Comenzi rapide de la tastatură în Word Online

Comenzile rapide de la tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la configurația tastaturii S.U.A. Este posibil ca tastele din alte configurații să nu corespundă exact cu cele de pe tastatura S.U.A.

Pentru o prezentare generală a accesibilității din Word Online, consultați Caracteristici de accesibilitate din Word Online.

Sfaturi:

  • Ca o comandă rapidă, apăsați Ctrl+' (apostrof) pentru a trece la Spune-mi, apoi tastați comanda dorită (disponibil numai în vizualizarea Editare). Utilizați tastele săgeți în sus și în jos pentru a selecta o comandă, apoi apăsați Enter.

  • Word Online rulează în browserul web, prin urmare comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop Word. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere), se aplică la browserul web, nu la Word Online.

  • Comenzile rapide de la tastatură din Word Online sunt foarte asemănătoare comenzilor rapide de la tastatură din Microsoft Word. Pentru o listă de comenzi rapide de la tastatură din alte versiuni de Word, consultați Mai multe comenzi rapide de la tastatură pentru Word.

  • Dacă utilizați un cititor de ecran, consultați Activități comune în Word Online.

Vizualizarea Citire

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea la o vizualizare accesibilă pentru software de tip cititor de ecran și pentru selectarea conținutului de la tastatură (necesită PDF Reader)

Tab pentru a ajunge la comanda Generare vizualizare mai accesibilă (fereastră nouă), apoi Enter

Găsirea textului

Ctrl+F sau F3

Ascunderea Panoului căutare

ESC

Comutarea la controlul Zoom

Ctrl+Z

Comutarea la controlul număr pagină

Ctrl+G

Deplasarea la o anumită pagină

Tastarea unui număr de pagină (în controlul număr pagină)

Imprimare

Ctrl+P

Vizualizarea Editare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea între panglică și conținutul documentului

Ctrl+F6

Deplasarea de la editarea documentului la fila Pornire

Ctrl+[

Deplasarea de la editarea documentului la comanda din panglică cel mai recent utilizată

Ctrl+]

Activarea unei alte file din panglică

Tab, Enter

Deplasarea între comenzile din panglică

Tab

Rularea comenzii selectate în prezent în panglică

Enter

Extinderea sau restrângerea panglicii

Ctrl+F3

Mutarea punctului de inserare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

La dreapta cu un caracter

Săgeată la dreapta

La stânga cu un caracter

Săgeată la stânga

La dreapta cu un cuvânt

Ctrl+Săgeată la dreapta

La stânga cu un cuvânt

Ctrl+Săgeată la stânga

O linie în sus

Săgeată în sus

O linie în jos

Săgeată în jos

În sus cu un paragraf

Ctrl+Săgeată în sus

În jos cu un paragraf

Ctrl+Săgeată în jos

Început de linie

Home

Sfârșit de linie

End

Început de pagină

Ctrl+Home

Sfârșit de pagină

Ctrl+End

Selectarea conținutului: extinderea selecției

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

La dreapta cu un caracter

Shift+Săgeată la dreapta

La stânga cu un caracter

Shift+Săgeată la stânga

La dreapta cu un cuvânt

Shift+Ctrl+Săgeată la dreapta

La stânga cu un cuvânt

Shift+Ctrl+Săgeată la stânga

O linie în sus

Shift+Săgeată în sus

O linie în jos

Shift+Săgeată în jos

În sus cu un paragraf

Shift+Ctrl+Săgeată în sus

În jos cu un paragraf

Shift+Ctrl+Săgeată în jos

La începutul rândului

Shift+Home

La sfârșitul rândului

Shift+End

La începutul documentului

Shift+Ctrl+Home

La sfârșitul documentului

Shift+Ctrl+End

Document întreg

Ctrl+A

Editarea conținutului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Decupare

Ctrl+X

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Inserarea unui hyperlink

Ctrl+K

Anulare

Ctrl+Z

Refacere

Ctrl+Y

Mutarea de la un cuvânt ortografiat greșit la altul

Alt+F7

Mărirea dimensiunii fontului

Ctrl+Shift+>

Diminuarea dimensiunii fontului

Ctrl+Shift+<

Formatați text

Pentru aceasta

Apăsați

Aldin

Ctrl+B

Cursiv

Ctrl+I

Subliniat

Ctrl+U

Listă cu marcatori

Ctrl+Punct

Listă numerotată

Ctrl+/

Aliniere la stânga

Ctrl+L

Aliniere la dreapta

Ctrl+R

Aliniere la centru

Ctrl+E

Comenzi echivalente pe tastaturile Windows și Mac

Tastă

Modificator

Windows

Mac

Backspace

Alt

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

End

Alt

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței

Enter

Alt

În Internet Explorer, afișează proprietățile paginii

Tab

Ctrl-Alt

Comută între activități

Home

Alt

Accesează pagina de pornire

Mută punctul de inserare în partea de sus a documentului sau a schiței

Stânga

Alt

În Internet Explorer, reveniți

Mută la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

PageDn

Alt

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului

PageUp

Alt

Mută punctul de inserare în partea de sus a documentului

Dreapta

Alt

În Internet Explorer, mergeți înainte

Mergeți la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată

Tab

Alt

Comută între aplicații

Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)

În jos

Alt-Shift

Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare

Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului

Enter

Alt-Shift

În Internet Explorer, comută la vizualizarea în ecran complet

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Comută între activități

Stânga

Alt-Shift

Elimină un nivel de indentare

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

Dreapta

Alt-Shift

Indentare

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

Tab

Alt-Shift

Comută între aplicații

Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)

În sus

Alt-Shift

Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare

Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului

Backspace

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Delete

Șterge cu un cuvânt odată

În jos

Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată

End

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței

Home

Accesați partea de sus a documentului sau a schiței (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)

Stânga

Mută punctul de inserare la începutul liniei (în Firefox, accesați pagina anterioară)

Dreapta

Mută punctul de inserare la sfârșitul liniei (în Firefox, mergeți înainte)

Tab

Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)

În sus

Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată

ESC

⌘-Alt

Deschide Managerul de activități (impune închiderea aplicațiilor)

Home

⌘-Alt

În Safari, accesați pagina de pornire a browserului

Stânga

⌘-Alt

În Chrome, comută între filele din browser

Delete

⌘-Shift

În Firefox, golește memoria cache a browserului

În jos

⌘-Shift

Selectează în jos, cu un paragraf odată

End

⌘-Shift

Selectează până în partea de jos a unui document sau a unei pagini

Home

⌘-Shift

Selectează până în partea de sus a documentului sau a paginii (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)

Stânga

⌘-Shift

Selectarea până la începutul liniei

Dreapta

⌘-Shift

Selectarea până la sfârșitul liniei

Tab

⌘-Shift

Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)

În sus

⌘-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

ESC

Ctrl-Shift

Deschide Managerul de activități

Dreapta

Ctrl-Shift

Selectează la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată

În jos

Ctrl

Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Stânga

Ctrl-Shift

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

ESC

Ctrl

Deschide meniul Start sau ecranul Start

Delete

Ctrl-Alt

Deschide meniul Ecran de blocare

Stânga

Ctrl

Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată

Afișează un tablou de bord cu widgeturi

PageDn

Ctrl

În Firefox și Chrome, comută între filele deschise

PageUp

Ctrl

Mută punctul de inserare la sfârșitul documentului sau al schiței

În Firefox și Chrome, comută între filele deschise

End

Ctrl

Mută punctul de inserare la sfârșitul documentului sau al schiței

Tab

Ctrl

Comută între filele deschise

Comută între filele deschise

Up

Ctrl

Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată

Mută punctul de inserare la începutul rândului

Backspace

Ctrl-Alt

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

Home

Ctrl

Mută punctul de inserare la începutul documentului sau al schiței

În jos

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos în pagină

End

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii

Home

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii

PageDn

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos

PageUp

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în sus

Dreapta

Ctrl

Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată

În sus

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos în pagină

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

End

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii

Home

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în jos

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în sus

ESC

Alt

Minimizare fereastră

În jos

Ctrl-Shift

Selectează în jos, cu un paragraf odată

Selectează până la sfârșitul rândului

ESC

Alt-Shift

Minimizare fereastră

Home

Ctrl-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

Selectează până la începutul rândului

Insert

Fără

Pornește Modul suprascriere

Tab

Ctrl-Shift

Comută între filele deschise

Comută între filele deschise

În sus

Ctrl-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

Selectează până la începutul rândului

Backspace

Fără

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

Delete

Fără

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

În jos

Fără

Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată

Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată

End

Fără

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Enter

Fără

Inserarea unei linii noi

Inserarea unei linii noi

Backspace

Ctrl

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Home

Fără

Mută punctul de inserare la începutul rândului

În Safari și Chrome, mută punctul de inserare la începutul paragrafului

Stânga

Fără

Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată

Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată

PageDn

Fără

Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată

Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată

PageUp

Fără

Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată

Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată

Dreapta

Fără

Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată

Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată

Tab

Fără

Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel

Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel sau inserează un tabel

În sus

Fără

Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată

Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată

Backspace

Shift

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

În jos

Shift

Selectează în jos, cu un rând odată

Selectează în jos, cu un rând odată

End

Shift

Selectează până la sfârșitul rândului

Selectează până la sfârșitul rândului

Enter

Shift

Inserează un sfârșit de linie atenuat

Inserează un sfârșit de linie atenuat

Home

Shift

Selectează până la începutul rândului

Selectează până la începutul rândului

Stânga

Shift

Selectează la stânga, cu o literă odată

Selectează la stânga, cu o literă odată

Dreapta

Shift

Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată

Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată

Tab

Shift

Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară

Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară

În sus

Shift

Selectează în sus, cu un rând odată

Selectează în sus, cu un rând odată

Mai multe comenzi rapide de la tastatură pentru Word

Comenzile rapide de la tastatură din Word Online sunt foarte asemănătoare comenzilor rapide de la tastatură din Microsoft Word. Comenzile rapide de la tastatură listate în acest articol sunt destinate celor mai obișnuite activități din Word Online. Pentru o listă a comenzilor rapide de la tastatură din programul dvs. desktop Word, consultați:

Activități obișnuite în Word Online

Pentru pașii necesari anumitor activități din Word Online, consultați următoarele articole:

Se aplică la: Word OnlineAu fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Modificați limba