiune Găsire sau Salt la.

SHIFT+F4

Se deplasează la ultima modificare.

SHIFT+F5

Se deplasează la panoul sau cadrul anterior (după ce se apasă F6).

SHIFT+F6

Selectează comanda Lexicon (fila Revizuire, grupulVerificare).

SHIFT+F7

Reduce o selecție.

SHIFT+F8

Comută între un cod de câmp și rezultatul acestuia.

SHIFT+F9

Afișează un meniu de comenzi rapide.

SHIFT+F10

Se deplasează la câmpul anterior.

SHIFT+F11

Alege comanda Salvare (butonul Microsoft Office Button Imagine buton Office ).

SHIFT+F12

CTRL+Tastă funcțională

Pentru aceasta:

Apăsați:

Alege comanda Examinare înaintea imprimării (butonul Microsoft Office Imagine buton Office ).

CTRL+F2

Decupează și depune în Spike.

CTRL+F3

Închide fereastra.

CTRL+F4

Se deplasează la fereastra următoare.

CTRL+F6

Inserează un câmp gol.

CTRL+F9

Maximizează fereastra documentului.

CTRL+F10

Blochează un câmp.

CTRL+F11

Alege comanda Deschidere (butonul Microsoft Office Imagine buton Office ).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta:

Apăsați:

Inserează conținutul din Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Editează un marcaj în document.

CTRL+SHIFT+F5

Se deplasează la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Actualizează informațiile legate dintr-un Office Word 2007 document sursă.

CTRL+SHIFT+F7

Extinde o selecție sau un bloc.

CTRL+SHIFT+F8, apoi apăsați o tastă săgeată

Anulează legătura unui câmp.

CTRL+SHIFT+F9

Deblochează un câmp.

CTRL+SHIFT+F11

Alege comanda Imprimare (butonul Microsoft Office Imagine buton Office ).

CTRL+SHIFT+F12

ALT+Tastă funcțională

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se deplasează la câmpul următor.

ALT+F1

Creează un nou Bloc component.

ALT+F3

Iese din Office Word 2007.

ALT+F4

Restabilește dimensiunea ferestrei programului.

ALT+F5

Se deplasează înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de dialog cum ar fi Găsire și înlocuire care acceptă acest comportament.

ALT+F6

Găsește următoarea greșeală de ortografie sau următoarea eroare gramaticală.

ALT+F7

Execută o macrocomandă.

ALT+F8

Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile.

ALT+F9

Maximizează fereastra programului.

ALT+F10

Afișează codul Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+Tastă funcțională

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se deplasează la câmpul anterior.

ALT+SHIFT+F1

Alege comanda Salvare (butonul Microsoft Office Button Imagine buton Office ).

ALT+SHIFT+F2

Afișează panoul de activitate Cercetare.

ALT+SHIFT+F7

Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpului.

ALT+SHIFT+F9

Afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+Tastă funcțională

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișează Informații sistem Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Alege comanda Deschidere (butonul Microsoft Office Imagine buton Office ).

CTRL+ALT+F2

Începutul paginii

Dacă acest articol nu răspunde la întrebarea dvs., puteți obține asistență de la un agent de suport OmniTech. Pentru o perioadă limitată, utilizatorii începători pot primi până la 15 minute de asistență gratuită.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×