Comenzi rapide de la tastatură pentru Project

Comenzi rapide de la tastatură pentru Project

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Important: Unele comenzi rapide de la tastatură sunt disponibile doar pentru abonații Project Online. Caracteristicile noi sunt lansate treptat pentru abonați, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici.

Mulți utilizatori consideră că utilizarea unei tastaturi externe cu comenzi rapide de la tastatură pentru Project pe Windows le ajută să funcționeze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră comenzile rapide de la tastatură pentru Project pe Windows.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

În acest articol

Elemente de bază Microsoft Office

Comenzi rapide în Microsoft Project

Consultați și

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Elemente de bază Microsoft Office

Accesarea panglicii de la tastatură și Spune-mi

 1. Apăsați Alt.

  Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 2. Apăsați pe litera care apare în numele tastei de deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

  Sfat: Apăsați Q pentru a căuta o comandă sau un subiect de ajutor.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, pot apărea nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați W, se afișează fila Vizualizare, împreună cu nume de taste pentru grupurile din fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Notă: Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde numele pentru taste, apăsați pe Alt.

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Trecerea la fereastra următoare.

Alt+tasta Tab

Trecerea la fereastra anterioară.

Alt+Shift+tasta Tab

Închiderea ferestrei active.

Ctrl+W sau Ctrl+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei active după maximizare.

Ctrl+F5

Trecerea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

F6

Trecerea la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

Shift+F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, trecerea la fereastra următoare.

Ctrl+F6

Trecerea la fereastra anterioară.

Ctrl+Shift+F6

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Ctrl+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

Print Screen

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

Alt+Print Screen

Deplasarea în texte sau celule

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Săgeată la stânga

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Săgeată la dreapta

Deplasarea cu o linie mai sus.

Up Arrow

Deplasarea cu o linie mai jos.

Săgeată în jos

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

End

Deplasarea la începutul unei linii.

Pornire

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

Ctrl+Săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

Ctrl+Săgeată în jos

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

Ctrl+End

Deplasarea la începutul unei casete de text.

Ctrl+Home

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasare la celula următoare.

Tab

Deplasare la celula precedentă.

Shift+Tab

Deplasare la rândul următor.

Săgeată în jos

Deplasare la rândul precedent.

Săgeată în sus

Inserare filă într-o celulă.

Ctrl+Tab

Începere paragraf nou.

Enter

Adăugare rând nou în partea de jos a tabelului.

Apăsați pe tasta Tab la sfârșitul ultimului rând

Acțiuni de acces și de utilizare

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea meniului sau mesajului pentru o acțiune. Dacă există mai multe acțiuni, se trece la următoarea acțiune și se afișează meniul sau mesajul său.

Alt+Shift+F10

Selectarea elementului următor din meniul Acțiune.

Săgeată în jos

Selectarea elementului anterior din meniul Acțiune.

Săgeată în sus

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat din meniul Acțiune.

Enter

Închiderea meniului Acțiune sau a mesajului.

Esc

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Trecere la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

Tab

Trecere la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

Shift+Tab

Trecere la fila următoare din caseta de dialog.

Ctrl+Tab

Trecere la fila anterioară din caseta de dialog.

Ctrl+Shift+tasta Tab

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

Bara de spațiu

Deschiderea listei dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

Alt+ litera subliniată într-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

Alt+Săgeată în jos

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

Esc

Efectuarea acțiunii asociate unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

Enter

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Trecerea la începutul intrării.

Pornire

Trecerea la sfârșitul intrării.

End

Mutare cu un caracter la stânga sau la dreapta.

Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Selectarea sau anularea selecției unui caracter către stânga.

Shift+Săgeată la stânga

Selectarea sau anularea selecției unui caracter către dreapta.

Shift+Săgeată la dreapta

Selectarea sau anularea selecției unui cuvânt către stânga.

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Selectarea sau anularea selecției unui cuvânt către dreapta.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

Shift+Home

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

Shift+End

Gestionarea de bază a fișierelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschiderea unui fișier de proiect (afișați caseta de dialog Deschidere).

Ctrl+F12

Deschiderea unui fișier proiect (afișați fila Deschidere în vizualizarea Backstage).

Ctrl+O

Salvarea unui fișier de proiect.

Ctrl+S

Crearea unui proiect nou.

Ctrl+N

Imprimarea unui fișier (afișați fila Imprimare în vizualizarea Backstage).

Ctrl+P

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea casetei de dialog Deschidere.

Ctrl+F12

Afișarea filei Deschidere în vizualizarea Backstage.

Ctrl+O

Afișarea casetei de dialog Salvare ca.

F12

Deschideți folderul sau fișierul selectat.

Enter

Deschiderea folderului cu un nivel mai sus de folderul deschis.

Backspace

Ștergerea folderului sau fișierului selectat.

Delete

Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

Shift+F10

Deplasarea înainte printre opțiuni

tasta Tab

Deplasarea înapoi printre opțiuni

Shift+Tab

Deschiderea listei Căutare în

F4 sau Alt+1

Comenzi rapide în Microsoft Project

Utilizarea ferestrei principale

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea între casete de dialog active și aplicația principală.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+F6

Deschiderea meniului contextual pentru elementul selectat (meniul clic dreapta).

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Shift+F10

Activarea panglicii.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

F10

Activarea divizorului vizualizării.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Shift+F6

Afișarea meniului vertical de filtrare automată pentru coloana selectată.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Shift+F3

Reaplicarea filtrului curent.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Ctrl+F3

Deschiderea meniului pe obiect pentru celula selectată.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Shift+F10

Utilizarea unei diagrame de rețea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la o altă casetă Diagramă rețea.

Tastele săgeți

Adăugarea casetelor Diagramă rețea în selecție.

Shift+tastele săgeată

Mutarea unei casete Diagramă rețea.

Notă:  Mai întâi trebuie să setați poziționarea manuală. Selectați caseta pe care doriți să o mutați. Faceți clic pe Format, apoi faceți clic pe Aspect. Faceți clic pe Se permite poziționarea manuală a casetelor.

Ctrl+tastele săgeată

Deplasare la caseta Diagramă rețea din partea de sus, în vizualizare sau în proiect.

Ctrl+Home sau Shift+Ctrl+Home

Deplasare la Digrama rețea de cel mai mic nivel din proiect.

Ctrl+End sau Shift+Ctrl+End

Deplasare la cea mai din stânga casetă Diagramă rețea din proiect.

Home sau Shift+Home

Deplasare la cea mai din dreapta casetă Diagramă rețea din proiect.

End sau Shift+End

Deplasare în sus cu o înălțime de fereastră.

Page Up sau Shift+Page Up

Deplasare în jos cu o înălțime de fereastră.

Page Down sau Shift+Page Down

Deplasare la stânga cu o lățime de fereastră.

Ctrl+Page Up sau Shift+Ctrl+Page Up

Deplasare la dreapta cu o lățime de fereastră.

Ctrl+Page Down sau Shift+Ctrl+Page Down

Selectarea câmpului următor din caseta Diagramă rețea.

Enter sau Tab

Selectarea câmpului anterior din caseta Diagramă rețea.

Shift+Enter

Utilizarea obiectelor OfficeArt

Mutarea formelor OfficeArt

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasați fin forma în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

Tastele săgeți

Mărirea lățimii formei cu 10%.

Shift+Săgeată la dreapta

Micșorarea lățimii formei cu 10%.

Shift+Săgeată la stânga

Mărirea înălțimii formei cu 10%.

Shift+Săgeată în sus

Micșorarea înălțimii formei cu 10%.

Shift+Săgeată în jos

Mărirea lățimii formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Micșorarea lățimii formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Mărirea înălțimii lățimea formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Micșorarea înălțimii formei cu 1%.

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Rotirea formei cu 15% spre dreapta.

Alt+Săgeată la dreapta

Rotirea formei cu 15% spre stânga.

Alt+Săgeată la stânga

Selectarea și copierea obiectelor OfficeArt și a textului

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea unui obiect (cu text selectat în obiect).

Esc

Selectarea unui obiect (cu un obiect selectat).

Tab sau Shift+Tab până când obiectul dorit este selectat

Selectarea textului dintr-un obiect (cu un obiect selectat).

Enter

Selectarea mai multor forme

Apăsați și țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe forme

Selectarea mai multor forme cu text

Apăsați și țineți apăsată tasta Shift în timp ce faceți clic pe forme

Decuparea obiectului selectat.

Ctrl+X

Copierea obiectului selectat.

Ctrl+C

Lipirea obiectului decupat sau copiat.

Ctrl+V

Lipire specială.

Ctrl+Alt+V

Copierea numai a formatării.

Ctrl+Shift+C

Lipirea numai a formatării.

Ctrl+Shift+V

Lipire specială.

Ctrl+Alt+V

Grupează forme, imagini sau WordArt.

Ctrl+G după ce selectați elementele pe care doriți să le grupați

Anularea grupării formelor, imaginilor sau a obiectelor WordArt

Ctrl+Shift+G după ce selectați grupul pentru care doriți să anulați gruparea

Anularea ultimei acțiuni.

Ctrl+Z

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Y

Adăugarea următorului obiect într-o selecție multiplă.

Ctrl+Clic

Adăugarea următorului obiect într-o selecție multiplă; vă permite să faceți clic într-o casetă text pentru a adăuga caseta text în selecția multiplă.

Shift+Clic

Editarea textului OfficeArt și a casetelor text

Pentru aceasta

Apăsați

Restrângerea selecției.

Esc

Selectarea întregului text.

Ctrl+A

Ștergerea unui cuvânt la stânga.

Ctrl+Backspace

Ștergerea unui cuvânt la dreapta.

Ctrl+Delete

Anulare

Ctrl+Z

Refacere.

Ctrl+Y

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Deplasare la începutul liniei.

Pornire

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

Ctrl+Săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

Ctrl+Săgeată în jos

Deplasare la începutul textului obiectului.

Ctrl+Home

Deplasare la sfârșitul textului obiectului

Ctrl+End

Navigarea prin vizualizări și ferestre

Pentru aceasta

Apăsați

Activarea barei de intrare pentru a edita text într-un câmp.

F2

Activarea barei de meniu.

F10 sau Alt

Activarea meniului de control al proiectului.

Alt+cratimă sau Alt+bară de spațiu

Activarea barei de scindare.

Shift+F6

Închiderea ferestrei programului.

Alt+F4

Afișarea tuturor activităților filtrate sau a tuturor resurselor filtrate.

F3

Afișarea casetei de dialog Setări pentru câmp.

Alt+F3

Deschiderea unei ferestre noi.

Shift+F11

Reducerea unei selecții la un singur câmp.

Shift+Backspace

Reinițializarea ordinii de sortare la ordinea ID-urilor și dezactivarea grupării.

Shift+F3

Selectarea unui obiect desenat.

F6

Afișarea informațiilor despre activitate.

Shift+F2

Afișarea informațiilor despre resurse.

Shift+F2

Afișarea informațiilor de atribuire.

Shift+F2

Activarea sau dezactivarea modului Adăugare la selecție.

Shift+F8

Activarea sau dezactivarea Calcului automat.

Ctrl+F9

Activarea sau dezactivarea modului Extindere selecție.

F8

Deplasare la stânga, la dreapta, în sus sau în jos pentru a vedea pagini diferite în fereastra Examinare înaintea imprimării.

Alt+tastele săgeată

Schițarea unui proiect

Pentru aceasta

Apăsați

Ascunderea subactivităților.

Alt+Shift+cratimă sau Alt+Shift+semnul minus (semnul minus de pe minitastatura numerică)

Indentarea activității selectate.

Alt+Shift+săgeată la dreapta

Afișarea subactivităților.

Alt+Shift+ = sau Alt+Shift+semnul plus (semnul plus de pe minitastatura numerică)

Afișarea tuturor activităților.

Alt+Shift+* (asteriscul de pe minitastatura numerică)

Retrogradarea activității selectate.

Alt+Shift+săgeată la stânga

Selectarea și editarea într-o casetă de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea între câmpurile din partea de jos a unui formular.

Tastele săgeți

Deplasarea în tabelele din partea de jos a unui formular.

Alt+1 (stânga) sau Alt+2 (dreapta)

Deplasare la următoarea activitate sau resursă.

Enter

Deplasare la activitatea sau resursa anterioară.

Shift+Enter

Selectarea și editarea într-o Vizualizare foaie

Editarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Adăugarea unei activități noi.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Inserare

Anularea unei intrări.

Esc

Golirea sau reinițializarea câmpului selectat.

Ctrl+Delete

Copierea datelor selectate.

Ctrl+C

Decuparea datelor selectate.

Ctrl+X

Ștergerea datelor selectate.

Delete

Ștergerea rândului care are o celulă selectată.

Ctrl+semnul minus (de pe minitastatura numerică)

Umplere în jos.

Ctrl+D

Afișarea casetei de dialog Căutare.

Ctrl+F sau Shift+F5

În caseta de dialog Căutare, continuați la următoarea instanță a rezultatelor de căutare.

Shift+F4

Utilizarea comenzii Salt la (meniul Editare).

F5

Legarea activităților.

Ctrl+F2

Lipirea datelor copiate sau decupate.

Ctrl+V

Reducerea selecției la un câmp.

Shift+Backspace

Anularea ultimei acțiuni.

Ctrl+Z

Anularea legăturii între activități.

Ctrl+Shift+F2

Setarea activității să programeze manual

Ctrl+Shift+M

Setarea activității să programeze automat

Ctrl+Shift+A

Deplasarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la începutul proiectului (scală de timp).

Alt+Home

Deplasarea la sfârșitul proiectului (scală de timp).

Alt+End

Deplasare scală de timp la stânga.

Alt+Săgeată la stânga

Deplasare scală de timp la dreapta.

Alt+Săgeată la dreapta

Deplasare la primul câmp dintr-un rând.

Home sau Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasare la primul rând.

Ctrl+Săgeată în sus

Deplasare la primul câmp din primul rând.

Ctrl+Home

Deplasare la ultimul câmp dintr-un rând.

End sau Ctrl+Săgeată la dreapta

Deplasare la ultimul câmp din ultimul rând..

Ctrl+End

Deplasare la ultimul rând.

Ctrl+Săgeată în jos

Deplasare în panoul lateral

Pentru aceasta

Apăsați

Mutați focalizarea de la panoul lateral la vizualizarea din partea dreaptă.

F6

Selectați controale diferite în panoul lateral dacă focalizarea este în panoul lateral.

Tab

Bifați sau debifați casetele de selectare și butoanele de opțiuni, dacă focalizarea este în panoul lateral.

Bara de spațiu

Selectarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Extinderea selecției în jos cu o pagină.

Shift+Page Down

Extinderea selecției în sus cu o pagină.

Shift+Page Up

Extinderea selecției în jos cu un rând.

Shift+Săgeată în jos

Extinderea selecției în sus cu un rând.

Shift+Săgeată în sus

Extinderea selecției la primul câmp dintr-un rând.

Shift+Home

Extinderea selecției până la ultimul câmp dintr-un rând.

Shift+End

Extinderea selecției la începutul informațiilor.

Ctrl+Shift+Home

Extinderea selecției până la sfârșitul informațiilor.

Ctrl+Shift+End

Extinderea selecției la primul rând.

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Extinderea selecției până la ultimul rând.

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Extinderea selecției la primul câmp din primul rând.

Ctrl+Shift+Home

Extinderea selecției la ultimul câmp din ultimul rând.

Ctrl+Shift+End

Selectarea tuturor rândurilor și coloanelor.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Selectarea unei coloane.

Ctrl+bara de spațiu

Selectarea unui rând.

Shift+bara de spațiu

Mutare în cadrul selecției, un câmp mai jos.

Enter

Mutare în cadrul selecției, un câmp mai sus.

Shift+Enter

Mutare în cadrul selecției, un câmp la dreapta.

Tab

Mutare în cadrul selecției, un câmp la stânga.

Shift+Tab

Selectarea și editarea în bara de intrare

Pentru aceasta

Apăsați

Acceptarea unei intrări.

Enter

Anularea unei intrări.

Esc

Ștergerea unui caracter la stânga.

Backspace

Ștergerea unui caracter la dreapta.

Ștergere

Ștergeți un cuvânt de la dreapta.

Ctrl+Delete

Extinderea selecției până la sfârșitul textului.

Shift+End

Extinderea selecției până la începutul textului.

Shift+Home

Activare sau dezactivare mod Suprascriere.

Inserare

Utilizarea unei scale de timp

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasare scală de timp la stânga, o pagină.

Alt+Page Up

Deplasare scală de timp la dreapta, o pagină.

Alt+Page Down

Deplasare scală de timp la începutul proiectului.

Alt+Home

Deplasare scală de timp la sfârșitul proiectului.

Alt+End

Defilare la stânga scală de timp.

Alt+Săgeată la stânga

Defilare la dreapta scală de timp.

Alt+Săgeată la dreapta

Afișarea de unități de timp mai mici.

Ctrl+ / (bară oblică spre dreapta de pe minitastatura numerică)

Afișarea de unități de timp mai mari.

Ctrl+* (asterisc de pe minitastatura numerică)

Utilizarea vizualizării Planificator echipă

Pentru aceasta

Apăsați

Extinderea sau restrângerea unui rând pentru resurse sau a unui rând pentru grupare.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Shift+ + sau - -

Defilare la stânga scală de timp.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Săgeată la stânga

Defilare la dreapta scală de timp.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Săgeată la dreapta

Reprogramarea unei activități planificate.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Ctrl+tastele săgeată

Deschiderea casetei de dialog Informații activitate.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Selectați activitatea și apăsați pe Enter

Reatribuirea unei activități.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Ctrl+tasta săgeată în sus sau săgeată în jos

Utilizarea vizualizării Cronologie

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Parcurgerea tipurilor de elemente (bară de activități, jalon, explicație și bară de cronologie) atunci când unul dintre ele este deja selectat.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Tab sau tasta săgeată în jos

Parcurgerea tipurilor de elemente în ordine inversă (bară de cronologie, explicație, jalon, bară de activități) atunci când unul dintre ele este deja selectat.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Shift+Tab sau săgeată în sus

Deplasarea la elementul anterior sau următor de acel tip, de exemplu, la jalonul următor.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Săgeată stânga sau la dreapta

Defilare la stânga scală de timp.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Săgeată la stânga

Defilare la dreapta scală de timp.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Alt+Săgeată la dreapta

Mutarea elementului în sus sau în jos pe următorul canal sau pe următoarea bară de cronologie.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Ctrl+tasta săgeată în sus sau săgeată în jos

Deschiderea casetei de dialog Informații activitate.

Disponibil doar pentru abonații Project Online.

Shift+F2

Consultați și

Caracteristicile de accesibilitate din Project

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Ajutor online

Utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Reveniți la pagina de pornire Nume program .

ALT+HOME

Selectați următorul element din fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul anterior din fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor nume program din fereastra ajutor, selectați elementul următor sau anterior.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor nume program din fereastra ajutor, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Revenirea la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor (butonul Redirecționare).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilați mai mult în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Modificați dacă fereastra Ajutor apare conectată la programul activ (cu dale) sau separată de acesta (fără dale).

ALT+U

Afișați un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Opriți ultima acțiune (Butonul Oprire).

ESC

Actualizați fereastra (butonulReîmprospătare ).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

Notă: În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării de conexiune.

F6, SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați textul în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate.

F6, SĂGEATĂ ÎN JOS

Comutați între diferitele zone ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau anterior.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Acces de la tastatură la panglica Office fluent

 1. Apăsați pe ALT.

  Numele de taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 2. Apăsați litera care apare în numele tastei de deasupra caracteristicii pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de litera pe care o apăsați, pot apărea nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și apăsați W, se afișează fila Vizualizare, împreună cu nume de taste pentru grupurile din fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Notă: Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile pentru taste, apăsați ALT.

  Sfat: Dacă fereastra ceas nu se focalizează după ce o selectați utilizând taste, apăsați ALT, apoi apăsați CTRL + TAB.

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la fereastra următoare.

ALT+TAB

Trecerea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active.

CTRL+W sau CTRL+F4

Restaurarea dimensiunii ferestrei active după maximizare.

CTRL+F5

Trecerea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă: Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea pe bara de meniu sau panglică, care face parte din panglica Office fluent, apoi apăsați CTRL + TAB pentru a vă deplasa la panoul de activități.

F6

Comutați la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare.

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Mutare (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeată pentru a muta fereastra. Când terminați, apăsați pe ESC.

CTRL+F7

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeată pentru a redimensiona fereastra. Când terminați, apăsați pe ESC.

CTRL+F8

Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate.

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Modificarea sau redimensionarea fontului

Pentru aceasta

Apăsați

Modifică fontul.

CTRL+SHIFT+F

Modifică dimensiunea fontului.

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

Repetarea ultimei acțiuni Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserarea unei file într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornirea unui paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Acțiuni de acces și de utilizare

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea meniului sau mesajului pentru o acțiune. Dacă există mai multe acțiuni, se trece la următoarea acțiune și se afișează meniul sau mesajul său.

ALT+SHIFT+F10

Selectarea elementului următor din meniul Acțiune.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea elementului anterior din meniul Acțiune.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat din meniul Acțiune.

ENTER

Închiderea meniului Acțiune sau a mesajului.

ESC

Sfaturi

 • Puteți solicita să fiți anunțat de un sunet, ori de câte ori apare o acțiune. Pentru a auzi semnalizarea audio, trebuie să aveți o placă audio. De asemenea, este nevoie să fie instalat pe computer Sunete Microsoft Office.

 • Dacă aveți acces la World Wide Web, puteți descărca sunete Microsoft Office de pe site-ul Web Microsoft Office.com.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Se mută un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vă deplasați cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectați de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la folderul anterior.

ALT+1

Deschiderea folderului cu un nivel mai sus de folderul deschis.

ALT+2

Închideți caseta de dialog și deschideți pagina de căutare web.

ALT+3

Ștergerea folderului sau a fișierului selectat.

ALT+3

Creați un folder nou.

ALT+4

CoMutați între vizualizările folder disponibile.

ALT+5

Afișați meniul Instrumente .

ALT+L

Afișează un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Deplasarea între opțiuni sau zone din caseta de dialog.

TAB

Deschideți lista.

F4 sau ALT+I

Actualizați lista de fișiere.

F5

Microsoft Project 2010

Utilizarea vizualizării diagramei de rețea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la o altă casetă Diagramă rețea.

Tastele săgeți

Adăugarea casetelor Diagramă rețea în selecție.

SHIFT+Taste săgeți

Mutarea unei casete Diagramă rețea.

Notă: Poziționarea manuală trebuie setată mai întâi. Selectați caseta pe care doriți să o mutați. Pe fila format , faceți clic pe aspect în grupul format . Faceți clic pe Se permite poziționarea manuală a casetelor.

CTRL + tastele săgeată

Deplasare la caseta Diagramă rețea din partea de sus, în vizualizare sau în proiect.

CTRL + HOME sau SHIFT + CTRL + HOME

Deplasare la Digrama rețea de cel mai mic nivel din proiect.

CTRL + END sau SHIFT + CTRL + END

Deplasare la cea mai din stânga casetă Diagramă rețea din proiect.

ACASĂ sau SHIFT + HOME

Deplasare la cea mai din dreapta casetă Diagramă rețea din proiect.

END sau SHIFT + END

Deplasare în sus cu o înălțime de fereastră.

PAGE UP sau SHIFT + PAGE UP

Deplasare în jos cu o înălțime de fereastră.

PAGE DOWN sau SHIFT + PAGE DOWN

Deplasare la stânga cu o lățime de fereastră.

CTRL + PAGE UP sau SHIFT + CTRL + PAGE UP

Deplasare la dreapta cu o lățime de fereastră.

CTRL + PAGE DOWN sau SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Selectarea câmpului următor din caseta Diagramă rețea.

ENTER sau TAB

Selectarea câmpului anterior din caseta Diagramă rețea.

SHIFT+ENTER

Navigarea prin vizualizări și ferestre

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Activarea meniului control .

ALT+BARA DE SPAȚIU

Activarea barei de intrare pentru a edita text într-un câmp.

F2

Activarea barei de meniu.

F10 sau ALT

Activarea meniului de control al proiectului.

ALT+CRATIMĂ

Activarea barei de scindare.

SHIFT+F6

Închiderea ferestrei programului.

ALT+F4

Afișarea tuturor activităților filtrate sau a tuturor resurselor filtrate.

F3

Afișarea casetei de dialog Setări pentru câmp.

ALT + F3

Deschiderea unei ferestre noi.

SHIFT+F11

Reducerea unei selecții la un singur câmp.

SHIFT + Backspace

Reinițializarea ordinii de sortare la ordinea ID-urilor și dezactivarea grupării.

SHIFT+F3

Selectarea unui obiect desenat.

F6

Afișarea informațiilor despre activitate.

SHIFT + F2

Afișarea informațiilor despre resurse.

SHIFT + F2

Afișarea informațiilor de atribuire.

SHIFT + F2

Activarea sau dezactivarea modului Adăugare la selecție.

SHIFT + F8

Activarea sau dezactivarea Calcului automat.

CTRL+F9

Activarea sau dezactivarea modului Extindere selecție.

F8

Deplasare la stânga, la dreapta, în sus sau în jos pentru a vedea pagini diferite în fereastra Examinare înaintea imprimării.

ALT + tastele săgeată

Schițarea unui proiect

Pentru aceasta

Apăsați

Ascunderea subactivităților.

ALT + SHIFT + CRATIMă sau ALT + SHIFT + SEMNUL MINUS (semnul minus de pe tastatura numerică)

Indentarea activității selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Afișarea subactivităților.

ALT + SHIFT + = sau ALT + SHIFT + SEMNUL PLUS (semnul plus de pe tastatura numerică)

Afișarea tuturor activităților.

ALT + SHIFT + * (asterisc pe tastatura numerică)

Retrogradarea activității selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea și editarea într-o casetă de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea între câmpurile din partea de jos a unui formular.

Tastele săgeți

Deplasarea în tabelele din partea de jos a unui formular.

ALT + 1 (stânga) sau ALT + 2 (dreapta)

Deplasare la următoarea activitate sau resursă.

ENTER

Deplasare la activitatea sau resursa anterioară.

SHIFT+ENTER

Selectarea și editarea într-o Vizualizare foaie

Editarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Anulați o intrare.

ESC

Golirea sau reinițializarea câmpului selectat.

CTRL+DELETE

Copierea datelor selectate.

CTRL+C

Decuparea datelor selectate.

CTRL+X

Ștergerea datelor selectate.

DELETE

Ștergerea rândului care are o celulă selectată.

CTRL + SEMNUL MINUS (pe minitastatura numerică)

Umplere în jos.

CTRL+D

Afișarea casetei de dialog Căutare.

CTRL + F sau SHIFT + F5

În caseta de dialog Căutare, continuați la următoarea instanță a rezultatelor de căutare.

SHIFT+F4

Utilizarea comenzii Salt la (meniul Editare).

F5

Legarea activităților.

CTRL + F2

Lipirea datelor copiate sau decupate.

CTRL+V

Reducerea selecției la un câmp.

SHIFT + Backspace

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Anularea legăturii între activități.

CTRL + SHIFT + F2

Setarea activității să programeze manual

CTRL+SHIFT+M

Setarea activității să programeze automat

CTRL+SHIFT+A

Deplasarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la începutul proiectului (scală de timp).

ALT+HOME

Deplasarea la sfârșitul proiectului (scală de timp).

ALT+END

Deplasare scală de timp la stânga.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasare scală de timp la dreapta.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasare la primul câmp dintr-un rând.

PORNIRE sau CTRL + săgeată la stânga

Deplasare la primul rând.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasare la primul câmp din primul rând.

CTRL+HOME

Deplasare la ultimul câmp dintr-un rând.

END sau CTRL + săgeată la dreapta

Deplasare la ultimul câmp din ultimul rând..

CTRL+END

Deplasare la ultimul rând.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasare în panoul lateral

Pentru aceasta

Apăsați

Mutați focalizarea de la panoul lateral la vizualizarea din partea dreaptă.

CTRL + TAB sau CTRL + SHIFT + TAB

Selectați controale diferite în panoul lateral dacă focalizarea este în panoul lateral.

TAB

Bifați sau debifați casetele de selectare și butoanele de opțiuni, dacă focalizarea este în panoul lateral.

BARA DE SPAȚIU

Selectarea într-o vizualizare

Pentru aceasta

Apăsați

Extinderea selecției în jos cu o pagină.

SHIFT + PAGE DOWN

Extinderea selecției în sus cu o pagină.

SHIFT + PAGE UP

Extinderea selecției în jos cu un rând.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinderea selecției în sus cu un rând.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la primul câmp dintr-un rând.

SHIFT+HOME

Extinderea selecției până la ultimul câmp dintr-un rând.

SHIFT+END

Extinderea selecției la începutul informațiilor.

CTRL + SHIFT + HOME

Extinderea selecției până la sfârșitul informațiilor.

CTRL + SHIFT + END

Extinderea selecției la primul rând.

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției până la ultimul rând.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinderea selecției la primul câmp din primul rând.

CTRL + SHIFT + HOME

Extinderea selecției la ultimul câmp din ultimul rând.

CTRL + SHIFT + END

Selectarea tuturor rândurilor și coloanelor.

CTRL + SHIFT + bara de spațiu

Selectarea unei coloane.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Selectarea unui rând.

SHIFT + bara de spațiu

Mutare în cadrul selecției, un câmp mai jos.

ENTER

Mutare în cadrul selecției, un câmp mai sus.

SHIFT+ENTER

Mutare în cadrul selecției, un câmp la dreapta.

TAB

Mutare în cadrul selecției, un câmp la stânga.

SHIFT+TAB

Selectarea și editarea în bara de intrare

Pentru aceasta

Apăsați

Acceptarea unei intrări.

ENTER

Anularea unei intrări.

ESC

Ștergeți un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Ștergerea unui cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Extinderea selecției până la sfârșitul textului.

SHIFT+END

Extinderea selecției până la începutul textului.

SHIFT+HOME

Activare sau dezactivare mod Suprascriere.

INSERT

Utilizarea unei scale de timp

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasare scală de timp la stânga, o pagină.

ALT+PAGE UP

Deplasare scală de timp la dreapta, o pagină.

ALT+PAGE DOWN

Deplasare scală de timp la începutul proiectului.

ALT+HOME

Deplasare scală de timp la sfârșitul proiectului.

ALT+END

Defilare la stânga scală de timp.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Defilare la dreapta scală de timp.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Afișarea de unități de timp mai mici.

CTRL +/(bară oblică pe tastatura numerică)

Afișarea de unități de timp mai mari.

CTRL + * (asterisc pe tastatura numerică)

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×