Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailul, setați și atribuiți activități, planificarea întâlnirilor și altele, tot ce utilizează comenzi rapide de la tastatură. Comenzile rapide din acest articol se referă la aspectul tastaturii SUA. Taste pentru alte aspecte poate nu corespund exact tastele de pe o tastatură SUA.

Pentru a imprima acest subiect, apăsați tasta TAB pentru a selecta Afișare totală de la începutul subiectului, apăsați ENTER, apoi CTRL+P.

Notă : Outlook nu are opțiunea de a modifica sau de a particulariza comenzile rapide de la tastatură. Consultați acest articol TechCenter pentru opțiuni alternative.

Note : 

  • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

  • Acest articol presupune că utilizatorii JAWS au dezactivat caracteristica Meniu virtual Panglică.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Pentru aceasta

Apăsați

Închidere

Escape sau Enter

Accesați fila pornire

Alt+H

Mesaj nou

Ctrl+Shift+M

Trimitere

Alt+S

Inserare fișier

Alt + N, A, F

Activități noi

Ctrl+Shift+K

Ștergere

Ștergerea (când este selectat un mesaj, o activitate sau o întâlnire)

Căutare

Ctrl + E Alt + H, R, P

Răspuns

Alt + H, R, P

Înainte

Alt + H, F, W

Răspuns tuturor

Alt + H, R, A

Copiere

Ctrl+C sau Ctrl+Insert

Notă : Ctrl + Insert nu este disponibilă în panoul de citire .

Trimitere/Primire

Alt + S, S

Accesați calendarul

Ctrl+2

Crearea unei rezervări

Ctrl+Shift+A

Mutare în folder

Alt + H, M, V, Selectați folderul din listă

Atașare SaveAs

Alt + JA, A, S

Începutul paginii

Navigarea de bază

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la vizualizarea corespondență

Ctrl+1

Comutați la vizualizarea Calendar

Ctrl+2

Comutați la vizualizarea persoane de contact

Ctrl+3

Comutați la vizualizarea activități

Ctrl+4

Comutați la note

Ctrl+5

Comutați la lista de foldere din panoul de foldere

Ctrl+6

Comutați la comenzi rapide

Ctrl+7

Comutare pentru a deschide următorul mesaj

Ctrl+Punct

Comutați la mesaj deschis anterior

Ctrl+Virgulă

Deplasarea între panoul de foldere , fereastra principală Outlook , panoul de citire și bara de făcut

Ctrl+Shift+Tab sau Shift+Tab

Deplasarea între fereastra Outlook , panourile mai mici din panoul de foldere , panoul de citire și secțiunile din bara de făcut

Tasta Tab

Deplasarea între fereastra Outlook , panourile mai mici din panoul de foldere , panoul de citire și secțiunile din bara de făcut și afișarea tastelor de acces din panglica Outlook

F6

Comutați între liniile din antetul mesajului în panoul de foldere sau un mesaj deschis

Ctrl+Tab

Deplasarea în panoul de foldere

Taste săgeți

Salt la alt folder

Ctrl+Y

Salt la caseta de Căutare

F3 sau Ctrl+E

În panoul de citire , mergeți la mesajul anterior

Alt+Săgeată în sus sau Ctrl+Virgulă sau Alt+Page Up

În panoul de citire , pagina în jos în text

Bara de spațiu

În panoul de citire , pagina în sus în text

Shift+bara de spațiu

Restrângerea sau extinderea unui grup în lista de mesaje de e-mail

Tasta săgeată la stânga sau săgeată la dreapta cheie, respectiv

Reveniți la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook

Alt+B sau Alt+Săgeată la stânga

Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook

Alt+Săgeată la dreapta

Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, Afișați meniul de comenzi

Ctrl+Shift+W

Începutul paginii

Căutare

Pentru aceasta

Apăsați

Găsiți un mesaj sau un element

Ctrl+E

Goli rezultatele căutării

Esc

Extindeți căutarea pentru a include Toate elementele de poștă electronică, Toate elementele de Calendarsau Toate elementele persoane de Contact, în funcție de modul în care sunteți

Ctrl+Alt+A

Utilizați Găsire complexă

Ctrl+Shift+F

Crearea unui folder de Căutare

Ctrl+Shift+P

Căutarea textului într-un element deschis

F4

Găsirea și înlocuirea textului, simboluri sau unele comenzi de formatare în panoul de citire sau într-un element deschis

Ctrl+H

Extindeți căutarea pentru a include elementele din folderul curent

Ctrl+Alt+K

Extindeți căutarea pentru a include subfoldere steaguri Ctrl + Alt + Z

Ctrl+Alt+Z

Începutul paginii

Semnalizatori

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator

Ctrl+Shift+G

Începutul paginii

Categorii de culori

Pentru aceasta

Apăsați

Ștergeți categoria selectată din lista din caseta de dialog categorii de culori

Alt+D

Începutul paginii

Crearea unui element sau a unui fișier

Pentru aceasta

Apăsați

Crearea unei rezervări

Ctrl+Shift+A

Crearea unei persoane de contact

Ctrl+Shift+C

Crearea unui grup de persoane de contact

Ctrl+Shift+L

Creați un fax

Ctrl+Shift+X

Crearea unui folder

Ctrl+Shift+E

Crearea unei solicitări de întâlnire

Ctrl+Shift+Q

Crearea unui mesaj

Ctrl+Shift+M

Crearea unei note noi

Ctrl+Shift+N

Crearea unui document Office

Ctrl+Shift+H

Publicați în folderul selectat

Ctrl+Shift+S

Publicați un răspuns în folderul selectat

Ctrl+T

Crearea unui folder de Căutare

Ctrl+Shift+P

Crearea unei activităţi

Ctrl+Shift+K

Începutul paginii

Comenzi rapide în majoritatea vizualizărilor

Pentru aceasta

Apăsați

Salvare (cu excepția activități vizualizarea)

Ctrl+S sau Shift+F12

Salvare și închidere (cu excepție în Mail vizualizarea)

Alt+S

Salvarea ca (numai în vizualizarea corespondență)

F12

Anulare

Ctrl+Z sau Alt+Backspace

Ştergerea unui element

Ctrl+D

Imprimare

Ctrl+P

Copierea unui element

Ctrl+Shift+Y

Mutarea unui element

Ctrl+Shift+V

Verificare nume

Ctrl+K

Verificarea ortografiei

F7

Semnalizare pentru urmărire

Ctrl+Shift+G

Înainte

Ctrl+F

Trimiterea sau postarea sau invitați toate

Alt+S

Activarea editării într-un câmp, în toate vizualizările, cu excepția corespondență sau pictogramă

F2

Alinierea textului la stânga

Ctrl+L

Centrarea textului

Ctrl+E

Alinierea textului la dreapta

Ctrl+R

Începutul paginii

Corespondență

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la Inbox

Ctrl+Shift+I

Comutarea la Outbox

Ctrl+Shift+O

Verificare nume

Ctrl+K

Trimitere

Alt+S

Răspunsul la un mesaj

Ctrl+R

Răspundeți tuturor la un mesaj

Ctrl+Shift+R

Răspuns cu o solicitare de întâlnire

Ctrl+Alt+R

Redirecționarea unui mesaj

Ctrl+F

Marcarea unui mesaj ca Nu este nedorit

Ctrl + Alt + J

Afişează conţinutul extern blocat (într-un mesaj)

Ctrl+Shift+I

Depunere într-un folder

Ctrl+Shift+S

Aplicarea stilului Normal

Ctrl+Shift+N

Selectare pentru mesajele noi

Ctrl+M sau F9

Salt la mesajul anterior

Tasta săgeată în sus

Salt la mesajul următor

Tasta săgeată în jos

Creați un mesaj (în vizualizarea corespondență )

Ctrl+N

Creați un mesaj (din orice vizualizare Outlook )

Ctrl+Shift+M

Deschiderea unui mesaj primit.

Ctrl+O

Ștergeți și ignorați o conversație

Ctrl+Shift+D

Deschideți agenda

Ctrl+Shift+B

Adăugați un semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis

Inserare

Afișați caseta de dialog semnalizare pentru urmărire în sus

Ctrl+Shift+G

Marcarea ca fiind citite

Ctrl+Q

Marcarea ca fiind necitite

Ctrl+U

Deschideți Sfat corespondență în mesajul selectat

Ctrl+Shift+W

Găsirea sau înlocuirea

F4

Găsiți următorul

Shift+F4

Trimitere

Ctrl+Enter

Imprimare

Ctrl+P

Înainte

Ctrl+F

Redirecționați ca atașare

Ctrl+Alt+F

Afișați proprietățile pentru elementul selectat

Alt+Enter

Marcarea pentru descărcare

Ctrl+Alt+M

Verificarea stării marcați pentru descărcare

Ctrl+Alt+U

Afișați progresul pentru Trimitere/primire

CTRL + B (atunci când o Trimitere/primire este în curs de desfășurare)

Începutul paginii

Calendar

Pentru aceasta

Apăsați

Creați o rezervare (în vizualizarea Calendar )

Ctrl+N

Creați o rezervare (în orice vizualizare Outlook )

Ctrl+Shift+A

Crearea unei solicitări de întâlnire

Ctrl+Shift+Q

Redirecționați o rezervare sau întâlnire

Răspundeți la o solicitare de întâlnire cu un mesaj

Răspundeți tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj

Afișați într-o zi în calendar

Alt+1

Afișați două zile în calendar

Alt+2

Afișați trei zile în calendar

Alt+3

Afișați patru zile în calendar

Alt+4

Afișați cinci zile în calendar

Alt+5

Afișați cele șase zile în calendar

Alt+6

Afișați șapte zile în calendar

Alt+7

Afișați 8 zile în calendar

Alt+8

Afișați nouă zile în calendar

Alt+9

Afișați 10 zile în calendar

Alt+0

Salt la o dată

Ctrl+G

Comutați la vizualizarea lună

Alt + egal sau Ctrl + Alt + 4

Salt la ziua următoare

Ctrl+Săgeată la dreapta

Salt la săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Salt la luna următoare

Alt+Page Down

Salt la ziua precedentă

Ctrl+Săgeată la stânga

Salt la săptămâna anterioară

Alt+Săgeată în sus

Salt la luna anterioară

Alt+Page Up

Salt la începutul săptămânii

Alt+Home

Salt la finalul săptămânii

Alt+End

Comutați la vizualizarea Săptămână întreagă

Alt+Semnul minus sau Ctrl+Alt+3

Comutați la vizualizarea Săptămână de lucru

Ctrl+Alt+2

Salt la rezervarea anterioară

Ctrl+Virgulă sau Ctrl+Shift+Virgulă

Salt la următoarea rezervare

Ctrl+Punct sau Ctrl+Shift+Punct

Configurați recurența pentru o rezervare deschisă sau a unei întâlniri

Ctrl+G

Începutul paginii

Persoane

Pentru aceasta

Apăsați

Formați un număr nou

Ctrl+Shift+D

Găsiți o persoană de contact sau un element (căutare)

F3 sau Ctrl+E

Introduceți un nume în caseta Căutare agende

F11

În vizualizarea de tabel sau listă de persoane de contact, mergeți la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă

Shift +scrisoare

Selectați toate persoanele de contact

Ctrl+A

Crearea unui mesaj cu persoana de contact selectată ca subiect

Ctrl+F

Crearea unei persoane de contact (în persoane de contact)

Ctrl+N

Crearea unei persoane de contact (din orice vizualizare Outlook )

Ctrl+Shift+C

Deschideți un formular de contact pentru persoana de contact selectată

Ctrl+O

Crearea unui grup de persoane de contact

Ctrl+Shift+L

Imprimare

Ctrl+P

Actualizați o listă de membri ai grupului de persoane de contact

F5

Salt la alt folder

Ctrl+Y

Deschideți agenda

Ctrl+Shift+B

Utilizați Găsire complexă

Ctrl+Shift+F

În persoane de contact deschisă, deschideți următoarea persoană de contact listată

Ctrl+Shift+Punct

Găsirea unei persoane de contact

F11

Închideți o persoană de contact

ESC

Trimiteți un fax persoanei de contact selectate

Ctrl+Shift+X

Deschideți caseta de dialog Verificare adresă

Alt+D

Afișați informații E-mail 1 într-un formular de contact, sub Internet

Alt+Shift+1

Afișați informații E-mail 2 într-un formular de contact, sub Internet

Alt+Shift+2

Afișați informații E-mail 3 într-un formular de contact, sub Internet

Alt+Shift+3

Începutul paginii

Persoane: în caseta de dialog cărți de vizită electronice

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți lista Adăugare

Alt+A

Selectați textul din caseta etichetă când este selectat câmpul cu o etichetă atribuită

Alt+B

Deschideți caseta de dialog Adăugare imagine carte de vizită

Alt+C

Plasați cursorul la începutul casetei Editare

Alt+E

Bifați caseta de câmpuri

Alt+F

Bifați caseta verticală Aliniere imagine

Alt+G

Selectați paleta de culori pentru fundal

Alt + K, introduceți

Bifați caseta verticală aspect

Alt+L

Eliminați un câmp selectat din caseta câmpuri

Alt+M

Începutul paginii

Activități

Pentru aceasta

Apăsați

Acceptați o solicitare de activitate

Ctrl+C

Refuzați o solicitare de activitate

Ctrl+D

Găsiți o activitate sau un element

Ctrl+E

Deschideți caseta de dialog Salt la Folder

Ctrl+Y

Creați o activitate în vizualizarea activități

Ctrl+N

Creează o activitate din orice vizualizare Outlook

Ctrl+Shift+K

Deschideți elementul selectat

Ctrl+O

Imprimați elementul selectat

Ctrl+P

Selectează toate elementele

Ctrl+A

Ștergeți elementul selectat

Ctrl+D

Redistribuiți o activitate ca atașare

Ctrl+F

Creați o solicitare de activitate

Ctrl+Shift+Alt+U

Comutați între panoul de foldere , lista de activități și bara de făcut

Tab sau Shift+Tab

Anulați ultima acțiune

Ctrl+Z

Semnalizarea unui element sau marcare ca finalizat

Inserare

Începutul paginii

Formatarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Afișați meniul Format

Alt+O

Afișați caseta de dialog Font

Ctrl+Shift+P

Comută între majuscule/minuscule (pentru textul selectat)

Shift+F3

Formatarea literelor ca majuscule mici

Ctrl+Shift+K

Formatați literele ca aldine

Ctrl+B

Adaugă marcatori

Ctrl+Shift+L

Formatați literele ca italice

Ctrl+I

Mărire indent

Ctrl+T

Micșorare indent

Ctrl+Shift+T

Aliniere la stânga

Ctrl+L

La centru

Ctrl+E

Subliniere

Ctrl+U

Mărire dimensiune font

Paranteză Ctrl + săgeată dreapta sau Ctrl + Shift + mai mare-decât semn

Micșorare dimensiune font

Paranteză Ctrl + săgeată la stânga sau Ctrl + Shift + mai puțin-decât semn

Decupare

Ctrl+X sau Shift+Delete

Copiere

Ctrl+C sau Ctrl+Insert

Notă : Ctrl + Insert nu este disponibilă în panoul de citire

Lipire

Ctrl+V sau Shift+Insert

Anulare formate

Ctrl+Shift+Z sau Ctrl+Bara de spațiu

Ștergeți următorul cuvânt

Ctrl+Shift+H

Aliniere la text (Stretch un paragraf pentru a se potrivi între margini}

Ctrl+Shift+J

Aplicarea stilurilor

Ctrl+Shift+S

Crearea unui indent agăţat

Ctrl+T

Inserarea unui hyperlink

Ctrl+K

Alinierea la stânga a unui paragraf

Ctrl+L

Aliniere la dreapta un paragraf

Ctrl+R

Reducerea unui indent agățat

Ctrl+Shift+T

Eliminarea formatării de paragraf

Ctrl+Q

Începutul paginii

Adăugarea de informații web la elemente

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea sau editarea unui hyperlink în corpul unui element

Ctrl+K

Începutul paginii

Imprimarea

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fila imprimare în vizualizarea Backstage

Alt + F, P

Imprimarea unui element dintr-o fereastră deschisă

Alt + F, P, F, apoi 1

Deschideți caseta de dialog Inițializare pagină din vizualizare la imprimare

Alt+S sau Alt+U

Selectați o imprimantă din vizualizare la imprimare

Alt + F, P, apoi să

Deschideți caseta de dialog Opțiuni de imprimare

Alt + F, P, apoi R

Începutul paginii

Trimitere/Primire

Pentru aceasta

Apăsați

Începeți o trimitere/primire pentru toate grupurile Trimitere/primire definite cu Include acest grup la trimitere/primire (F9) selectat. Acest lucru poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente mai mică decât o anumită dimensiune sau orice combinație care le definiți

F9

Porniți o operațiune trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (antet, elemente și orice atașări)

Shift+F9 

Porniți o operațiune trimitere/primire

Ctrl+M

Definiți grupuri Trimitere/primire

  Ctrl+Alt+S

Începutul paginii

Editor Visual Basic

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți editorul Visual Basic

Alt+F11

Începutul paginii

Macrocomenzi

Pentru aceasta

Apăsați

Acțiunea de macrocomandă redare

Alt+F8

Începutul paginii

Formulare

Pentru aceasta

Apăsați

Crearea unui formular InfoPath

Plasa focalizarea la un folder InfoPath și apăsați Ctrl + N

Închiderea unui formular InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizare tabel

Pentru aceasta

Apăsați

Para

Para

Para

Para

Salt la elementul din partea de jos a ecranului

Page Down

Salt la elementul din partea de sus a ecranului

Page Up

Extinde sau reduce elementele selectate cu câte un element

Shift+Săgeată în sus sau Shift+Săgeată în jos

Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecţiei

Ctrl + săgeată în sus sau Ctrl + săgeată în jos

Selectați sau deselectați elementul activ

Ctrl+Bara de spațiu

Începutul paginii

Vizualizări: când este selectat un grup

Pentru aceasta

Apăsați

Extindeți un singur grup selectat

Tasta săgeată la dreapta

Restrângeți un singur grup selectat

Tasta săgeată la stânga

Selectează grupul anterior

Tasta săgeată în sus

Selectează grupul următor

Tasta săgeată în jos

Selectează primul grup

Pagina de pornire

Selectează ultimul grup

End

Selectează primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea Calendar zi/săptămână/lună

Pentru aceasta

Apăsați

Vizualizarea dintr-una prin nouă zile

Alt+tasta pentru numărul de zile

Vizualizare 10 zile

Alt+0 (zero)

Comutați la vizualizarea săptămână

Alt + semnul Minus

Comutați la vizualizarea lună

Alt + semnul egal

Deplasarea între vizualizarea Calendar , Mapă de activitățiși lista de foldere

Ctrl+Tab sau F6

Selectează rezervarea anterioară

Shift+Tab

Salt la ziua precedentă

Tasta săgeată la stânga

Salt la ziua următoare

Tasta săgeată la dreapta

Salt la aceeaşi zi din săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Salt la aceeaşi zi din săptămâna anterioară

Alt+Săgeată în sus

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea zi

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează ora la care începe ziua de lucru

Pagina de pornire

Selectează ora la care se încheie ziua de lucru

End

Selectează intervalul orar anterior

Tasta săgeată în sus

Selectează intervalul orar următor

Tasta săgeată în jos

Selectează intervalul orar din partea de sus a ecranului

Page Up

Selectează intervalul orar din partea de jos a ecranului

Page Down

Extinde sau reduce intervalul de timp selectat

Shift+Săgeată în sus sau Shift+Săgeată în jos

Mutarea unei rezervări în sus sau în jos

Când cursorul este într-o rezervare, apăsați Alt + săgeată în sus sau Alt + săgeată în jos, respectiv

Modificarea unei rezervări început sau ora de sfârșit

Când cursorul este într-o rezervare, apăsați Alt + Shift + săgeată în sus sau Alt + Shift + săgeată în jos, respectiv

Mută elementul selectat în aceeaşi zi din săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Mută elementul selectat în aceeaşi zi din săptămâna anterioară

Alt+Săgeată în sus

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea săptămână

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

Pagina de pornire

Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

End

Accesați-o singură pagină vizualizare în ziua selectată

Page Up

Salt o pagină în jos în ziua selectată

Page Down

Modifică durata intervalului orar selectat

Shift+Săgeată la stânga, Shift+Săgeată la dreapta, Shift+Săgeată în sus sau Shift+Săgeată în jos; sau Shift+Home sau Shift+End

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea lună

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la prima zi din săptămână

Pagina de pornire

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară

Page Up

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare

Page Down

Începutul paginii

Navigatorul de dată

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la prima zi din săptămâna curentă

Alt+Home

Salt la ultima zi din săptămâna curentă

Alt+End

Salt la aceeaşi zi din săptămâna anterioară

Alt+Săgeată în sus

Salt la aceeaşi zi din săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Începutul paginii

Cărți de vizită sau vizualizarea adresă

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează o anumită fişă din listă

Tastați unul sau mai multe litere din numele care cărții de vizită sau tastați numele câmpului după care sortați

Selectează fişa anterioară

Tasta săgeată în sus

Selectează fişa următoare

Tasta săgeată în jos

Selectează prima fişă din listă

Pagina de pornire

Selectează ultima fişă din listă

End

Selectează prima fişă din pagina curentă

Page Up

Selectează prima fişă din pagina următoare

Page Down

Selectează cea mai apropiată fişă din coloana următoare

Tasta săgeată la dreapta

Selectează cea mai apropiată fişă din coloana anterioară

Tasta săgeată la stânga

Selectați sau Anulați selectarea cărți de vizită active

Ctrl+Bara de spațiu

Extinde selecția la cartea de vizită anterioară și Anulați selectarea cărților de vizită după punctul de pornire

Shift+Săgeată în sus

Extinde selecția la cartea de vizită următoare și Anulați selectarea cărților de punctul de pornire

Shift+Săgeată în jos

Extinde selecţia până la fişa anterioară, indiferent de punctul de pornire

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Extinde selecţia până la fişa următoare, indiferent de punctul de pornire

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Extinde selecţia până la prima fişă din listă

Shift+Home

Extinde selecţia până la ultima fişă din listă

Shift+End

Extinde selecţia până la prima fişă din pagina anterioară

Shift+Page Up

Extinde selecţia până la ultima fişă din ultima pagină

Shift+Page Down

Începutul paginii

Cărți de vizită: Mutarea între câmpuri într-o carte de deschidere

Pentru a utiliza următoarele chei, asigurați-vă că este selectat un câmp într-o carte.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la următorul câmp și control

Tasta Tab

Deplasarea la câmpul și controlul anterior

Shift+Tab

Închideți fișă activă

Introduceți sau Escape

Începutul paginii

Cărți de vizită: deplasarea între caractere într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele chei, asigurați-vă că este selectat un câmp într-o carte sau că focalizarea se află în câmp.

Pentru aceasta

Apăsați

Adăugați o linie într-un câmp cu mai multe linii

Enter

Se mută la începutul unei linii

Pagina de pornire

Se mută la sfârşitul unei linii

End

Deplasarea la începutul unui câmp cu mai multe linii

Page Up

Vă deplasați la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii

Page Down

Vă deplasați la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii

Tasta săgeată în sus

Vă deplasați la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii

Tasta săgeată în jos

Se mută la caracterul anterior într-un câmp

Tasta săgeată la stânga

Se mută la caracterul următor într-un câmp

Tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Vizualizarea Cronologie (activități): când este selectat un element

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează elementul anterior

Tasta săgeată la stânga

Selectează elementul următor

Tasta săgeată la dreapta

Selectați mai multe elemente adiacente

Shift+Săgeată la stânga sau Shift+Săgeată la dreapta

Selectați mai multe elemente neadiacente

Ctrl+Săgeată la stânga+Bara de spațiu sau Ctrl+Săgeată la dreapta+Bara de spațiu

Deschide elementele selectate

Enter

Selectează primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup

Pagina de pornire

Selectează ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup

End

Afişează (fără să selecteze) primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup

Ctrl+Home

Afişează (fără să selecteze) ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup

Ctrl+End

Începutul paginii

Vizualizarea Cronologie (activități): când este selectat un grup

Pentru aceasta

Apăsați

Extinde grupul

Enter sau Săgeată la dreapta

Restrânge grupul

Enter sau Săgeată la stânga

Selectează grupul anterior

Tasta săgeată în sus

Selectează grupul următor

Tasta săgeată în jos

Selectează primul grup din cronologie

Pagina de pornire

Selectează ultimul grup din cronologie

End

Selectează primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Vizualizarea Cronologie (activități): când este selectată o unitate de timp din scara de timp pentru zile

Pentru aceasta

Apăsați

Se mută înapoi cu acelaşi increment ca cel afişat în scara de timp

Tasta săgeată la stânga

Se mută înainte cu acelaşi increment ca cel afişat în scara de timp

Tasta săgeată la dreapta

Comutați între vizualizarea activ, bara de făcut , Căutareși înapoi la vizualizarea activ

Tasta Tab și Shift + Tab

Începutul paginii

În acest articol

Navigarea de bază

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutare la Corespondență

CTRL+1

Comutare la Calendar

CTRL+2

Comutare la Persoane de contact

CTRL+3

Comutare la Activități

CTRL+4

Comutare la Note

CTRL+5

Comutare la Listă foldere în Panoul de navigare

CTRL+6

Comutare la Comenzi rapide

CTRL+7

Comutare la următorul mesaj (cu mesajul deschis)

CTRL + PUNCT

Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis)

CTRL+VIRGULĂ

Comutare între Panoul de navigare, fereastra principală Outlook, Panou lectură și Bara de operare

CTRL+SHIFT+TAB sau SHIFT+TAB

Comutare între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, Panou lectură și secțiunile din Bara de operare

TAB

Comutare între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, Panoul de citire și secțiunile din Bara de făcut și afișează tastele de acces pe panglica Outlook.

F6

Comutare între liniile din antetul mesajului în Panoul de navigare sau într-un mesaj deschis.

CTRL + TAB

Comutare între elementele componente din Panoul de navigare

Tastele săgeată

Salt la un alt folder

CTRL+Y

Salt la caseta Căutare

F3 sau CTRL+E

În Panou lectură, salt la mesajul anterior

ALT+SĂGEATĂ SUS sau CTRL+VIRGULĂ sau ALT+PAGE UP

În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în jos în text

SPAȚIU

În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în sus în text

SHIFT+SPAȚIU

Restrângeți sau extindeți un grup într-o listă de mesaje de e-mail.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt înapoi la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook

ALT+B, ALT + SĂGEATĂ STÂNGA

Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook

ALT + SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, afișați meniul de comenzi

CTRL+SHIFT+W

Începutul paginii

Căutare

Pentru aceasta:

Apăsați:

Găsirea unui mesaj sau a unui element

CTRL+E

Ștergerea rezultatelor căutării

ESC

Extindeți căutarea pentru a include Toate elementele de poștă electronică, Toate elementele de Calendarsau Toate elementele persoane de Contact, în funcție de care vă aflați în vizualizarea.

CTRL+ALT+A

Utilizarea Criterii complexe de găsire

CTRL+SHIFT+F

Crearea unui folder Căutare

CTRL+SHIFT+P

Căutați textul din interiorul un element deschis.

F4

Găsește și înlocuiește text, simboluri sau comenzi de formatare. Funcționează în Panoul de citire dintr-un element deschis.

CTRL+H

Extinde căutarea pentru a include elementele din folderul curent.

CTRL+ALT+K

Extinde căutarea pentru a include subfoldere.

CTRL+ALT+Z

Începutul paginii

Semnalizatori

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschiderea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator

CTRL+SHIFT+G

Începutul paginii

Categorii de culori

Pentru aceasta:

Apăsați:

Ștergerea categoriei selectate din listă în caseta de dialog Categorii de culori

ALT+D

Începutul paginii

Crearea unui element sau a unui fișier

Pentru aceasta:

Apăsați:

Crearea unei rezervări

CTRL+SHIFT+A

Crearea unei persoane de contact

CTRL+SHIFT+C

Crearea unei liste de persoane de Contact.

CTRL+SHIFT+L

Crearea unui fax

CTRL+SHIFT+X

Crearea unui folder

CTRL+SHIFT+E

Crearea unei intrări în Jurnal

CTRL+SHIFT+J

Crearea unei solicitări de întâlnire

CTRL+SHIFT+Q

Crearea unui mesaj

CTRL+SHIFT+M

Crearea unei note

CTRL+SHIFT+N

Creați un document Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Publicare în acest folder

CTRL+SHIFT+S

Publicarea unui răspuns în acest folder

CTRL+T

Crearea unui folder Căutare

CTRL+SHIFT+P

Crearea unei activități

CTRL+SHIFT+K

Crearea unei solicitări de activitate

CTRL+SHIFT+U

Începutul paginii

Proceduri în toate elementele

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salvare (cu excepția Activități).

CTRL+S sau SHIFT+F12

Salvare și închidere (cu excepția Corespondență).

ALT+R

Salvare ca (numai în Corespondență).

F12

Anulare

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Ștergere element

CTRL+D

Imprimare

CTRL+P

Copierea unui element

CTRL+SHIFT+Y

Mutarea unui element

CTRL+SHIFT+V

Verificarea numelor

CTRL+K

Verificarea ortografiei

F7

Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Redirecționare

CTRL+F

Trimitere totală, publicare totală sau invitație generală

ALT+S

Activarea editării într-un câmp (cu excepție în vizualizarea Corespondență sau Pictogramă).

F2

Alinierea textului la stânga

CTRL+L

Centrarea textului

CTRL+E

Alinierea textului la dreapta

CTRL+R

Începutul paginii

E-mail

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutare la Inbox

CTRL+SHIFT+I

Comutare la Outbox

CTRL+SHIFT+O

Alegerea contului din care să se trimită un mesaj

CTRL + TAB (cu focalizare în caseta către ) și apoi fila butonul conturi

Verificarea numelui

CTRL+K

Trimitere

ALT+S

Răspuns la un mesaj

CTRL+R

Răspuns la toate mesajele

CTRL+SHIFT+R

Răspuns cu o solicitate de întâlnire.

CTRL+ALT+R

Redirecționarea unui mesaj

CTRL+F

Marcarea unui mesaj ca nefiind un mesaj nedorit

CTRL+ ALT+J

Afișarea conținutului extern blocat (într-un mesaj)

CTRL+SHIFT+I

Publicarea într-un folder

CTRL+ SHIFT+S

Aplicarea stilului Normal

CTRL+SHIFT+N

Verificarea pentru mesaje noi

CTRL+M sau F9

Salt la mesajul anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la următorul mesaj

SĂGEATĂ ÎN JOS

Creează un mesaj (când vă aflați în Corespondență).

CTRL+N

Creează un mesaj (din orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Deschiderea unui mesaj primit

CTRL+O

Șterge și ignoră o conversație.

CTRL+DELETE

Deschidere Agendă

CTRL+SHIFT+B

Adăugarea unui Semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis

INSERT

Afișarea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Marcare ca citit

CTRL+Q

Marcare ca necitit

CTRL+U

Deschide Sfat corespondență în mesajul selectat.

CTRL+SHIFT+W

Găsire sau înlocuire

F4

Găsire următorul

SHIFT+F4

Trimitere

CTRL+ENTER

Imprimare

CTRL+P

Redirecționare

CTRL+F

Redirecționare ca atașare

CTRL+ALT+F

Afișare proprietăți pentru elementul selectat

ALT+ENTER

Creează un mesaj multimedia

CTRL+SHIFT+U

Creează un mesaj text.

CTRL+SHIFT+T

Marcare pentru Descărcare

CTRL+ALT+M

Anulare marcare pentru Descărcare

CTRL+ALT+U

Afișare progres Trimitere/Primire

CTRL+B ( în timp ce se desfășoară procesul Trimitere/Primire)

Începutul paginii

Calendar

Pentru aceasta:

Apăsați:

Creați o rezervare (în modul Calendar).

CTRL+N

Creați o rezervare (în orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Crearea unei solicitări de întâlnire

CTRL+SHIFT+Q

Redirecționarea unei rezervări sau întâlniri

CTRL+F

Răspunsul la o solicitare de întâlnire printr-un mesaj

CTRL+R

Răspuns tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj

CTRL+SHIFT+R

Afișare 10 zile în calendar

ALT+0

Afișare o zi în calendar

ALT+1

Afișare 2 zile în calendar

ALT+2

Afișare 3 zile în calendar

ALT+3

Afișare 4 zile în calendar

ALT+4

Afișare 5 zile în calendar

ALT+5

Afișare 6 zile în calendar

ALT+6

Afișare 7 zile în calendar

ALT+7

Afișare 8 zile în calendar

ALT+8

Afișare 9 zile în calendar

ALT+9

Salt la o dată

CTRL+G

Comutare la modul de vizualizare Lună

ALT+= or CTRL+ALT+4

Salt la ziua următoare

CTRL + SĂGEATĂ DREAPTA

Salt la săptămâna următoare

ALT + SĂGEATĂ JOS

Salt la luna următoare

ALT+PAGE DOWN

Salt la ziua anterioară

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la săptămâna anterioară

ALT+UP ARROW

Salt la luna anterioară

ALT+PAGE UP

Salt la începutul săptămânii

ALT+HOME

Salt la finalul săptămânii

ALT+END

Salt la modul de vizualizare Săptămână completă

ALT+SEMNUL MINUS sau CTRL+ALT+ 3

Comutare la modul de vizualizare Săptămână de lucru

CTRL+ALT+2

Salt la rezervare anterioară

CTRL+VIRGULĂ sau CTRL+SHIFT+VIRGULĂ

Salt la următoarea rezervare

CTRL+PUNCT sau CTRL+SHIFT+PUNCT

Configurează recurența pentru o rezervare sau o întâlnire deschisă.

CTRL+G

Începutul paginii

Persoane de contact

Pentru aceasta:

Apăsați:

Formarea unui număr nou

CTRL+SHIFT+D

Găsirea unei persoane de contact sau a altui element (Căutare).

F3 sau CTRL+E

Introducerea unui nume în caseta Căutare Agende

F11

În vizualizarea fișă sau carte de vizită persoanelor de contact, mergeți la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă.

SHIFT+literă

Selectarea tuturor persoanelor de contact

CTRL+A

Creați un mesaj care utilizează persoana de contact selectată ca subiect.

CTRL+F

Crearea unei intrări Jurnal pentru persoana de contact selectată

CTRL+J

Creați o persoană de contact (în Persoane de contact).

CTRL+N

Creați o persoană de contact (în orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Deschideți un formular de contact care utilizează persoana de contact selectată.

CTRL+O

Crearea unei liste de persoane de Contact.

CTRL+SHIFT+L

Imprimare.

CTRL+P

Actualizați o listă a membrilor lista persoane de Contact.

F5

Salt la un folder diferit

CTRL+Y

Deschidere Agendă

CTRL+SHIFT+B

Utilizarea Criterii complexe de găsire

CTRL+SHIFT+F

Într-o persoană de contact deschisă, deschiderea următoarei persoane de contact listată

CTRL+SHIFT+PERIOD

Găsirea unei persoane de contact.

F11

Închiderea unei persoane de contact

ESC

Trimiterea unui mesaj prin fax persoanei de contact selectate.

CTRL+SHIFT+X

Deschiderea casetei de dialog Verificare adresă

ALT+D

Afișarea informațiilor Poștă electronică 1 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+1

Afișarea informațiilor Poștă electronică 2 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+2

Afișarea informațiilor Poștă electronică 3 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+3

Începutul paginii

În caseta de dialog Cărți de vizită electronice

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschidere listă Adăugare

ALT+A

Selectați textul din caseta etichetă când este selectat câmpul care are o etichetă atribuită.

ALT+B

Deschiderea casetei de dialog Adăugare imagine card

ALT+C

Plasați cursorul la începutul casetei Editare .

ALT+E

Selectarea castei Câmpuri

ALT+F

Selectarea listei verticale Aliniere imagine

ALT+G

Selectare paletă de culori pentru fundal

ALT+K, then ENTER

Selectarea listei verticale Aspect

ALT+L

Eliminarea unui câmp selectat din caseta Câmpuri

ALT+R

Începutul paginii

Activități

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișare sau ascundere Bară de operare

ALT+F2

Acceptarea unei solicitări de activitate

ALT+C

Refuzarea unei solicitări de activitate

ALT+R

Găsirea unei activități sau unui alt element

CTRL+E

Deschiderea casetei de dialog Salt la folder

CTRL+Y

Creați o activitate (în Activități).

CTRL+N

Creați o activitate (în orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Deschiderea elementului selectat

CTRL+O

Imprimarea elementului selectat

CTRL+P

Pentru toate elementele

CTRL+A

Ștergerea elementului selectat

CTRL+D

Redistribuirea unei activități ca atașare

CTRL+F

Crearea unei solicitări de activitate.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Comutarea între Panoul de navigare, lista Activități și Bara de operare

TAB sau SHIFT+TAB

Deschiderea elementului selectat ca element Jurnal

CTRL+J

Anularea ultimei acțiuni

CTRL+Z

Semnalizarea unui element sau marcarea sa ca fiind complet

INSERT

Începutul paginii

Formatarea textului

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișează meniul Format

ALT+O

Afișează caseta de dialog Font

CTRL+SHIFT+P

Comutarea între mărimea literelor (cu textul selectat)

SHIFT+F3

Formatează literele ca majuscule mici.

CTRL+SHIFT+K

Transformă literele în aldine.

CTRL+B

Adăugarea de marcatori

CTRL+SHIFT+L

Transformă literele în cursive.

CTRL+I

Mărirea indentării

CTRL+T

Micșorarea indentării

CTRL+SHIFT+T

Aliniere la stânga

CTRL+L

Centrare

CTRL+E

Subliniere

CTRL+U

Mărirea dimensiunii fontului

CTRL+] or CTRL+SHIFT+>

Micșorarea dimensiunii fontului

CTRL+[ or CTRL+SHIFT+<

Decupare

CTRL+X sau SHIFT+DELETE

Copiere

CTRL+C sau CTRL+INSERT

Notă : CTRL + INSERT nu este disponibilă în panoul de citire.

Lipire

CTRL+V sau SHIFT+INSERT

Ștergerea formatare

CTRL+SHIFT+Z sau CTRL+SPAȚIU

Ștergerea următorului cuvânt

CTRL+SHIFT+H

Întinderea unui paragraf pentru a se potrivi între margini

CTRL+SHIFT+J

Aplicarea stilurilor

CTRL+SHIFT+S

Creează un indent agățat.

CTRL+T

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniați la dreapta un paragraf.

CTRL+R

Reduce un indent agățat.

CTRL+SHIFT+T

Elimină formatarea unui paragraf.

CTRL+Q

Începutul paginii

Adăugarea de informații web la elemente

Pentru aceasta:

Apăsați:

Editarea unui URL din corpul unui element

Țineți apăsată tasta CTRL, apoi faceți clic pe.

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Începutul paginii

Imprimare

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschide fila Imprimare în vizualizarea Backstage.

Apăsați ALT+F, apoi apăsați M

Pentru a imprima un element dintr-o fereastră deschisă.

ALT+F, apăsați P, apoi apăsați F și 1

Deschiderea Configurare pagină din Examinare imprimare

ALT+S sau ALT+U

Pentru a selecta o imprimantă din Examinare înaintea imprimării.

ALT+F, apăsați P, apoi I

Pentru Definire stiluri de imprimare.

ALT+F, apăsați P, apoi L

Pentru a deschide Opțiuni de imprimare.

ALT+F, apăsați P, apoi R

Începutul paginii

Trimitere/Primire

Pentru aceasta:

Apăsați:

Pornirea unei trimiteri/primiri pentru toate grupurile Trimitere/Primire definite pentru care s-a selectat Se include acest grup în Trimitere/Primire (F9). Aceasta poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente cu o dimensiune mai mică decât cea specificată sau orice altă combinație pe care o definiți.

F9

Pornirea unei operațiuni trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (anteturi, elemente și orice atașări)

SHIFT+F9

Pornirea unei operațiuni de trimitere/primire

CTRL+M

Definire grupuri Trimitere/Primire

CTRL+ALT+S

Începutul paginii

Editor Visual Basic

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschiderea editorului Visual Basic

ALT+F11

Începutul paginii

Macrocomenzi

Pentru aceasta:

Apăsați:

Redare macrocomandă

ALT+F8

Începutul paginii

Formulare

Pentru aceasta:

Apăsați:

Creați un formular Office InfoPath.

Faceți clic într-un folder InfoPath, apoi tastați CTRL+N

Alegeți un formular Microsoft InfoPath.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Începutul paginii

Vizualizări

Vizualizare tabel

Utilizarea generală

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschiderea unui element

ENTER

Selectarea tuturor elementelor

CTRL+A

Salt la elementul din partea de jos a ecranului

PAGE DOWN

Salt la elementul din partea de sus a ecranului

PAGE UP

Extinderea sau reducerea elementelor selectate cu un element

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecției

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea sau deselectarea elementul activ

CTRL+SPAȚIU

Când este selectat un grup

Pentru aceasta:

Apăsați:

Extinderea unui singur grup selectat

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Restrângerea unui singur grup selectat

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea grupului anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea grupului următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primului grup

HOME

Selectarea ultimului grup

END

Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vizualizarea zi/săptămână/lună din calendar

Toate cele trei

Pentru aceasta:

Apăsați:

Vizualizarea între 1 și 9 zile

ALT+ tasta pentru numărul de zile

Vizualizarea a 10 zile

ALT+0 (ZERO)

Comutare la săptămâni

ALT+SEMNUL MINUS

Comutare la luni

ALT+=

Mutare între Calendar, Mapă de activități și Listă foldere

CTRL+TAB sau F6

Selectarea rezervării anterioare

SHIFT+TAB

Salt la ziua precedentă

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la ziua următoare

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt la aceeași zi din săptămâna următoare

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la aceeași zi din săptămâna anterioară

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea zi

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectarea orei la care începe ziua de lucru

HOME

Selectarea orei la care se încheie ziua de lucru

END

Selectarea intervalului orar anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea intervalului orar următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea intervalului orar din partea de sus a ecranului

PAGE UP

Selectarea intervalului orar din partea de jos a ecranului

PAGE DOWN

Extinderea sau reducerea intervalul de timp selectat

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea în sus sau în jos a unei rezervări

Când cursorul este într-o rezervare, ALT + săgeată în sus sau ALT + săgeată în jos

Modificarea orei de început sau de sfârșit a unei rezervări

Când cursorul este într-o rezervare, ALT + SHIFT + săgeată în sus sau ALT + SHIFT + săgeată în jos

Mutarea elementului selectat în aceeași zi din săptămâna următoare

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea elementului selectat în aceeași zi a săptămânii anterioare

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea săptămână

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

HOME

Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

END

Salt o pagină în sus în ziua selectată.

PAGE UP

Salt o pagină în sus în ziua selectată

PAGE DOWN

Modificarea duratei intervalului orar selectat

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA, LA DREAPTA, ÎN SUS sau ÎN JOS; sau SHIFT+HOME sau SHIFT+END

Vizualizarea lună

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salt la prima zi din săptămână

HOME

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară

PAGE UP

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare

PAGE DOWN

Navigatorul de dată

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salt la prima zi din săptămâna curentă.

ALT+HOME

Salt la ultima zi din săptămâna curentă.

ALT+END

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută.

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Vizualizarea cărți de vizită sau vizualizarea Fișe adrese

Utilizarea generală

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectarea unei cărți de vizită sau fișe de adrese specifice din listă.

Una sau mai multe litere din numele cărții sau a fișei sau numele câmpului după care sortați.

Selectarea fișei anterioare

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea fișei următoare

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primei fișe din listă

HOME

Selectarea ultimei fișe din listă

END

Selectarea primei fișe din pagina curentă

PAGE UP

Selectarea primei fișe din pagina următoare

PAGE DOWN

Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana următoare

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana anterioară

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unei cărți de vizită sau fișe de adrese active

CTRL+SPAȚIU

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară, indiferent de punctul de pornire

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese următoare, indiferent de punctul de pornire

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinderea selecției până la prima fișă din listă

SHIFT+HOME

Extinderea selecției până la ultima fișă din listă

SHIFT+END

Extinderea selecției la prima carte de vizită sau fișă de adrese de pe pagina anterioară

SHIFT+PAGE UP

Extinderea selecției la ultima carte de vizită sau fișă de adrese de pe ultima pagină

SHIFT+PAGE DOWN

Mutarea între câmpuri într-o carte de deschidere

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutați la următorul câmp și control.

TAB

Vă deplasați la câmpul și controlul anterior.

SHIFT+TAB

Închideți fișă activă.

ENTER

Deplasarea între caractere într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Adăugarea unei linii într-un câmp cu mai multe linii

ENTER

Mutarea la începutul unei linii

HOME

Mutarea la sfârșitul unei linii

END

Mutarea la începutul unui câmp cu mai multe linii

PAGE UP

Mutarea la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii

PAGE DOWN

Mutarea la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii

SĂGEATĂ ÎN SUS

Mutarea la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii

SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea la caracterul anterior într-un câmp

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea la caracterul următor într-un câmp

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vizualizarea Cronologie (activități sau jurnal)

Când este selectat un element

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectarea elementului anterior

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea elementului următor

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea mai multor elemente adiacente

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea mai multor elemente neadiacente

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA+SPAȚIU sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA+SPAȚIU

Deschiderea elementelor selectate

ENTER

Selectați primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup.

HOME

Selectați ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup.

END

Afișați (fără selectare) primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup.

CTRL+HOME

Afișați (fără selectare) ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup.

CTRL+END

Când este selectat un grup

Pentru aceasta:

Apăsați:

Extinderea grupului

ENTER sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Restrângerea grupului

ENTER sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea grupului anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea grupului următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primului grup din cronologie

HOME

Selectarea ultimului grup din cronologie

END

Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată o unitate de timp din scara de timp pentru zile

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se mută înapoi cu același increment ca cel afișat în scara de timp

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Se mută înainte cu același increment ca cel afișat în scara de timp

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Comută între vizualizarea activă, Bara de operare, Căutare, folderele Jurnal și înapoi în vizualizarea activă.

TAB și SHIFT+TAB

Începutul paginii

În acest articol

Navigarea de bază

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutare la Corespondență

CTRL+1

Comutare la Calendar

CTRL+2

Comutare la Persoane de contact

CTRL+3

Comutare la Activități

CTRL+4

Comutare la Note

CTRL+5

Comutare la Listă foldere în Panoul de navigare

CTRL+6

Comutare la Comenzi rapide

CTRL+7

Comutare la următorul mesaj (cu mesajul deschis)

CTRL + PUNCT

Comutare la mesajul anterior (cu mesajul deschis)

CTRL+VIRGULĂ

Comutare între Panoul de navigare, fereastra principală Outlook, Panou lectură și Bara de operare

F6 sau CTRL+SHIFT+TAB

Comutare între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, Panou lectură și secțiunile din Bara de operare

TAB

Comutare între elementele componente din Panoul de navigare

Tastele săgeată

Salt la un alt folder

CTRL+Y

Salt la caseta Căutare

F3 sau CTRL+E

În Panou lectură, salt la mesajul anterior

ALT+SĂGEATĂ SUS sau CTRL+VIRGULĂ sau ALT+PAGE UP

În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în jos în text

SPAȚIU

În Panou lectură, se trece din pagină în pagină în sus în text

SHIFT+SPAȚIU

Extinderea sau restrângerea unui grup (cu un grup selectat) în Panoul de navigare

SHIFT + SEMNUL PLUS sau SEMNUL MINUS

Restrângerea sau extinderea unui grup într-o listă de mesaje de poștă electronică

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Înaintarea la următorul câmp din Panoul citire

SHIFT + TAB

Revenirea la un câmp anterior din Panoul citire

CTRL + TAB

Salt înapoi la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook

ALT + B, ALT + SĂGEATĂ STÂNGA sau ALT + BACKSPACE

Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook

ALT + SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, afișați meniul de comenzi

CTRL+SHIFT+W

Începutul paginii

Căutare

Pentru aceasta:

Apăsați:

Găsirea unui mesaj sau a unui element

CTRL+E

Ștergerea rezultatelor căutării

ESC

Extinderea căutării pentru a include Toate elementele de poștă electronică, Toate elementele de calendar sau Toate elementele persoane de contact, în funcție de modulul în care vă aflați

CTRL+ALT+A

Extinderea generatorului de interogări de căutare

CTRL+ALT+W

Utilizarea Criterii complexe de găsire

CTRL+SHIFT+F

Crearea unui folder Căutare nou

CTRL+SHIFT+P

Căutarea pentru text într-un mesaj sau alt element

F4

Găsirea următorului element în timpul unei căutări de text într-un mesaj sau într-un alt element

SHIFT+F4

Găsirea și înlocuirea textului, simbolurilor sau a unor comenzi de formatare în cadrul elementelor deschise. Funcționează în Panou lectură sau într-un element deschis

CTRL+H

Extinderea căutării pentru a include desktopul

CTRL+ALT+K

Începutul paginii

Semnalizatori

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschiderea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator

CTRL+SHIFT+G

Începutul paginii

Categorii de culori

Pentru aceasta:

Apăsați:

Ștergerea categoriei selectate din listă în caseta de dialog Categorii de culori

ALT+D

Începutul paginii

Crearea unui element sau a unui fișier

Pentru aceasta:

Apăsați:

Crearea unei rezervări

CTRL+SHIFT+A

Crearea unei persoane de contact

CTRL+SHIFT+C

Crearea unei liste de distribuire

CTRL+SHIFT+L

Crearea unui fax

CTRL+SHIFT+X

Crearea unui folder

CTRL+SHIFT+E

Crearea unei intrări în Jurnal

CTRL+SHIFT+J

Crearea unei solicitări de întâlnire

CTRL+SHIFT+Q

Crearea unui mesaj

CTRL+SHIFT+M

Crearea unei note

CTRL+SHIFT+N

Crearea unui document Microsoft Office nou

CTRL+SHIFT+H

Publicare în acest folder

CTRL+SHIFT+S

Publicarea unui răspuns în acest folder

CTRL+T

Crearea unui folder Căutare

CTRL+SHIFT+P

Crearea unei activități

CTRL+SHIFT+K

Crearea unei solicitări de activitate

CTRL+SHIFT+U

Începutul paginii

Toate elementele

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salvare.

CTRL+S sau SHIFT+F12

Salvare și închidere

ALT+R

Salvare ca

F12

Anulare

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Ștergere element

CTRL+D

Imprimare

CTRL+P

Copierea unui element

CTRL+SHIFT+Y

Mutarea unui element

CTRL+SHIFT+V

Verificarea numelor

CTRL+K

Verificarea ortografiei

F7

Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Redirecționare

CTRL+F

Trimitere totală, publicare totală sau invitație generală

ALT+S

Activarea editării într-un câmp (cu excepție în modul de vizualizare Pictogramă)

F2

Alinierea textului la stânga

CTRL+L

Centrarea textului

CTRL+E

Alinierea textului la dreapta

CTRL+R

Începutul paginii

E-mail

Pentru aceasta:

Apăsați:

Comutare la Inbox

CTRL+SHIFT+I

Comutare la Outbox

CTRL+SHIFT+O

Alegerea contului din care să se trimită un mesaj

CTRL+TAB ( începând cu caseta Către ), apoi apăsarea tastei TAB pentru deplasarea la butonul Conturi

Verificarea numelui

CTRL+K

Trimitere

ALT+S

Răspuns la un mesaj

CTRL+R

Răspuns la toate mesajele

CTRL+SHIFT+R

Redirecționarea unui mesaj

CTRL+F

Marcarea unui mesaj ca nefiind un mesaj nedorit

CTRL+ ALT+J

Afișarea conținutului extern blocat (într-un mesaj)

CTRL+SHIFT+I

Publicarea într-un folder

CTRL+ SHIFT+S

Aplicarea stilului Normal

CTRL+SHIFT+N

Verificarea pentru mesaje noi

CTRL+M sau F9

Salt la mesajul anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la următorul mesaj

SĂGEATĂ ÎN JOS

Crearea unui mesaj nou ( în Corespondență )

CTRL+N

Crearea unui mesaj nou ( din orice mod de vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+M

Deschiderea unui mesaj primit

CTRL+O

Deschidere Agendă

CTRL+SHIFT+B

Conversia unui mesaj HTML sau RTF în text simplu

CTRL+SHIFT+O

Adăugarea unui Semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis

INSERT

Afișarea casetei de dialog Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Marcare ca citit

CTRL+Q

Marcare ca necitit

CTRL+U

Afișează meniul pentru a descărca fotografii, schimbă automat a setările de descărcare, sau adăugă unui expeditor la Lista de expeditori siguri

CTRL+SHIFT+W

Găsire sau înlocuire

F4

Găsire următorul

SHIFT+F4

Trimitere

CTRL+ENTER

Imprimare

CTRL+P

Redirecționare

CTRL+F

Redirecționare ca atașare

CTRL+ALT+F

Afișare proprietăți pentru elementul selectat

ALT+ENTER

Marcare pentru Descărcare

CTRL+ALT+M

Anulare marcare pentru Descărcare

CTRL+ALT+U

Afișare progres Trimitere/Primire

CTRL+B ( în timp ce se desfășoară procesul Trimitere/Primire)

Începutul paginii

Calendar

Pentru aceasta:

Apăsați:

Creare rezervare nouă ( în modul Calendar )

CTRL+N

Creare rezervare nouă ( în orice mod de vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+A

Crearea unei solicitări noi de rezervare

CTRL+SHIFT+Q

Redirecționarea unei rezervări sau întâlniri

CTRL+F

Răspunsul la o solicitare de întâlnire printr-un mesaj

CTRL+R

Răspuns tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj

CTRL+SHIFT+R

Afișare 10 zile în calendar

ALT+0

Afișare o zi în calendar

ALT+1

Afișare 2 zile în calendar

ALT+2

Afișare 3 zile în calendar

ALT+3

Afișare 4 zile în calendar

ALT+4

Afișare 5 zile în calendar

ALT+5

Afișare 6 zile în calendar

ALT+6

Afișare 7 zile în calendar

ALT+7

Afișare 8 zile în calendar

ALT+8

Afișare 9 zile în calendar

ALT+9

Salt la o dată

CTRL+G

Comutare la modul de vizualizare Lună

ALT+= or CTRL+ALT+4

Salt la ziua următoare

CTRL + SĂGEATĂ DREAPTA

Salt la săptămâna următoare

ALT + SĂGEATĂ JOS

Salt la luna următoare

ALT+PAGE DOWN

Salt la ziua anterioară

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la săptămâna anterioară

ALT+UP ARROW

Salt la luna anterioară

ALT+PAGE UP

Salt la începutul săptămânii

ALT+HOME

Salt la finalul săptămânii

ALT+END

Salt la modul de vizualizare Săptămână completă

ALT+SEMNUL MINUS sau CTRL+ALT+ 3

Comutare la modul de vizualizare Săptămână de lucru

CTRL+ALT+2

Salt la rezervare anterioară

CTRL+VIRGULĂ sau CTRL+SHIFT+VIRGULĂ

Salt la următoarea rezervare

CTRL+PUNCT sau CTRL+SHIFT+PUNCT

Configurarea recurenței pentru o rezervare sau o activitate

CTRL+G

Începutul paginii

Persoane de contact

Pentru aceasta:

Apăsați:

Formarea unui număr nou

CTRL+SHIFT+D

Găsirea unei persoane de contact sau unui alt element

F3 sau CTRL+E

Introducerea unui nume în caseta Căutare Agende

F11

În vizualizarea persoanelor de contact Tabel sau Listă, se sare la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă

SHIFT+literă

Selectarea tuturor persoanelor de contact

CTRL+A

Crearea unui mesaj nou adresat persoanei de contact selectate

CTRL+F

Crearea unei intrări Jurnal pentru persoana de contact selectată

CTRL+J

Crearea unei persoane de contact noi ( în vizualizarea Persoane de contact )

CTRL+N

Crearea unei persoane de contact noi ( din orice vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+C

Deschiderea unui formular de persoană de contact pentru persoana de contact selectată

CTRL+O sau CTRL+SHIFT+ENTER

Crearea unei liste noi de distribuire

CTRL+SHIFT+L

Imprimare.

CTRL+P

Actualizarea unei liste de membri ai listei de distribuire

F5

Salt la un folder diferit

CTRL+Y

Deschidere Agendă

CTRL+SHIFT+B

Utilizarea Criterii complexe de găsire

CTRL+SHIFT+F

Într-o persoană de contact deschisă, deschiderea următoarei persoane de contact listată

CTRL+SHIFT+PERIOD

Închiderea unei persoane de contact

ESC

Deschiderea unei pagini Web pentru persoana de contact selectată (dacă este inclusă una)

CTRL+SHIFT+X

Deschiderea casetei de dialog Verificare adresă

ALT+D

Afișarea informațiilor Poștă electronică 1 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+1

Afișarea informațiilor Poștă electronică 2 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+2

Afișarea informațiilor Poștă electronică 3 într-un formular de persoană de contact, sub Internet

ALT+SHIFT+3

Începutul paginii

În caseta de dialog Cărți de vizită electronice

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschidere listă Adăugare

ALT+A

Selectarea textului din caseta Etichetă când este selectat câmpul cu o etichetă atribuită

ALT+B

Deschiderea casetei de dialog Adăugare imagine card

ALT+C

Plasarea cursorului la începutul casetei Editare

ALT+E

Selectarea castei Câmpuri

ALT+F

Selectarea listei verticale Aliniere imagine

ALT+G

Selectare paletă de culori pentru fundal

ALT+K, then ENTER

Selectarea listei verticale Aspect

ALT+L

Eliminarea unui câmp selectat din caseta Câmpuri

ALT+R

Începutul paginii

Activități

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișare sau ascundere Bară de operare

ALT+F2

Acceptarea unei solicitări de activitate

ALT+C

Refuzarea unei solicitări de activitate

ALT+R

Găsirea unei activități sau unui alt element

CTRL+E

Deschiderea casetei de dialog Salt la folder

CTRL+Y

Crearea unei activități noi ( în modul de vizualizare Activități )

CTRL+N

Crearea unei activități noi ( din orice vizualizare Outlook )

CTRL+SHIFT+K

Crearea unei solicitări noi de activitate

CTRL+SHIFT+U

Deschiderea elementului selectat

CTRL+O

Imprimarea elementului selectat

CTRL+P

Pentru toate elementele

CTRL+A

Ștergerea elementului selectat

CTRL+D

Redistribuirea unei activități ca atașare

CTRL+F

Comutarea între Panoul de navigare, lista Activități și Bara de operare

SHIFT+TAB

Deschiderea elementului selectat ca element Jurnal

CTRL+J

Anularea ultimei acțiuni

CTRL+Z

Semnalizarea unui element sau marcarea sa ca fiind complet

INSERT

Începutul paginii

Formatarea textului

Pentru aceasta:

Apăsați:

Afișează meniul Format

ALT+O

Afișează caseta de dialog Font

CTRL+SHIFT+P

Comutarea între mărimea literelor (cu textul selectat)

SHIFT+F3

Formatează literele ca majuscule mici.

CTRL+SHIFT+K

Transformă literele în aldine.

CTRL+B

Adăugarea de marcatori

CTRL+SHIFT+L

Transformă literele în cursive.

CTRL+I

Mărirea indentării

CTRL+T

Micșorarea indentării

CTRL+SHIFT+T

Aliniere la stânga

CTRL+L

Centrare

CTRL+E

Subliniere

CTRL+U

Mărirea dimensiunii fontului

CTRL+] or CTRL+SHIFT+>

Micșorarea dimensiunii fontului

CTRL+[ or CTRL+SHIFT+<

Decupare

CTRL+X sau SHIFT+DELETE

Copiere

CTRL+C sau CTRL+INSERT

Notă : CTRL+INSERT nu este disponibil în Panou lectură.

Lipire

CTRL+V sau SHIFT+INSERT

Ștergerea formatare

CTRL+SHIFT+Z sau CTRL+SPAȚIU

Ștergerea următorului cuvânt

CTRL+SHIFT+H

Întinderea unui paragraf pentru a se potrivi între margini

CTRL+SHIFT+J

Aplicarea stilurilor

CTRL+SHIFT+S

Creează un indent agățat.

CTRL+T

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniați la dreapta un paragraf.

CTRL+R

Reduce un indent agățat.

CTRL+SHIFT+T

Elimină formatarea unui paragraf.

CTRL+Q

Începutul paginii

Adăugarea de informații web la elemente

Pentru aceasta:

Apăsați:

Editarea unui URL din corpul unui element

Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe butonul mouse-ului

Specificarea unui browser Web

Țineți apăsată tasta SHIFT și faceți clic pe butonul mouse-ului

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Începutul paginii

Examinarea înaintea imprimării

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschiderea Examinare imprimare

Apăsați ALT+F, apoi apăsați V

Pentru a imprima un element într-o fereastră deschisă, apăsați ALT+F, apăsați W, apoi apăsați V

Imprimarea unei examinări de imprimare

ALT+P

Deschiderea Configurare pagină din Examinare imprimare

ALT+S sau ALT+U

Panoramare

ALT+Z

Închidere Examinare imprimare

ALT+C

Începutul paginii

Trimitere/primire

Pentru aceasta:

Apăsați:

Pornirea unei trimiteri/primiri pentru toate grupurile Trimitere/Primire definite pentru care s-a selectat Se include acest grup în Trimitere/Primire (F9). Aceasta poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente cu o dimensiune mai mică decât cea specificată sau orice altă combinație pe care o definiți.

F9

Pornirea unei operațiuni trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (anteturi, elemente și orice atașări)

SHIFT+F9

Pornirea unei operațiuni de trimitere/primire

CTRL+M

Definire grupuri Trimitere/Primire

CTRL+ALT+S

Începutul paginii

Editor Visual Basic

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschiderea editorului Visual Basic

ALT+F11

Începutul paginii

Macrocomenzi

Pentru aceasta:

Apăsați:

Redare macrocomandă

ALT+F8

Începutul paginii

Formulare

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salvare proiectare formular

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Salvare date formular

CTRL+SHIFT+F11

Crearea unui nou formular Microsoft Office InfoPath

Faceți clic într-un folder InfoPath, apoi tastați CTRL+N

Începutul paginii

Vizualizări

Vizualizare tabel

Utilizarea generală

Pentru aceasta:

Apăsați:

Deschiderea unui element

ENTER

Selectarea tuturor elementelor

CTRL+A

Salt la elementul din partea de jos a ecranului

PAGE DOWN

Salt la elementul din partea de sus a ecranului

PAGE UP

Extinderea sau reducerea elementelor selectate cu un element

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecției

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS sau CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea sau deselectarea elementul activ

CTRL+SPAȚIU

Reîmprospătarea vizualizării

F5

Când este selectat un grup

Pentru aceasta:

Apăsați:

Extinderea tuturor grupurilor.

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrângerea grupurilor

CTRL+SEMNUL MINUS

Extinderea unui singur grup selectat

SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrângerea unui singur grup selectat

SEMNUL MINUS

Selectarea grupului anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea grupului următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primului grup

HOME

Selectarea ultimului grup

END

Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Toate grupurile

Pentru aceasta:

Apăsați:

Restrângerea tuturor grupurilor

CTRL+SEMNUL MINUS

Extinderea tuturor grupurilor

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Vizualizarea zi/săptămână/lună din calendar

Toate cele trei

Pentru aceasta:

Apăsați:

Vizualizarea între 1 și 9 zile

ALT+ tasta pentru numărul de zile

Vizualizarea a 10 zile

ALT+0 (ZERO)

Comutare la săptămâni

ALT+SEMNUL MINUS

Comutare la luni

ALT+=

Mutare între Calendar, Mapă de activități și Listă foldere

CTRL+TAB sau F6

Selectarea rezervării anterioare

SHIFT+TAB

Salt la ziua precedentă

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la ziua următoare

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt la aceeași zi din săptămâna următoare

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la aceeași zi din săptămâna anterioară

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea zi

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectarea orei la care începe ziua de lucru

HOME

Selectarea orei la care se încheie ziua de lucru

END

Selectarea intervalului orar anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea intervalului orar următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea intervalului orar din partea de sus a ecranului

PAGE UP

Selectarea intervalului orar din partea de jos a ecranului

PAGE DOWN

Extinderea sau reducerea intervalul de timp selectat

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea în sus sau în jos a unei rezervări

Când cursorul este într-o rezervare, ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Modificarea orei de început sau de sfârșit a unei rezervări

Când cursorul este într-o rezervare, ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea elementului selectat în aceeași zi din săptămâna următoare

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea elementului selectat în aceeași zi a săptămânii anterioare

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea săptămână

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

HOME

Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

END

Salt o pagină în sus în ziua selectată.

PAGE UP

Salt o pagină în sus în ziua selectată

PAGE DOWN

Mutarea rezervării în sus, în jos, la stânga sau la dreapta

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS, ÎN JOS, LA STÂNGA sau LA DREAPTA

Modificarea duratei intervalului orar selectat

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA, LA DREAPTA, ÎN SUS sau ÎN JOS; sau SHIFT+HOME sau SHIFT+END

Vizualizarea lună

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salt la prima zi din săptămână

HOME

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară

PAGE UP

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare

PAGE DOWN

Navigatorul de dată

Pentru aceasta:

Apăsați:

Salt la prima zi din săptămâna curentă.

ALT+HOME

Salt la ultima zi din săptămâna curentă.

ALT+END

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută.

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Vizualizarea cărți de vizită sau vizualizarea Fișe adrese

Utilizarea generală

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectarea unei cărți de vizită sau fișe de adrese specifice din listă.

Una sau mai multe litere din numele cărții sau a fișei sau numele câmpului după care sortați.

Selectarea fișei anterioare

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea fișei următoare

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primei fișe din listă

HOME

Selectarea ultimei fișe din listă

END

Selectarea primei fișe din pagina curentă

PAGE UP

Selectarea primei fișe din pagina următoare

PAGE DOWN

Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana următoare

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea celei mai apropiate fișe din coloana anterioară

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unei cărți de vizită sau fișe de adrese active

CTRL+SPAȚIU

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară și revocarea acestora după punctul de pornire

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese anterioară, indiferent de punctul de pornire

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extinderea selecției la cartea de vizită sau fișa de adrese următoare, indiferent de punctul de pornire

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extinderea selecției până la prima fișă din listă

SHIFT+HOME

Extinderea selecției până la ultima fișă din listă

SHIFT+END

Extinderea selecției la prima carte de vizită sau fișă de adrese de pe pagina anterioară

SHIFT+PAGE UP

Extinderea selecției la ultima carte de vizită sau fișă de adrese de pe ultima pagină

SHIFT+PAGE DOWN

Mutarea între câmpuri într-o carte de deschidere

Pentru a utiliza următoarele taste, asiguraţi-vă că este selectat un câmp dintr-o fişă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fişă, faceţi clic pe câmp sau apăsaţi pe F2.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se mută la câmpul următor, iar de la ultimul câmp dintr-o fișă se mută la primul câmp din fișa următoare

TAB

Se mută la câmpul anterior, iar de la primul câmp dintr-o fișă se mută la ultimul câmp din fișa anterioară

SHIFT+TAB

Se mută la câmpul următor sau se adaugă o linie într-un câmp cu mai multe linii

ENTER

Se mută la câmpul anterior fără a ieși din fișa activă

SHIFT+ENTER

Afișarea punctului de inserare în câmpul activ pentru editarea textului

F2

Deplasarea între caractere într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele taste, asiguraţi-vă că este selectat un câmp dintr-o fişă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fişă, faceţi clic pe câmp sau apăsaţi pe F2.

Pentru aceasta:

Apăsați:

Adăugarea unei linii într-un câmp cu mai multe linii

ENTER

Mutarea la începutul unei linii

HOME

Mutarea la sfârșitul unei linii

END

Mutarea la începutul unui câmp cu mai multe linii

PAGE UP

Mutarea la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii

PAGE DOWN

Mutarea la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii

SĂGEATĂ ÎN SUS

Mutarea la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii

SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutarea la caracterul anterior într-un câmp

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutarea la caracterul următor într-un câmp

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vizualizarea Cronologie (activități sau jurnal)

Când este selectat un element

Pentru aceasta:

Apăsați:

Selectarea elementului anterior

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea elementului următor

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea mai multor elemente adiacente

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea mai multor elemente neadiacente

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA+SPAȚIU sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA+SPAȚIU

Deschiderea elementelor selectate

ENTER

Afișarea elementelor cu un ecran mai sus decât cele de pe ecran

PAGE UP

Afișarea elementelor cu un ecran mai jos decât cele de pe ecran

PAGE DOWN

Selectarea primului element dintr-o cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a primului element din grup

HOME

Selectarea ultimului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a ultimului element din grup

END

Afișarea (fără selectare) primului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a primului element din grup

CTRL+HOME

Afișarea (fără selectare) ultimului element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau a ultimului element din grup

CTRL+END

Când este selectat un grup

Pentru aceasta:

Apăsați:

Extinderea grupului

ENTER sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Restrângerea grupului

ENTER sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea grupului anterior

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea grupului următor

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea primului grup din cronologie

HOME

Selectarea ultimului grup din cronologie

END

Selectarea primului element de pe ecran dintr-un grup extins sau a primului element din afara ecranului spre dreapta

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată o unitate de timp din scara de timp pentru zile

Pentru aceasta:

Apăsați:

Se mută înapoi cu același increment ca cel afișat în scara de timp

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Se mută înainte cu același increment ca cel afișat în scara de timp

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată scara de timp inferioară, selectează scara de timp superioară

SHIFT+TAB

Când este selectată scara de timp superioară, selectează scara de timp inferioară

TAB

Când este selectată scara de timp inferioară, selectează primul element de pe ecran sau primul grup de pe ecran dacă elementele sunt grupate

TAB

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×