Comenzi rapide de la tastatură pentru lucrul cu formele, casetele text și WordArt

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Comenzile rapide de la tastatură descrise în acest articol se referă la configurația tastaturii S.U.A. Este posibil ca tastele din alte configurații să nu corespundă exact cu cele de pe tastatura S.U.A.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele de apăsat sunt separate prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă urmată imediat de altă tastă, tastele de apăsat sunt separate prin virgulă (,).

Comenzi rapide pentru lucrul cu ilustrații SmartArt, consultați comenzi rapide de la tastatură pentru Ilustrațiile SmartArt.

Pentru a vedea comenzi rapide de la tastatură suplimentare pentru fiecare program, consultați linkurile din secțiunea Vedeți și.

Ce program 2007 Microsoft Office system utilizați?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se deplasează la sfârșitul unei casete Text.

CTRL+END

Se deplasează la începutul unei casete Text.

CTRL+HOME

Alternează între ascunderea obiectelor, afişarea lor şi afişarea de substituenţi ai obiectelor.

CTRL+6

Selectează un obiect (cu text selectat în obiect).

ESC

Selectează un obiect (cu un obiect selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Selectează un obiect aflat sub alte obiecte și trece ciclic prin stiva de obiecte, pe direcția înainte.

TAB după ce se selectează primul obiect de sus

Selectează un obiect aflat sub alte obiecte și trece ciclic prin stiva de obiecte, pe direcția înapoi.

SHIFT+TAB după ce se selectează primul obiect de sus

Deschide panoul Selecție.

ALT, H, FD și apoi P

Decupează obiectul selectat.

CTRL+X

Copiază obiectul selectat.

CTRL+C

Lipește obiectul decupat sau copiat.

CTRL+V

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipește numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Lipire specială

CTRL+ALT+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Dacă selectați o formă cu text atașat, copiați aspectul și stilul textului, precum și atributele formei.

 2. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele formei.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta forma sau obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Apăsați SĂGEATA ÎN JOS pentru a selecta Obiectul <variabilă>, apoi pentru a selecta Editare.

Inserarea unei ilustrații SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M, pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de ilustrație SmartArt dorit.

 3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeți pentru a selecta aspectul ilustrației SmartArt pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați ENTER.

Inserarea unei casete text

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi apăsați N și apoi apăsați x.

 2. Apăsați CTRL+ENTER pentru a insera caseta text.

 3. Tastați textul dorit.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

Selectarea unei forme

Notă : În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Apăsați pe TAB pentru a merge înainte (sau SHIFT+TAB pentru a merge înapoi) prin forme sau obiecte până ce apar instrumentele de dimensionare pe obiectul pe care doriți să îl selectați.

 • Pentru a selecta mai multe elemente, utilizați panoul selecție. Pentru a deschide panoul de selecție, apăsați și eliberați ALT, H, FD și apoi P.

Comenzi rapide de la tastatură de utilizat în panoul Selecție

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschide panoul Selecție.

ALT, H, FD și apoi P

Deplasarea focalizării în panouri diferite.

F6

Afișarea meniului context.

SHIFT+F10

Mută focalizarea la un singur element sau grup.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare.

* (numai pe tastatura numerică)

Extinde un grup focalizat.

+ (numai pe tastatura numerică)

Restrânge un grup focalizat.

- (numai pe tastatura numerică)

Mutați focalizarea pe un element și selectați-l.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un element focalizat.

SPACEBAR sau ENTER

Revocă selectarea unui element focalizat.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU sau SHIFT+ENTER

Afișează sau ascunde un element focalizat.

CTRL+SHIFT+S

Începutul paginii

Outlook

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectează un obiect (cu text selectat în obiect).

ESC

Selectează un obiect (cu un obiect selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Decupează obiectul selectat.

CTRL+X

Copiază obiectul selectat.

CTRL+C

Lipește obiectul decupat sau copiat.

CTRL+V

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipește numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Lipire specială

CTRL+ALT+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Dacă selectați o formă cu text atașat, copiați aspectul și stilul textului, precum și atributele formei.

 2. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele formei.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta forma sau obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Press the DOWN ARROW to select <variable> Object, and then to select Edit.

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați ALT, N, apoi J.

 2. Alegeți una dintre următoarele.

  • Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați ENTER pentru a crea un obiect.

  • Apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la fila Creare din fișier, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îi inserați sau răsfoiți la fișier.

Inserarea unei ilustrații SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M, pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de ilustrație SmartArt dorit.

 3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeți pentru a selecta aspectul ilustrației SmartArt pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați ENTER.

Inserarea unei casete text

 1. Apăsați și eliberați ALT, N și X.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta stilul de obiect WordArt pe care îl doriți, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Atunci când sunt terminat de tastat și doriți să comutați înapoi la editarea textului în document, apăsați SHIFT + F10, alegeți Ieșire editare Text pe meniu de comenzi rapide, și apoi apăsați pe ESC.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați pe ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Apăsați TAB, apoi apăsați ENTER.

Selectarea unei forme

Notă : În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Apăsați pe TAB pentru a merge înainte (sau SHIFT+TAB pentru a merge înapoi) prin forme sau obiecte până ce apar instrumentele de dimensionare pe obiectul pe care doriți să îl selectați.

Începutul paginii

PowerPoint

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectează un obiect (cu text selectat în obiect).

ESC

Selectează un obiect (cu un obiect selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Selectează textul dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

ENTER

Selectează toate obiectele.

CTRL+A (pe fila Diapozitive)

Selectează un obiect aflat sub alte obiecte și trece ciclic prin stiva de obiecte, pe direcția înainte.

TAB după ce se selectează primul obiect de sus

Selectează un obiect aflat sub alte obiecte și trece ciclic prin stiva de obiecte, pe direcția înapoi.

SHIFT+TAB după ce se selectează primul obiect de sus

Deschide panoul Selecție.

ALT, H, SL și apoi P

Decupează obiectul selectat.

CTRL+X

Copiază obiectul selectat.

CTRL+C

Lipește obiectul decupat sau copiat.

CTRL+V

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipește numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Lipire specială

CTRL+ALT+V

Grupează forme, imagini sau WordArt.

CTRL+G după ce selectați elementele pe care doriți să le grupați

Anularea grupării formelor, imaginilor sau a obiectelor WordArt

CTRL+SHIFT+G după ce selectați grupul pe care doriți să îl degrupați

Afișează sau ascunde grila.

SHIFT+F9

Afișează sau ascunde ghidajele.

ALT+F9

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Dacă selectați o formă cu text atașat, copiați aspectul și stilul textului, precum și atributele formei.

 2. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele formei.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta forma sau obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Apăsați SĂGEATA ÎN JOS pentru a selecta Obiectul <variabilă>, apoi pentru a selecta Editare.

Inserarea unei ilustrații SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M, pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de ilustrație SmartArt dorit.

 3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeți pentru a selecta aspectul ilustrației SmartArt pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați ENTER.

Inserarea unei casete text

 1. Apăsați și eliberați ALT, N și X.

 2. Apăsați TAB pentru a muta la caseta text, localizată pe fila Inserare din grupul Text.

  Dacă ați activat suportul pentru limbi est-asiatice pe computer, utilizați tasta săgeată pentru a selecta Casetă text orizontală sau Casetă text verticală.

 3. Apăsați CTRL+ENTER.

 4. Tastați textul dorit.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, apoi N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

Selectarea unei forme

Notă : În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • Apăsați pe TAB pentru a merge înainte (sau SHIFT+TAB pentru a merge înapoi) prin forme sau obiecte până ce apar instrumentele de dimensionare pe obiectul pe care doriți să îl selectați.

 • Pentru a selecta mai multe elemente, utilizați panoul de selectare. Pentru a deschide panoul de selectare, apăsați și eliberați ALT, H, SL, apoi apăsați P.

Comenzi rapide de la tastatură de utilizat în panoul Selecție

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschide panoul Selecție.

ALT, H, SL și apoi P

Deplasarea focalizării în panouri diferite.

F6

Afișarea meniului context.

SHIFT+F10

Mută focalizarea la un singur element sau grup.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută focalizarea de la un element dintr-un grup la grupul său părinte.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută focalizarea de la un grup la primul element din acel grup.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Extinde un grup focalizat și toate grupurile sale secundare.

* (numai pe tastatura numerică)

Extinde un grup focalizat.

+ (numai pe tastatura numerică)

Restrânge un grup focalizat.

- (numai pe tastatura numerică)

Mutați focalizarea pe un element și selectați-l.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează un element focalizat.

SPACEBAR sau ENTER

Revocă selectarea unui element focalizat.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU sau SHIFT+ENTER

Mută un element selectat înainte.

CTRL+SHIFT+F

Mută un element selectat înapoi.

CTRL+SHIFT+B

Afișează sau ascunde un element focalizat.

CTRL+SHIFT+S

Redenumește un element focalizat.

F2

Comută focalizarea tastaturii din panoul Selectare între vizualizarea arborescentă și butoanele Afișare totală și Ascundere totală.

TAB sau SHIFT+TAB

Restrânge toate grupurile.

ALT+SHIFT+1

Extinde toate grupurile.

ALT+SHIFT+9

Începutul paginii

Word

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectează un obiect (cu text selectat în obiect).

ESC

Selectează un obiect (cu un obiect selectat).

TAB sau SHIFT+TAB până când obiectul dorit este selectat

Decupează obiectul selectat.

CTRL+X

Copiază obiectul selectat.

CTRL+C

Lipește obiectul decupat sau copiat.

CTRL+V

Copiază numai formatarea.

CTRL+SHIFT+C

Lipește numai formatarea.

CTRL+SHIFT+V

Lipire specială

CTRL+ALT+V

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Copierea atributelor unei forme

 1. Selectați forma cu atributele pe care doriți să le copiați.

  Dacă selectați o formă cu text atașat, copiați aspectul și stilul textului, precum și atributele formei.

 2. Apăsați CTRL+SHIFT+C pentru a copia atributele formei.

 3. Apăsați tasta TAB sau SHIFT+TAB pentru a selecta forma sau obiectul unde copiați atributele.

 4. Apăsați CTRL+SHIFT+V.

Editarea unui obiect legat sau incorporat

 1. Apăsați SHIFT+TAB pentru a selecta obiectul dorit.

 2. Apăsați SHIFT+F10 pentru a afișa meniul de comenzi rapide.

 3. Apăsați SĂGEATA ÎN JOS pentru a selecta Obiectul <variabilă>, apoi pentru a selecta Editare.

Inserarea unui obiect

 1. Apăsați ALT, N, apoi J.

 2. Alegeți una dintre următoarele.

  • Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsați ENTER pentru a crea un obiect.

  • Apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la fila Creare din fișier, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care doriți să îi inserați sau răsfoiți la fișier.

Inserarea unei ilustrații SmartArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M, pentru a selecta SmartArt.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de ilustrație SmartArt dorit.

 3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeți pentru a selecta aspectul ilustrației SmartArt pe care doriți să o inserați.

 4. Apăsați ENTER.

Inserarea unei casete text

 1. Apăsați și eliberați ALT, N și X.

 2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta stilul de obiect WordArt pe care îl doriți, apoi apăsați ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Atunci când sunt terminat de tastat și doriți să comutați înapoi la editarea textului în document, apăsați SHIFT + F10, alegeți Ieșire editare Text pe meniu de comenzi rapide, și apoi apăsați pe ESC.

Inserarea unui obiect WordArt

 1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi W pentru a selecta WordArt.

 2. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsați pe ENTER.

 3. Tastați textul dorit.

 4. Apăsați TAB, apoi apăsați ENTER.

Selectarea unei forme

Notă : În cazul în care cursorul se află în text, apăsați ESC.

 • TAB pentru a merge înainte (sau SHIFT+TAB pentru a merge înapoi) prin forme sau obiecte până ce apar instrumentele de dimensionare pe obiectul pe care doriți să îl selectați.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×