Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale pentru Excel

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Microsoft Excel. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Faceți clic pe una dintre filele de mai jos pentru instrucțiuni specifice pentru versiunea de Excel (subiecte pentru Excel pentru Windows sunt listate mai întâi, apoi Mac).

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2016. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

Notă : Dacă o acțiune pe care le utilizați des nu are o comandă rapidă, puteți să înregistrarea unei macrocomenzi pentru a crea unul.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzi rapide de la tastatură care încep cu Ctrl vor funcționa în continuare în Excel 2016. De exemplu, Ctrl + C încă copiază în clipboard și Ctrl + V încă lipește din clipboard.

Vor funcționa în continuare și majoritatea comenzilor rapide de meniu Alt+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există mementouri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, apăsați Alt, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare) etc. Va apărea o casetă care vă informează că utilizați o tastă de accesare dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți toată secvența, continuați și inițializați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele Sfaturi taste.

Comenzi rapide de la tastatură pentru a naviga prin panglică

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt. Panglica grupurilor asociate comenzile de pe filele. De exemplu, pe fila pornire, grupul număr include comanda Format de număr.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru că apar butoane ale filei. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

 • Pentru a accesa panglica, apăsați Alt, apoi, pentru a vă deplasa între File, utilizați tastele săgeată la dreapta și săgeată la stânga.

 • Pentru a ascunde panglica pentru a avea mai mult spațiu pentru a funcționa, apăsați Ctrl + F1. Repetați pentru a afișa din nou în panglică.

Accesați tastelor de acces pentru panglică

Pentru a merge direct la o filă din panglică, apăsați pe una dintre următoarele chei de acces:

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți spune caseta pe panglică și tastați un termen de căutare pentru conținutul de ajutor sau asistență.

Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare.

Deschideți pagina Fișier și utilizați vizualizarea Backstage.

Alt+F

Deschideți fila Pornire și formatați textul și numerele și utilizați instrumentul Găsire.

Alt+H

Deschideți fila Inserare și inserați rapoarte PivotTable, diagrame, programe de completare, diagrame sparkline, imagini, forme, anteturi sau casete de text.

Alt+N

Deschideți fila Aspect pagină și lucrați cu teme, inițializarea paginilor, scalarea și alinierea.

Alt+P

Deschideți fila Formule și inserați, urmăriți și particularizați funcții și calcule.

Alt+M

Deschideți fila Date și conectați-vă la date, le sortați, le filtrați, le analizați și lucrați cu ele.

Alt+A

Deschideți fila Revizuire și verificați ortografia, adăugați comentarii și protejați foi și registre de lucru.

Alt+R

Deschideți fila Vizualizare și examinați sfârșituri de pagină și aspecte, afișați și ascundeți linii de grilă și titluri, setați mărirea cu zoom, gestionați ferestre și panouri și vizualizați macrocomenzi.

Alt+W

Începutul paginii

Lucrul în filele din Panglică și meniurile cu tastatura

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a panglicii și activarea tastelor de acces.

Alt sau F10. Pentru a trece la o altă filă, utilizați tastele de acces sau tastele săgeată.

Mutați focalizarea la comenzile din panglică.

Tab sau Shift+Tab

Mută în jos, sus, la stânga, sau dreapta, respectiv, între elementele din panglică.

Săgeata în jos, săgeata în sus, săgeata la stânga sau săgeata la dreapta

Activați un buton selectat.

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți lista pentru o comandă selectată.

Tasta săgeată în jos

Deschideți meniul pentru un buton selectat.

Alt+Săgeată în jos

Treceți la următoarea comandă atunci când un meniu sau un submeniu este deschis.

Tasta săgeată în jos

Extinderea sau restrângerea panglicii.

Ctrl+F1

Deschideți un meniu contextual.

Shift+F10 sau

Tasta de context

Vă deplasați la submeniu atunci când este deschis sau selectat un meniu principal.

Tasta săgeată la stânga

Începutul paginii

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în Excel 2016.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Închiderea unei foi de calcul

Ctrl+W

Deschiderea unei foi de calcul

Ctrl+O

Accesarea filei Pornire

Alt+H

Salvarea unei foi de calcul

Ctrl+S

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Anulare

Ctrl+Z

Eliminarea conținutului celulelor

Tasta Delete

Alegerea unei culori de umplere

Alt+H, H

Decupare

Ctrl+X

Accesarea filei Inserare

Alt+N

Aldin

Ctrl+B

Alinierea la centru a conținutului celulelor

Alt+H, A, apoi C

Accesarea filei Aspect pagină

Alt+P

Accesarea filei Date

Alt+A

Accesarea filei Vizualizare

Alt+W

Formatarea unei celule din meniul contextual

Shift+F10, sau

Tasta de context

Adăugarea bordurilor

Alt+H, B

Ștergerea unei coloane

Alt+H, D, apoi C

Accesarea filei Formulă

Alt+M

Începutul paginii

Navigarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Vă deplasați la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

Shift+Tab

Vă deplasați cu o celulă în sus într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată în sus

Vă deplasați cu o celulă în jos într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată în jos

Vă deplasați cu o celulă la stânga într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată la stânga

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată la dreapta

Vă deplasați la marginea regiunii de date curente într-o foaie de lucru.

Ctrl+tastă săgeată

Intrați în Modul final, vă deplasați la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau din același rând cu celula activă și dezactivați modul final. Dacă celulele sunt necompletate, vă deplasați la ultima celulă din rând sau din coloană.

End, tastă săgeată

Vă deplasați la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă.

Ctrl+End

Extindeți selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos).

Ctrl+Shift+End

Vă deplasați la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Vă deplasați la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru. Home Vă deplasați la începutul unei foi de lucru.

Ctrl+Home

Vă deplasați cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Page Down

Vă deplasați la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Page Down

Vă deplasați cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Alt+Page Down

Vă deplasați cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Page Up

Vă deplasați cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Alt+Page Up

Vă deplasați la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Page Up

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. Sau, într-o foaie de lucru protejată, vă deplasați între celulele deblocate.

Tab

Începutul paginii

Efectuarea selecțiilor și acțiunilor: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați toată foaia de lucru.

Ctrl+A sau Ctrl+Shift+bara de spațiu

Selectați foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Down

Selectați foaia de lucru curentă și foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Up

Extindeți selecția de celule cu o celulă.

Shift+tastă săgeată

Extindeți selecția de celule la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extindeți selecția la următoarea celulă completată.

Ctrl+Shift+tastă săgeată

Activați modul extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați din nou pentru dezactivare.

Activați modul extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați din nou pentru dezactivare. F8

Adăugați o celulă sau o zonă neadiacentă la o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

Shift+F8

Creați un rând nou în aceeași celulă.

Alt+Enter

Completați zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Ctrl+Enter

Finalizați introducerea în celulă și selectați celula de mai sus.

Shift+Enter

Selectați o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Ctrl+bara de spațiu

Selectați un rând întreg într-o foaie de lucru.

Shift+bara de spațiu

Selectați toate obiectele dintr-o foaie de lucru când este selectat un obiect.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Extindeți selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Ctrl+Shift+Home

Selectați regiunea curentă, dacă foaia de lucru conține date. Apăsați a doua oară pentru a selecta regiunea curentă și rândurile rezumat. Apăsați a treia oară pentru a selecta toată foaia de lucru.

Ctrl+A sau Ctrl+Shift+bara de spațiu

Selectați regiunea curentă din jurul celulei active sau selectați un raport PivotTable întreg.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Selectați prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Home

Repetați ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Ctrl+Y

Anulați ultima acțiune.

Ctrl+Z

Începutul paginii

Formatarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Formatați o celulă utilizând caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+1

Formatați fonturile utilizând caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+Shift+F sau Ctrl+Shift+P

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Adăugați sau editați un comentariu în celulă.

Shift+F2

Inserați celule necompletate folosind caseta de dialog Inserare.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Afișați caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl+Minus (-)

Introduceți ora curentă.

Ctrl+Shift+două puncte (:)

Introduceți data curentă.

Ctrl+punct și virgulă (;)

Comutați între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Ctrl+accent grav (`)

Copiați o formulă din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+apostrof (')

Mutați celulele selectate.

Ctrl+X

Copiați celulele selectate.

Ctrl+C

Lipiți conținut în punctul de inserare, înlocuind orice selecție.

Ctrl+V

Lipiți conținut utilizând caseta de dialog Lipire specială.

Ctrl+Alt+V

Transformați textul în cursiv sau eliminați formatarea cursivă.

Ctrl+I sau Ctrl+3

Transformați textul în aldin sau eliminați formatarea aldină.

Ctrl+B sau Ctrl+2

Subliniați textul sau eliminați sublinierea.

Ctrl+U sau Ctrl+4

Aplicați sau eliminați formatarea tăiat cu o linie.

Ctrl+5

Comutați între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenților pentru obiecte.

Ctrl+6

Aplicați o bordură de schiță pentru celulele selectate.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Eliminați bordura de schiță din celule selectate.

Ctrl+Shift+subliniere (_)

Afișați sau ascundeți simbolurile de schiță.

Ctrl+8

Ascundeți rândurile selectate.

Ctrl+9

Ascundeți coloanele selectate.

Ctrl+0

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl+D

Utilizați comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

Ctrl+R

Aplicați formatul de număr General.

Ctrl+Shift+tildă (~)

Aplicați formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl+Shift+semnul dolar ($)

Aplicați formatul Procent fără zecimale.

Ctrl+Shift+procent (%)

Aplicați formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl+Shift+accent circumflex (^)

Aplicați formatul de dată cu ziuă, lună și an.

Ctrl+Shift+semnul de număr (#)

Aplicați formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

Ctrl+Shift+semnul at (@)

Aplicați formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

Ctrl+Shift+semnul exclamării (!)

Creați sau editați un hyperlink.

Ctrl+K

Verificați ortografia în foaia de lucru activă sau zona selectată.

F7

Afișați opțiunile de analiză rapidă pentru celulele selectate care conțin date.

Ctrl+Q

Afișați caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+L sau Ctrl+T

Începutul paginii

Lucrul cu date, funcții și bara de formule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați un raport PivotTable întreg.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Extindeți sau restrângeți bara de formule.

Ctrl+Shift+U

Anulați o intrare din celulă sau din bara de formule.

ESC

Terminați o intrare în bara de formule și selectați celula de mai jos.

Tasta Enter

Mutați cursorul la sfârșitul textului când vă aflați în bara de formule.

Ctrl+End

Selectați tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la sfârșit.

Ctrl+Shift+End

Calculați toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

F9

Calculați foaia de lucru activă.

Shift+F9

Calculați toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă au fost modificate sau nu de la ultimul calcul.

Ctrl+Alt+F9 

Verificați formulele dependente, apoi calculați toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Afișați meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Alt+Shift+F10

Afișați caseta de dialog Argumente funcție atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă.

Ctrl+A

Inserați nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

Ctrl+Shift+A

Invoca Umplere instant pentru a recunoaște modele în coloane adiacente automat și completați coloana curentă

Ctrl + E

Dacă se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, se va trece prin toate combinațiile de referințe absolute și relative.

F4

Inserați o funcție.

Shift+F3

Copiați valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+Shift+ghilimele drepte (")

Creați o diagramă încorporată a datelor din zona curentă.

Alt+F1

Creați o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

F11

Definiți un nume pentru a-l utiliza în referințe.

Alt+M, M, D

Lipiți un nume din caseta de dialog Lipire nume (dacă au fost definite nume în registrul de lucru).

F3

Vă deplasați la primul câmp din următoarea înregistrare dintr-un formular de date.

Enter

Creați, executați, editați sau ștergeți o macrocomandă.

Alt+F8

Deschideți Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

Ctrl+F1 afișează sau ascunde panglica.

Alt+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

Alt+Shift+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

Shift+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

Ctrl+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă s-au definit nume în registrul de lucru (fila Formule, grupul Nume definite, Definire nume).

Shift+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

Ctrl+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

Alt+F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

Ctrl+F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost divizată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Divizare fereastră, F6 conține panourile divizate când se comută între panouri și zona panglicii.

Shift+F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

Ctrl+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

Ctrl+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați Enter sau Esc pentru anulare.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

Shift+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

Ctrl+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

Alt+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

Shift+F9 calculează foaia de lucru activă.

Ctrl+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

Ctrl+Alt+Shift+F9 verifică formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sau dezactivează sfaturile taste. (Dacă apăsați Alt se va întâmpla același lucru).

Shift+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

Alt+Shift+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Ctrl+F10 maximizează sau restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

Shift+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

Alt+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

Alt

Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

Alt, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeți

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+tasta săgeată mută marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

Ctrl+Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată panglica. Când se deschide sau se selectează un submeniu, aceste taste săgeată se comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă de panglică, aceste taste navighează în butoanele filei.

Săgeată în jos sau Săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Săgeată în jos sau Alt+Săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Ștergere

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

End

Tasta End activează sau dezactivează modul End. În modul End, puteți să apăsați pe o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă care nu este necompletată, în aceeași coloană sau pe același rând cu celula activă. Modul End se dezactivează automat, după ce apăsați pe tasta săgeată. Asigurați-vă să apăsați din nou pe tasta End, înainte să apăsați pe următoarea tastă săgeată. Modul End este afișat în bara de stare, când este activat.

Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

De asemenea, End selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+End mută focalizarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl+End va muta cursorul la finalul textului.

Ctrl+Shift+End extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+Shift+End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

Tasta Enter

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

Alt+Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

Ctrl+Enter completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Shift+Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul în ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou panglica și bara de stare.

Pornire

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

Ctrl+Shift+Home extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Page Down

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Alt+Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Down selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Alt+Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Up selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

Ctrl+bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Shift+Bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+Shift+bara de spațiu se selectează regiunea curentă. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu, se selectează toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

Alt+bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel

tasta Tab

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

Shift+Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Tab comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Shift+Tab comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2013. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

Notă : Dacă o acțiune pe care le utilizați des nu are o comandă rapidă, puteți să înregistrarea unei macrocomenzi pentru a crea unul.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Accesul la panglică tastatură

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru că apar butoane ale filei. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzile rapide de la tastatură care încep cu Ctrl vor funcționa în continuare în Microsoft Excel 2013. De exemplu, Ctrl+C va copia în continuare în Clipboard și Ctrl+V va lipi din Clipboard.

Vor funcționa în continuare și majoritatea comenzilor rapide de meniu Alt+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există mementouri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, apăsați Alt, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare) etc. Va apărea o casetă care vă informează că utilizați o tastă de accesare dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți toată secvența, continuați și inițializați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele Sfaturi taste.

Comenzi rapide care folosesc tasta Ctrl

Tastă

Descriere

Ctrl+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

Ctrl+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

Ctrl+Shift+&

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

Ctrl+Shift_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

Ctrl+Shift+~

Aplică formatul de număr General.

Ctrl+Shift+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl+Shift+%

Aplică formatul Procent fără zecimale.

Ctrl+Shift+^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl+Shift+#

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

Ctrl+Shift+@

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

Ctrl+Shift+!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

Ctrl+Shift+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

Ctrl+Shift+:

Introduce ora curentă.

Ctrl+Shift+"

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

Ctrl+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl+;

Introduce data curentă.

Ctrl+`

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Ctrl+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl+4

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

Ctrl+6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

Ctrl+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

Ctrl+9

Ascunde rândurile selectate.

Ctrl+0

Ascunde coloanele selectate.

Ctrl+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+A selectează regiunea curentă. Apăsând Ctrl+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

Ctrl+Shift+A inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

Ctrl+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl+C

Copiază celulele selectate.

Ctrl+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl+E

Invoca Umplere instant pentru a recunoaște modele în coloane adiacente automat și completați coloana curentă

Ctrl+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

Shift+F5 afișează de asemenea această filă, în timp ce Shift+F4 repetă ultima acțiune Găsire.

Ctrl+Shift+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

Ctrl+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

Ctrl+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

Ctrl+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

Ctrl+L

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+N

Creează un registru de lucru necompletat.

Ctrl+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

Ctrl+Shift+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

Ctrl+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

Ctrl+Shift+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

Ctrl+Q

Afișează opțiunile Analiză rapidă pentru datele dvs. atunci când aveți celule care conțin acele date selectate.

Ctrl+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

Ctrl+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

Ctrl+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+U

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl+Shift+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

Ctrl+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

Ctrl+Alt+V afișează caseta de dialog Lipire specială. Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, obiect, sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

Ctrl+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

Ctrl+X

Decupează celulele selectate.

Ctrl+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Ctrl+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

Sfat : Combinațiile cu tasta Ctrl Ctrl+J și Ctrl+M sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

Ctrl + F1 afișează sau ascunde panglica.

Alt+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

Alt+Shift+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

Shift+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

Ctrl+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă s-au definit nume în registrul de lucru (fila Formule, grupul Nume definite, Definire nume).

Shift+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

Ctrl+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

Alt+F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

Ctrl+F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniulVizualizare , Gestionarea această fereastră, Înghețare panouri, comanda Fereastră scindată ), F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

Shift + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

Ctrl+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

Ctrl+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați Enter sau Esc pentru anulare.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

Shift+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

Ctrl+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

Alt+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

Shift+F9 calculează foaia de lucru activă.

Ctrl+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

Ctrl+Alt+Shift+F9 verifică formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sau dezactivează sfaturile taste. (Dacă apăsați Alt se va întâmpla același lucru).

Shift+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

Alt+Shift+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Ctrl+F10 maximizează sau restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

Shift+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

Alt+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

Alt

Afișează sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

Alt, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeți

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+tasta săgeată mută marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

Ctrl+Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

Săgeată la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

Săgeată în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Săgeată în jos sau Alt+Săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Ștergere

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

End

Tasta End activează sau dezactivează modul End. În modul End, puteți să apăsați pe o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă care nu este necompletată, în aceeași coloană sau pe același rând cu celula activă. Modul End se dezactivează automat, după ce apăsați pe tasta săgeată. Asigurați-vă să apăsați din nou pe tasta End, înainte să apăsați pe următoarea tastă săgeată. Modul End este afișat în bara de stare, când este activat.

Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

De asemenea, End selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+End mută focalizarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl+End va muta cursorul la finalul textului.

Ctrl+Shift+End extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+Shift+End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

Tasta Enter

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

Alt+Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

Ctrl+Enter completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Shift+Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa panglica și bara din nou de stare.

Pornire

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

Ctrl+Shift+Home extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Page Down

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Alt+Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Down selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Alt+Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Up selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

Ctrl+bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Shift+Bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+Shift+bara de spațiu se selectează regiunea curentă. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu, se selectează toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

Alt+bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel

tasta Tab

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

Shift+Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Tab comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Shift+Tab comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2010. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Notă : Dacă utilizați Microsoft Excel Starter 2010, Rețineți că nu toate caracteristicile listate pentru Excel sunt acceptate în Excel Starter 2010.

Sfat : Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

Notă : Dacă o acțiune pe care le utilizați des nu are o comandă rapidă, puteți să înregistrarea unei macrocomenzi pentru a crea unul.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Accesul la panglică tastatură

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru că apar butoane ale filei. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzi rapide de la tastatură care încep cu CTRL vor funcționa în continuare în Excel 2010. De exemplu, CTRL + C încă copiază în clipboard și CTRL + V încă lipește din clipboard.

Cel mai vechi ALT + meniu comenzilor rapide de la funcționa în continuare, prea. Cu toate acestea, trebuie să știți comanda rapidă de la complet de memorie, există nicio mementouri ecran de ce literele să apăsați. De exemplu, încercați să apăsați ALT, apoi apăsați una din vechiul meniu cheile E (editare), V (Vizualizare), am (Inserare), și așa mai departe. O casetă apare spune că utilizați o cheie de acces la o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți întreaga cheie sequence, mergeți mai departe și inițierea comanda. Dacă nu știți secvență, apăsați pe ESC și utilizați în schimb sfatul tastă insigne.

Comenzi rapide care folosesc CTRL

Sfat : Descărcați sau a imprima o cartelă de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - tastele Ctrl. (PDF)

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL + PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL + SHIFT +)

Unhides toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL + SHIFT + &

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

CTRL + SHIFT_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

CTRL + SHIFT + ~

Aplică formatul de număr General.

CTRL + SHIFT + $

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL + SHIFT + %

Aplică formatul Procent fără zecimale.

CTRL + SHIFT + ^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

CTRL + SHIFT + #

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

CTRL + SHIFT + @

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

CTRL + SHIFT +!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL + SHIFT +:

Introduce ora curentă.

CTRL + SHIFT + "

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL + Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL +;

Introduce data curentă.

CTRL +'

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL + SHIFT + A inserează numele argument și parantezele atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții într-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

SHIFT + F5 afișează, de asemenea, această filă, în timp ce SHIFT + F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL + SHIFT + F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+L

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+N

Creează un registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL + SHIFT + O Selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

CTRL + SHIFT + P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL + SHIFT + U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL + ALT + V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce au decupat sau copiat un obiect, text sau conținutul celulei pe o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

Sfat : Cominbations CTRL CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M și CTRL + Q sunt neatribuite în prezent comenzi rapide de la.

Începutul paginii

Taste funcționale

Sfat : Descărcați sau a imprima o cartelă de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - taste funcționale. (PDF)

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

CTRL + F1 afișează sau ascunde panglica.

ALT + F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

ALT + SHIFT + F1 inserează o foaie de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT + F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL + F2 afișează zona de examinare înaintea imprimării în fila imprimare în Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume . Este disponibilă doar dacă există nume existente în registrul de lucru.

SHIFT + F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL + F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

ALT + F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

CTRL + F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniulVizualizare , Gestionarea această fereastră, Înghețare panouri, comanda Fereastră scindată ), F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

SHIFT + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

CTRL + F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL + F7 efectuează comanda mutare în fereastra de registru de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, și când terminat, apăsați pe ENTER sau tasta ESC pentru a anula.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT + F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă într-o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL + F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT + F8 afișează caseta de dialog macrocomandă pentru a crea, rula, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT + F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL + ALT + F9 calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 Verifică formulele dependente, iar apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL + F9 Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sfaturi despre tastele sau a dezactiva. (Apăsați ALT face același lucru.)

SHIFT + F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.

ALT + SHIFT + F10 afișează meniul sau mesaj pentru un buton verificare erori.

CTRL + F10 maximizează sau Restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

SHIFT + F11 inserează o foaie de lucru.

ALT + F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care puteți crea o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Notă : Descărcați sau a imprima o cartelă de referințe rapide: Comenzi rapide - diverse. (PDF)

Tastă

Descriere

ALT

Afișează sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

ALT, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea aspect pagină.

ALT, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea normală.

ALT, W, pot comută foaia de lucru la vizualizarea examinare sfârșit de pagină.

TASTELE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + tasta săgeată mută marginea curent regiune de date într-o foaie de lucru.

SHIFT + TASTĂ săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL + SHIFT + tasta săgeată extinde selecția de celule până la ultima celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă, sau dacă următoarea celulă este necompletată, pentru a extinde selecția la următoarea celulă care nu sunt necompletate.

SĂGEATĂ la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

SĂGEATĂ în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ în jos sau ALT + săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

SFÂRȘIT activează modul de sfârșit. În modul de sfârșit, poate apoi să apăsați o tastă săgeată pentru a trece la următoarea celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă. Dacă celulele sunt necompletate, dacă apăsați END urmat de o tastă săgeată efectuează deplasarea la ultima celulă din rând sau coloană.

Asemenea, END selectează ultima comandă din meniu atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil.

CTRL + END mută până la ultima celulă din foaia de lucru, la rândul utilizate cel mai mic de coloana din dreapta utilizate. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + END Mută cursorul la sfârșitul textului.

CTRL + SHIFT + END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta sus). În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + SHIFT + END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorul la sfârșitul, aceasta nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

ALT + ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL + ENTER completează zona selectată celule cu intrarea curentă.

SHIFT + ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa panglica și bara din nou de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Se deplasează la celula din colțul stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL + HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL + SHIFT + HOME extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN selectează curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE UP selectează foaia curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL + bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT + bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează regiunea curentă. Apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu un al treilea dată selectează întreaga foaie de lucru.

 • Atunci când este selectat un obiect, CTRL + SHIFT + bara de spațiu Selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT + bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT + TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară din caseta de dialog.

CTRL + TAB comută la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL + SHIFT + TAB comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2007. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

Notă : Dacă o acțiune pe care le utilizați des nu are o comandă rapidă, puteți să înregistrarea unei macrocomenzi pentru a crea unul.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Comenzi rapide care folosesc CTRL

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL + PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL + SHIFT +)

Unhides toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL + SHIFT +)

Unhides toate coloanele ascunse din selecție.

CTRL + SHIFT + &

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

CTRL + SHIFT_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

CTRL + SHIFT + ~

Aplică formatul de număr General.

CTRL + SHIFT + $

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL + SHIFT + %

Aplică formatul Procent fără zecimale.

CTRL + SHIFT + ^

Aplică formatul de număr exponențială cu două zecimale.

CTRL + SHIFT + #

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

CTRL + SHIFT + @

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

CTRL + SHIFT +!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL + SHIFT +:

Introduce ora curentă.

CTRL + SHIFT + "

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL + Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL +;

Introduce data curentă.

CTRL +'

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenți pentru obiecte.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL + A selectează regiunea curentă. Apăsați CTRL + A a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați CTRL + A treia o dată selectează întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL + SHIFT + A inserează numele argument și parantezele atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții într-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL + C, urmat de un alt CTRL + C afișează Clipboard.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

SHIFT + F5 afișează, de asemenea, această filă, în timp ce SHIFT + F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL + SHIFT + F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+N

Creează un registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL + SHIFT + O Selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează caseta de dialog imprimare .

CTRL + SHIFT + P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL + SHIFT + U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL + ALT + V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce au decupat sau copiat un obiect, text sau conținutul celulei pe o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

CTRL + SHIFT + Z utilizează comanda Anulare sau refacerea să anulați sau să restaurați ultima Corectare automată atunci când se afișează etichete inteligente Corectare automată.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Microsoft Office Excel .

CTRL + F1 afișează sau ascunde panglica, o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

ALT + F1 creează o diagramă cu datele din zona curentă.

ALT + SHIFT + F1 inserează o foaie de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT + F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL + F2 afișează fereastra de examinare înaintea imprimării.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume .

SHIFT + F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Atunci când o referință de celulă sau o zonă este selectat într-o formulă, F4 va trece prin combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL + F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

CTRL + F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniulVizualizare , Gestionarea această fereastră, Înghețare panouri, comanda Fereastră scindată ), F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

SHIFT + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

CTRL + F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL + F7 efectuează comanda mutare în fereastra de registru de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, și când terminat, apăsați pe ENTER sau tasta ESC pentru a anula.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT + F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă într-o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL + F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT + F8 afișează caseta de dialog macrocomandă pentru a crea, rula, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT + F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL + ALT + F9 calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 Verifică formulele dependente, iar apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL + F9 Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sfaturi despre tastele sau a dezactiva.

SHIFT + F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.

ALT + SHIFT + F10 afișează meniul sau mesaj pentru o etichetă inteligentă. Dacă mai mult de o etichetă inteligentă este prezent, l comută la următoarea etichetă inteligentă și afișează sa meniului sau mesajului.

CTRL + F10 maximizează sau Restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă cu datele din zona curentă.

SHIFT + F11 inserează o foaie de lucru.

ALT + F11 deschide Microsoft Visual Basic Editor, în care puteți crea o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

TASTELE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + tasta săgeată mută marginea curent regiune de date într-o foaie de lucru.

SHIFT + TASTĂ săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL + SHIFT + tasta săgeată extinde selecția de celule până la ultima celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă, sau dacă următoarea celulă este necompletată, pentru a extinde selecția la următoarea celulă care nu sunt necompletate.

SĂGEATĂ la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

SĂGEATĂ în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ în jos sau ALT + săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

Se deplasează la celula din colțul dreapta sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

De asemenea, selectează ultima comandă din meniu atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil.

CTRL + END se mută la ultima celulă dintr-o foaie, în rândul utilizate cel mai mic de coloana din dreapta utilizate. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + END Mută cursorul la sfârșitul textului.

CTRL + SHIFT + END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta sus). În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + SHIFT + END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorul la sfârșitul, aceasta nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

ALT + ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL + ENTER completează zona selectată celule cu intrarea curentă.

SHIFT + ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa panglica și bara din nou de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Se deplasează la celula din colțul stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL + HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL + SHIFT + HOME extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN selectează curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE UP selectează foaia curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL + bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT + bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează regiunea curentă. Apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu un al treilea dată selectează întreaga foaie de lucru.

 • Atunci când este selectat un obiect, CTRL + SHIFT + bara de spațiu Selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT + bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Microsoft Office Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT + TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară din caseta de dialog.

CTRL + TAB comută la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL + SHIFT + TAB comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Începutul paginii

Excel 2016 pentru Mac comenzi rapide de la tastatură sunt listate aici. Dacă utilizați Excel pe un computer Windows, de asemenea, multe dintre comenzile rapide care folosesc tasta CTRL lucrul în Excel 2016 pentru Mac. Cu toate acestea, nu a tuturor. Când aveți îndoieli, consultați această listă. Vă rugăm să rețineți că comenzile rapide listate în acest articol se referă la aspectul tastaturii SUA.

Comenzi rapide utilizate frecvent

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Lipire

COMANDA + V
sau
CONTROL + V

Copiere

COMANDA + C
sau
CONTROL + C

Golire

DELETE

Salvare

COMANDA + S
sau
CONTROL + S

Anulare

COMANDA + Z
sau
CONTROL + Z

Refacere

COMANDA + Y
sau
CONTROL + Y sau
COMANDA + SHIFT + Z

Decupare

COMANDA + X
sau
CONTROL + X

Aldin

COMANDA + B
sau
CONTROL + B

Imprimare

COMANDA + P
sau
CONTROL + P

Deschiderea Visual Basic

OPȚIUNE + F11

Umplere în jos

COMANDA + D
sau
CONTROL + D

Completarea dreapta

COMANDA + R
sau
CONTROL + R

Inserarea de celule

CONTROL + SHIFT + =

Ștergeți celule

COMANDA + cratimă
sau
CONTROL + cratimă

Calcularea toate registrele

COMANDA + =
or
F9

Închiderea ferestrei

COMANDA + W
sau
CONTROL + W

Ieșirea din Excel

COMANDA + Q

Afișați caseta de dialog Salt la

CONTROL + G
sau
F5

Afișați caseta de dialog Formatare celule

COMANDA + 1
sau
CONTROL + 1

Afișați caseta de dialog Înlocuire

CONTROL + H
sau
COMANDA + SHIFT + H

Lipire specială

COMANDA + CONTROL + V
sau
CONTROL + OPȚIUNE + V
sau
COMANDA + OPȚIUNE + V

Subliniat

COMANDA + U

Cursiv

COMANDA + I
sau
CONTROL + I

Registru de lucru necompletat

COMANDA + N
sau
CONTROL + N

Registru de lucru din șablon nou

COMANDA + SHIFT + P

Afișați caseta de dialog Salvare ca

COMANDA + SHIFT + S
sau
F12

Afișați fereastra Ajutor

F1
or
COMANDA + /

Selectați toate

COMANDA + A
sau
COMANDA + SHIFT + bara de spațiu

Adăugarea sau eliminarea unui filtru

COMANDA + SHIFT + F
sau
CONTROL + SHIFT + L

Minimizarea sau maximizarea filele din panglică

COMANDA + OPȚIUNE + R

Afișați caseta de dialog Deschidere

COMANDA + O
sau
CONTROL + O

Verificarea ortografică

F7

Deschide lexiconul

SHIFT + F7

Afișarea generatorului formulă

SHIFT + F3

Deschideți caseta de dialog Definire nume

COMANDA + F3

Deschideți caseta de dialog Creare nume

COMANDA + SHIFT + F3

Inserați o foaie nouă *

SHIFT + F11

Imprimare

COMANDA + P sau Control + P

Examinare înaintea imprimării

COMANDA + P sau Control + P

** Această comandă rapidă de la intră în conflict cu o atribuire de cheie implicit Mac OS. Pentru a utiliza această comandă rapidă, trebuie să modificați setările de tastatură Mac. Accesați Apple > System Preferences > tastatură > comenzi rapide de la. Faceți clic pe Controlul misiuniiși apoi faceți clic pe pentru a deselecta opțiunea de Afișare pentru Desktop .

Începutul paginii

Taste funcționale

Notă : Notă: Dacă o tastă funcțională nu funcționează așa cum vă așteptați să, apăsați tasta FN în plus față de tastă funcțională. Dacă nu doriți să apăsați tasta FN de fiecare dată, se poate modifica preferințele de sistem: accesați Apple > System Preferences > tastatură. Apoi bifați caseta de selectare pentru a utiliza toate F1, F2, etc. ca taste funcționale standard.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișați fereastra ajutor

F1

Editarea celulei selectate

F2

Inserarea sau editarea unui comentariu de celulă

Shift + F2

Deschideți caseta de dialog Salvare

Opțiune + F2

Deschide un generator de formule

Shift+F3

Deschideți caseta de dialog definire nume

COMANDA + F3

Închidere

COMANDA + F4

Afișați caseta de dialog Salt la

F5

Afișați caseta de dialog Găsire

Shift + F5

Deplasarea la caseta de dialog foaie de căutare

Control + F5

Verificarea ortografică

F7

Deschide lexiconul

Shift + F7 sau Control + opțiune + COMANDA + R

Extinderea selecției

F8

Adăugați la selecție

Shift + F8

Afișați caseta de dialog macrocomandă

Opțiune + F8

Calcularea registrelor de lucru deschise

F9

Calcularea foaia activă

SHIFT + F9

Minimizarea ferestrei active

Control + F9

Afișarea unui meniu contextual, sau "" meniu contextual

SHIFT + F10

Maximizarea sau Restaurarea ferestrei active

Control + F10 sau COMANDA + F10

Inserați o nouă diagramă foaie *

F11

Inserați o foaie nouă *

SHIFT + F11

Inserați o foaie de macrocomenzi Excel 4.0

COMANDA + F11

Deschiderea Visual Basic

Opțiune + F11

Afișați caseta de dialog Salvare ca

F12

Afișați caseta de dialog Deschidere

COMANDA + F12

Începutul paginii

Deplasare și defilare într-o foaie sau registru de lucru

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta

O tastă săgeată

Defilarea la muchia din regiunea de date curentă

COMANDA + săgeată cheie

Se deplasează la începutul rândului

HOME

Deplasarea la începutul foii

CONTROL + HOME

Deplasarea la ultima celulă în uz pe foaie

CONTROL + END

Deplasarea cu un ecran mai jos

PAGE DOWN
pe un MacBook, apăsați FN + săgeată în jos

Deplasarea cu un ecran mai sus

PAGE UP
pe un MacBook, apăsați FN + săgeată în sus

Deplasarea cu un ecran la dreapta

OPȚIUNE + PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran la stânga

OPȚIUNE + PAGE UP

Deplasarea la următoarea foaie din registrul de lucru

CONTROL + PAGE DOWN
sau
OPȚIUNE + săgeată la dreapta

Deplasarea la foaia anterioară din registrul de lucru

CONTROL + PAGE DOWN
sau
OPȚIUNE + săgeată la stânga

Defilați pentru a afișa celula activă

CONTROL + DELETE

Afișați caseta de dialog Salt la

CONTROL + G

Afișați caseta de dialog Găsire

CONTROL + F
sau
SHIFT + F5

Acces de căutare (când într-o celulă sau atunci când se selectează o celulă)

COMANDA + F

Deplasarea între celulele deblocate într-o foaie protejată

TAB

Începutul paginii

Print

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Imprimare

COMANDA + P sau Control + P

Examinare înaintea imprimării

COMANDA + P sau Control + P

Începutul paginii

Introducerea datelor într-o foaie

Notă : Notă: Dacă o tastă funcțională nu funcționează așa cum vă așteptați să, apăsați tasta FN în plus față de tastă funcțională. Dacă nu doriți să apăsați tasta FN de fiecare dată, se poate modifica preferințele de sistem: accesați Apple > System Preferences > tastatură. Apoi bifați caseta de selectare pentru a utiliza toate F1, F2, etc. ca taste funcționale standard.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Editarea celulei selectate

F2

Terminarea introducerii în celulă și vă deplasați înainte în selecție

RETURN

Crearea unui rând nou în aceeași celulă

CONTROL + OPȚIUNE + RETURNATĂ

Umple zona de celule selectată cu textul pe care le tastați

COMANDA + RENTABILITATE
sau
CONTROL + RETURNATĂ

Terminarea introducerii în celulă și Mutare în sus în selecție

SHIFT + RETURN

Terminarea introducerii în celulă și deplasarea la dreapta în selecție

TAB

Terminarea introducerii în celulă și deplasarea la stânga în selecție

SHIFT + TAB

Anulați o intrare în celulă

ESC

Ștergeți caracter la stânga punctului de inserare sau ștergeți selecția

DELETE

Ștergeți caracter la dreapta punctului de inserare sau ștergeți selecția
Notă: unele tastaturi mai mici au această cheie

Ștergere

Ștergeți textul la sfârșitul liniei
Notă: unele tastaturi mai mici au această cheie

CONTROL + Ștergere

Deplasarea cu un caracter sus, în jos, la stânga sau la dreapta

O tastă săgeată

Deplasarea la începutul liniei

HOME

Inserarea unui comentariu

SHIFT + F2

Deschiderea și editarea unui comentariu de celulă

SHIFT + F2

Umplere în jos

CONTROL + D
sau

COMANDA + D

Umplere la dreapta

CONTROL + R
sau

COMANDA + R

Definirea unui nume

CONTROL + L

Începutul paginii

Lucrul în celulele din bara de formule

Notă : Notă: Dacă o tastă funcțională nu funcționează așa cum vă așteptați să, apăsați tasta FN în plus față de tastă funcțională. Dacă nu doriți să apăsați tasta FN de fiecare dată, se poate modifica preferințele de sistem: accesați Apple > System Preferences > tastatură. Apoi bifați caseta de selectare pentru a utiliza toate F1, F2, etc. ca taste funcționale standard.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Editarea celulei selectate

F2

Editarea celula activă, apoi debifați-l sau ștergeți caracterul anterior în celula activă, așa cum puteți edita conținutul celulei

DELETE

Terminarea introducerii în celulă

RETURN

Introduceți o formulă ca o formulă matrice

COMANDA + SHIFT + RETURNATĂ sau
CONTROL + SHIFT + RETURNATĂ

Anulați o intrare din bara de celulă sau o formulă

ESC

Afișarea generatorului de formule după ce tastați un nume valid funcția într-o formulă

CONTROL + A

Inserarea unui hyperlink

COMANDA + K
sau
CONTROL + K

Editați celula activă, poziționați punctul de inserare la sfârșitul liniei

CONTROL + U

Deschide un generator de formule

SHIFT + F3

Calcularea foaia activă

SHIFT + F9

Afișarea unui meniu contextual

SHIFT + F10

Începeți o formulă

=

Comutați la stilul de referință formulă între absolută, relativă și mixte

COMANDA + T
or
F4

Inserarea formula Însumare automată

COMANDA + SHIFT + T

Introduceți data

CONTROL + PUNCT ȘI VIRGULĂ (;)

Introduceți data

COMANDA + punct și virgulă (;)

Copiați valoarea din celula de deasupra celulei active în celulă sau bara de formule

CONTROL + SHIFT + INCH MARCA (")

Alternează între afișează valorile de celule și afișează celule în formule

CONTROL + ACCENT GRAV (')

Copiați o formulă din celula de deasupra celulei active în celulă sau bara de formule

CONTROL + APOSTROF (')

Afișați lista Completare automată

CONTROL + OPȚIUNE + SĂGEATĂ ÎN JOS

Definirea unui nume

CONTROL + L

Deschideți Panoul de Căutare inteligentă

CONTROL + OPȚIUNE + COMANDA + L

Începutul paginii

Formatarea și editarea datelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Editarea celulei selectate

F2

Crearea unui tabel

COMANDA + T
sau
CONTROL + T

Inserarea unui sfârșit de linie într-o celulă

COMANDA + OPȚIUNE + RETURNATĂ sau
CONTROL + OPȚIUNE + RETURNATĂ

Inserați caractere speciale, cum ar fi simboluri, inclusiv emoji

CONTROL + COMANDA + bara de spațiu

Măriți dimensiunea fontului

COMANDA + SHIFT + >

Micșorați dimensiunea fontului

COMANDA + SHIFT + <

Aliniere la centru

COMANDA + E

Aliniere la stânga

COMANDA + L

Afișați caseta de dialog Modificare stil de celulă

COMANDA + SHIFT + L

Afișați caseta de dialog Formatare celule

COMANDA + 1

Aplică formatul de număr general

CONTROL + SHIFT + ~

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative apar cu roșu cu paranteze)

CONTROL + SHIFT + $

Aplică formatul procent fără zecimale

CONTROL + SHIFT + %

Aplică formatul de număr exponențială cu două zecimale

CONTROL + SHIFT + ^

Aplică formatul de dată cu ziua, luna și anul

CONTROL + SHIFT + #

Aplică formatul oră cu oră și minute și indică AM sau PM

CONTROL + SHIFT + @

Aplică formatul de număr cu două zecimale, mii separatorul și semnul minus (-) pentru valori negative

CONTROL + SHIFT +!

Aplică bordura de schiță în jurul celulelor selectate

COMANDA + OPȚIUNE + ZERO

Adăugarea unei borduri de schiță în partea dreaptă a selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată la dreapta

Adăugarea unei borduri de schiță din partea stângă a selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată la stânga

Adăugarea unei borduri de schiță în partea de sus a selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată în sus

Adăugarea unei borduri de schiță în partea de jos al selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată în jos

Eliminarea bordurilor de schiță

COMANDA + OPȚIUNE + cratimă

Aplică sau elimină formatarea aldină

COMANDA + B

Aplică sau elimină formatarea cursivă

COMANDA + I

Aplicarea sau eliminarea subliniind

COMANDA + U

Aplică sau elimină formatarea tăiat cu o linie

COMANDA + SHIFT + X

Ascundeți o coloană

COMANDA +)
sau
CONTROL +)

Reafișarea unei coloane

COMANDA + SHIFT +)
sau
CONTROL + SHIFT +)

Ascunderea unui rând

COMANDA + (
sau
CONTROL + ()

Reafișarea unui rând

COMANDA + SHIFT + (
sau
CONTROL + SHIFT + ()

Editarea celulei active

CONTROL + U

Anulați o intrare din celulă sau bara de formule

ESC

Editarea celula activă, apoi debifați-l sau ștergeți caracterul anterior în celula activă, așa cum puteți edita conținutul celulei

DELETE

Lipirea textului în celula activă

COMANDA + V

Terminarea introducerii în celulă

RETURN

Dați celulele selectate introducerii în celulă curent

COMANDA + RETURNATĂ sau
CONTROL + RETURNATĂ

Introduceți o formulă ca o formulă matrice

COMANDA + SHIFT + RETURNATĂ sau
CONTROL + SHIFT + RETURNATĂ

Afișarea generatorului de formule după ce tastați un nume valid funcția într-o formulă

CONTROL + A

Începutul paginii

Lucrul cu o selecție

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Copiere

COMANDA + C
sau
CONTROL + V

Lipire

COMANDA + V
sau
CONTROL + V

Decupare

COMANDA + X
sau
CONTROL + X

Golire

DELETE

Ștergerea selecției

CONTROL + CRATIMĂ

Anularea ultimei acțiuni

COMANDA + Z

Ascundeți o coloană

COMANDA +)
sau
CONTROL +)

Reafișarea unei coloane

COMANDA + SHIFT +)
sau
CONTROL + SHIFT +)

Ascunderea unui rând

COMANDA + (
sau
CONTROL + ()

Reafișarea unui rând

COMANDA + SHIFT + (
sau
CONTROL + SHIFT + ()

Deplasarea de sus în jos în cadrul selecției (mai jos) *

RETURN

Deplasarea din partea de jos în sus în cadrul selecției (-) *

SHIFT + RETURN

Trecerea de la stânga la dreapta în cadrul selecției,
sau Mutare în jos o celulă numai dacă este selectată o singură coloană

TAB

Trecerea de la dreapta la stânga în cadrul selecției,
sau mutați-o celulă numai dacă este selectată o singură coloană

SHIFT + TAB

Mutați în sensul acelor de ceasornic următoare de sus a selecției

CONTROL + PUNCT

Gruparea celulele selectate

COMANDA + SHIFT + K

Anularea grupării celulele selectate

COMANDA + SHIFT + J

Începutul paginii

Selectați celule, coloane sau rânduri

Notă : Notă: Dacă o tastă funcțională nu funcționează așa cum vă așteptați să, apăsați tasta FN în plus față de tastă funcțională. Dacă nu doriți să apăsați tasta FN de fiecare dată, se poate modifica preferințele de sistem: accesați Apple > System Preferences > tastatură. Apoi bifați caseta de selectare pentru a utiliza toate F1, F2, etc. ca taste funcționale standard.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extinderea selecției cu o celulă

SHIFT + săgeată cheie

Extinde selecția până la ultima celulă care nu sunt necompletate
în aceeași coloană sau rând cu celula activă

COMANDA + SHIFT + săgeată cheie

Extinde selecția până la începutul rândului

SHIFT + HOME

Extinde selecția până la începutul foii

CONTROL + SHIFT + HOME

Extinde selecția până la ultima celulă utilizată
pe foaie (colțul din dreapta sus)

CONTROL + SHIFT + END

Selectați întreaga coloană

CONTROL + BARA DE SPAȚIU

Selectați întregul rând

SHIFT + BARA DE SPAȚIU

Selectați întreaga foaie

COMANDA + A

Selectați doar celulele vizibile

COMANDA + SHIFT + * (asterisc)

Selectați numai celula activă, atunci când sunt Selectați mai multe celule

SHIFT + DELETE

Extinderea selecției în jos cu un ecran

SHIFT + PAGE DOWN

Extinderea selecției în sus cu un ecran

SHIFT + PAGE UP

Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor,
și afișarea substituenți pentru obiecte

CONTROL + 6

Activarea capacitate pentru a extinde o selecție
utilizând tastele săgeată

F8

Adăugați o altă zonă de celule la selecție

SHIFT + F8

Selectați matrice curentă, care este matricea care
aparține celulei active

CONTROL + /

Selectați celulele dintr-un rând care nu se potrivesc cu valoarea
în celula activă în acel rând.
Trebuie să selectați rândul începând cu celula activă

CONTROL + \

Selectați doar celulele care sunt denumite direct de formule în selecție

CONTROL + SHIFT + [

Selectați toate celulele care sunt direct sau indirect denumite de formule în selecție

CONTROL + SHIFT + {

Selectați doar celulele cu formule care fac referire direct la celula activă

CONTROL +]

Selectați toate celulele cu formule care fac referire direct sau indirect la celula activă

CONTROL + SHIFT +}

Începutul paginii

Utilizarea diagramelor

Notă : Notă: Dacă o tastă funcțională nu funcționează așa cum vă așteptați să, apăsați tasta FN în plus față de tastă funcțională. Dacă nu doriți să apăsați tasta FN de fiecare dată, se poate modifica preferințele de sistem: accesați Apple > System Preferences > tastatură. Apoi bifați caseta de selectare pentru a utiliza toate F1, F2, etc. ca taste funcționale standard.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserați o foaie diagramă nouă. *

F11

Ciclu prin selecție de obiect diagramă

O tastă săgeată

Începutul paginii

* Această comandă rapidă de la intră în conflict cu o atribuire de cheie implicit Mac OS. Pentru a utiliza această comandă rapidă, trebuie să modificați setările de tastatură Mac. Accesați Apple > System Preferences > tastatură > comenzi rapide de la. Faceți clic pe Controlul misiuniiși apoi faceți clic pe pentru a deselecta opțiunea de Afișare pentru Desktop .

Sortarea, filtrarea și utilizați rapoarte PivotTable

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Sortare

COMANDA + SHIFT + R

Adăugarea sau eliminarea unui filtru

COMANDA + SHIFT + F
sau
CONTROL + SHIFT + L

Afișați lista de filtre sau PivotTable pagina
câmp meniul pop-up pentru celula selectată

OPȚIUNE + SĂGEATĂ ÎN JOS

Începutul paginii

Schițarea datelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișarea sau ascunderea simbolurile din schiță

CONTROL + 8

Ascunde rândurile selectate

CONTROL + 9

Reafișarea rândurilor selectate

CONTROL + SHIFT + deschiderea paranteză (()

Ascunderea coloanelor selectate

CONTROL + ZERO

Reafișarea coloanelor selectate

CONTROL + SHIFT + închiderea parantezele ())

Începutul paginii

Lucrul cu Ferestre

Pentru a

Apăsați

Extindeți sau minimizarea panglicii

COMANDA + OPȚIUNE + R

Comutați la vizualizarea în ecran complet

COMANDA + CONTROL + F

Comutarea la următoarea cerere

COMANDA + TAB

Comutați la aplicația anterior

COMANDA + SHIFT + TAB

Închideți fereastra registrului de lucru activ

COMANDA + W

Copiați o imagine a ecranului și salvați-l la
o captură de ecran cu fișierul pe desktop.

COMANDA + SHIFT + 3

Minimizarea ferestrei active

CONTROL + F9

Maximizarea sau Restaurarea ferestrei active

CONTROL + F10
sau
COMANDA + F10

Ascunderea Excel.

COMANDA + H

Începutul paginii

Lucrul în casetele de dialog

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea la următoarea casetă text

TAB

Deplasarea la caseta anterioară, opțiune, control sau comandă

SHIFT + TAB

Ieșirea dintr-o casetă de dialog sau anularea unei acțiuni.

ESC

Efectuați acțiunea asociată butonului de comandă implicit
(butonul cu contur aldin, deseori butonul OK )

RETURN

Anularea unei comenzi și închideți

ESC

Informații corelate

Accesibilitatea în Excel 2016 pentru Mac

Comenzile rapide listate în acest subiect se referă la aspectul tastaturii SUA. Tastele de pe alte aspecte de tastatură nu poate fi corespund tastele de pe o tastatură SUA. Comenzi rapide de la tastatură pentru laptop-uri, de asemenea, poate diferi.

Unele funcția tastă comenzi rapide de la intră în conflict cu implicit asocierile de taste în Mac OS X versiunea 10.3 sau o versiune mai recentă. Pentru a le utiliza, trebuie să modificați setările pentru de taste funcționale. În meniul Apple , accesați System Preferences. Sub Hardware, faceți clic pe tastatură > tastaturi și apoi bifați utilizare toate F1, F2, etc. ca taste funcționale standard.

Pentru a

Apăsați

Deschide un generator de formule

SHIFT + F3
sau
FN + SHIFT + F3

Repetare Găsire ultima (următorul găsit)

SHIFT + F4
sau
FN + SHIFT + F4

Închideți fereastra

COMANDA + F4
sau
FN + COMANDA + F4

Afișați caseta de dialog Salt la

F5

Afișați caseta de dialog Găsire

SHIFT + F5

Deplasarea la următorul panou într-un registru de lucru care a fost scindată

F6

Deplasarea la panoul anterior într-un registru de lucru care a fost scindată

SHIFT + F6

Deplasarea la următoarea fereastră de registru de lucru

COMANDA + F6

Deplasarea la fereastra anterioară de registru de lucru

COMANDA + SHIFT + F6

Verificarea ortografică

F7
sau
FN + F7

Adăugați la selecție

SHIFT + F8

Afișați caseta de dialog macrocomandă

OPȚIUNE + F8
sau
FN + OPȚIUNE + F8

Se calculează toate foile din registrul de lucru deschise.

F9

Calcularea foaia activă.

SHIFT + F9

Afișarea unui meniu contextual.

SHIFT + F10

Inserați o foaie diagramă nouă.

F11

Inserați o foaie nouă.

SHIFT + F11

Inserarea unei foi de macrocomenzi Excel 4.0

COMANDA + F11
sau
FN + COMANDA + F11

Afișați caseta de dialog Salvare ca.

F12

Afișați caseta de dialog Deschidere

COMANDA + F12
sau
FN + COMANDA + F12

Începutul paginii

Mutarea și defilare într-o foaie sau registru de lucru

Pentru a

Apăsați

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta

O tastă săgeată

Defilarea la muchia din regiunea de date curentă

CONTROL + săgeată cheie

Se deplasează la începutul rândului

HOME

Deplasarea la începutul foii

CONTROL + HOME

Deplasarea la ultima celulă în uz pe foaie, care este celula de la intersecția coloana din dreapta și din partea de jos rând (în colțul din dreapta sus); sau celula aflată celula pornire, care este de obicei A1

CONTROL + END

Deplasarea cu un ecran mai jos

PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran mai sus

PAGE UP

Deplasarea cu un ecran la dreapta

OPȚIUNE + PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran la stânga

OPȚIUNE + PAGE UP

Deplasarea la următoarea foaie din registrul de lucru

CONTROL + PAGE DOWN

Deplasarea la foaia anterioară din registrul de lucru

CONTROL + PAGE UP

Treceți la următorul registru de lucru sau fereastră

CONTROL + TAB

Se deplasează la registrul de lucru anterioară sau fereastră

CONTROL + SHIFT + TAB

Deplasarea la următorul panou într-un registru de lucru care a fost scindată

F6

Deplasarea la panoul anterior într-un registru de lucru care a fost scindată

SHIFT + F6

Defilați pentru a afișa celula activă

CONTROL + DELETE

Afișați caseta de dialog Salt la

CONTROL + G

Afișați caseta de dialog Găsire

COMANDA + F

Repetați ultima acțiune găsire (la fel ca următorul găsit)

COMANDA + G

Deplasarea între celulele deblocate într-o foaie protejată

TAB

Începutul paginii

Examinarea și imprimarea

Pentru a

Apăsați

Afișați caseta de dialog imprimare

COMANDA + P

Introducerea datelor într-o foaie

Pentru a

Apăsați

Terminarea introducerii în celulă și vă deplasați înainte în selecție

RETURN

Crearea unui rând nou în aceeași celulă

CONTROL + OPȚIUNE + RETURNATĂ

Umple zona de celule selectată cu textul pe care le tastați

CONTROL + RETURNATĂ

Terminarea introducerii în celulă și vă deplasați înapoi în selecție

SHIFT + RETURN

Terminarea introducerii în celulă și deplasarea la dreapta în selecție

TAB

Terminarea introducerii în celulă și deplasarea la stânga în selecție

SHIFT + TAB

Anulați o intrare în celulă

ESC

Ștergeți caracter la stânga punctului de inserare sau ștergeți selecția

DELETE

Ștergeți caracter la dreapta punctului de inserare sau ștergeți selecția

Ștergere

Ștergeți textul la sfârșitul liniei

CONTROL + Ștergere

Deplasarea cu un caracter sus, în jos, la stânga sau la dreapta

O tastă săgeată

Deplasarea la începutul liniei

HOME

Repetarea ultimei acțiuni

COMANDA + Y

Editarea unui comentariu de celulă

SHIFT + F2

Umplere în jos

CONTROL + D

Umplere la dreapta

CONTROL + R

Definirea unui nume

CONTROL + L

Începutul paginii

Lucrul în celule sau bara de formule

Pentru a

Apăsați

Editarea celula activă, apoi debifați-l sau ștergeți caracterul anterior în celula activă, așa cum puteți edita conținutul celulei

DELETE

Terminarea introducerii în celulă

RETURN

Introduceți o formulă ca o formulă matrice

CONTROL + SHIFT + RETURNATĂ

Anulați o intrare din bara de celulă sau o formulă

ESC

Afișarea generatorului de formule după ce tastați un nume valid funcția într-o formulă

CONTROL + A

Inserarea unui hyperlink

COMANDA + K

Editați celula activă, poziționați punctul de inserare la sfârșitul liniei

CONTROL + U

Deschide un generator de formule

SHIFT + F3
sau
FN + SHIFT + F3

Se calculează toate foile din registrul de lucru deschise

COMANDA + =

Calcularea foaia activă

COMANDA + SHIFT + =

Începeți o formulă

=

Comutați la stilul de referință formulă între absolută, relativă și mixte

COMANDA + T

Inserarea formula Însumare automată

COMANDA + SHIFT + T

Introduceți data

CONTROL + PUNCT ȘI VIRGULĂ (;)

Introduceți data

COMANDA + punct și virgulă (;)

Copiați valoarea din celula de deasupra celulei active în celulă sau bara de formule

CONTROL + SHIFT + INCH MARCA (")

Alternează între afișează valorile de celule și afișează celule în formule

CONTROL + ACCENT GRAV (')

Copiați o formulă din celula de deasupra celulei active în celulă sau bara de formule

CONTROL + APOSTROF (')

Afișați lista Completare automată

CONTROL + OPȚIUNE + SĂGEATĂ ÎN JOS

Definirea unui nume

CONTROL + L

Începutul paginii

Formatarea și editarea datelor

Pentru a

Apăsați

Afișați caseta de dialog stil

COMANDA + SHIFT + L

Afișați caseta de dialog Formatare celule

COMANDA + 1

Aplică formatul de număr general

CONTROL + SHIFT + ~

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative apar cu roșu cu paranteze)

CONTROL + SHIFT + $

Aplică formatul procent fără zecimale

CONTROL + SHIFT + %

Aplică formatul de număr exponențială cu două zecimale

CONTROL + SHIFT + ^

Aplică formatul de dată cu ziua, luna și anul

CONTROL + SHIFT + #

Aplică formatul oră cu oră și minute și indică A.M. sau P.M.

CONTROL + SHIFT + @

Aplică formatul de număr cu două zecimale, mii separatorul și semnul minus (-) pentru valori negative

CONTROL + SHIFT +!

Aplică bordura de schiță în jurul celulelor selectate

COMANDA + OPȚIUNE + ZERO

Adăugarea unei borduri de schiță în partea dreaptă a selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată la dreapta

Adăugarea unei borduri de schiță din partea stângă a selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată la stânga

Adăugarea unei borduri de schiță în partea de sus a selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată în sus

Adăugarea unei borduri de schiță în partea de jos al selecției

COMANDA + OPȚIUNE + săgeată în jos

Eliminarea bordurilor de schiță

COMANDA + OPȚIUNE + cratimă

Aplică sau elimină formatarea aldină

COMANDA + B

Aplică sau elimină formatarea cursivă

COMANDA + I

Aplicarea sau eliminarea subliniind

COMANDA + U

Aplică sau elimină formatarea tăiat cu o linie

COMANDA + SHIFT + X

Ascunderea rândurilor

CONTROL + 9

Reafișarea rândurilor

CONTROL + SHIFT +)

Ascunderea coloanelor

CONTROL + ZERO

Reafișare coloane

CONTROL + SHIFT +)

Adăugarea sau eliminarea stilul de font umbră

COMANDA + SHIFT + W

Adăugarea sau eliminarea stilul de font schiță

COMANDA + SHIFT + D

Editarea celulei active

CONTROL + U

Anulați o intrare din celulă sau bara de formule

ESC

Editarea celula activă, apoi debifați-l sau ștergeți caracterul anterior în celula activă, așa cum puteți edita conținutul celulei

DELETE

Lipirea textului în celula activă

COMANDA + V

Terminarea introducerii în celulă

RETURN

Introduceți o formulă ca o formulă matrice

CONTROL + SHIFT + RETURNATĂ

Afișarea generatorului de formule după ce tastați un nume valid funcția într-o formulă

CONTROL + A

Începutul paginii

Lucrul cu o selecție

Pentru a

Apăsați

Copierea selecției

COMANDA + C

Decuparea selecției

COMANDA + X

Lipiți selecția

COMANDA + V

Golirea conținutului selecției

DELETE

Ștergerea selecției

CONTROL + CRATIMĂ

Copierea textului sau a reprezentărilor grafice în album

CONTROL + OPȚIUNE + C

Lipire la album

CONTROL + OPȚIUNE + V

Anularea ultimei acțiuni

COMANDA + Z

Mutați din partea de sus în jos din selecție (jos), sau mutați în direcția în care este selectată în editarea în caseta de dialog Preferințe (Excel meniu, comanda Preferințe )

RETURN

Deplasarea din partea de jos în sus în cadrul selecției (sus), sau deplasarea opusă direcția în care este selectată în editarea în caseta de dialog Preferințe (Excel meniu, comanda Preferințe )

SHIFT + RETURN

Trecerea de la stânga la dreapta în cadrul selecției, sau Mutare în jos o celulă numai dacă este selectată o singură coloană

TAB

Trecerea de la dreapta la stânga în cadrul selecției, sau mutați-o celulă numai dacă este selectată o singură coloană

SHIFT + TAB

Mutați în sensul acelor de ceasornic următoare de sus a selecției

CONTROL + PUNCT

Inserarea ilustrațiilor utilizând browserul Media

COMANDA + CONTROL + M

Începutul paginii

Selectarea celulelor, coloane sau rânduri

Pentru a

Apăsați

Extinderea selecției cu o celulă

SHIFT + săgeată cheie

Extinde selecția până la ultima celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă

COMANDA + SHIFT + săgeată cheie

Extinde selecția până la începutul rândului

SHIFT + HOME

Extinde selecția până la începutul foii

CONTROL + SHIFT + HOME

Extinde selecția până la ultima celulă utilizată în foaie (colțul din dreapta sus)

CONTROL + SHIFT + END

Selectați întreaga coloană

CONTROL + BARA DE SPAȚIU

Selectați întregul rând

SHIFT + BARA DE SPAȚIU

Selectați întreaga foaie

COMANDA + A

Selectați numai celula activă, atunci când sunt Selectați mai multe celule

SHIFT + DELETE

Extinderea selecției în jos cu un ecran

SHIFT + PAGE DOWN

Extinderea selecției în sus cu un ecran

SHIFT + PAGE UP

Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenți pentru obiecte

CONTROL + 6

Afișați sau Ascundeți bara de instrumente Standard

CONTROL + 7

Activarea capacitate pentru a extinde o selecție utilizând tastele săgeată

F8

Adăugați o altă zonă de celule la selecție; sau utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la începutul zona pe care doriți să adăugați și apăsați F8 și tastele săgeată pentru a selecta zona următoare

SHIFT + F8

Selectați matrice curentă, care este matricea care aparține celulei active

CONTROL + /

Selectați celulele dintr-un rând care nu se potrivesc cu valoarea din celula activă în acel rând. Selectați rândul începând cu celula activă.

CONTROL + \

Selectați doar celulele care sunt denumite direct de formule în selecție

CONTROL + SHIFT + [

Selectați celulele dintr-o coloană care nu se potrivesc cu valoarea din celula activă din coloana respectivă. Selectați coloana începând cu celula activă.

CONTROL + |

Selectați toate celulele care sunt direct sau indirect denumite de formule în selecție

CONTROL + SHIFT + {

Selectați doar celulele cu formule care fac referire direct la celula activă

CONTROL +]

Selectați toate celulele cu formule care fac referire direct sau indirect la celula activă

CONTROL + SHIFT +}

Selectați doar celulele vizibile în selecția curentă

COMANDA + SHIFT + Z

Începutul paginii

Diagrame

Pentru a

Apăsați

Inserați o foaie diagramă nouă.

F11

Ciclu prin selecție de obiect diagramă

O tastă săgeată

Începutul paginii

Formularele de date

Pentru a

Apăsați

Deplasarea la același câmp din următoarea înregistrare

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la același câmp din înregistrarea anterioară

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea la câmpul următor care se pot edita în înregistrare

TAB

Deplasarea la câmpul anterior, care se pot edita în înregistrare

SHIFT + TAB

Deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare

RETURN

Deplasarea la primul câmp din înregistrarea anterioară

SHIFT + RETURN

Deplasarea la același câmp 10 înregistrări înainte

PAGE DOWN

Deplasarea înapoi la același câmp 10 înregistrări

PAGE UP

Deplasarea cu un caracter la stânga într-un câmp

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasare de un caracter la dreapta într-un câmp

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați caracter la stânga

SHIFT + SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați caracter la dreapta

SHIFT + SĂGEATĂ LA DREAPTA

Începutul paginii

Filtre și rapoartele PivotTable

Pentru a

Apăsați

Afișați lista de filtre sau PivotTable pagina câmp meniul pop-up pentru celula selectată

OPȚIUNE + SĂGEATĂ ÎN JOS

Începutul paginii

Schițarea datelor

Pentru a

Apăsați

Afișarea sau ascunderea simbolurile din schiță

CONTROL + 8

Ascunde rândurile selectate

CONTROL + 9

Reafișarea rândurilor selectate

CONTROL + SHIFT +)

Ascunderea coloanelor selectate

CONTROL + ZERO

Reafișarea coloanelor selectate

CONTROL + SHIFT +)

Începutul paginii

Barele de instrumente

Pentru a

Apăsați

Faceți primul buton pe o bară de instrumente flotantă activ

OPȚIUNEA + F10

Atunci când o bară de instrumente este activ, selectați butonul următor sau meniu pe bara de instrumente

TAB

Când este activă o bară de instrumente, selectați butonul anterioară sau meniu pe bara de instrumente

SHIFT + TAB

Efectuați acțiunea asociată butonului selectat.

RETURN

Începutul paginii

Windows

Pentru a

Apăsați

Extindeți sau minimizarea panglicii

COMANDA + OPȚIUNE + R

Comutarea la următoarea cerere

COMANDA + TAB

Comutați la aplicația anterior

COMANDA + SHIFT + TAB

Închideți fereastra registrului de lucru activ

COMANDA + W

Restaurarea dimensiunii ferestrei registrului de lucru activ

COMANDA + F5

Deplasarea la următorul panou într-un registru de lucru care a fost scindată

F6

Deplasarea la panoul anterior într-un registru de lucru care a fost scindată

SHIFT + F6

Comutarea la următoarea fereastră de registru de lucru

COMANDA + F6

Comutarea la fereastra anterioară de registru de lucru

COMANDA + SHIFT + F6

Copiere imagine a ecranului în clipboard

COMANDA + SHIFT + 3

Imagine a ferestrei active copia în Clipboard (după ce apăsați și emitere a combinația de taste, faceți clic pe fereastra pe care doriți să scoateți o imagine a).

COMANDA + SHIFT + 4

Începutul paginii

Casetele de dialog

Pentru a

Apăsați

Deplasarea la următoarea casetă text

TAB

Deplasarea la caseta anterioară, opțiune, control sau comandă

SHIFT + TAB

Ieșirea dintr-o casetă de dialog sau anularea unei acțiuni.

ESC

Comutați la fila următoare

CONTROL + TAB

Comutați la fila anterioară

CONTROL + SHIFT + TAB

Efectuați acțiunea asociată butonului de comandă implicit
(butonul cu contur aldin, deseori butonul OK )

RETURN

Anularea unei comenzi și închideți

ESC

Știați?

Dacă nu aveți un abonament Office 365 sau cea mai recentă versiune de Office, puteți să încercați acum:

Încercați Office 365 sau cea mai recentă versiune de Excel

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare în forumul Comunității Excel

Ajutați-ne să îmbunătățim Excel

Aveți sugestii despre cum putem îmbunătăți următoarea versiune de Excel? Dacă aveți, consultați subiectele de la UserVoice pentru Excel

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Consultați și

Prezentare generală a formulelor în Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×