Comenzi rapide de la tastatură în Word Online

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Comenzile rapide de la tastatură descrise în acest subiect de Ajutor se referă la configurația tastaturii S.U.A. Este posibil ca tastele din alte configurații să nu corespundă exact cu cele de pe tastatura S.U.A.

Pentru o prezentare generală a accesibilității din Word Online, consultați Caracteristici de accesibilitate din Word Online.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel itemizes comenzi rapide de la cel mai frecvent utilizate în Word Web App:

Pentru aceasta

Apăsați

În vizualizarea citire, deschideți o vizualizare de tip PDF etichetat pentru a lucra cu cititoare de ecran

Tab pentru a generare mai accesibil comanda view (fereastră nouă), Enter

Găsiți text în vizualizarea citire

CTRL + F sau F3

Găsiți text în vizualizarea de editare

CTRL + F sau Ctrl + H

Ascunderea panoului căutare

Esc

Comutarea la controlul Zoom

Ctrl + Z

Comutarea la controlul număr pagină

Tip de număr de pagină (în controlul număr pagină)

Salt la o anumită pagină

CTRL + G

Imprimare

Ctrl+P

Treceți la următorul punct de reper regiune

Ctrl+F6

Salt la caseta spune-mi

Alt+Q

Noțiuni de bază

Ca o comandă rapidă de la comenzi, apăsați Alt + Q pentru a spune-mi, apoi tastați comanda dorită (disponibil doar în vizualizarea de editare). În sus și în jos săgeți pentru a selecta o comandă și apăsați Enter.

Word Online rulează în browserul web, prin urmare comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop Word. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere), se aplică la browserul web, nu la Word Online.

Navigați numai cu tastatura

În vizualizarea citire, o listă orizontală de comenzi este în partea de sus a ecranului. Apăsați Tab până când ajunge la rândul de comenzi și apoi, pentru a vă deplasa comenzile, apăsați pe Tab. Pentru a selecta o comandă, apăsați pe Enter.

Pentru a comuta la editarea vizualizarea, Mutare în meniul butonul Editare Document, apăsați pe Enter, apoi selectați Editare în Word Web App. În vizualizarea de editare, un banda de file apare deasupra documentului. Fiecare filă afișează o panglică unic formată din grupuri de unul sau mai multe comenzi corelate.

Pentru a utiliza în panglică, apăsați Ctrl + F6 în mod repetat până când ajunge la File (de exemplu, fișier sau de acasă). Apăsați Tab și Shift + Tab pentru a vă deplasa între filele din Panglică și apoi apăsați pe Enter pentru a selecta o filă și introduceți din panglică.

Notă : Sau alte programe de completare pot adăuga file noi în panglică și să ofere tastelor de acces pentru aceste file.

Tastele de acces sunt comenzi rapide de la speciale care vă permit să utilizați rapid o comandă de pe panglică, apăsând câteva chei, indiferent unde vă aflați în Word Web App. Fiecare comandă în Word Web App pot fi accesate utilizând o tastă de acces.

  • Pentru a vă deplasa între File, utilizați Tab și Shift + Tab.

  • Pentru a introduce din panglică pentru a filei selectate în prezent, apăsați pe Enter.

  • Pentru a vă deplasa între comenzile din panglică, utilizați Tab și Shift + Tab.

Controale sunt activate în moduri diferite, în funcție de tipul de control:

  • Dacă comanda selectată este o scindare sau butonul, pentru a o activa, apăsați bara de spațiu.

  • În cazul în care comanda selectată este o listă (cum ar fi lista Font), pentru a deschide lista, apăsați tasta săgeată în jos. Apoi, pentru a vă deplasa între elemente, utilizați tasta săgeată în sus sau săgeată în jos.

  • Dacă comanda selectată este o galerie, deplasați-vă la comanda mai multe pentru Galerie, apoi apăsați Enter pentru a deschide Galeria. Fila prin elementele și apăsați pe Enter pentru a selecta una.

Vizualizarea Citire

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea la o vizualizare accesibilă pentru software de tip cititor de ecran și pentru selectarea conținutului de la tastatură (necesită PDF Reader)

Tab pentru a ajunge la comanda Generare vizualizare mai accesibilă (fereastră nouă), apoi Enter

Găsirea textului

Ctrl+F sau F3

Ascunderea Panoului căutare

ESC

Comutarea la controlul Zoom

Ctrl+Z

Comutarea la controlul număr pagină

Ctrl+G

Deplasarea la o anumită pagină

Tastarea unui număr de pagină (în controlul număr pagină)

Imprimare

Ctrl+P

Vizualizarea Editare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea între panglică și conținutul documentului

Ctrl+F6

Micșorare dimensiune font

Ctrl+[

Să crească dimensiunea fontului

Ctrl+]

Activarea unei alte file din panglică

Tab, Enter

Deplasarea între comenzile din panglică

tasta Tab

Rularea comenzii selectate în prezent în panglică

Tasta Enter

Extinderea sau restrângerea panglicii

Ctrl+F3

Mutarea punctului de inserare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

La dreapta cu un caracter

Săgeată la dreapta

La stânga cu un caracter

Săgeată la stânga

La dreapta cu un cuvânt

Ctrl+Săgeată la dreapta

La stânga cu un cuvânt

Ctrl+Săgeată la stânga

O linie în sus

Săgeată în sus

O linie în jos

Săgeată în jos

În sus cu un paragraf

Ctrl+Săgeată în sus

În jos cu un paragraf

Ctrl+Săgeată în jos

Început de linie

Pornire

Sfârșit de linie

End

Început de pagină

Ctrl+Home

Sfârșit de pagină

Ctrl+End

Selectarea conținutului: extinderea selecției

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

La dreapta cu un caracter

Shift+Săgeată la dreapta

La stânga cu un caracter

Shift+Săgeată la stânga

La dreapta cu un cuvânt

Shift+Ctrl+Săgeată la dreapta

La stânga cu un cuvânt

Shift+Ctrl+Săgeată la stânga

O linie în sus

Shift+Săgeată în sus

O linie în jos

Shift+Săgeată în jos

În sus cu un paragraf

Shift+Ctrl+Săgeată în sus

În jos cu un paragraf

Shift+Ctrl+Săgeată în jos

La începutul rândului

Shift+Home

La sfârșitul rândului

Shift+End

La începutul documentului

Shift+Ctrl+Home

La sfârșitul documentului

Shift+Ctrl+End

Document întreg

Ctrl+A

Editarea conținutului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Decupare

Ctrl+X

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Inserarea unui hyperlink

Ctrl+K

Anulare

Ctrl+Z

Refacere

Ctrl+Y

Mutarea de la un cuvânt ortografiat greșit la altul

Alt+F7

Mărirea dimensiunii fontului

Ctrl+Shift+>

Diminuarea dimensiunii fontului

Ctrl+Shift+<

Formatați text

Pentru aceasta

Apăsați

Aldin

Ctrl+B

Cursiv

Ctrl+I

Subliniat

Ctrl+U

Listă cu marcatori

Ctrl+Punct

Listă numerotată

Ctrl+/

Aliniere la stânga

Ctrl+L

Aliniere la dreapta

Ctrl+R

Aliniere la centru

Ctrl+E

Comenzi echivalente pe tastaturile Windows și Mac

Tastă

Modificator

Windows

Mac

Backspace

Alt

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

End

Alt

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței

Tasta Enter

Alt

În Internet Explorer, afișează proprietățile paginii

tasta Tab

Ctrl-Alt

Comută între activități

Pornire

Alt

Accesează pagina de pornire

Mută punctul de inserare în partea de sus a documentului sau a schiței

Stânga

Alt

În Internet Explorer, reveniți

Mută la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

PageDn

Alt

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului

PageUp

Alt

Mută punctul de inserare în partea de sus a documentului

Dreapta

Alt

În Internet Explorer, mergeți înainte

Mergeți la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată

tasta Tab

Alt

Comută între aplicații

Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)

În jos

Alt-Shift

Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare

Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului

Tasta Enter

Alt-Shift

În Internet Explorer, comută la vizualizarea în ecran complet

tasta Tab

Ctrl-Alt-Shift

Comută între activități

Stânga

Alt-Shift

Elimină un nivel de indentare

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

Dreapta

Alt-Shift

Indentare

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

tasta Tab

Alt-Shift

Comută între aplicații

Mută focalizarea între browser și elementele paginii (buclă de accesibilitate)

În sus

Alt-Shift

Mută pagina curentă în jos cu o poziție în Panoul de navigare

Selectează de la punctul de inserare până la sfârșitul paragrafului

Backspace

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Ștergere

Șterge cu un cuvânt odată

În jos

Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată

End

Mută punctul de inserare în partea de jos a documentului sau a schiței

Pornire

Accesați partea de sus a documentului sau a schiței (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)

Stânga

Mută punctul de inserare la începutul liniei (în Firefox, accesați pagina anterioară)

Dreapta

Mută punctul de inserare la sfârșitul liniei (în Firefox, mergeți înainte)

tasta Tab

Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)

În sus

Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată

ESC

⌘-Alt

Deschide Managerul de activități (impune închiderea aplicațiilor)

Pornire

⌘-Alt

În Safari, accesați pagina de pornire a browserului

Stânga

⌘-Alt

În Chrome, comută între filele din browser

Ștergere

⌘-Shift

În Firefox, golește memoria cache a browserului

În jos

⌘-Shift

Selectează în jos, cu un paragraf odată

End

⌘-Shift

Selectează până în partea de jos a unui document sau a unei pagini

Pornire

⌘-Shift

Selectează până în partea de sus a documentului sau a paginii (în Safari, accesați pagina de pornire a browserului)

Stânga

⌘-Shift

Selectarea până la începutul liniei

Dreapta

⌘-Shift

Selectarea până la sfârșitul liniei

tasta Tab

⌘-Shift

Comută între activități (la fel ca Windows Alt-Tab)

În sus

⌘-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

ESC

Ctrl-Shift

Deschide Managerul de activități

Dreapta

Ctrl-Shift

Selectează la dreapta, înapoi cu un cuvânt odată

În jos

Ctrl

Mută punctul de inserare în jos, cu un paragraf odată

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Stânga

Ctrl-Shift

Selectează la stânga, înapoi cu un cuvânt odată

ESC

Ctrl

Deschide meniul Start sau ecranul Start

Ștergere

Ctrl-Alt

Deschide meniul Ecran de blocare

Stânga

Ctrl

Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată

Afișează un tablou de bord cu widgeturi

PageDn

Ctrl

În Firefox și Chrome, comută între filele deschise

PageUp

Ctrl

Mută punctul de inserare la sfârșitul documentului sau al schiței

În Firefox și Chrome, comută între filele deschise

End

Ctrl

Mută punctul de inserare la sfârșitul documentului sau al schiței

tasta Tab

Ctrl

Comută între filele deschise

Comută între filele deschise

Up

Ctrl

Mută punctul de inserare în sus, cu un paragraf odată

Mută punctul de inserare la începutul rândului

Backspace

Ctrl-Alt

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

Pornire

Ctrl

Mută punctul de inserare la începutul documentului sau al schiței

În jos

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos în pagină

End

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii

Pornire

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii

PageDn

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos

PageUp

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în sus

Dreapta

Ctrl

Mută punctul de inserare la stânga, cu un cuvânt odată

În sus

Ctrl-Alt

În Internet Explorer, defilați în jos în pagină

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

End

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în partea de jos a paginii

Pornire

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în partea de sus a paginii

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în jos

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

În Internet Explorer, defilați în sus

ESC

Alt

Minimizare fereastră

În jos

Ctrl-Shift

Selectează în jos, cu un paragraf odată

Selectează până la sfârșitul rândului

ESC

Alt-Shift

Minimizare fereastră

Pornire

Ctrl-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

Selectează până la începutul rândului

Inserare

Fără

Pornește Modul suprascriere

Filă

Ctrl-Shift

Comută între filele deschise

Comută între filele deschise

În sus

Ctrl-Shift

Selectează în sus, cu un paragraf odată

Selectează până la începutul rândului

Backspace

Fără

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

Ștergere

Fără

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

În jos

Fără

Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată

Mută punctul de inserare în jos, cu un rând odată

End

Fără

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Mută punctul de inserare până la sfârșitul rândului

Tasta Enter

Fără

Inserarea unei linii noi

Inserarea unei linii noi

Backspace

Ctrl

Backspace, înapoi cu un cuvânt odată

Pornire

Fără

Mută punctul de inserare la începutul rândului

În Safari și Chrome, mută punctul de inserare la începutul paragrafului

Stânga

Fără

Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată

Mută punctul de inserare la stânga, cu o literă odată

PageDn

Fără

Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată

Mută punctul de inserare în jos, cu un ecran odată

PageUp

Fără

Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată

Mută punctul de inserare în sus, cu un ecran odată

Dreapta

Fără

Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată

Mută punctul de inserare la dreapta, cu o literă odată

tasta Tab

Fără

Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel

Indentează sau accesează următoarea celulă de tabel sau inserează un tabel

În sus

Fără

Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată

Mută punctul de inserare în sus, cu un rând odată

Backspace

Shift

Backspace, înapoi cu o literă odată

Backspace, înapoi cu o literă odată

În jos

Shift

Selectează în jos, cu un rând odată

Selectează în jos, cu un rând odată

End

Shift

Selectează până la sfârșitul rândului

Selectează până la sfârșitul rândului

Tasta Enter

Shift

Inserează un sfârșit de linie atenuat

Inserează un sfârșit de linie atenuat

Pornire

Shift

Selectează până la începutul rândului

Selectează până la începutul rândului

Stânga

Shift

Selectează la stânga, cu o literă odată

Selectează la stânga, cu o literă odată

Dreapta

Shift

Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată

Selectează la dreapta, înapoi cu o literă odată

tasta Tab

Shift

Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară

Elimină un nivel de indentare, accesează celula de tabel anterioară

În sus

Shift

Selectează în sus, cu un rând odată

Selectează în sus, cu un rând odată

Mai multe comenzi rapide de la tastatură pentru Word

Comenzile rapide de la tastatură din Word Online sunt foarte asemănătoare comenzilor rapide de la tastatură din Microsoft Word. Comenzile rapide de la tastatură listate în acest articol sunt destinate celor mai obișnuite activități din Word Online. Pentru o listă a comenzilor rapide de la tastatură din programul dvs. desktop Word, consultați:

Activități de bază în Word Online

Pentru pașii necesari anumitor activități din Word Online, consultați următoarele articole:

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×