Comenzi rapide de la tastatură pentru Access

Aveți posibilitatea să utilizați comenzi rapide de la tastatură pentru accesul rapid la operațiile sau comenzile utilizate frecvent. Subiectele de mai jos prezintă comenzile rapide de la tastatură disponibile în Microsoft Office Access 2007. Se pot utiliza de asemenea comenzi rapide de la tastatură pentru a muta focalizarea la un meniu, comandă sau control fără utilizarea mouse-ului.

Comenzi rapide de la tastatură generale

Taste de comenzi rapide globale Access

Deschiderea bazelor de date

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea unei baze de date noi

CTRL+N

Deschiderea unei baze de date existente

CTRL+O

Închiderea Office Access 2007

ALT+F4

Imprimarea și salvarea

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Imprimarea obiectului curent sau selectat

CTRL+P

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Examinare

P sau CTRL+P

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină din Examinare

S

Revocarea Examinare sau Examinare aspect

C sau ESC

Salvarea unui obiect al bazei de date

CTRL+S sau SHIFT+F12

Deschiderea casetei de dialog Salvare ca.

F12

Utilizarea unei casete combo sau a unei casete listă

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea unei casete combo

F4 sau ALT+SĂGEATĂ JOS

Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau a unei casete combo Câmp de căutare

F9

Deplasarea cu o linie mai jos

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea cu o pagină mai jos

PAGE DOWN

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea cu o pagină mai sus

PAGE UP

Închiderea unei casete combo sau a unei casete listă

TAB

Găsirea și înlocuirea textului și a datelor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea filei Găsire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai vizualizarea Foaie de date și vizualizarea Formular)

CTRL+F

Deschiderea filei Înlocuire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai vizualizarea Foaie de date și vizualizarea Formular)

CTRL+H

Găsirea următoarei apariții a textului specificat în caseta Găsire și înlocuire când caseta de dialog este închisă (numai vizualizarea Foaie de date și Formular)

SHIFT+F4

Lucrul în Vizualizare proiect

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și Mod navigare într-o foaie de date. Când lucrați într-un formular sau raport, apăsați ESC pentru a părăsi modul Navigare.

F2

Comutarea la foaia de proprietăți (vizualizarea Proiect în formularele și rapoartele din bazele de date și proiectele Access)

F4

Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunile superioară și inferioară ale unei ferestre (vizualizarea Proiectare a interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă)

F6

Parcurgerea grilei de câmpuri, a proprietăților câmpului, a Panoului de navigare, a tastelor de acces din sistemul de acces la tastatură (Keyboard Access System), a controalelor de Panoramare și a barei de securitate (vizualizarea Proiectare a tabelelor)

F6

Deschiderea casetei de dialog Alegere generator (vizualizarea Proiectare a formularelor și rapoartelor)

F7

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată din foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Comutarea din Visual Basic Editor înapoi la la vizualizarea Proiectare a formularului sau raportului

SHIFT+F7 sau ALT+F11

Editarea controalelor din vizualizarea Proiect a formularelor și a rapoartelor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Copierea controlului selectat în Clipboard

CTRL+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate

CTRL+V

Mutarea la dreapta a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

SĂGEATĂ DREAPTA sau CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Mutarea la stânga a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

SĂGEATĂ STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Mutarea controlului selectat mai sus

SĂGEATĂ SUS sau CTRL+SĂGEATĂ SUS

Mutarea controlului selectat mai jos

SĂGEATĂ JOS sau CTRL+SĂGEATĂ JOS

Mărirea înălțimii controlului selectat

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Mărirea lățimii controlului selectat

Notă : Dacă este utilizat cu controale care sunt într-un aspect, întreg aspectul este redimensionat

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Reducerea înălțimii controlului selectat

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Reducerea lățimii controlului selectat

Notă : Dacă este utilizat cu controale care fac parte în aspect, se redimensionează întreg aspectul

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Operațiunile în fereastră

Notă : În mod implicit, bazele de date Microsoft Office Access 2007 se afișează ca documente în file. Pentru a utiliza documente în ferestre, faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Access. În caseta de dialog Opțiuni Access, faceți clic pe Baza de date curentă, apoi, sub Opțiuni fereastră document, faceți clic pe Ferestre suprapuse.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutare la Panoul de navigare

F11

Trecerea de la o fereastră la alta

CTRL+F6

Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate

ENTER

Activarea modului Redimensionare al ferestrei active atunci când nu este maximizată; apăsați tastele săgeți pentru redimensionarea ferestrei

CTRL+F8

Afișarea meniului Control

ALT+BARA DE SPAȚIU

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Închiderea ferestrei active

CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea între Visual Basic Editor și fereastra anterioară activă

ALT+F11

Lucrul cu Experți

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea focalizării înainte între controalele din expert

TAB

Deplasarea la următoarea pagină din expert

ALT+N

Deplasarea la pagina anterioară din expert

ALT+B

Completarea expertului

ALT+F

Diverse

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișarea adresei hyperlink complete pentru un hyperlink selectat

F2

Verificarea ortografică

F7

Deschiderea casetei Panoramare pentru a introduce facil expresii și alt text în zone mici de intrare

SHIFT+F2

Afișarea unei foi de proprietăți în vizualizarea Proiectare

ALT+ENTER

Închiderea Access sau închiderea unei casete de dialog

ALT+F4

Apelarea unui Generator

CTRL+F2

Comutarea înainte între vizualizări într-un tabel, interogare, formular, raport, pagină, listă PivotTable, raport PivotChart, procedură stocată sau funcție proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la următoarea vizualizare disponibilă.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CRTL+VIRGULĂ (,)

Comutarea înapoi între vizualizări într-un tabel, interogare, formular, raport, pagină, listă PivotTable, raport PivotChart, procedură stocată sau funcție proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la vizualizare disponibilă anterioară.

Notă : CTRL+PUNCT (.) nu funcționează în toate situațiile cu toate obiectele.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CRTL+PUNCT (.)

Comenzi rapide pentru Panoul de navigare

Editarea și navigarea în lista Obiect

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Redenumirea unui obiect selectat

F2

Deplasarea cu o linie mai jos

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea cu o fereastră mai jos

PAGE DOWN

Deplasare la ultimul obiect

END

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea cu o fereastră mai sus

PAGE UP

Deplasare la primul obiect

HOME

Navigarea și deschiderea obiectelor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea tabelului sau a interogării selectate în vizualizarea Foaie de date

ENTER

Deschiderea formularului sau a raportului selectat

ENTER

Executarea macrocomenzii selectate

ENTER

Deschiderea tabelului, interogării, formularului, raportului, paginii de acces la date, a macrocomenzii sau a modulului în vizualizarea Proiectare

CTRL+ENTER

Afișarea ferestrei Instantanee în Visual Basic Editor

CTRL+G

Lucrul cu meniuri

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Afișarea tastelor de acces

ALT sau F10

Afișarea meniului pictogramă de program (în bara titlu de program)

ALT+SPACEBAR

Cu meniul sau submeniul vizibil, selectarea comenzii următoare sau anterioare

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS

Selectarea meniului la dreapta sau la stânga; sau, când este vizibil un submeniu, comutarea între meniul principal și submeniu

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea primei sau ultimei comenzi dintr-un meniu sau submeniu

HOME sau END

Închiderea meniului și submeniului vizibil în același timp

ALT

Închiderea meniului vizibil; sau, cum un meniu vizibil, închiderea numai a submeniului

ESC

Lucrul cu ferestre și casete de dialog

Folosirea unei ferestre program

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea la următorul program

ALT+TAB

Comutarea la programul anterior

ALT+SHIFT+TAB

Afișarea meniului Start Windows

CTRL+ESC

Închiderea ferestrei bazei de date active

CTRL+W

Comutarea la următoarea fereastră de bază de date

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară de bază de date

CTRL+SHIFT+F6

Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate

ENTER

Folosirea unei casete de dialog

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea la următoarea filă în caseta de dialog

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară într-o casetă de dialog

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea la următoarea opțiune sau grup de opțiuni

TAB

Deplasarea la opțiunea anterioară sau grupul de opțiuni anterior

SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiuni în caseta listă verticală selectată sau deplasarea între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare

BARĂ DE SPAȚIU

Deplasare la opțiune după prima literă din numele opțiunii într-o casetă listă verticală

Tasta literei pentru prima literă în numele opțiunii dorite (când o casetă listă verticală este selectată)

Selectarea unei opțiuni sau bifarea sau debifarea casetei de selectare după litera subliniată în numele opțiunii

ALT+tasta literei

Deschiderea casetei listă verticală

ALT+SĂGEATĂ JOS

Închiderea casetei listă verticală

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit din caseta de dialog

ENTER

Revocarea comenzii și închiderea casetei de dialog

ESC

Închiderea unei casete de dialog

ALT+F4

Editarea într-o casetă text

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la începutul intrării

HOME

Deplasarea la finalul intrării

END

Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga sau la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectare de la punctului de inserție la începutul intrării

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserție la finalul intrării

SHIFT+END

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Lucrul cu casetele de dialog Deschidere, Fișier nou bază de date și Salvare ca

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Salt la folderul anterior ( Buton WordArt )

ALT+1

Deschiderea folderului aflat mai sus cu un nivel față de folderul deschis (butonul Mai sus cu un nivel Imagine buton )

ALT+2

Ștergerea folderului sau fișierului selectat (Butonul Ștergere Imagine buton )

DEL

Crearea unui subfolder nou în folderul deschis (Butonul Creare folder Buton WordArt )

ALT+4

Comutarea între vizualizările Imagini reduse, Dale, Pictograme, Listă, Detalii, Proprietăți, Examinare

ALT+5

Pentru a afișa meniul Instrumente (butonul Instrumente)

ALT+L

Lucrul cu foi de proprietăți

Utilizarea unei foi de proprietăți cu un raport sau formular

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea în fila foii de proprietăți

F4

Deplasarea în opțiunile din lista verticală a controlului, câte un element odată

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS

Deplasare în opțiunile din lista verticală a controlului, câte cinci elemente odată

PAGE DOWN sau PAGE UP

Deplasarea la filele foii de proprietăți din lista verticală a controlului

TAB

Deplasarea între filele foii de proprietăți cu o filă selectată, dar fără proprietăți selectate

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Cu o foaie de proprietăți deja selectată, deplasarea cu o proprietate mai jos în filă

TAB

Cu o proprietate selectată, deplasarea mai sus cu o proprietate într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, deplasarea la lista verticală a controlului

SHIFT+TAB

Comutarea între file când este selectată o proprietate

CTRL+TAB

Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate

CTRL+SHIFT+TAB

Utilizarea unei foi de proprietăți cu un tabel sau o interogare

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea în fila foii de proprietăți

F4

Cu o filă selectată, dar fără nicio proprietate, deplasarea între filele foii de proprietăți

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la filele foii de proprietăți când este selectată deja o proprietate

CTRL+TAB

Deplasarea la prima proprietate a unei file când nu este selectată nicio proprietate

TAB

Deplasarea mai jos cu o proprietate într-o filă

TAB

Deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; dacă s-a atins deja capătul superior, selectarea filei

SHIFT+TAB

Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate

CTRL+TAB

Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate

CTRL+SHIFT+TAB

Lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea la Listă de câmpuri

ALT+F8

Adăugarea câmpului selectat la formular sau la secțiunea de detalii a raportului

ENTER

Deplasarea mai sus sau mai jos în panoul Listă de câmpuri

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la panoul superior din Listă de câmpuri din panoul inferior

SHIFT+TAB

Deplasarea la panoul inferior din Listă de câmpuri din panoul superior

TAB

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Se selectează textul ascuns sau hyperlink-ul următor, sau Afișare totală sau Ascundere totală din partea de sus a subiectului

TAB

Selectarea textului anterior ascuns sau a hyperlinkului sau a butonului Vizualizare browser din partea de sus a unui articol de pe site-ul Web Microsoft Office

SHIFT+TAB

Se efectuează acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, textul ascuns sau hyperlink-ul selectate

ENTER

Saltul înapoi la subiectul anterior Ajutor

ALT+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor

ALT+SĂGEATĂ DREAPTA

Deschiderea casetei de dialog Imprimare

CTRL+P

Se defilează în fracțiuni mici în sus ți în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent.

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Se defilează în fracțiuni mari în sus ți în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent.

PAGE UP și PAGE DOWN

Se afișează comenzile de meniu pentru fereastra Ajutor; este necesar ca fereastra Ajutor să fie aibă focalizarea activă (faceți clic pe un element în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Trimiterea mesajelor de poștă electronică

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Trimiterea obiectului din baza de date activă (obiectul selectat în Panoul de navigare) ca mesaj de poștă electronică

ALT+F+E

Deschiderea Agendei din interiorul Outlook

CTRL+SHIFT+B

Se verifică numele din casetele Către, Cc și Cci ale Agendei

ALT+K sau CTRL+K

Se selectează următoarea casetă în antetul sau corpul mesajului când ultima casetă din antetul mesajului de poștă electronică este activă

TAB

Se selectează câmpul sau butonul anterior din antetul mesajului de poștă electronică

SHIFT+TAB

Comenzi rapide pentru lucrul cu text și date

Selectare text și date

Selectarea textului într-un câmp

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea unui câmp sau a unei înregistrări

Notă : Pentru a revoca o selecție, utilizați tasta săgeată opusă.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Selectarea următorului câmp

TAB

Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și Mod navigare într-o foaie de date. Când utilizați un formular sau un raport, apăsați ESC pentru a părăsi modul Navigare.

F2

Comutarea între selectarea înregistrării curente și a primului câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare

SHIFT+SPAȚIU

Extinderea selecției la înregistrarea anterioară, dacă este selectată înregistrarea curentă

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Extinderea selecției la următoarea înregistrare, dacă înregistrarea curentă este selectată

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Selectarea tuturor înregistrărilor

CTRL+A sau CTRL+SHIFT+SPACEBAR

Extinderea unei selecții

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Activarea modului Extinsă (în vizualizarea Foaie de date, Selecție extinsă apare în colțul din dreapta jos al ferestrei); apăsarea tastei F8 în mod repetat extinde selecția la cuvânt, câmp, înregistrare și la toate înregistrările

F8

Extinderea selecției la câmpurile adiacente din același rând în vizualizarea Foaie de date

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Extinderea selecției la rândurile adiacente din vizualizarea Foaie de date

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Anularea extinderii anterioare

SHIFT+F8

Revocarea modului Extinsă

ESC

Selectarea și mutarea unei coloane în vizualizarea Foaie de date

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Selectarea coloanei curente sau revocarea selectării coloanei, numai în Mod navigare

CTRL+SPAȚIU

Selectarea coloanei la dreapta, dacă este selectată coloana curentă

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea coloanei la stânga, dacă este selectată coloana curentă

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Activarea Mod de deplasare; apoi, apăsați SĂGEATĂ DREAPTA sau SĂGEATĂ STÂNGA pentru a muta coloanele selectate la stânga sau la dreapta

CTRL+SHIFT+F8

Editare text și date

Notă : Dacă punctul de inserție nu este vizibil, apăsați F2 pentru a-l afișa

Mutarea punctului de inserție într-un câmp

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea punctului de inserție un caracter la dreapta

SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea punctului de inserție un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea punctului de inserție un caracter la stânga

SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea punctului de inserție un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea punctului de inserție la finalul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la finalul liniei în câmpuri cu mai multe linii

END

Deplasarea punctului de inserție la finalul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

CTRL+END

Deplasarea punctului de inserție la începutul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la începutul liniei în câmpuri cu mai multe linii

HOME

Deplasarea punctului de inserție la începutul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

CTRL+HOME

Copierea, mutarea sau ștergerea textului

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Copierea selecției în Clipboard

CTRL+C

Decuparea selecției și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținuturilor din Clipboard în punctul de inserție

CTRL+V

Ștergerea selecției sau a caracterului la stânga punctului de inserție

BACKSPACE

Ștergerea selecției sau a caracterului la dreapta punctului de inserție

DELETE

Ștergerea tuturor caracterelor la dreapta punctului de inserție

CTRL+DELETE

Anularea modificărilor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Anularea tastării

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Anularea modificărilor din câmpul curent sau înregistrarea curentă; dacă ambele au fost modificate, apăsați ESC de două ori pentru a anula modificările, mai întâi în câmpul curent, apoi în înregistrarea curentă

ESC

Introducerea datelor în Vizualizarea Foaie de date sau Formular

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Inserarea datei curente

CTRL+PUNCT ȘI VIRGULĂ (;)

Inserarea orei curente

CTRL+SHIFT+DOUĂ PUNCTE (:)

Inserarea valorii implicite pentru un câmp

CTRL+ALT+SPAȚIU

Inserarea valorii din același câmp în înregistrarea anterioară

CTRL+APOSTROF (')

Adăugarea unei înregistrări noi

CTRL+SEMNUL PLUS (+)

Într-o foaie de date, ștergerea înregistrării curente

CTRL+SEMNUL MINUS (-)

Salvarea modificărilor efectuate în înregistrarea curentă

SHIFT+ENTER

Comutarea între valorile dintr-o casetă de selectare sau buton de opțiuni

BARĂ DE SPAȚIU

Inserarea unei linii noi

CTRL+ENTER

Reîmprospătarea câmpurilor cu datele curente

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Recalcularea câmpurilor din fereastră

F9

Reinterogarea tabelelor subiacente; într-un formular, se reinteroghează tabelul subiacent numai pentru formular

SHIFT+F9

Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo Câmp de căutare

F9

Comenzi rapide pentru navigarea în înregistrări

Navigarea în Vizualizare proiect

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și modul Navigare

F2

Comutare la foaia de proprietăți

F4

Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunea de sus și de jos a unei ferestre (vizualizarea Proiectare a macrocomenzilor, interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă). Utilizați F6 când tasta TAB nu efectuează comutarea la secțiunea din ecran dorită.

F6

Comutarea înainte între panoul de proiectare, proprietăți, Panoul de navigare, tastele de acces și controalele Panoramare (vizualizarea Proiectare a tabelelor, formularelor și rapoartelor)

F6

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Apelarea panului Listă de câmpuri într-un formular, raport sau pagină de acces la date. Dacă panoul Listă de câmpuri este deja deschis, focalizarea se mută în panoul Listă de câmpuri.

ALT+F8

Când aveți deschis un modul de cod, se efectuează comutarea din Visual Basic Editor la vizualizarea Proiectare a formularului a raportului

SHIFT+F7

Comutarea de la foaia de proprietăți a unui control în vizualizarea Proiectare a raportului sau formularului la suprafața de proiectare fără a modifica focalizarea controlului

SHIFT+F7

Afișarea unei foi de proprietăți

ALT+ENTER

Copierea controlului selectat în Clipboard

CTRL+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate

CTRL+V

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel în grila paginii

SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel în grila paginii

SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel în grila paginii

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este primul control din aspect

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel în grila paginii

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este ultimul control din aspect

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel (indiferent de grila paginii)

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel (indiferent de grila paginii)

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este primul control din aspect

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este ultimul control din aspect

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Mărirea lățimii controlului selectat (la dreapta) cu un pixel

Notă : Pentru controale în aspect stivă, va crește lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Micșorarea lățimii controlului selectat (la stânga) cu un pixel

Notă : Pentru controale în aspect stivă, se va micșora lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Micșorarea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Mărirea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Navigarea în Vizualizare foaie de date

Deplasare la o anumită înregistrare

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la casetă număr de înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER

F5

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la câmpul următor

TAB sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare

END

Deplasarea la câmpul anterior

SHIFT+TAB sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea la primul câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare

HOME

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la câmpul curent din ultima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la ultimul câmp din ultima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+END

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea la câmpul curent din prima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Deplasarea la primul câmp din prima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+HOME

Navigarea la un alt ecran de date

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea cu un ecran mai jos

PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran mai sus

PAGE UP

Deplasarea cu un ecran la dreapta

CTRL+PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran la stânga

CTRL+PAGE UP

Navigarea în subfoile de date

Deplasare la o anumită înregistrare

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea din subfoaia de date la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER

ALT+F5

Extinderea și restrângerea subfoii de date

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea din foaia de date pentru extinderea subfoii de date a înregistrării

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Restrângerea subfoii de date

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Navigarea între foaia de date și subfoaia de date

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Introducerea subfoii de date din ultimul câmp al înregistrării curente în foaia de date

TAB

Introducerea subfoii de date din primul câmp al înregistrării următoare în foaia de date

SHIFT+TAB

Închiderea subfoii de date și deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare din foaia de date

CTRL+TAB

Închiderea subfoii de date și deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea anterioară din foaia de date

CTRL+SHIFT+TAB

Din ultimul câmp din subfoaia de date pentru a intra în câmpul următor din foaia de date

TAB

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea următoare din foaia de date

SĂGEATĂ JOS

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea anterioară din foaia de date

SĂGEATĂ SUS

Notă : Aveți posibilitatea să navigați între câmpurile și înregistrările dintr-o subfoaie de date cu aceleași taste utilizate în vizualizarea Foaie de date.

Navigare în Vizualizare formular

Deplasare la o anumită înregistrare

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER

F5

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la următorul câmp

TAB

Deplasarea la câmpul anterior

SHIFT+TAB

Deplasarea la ultimul control din formular și staționarea în ultima înregistrare, în modul Navigare

END

Deplasarea la ultimul control din formular și plasarea focalizării în ultima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+END

Deplasarea la primul control din formular și staționarea în ultima înregistrare, în modul Navigare

HOME

Deplasarea la primul control din formular și plasarea focalizării în prima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+HOME

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

CTRL+PAGE DOWN

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

CTRL+PAGE UP

Navigarea în formulare cu mai multe pagini

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea mai jos cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a următoarei înregistrări

PAGE DOWN

Deplasarea mai sus cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a înregistrării anterioare

PAGE UP

Navigarea între formularul principal și subformular

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Introducerea subformularului din câmpul anterior în formularul principal

TAB

Introducerea subformularului din următorul câmp în formularul principal

SHIFT+TAB

Închiderea subformularului și deplasarea la următorul câmp din formularul principal sau la următoarea înregistrare

CTRL+TAB

Închiderea subformularului și deplasarea la câmpul anterior din formularul principal sau la înregistrarea anterioară

CTRL+SHIFT+TAB

Navigarea în Examinare înaintea imprimării și Examinare aspect

Operații cu casetele de dialog și cu ferestrele

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Imprimare

P (pentru formulare și rapoarte) sau CTRL+P (pentru foi de date, formulare și rapoarte)

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină (numai formulare și rapoarte)

S

Mărirea sau micșorarea într-o parte a paginii

Z

Revocarea Examinare sau Examinare aspect

C sau ESC

Vizualizarea paginilor diferite

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la caseta număr pagină; apoi, tastați numărul paginii și apăsați ENTER

ALT+F5

Vizualizarea paginii următoare (când este selectată Potrivire la fereastră)

PAGE DOWN sau SĂGEATĂ JOS

Vizualizarea paginii anterioare (când este selectată Potrivire la fereastră)

PAGE UP sau SĂGEATĂ SUS

Navigarea în Examinarea înaintea imprimării și Examinare aspect

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Defilarea în jos în incrementări mici

SĂGEATĂ JOS

Defilarea în jos un ecran complet

PAGE DOWN

Deplasarea la finalul paginii

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Defilarea în sus în incrementări mici

SĂGEATĂ SUS

Defilarea în sus un ecran

PAGE UP

Deplasarea la începutul paginii

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Defilarea la dreapta în incrementări mici

SĂGEATĂ DREAPTA

Defilarea la marginea dreaptă a paginii

END

Deplasarea la colțul din dreapta jos al paginii

CTRL+END

Defilarea la stânga în incrementări mici

SĂGEATĂ STÂNGA

Defilarea la marginea stângă a paginii

HOME

Defilarea la colțul din stânga sus al paginii

CTRL+HOME

Navigarea în fereastra Nomogramă bază de date într-un proiect Access

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea dintr-o celulă de tabel în bara titlu a tabelului

ESC

Deplasarea din bara titlu a tabelului în ultima celulă editată

ENTER

Deplasarea din bară în bară de titlu de tabel sau
din celulă în celulă în interiorul unui tabel

TAB

Extindere listă în cadrul tabelului

ALT + SĂGEATĂ JOS

Defilare prin elementele unei liste verticale de sus în jos

SĂGEATĂ JOS

Mutare la elementul anterior din listă

SĂGEATĂ SUS

Selectarea unui element în listă și mutarea la celula următoare

ENTER

Modificarea setării într-o casetă de selectare

BARĂ DE SPAȚIU

Salt la prima celulă din rând sau
la începutul celulei curente

HOME

Salt la ultima celulă din rând sau
la finalul celulei curente

END

Defilare la următoarea "pagină" dintr-un tabel sau
la următoarea "pagină" din nomogramă

PAGE DOWN

Defilare la "pagina" anterioară dintr-un tabel sau
la "pagina" anterioară din nomogramă

PAGE UP

Navigare în Proiectare interogare într-un proiect Access

Orice panou

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Pentru deplasare între panourile Proiectare interogare

F6, SHIFT+F6

Panou diagramă

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Pentru deplasări între tabele, vizualizări și funcții (și linii de asociere, dacă sunt disponibile)

TAB sau SHIFT+TAB

Pentru deplasări între coloanele unui tabel, vizualizare sau funcție

Tastele săgeți

Pentru a alege coloana de date selectată la rezultatul interogării

BARĂ DE SPAȚIU sau tasta PLUS

Pentru a elimina coloana de date din rezultatul interogării

BARĂ DE SPAȚIU sau tasta MINUS

Pentru a elimina tabelul, vizualizarea sau funcția selectate linia de asociere din interogare

DELETE

Notă : Dacă sunt selectate mai multe elemente, apăsând BARA DE SPAȚIU are efect asupra tuturor elementelor selectate. Elementele multiple se selectează apăsând tasta SHIFT în timpul selectării lor. Comutarea de la starea de selectare multiplă la starea de selectare separată a elementelor se face prin apăsarea tastei CTRL în timpul selecției.

Panoul Grilă

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Pentru deplasări între celule

Taste săgeți sau TAB sau SHIFT+TAB

Pentru deplasare la ultimul rând din coloana curentă

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Pentru deplasare la primul rând din coloana curentă

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Pentru deplasare la celula de sus în partea vizibilă a grilei

CTRL+HOME

Pentru deplasare la celula din dreapta jos

CTRL+END

Pentru deplasare într-o listă verticală

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Pentru a selecta o coloană întreagă de grilă

CTRL+SPAȚIU

Pentru a comuta între modul editare și modul selectare celule

F2

Pentru a copia textul selectat din celulă în Clipboard (în modul editare)

CTRL+C

Pentru a decupa textul selectat din celulă și plasarea lui în Clipboard (în modul editare)

CTRL+X

Pentru a lipi textul din Clipboard în modul editare)

CTRL+V

Pentru a comuta între nodurile inserare și overstrike în timpul editării celulei

INS

Comutarea la caseta de selectare din coloana IeșireNotă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste va afecta toate elementele selectate.

BARĂ DE SPAȚIU

Pentru a suprima conținutul selectat al unei celule

DELETE

Eliminarea rândului care conține coloana de date selectate din interogare Notă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste afectează toate elementele selectate.

DELETE

Pentru a elimina toate valorile dintr-o coloană selectată de grilă

DELETE

Pentru a insera rânduri între rândurile existente

INS ( după selectarea rândului de grilă)

Pentru a adăuga o coloană Or …

INS ( după selectarea unei coloane Or ...)

Panoul SQL

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de editare standard Windows când lucrați în panoul SQL, cum ar fi CTRL+ tastele săgeată pentru a vă deplasa între cuvinte și comenzile Decupare, Copiere și Lipire din meniul Editare.

Notă :  Se poate numai insera text; nu există mod overstrike.

Lucrul cu vizualizări PivotTable

Vizualizare PivotTable

Taste pentru selectarea elementelor în vizualizarea PivotTable

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Mută selecția de la stânga la dreapta, apoi în jos

Tasta TAB

Mută selecția de sus în jos, apoi la dreapta

ENTER

Selectează celula din stânga. Dacă celula curentă este celula cea mai din stânga, SHIFT+TAB selectează ultima celulă din rândul precedent.

SHIFT+TAB

Selectează celula de deasupra celulei curente. Dacă celula curentă este celula cea mai de sus, SHIFT+ENTER selectează ultima celulă din coloana anterioară.

SHIFT+ENTER

Selectează celulele de detaliu ale elementului următor din zona de rânduri

CTRL+ENTER

Selectează celulele de detaliu ale elementului anterior din zona de rânduri

SHIFT+CTRL+ENTER

Mută selecția în direcția tastei săgeată. Dacă este selectat un câmp coloană sau rând, apăsați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a vă muta în primul element de date din câmp, apoi apăsați o tastă săgeată pentru a vă muta în elementul anterior sau următor, sau înapoi în câmp. Dacă este selectat un câmp de detaliu, apăsați tasta SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a vă muta în prima celulă din zona de detalii.

Tastele săgeți

Extinde sau reduce selecția în direcția tastei săgeată

SHIFT+ tastele săgeată

Mută selecția în ultima celulă în direcția tastei săgeată

CTRL+ tastele săgeată

Mută elementul selectat în direcția tastei săgeată

SHIFT+ALT+tastele săgeată

Selectează celula cea mai din stânga din rândul curent

HOME

Selectează celula cea mai din dreapta din rândul curent

END

Selectează celula cea mai din stânga din primul rând

CTRL+HOME

Selectează ultima celulă din ultimul rând

CTRL+END

Extinde selecția până la celula cea mai din stânga din primul rând

SHIFT+CTRL+HOME

Extinde selecția până la ultima celulă din ultimul rând

SHIFT+CTRL+END

Selectează câmpul pentru elementul de date, total sau de detaliu, care este selectat

CTRL+SPAȚIU

Selectează întregul rând care conține celula selectată

SHIFT+SPAȚIU

Selectarea totală a Vizualizare PivotTable

CTRL+A

Afișează ecranul următor

PAGE DOWN

Afișează ecranul anterior

PAGE UP

Extinderea selecției în jos cu un ecran

SHIFT+PAGE DOWN

Reducerea selecției cu un ecran

SHIFT+PAGE UP

Afișează ecranul următor ecran la dreapta

ALT+PAGE DOWN

Afișează ecranul anterior la stânga

ALT+PAGE UP

Extinderea selecției la pagina din dreapta

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Extinderea selecției la pagina din stânga

SHIFT+ALT+PAGE UP

Taste pentru îndeplinirea comenzilor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișare subiecte Ajutor

F1

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat din vizualizarea PivotTable. Utilizați meniul de comenzi rapide pentru a efectua comenzi în vizualizarea PivotTable.

SHIFT+F10

Îndeplinește o comandă din meniul de comenzi rapide

Literă subliniată

Închide meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă

ESC

Afișează caseta de dialog Proprietăți

ALT+ENTER

Afișează caseta de dialog Proprietăți

ALT+F4

Anulează o operație de reîmprospătare aflată în curs

ESC

Copiază datele selectate din vizualizarea PivotTable în Clipboard

CTRL+C

Exportarea conținutului din vizualizarea PivotTable în Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

Taste pentru afișarea, ascunderea, filtrarea sau sortarea datelor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișează sau ascunde indicatorii de extindere (casetele Plus caseta și Minus caseta ) de lângă elemente

CTRL+8

Extinde elementul curent, selectat

CTRL+SEMNUL PLUS (pe minitastatura numerică)

Ascunde elementul curent, selectat

CTRL+SEMNUL MINUS (pe minitastatura numerică)

Deschide lista pentru câmpul curent, selectat

ALT+SĂGEATĂ JOS

Realizează alternativ mutarea la elementul selectat cel mai recent, la butonul OK și la butonul Revocare din lista verticală a unui câmp

Tasta TAB

Realizează mutarea la elementul următor din lista verticală a unui câmp

Tastele săgeți

Bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent din lista verticală a unui câmp

BARĂ DE SPAȚIU

Închide lista verticală a unui câmp și aplică toate modificările realizate

ENTER

Închide lista verticală a unui câmp fără a aplica modificările

ESC

Activează sau dezactivează Filtrarea automată

CTRL+T

Sortează datele din câmpul sau totalul selectat în ordine ascendentă (A – Z 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Sortează datele din câmpul sau totalul selectat în ordine descendentă (Z – A 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Mută membrul selectat în sus sau la stânga

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ SUS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA

Mută membrul selectat în jos sau la dreapta

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ JOS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA

Taste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor și modificarea aspectului vizualizării PivotTable

Comenzi rapide pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat

CTRL+L

Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri

Tastele săgeți

Realizează mutarea la elementul anterior și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Realizează mutarea la elementul anterior dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Elimină elementul din selecție, dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa

CTRL+SPAȚIU

Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul, sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile

SEMNUL PLUS (tastatura numerică)

Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile

SEMNUL MINUS (tastatura numerică)

Deplasarea alternativă la cel mai recent selectat element, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri

Tasta TAB

Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element.

ALT+SĂGEATĂ JOS

Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona din vizualizarea PivotTable care este afișată în lista Adăugare la

ENTER

Închiderea panoului Listă de câmpuri

ALT+F4

Taste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Sum

CTRL+SHIFT+S

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Count

CTRL+SHIFT+C

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Min

CTRL+SHIFT+M

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Max

CTRL+SHIFT+X

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Average

CTRL+SHIFT+E

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable, utilizând funcția de rezumare Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance

CTRL+SHIFT+V

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance Population

CTRL+SHIFT+R

Activează sau dezactivează subtotalurile și totalurile generale pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable

CTRL+SHIFT+B

Adaugă un câmp de detaliu calculat

CTRL+F

Taste pentru modificarea aspectului

Notă : Următoarele patru taste de comenzi rapide nu funcționează dacă se apasă pe tastele 1, 2, 3 sau 4 de pe tastatura numerică.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Mutarea câmpului selectat din vizualizarea PivotTable în zona de rânduri

CTRL+1

Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de coloane

CTRL+2

Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de filtrare

CTRL+3

Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de detalii

CTRL+4

Mută câmpul sau coloana selectată din vizualizarea PivotTable pe un nivel superior

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Mută câmpul sau coloana selectată din vizualizarea PivotTable pe un nivel inferior

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Taste pentru formatarea elementelor din vizualizarea PivotTable

Pentru a utiliza următoarele comenzi rapide, mai întâi selectați un câmp de detaliu sau o celulă de date pentru un câmp de total.

Primele șapte comenzi rapide de la tastatură modifică formatul de număr al câmpului selectat.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Aplică formatul general de număr la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+~ (tildă)

Aplică formatul monedei, cu două zecimale și numere negative în paranteze, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+$

Aplică formatul procent, fără zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+%

Aplică formatul de număr exponențial, cu două zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+^

Aplică formatul de dată, cu zi, lună și an, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+#

Aplică formatul de oră, cu ora, minutul și AM sau PM, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+@

Aplică formatul numeric, cu două zecimale, separator de mii și semnul minus pentru valori negative, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+!

Textul devine aldin în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable

CTRL+B

Textul devine subliniat în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable

CTRL+U

Textul devine cursiv în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable

CTRL+I

Vizualizarea PivotChart

Taste pentru selectarea elementelor unei diagrame

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Selectează elementul următor din diagramă

SĂGEATĂ DREAPTA

Selectează elementul anterior din diagramă

SĂGEATĂ STÂNGA

Selectează grupul următor de elemente

SĂGEATĂ JOS

Selectează grupul anterior de elemente

SĂGEATĂ SUS

Taste pentru lucrul cu proprietăți și opțiuni

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișează caseta de dialog Proprietăți

ALT+ENTER

Afișează caseta de dialog Proprietăți

ALT+F4

Când este activă caseta de dialog Proprietăți, selectează elementul următor din fila activă

Tasta TAB

Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectează fila următoare

SĂGEATĂ DREAPTA

Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectează fila următoare

SĂGEATĂ STÂNGA

Afișează o listă sau o paletă, când este selectat un buton care conține o listă sau o paletă

SĂGEATĂ JOS

Afișează meniul de comenzi rapide

SHIFT+F10

Îndeplinește o comandă din meniul de comenzi rapide

Literă subliniată

Închide meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă

ESC

Taste pentru lucrul cu câmpurile

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschide lista pentru câmpul curent, selectat

ALT+SĂGEATĂ JOS

În lista verticală a unui câmp, realizează mutarea alternativă la elementul selectat cel mai recent, butonul OK și butonul Revocare

Tasta TAB

În lista verticală a unui câmp, realizează mutarea la elementul următor

Tastele săgeți

În lista verticală a unui câmp, bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent

BARĂ DE SPAȚIU

Închide lista verticală a unui câmp și aplică toate modificările realizate

ENTER

Închide lista verticală a unui câmp fără a aplica modificările

ESC

Comenzi rapide pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat

CTRL+L

Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri

Tastele săgeți

Realizează mutarea la elementul anterior și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Realizează mutarea la elementul anterior dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Elimină elementul din selecție dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa

CTRL+SPAȚIU

Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul, sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile

SEMNUL PLUS (tastatura numerică)

Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile

SEMNUL MINUS (tastatura numerică)

În panoul Listă de câmpuri, deplasarea alternativă la cel mai recent element selectat, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la

Tasta TAB

Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element.

ALT+SĂGEATĂ JOS

Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona de fixare care este afișată în lista Adăugare la

ENTER

Închiderea panoului Listă de câmpuri

ALT+F4

Panglica Microsoft Office Fluent

Panglica Office Fluent

 1. Apăsați ALT.

  Sfaturile de taste sunt afișate deasupra fiecărei caracteristici care este disponibilă în vizualizarea curentă. Următorul exemplu este din Office Word 2007.

 2. Apăsați litera afișată în sfatul de taste, peste caracteristica pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de tasta pe care o apăsați, este posibil să apară sfaturi de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați I, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturi de taste pentru grupurile din fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați literele până când apăsați litera comenzii sau controlului pe care doriți să-l utilizați. Uneori, trebuie să apăsați mai întâi prima literă din grupul care conține comanda.

  Notă : Pentru a revoca acțiunea pe care o efectuați și a ascunde sfaturile de taste, apăsați ALT.

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor oferă acces la tot conținutul Ajutor Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut din Ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deschiderea ferestrei Ajutor

F1

Închiderea ferestrei Ajutor.

ALT+F4

Comutarea între fereastra Ajutor și programul activ

ALT+TAB

Revenirea la Pornire din Nume program.

ALT+HOME

Selectarea următorului element din fereastra Ajutor

TAB

Selectarea elementului anterior din fereastra Ajutor

SHIFT+TAB

Pentru a efectua acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, selectarea elementului anterior sau următor.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat

ENTER

Selectarea următorului text sau hyperlink ascuns, incluzând comenzile Afișare totală sau Ascundere totală din partea de sus a unui subiect.

TAB

Selectarea textului sau hyperlinkului ascuns anterior.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru opțiunile de Afișare totală, Ascundere totală selectate sau pentru textul sau hyperlinkul ascuns selectat.

ENTER

Revenirea la subiectul de Ajutor precedent (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ STÂNGA sau BACKSPACE

Înaintarea la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte).

ALT+SĂGEATĂ DREAPTA

Defilarea pe porțiuni mici în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în mod curent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Defilarea pe porțiuni mai mari în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în mod curent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișarea unui meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, fereastra Ajutor trebuie să aibă focalizarea (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Se imprimă subiectul curent de Ajutor

Notă : În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării conexiunii.

F6, apoi apăsați ENTER pentru a deschide lista de opțiuni

Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins în vizualizare arborescentă, selectarea elementului următor, respectiv a elementului anterior.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Într-un cuprins în vizualizare arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea la fereastra următoare

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active

CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea la un panou de activitate de la alt panou din fereastra program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă : Dacă prin apăsarea F6 nu se afișează panoul de activitate pe care îl doriți, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniu sau a panglicii Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activitate.

F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară

CTRL+SHIFT+F6

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, iar când terminați apăsați ENTER.

CTRL+F8

Minimizarea ferestrei la o pictogramă (funcționează doar pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizarea sau restabilirea ferestrei selectate

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Deplasarea în interiorul textului sau celulelor

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga

SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta

SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ SUS

Mută cu o linie mai jos

SĂGEATĂ JOS

Mută cu un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la finalul liniei

END

Deplasarea la începutul liniei

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la finalul unei casete text

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text

CTRL+HOME

În Microsoft Office PowerPoint 2007, se efectuează deplasarea la următorul titlu sau substituent de corp de text. Dacă este ultimul substituent dintr-un diapozitiv, se va insera un diapozitiv nou cu același aspect de diapozitiv ca diapozitivul original.

CTRL+ENTER

Repetarea ultimei acțiuni Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu tabele

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la următoarea celulă

TAB

Deplasarea la celula anterioară

SHIFT+TAB

Deplasarea la următorul rând

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ SUS

Inserarea unei file într-o celulă

CTRL+TAB

Începerea unui paragraf nou

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului

TAB la sfârșitul ultimului rând

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutarea la un panou de activitate de la alt panou din fereastra program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

Notă : Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activitate pe care îl doriți, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activitate.

F6

Atunci când un meniu sau o bară de instrumente sunt active, se efectuează deplasarea la panoul de activități. (Este posibil să fie necesară apăsarea CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Atunci când un panou de activități este activ, se selectează opțiunea următoare sau anterioară din panoul de activități.

TAB or SHIFT+TAB

Afișarea setului complet de comenzi în meniul panoului de activități

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Deplasarea între opțiunile din submeniul selectat; deplasarea între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie

SHIFT+F10

Când este vizibil un meniu sau un submeniu, selectare primei sau ultimei comenzi din meniu sau submeniu

HOME sau END

Defilarea în sus sau în jos în lista galeriei selectate

PAGE UP sau PAGE DOWN

Deplasarea în partea superioară sau inferioară a listei galeriei selectate

CTRL+HOME or CTRL+END

Access și utilizarea etichetelor inteligente

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Afișarea meniului sau mesajului pentru o etichetă inteligentă; dacă sunt prezente mai multe etichete inteligente, se comută la următoarea etichetă inteligentă și se afișează meniul sau mesajul său

ALT+SHIFT+F10

Selectarea următorului element dintr-un meniu de etichete inteligente

SĂGEATĂ JOS

Selectarea elementului anterior dintr-un meniu de etichete inteligente

SĂGEATĂ SUS

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de etichete inteligente

ENTER

Închiderea meniului sau mesajului de etichete inteligente

ESC

Sfaturi

 • Se poate solicita o avertizare sonoră atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru aceasta este nevoie de o placă de sunet. De asemenea, este necesar să fie instalat Microsoft Office Sounds pe computer.

 • Dacă aveți acces la World Wide Web, aveți posibilitatea să descărcați Microsoft Office Sounds de pe site-ul Web Microsoft Office Online. După ce instalați fișierele de sunet, efectuați următoarele în Access, Office Excel 2007 și Office Word 2007:

  1. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Opțiuni Program.

  2. Faceți clic pe Complex

  3. Sub General, bifați caseta de selectare Furnizați feedback cu sunet, apoi faceți clic pe OK.

   Notă : Când bifați sau debifați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.

Redimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și panourilor de activități

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniuri.

 2. Apăsați CTRL+TAB în mod repetat pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activitate dorit.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  Redimensionarea unei bare de instrumente

  1. Pe bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU, pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona un pixel odată.

  Mutarea unei bare de instrumente

  1. Pe bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU, pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel. Pentru a debloca bara de instrumente, apăsați în mod repetat mod repetat SĂGEATĂ JOS. Pentru a bloca bara de instrumente vertical pe partea stângă sau pe partea dreaptă, apăsați SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA când bara de instrumente se află în marginea stângă sau dreaptă.

  Redimensionarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona un pixel odată.

  Mutarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta un pixel odată.

 4. Când terminați mutarea sau redimensionarea, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni

TAB

Deplasarea la opțiunea anterioară sau la grupul anterior de opțiuni

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare într-o casetă de dialog

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară într-o casetă de dialog

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiuni într-o listă verticală deschisă sau între opțiunile unui grup de opțiuni

Tastele săgeată

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare

BARĂ DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă aceasta este închisă și deplasarea la acea opțiune din listă

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casetă de selectare

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate

ALT+SĂGEATĂ JOS

Închiderea unei liste verticale selectate; revocă o comandă și închide o casetă de dialog.

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit dintr-o casetă de dialog

ENTER

Utilizarea casetelor de editare în interiorul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu gol în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea către un folder.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Deplasarea la începutul intrării

HOME

Deplasarea la finalul intrării

END

Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectare de la punctului de inserție la începutul intrării

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserție la finalul intrării

SHIFT+END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Salt la folderul anterior ( Imagine buton )

ALT+1

Butonul Un nivel mai sus Imagine buton : deschiderea folderului aflat cu un nivel mai sus față de folderul deschis

ALT+2

Butonul Căutare pe Web Imagine buton : închiderea casetei de dialog și deschiderea propriei pagini de căutare pe Web

ALT+3

Butonul Ștergere Imagine buton : ștergerea folderului sau fișierului selectat

ALT+3

Butonul Creare folder Buton WordArt : crearea unui folder nou

ALT+4

Butonul Vizualizări Imagine buton : comutarea între vizualizările disponibile de folder

ALT+5

Butonul Instrumente: afișarea meniului Instrumente

ALT+L

Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un fișier sau un folder

SHIFT+F10

Deplasarea între opțiunile sau secțiunile unei casete de dialog

TAB

Deschiderea listei Privire în

F4 sau ALT+I

Reîmprospătarea listei de fișiere

F5

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×