Comenzi rapide de la tastatură pentru Access

Aveți posibilitatea să utilizați comenzi rapide de la tastatură pentru accesul rapid la operațiunile sau comenzile utilizate frecvent. Secțiunile de mai jos prezintă comenzile rapide de la tastatură disponibile în Microsoft Access 2010. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați comenzi rapide de la tastatură pentru a muta focalizarea la un meniu, la o comandă sau la un control fără utilizarea mouse-ului.

Comenzi rapide de la tastatură generale

Taste de comenzi rapide globale Access

Deschiderea bazelor de date

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea unei baze de date noi

CTRL+N

Deschiderea unei baze de date existente

CTRL+O

Ieșirea din Access 2010

ALT+F4

Imprimarea și salvarea

Pentru aceasta

Apăsați

Imprimarea obiectului curent sau selectat

CTRL+P

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Examinare înaintea imprimării

P sau CTRL+P

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină din Examinare înaintea imprimării

S

Revocarea Examinării înaintea imprimării sau a Examinării aspect

C sau ESC

Salvarea unui obiect de bază de date

CTRL+S sau SHIFT+F12

Deschiderea casetei de dialog Salvare ca.

F12

Utilizarea unei casete combo sau a unei casete listă

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea unei casete combo

F4 sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo Câmp de căutare

F9

Deplasarea cu o linie mai jos

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu o pagină mai jos

PAGE DOWN

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o pagină mai sus

PAGE UP

Ieșirea dintr-o casetă combo sau casetă listă

TAB

Găsirea și înlocuirea textului sau a datelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea filei Găsire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular)

CTRL+F

Deschiderea filei Înlocuire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular)

CTRL+H

Găsirea următoarei apariții a textului specificat în caseta Găsire și înlocuire când caseta de dialog este închisă (numai Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular)

SHIFT+F4

Lucrul în Vizualizare proiect

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Mod navigare într-o foaie de date. Când lucrați într-un formular sau raport, apăsați pe ESC pentru a părăsi Modul navigare.

F2

Comutarea la foaia de proprietăți (Vizualizarea proiect în formularele și rapoartele din bazele de date și proiectele Access)

F4

Comutarea la Vizualizarea formular din Vizualizarea proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunile superioară și inferioară ale unei ferestre (Vizualizarea proiect a interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă)

F6

Parcurgerea grilei de câmpuri, a proprietăților de câmp, a Panoului de navigare, a tastelor de acces din sistemul de acces prin tastatură, a controalelor de zoom și a barei de securitate (Vizualizarea proiect a tabelelor)

F6

Deschiderea casetei de dialog Alegere generator (Vizualizarea proiect a formularelor și rapoartelor)

F7

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Comutarea din Visual Basic Editor înapoi la la Vizualizarea proiect a formularului sau raportului

SHIFT+F7 sau ALT+F11

Editarea controalelor din Vizualizarea proiect a formularelor și a rapoartelor

Pentru aceasta

Apăsați

Copierea controlului selectat în Clipboard

CTRL+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus al secțiunii selectate

CTRL+V

Mutarea la dreapta a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mutarea la stânga a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea în sus a controlului selectat

SĂGEATĂ ÎN SUS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mutarea în jos a controlului selectat

SĂGEATĂ ÎN JOS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mărirea înălțimii controlului selectat

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mărirea lățimii controlului selectat

Notă : Dacă este utilizat cu controale care fac parte în aspect, se redimensionează întreg aspectul

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Reducerea înălțimii controlului selectat

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Reducerea lățimii controlului selectat

Notă : Dacă este utilizat cu controale care fac parte în aspect, se redimensionează întreg aspectul

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Operațiunile în fereastră

În mod implicit, bazele de date Microsoft Access 2010 se afișează ca documente cu file. Pentru a utiliza documente în ferestre, Faceți clic pe fila Fișier., apoi faceți clic pe Opțiuni. În caseta de dialog Opțiuni Access, faceți clic pe Baza de date curentă, apoi, sub Opțiuni fereastră document, faceți clic pe Ferestre suprapuse.

Notă : Trebuie să închideți și să deschideți din nou baza de date curentă pentru ca opțiunea să aibă efect.

Pentru aceasta

Apăsați

Comutare la Panoul de navigare

F11

Trecerea de la o fereastră la alta

CTRL+F6

Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate

ENTER

Activarea modului Redimensionare al ferestrei active atunci când nu este maximizată; apăsați tastele săgeți pentru redimensionarea ferestrei

CTRL+F8

Afișarea meniului Control

ALT+BARA DE SPAȚIU

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Închiderea ferestrei active

CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea între Visual Basic Editor și fereastra anterioară activă

ALT+F11

Lucrul cu Experți

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea focalizării înainte între controalele din expert

TAB

Deplasarea la următoarea pagină din expert

ALT+N

Deplasarea la pagina anterioară din expert

ALT+B

Completarea expertului

ALT+F

Diverse

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea adresei hyperlink complete pentru un hyperlink selectat

F2

Verificarea ortografică

F7

Deschiderea casetei Zoom pentru a introduce cu ușurință expresii și alt text în zone mici de intrare

SHIFT+F2

Afișarea unei foi de proprietăți în Vizualizarea proiect

ALT+ENTER

Ieșirea din Access sau închiderea unei casete de dialog

ALT+F4

Apelarea unui Generator

CTRL+F2

Comutarea înainte între vizualizări într-un tabel, într-o interogare, într-un formular, într-un raport, într-o pagină, într-o listă PivotTable, într-un raport PivotChart, într-o procedură stocată sau într-o funcție de proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la următoarea vizualizare disponibilă.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CTRL+VIRGULĂ (,)

Comutarea înapoi între vizualizări într-un tabel, într-o interogare, într-un formular, într-un raport, într-o pagină, într-o listă PivotTable, într-un raport PivotChart, într-o procedură stocată sau într-o funcție de proiect Access .adp. Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la vizualizare anterioară disponibilă.

Notă : CTRL+PUNCT (.) nu funcționează în toate situațiile cu toate obiectele.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+PUNCT (.)

Comenzi rapide pentru Panoul de navigare

Pentru aceasta

Apăsați

Accesarea casetei de căutare din Panoul de navigare de oriunde din baza de date.

ALT+CTRL+F

Editarea și navigarea în lista Obiect

Pentru aceasta

Apăsați

Redenumirea unui obiect selectat

F2

Deplasarea cu o linie mai jos

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu o fereastră mai jos

PAGE DOWN

Deplasare la ultimul obiect

END

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o fereastră mai sus

PAGE UP

Deplasare la primul obiect

HOME

Navigarea și deschiderea obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea tabelului sau a interogării selectate în Vizualizarea foaie de date

ENTER

Deschiderea formularului sau a raportului selectat

ENTER

Executarea macrocomenzii selectate

ENTER

Deschiderea tabelului, a interogării, a formularului, a raportului, a paginii de acces la date, a macrocomenzii sau a modulului în Vizualizarea proiect

CTRL+ENTER

Afișarea ferestrei de execuție în Visual Basic Editor

CTRL+G

Lucrul cu meniuri

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Afișarea tastelor de acces

ALT sau F10

Afișează meniul pictogramă al programului (în bara de titlu a programului)

ALT+BARA DE SPAȚIU

Cu meniul sau submeniul vizibil, selectarea comenzii următoare sau anterioare

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea meniului de la dreapta sau de la stânga; sau, când este vizibil un submeniu, comutarea între meniul principal și submeniu

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea primei sau ultimei comenzi dintr-un meniu sau submeniu

HOME sau END

Închiderea meniului și submeniului vizibil în același timp

ALT

Închiderea meniului vizibil; sau, cu un submeniu vizibil, închiderea numai a submeniului

ESC

Lucrul cu ferestre și casete de dialog

Utilizarea unei ferestre de program

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la următorul program

ALT+TAB

Comutarea la programul anterior

ALT+SHIFT+TAB

Afișarea meniului Start din Windows

CTRL+ESC

Închiderea ferestrei bazei de date active

CTRL+W

Comutarea la următoarea fereastră de bază de date

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară de bază de date

CTRL+SHIFT+F6

Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate

ENTER

Utilizarea unei casete de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la fila următoare dintr-o casetă de dialog

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară dintr-o casetă de dialog

CTRL+SHIFT+TAB

Mutarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni următoare

TAB

Mutarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni anterioare

SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiuni în caseta listă verticală selectată sau deplasarea între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni

Tastele săgeată

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare

BARA DE SPAȚIU

Deplasarea la opțiune după prima literă din numele opțiunii într-o casetă listă verticală

Tasta literei pentru prima literă din numele opțiunii dorite (când o casetă listă verticală este selectată)

Selectarea unei opțiuni sau bifarea sau debifarea casetei de selectare după litera subliniată în numele opțiunii

ALT+tasta literei

Deschiderea casetei listă verticală

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea casetei listă verticală

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit din caseta de dialog

ENTER

Revocarea unei comenzi și închiderea casetei de dialog

ESC

Închiderea unei casete de dialog

ALT+F4

Editarea într-o casetă text

Pentru aceasta

Apăsați

Mutarea la începutul intrării

HOME

Mutarea la sfârșitul intrării

END

Mutarea cu un caracter la stânga sau la dreapta

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mutarea cu un cuvânt la stânga sau la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării de text

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării de text

SHIFT+END

Modificarea selecției cu un caracter spre stânga

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modificarea selecției cu un caracter spre dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea selecției cu un cuvânt spre stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modificarea selecției cu un cuvânt spre dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Lucrul cu foi de proprietăți

Utilizarea unei foi de proprietăți cu un raport sau formular în Vizualizarea proiect

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea în fila foii de proprietăți

F4

Deplasarea între opțiunile din lista verticală a controlului, câte un element odată

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea între opțiunile din lista verticală a controlului, câte cinci elemente odată

PAGE DOWN sau PAGE UP

Deplasarea la filele foii de proprietăți din lista verticală a controlului

TAB

Deplasarea între filele foii de proprietăți cu o filă selectată, dar fără proprietăți selectate

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Cu o foaie de proprietăți deja selectată, deplasarea cu o proprietate mai jos într-o filă

TAB

Cu o proprietate selectată, deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, deplasare la filă

SHIFT+TAB

Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate

CTRL+TAB

Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate

CTRL+SHIFT+TAB

Utilizarea unei foi de proprietăți cu un tabel sau o interogare

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea în fila foii de proprietăți

F4

Cu o filă selectată, dar fără nicio proprietate, deplasarea între filele foii de proprietăți

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la filele foii de proprietăți când este selectată o proprietate

CTRL+TAB

Deplasarea la prima proprietate a unei file când nu este selectată nicio proprietate

TAB

Deplasarea mai jos cu o proprietate într-o filă

TAB

Deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, selectarea filei

SHIFT+TAB

Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate

CTRL+TAB

Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate

CTRL+SHIFT+TAB

Lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la Listă de câmpuri

ALT+F8

Adăugarea câmpului selectat la secțiunea de detalii a formular sau raportului

ENTER

Deplasarea mai sus sau mai jos în panoul Listă de câmpuri

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la panoul superior din Listă de câmpuri din panoul inferior

SHIFT+TAB

Deplasarea la panoul inferior din Listă de câmpuri din panoul superior

TAB

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, sau Afișare totală sau Ascundere totală din partea superioară a unui subiect

TAB

Selectarea textului anterior sau a hyperlinkului sau a butonului Vizualizare browser din partea de sus a unui articol de pe site-ul Web Microsoft Office

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii corespunzătoare pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink

ENTER

Mutarea înapoi la subiectul de Ajutor anterior

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea înainte la subiectul de Ajutor următor

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deschiderea casetei de dialog Imprimare

CTRL+P

Defilarea în fracțiuni mici în sus și în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent.

SĂGEATĂ ÎN SUS ȘI SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilarea în fracțiuni mari în sus și în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent.

PAGE UP ȘI PAGE DOWN

Afișarea unui meniu de comenzi pentru fereastra de Ajutor; este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic pe un element în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Taste pentru lucrul cu text și date

Selectarea textului și a datelor

Selectarea textului într-un câmp

Pentru aceasta

Apăsați

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea unui câmp sau a unei înregistrări

Notă : Pentru a revoca o selecție, utilizați tasta săgeată opusă.

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea următorului câmp

TAB

Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Mod navigare într-o foaie de date. Când utilizați un formular sau raport, apăsați pe ESC pentru a părăsi Modul navigare.

F2

Comutarea între selectarea înregistrării curente și a primului câmp din înregistrarea curentă, în Modul navigare

SHIFT+BARA DE SPAȚIU

Extinderea selecției la înregistrarea anterioară, dacă este selectată înregistrarea curentă

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la următoarea înregistrare, dacă este selectată înregistrarea curentă

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea tuturor înregistrărilor

CTRL+A sau CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU

Extinderea unei selecții

Pentru aceasta

Apăsați

Activarea modului Extins (în Vizualizarea foaie de date, Selecție extinsă apare în colțul din dreapta jos al ferestrei); apăsarea tastei F8 în mod repetat extinde selecția la cuvânt, câmp, înregistrare și la toate înregistrările

F8

Extinderea selecției la câmpurile adiacente din același rând în Vizualizarea foaie de date

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinderea selecției la rândurile adiacente din Vizualizarea foaie de date

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Anularea extinderii anterioare

SHIFT+F8

Revocarea modului Extins

ESC

Selectarea și mutarea unei coloane în Vizualizarea foaie de date

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea coloanei curente sau revocarea selectării coloanei, numai în Mod navigare

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Selectarea coloanei la dreapta, dacă este selectată coloana curentă

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea coloanei la stânga, dacă este selectată coloana curentă

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Activarea Mod de deplasare; apoi, apăsați SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru a muta coloanele selectate la dreapta sau la stânga

CTRL+SHIFT+F8

Editarea textului și a datelor

Notă : Dacă punctul de inserare nu este vizibil, apăsați F2 pentru a-l afișa.

Mutarea punctului de inserare într-un câmp

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea punctului de inserare cu un caracter la dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea punctului de inserare cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea punctului de inserare cu un caracter la stânga

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea punctului de inserare cu un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea punctului de inserare la sfârșitul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la sfârșitul liniei în câmpuri cu mai multe linii

END

Deplasarea punctului de inserare la sfârșitul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

CTRL+END

Deplasarea punctului de inserare la începutul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la începutul liniei în câmpuri cu mai multe linii

HOME

Deplasarea punctului de inserare la începutul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

CTRL+HOME

Copierea, mutarea sau ștergerea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Copierea selecției în Clipboard

CTRL+C

Decuparea selecției și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținutului din Clipboard la punctul de inserare

CTRL+V

Ștergerea selecției sau a caracterului la stânga punctului de inserare

BACKSPACE

Ștergerea selecției sau a caracterului la dreapta punctului de inserare

DELETE

Ștergerea tuturor caracterelor la dreapta punctului de inserare

CTRL+DELETE

Anularea modificărilor

Pentru aceasta

Apăsați

Anularea tastării

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Anularea modificărilor din câmpul curent sau înregistrarea curentă; dacă ambele au fost modificate, apăsați ESC de două ori pentru a anula modificările, mai întâi în câmpul curent, apoi în înregistrarea curentă

ESC

Introducerea datelor în Vizualizarea foaie de date sau formular

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea datei curente

CTRL+PUNCT ȘI VIRGULĂ (;)

Inserarea orei curente

CTRL+SHIFT+DOUĂ PUNCTE (:)

Inserarea valorii implicite pentru un câmp

CTRL+ALT+BARA DE SPAȚIU

Inserarea valorii din același câmp în înregistrarea anterioară

CTRL+APOSTROF (')

Adăugarea unei înregistrări noi

CTRL+SEMNUL PLUS (+)

Într-o foaie de date, ștergerea înregistrării curente

CTRL+SEMNUL MINUS (-)

Salvarea modificărilor efectuate în înregistrarea curentă

SHIFT+ENTER

Comutarea între valorile dintr-o casetă de selectare sau buton de opțiuni

BARA DE SPAȚIU

Inserarea unei linii noi

CTRL+ENTER

Reîmprospătarea câmpurilor cu datele curente

Pentru aceasta

Apăsați

Recalcularea câmpurilor din fereastră

F9

Reinterogarea tabelelor subiacente; într-un subformular, se reinteroghează tabelul subiacent numai pentru subformular

SHIFT+F9

Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo Câmp de căutare

F9

Taste pentru navigarea în înregistrări

Navigarea în Vizualizare proiect

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare

F2

Comutare la foaia de proprietăți

F4

Comutarea la Vizualizarea formular din Vizualizarea proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunea de sus și de jos a unei ferestre (Vizualizarea proiect a macrocomenzilor, interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă). Utilizați F6 când tasta TAB nu efectuează comutarea la secțiunea din ecran dorită.

F6

Comutarea înainte între panoul de proiectare, proprietăți, Panoul de navigare, tastele de acces și controalele Zoom (Vizualizarea proiect a tabelelor, formularelor și rapoartelor)

F6

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Apelarea panoului Listă de câmpuri într-un formular, într-un raport sau într-o pagină de acces la date. Dacă panoul Listă de câmpuri este deja deschis, focalizarea se mută în panoul Listă de câmpuri.

ALT+F8

Când aveți deschis un modul de cod, se efectuează comutarea din Visual Basic Editor la Vizualizarea proiect a formularului sau a raportului

SHIFT+F7

Comutarea de la foaia de proprietăți a unui control în Vizualizarea proiect a raportului sau a formularului la suprafața de proiectare fără a modifica focalizarea controlului

SHIFT+F7

Afișarea unei foi de proprietăți

ALT+ENTER

Copierea controlului selectat în Clipboard

CTRL+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate

CTRL+V

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel în grila paginii

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel în grila paginii

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel în grila paginii

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra acestuia, în afara cazului în care este primul control din aspect.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel în grila paginii

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct sub acesta, în afara cazului în care este ultimul control din aspect.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel (indiferent de grila paginii)

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel (indiferent de grila paginii)

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra acestuia, în afara cazului în care este primul control din aspect.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă : Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct sub acesta, în afara cazului în care este ultimul control din aspect.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mărirea lățimii controlului selectat (la dreapta) cu un pixel

Notă : Pentru controale în aspect de stivă, va crește lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Micșorarea lățimii controlului selectat (la stânga) cu un pixel

Notă : Pentru controale în aspect de stivă, se va micșora lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Micșorarea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mărirea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Navigarea în Vizualizare foaie de date

Deplasare la o anumită înregistrare

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la casetă număr de înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați pe ENTER

F5

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la următorul câmp

TAB sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea curentă, în Modul navigare

END

Deplasarea la câmpul anterior

SHIFT+TAB sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea la primul câmp din înregistrarea curentă, în Modul navigare

HOME

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la câmpul curent din ultima înregistrare, în Modul navigare

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la ultimul câmp din ultima înregistrare, în Modul navigare

CTRL+END

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la câmpul curent din prima înregistrare, în Modul navigare

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la primul câmp din prima înregistrare, în Modul navigare

CTRL+HOME

Navigarea la un alt ecran de date

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un ecran mai jos

PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran mai sus

PAGE UP

Deplasarea cu un ecran la dreapta

CTRL+PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran la stânga

CTRL+PAGE UP

Navigarea în subfoile de date

Deplasarea la o anumită înregistrare

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea din subfoaia de date la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați pe ENTER

ALT+F5

Extinderea și restrângerea subfoii de date

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea din foaia de date pentru extinderea subfoii de date a înregistrării

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Restrângerea subfoii de date

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Navigarea între foaia de date și subfoaia de date

Pentru aceasta

Apăsați

Introducerea subfoii de date din ultimul câmp al înregistrării curente în foaia de date

TAB

Introducerea subfoii de date din primul câmp al înregistrării următoare în foaia de date

SHIFT+TAB

Închiderea subfoii de date și deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare din foaia de date

CTRL+TAB

Închiderea subfoii de date și deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea anterioară din foaia de date

CTRL+SHIFT+TAB

Din ultimul câmp din subfoaia de date pentru a intra în câmpul următor din foaia de date

TAB

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea următoare din foaia de date

SĂGEATĂ ÎN JOS

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea anterioară din foaia de date

SĂGEATĂ ÎN SUS

Notă : Aveți posibilitatea să navigați între câmpurile și înregistrările dintr-o subfoaie de date cu aceleași taste utilizate în Vizualizarea foaie de date.

Navigare în Vizualizare formular

Deplasarea la o anumită înregistrare

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați pe ENTER

F5

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la câmpul următor

TAB

Deplasarea la câmpul anterior

SHIFT+TAB

Deplasarea la ultimul control din formular și staționarea în înregistrarea curentă, în Modul navigare

END

Deplasarea la ultimul control din formular și plasarea focalizării în ultima înregistrare, în Modul navigare

CTRL+END

Deplasarea la primul control din formular și staționarea în înregistrarea curentă, în Modul navigare

HOME

Deplasarea la primul control din formular și plasarea focalizării în prima înregistrare, în Modul navigare

CTRL+HOME

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

CTRL+PAGE DOWN

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

CTRL+PAGE UP

Navigarea în formulare cu mai multe pagini

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea mai jos cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a următoarei înregistrări

PAGE DOWN

Deplasarea mai sus cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a înregistrării anterioare

PAGE UP

Navigarea între formularul principal și subformular

Pentru aceasta

Apăsați

Introducerea subformularului din câmpul anterior în formularul principal

TAB

Introducerea subformularului din următorul câmp în formularul principal

SHIFT+TAB

Închiderea subformularului și deplasarea la următorul câmp din formularul principal sau la următoarea înregistrare

CTRL+TAB

Închiderea subformularului și deplasarea la câmpul anterior din formularul principal sau înregistrarea anterioară

CTRL+SHIFT+TAB

Navigarea în Examinare înaintea imprimării și Examinare aspect

Operațiuni cu casetele de dialog și cu ferestrele

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Imprimare

CTRL+P (pentru foi de date, formulare și rapoarte)

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină (numai formulare și rapoarte)

S

Mărirea sau micșorarea într-o parte a paginii

Z

Revocarea Examinării înaintea imprimării sau a Examinării aspect

C sau ESC

Vizualizarea paginilor diferite

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la caseta număr pagină; apoi, tastați numărul paginii și apăsați pe ENTER

ALT+F5

Vizualizarea paginii următoare (când este selectată Potrivire la fereastră)

PAGE DOWN sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Vizualizarea paginii anterioare (când este selectată Potrivire la fereastră)

PAGE UP sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Navigarea în Examinare înaintea imprimării și Examinare aspect

Pentru aceasta

Apăsați

Defilarea în jos în incrementări mici

SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilarea în jos cu un ecran complet

PAGE DOWN

Deplasarea la sfârșitul paginii

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilarea în sus în incrementări mici

SĂGEATĂ ÎN SUS

Defilarea în sus cu un ecran complet

PAGE UP

Deplasarea la începutul paginii

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Defilarea la dreapta în incrementări mici

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilarea la muchia dreaptă a paginii

END

Deplasarea la colțul din dreapta jos al paginii

CTRL+END

Defilarea la stânga în incrementări mici

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Defilarea la muchia stângă a paginii

HOME

Defilarea la colțul din stânga sus al paginii

CTRL+HOME

Navigarea în fereastra Nomogramă bază de date într-un proiect Access

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea dintr-o celulă de tabel în bara titlu a tabelului

ESC

Deplasarea din bara titlu a tabelului în ultima celulă editată

ENTER

Deplasarea din bară în bară de titlu de tabel sau
din celulă în celulă în interiorul unui tabel

TAB

Extinderea unei liste în interiorul unui tabel

ALT + SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilarea prin elementele unei liste verticale de sus în jos

SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea la elementul anterior dintr-o listă

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea unui element din listă și deplasarea la celula următoare

ENTER

Modificarea setării într-o casetă de selectare

BARA DE SPAȚIU

Salt la prima celulă din rând sau
la începutul celulei curente

HOME

Salt la ultima celulă din rând sau
la sfârșitul celulei curente

END

Defilarea la următoarea „pagină” dintr-un tabel sau
la următoarea „pagină” din diagramă

PAGE DOWN

Defilarea la „pagina” anterioară dintr-un tabel sau
la „pagina” anterioară din diagramă

PAGE UP

Navigarea în Proiectare interogare într-un proiect Access

Orice panou

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea între panourile Proiectare interogare

F6, SHIFT+F6

Panou diagramă

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea între tabele, vizualizări și funcții (și linii de asociere, dacă sunt disponibile)

TAB sau SHIFT+TAB

Deplasarea între coloanele unui tabel, vizualizare sau funcție

Tastele săgeți

Alegerea coloanei de date selectate pentru rezultat

BARĂ DE SPAȚIU sau tasta PLUS

Eliminarea coloanei de date din rezultatul interogării

BARĂ DE SPAȚIU sau tasta MINUS

Eliminarea tabelului, vizualizării sau funcției selectate sau a liniei de asociere din interogare

DELETE

Notă : Dacă sunt selectate mai multe elemente, apăsarea BAREI DE SPAȚIU are efect asupra tuturor elementelor selectate. Elementele multiple se selectează apăsând tasta SHIFT în timp ce se face clic pe acestea. Comutarea la starea de selectare a unui element se face ținând apăsată tasta CTRL în timp ce se face clic pe acesta.

Panou grilă

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea între celule

Taste săgeți sau TAB sau SHIFT+TAB

Deplasarea la ultimul rând din coloana curentă

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la primul rând din coloana curentă

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la celula din stânga sus în partea vizibilă a grilei

CTRL+HOME

Deplasarea la celula din dreapta jos

CTRL+END

Deplasarea într-o listă verticală

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea unei coloane întregi de grilă

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Comutarea între modul editare și modul selectare celule

F2

Copierea textului selectat din celulă în Clipboard (în modul editare)

CTRL+C

Decuparea textului selectat din celulă și plasarea lui în Clipboard (în modul editare)

CTRL+X

Lipirea textului din Clipboard (în modul editare)

CTRL+V

Comutarea între modurile inserare și overstrike în timpul editării celulei

INS

Comutarea la caseta de selectare din coloana IeșireNotă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste va afecta toate elementele selectate.

BARA DE SPAȚIU

Golirea conținutului selectat al unei celule

DELETE

Eliminarea rândului care conține coloana de date selectată din interogare Notă    Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste afectează toate elementele selectate.

DELETE

Golirea tuturor valorilor dintr-o coloană selectată de grilă

DELETE

Inserarea de rânduri între rândurile existente

INS (după selectarea rândului de grilă)

Adăugarea unei coloane Or …

INS (după selectarea unei coloane Or ...)

Panoul SQL

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de editare standard Windows când lucrați în panoul SQL, cum ar fi CTRL+ tastele săgeată pentru a vă deplasa între cuvinte și comenzile Decupare, Copiere și Lipire din meniul Editare.

Notă :  Aveți posibilitatea să inserați numai text; nu există mod overstrike.

Lucrul cu vizualizări PivotTable

Vizualizarea PivotTable

Taste pentru selectarea elementelor în Vizualizarea PivotTable

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea selecției de la stânga la dreapta, apoi în jos

Tasta TAB

Deplasarea selecției de sus în jos, apoi la dreapta

ENTER

Selectarea celulei din stânga. Dacă celula curentă este celula cea mai din stânga, SHIFT+TAB selectează ultima celulă din rândul anterior.

SHIFT+TAB

Selectarea celulei de deasupra celulei curente. Dacă celula curentă este celula cea mai de sus, SHIFT+ENTER selectează ultima celulă din coloana anterioară.

SHIFT+ENTER

Selectarea celulelor de detaliu ale elementului următor din zona de rânduri

CTRL+ENTER

Selectarea celulelor de detaliu ale elementului anterior din zona de rânduri

SHIFT+CTRL+ENTER

Deplasarea selecției în direcția tastei săgeată. Dacă este selectat un câmp de coloană sau rând, apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a vă deplasa la primul element de date din câmp, apoi apăsați o tastă săgeată pentru a vă deplasa la elementul anterior sau următor, sau înapoi în câmp. Dacă este selectat un câmp de detaliu, apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a vă muta în prima celulă din zona de detalii.

Tastele săgeți

Extinderea sau reducerea selecției în direcția tastei săgeată

SHIFT+ tastele săgeată

Deplasarea selecției la ultima celulă în direcția tastei săgeată

CTRL+ taste săgeată

Deplasarea elementului selectat în direcția tastei săgeată

SHIFT+ALT+tastele săgeată

Selectarea celulei cea mai din stânga din rândul curent

HOME

Selectarea celulei cea mai din dreapta din rândul curent

END

Selectarea celulei cea mai din stânga din primul rând

CTRL+HOME

Selectarea ultimei celule din ultimul rând

CTRL+END

Extinderea selecției până la celula cea mai din stânga din primul rând

SHIFT+CTRL+HOME

Extinderea selecției până la ultima celulă din ultimul rând

SHIFT+CTRL+END

Selectarea câmpului pentru elementul de date, total sau de detaliu, care este selectat

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Selectarea întregului rând care conține celula selectată

SHIFT+BARA DE SPAȚIU

Selectarea totală a Vizualizare PivotTable

CTRL+A

Afișarea ecranului următor

PAGE DOWN

Afișarea ecranului anterior

PAGE UP

Extinderea selecției în jos cu un ecran

SHIFT+PAGE DOWN

Reducerea selecției cu un ecran

SHIFT+PAGE UP

Afișarea ecranului următor la dreapta

ALT+PAGE DOWN

Afișarea ecranului anterior la stânga

ALT+PAGE UP

Extinderea selecției la pagina din dreapta

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Extinderea selecției la pagina din stânga

SHIFT+ALT+PAGE UP

Taste pentru îndeplinirea comenzilor

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea subiectelor de Ajutor

F1

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat din Vizualizarea PivotTable. Utilizați meniul de comenzi rapide pentru a efectua comenzi în Vizualizarea PivotTable.

SHIFT+F10

Îndeplinirea unei comenzi din meniul de comenzi rapide

Literă subliniată

Închiderea meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă

ESC

Afișarea casetei de dialog Proprietăți

ALT+ENTER

Închiderea casetei de dialog Proprietăți

ALT+F4

Anularea unei operațiuni de reîmprospătare aflată în desfășurare

ESC

Copierea datelor selectate din Vizualizarea PivotTable în Clipboard

CTRL+C

Exportul conținutului Vizualizării PivotTable în Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Taste pentru afișarea, ascunderea, filtrarea sau sortarea datelor

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea sau ascunderea indicatorilor de extindere (casetele Plus caseta și Minus caseta ) de lângă elemente

CTRL+8

Extinderea elementului care este selectat

CTRL+SEMNUL PLUS (pe minitastatura numerică)

Ascunderea elementului care este selectat

CTRL+SEMNUL MINUS (pe minitastatura numerică)

Deschiderea listei pentru câmpul care este selectat

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea alternativă la elementul selectat cel mai recent, la butonul OK și la butonul Revocare din lista verticală a unui câmp

Tasta TAB

Deplasarea la elementul următor din lista verticală a unui câmp

Tastele săgeți

Bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent din lista verticală a unui câmp

BARA DE SPAȚIU

Închiderea listei verticale a unui câmp și aplicarea tuturor modificărilor efectuate

ENTER

Închiderea listei verticale a unui câmp fără a aplica modificările

ESC

Activarea sau dezactivarea Filtrării automate

CTRL+T

Sortarea datelor din câmpul sau totalul selectat în ordine ascendentă (de la A la Z, de la 0 la 9)

CTRL+SHIFT+A

Sortarea datelor din câmpul sau totalul selectat în ordine descendentă (de la Z la A, de la 9 la 0)

CTRL+SHIFT+Z

Deplasarea membrului selectat în sus sau la stânga

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea membrului selectat în jos sau la dreapta

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Taste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor și modificarea aspectului Vizualizării PivotTable

Taste pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat

CTRL+L

Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri

Tastele săgeți

Deplasarea la elementul anterior și includerea sa în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la elementul următor și includerea sa în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la elementul anterior, dar fără includerea elementului în selecție

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la elementul următor, dar fără includerea elementului în selecție

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Eliminarea elementului din selecție, dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul. Sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile.

SEMNUL PLUS (minitastatura numerică)

Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său, Sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile.

SEMNUL MINUS (minitastatura numerică)

Deplasarea alternativă la cel mai recent selectat element, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri

Tasta TAB

Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona din Vizualizarea PivotTable care este afișată în lista Adăugare la

ENTER

Închiderea panoului Listă de câmpuri

ALT+F4

Taste pentru adăugarea câmpurilor și totalurilor

Pentru aceasta

Apăsați

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Sum

CTRL+SHIFT+S

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Count

CTRL+SHIFT+C

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Min

CTRL+SHIFT+M

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Max

CTRL+SHIFT+X

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Average

CTRL+SHIFT+E

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable, utilizând funcția de rezumare Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance

CTRL+SHIFT+V

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance Population

CTRL+SHIFT+R

Activarea sau dezactivarea subtotalurilor și a totalurilor generale pentru câmpul selectat în Vizualizarea PivotTable

CTRL+SHIFT+B

Adăugarea unui câmp de detaliu calculat

CTRL+F

Taste pentru modificarea aspectului

Notă : Următoarele patru comenzi rapide nu funcționează dacă se apasă pe tastele 1, 2, 3 sau 4 de pe minitastatura numerică.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de rânduri

CTRL+1

Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de coloane

CTRL+2

Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de filtrare

CTRL+3

Deplasarea câmpului selectat din Vizualizarea PivotTable în zona de detalii

CTRL+4

Deplasarea câmpului sau coloanei selectate din Vizualizarea PivotTable pe un nivel superior

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea câmpului sau coloanei selectate din Vizualizarea PivotTable pe un nivel inferior

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Taste pentru formatarea elementelor din Vizualizarea PivotTable

Pentru a utiliza următoarele comenzi rapide, mai întâi selectați un câmp de detaliu sau o celulă de date pentru un câmp de total.

Primele șapte comenzi rapide de la tastatură modifică formatul de număr al câmpului selectat.

Pentru aceasta

Apăsați

Aplicarea formatului general de număr la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat

CTRL+SHIFT+~ (tildă)

Aplicarea formatului monedă, cu două zecimale și numere negative în paranteze, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat

CTRL+SHIFT+$

Aplicarea formatului procent, fără zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat

CTRL+SHIFT+%

Aplicarea formatului de număr exponențial, cu două zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat

CTRL+SHIFT+^

Aplicarea formatului de dată, cu zi, lună și an, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat

CTRL+SHIFT+#

Aplicarea formatului de oră, cu ora, minutul și AM sau PM, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat

CTRL+SHIFT+@

Aplicarea formatului numeric, cu două zecimale, separator de mii și semnul minus pentru valori negative, la valorile din câmpul total sau de detaliu selectat

CTRL+SHIFT+!

Schimbarea textului în aldin în câmpul selectat din Vizualizarea PivotTable

CTRL+B

Schimbarea textului în subliniat în câmpul selectat din Vizualizarea PivotTable

CTRL+U

Schimbarea textului în cursiv în câmpul selectat din Vizualizarea PivotTable

CTRL+I

Vizualizarea PivotChart

Taste pentru selectarea elementelor unei diagrame

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea elementului următor din diagramă

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea elementului anterior din diagramă

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea grupului următor de elemente

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea grupului anterior de elemente

SĂGEATĂ ÎN SUS

Taste pentru lucrul cu proprietăți și opțiuni

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea casetei de dialog Proprietăți

ALT+ENTER

Închiderea casetei de dialog Proprietăți

ALT+F4

Când este activă caseta de dialog Proprietăți, selectarea elementului următor din fila activă

Tasta TAB

Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectarea filei următoare

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectarea filei anterioare

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Afișarea unei liste sau a unei palete, când este selectat un buton care conține o listă sau o paletă

SĂGEATĂ ÎN JOS

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Îndeplinirea unei comenzi din meniul de comenzi rapide

Literă subliniată

Închiderea meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă

ESC

Taste pentru lucrul cu câmpurile

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea listei pentru câmpul care este selectat

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

În lista verticală a unui câmp, deplasarea alternativă la elementul cel mai recent selectat, la butonul OK și la butonul Revocare

Tasta TAB

În lista verticală a unui câmp, deplasarea la elementul următor

Tastele săgeți

În lista verticală a unui câmp, bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent

BARA DE SPAȚIU

Închiderea listei verticale a unui câmp și aplicarea tuturor modificărilor efectuate

ENTER

Închiderea listei verticale a unui câmp fără a aplica modificările

ESC

Taste pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat

CTRL+L

Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri

Tastele săgeți

Deplasarea la elementul anterior și includerea sa în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la elementul următor și includerea sa în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la elementul anterior, dar fără includerea elementului în selecție

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la elementul următor, dar fără includerea elementului în selecție

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Eliminarea elementului din selecție, dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile

SEMNUL PLUS (minitastatura numerică)

Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile

SEMNUL MINUS (minitastatura numerică)

În panoul Listă de câmpuri, deplasarea alternativă la cel mai recent element selectat, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la

Tasta TAB

Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați pe ENTER pentru a selecta un element.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona de fixare care este afișată în lista Adăugare la

ENTER

Închiderea panoului Listă de câmpuri

ALT+F4

Panglica Microsoft Office Fluent

Panglica Office Fluent

 1. Apăsați pe ALT.

  Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 2. Apăsați pe litera afișată în numele tastei de deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, este posibil să apară nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Date externe și apăsați C, se afișează fila Creare, împreună cu nume de taste pentru grupurile din fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Notă : Pentru a revoca acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați pe ALT.

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea ferestrei Ajutor.

F1

Închiderea ferestrei Ajutor.

ALT+F4

Comutarea între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Salt înapoi la Pornire din Nume program

ALT+HOME

Selectarea elementului următor în fereastra Ajutor.

TAB

Selectarea elementului anterior în fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, selectarea elementului anterior sau următor.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului anterior.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Deplasarea înapoi la subiectul anterior de Ajutor (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea înainte la subiectul următor de Ajutor (butonul Înainte).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilare în fracțiuni mici în sus sau în jos în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilarea în fracțiuni mai mari în sus sau în jos în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișarea unui meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizare activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

Notă : În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării de conexiunii.

F6, apoi apăsați pe ENTER pentru a deschide lista de opțiuni

Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA, SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active.

CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă : Dacă prin apăsarea F6 nu se afișează panoul de activități pe care îl doriți, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniuri sau a Panglicii Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare.

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, iar când terminați apăsați pe ENTER.

CTRL+F8

Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizarea sau restabilirea unei ferestre selectate.

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

Repetarea ultimei acțiuni Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserarea unei file într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornirea unui paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

Notă : Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniuri, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Atunci când un meniu sau o bară de instrumente sunt active, deplasarea la panoul de activități. (Poate fi necesar să apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Când un panou de activități este activ, selectarea opțiunii următoare sau anterioară din panou.

TAB sau SHIFT+TAB

Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea între opțiunile unui submeniu selectat; deplasarea între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

SHIFT+F10

Selectarea primei sau ultimei comenzi de meniu sau submeniu, atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu

HOME sau END

Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Deplasarea la începutul sau sfârșitul listei de galerii selectate.

CTRL+HOME sau CTRL+END

Sfaturi

Redimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și panourilor de activități

 1. Apăsați pe ALT pentru a selecta bara de meniuri.

 2. Apăsați în mod repetat CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activități dorit.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  Redimensionarea unei bare de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Dimensiune, apoi apăsați pe ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona cu câte un pixel odată.

  Deplasarea unei bare de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați pe ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel. Pentru a debloca bara de instrumente, apăsați în mod repetat SĂGEATĂ ÎN JOS. Pentru a andoca bara de instrumente vertical pe partea stângă sau pe partea dreaptă, apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA când bara de instrumente se află în marginea stângă sau dreaptă.

  Redimensionarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Utilizați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune și apoi apăsați pe ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona cu un pixel odată.

  Deplasarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Utilizați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați pe ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel odată.

 4. Când ați terminat mutarea sau redimensionarea, apăsați pe ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea unei liste verticale selectate; revocarea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×