Comenzi rapide de la tastatură în Excel 2007 pentru Windows

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, tastele funcționale și alte câteva comenzi rapide de la tastatură uzuale pentru Excel 2007. Între acestea, comenzile rapide pe care le puteți utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Dacă doriți să aveți acest subiect la dispoziție atunci când lucrați, aveți posibilitatea să îl imprimați. Pentru a imprima articolul, apăsați CTRL+P.

Notă : Dacă o acțiune pe care o utilizați des nu are o comandă rapidă de la tastatură, puteți înregistra o macrocomandă pentru a crea o comandă rapidă.

În acest articol

Comenzi rapide de la tastatură în combinație cu tasta CTRL

Taste funcționale

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT+(

Afișează toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+)

Afișează toate coloanele ascunse din selecție.

CTRL+SHIFT+&

Aplică bordura exterioară celulelor selectate.

CTRL+SHIFT_

Elimină bordura exterioară din celulele selectate.

CTRL+SHIFT+~

Aplică formatul de număr General.

CTRL+SHIFT+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL+SHIFT+%

Aplică formatul de procent fără zecimale.

CTRL+SHIFT+^

Aplică formatul de număr exponențial cu două zecimale.

CTRL+SHIFT+#

Aplică formatul de dată cu zi, lună, an.

CTRL+SHIFT+@

Aplică formatul de oră cu ore, minute și AM sau PM.

CTRL+SHIFT+!

Aplică formatul de număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus (-) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL+SHIFT+:

Introduce ora curentă.

CTRL+SHIFT+"

Copiază valoarea din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL+;

Introduce data curentă.

CTRL+`

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază o formulă din celula de mai sus de celula activă în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea lor și afișarea de substituenți ai obiectelor.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, apăsarea CTRL+A selectează regiunea curentă. Dacă apăsați CTRL+A a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile sale de rezumare. Dacă apăsați CTRL+A a treia oară se selectează toată foaia de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL+SHIFT+A inserează numele argumentelor și paranteze atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL+C urmat de alt CTRL+C afișează Clipboardul.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Găsire .

SHIFT+F5 afișează de asemenea această filă, în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL+SHIFT+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de dialog Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată fila Înlocuire .

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+N

Creează un nou registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL+SHIFT+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează caseta de dialog Imprimare.

CTRL+SHIFT+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel .

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+SHIFT+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL+ALT+V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, obiect, sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra registrului de lucru selectat.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau pentru a șterge ultima intrare tastată.

CTRL+SHIFT+Z utilizează comanda Anulare sau Refacere pentru a inversa sau restabili ultima corecție automată atunci când sunt afișate etichetele inteligente AutoCorecție.

Începutul paginii

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activități Ajutor Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 afișează sau ascunde Panglica, o componentă de interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 creează o diagramă a datelor din zona curentă.

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL+F2 afișează fereastra Examinare.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume.

SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

F5

Afișează caseta de dialog Salt la.

CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, Panglică, panoul de activități și controalele Panoramare. Într-o foaie de lucru scindată (meniul Vizualizare, Gestionare fereastră, Înghețare panouri, comanda Scindare fereastră), F6 include panourile scindate când comută între panouri și zona Panglicii.

SHIFT+F6 comută între foaia de lucru, controalele de zoom, panoul de activități și Panglică.

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați ENTER sau ESC pentru revocare.

F8

Activează sau dezactivează modul extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeți extind selecția.

SHIFT+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, executa, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică din nou formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv cele care nu sunt marcate ca necesitând calcularea.

CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sau dezactivează sfaturile de taste.

SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă. Dacă există mai multe etichete inteligente, se face comutarea pe următoarea și se afișează meniul sau mesajul acesteia.

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă a datelor din zona curentă.

SHIFT+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic Editor, în care se poate crea o macrocomandă utilizând VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Tastă

Descriere

TASTE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+TASTĂ SĂGEATĂ mută la marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată Panglica. Când este deschis sau selectat un submeniu, aceste taste săgeată comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste comută între butoanele filei.

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din Panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

Mută celula în colțul din dreapta jos al ferestrei când este activată SCROLL LOCK.

De asemenea, selectează ultima comandă din meniu când este vizibil un meniu sau submeniu.

CTRL+END efectuează deplasarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, în rândul cel mai de jos utilizat al coloanei cea mai din dreapta utilizată. În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+END mută cursorul la finalul textului.

CTRL+SHIFT+END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicită din caseta de dialog (butonul cu contur îngroșat, de obicei butonul OK).

ALT+ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL+ENTER completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

SHIFT+ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau bara de formule.

Închide un meniu sau submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când acest mod a fost aplicat și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou Panglica și bara de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL+SHIFT+HOME extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE UP selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL+BARA DE SPAȚIU selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toată foaia de lucru.

  • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU se selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU, se selectează toată foaia de lucru.

  • Când este selectat un obiect întreg, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT+BARA DE SPAȚIU afișează meniul Control pentru fereastra Microsoft Office Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele neblocate ale unei foi de lucru protejate.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT+TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB comută la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Începutul paginii

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare pe forumul Comunității Excel

Ajutați la îmbunătățirea Excel

Aveți sugestii despre cum putem îmbunătăți următoarea versiune de Excel? Dacă aveți, consultați subiectele de la UserVoice pentru Excel

Consultați și

Comenzi rapide de la tastatură în Excel 2016 pentru Windows

Comenzi rapide de la tastatură în Excel 2013 pentru Windows

Comenzi rapide de la tastatură în Excel 2010 pentru Windows

Au fost utile aceste informații?

Cum putem îmbunătăți?

Cum putem îmbunătăți?

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!