Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale pentru Excel

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Microsoft Excel. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Ştiaţi?

Dacă nu aveți un abonament Office 365 sau cea mai recentă versiune de Office, puteți să încercați acum:

Încercați Office 365 sau cea mai recentă versiune de Excel

Faceți clic pe una dintre filele de mai jos pentru instrucțiuni specifice pentru versiunea de Excel

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2016. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Dacă doriți să aveți acest subiect la dispoziție atunci când lucrați, aveți posibilitatea să îl imprimați. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă : Dacă o acțiune pe care o utilizați des nu are o comandă rapidă de la tastatură, puteți înregistra o macrocomandă pentru a crea o comandă rapidă.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzi rapide de la tastatură care încep cu Ctrl vor funcționa în continuare în Excel 2016. De exemplu, Ctrl + C încă copiază în clipboard și Ctrl + V încă lipește din clipboard.

Cel mai vechi Alt + meniu comenzilor rapide de la funcționa în continuare, prea. Cu toate acestea, trebuie să știți comanda rapidă de la complet de memorie, există nicio mementouri ecran de ce literele să apăsați. De exemplu, încercați să apăsați Alt, apoi apăsați una din vechiul meniu cheile E (editare), V (Vizualizare), pot (Inserare), și așa mai departe. O casetă apare spune că utilizați o cheie de acces la o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți întreaga cheie sequence, mergeți mai departe și inițierea comanda. Dacă nu știți secvență, apăsați pe Esc și utilizați în schimb sfatul tastă insigne.

Comenzi rapide de la tastatură pentru a naviga prin panglică

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt. Panglica grupurilor asociate comenzile de pe filele. De exemplu, pe fila pornire, grupul număr include comanda Format de număr.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru că apar butoane ale filei. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

 • Pentru a accesa panglica, apăsați Alt, apoi, pentru a vă deplasa între File, utilizați tastele săgeată la dreapta și săgeată la stânga.

 • Pentru a ascunde panglica pentru a avea mai mult spațiu pentru a funcționa, apăsați Ctrl + F1. Repetați pentru a afișa din nou în panglică.

Accesați tastelor de acces pentru panglică

Pentru a merge direct la o filă din panglică, apăsați pe una dintre următoarele chei de acces:

Pentru aceasta

Apăsaţi

Deschideți spune caseta pe panglică și tastați un termen de căutare pentru conținutul de ajutor sau asistență.

Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare.

Deschideți pagina Fișier și utilizați vizualizarea Backstage.

Alt + F

Deschideți fila Pornire și formatați textul și numerele și utilizați instrumentul Găsire.

Alt + H

Deschideți fila Inserare și inserați rapoarte PivotTable, diagrame, programe de completare, diagrame sparkline, imagini, forme, anteturi sau casete de text.

Alt + N

Deschideți fila Aspect pagină și lucrați cu teme, inițializarea paginilor, scalarea și alinierea.

Alt+P

Deschideți fila Formule și inserați, urmăriți și particularizați funcții și calcule.

Alt+M

Deschideți fila Date și conectați-vă la date, le sortați, le filtrați, le analizați și lucrați cu ele.

Alt + A

Deschideți fila Revizuire și verificați ortografia, adăugați comentarii și protejați foi și registre de lucru.

Alt+R

Deschideți fila Vizualizare și examinați sfârșituri de pagină și aspecte, afișați și ascundeți linii de grilă și titluri, setați mărirea cu zoom, gestionați ferestre și panouri și vizualizați macrocomenzi.

Alt + W

Începutul paginii

Lucrul în filele din Panglică și meniurile cu tastatura

Pentru aceasta

Apăsaţi

Selectați fila activă a panglicii și activarea tastelor de acces.

Alt sau F10. Pentru a trece la o altă filă, utilizați tastele de acces sau tastele săgeată.

Mutați focalizarea la comenzile din panglică.

Tab sau Shift + Tab

Comută în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică.

Săgeata în jos, săgeata în sus, săgeata la stânga sau săgeata la dreapta

Activați un buton selectat.

Bara de spațiu sau Enter

Deschideți lista pentru o comandă selectată.

Tasta săgeată în jos

Deschideți meniul pentru un buton selectat.

Alt + săgeată în jos

Treceți la următoarea comandă atunci când un meniu sau un submeniu este deschis.

Tasta săgeată în jos

Extinde sau restrânge Panglica.

Ctrl + F1

Deschideți un meniu contextual.

Shift+F10 sau

Tasta de context

Vă deplasați la submeniu atunci când este deschis sau selectat un meniu principal.

Tasta săgeată la stânga

Începutul paginii

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în Excel 2016.

Pentru aceasta

Apăsaţi

Închiderea unei foi de calcul

Ctrl + W

Deschiderea unei foi de calcul

Ctrl + O

Accesarea filei Pornire

Alt + H

Salvarea unei foi de calcul

Ctrl + S

Copiere

Ctrl + C

Lipire

Ctrl + V

Anulare

Ctrl + Z

Eliminarea conținutului celulelor

Tasta Delete

Alegerea unei culori de umplere

Alt+H, H

Decupare

Ctrl + X

Accesarea filei Inserare

Alt + N

Aldin

CTRL + B

Alinierea la centru a conținutului celulelor

Alt+H, A, apoi C

Accesarea filei Aspect pagină

Alt+P

Accesarea filei Date

Alt+A

Accesarea filei Vizualizare

Alt + W

Formatarea unei celule din meniul contextual

Shift+F10, sau

Tasta de context

Adăugarea bordurilor

Alt+H, B

Ștergeți coloana

Alt+H, D, apoi C

Accesarea filei Formulă

Alt+M

Începutul paginii

Navigarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta

Apăsaţi

Vă deplasați la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

Shift + Tab

Vă deplasați cu o celulă în sus într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată sus

Vă deplasați cu o celulă în jos într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată în jos

Vă deplasați cu o celulă la stânga într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată la stânga

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată dreapta

Vă deplasați la marginea regiunii de date curente într-o foaie de lucru.

Ctrl + tasta săgeată

Intrați în Modul final, vă deplasați la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau din același rând cu celula activă și dezactivați modul final. Dacă celulele sunt necompletate, vă deplasați la ultima celulă din rând sau din coloană.

End, tastă săgeată

Vă deplasați la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă.

Ctrl + End

Extindeți selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos).

Ctrl + Shift + End

Vă deplasați la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Vă deplasați la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru. Home Vă deplasați la începutul unei foi de lucru.

Ctrl + Home

Vă deplasați cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Page Down

Vă deplasați la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl + Page Down

Vă deplasați cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Alt + Page Down

Vă deplasați cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Page Up

Vă deplasați cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Alt + Page Up

Vă deplasați la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl + Page Up

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. Sau, într-o foaie de lucru protejată, vă deplasați între celulele deblocate.

Fila

Începutul paginii

Efectuarea selecțiilor și acțiunilor: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta

Apăsaţi

Selectează întreaga foaie de lucru.

Ctrl + A sau Ctrl + Shift + bara de spațiu

Selectați foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl + Shift + Page Down

Selectați foaia de lucru curentă și foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl + Shift + Page Up

Extindeți selecția de celule cu o celulă.

Shift + săgeată cheie

Extindeți selecția de celule la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extindeți selecția la următoarea celulă completată.

Ctrl + Shift + tastă săgeată

Activați modul extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați din nou pentru dezactivare.

Activați modul extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați din nou pentru dezactivare. F8

Adăugați o celulă sau o zonă neadiacentă la o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

Shift + F8

Se începe o linie nouă în aceeaşi celulă.

Alt + Enter

Completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Ctrl + Enter

Finalizați introducerea în celulă și selectați celula de mai sus.

Shift + Enter

Selectați o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Ctrl + bara de spațiu

Selectați un rând întreg într-o foaie de lucru.

Shift + bara de spațiu

Selectați toate obiectele dintr-o foaie de lucru când este selectat un obiect.

Ctrl + Shift + bara de spațiu

Extindeți selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Ctrl + Shift + Home

Selectați regiunea curentă, dacă foaia de lucru conține date. Apăsați a doua oară pentru a selecta regiunea curentă și rândurile rezumat. Apăsați a treia oară pentru a selecta toată foaia de lucru.

Ctrl + A sau Ctrl + Shift + bara de spațiu

Selectați regiunea curentă din jurul celulei active sau selectați un raport PivotTable întreg.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Selectați prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Pornire

Repetați ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL + Y

Anulează ultima acțiune.

Ctrl + Z

Începutul paginii

Formatarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta

Apăsaţi

Formatați o celulă utilizând caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl + 1

Formatați fonturile utilizând caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl + Shift + F sau Ctrl + Shift + P

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Adăugați sau editați un comentariu în celulă.

Shift + F2

Inserați celule necompletate folosind caseta de dialog Inserare.

Ctrl + Shift + Plus (+)

Afișați caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl + Minus (-)

Introduceți ora curentă.

Ctrl + Shift + două puncte (:)

Introduceți data curentă.

Ctrl + semi-virgulă (;)

Comutați între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Ctrl+accent grav (`)

Copiați o formulă din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl + apostrof (')

Mutați celulele selectate.

Ctrl + X

Copiază celulele selectate.

Ctrl + C

Lipiți conținut în punctul de inserare, înlocuind orice selecție.

Ctrl + V

Lipiți conținut utilizând caseta de dialog Lipire specială.

Ctrl + Alt + V

Transformați textul în cursiv sau eliminați formatarea cursivă.

Ctrl+I sau Ctrl+3

Transformați textul în aldin sau eliminați formatarea aldină.

Ctrl+B sau Ctrl+2

Subliniați textul sau eliminați sublinierea.

Ctrl+U sau Ctrl+4

Aplică sau elimină formatarea tăiat cu o linie.

Ctrl + 5

Comutați între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenților pentru obiecte.

Ctrl + 6

Aplicați o bordură de schiță pentru celulele selectate.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Elimină bordura exterioară din celule selectate.

Ctrl+Shift+subliniere (_)

Afișați sau ascundeți simbolurile de schiță.

Ctrl + 8

Ascunde rândurile selectate.

Ctrl + 9

Ascunde coloanele selectate.

Ctrl + 0

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl + D

Utilizați comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

Ctrl + R

Aplică formatul de număr General.

Ctrl+Shift+tildă (~)

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl+Shift+semnul dolar ($)

Aplică formatul de procent fără zecimale.

Ctrl+Shift+procent (%)

Aplicați formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl+Shift+accent circumflex (^)

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

Ctrl+Shift+semnul de număr (#)

Aplică formatul de oră cu oră şi minute şi AM sau PM.

Ctrl+Shift+semnul at (@)

Aplicarea numărul format cu două zecimale, mii separatorul și semnul minus (-) pentru valori negative.

Ctrl+Shift+semnul exclamării (!)

Creați sau editați un hyperlink.

Ctrl + K

Verificați ortografia în foaia de lucru activă sau zona selectată.

F7

Afișați opțiunile de analiză rapidă pentru celulele selectate care conțin date.

Ctrl + Q

Afișați caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+L sau Ctrl+T

Începutul paginii

Lucrul cu date, funcții și bara de formule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta

Apăsaţi

Selectați un raport PivotTable întreg.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Extindeți sau restrângeți bara de formule.

Ctrl + Shift + U

Revocă o intrare din celulă sau bara de formule.

ESC

Terminați o intrare în bara de formule și selectați celula de mai jos.

Enter

Mutați cursorul la sfârșitul textului când vă aflați în bara de formule.

Ctrl + End

Selectați tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la sfârșit.

Ctrl + Shift + End

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

F9

Calculează foaia de lucru activă.

SHIFT + F9

Se calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

Ctrl + Alt + F9

Verificați formulele dependente, apoi calculați toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Afișați meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Alt + Shift + F10

Afișați caseta de dialog Argumente funcție atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă.

Ctrl + A

Inserați nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

Ctrl + Shift + A

Invoca Umplere instant pentru a recunoaște modele în coloane adiacente automat și completați coloana curentă

Ctrl + E

Dacă se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, se va trece prin toate combinațiile de referințe absolute și relative.

F4

Inserați o funcție.

Shift + F3

Copiați valoarea din celula de deasupra celulei active în celulă sau bara de formule.

Ctrl+Shift+ghilimele drepte (")

Creați o diagramă încorporată a datelor din zona curentă.

Alt + F1

Creați o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

F11

Definiți un nume pentru a-l utiliza în referințe.

Alt+M, M, D

Lipiți un nume din caseta de dialog Lipire nume (dacă au fost definite nume în registrul de lucru).

F3

Vă deplasați la primul câmp din următoarea înregistrare dintr-un formular de date.

Introduceți

Creați, executați, editați sau ștergeți o macrocomandă.

Alt + F8

Deschideți Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt + F11

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

Ctrl + F1 afișează sau ascunde panglica.

Alt + F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

Alt + Shift + F1 inserează o foaie de lucru.

F2

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

Shift + F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

Ctrl + F2 afișează zona de examinare înaintea imprimării în fila imprimare în Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă s-au definit nume în registrul de lucru (fila Formule, grupul Nume definite, Definire nume).

Shift + F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

Ctrl + F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

Alt + F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de dialog Salt la.

CTRL + F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniulVizualizare , Gestionarea această fereastră, Înghețare panouri, comanda Fereastră scindată ), F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

Shift + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

Ctrl + F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

Ctrl + F7 efectuează comanda mutare în fereastra de registru de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, și când ați terminat apăsați pe Enter sau tasta Esc pentru a le anula.

F8

Activează sau dezactivează modul extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeți extind selecția.

Shift + F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă într-o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

Ctrl + F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

Alt + F8 afișează caseta de dialog macrocomandă pentru a crea, rula, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT + F9 calculează foaia de lucru activă.

Ctrl + Alt + F9 calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

Ctrl + Alt + Shift + F9 Verifică formulele dependente, iar apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl + F9 Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sfaturi despre tastele sau a dezactiva. (Apăsați Alt face același lucru.)

SHIFT + F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.

Alt + Shift + F10 afișează meniul sau mesaj pentru un buton verificare erori.

Ctrl + F10 maximizează sau Restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

SHIFT + F11 inserează o foaie de lucru.

Alt + F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care puteți crea o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

Alt

Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea aspect pagină.

Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea normală.

Alt, W, pot comută foaia de lucru la vizualizarea examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeată

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl + tasta săgeată mută marginea curent regiune de date într-o foaie de lucru.

SHIFT + tastă săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

Ctrl + Shift + tasta săgeată extinde selecția de celule până la ultima celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă, sau dacă următoarea celulă este necompletată, pentru a extinde selecția la următoarea celulă care nu sunt necompletate.

Săgeată la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

Săgeată în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Săgeată în jos sau Alt + săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Ştergere

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

Sfârşit

Tasta End activează sau dezactivează modul End. În modul End, puteți să apăsați pe o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă care nu este necompletată, în aceeași coloană sau pe același rând cu celula activă. Modul End se dezactivează automat, după ce apăsați pe tasta săgeată. Asigurați-vă să apăsați din nou pe tasta End, înainte să apăsați pe următoarea tastă săgeată. Modul End este afișat în bara de stare, când este activat.

Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

Asemenea, end selectează ultima comandă din meniu atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil.

Ctrl + End mută până la ultima celulă din foaia de lucru, la rândul utilizate cel mai mic de coloana din dreapta utilizate. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl + End Mută cursorul la sfârșitul textului.

Ctrl + Shift + End extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta sus). În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl + Shift + End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorul la sfârșitul, aceasta nu afectează înălțimea barei de formule.

Enter

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicită din caseta de dialog (butonul cu contur îngroșat, de obicei butonul OK).

Alt + Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

Ctrl + Enter completează zona selectată celule cu intrarea curentă.

Shift + Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau bara de formule.

Închide un meniu sau submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa panglica și bara din nou de stare.

Pornire

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Se deplasează la celula din colțul stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl + Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

Ctrl + Shift + Home extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

Page Down

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Alt + Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl + Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl + Shift + Page Down selectează curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Alt + Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Ctrl + Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl + Shift + Page Up selectează foaia curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

Ctrl + bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Shift + bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

Ctrl + Shift + bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl + Shift + bara de spațiu selectează regiunea curentă. Apăsați Ctrl + Shift + bara de spațiu a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați Ctrl + Shift + bara de spațiu un al treilea dată selectează întreaga foaie de lucru.

 • Atunci când este selectat un obiect, Ctrl + Shift + bara de spațiu Selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

Alt + bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel.

Filă

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele neblocate ale unei foi de lucru protejate.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

Shift + Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară din caseta de dialog.

Ctrl + Tab comută la fila următoare din caseta de dialog.

Ctrl + Shift + Tab comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2013. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Dacă doriți să aveți acest subiect la dispoziție atunci când lucrați, aveți posibilitatea să îl imprimați. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă : Dacă o acțiune pe care o utilizați des nu are o comandă rapidă de la tastatură, puteți înregistra o macrocomandă pentru a crea o comandă rapidă.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Accesul la panglică tastatură

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru că apar butoane ale filei. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzile rapide de la tastatură care încep cu Ctrl vor funcționa în continuare în Microsoft Excel 2013. De exemplu, Ctrl+C va copia în continuare în Clipboard și Ctrl+V va lipi din Clipboard.

Cel mai vechi Alt + meniu comenzilor rapide de la funcționa în continuare, prea. Cu toate acestea, trebuie să știți comanda rapidă de la complet de memorie, există nicio mementouri ecran de ce literele să apăsați. De exemplu, încercați să apăsați Alt, apoi apăsați una din vechiul meniu cheile E (editare), V (Vizualizare), pot (Inserare), și așa mai departe. O casetă apare spune că utilizați o cheie de acces la o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți întreaga cheie sequence, mergeți mai departe și inițierea comanda. Dacă nu știți secvență, apăsați pe Esc și utilizați în schimb sfatul tastă insigne.

Comenzi rapide care folosesc Ctrl

Tastă

Descriere

Ctrl + PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

Ctrl + PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

Ctrl + Shift + &

Aplică bordura exterioară celulelor selectate.

Ctrl + Shift_

Elimină bordura exterioară din celulele selectate.

Ctrl + Shift + ~

Aplică formatul de număr General.

Ctrl + Shift + $

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl + Shift + %

Aplică formatul de procent fără zecimale.

Ctrl + Shift + ^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl + Shift + #

Aplică formatul de dată cu zi, lună, an.

Ctrl + Shift + @

Aplică formatul de oră cu ore, minute și AM sau PM.

Ctrl + Shift +!

Aplică formatul de număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus (-) pentru valorile negative.

Ctrl + Shift + *

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

Ctrl + Shift +:

Introduce ora curentă.

Ctrl + Shift + "

Copiază valoarea din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

Ctrl + Shift + Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

Ctrl + Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl +;

Introduce data curentă.

Ctrl +'

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Ctrl +'

Copiază o formulă din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

Ctrl + 1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl + 2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl + 3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl + 4

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl + 5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

Ctrl + 6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

Ctrl + 8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

Ctrl + 9

Ascunde rândurile selectate.

Ctrl + 0

Ascunde coloanele selectate.

Ctrl + A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl + A selectează regiunea curentă. Dacă apăsați Ctrl + A încă o dată se selectează întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, afișează caseta de dialog Argumente funcție.

Ctrl + Shift + A inserează numele argument și parantezele atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții într-o formulă.

CTRL + B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl + C

Copiază celulele selectate.

Ctrl + D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl + E

Invoca Umplere instant pentru a recunoaște modele în coloane adiacente automat și completați coloana curentă

CTRL + F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Găsire .

Shift + F5 afișează, de asemenea, această filă, în timp ce Shift + F4 repetă ultima acțiune Găsire .

Ctrl + Shift + F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL + G

Afișează caseta de dialog Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

Ctrl + H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Înlocuire .

Ctrl + I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl + K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

Ctrl + L

Afișează caseta de dialog Creare tabel .

Ctrl + N

Creează un nou registru de lucru necompletat.

Ctrl + O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

Ctrl + Shift + O Selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL + P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

Ctrl + Shift + P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

Ctrl + Q

Afișează opțiunile Analiză rapidă pentru datele dvs. atunci când aveți celule care conțin acele date selectate.

Ctrl + R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

Ctrl + S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

Ctrl + T

Afișează caseta de dialog Creare tabel .

Ctrl + U

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl + Shift + U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

Ctrl + V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

Ctrl + Alt + V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce au decupat sau copiat un obiect, text sau conținutul celulei pe o foaie de lucru sau în alt program.

Ctrl + W

Închide fereastra registrului de lucru selectat.

Ctrl + X

Decupează celulele selectate.

CTRL + Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Ctrl + Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau pentru a șterge ultima intrare tastată.

Sfat : Combinațiile cu tasta Ctrl Ctrl+J și Ctrl+M sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

Ctrl + F1 afișează sau ascunde panglica.

Alt + F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

Alt + Shift + F1 inserează o foaie de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

Shift + F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

Ctrl + F2 afișează zona de examinare înaintea imprimării în fila imprimare în Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă s-au definit nume în registrul de lucru (fila Formule, grupul Nume definite, Definire nume).

Shift + F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

Ctrl + F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

Alt + F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de dialog Salt la.

CTRL + F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Panoramare. Într-o foaie de lucru scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindare fereastră), F6 include panourile scindate când comută între panouri și zona Panglicii.

Shift + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

Ctrl + F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

Ctrl + F7 efectuează comanda mutare în fereastra de registru de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, și când ați terminat apăsați pe Enter sau tasta Esc pentru a le anula.

F8

Activează sau dezactivează modul extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeți extind selecția.

Shift + F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă într-o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

Ctrl + F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

Alt + F8 afișează caseta de dialog macrocomandă pentru a crea, rula, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT + F9 calculează foaia de lucru activă.

Ctrl + Alt + F9 calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

Ctrl + Alt + Shift + F9 Verifică formulele dependente, iar apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl + F9 Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sfaturi despre tastele sau a dezactiva. (Apăsați Alt face același lucru.)

SHIFT + F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.

Alt + Shift + F10 afișează meniul sau mesaj pentru un buton verificare erori.

Ctrl + F10 maximizează sau Restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

SHIFT + F11 inserează o foaie de lucru.

Alt + F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care puteți crea o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

Alt

Afișează sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea aspect pagină.

Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea normală.

Alt, W, pot comută foaia de lucru la vizualizarea examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeată

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl + tasta săgeată mută marginea curent regiune de date într-o foaie de lucru.

SHIFT + tastă săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

Ctrl + Shift + tasta săgeată extinde selecția de celule până la ultima celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă, sau dacă următoarea celulă este necompletată, pentru a extinde selecția la următoarea celulă care nu sunt necompletate.

Săgeată la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

Săgeată în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Săgeată în jos sau Alt + săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Ştergere

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

Sfârşit

Tasta End activează sau dezactivează modul End. În modul End, puteți să apăsați pe o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă care nu este necompletată, în aceeași coloană sau pe același rând cu celula activă. Modul End se dezactivează automat, după ce apăsați pe tasta săgeată. Asigurați-vă să apăsați din nou pe tasta End, înainte să apăsați pe următoarea tastă săgeată. Modul End este afișat în bara de stare, când este activat.

Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

Asemenea, end selectează ultima comandă din meniu atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil.

Ctrl + End mută până la ultima celulă din foaia de lucru, la rândul utilizate cel mai mic de coloana din dreapta utilizate. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl + End Mută cursorul la sfârșitul textului.

Ctrl + Shift + End extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta sus). În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl + Shift + End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorul la sfârșitul, aceasta nu afectează înălțimea barei de formule.

Enter

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicită din caseta de dialog (butonul cu contur îngroșat, de obicei butonul OK).

Alt + Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

Ctrl + Enter completează zona selectată celule cu intrarea curentă.

Shift + Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau bara de formule.

Închide un meniu sau submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când acest mod a fost aplicat și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou Panglica și bara de stare.

Pornire

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Se deplasează la celula din colțul stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl + Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

Ctrl + Shift + Home extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

Page Down

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Alt + Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl + Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl + Shift + Page Down selectează curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Alt + Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Ctrl + Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl + Shift + Page Up selectează foaia curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

Ctrl + bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Shift + bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

Ctrl + Shift + bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl + Shift + bara de spațiu selectează regiunea curentă. Apăsați Ctrl + Shift + bara de spațiu a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați Ctrl + Shift + bara de spațiu un al treilea dată selectează întreaga foaie de lucru.

 • Atunci când este selectat un obiect, Ctrl + Shift + bara de spațiu Selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

Alt + bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel.

Filă

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele neblocate ale unei foi de lucru protejate.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

Shift + Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară din caseta de dialog.

Ctrl + Tab comută la fila următoare din caseta de dialog.

Ctrl + Shift + Tab comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2010. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Notă : Dacă utilizați Microsoft Excel Starter 2010, rețineți că nu toate caracteristicile listate pentru Excel sunt acceptate în Excel Starter 2010.

Sfat : Dacă doriți să aveți acest subiect la dispoziție atunci când lucrați, aveți posibilitatea să îl imprimați. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă : Dacă o acțiune pe care o utilizați des nu are o comandă rapidă de la tastatură, puteți înregistra o macrocomandă pentru a crea o comandă rapidă.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Accesul la panglică tastatură

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru că apar butoane ale filei. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzile rapide de la tastatură care încep cu CTRL vor funcționa în continuare în Excel 2010. De exemplu, CTRL+C va copia în continuare în clipboard și CTRL+V ca lipi din clipboard.

Vor funcționa în continuare și majoritatea comenzilor rapide de meniu ALT+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există memento-uri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, apăsați ALT, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare), etc. Va apărea o casetă care vă informează că utilizați o tastă de accesare dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți toată secvența, continuați și inițializați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele Sfaturi taste.

Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL

Sfat :  Descărcarea sau imprimarea unei cartele de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - Tastele Ctrl. (PDF)

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT+(

Afișează toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+&

Aplică bordura exterioară celulelor selectate.

CTRL+SHIFT_

Elimină bordura exterioară din celulele selectate.

CTRL+SHIFT+~

Aplică formatul de număr General.

CTRL+SHIFT+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL+SHIFT+%

Aplică formatul de procent fără zecimale.

CTRL+SHIFT+^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

CTRL+SHIFT+#

Aplică formatul de dată cu zi, lună, an.

CTRL+SHIFT+@

Aplică formatul de oră cu ore, minute și AM sau PM.

CTRL+SHIFT+!

Aplică formatul de număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus (-) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL+SHIFT+:

Introduce ora curentă.

CTRL+SHIFT+"

Copiază valoarea din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL+;

Introduce data curentă.

CTRL+`

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază o formulă din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL+SHIFT+A inserează numele argumentelor și paranteze atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Găsire .

SHIFT+F5 afișează de asemenea această filă, în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL+SHIFT+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de dialog Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Înlocuire .

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+L

Afișează caseta de dialog Creare tabel .

CTRL+N

Creează un nou registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL+SHIFT+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

CTRL+SHIFT+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel .

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+SHIFT+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL+ALT+V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, obiect, sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra registrului de lucru selectat.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau pentru a șterge ultima intrare tastată.

Sfat : Combinațiile cu tasta CTRL CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M și CTRL+Q sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Începutul paginii

Taste funcționale

Sfat :  Descărcarea sau imprimarea unei cartele de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - Tastele funcționale. (PDF)

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

CTRL + F1 afișează sau ascunde panglica.

ALT+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă există nume în registrul de lucru.

SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

ALT+F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de dialog Salt la.

CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Panoramare. Într-o foaie de lucru scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindare fereastră), F6 include panourile scindate când comută între panouri și zona Panglicii.

SHIFT+F6 comută între foaia de lucru, controalele de zoom, panoul de activități și Panglică.

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați ENTER sau ESC pentru revocare.

F8

Activează sau dezactivează modul extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeți extind selecția.

SHIFT+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, executa, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică din nou formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv cele care nu sunt marcate ca necesitând calcularea.

CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sau dezactivează sfaturile taste. (Dacă apăsați ALT se va întâmpla același lucru).

SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

SHIFT+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Notă :  Descărcarea sau imprimarea unei cartele de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - Diverse. (PDF)

Tastă

Descriere

ALT

Afișează sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

ALT, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

ALT, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

ALT, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

TASTE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+TASTĂ SĂGEATĂ mută la marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată Panglica. Când este deschis sau selectat un submeniu, aceste taste săgeată comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste comută între butoanele filei.

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

END activează modul End. În modul End, aveți posibilitatea să apăsați o tastă săgeată pentru a trece la următoarea celulă nevidă din aceeași coloană sau rând ca celula activă. Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați END urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

De asemenea, END selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+END mută focalizarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL+END va muta cursorul la finalul textului.

CTRL+SHIFT+END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicită din caseta de dialog (butonul cu contur îngroșat, de obicei butonul OK).

ALT+ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL+ENTER completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

SHIFT+ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau bara de formule.

Închide un meniu sau submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când acest mod a fost aplicat și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou Panglica și bara de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL+SHIFT+HOME extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE UP selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL+BARA DE SPAȚIU selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU se selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU, se selectează toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT+SPACEBAR afișează meniul Control pentru fereastra Excel

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele neblocate ale unei foi de lucru protejate.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT+TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB comută la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2007. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Dacă doriți să aveți acest subiect la dispoziție atunci când lucrați, aveți posibilitatea să îl imprimați. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă : Dacă o acțiune pe care o utilizați des nu are o comandă rapidă de la tastatură, puteți înregistra o macrocomandă pentru a crea o comandă rapidă.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT+(

Afișează toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+)

Afișează toate coloanele ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+&

Aplică bordura exterioară celulelor selectate.

CTRL+SHIFT_

Elimină bordura exterioară din celulele selectate.

CTRL+SHIFT+~

Aplică formatul de număr General.

CTRL+SHIFT+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL+SHIFT+%

Aplică formatul de procent fără zecimale.

CTRL+SHIFT+^

Aplică formatul de număr exponențial cu două zecimale.

CTRL+SHIFT+#

Aplică formatul de dată cu zi, lună, an.

CTRL+SHIFT+@

Aplică formatul de oră cu ore, minute și AM sau PM.

CTRL+SHIFT+!

Aplică formatul de număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus (-) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL+SHIFT+:

Introduce ora curentă.

CTRL+SHIFT+"

Copiază valoarea din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL+;

Introduce data curentă.

CTRL+`

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază o formulă din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea lor și afișarea de substituenți ai obiectelor.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, apăsarea CTRL+A selectează regiunea curentă. Dacă apăsați CTRL+A a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile sale de rezumare. Dacă apăsați CTRL+A a treia oară se selectează toată foaia de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL+SHIFT+A inserează numele argumentelor și paranteze atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL+C urmat de alt CTRL+C afișează Clipboardul.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Găsire .

SHIFT+F5 afișează de asemenea această filă, în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL+SHIFT+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de dialog Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Înlocuire .

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+N

Creează un nou registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL+SHIFT+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează caseta de dialog Imprimare.

CTRL+SHIFT+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel .

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+SHIFT+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL+ALT+V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, obiect, sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra registrului de lucru selectat.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau pentru a șterge ultima intrare tastată.

CTRL+SHIFT+Z utilizează comanda Anulare sau Refacere pentru a inversa sau restabili ultima corecție automată atunci când sunt afișate etichetele inteligente AutoCorecție.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activități Ajutor Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 afișează sau ascunde Panglica, o componentă de interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 creează o diagramă a datelor din zona curentă.

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL+F2 afișează fereastra Examinare.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume.

SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

F5

Afișează caseta de dialog Salt la.

CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Panoramare. Într-o foaie de lucru scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindare fereastră), F6 include panourile scindate când comută între panouri și zona Panglicii.

SHIFT+F6 comută între foaia de lucru, controalele de zoom, panoul de activități și Panglică.

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați ENTER sau ESC pentru revocare.

F8

Activează sau dezactivează modul extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeți extind selecția.

SHIFT+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, executa, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică din nou formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv cele care nu sunt marcate ca necesitând calcularea.

CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sau dezactivează sfaturile de taste.

SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă. Dacă există mai multe etichete inteligente, se face comutarea pe următoarea și se afișează meniul sau mesajul acesteia.

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă a datelor din zona curentă.

SHIFT+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic Editor, în care se poate crea o macrocomandă utilizând VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

TASTE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+TASTĂ SĂGEATĂ mută la marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată Panglica. Când este deschis sau selectat un submeniu, aceste taste săgeată comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste comută între butoanele filei.

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

Mută celula în colțul din dreapta jos al ferestrei când este activată SCROLL LOCK.

De asemenea, selectează ultima comandă din meniu când este vizibil un meniu sau submeniu.

CTRL+END efectuează deplasarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, în rândul cel mai de jos utilizat al coloanei cea mai din dreapta utilizată. În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+END mută cursorul la finalul textului.

CTRL+SHIFT+END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicită din caseta de dialog (butonul cu contur îngroșat, de obicei butonul OK).

ALT+ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL+ENTER completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

SHIFT+ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau bara de formule.

Închide un meniu sau submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când acest mod a fost aplicat și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou Panglica și bara de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL+SHIFT+HOME extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE UP selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL+BARA DE SPAȚIU selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU se selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU, se selectează toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT+BARA DE SPAȚIU afișează meniul Control pentru fereastra Microsoft Office Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele neblocate ale unei foi de lucru protejate.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT+TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB comută la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Începutul paginii

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare pe forumul Comunității Excel

Ajutați la îmbunătățirea Excel

Aveți sugestii despre cum putem îmbunătăți următoarea versiune de Excel? Dacă aveți, consultați subiectele de la UserVoice pentru Excel

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Consultați și

Prezentare generală a formulelor în Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru Windows

Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru Mac

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×