Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailul, setați și atribuiți activități, planificarea întâlnirilor și altele, tot ce utilizează comenzi rapide de la tastatură. Comenzile rapide din acest articol se referă la aspectul tastaturii SUA. Taste pentru alte aspecte poate nu corespund exact tastele de pe o tastatură SUA.

Obțineți aceste comenzi rapide într-un document Word în acest link: Outlook 2016 pentru Windows comenzi rapide de la tastatură.

Notă :  Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Pentru aceasta

Apăsați

Închidere

Scăpa sau Enter

Accesați fila pornire

Alt+H

Mesaj nou

Ctrl+Shift+M

Trimitere

Alt+S

Inserare fișier

Alt + N, A, F

Activități noi

Ctrl+Shift+K

Ștergere

Ștergerea (când este selectat un mesaj, o activitate sau o întâlnire)

Căutare

Ctrl + E Alt + H, R, P

Răspuns

Alt + H, R, P

Redirecționare

Alt + H, F, W

Răspuns tuturor

Alt + H, R, A

Copiere

Ctrl+C sau Ctrl+Insert

Notă : Ctrl + Insert nu este disponibilă în panoul de citire .

Trimitere/primire

Alt + S, S

Accesați calendarul

Ctrl+2

Crearea unei rezervări

Ctrl+Shift+A

Mutare în folder

Alt + H, M, V, Selectați folderul din listă

Atașare SaveAs

Alt + JA, A, S

Începutul paginii

Navigarea de bază

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la vizualizarea corespondență

Ctrl+1

Comutați la vizualizarea Calendar

Ctrl+2

Comutați la vizualizarea persoane de contact

Ctrl+3

Comutați la vizualizarea activități

Ctrl+4

Comutați la note

Ctrl+5

Comutați la lista de foldere din panoul de foldere

Ctrl+6

Comutați la comenzi rapide

Ctrl+7

Comutare pentru a deschide următorul mesaj

Ctrl+Punct

Comutați la mesaj deschis anterior

Ctrl+Virgulă

Deplasarea între panoul de foldere , fereastra principală Outlook , panoul de citire și bara de făcut

Ctrl+Shift+Tab sau Shift+Tab

Deplasarea între fereastra Outlook , panourile mai mici din panoul de foldere , panoul de citire și secțiunile din bara de făcut

Tasta Tab

Deplasarea între fereastra Outlook , panourile mai mici din panoul de foldere , panoul de citire și secțiunile din bara de făcut și afișarea tastelor de acces din panglica Outlook

F6

Comutați între liniile din antetul mesajului în panoul de foldere sau un mesaj deschis

Ctrl+Tab

Deplasarea în panoul de foldere

Tastele săgeți

Accesați un alt folder

Ctrl+Y

Salt la caseta de Căutare

F3 sau Ctrl+E

În panoul de citire , mergeți la mesajul anterior

Alt+Săgeată în sus sau Ctrl+Virgulă sau Alt+Page Up

În panoul de citire , pagina în jos în text

Bara de spațiu

În panoul de citire , pagina în sus în text

Shift+bara de spațiu

Restrângerea sau extinderea unui grup în lista de mesaje de e-mail

Tasta săgeată la stânga sau săgeată la dreapta cheie, respectiv

Reveniți la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook

Alt+B sau Alt+Săgeată la stânga

Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook

Alt+Săgeată la dreapta

Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, Afișați meniul de comenzi

Ctrl+Shift+W

Începutul paginii

Căutare

Pentru aceasta

Apăsați

Găsiți un mesaj sau un element

Ctrl+E

Goli rezultatele căutării

Esc

Extindeți căutarea pentru a include Toate elementele de poștă electronică, Toate elementele de Calendarsau Toate elementele persoane de Contact, în funcție de modul în care sunteți

Ctrl+Alt+A

Utilizați Găsire complexă

Ctrl+Shift+F

Crearea unui folder de Căutare

Ctrl+Shift+P

Căutarea textului într-un element deschis

F4

Găsirea și înlocuirea textului, simboluri sau unele comenzi de formatare în panoul de citire sau într-un element deschis

Ctrl+H

Extindeți căutarea pentru a include elementele din folderul curent

Ctrl+Alt+K

Extindeți căutarea pentru a include subfoldere steaguri Ctrl + Alt + Z

Ctrl+Alt+Z

Începutul paginii

Semnalizatori

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator

Ctrl+Shift+G

Începutul paginii

Categorii de culori

Pentru aceasta

Apăsați

Ștergeți categoria selectată din lista din caseta de dialog categorii de culori

Alt+D

Începutul paginii

Crearea unui element sau a unui fișier

Pentru aceasta

Apăsați

Crearea unei rezervări

Ctrl+Shift+A

Crearea unei persoane de contact

Ctrl+Shift+C

Crearea unui grup de persoane de contact

Ctrl+Shift+L

Creați un fax

Ctrl+Shift+X

Crearea unui folder

Ctrl+Shift+E

Crearea unei solicitări de întâlnire

Ctrl+Shift+Q

Crearea unui mesaj

Ctrl+Shift+M

Crearea unei note

Ctrl+Shift+N

Crearea unui document Office

Ctrl+Shift+H

Publicați în folderul selectat

Ctrl+Shift+S

Publicați un răspuns în folderul selectat

Ctrl+T

Crearea unui folder de Căutare

Ctrl+Shift+P

Crearea unei activități

Ctrl+Shift+K

Începutul paginii

Comenzi rapide în majoritatea vizualizărilor

Pentru aceasta

Apăsați

Salvare (cu excepția activități vizualizarea)

Ctrl+S sau Shift+F12

Salvare și închidere (cu excepție în Mail vizualizarea)

Alt+S

Salvarea ca (numai în vizualizarea corespondență)

F12

Anulare

Ctrl+Z sau Alt+Backspace

Ștergeți un element

Ctrl+D

Imprimare

Ctrl+P

Copiați un element

Ctrl+Shift+Y

Mutarea unui element

Ctrl+Shift+V

Verificare nume

Ctrl+K

Verificarea ortografică

F7

Semnalizare pentru urmărire

Ctrl+Shift+G

Redirecționare

Ctrl+F

Trimiterea sau postarea sau invitați toate

Alt+S

Activarea editării într-un câmp, în toate vizualizările, cu excepția corespondență sau pictogramă

F2

Alinierea textului la stânga

Ctrl+L

Centrarea textului

Ctrl+E

Alinierea textului la dreapta

Ctrl+R

Începutul paginii

Corespondență

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la Inbox

Ctrl+Shift+I

Comutarea la Outbox

Ctrl+Shift+O

Verificare nume

Ctrl+K

Trimitere

Alt+S

Răspunsul la un mesaj

Ctrl+R

Răspundeți tuturor la un mesaj

Ctrl+Shift+R

Răspuns cu o solicitare de întâlnire

Ctrl+Alt+R

Redirecționarea unui mesaj

Ctrl+F

Marcarea unui mesaj ca nefiind nedorit

Ctrl + Alt + J

Afișarea conținutului extern blocat (într-un mesaj)

Ctrl+Shift+I

Publicați într-un folder

Ctrl+Shift+S

Aplicarea stilului Normal

Ctrl+Shift+N

Selectare pentru mesajele noi

Ctrl+M sau F9

Salt la mesajul anterior

Tasta săgeată în sus

Salt la următorul mesaj

Tasta săgeată în jos

Creați un mesaj (în vizualizarea corespondență )

Ctrl+N

Creați un mesaj (din orice vizualizare Outlook )

Ctrl+Shift+M

Deschiderea unui mesaj primit

Ctrl+O

Ștergeți și ignorați o conversație

Ctrl+Shift+D

Deschideți agenda

Ctrl+Shift+B

Adăugați un semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis

Inserare

Afișați caseta de dialog semnalizare pentru urmărire în sus

Ctrl+Shift+G

Marcarea drept citit

Ctrl+Q

Marcarea drept necitit

Ctrl+U

Deschideți Sfat corespondență în mesajul selectat

Ctrl+Shift+W

Găsirea sau înlocuirea

F4

Găsiți următorul

Shift+F4

Trimitere

Ctrl+Enter

Imprimare

Ctrl+P

Redirecționare

Ctrl+F

Redirecționați ca atașare

Ctrl+Alt+F

Afișați proprietățile pentru elementul selectat

Alt+Enter

Marcarea pentru descărcare

Ctrl+Alt+M

Verificarea stării marcați pentru descărcare

Ctrl+Alt+U

Afișați progresul pentru Trimitere/primire

CTRL + B (atunci când o Trimitere/primire este în curs de desfășurare)

Începutul paginii

Calendar

Pentru aceasta

Apăsați

Creați o rezervare (în vizualizarea Calendar )

Ctrl+N

Creați o rezervare (în orice vizualizare Outlook )

Ctrl+Shift+A

Crearea unei solicitări de întâlnire

Ctrl+Shift+Q

Redirecționați o rezervare sau întâlnire

Răspundeți la o solicitare de întâlnire cu un mesaj

Răspundeți tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj

Afișați într-o zi în calendar

Alt+1

Afișați două zile în calendar

Alt+2

Afișați trei zile în calendar

Alt+3

Afișați patru zile în calendar

Alt+4

Afișați cinci zile în calendar

Alt+5

Afișați cele șase zile în calendar

Alt+6

Afișați șapte zile în calendar

Alt+7

Afișați 8 zile în calendar

Alt+8

Afișați nouă zile în calendar

Alt+9

Afișați 10 zile în calendar

Alt+0

Salt la o dată

Ctrl+G

Comutați la vizualizarea lună

Alt + egal sau Ctrl + Alt + 4

Salt la ziua următoare

Ctrl+Săgeată la dreapta

Salt la săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Salt la luna următoare

Alt+Page Down

Salt la ziua anterioară

Ctrl+Săgeată la stânga

Salt la săptămâna anterioară

Alt+Săgeată în sus

Salt la luna anterioară

Alt+Page Up

Salt la începutul săptămânii

Alt+Home

Salt la finalul săptămânii

Alt+End

Comutați la vizualizarea Săptămână întreagă

Alt+Semnul minus sau Ctrl+Alt+3

Comutați la vizualizarea Săptămână de lucru

Ctrl+Alt+2

Salt la rezervarea anterioară

Ctrl+Virgulă sau Ctrl+Shift+Virgulă

Salt la următoarea rezervare

Ctrl+Punct sau Ctrl+Shift+Punct

Configurați recurența pentru o rezervare deschisă sau a unei întâlniri

Ctrl+G

Începutul paginii

Persoane

Pentru aceasta

Apăsați

Formați un număr nou

Ctrl+Shift+D

Găsiți o persoană de contact sau un element (căutare)

F3 sau Ctrl+E

Introduceți un nume în caseta Căutare agende

F11

În vizualizarea de tabel sau listă de persoane de contact, mergeți la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă

Shift +scrisoare

Selectați toate persoanele de contact

Ctrl+A

Crearea unui mesaj cu persoana de contact selectată ca subiect

Ctrl+F

Crearea unei persoane de contact (în persoane de contact)

Ctrl+N

Crearea unei persoane de contact (din orice vizualizare Outlook )

Ctrl+Shift+C

Deschideți un formular de contact pentru persoana de contact selectată

Ctrl+O

Crearea unui grup de persoane de contact

Ctrl+Shift+L

Imprimare

Ctrl+P

Actualizați o listă de membri ai grupului de persoane de contact

F5

Accesați un alt folder

Ctrl+Y

Deschideți agenda

Ctrl+Shift+B

Utilizați Găsire complexă

Ctrl+Shift+F

În persoane de contact deschisă, deschideți următoarea persoană de contact listată

Ctrl+Shift+Punct

Găsirea unei persoane de contact

F11

Închideți o persoană de contact

ESC

Trimiteți un fax persoanei de contact selectate

Ctrl+Shift+X

Deschideți caseta de dialog Verificare adresă

Alt+D

Afișați informații E-mail 1 într-un formular de contact, sub Internet

Alt+Shift+1

Afișați informații E-mail 2 într-un formular de contact, sub Internet

Alt+Shift+2

Afișați informații E-mail 3 într-un formular de contact, sub Internet

Alt+Shift+3

Începutul paginii

Persoane: în caseta de dialog cărți de vizită electronice

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți lista Adăugare

Alt+A

Selectați textul din caseta etichetă când este selectat câmpul cu o etichetă atribuită

Alt+B

Deschideți caseta de dialog Adăugare imagine carte de vizită

Alt+C

Plasați cursorul la începutul casetei Editare

Alt+E

Bifați caseta de câmpuri

Alt+F

Bifați caseta verticală Aliniere imagine

Alt+G

Selectați paleta de culori pentru fundal

Alt + K, introduceți

Bifați caseta verticală aspect

Alt+L

Eliminați un câmp selectat din caseta câmpuri

Alt+R

Începutul paginii

Activități

Pentru aceasta

Apăsați

Acceptați o solicitare de activitate

Ctrl+C

Refuzați o solicitare de activitate

Ctrl+D

Găsiți o activitate sau un element

Ctrl+E

Deschideți caseta de dialog Salt la Folder

Ctrl+Y

Creați o activitate în vizualizarea activități

Ctrl+N

Creează o activitate din orice vizualizare Outlook

Ctrl+Shift+K

Deschideți elementul selectat

Ctrl+O

Imprimați elementul selectat

Ctrl+P

Selectează toate elementele

Ctrl+A

Ștergeți elementul selectat

Ctrl+D

Redistribuiți o activitate ca atașare

Ctrl+F

Creați o solicitare de activitate

Ctrl+Shift+Alt+U

Comutați între panoul de foldere , lista de activități și bara de făcut

Tab sau Shift+Tab

Anulați ultima acțiune

Ctrl+Z

Semnalizarea unui element sau marcare ca finalizat

Inserare

Începutul paginii

Formatați text

Pentru aceasta

Apăsați

Afișați meniul Format

Alt+O

Afișați caseta de dialog Font

Ctrl+Shift+P

Comutați între litere (cu text selectat)

Shift+F3

Formatarea literelor ca majuscule mici

Ctrl+Shift+K

Formatați literele ca aldine

Ctrl+B

Adăugarea marcatorilor

Ctrl+Shift+L

Formatați literele ca italice

Ctrl+I

Mărire indent

Ctrl+T

Micșorare indent

Ctrl+Shift+T

Aliniere la stânga

Ctrl+L

Aliniere la centru

Ctrl+E

Subliniat

Ctrl+U

Măriți dimensiunea fontului

Paranteză Ctrl + săgeată dreapta sau Ctrl + Shift + mai mare-decât semn

Micșorați dimensiunea fontului

Paranteză Ctrl + săgeată la stânga sau Ctrl + Shift + mai puțin-decât semn

Decupare

Ctrl+X sau Shift+Delete

Copiere

Ctrl+C sau Ctrl+Insert

Notă : Ctrl + Insert nu este disponibilă în panoul de citire

Lipire

Ctrl+V sau Shift+Insert

Anulare formatare

Ctrl+Shift+Z sau Ctrl+Bara de spațiu

Ștergeți următorul cuvânt

Ctrl+Shift+H

Aliniere la text (Stretch un paragraf pentru a se potrivi între margini}

Ctrl+Shift+J

Aplicați stiluri

Ctrl+Shift+S

Crearea unui indent agățat

Ctrl+T

Inserarea unui hyperlink

Ctrl+K

Aliniază un paragraf la stânga

Ctrl+L

Aliniere la dreapta un paragraf

Ctrl+R

Reducerea unui indent agățat

Ctrl+Shift+T

Eliminarea formatării de paragraf

Ctrl+Q

Începutul paginii

Adăugarea de informații web la elemente

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea sau editarea unui hyperlink în corpul unui element

Ctrl+K

Începutul paginii

Imprimare

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fila imprimare în vizualizarea Backstage

Alt + F, P

Imprimarea unui element dintr-o fereastră deschisă

Alt + F, P, F, apoi 1

Deschideți caseta de dialog Inițializare pagină din vizualizare la imprimare

Alt+S sau Alt+U

Selectați o imprimantă din vizualizare la imprimare

Alt + F, P, apoi să

Deschideți caseta de dialog Opțiuni de imprimare

Alt + F, P, apoi R

Începutul paginii

Trimitere/primire

Pentru aceasta

Apăsați

Începeți o trimitere/primire pentru toate grupurile Trimitere/primire definite cu Include acest grup la trimitere/primire (F9) selectat. Acest lucru poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente mai mică decât o anumită dimensiune sau orice combinație care le definiți

F9

Porniți o operațiune trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (antet, elemente și orice atașări)

Shift+F9 

Porniți o operațiune trimitere/primire

Ctrl + M

Definiți grupuri Trimitere/primire

Ctrl+Alt+S

Începutul paginii

Visual Basic Editor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți editorul Visual Basic

Alt+F11

Începutul paginii

Macrocomenzi

Pentru aceasta

Apăsați

Acțiunea de macrocomandă redare

Alt+F8

Începutul paginii

Formulare

Pentru aceasta

Apăsați

Crearea unui formular InfoPath

Plasa focalizarea la un folder InfoPath și apăsați Ctrl + N

Închiderea unui formular InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizare tabel

Pentru aceasta

Apăsați

paragraf

paragraf

paragraf

paragraf

Salt la elementul din partea de jos a ecranului

Page Down

Salt la elementul din partea de sus a ecranului

Page Up

Extindeți sau reduceți elementele selectate, un element

Shift+Săgeată în sus sau Shift+Săgeată în jos

Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecției

Ctrl + săgeată în sus sau Ctrl + săgeată în jos

Selectați sau deselectați elementul activ

Ctrl+bara de spațiu

Începutul paginii

Vizualizări: când este selectat un grup

Pentru aceasta

Apăsați

Extindeți un singur grup selectat

Tasta săgeată la dreapta

Restrângeți un singur grup selectat

Tasta săgeată la stânga

Selectați grupul anterior

Tasta săgeată în sus

Selectați următorul grup

Tasta săgeată în jos

Selectați primul grup

Pornire

Selectați ultimul grup

End

Selectați primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea Calendar zi/săptămână/lună

Pentru aceasta

Apăsați

Vizualizarea dintr-una prin nouă zile

Alt+tasta pentru numărul de zile

Vizualizați 10 zile

Alt+0 (zero)

Comutați la vizualizarea săptămână

Alt + semnul Minus

Comutați la vizualizarea lună

Alt + semnul egal

Deplasarea între vizualizarea Calendar , Mapă de activitățiși lista de foldere

Ctrl+Tab sau F6

Selectați rezervarea anterioară

Shift+Tab

Salt la ziua anterioară

Tasta săgeată la stânga

Salt la ziua următoare

Tasta săgeată la dreapta

Salt la aceeași zi din săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută

Alt+Săgeată în sus

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea zi

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați ora la care începe ziua de lucru

Pornire

Selectați ora la care se încheie ziua de lucru

End

Selectați intervalul orar anterior

Tasta săgeată în sus

Selectați intervalul orar următor

Tasta săgeată în jos

Selectați intervalul de timp în partea de sus a ecranului

Page Up

Selectați intervalul de timp în partea de jos a ecranului

Page Down

Extindeți sau reduceți intervalul de timp selectat

Shift+Săgeată în sus sau Shift+Săgeată în jos

Mutarea unei rezervări în sus sau în jos

Când cursorul este într-o rezervare, apăsați Alt + săgeată în sus sau Alt + săgeată în jos, respectiv

Modificarea unei rezervări început sau ora de sfârșit

Când cursorul este într-o rezervare, apăsați Alt + Shift + săgeată în sus sau Alt + Shift + săgeată în jos, respectiv

Mutați elementul selectat în aceeași zi din săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Mutați elementul selectat în aceeași zi din săptămâna trecută

Alt+Săgeată în sus

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea săptămână

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

Pornire

Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată

End

Accesați-o singură pagină vizualizare în ziua selectată

Page Up

Salt o pagină în jos în ziua selectată

Page Down

Modificarea duratei selectat intervalul orar

Shift+Săgeată la stânga, Shift+Săgeată la dreapta, Shift+Săgeată în sus sau Shift+Săgeată în jos; sau Shift+Home sau Shift+End

Începutul paginii

Vizualizări: Vizualizarea lună

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la prima zi a săptămânii

Pornire

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară

Page Up

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare

Page Down

Începutul paginii

Navigator dată

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la prima zi din Săptămâna curentă

Alt+Home

Salt la ultima zi din Săptămâna curentă

Alt+End

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută

Alt+Săgeată în sus

Salt la aceeași zi din săptămâna următoare

Alt+Săgeată în jos

Începutul paginii

Cărți de vizită sau vizualizarea adresă

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați o carte din listă

Tastați unul sau mai multe litere din numele care cărții de vizită sau tastați numele câmpului după care sortați

Selectați cartea de vizită anterioară

Tasta săgeată în sus

Selectați cartea de vizită următoare

Tasta săgeată în jos

Selectați prima carte de vizită din listă

Pornire

Selectați ultima carte de vizită din listă

End

Selectați prima carte de vizită din pagina curentă

Page Up

Selectați prima carte de vizită pe pagina următoare

Page Down

Selectați cea mai apropiată carte de vizită în următoarea coloană

Tasta săgeată la dreapta

Selectați cea mai apropiată carte de vizită din coloana anterioară

Tasta săgeată la stânga

Selectați sau Anulați selectarea cărți de vizită active

Ctrl+bara de spațiu

Extinde selecția la cartea de vizită anterioară și Anulați selectarea cărților de vizită după punctul de pornire

Shift+Săgeată în sus

Extinde selecția la cartea de vizită următoare și Anulați selectarea cărților de vizită punctul de pornire

Shift+Săgeată în jos

Extinde selecția la cartea de vizită anterioară, indiferent de punctul de pornire

Ctrl+Shift+Săgeată în sus

Extinde selecția la cartea de vizită următoare, indiferent de punctul de pornire

Ctrl+Shift+Săgeată în jos

Extinde selecția la prima carte de vizită din listă

Shift+Home

Extinde selecția la ultima carte de vizită din listă

Shift+End

Extinde selecția la prima carte de vizită pe pagina anterioară

Shift+Page Up

Extinde selecția la ultima carte de vizită pe ultima pagină

Shift+Page Down

Începutul paginii

Cărți de vizită: Mutarea între câmpuri într-o carte de deschidere

Pentru a utiliza următoarele chei, asigurați-vă că este selectat un câmp într-o carte.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la următorul câmp și control

Tasta Tab

Deplasarea la câmpul și controlul anterior

Shift+Tab

Închideți fișă activă

Introduceți sau Escape

Începutul paginii

Cărți de vizită: deplasarea între caractere într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele chei, asigurați-vă că este selectat un câmp într-o carte sau că focalizarea se află în câmp.

Pentru aceasta

Apăsați

Adăugați o linie într-un câmp cu mai multe linii

Tasta Enter

Deplasarea la începutul unei linii

Pornire

Vă deplasați la sfârșitul unei linii

End

Deplasarea la începutul unui câmp cu mai multe linii

Page Up

Vă deplasați la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii

Page Down

Vă deplasați la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii

Tasta săgeată în sus

Vă deplasați la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii

Tasta săgeată în jos

Vă deplasați la caracterul anterior într-un câmp

Tasta săgeată la stânga

Vă deplasați la caracterul următor într-un câmp

Tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Vizualizarea Cronologie (activități): când este selectat un element

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați elementul anterior

Tasta săgeată la stânga

Selectați elementul următor

Tasta săgeată la dreapta

Selectați mai multe elemente adiacente

Shift+Săgeată la stânga sau Shift+Săgeată la dreapta

Selectați mai multe elemente neadiacente

Ctrl+Săgeată la stânga+Bara de spațiu sau Ctrl+Săgeată la dreapta+Bara de spațiu

Deschideți elementele selectate

Tasta Enter

Selectați primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup

Pornire

Selectați ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup

End

Afișați (fără selectare) primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup

Ctrl+Home

Afișați (fără selectare) ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup

Ctrl+End

Începutul paginii

Vizualizarea Cronologie (activități): când este selectat un grup

Pentru aceasta

Apăsați

Extindeți grupul

Enter sau Săgeată la dreapta

Restrângeți grupul

Enter sau Săgeată la stânga

Selectați grupul anterior

Tasta săgeată în sus

Selectați următorul grup

Tasta săgeată în jos

Selectați primul grup din cronologie

Pornire

Selectați ultimul grup din cronologie

End

Selectați primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Vizualizarea Cronologie (activități): când este selectată o unitate de timp din scara de timp pentru zile

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea înapoi increment de timp care sunt la fel ca cel afișat în scara de timp

Tasta săgeată la stânga

Vă deplasați înainte increment de timp care sunt la fel ca cel afișat în scara de timp

Tasta săgeată la dreapta

Comutați între vizualizarea activ, bara de făcut , Căutareși înapoi la vizualizarea activ

Tasta Tab și Shift + Tab

Începutul paginii

În acest articol

Navigarea de bază

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutați la Corespondență.

CTRL+1

Comutați la Calendar.

CTRL+2

Comutați la Persoane de contact.

CTRL+3

Comutați la Activități.

CTRL+4

Comutați la Note.

CTRL+5

Comutați la lista de foldere din panoul de navigare.

CTRL+6

Comutați la Comenzi rapide.

CTRL+7

Comutați la următorul mesaj (cu mesajul deschis).

CTRL+PUNCT

Comutați la mesajul anterior (cu mesajul deschis).

CTRL + VIRGULĂ

Deplasarea între Panoul de navigare, în fereastra principală Outlook, Panoul de citireși Bara de făcut.

CTRL + SHIFT + TAB sau SHIFT + TAB

Comutați între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, din Panoul de citireși secțiunile din Bara de făcut.

TAB

Comutați între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, din Panoul de citireși secțiunile din Bara de făcut, și afișarea tastelor de acces din panglica Outlook.

F6

Comutați între liniile din antetul mesajului în Panoul de navigare sau un mesaj deschis.

CTRL+TAB

Comutați între elementele din panoul de navigare.

Tastele săgeată

Salt la un alt folder.

CTRL+Y

Salt la caseta de Căutare .

F3 sau CTRL + E

În Panoul de citire, mergeți la mesajul anterior.

ALT + săgeată în sus sau CTRL + virgulă sau ALT + PAGE UP

În Panoul de citire, pagina în jos în text.

BARA DE SPAȚIU

În Panoul de citire, pagina în sus în text.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU

Restrângeți sau extindeți un grup într-o listă de mesaje de e-mail.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt înapoi la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook.

ALT + B sau ALT + săgeată la stânga

Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, Afișați meniul de comenzi.

CTRL+SHIFT+W

Începutul paginii

Căutare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Găsiți un mesaj sau un element.

CTRL+E

Ștergeți rezultatele căutării.

ESC

Extindeți căutarea pentru a include Toate elementele de poștă electronică, Toate elementele de Calendarsau Toate elementele persoane de Contact, în funcție de care vă aflați în vizualizarea.

CTRL + ALT + A

Utilizați Găsire complexă.

CTRL+SHIFT+F

Creați un folder Căutare.

CTRL+SHIFT+P

Căutați textul din interiorul un element deschis.

F4

Găsiți și înlocuiți text, simboluri sau comenzi de formatare. Funcționează în Panoul de citire dintr-un element deschis.

CTRL+H

Extindeți căutarea pentru a include elementele din folderul curent.

CTRL + ALT + K

Extindeți căutarea pentru a include subfoldere.

CTRL + ALT + Z

Începutul paginii

Semnalizatori

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator.

CTRL+SHIFT+G

Începutul paginii

Categorii de culori

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Ștergeți categoria selectată din lista din caseta de dialog Categorii de culori .

ALT + D

Începutul paginii

Crearea unui element sau a unui fișier

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați o rezervare.

CTRL+SHIFT+A

Creați o persoană de contact.

CTRL+SHIFT+C

Crearea unei liste de persoane de Contact.

CTRL+SHIFT+L

Creați un fax.

CTRL + SHIFT + X

Creați un folder.

CTRL+SHIFT+E

Crearea unei intrări de jurnal.

CTRL+SHIFT+J

Creați o solicitare de întâlnire.

CTRL+SHIFT+Q

Creați un mesaj.

CTRL+SHIFT+M

Creați o notă.

CTRL+SHIFT+N

Creați un document Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Publicați în acest folder.

CTRL+SHIFT+S

Publicați un răspuns în acest folder.

CTRL+T

Creați un folder Căutare.

CTRL+SHIFT+P

Creați o activitate.

CTRL+SHIFT+K

Creați o solicitare de activitate.

CTRL+SHIFT+U

Începutul paginii

Procedurile din toate elementele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salvare (cu excepția Activități).

CTRL+S sau SHIFT+F12

Salvare și închidere (cu excepția Corespondență).

ALT+S

Salvare ca (numai în Corespondență).

F12

Anulare.

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Ștergeți un element.

CTRL+D

Imprimați.

CTRL+P

Copiați un element.

CTRL+SHIFT+Y

Mutați un element.

CTRL+SHIFT+V

Verificați nume.

CTRL+K

Verifică ortografia.

F7

Semnalizați pentru urmărire.

CTRL+SHIFT+G

Redirecționați.

CTRL+F

Trimitere totală, publicare totală sau invitație generală.

ALT+S

Activarea editării într-un câmp (cu excepție în vizualizarea Corespondență sau Pictogramă).

F2

Alinierea textului la stânga.

CTRL+L

Centrarea textului.

CTRL+E

Alinierea textului la dreapta.

CTRL+R

Începutul paginii

E-mail

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutare la Inbox.

CTRL+SHIFT+I

Comutare la Outbox.

CTRL+SHIFT+O

Alegerea contului din care să se trimită un mesaj.

CTRL + TAB (cu focalizare în caseta către ) și apoi fila butonul conturi

Verificați nume.

CTRL+K

Trimiteți.

ALT+S

Răspuns la un mesaj.

CTRL+R

Răspuns la toate mesajele.

CTRL+SHIFT+R

Răspuns cu o solicitate de întâlnire.

CTRL+ALT+R

Redirecționarea unui mesaj.

CTRL+F

Marcarea unui mesaj ca nefiind un mesaj nedorit.

CTRL + ALT + J

Afișarea conținutului extern blocat (într-un mesaj).

CTRL+SHIFT+I

Publicați într-un folder.

CTRL + SHIFT + S

Aplicați stilul Normal.

CTRL+SHIFT+N

Verificați mesajele noi.

CTRL + M sau F9

Salt la mesajul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la următorul mesaj.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Creați un mesaj (când vă aflați în Corespondență).

CTRL+N

Creați un mesaj (din orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Deschideți un mesaj primit.

CTRL+O

Ștergeți și ignorați o conversație.

CTRL+DELETE

Deschideți Agenda.

CTRL+SHIFT+B

Adăugați un Semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis.

INSERT

Afișați caseta de dialog Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Marcare ca citit.

CTRL+Q

Marcare ca necitit.

CTRL+U

Deschideți Sfat corespondență în mesajul selectat.

CTRL+SHIFT+W

Găsiți sau înlocuiți.

F4

Găsiți următorul.

SHIFT+F4

Trimiteți.

CTRL+ENTER

Imprimați.

CTRL+P

Redirecționați.

CTRL+F

Redirecționați ca atașare.

CTRL + ALT + F

Afișați proprietățile pentru elementul selectat.

ALT+ENTER

Creați un mesaj multimedia

CTRL+SHIFT+U

Creați un mesaj text.

CTRL+SHIFT+T

Marcați pentru descărcare.

CTRL+ALT+M

Anulați marcarea pentru descărcare.

CTRL+ALT+U

Afișați progresul pentru Trimitere/Primire.

CTRL + B (Trimitere/primire este în curs de desfășurare)

Începutul paginii

Calendar

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați o rezervare (în modul Calendar).

CTRL+N

Creați o rezervare (în orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Creați o solicitare de întâlnire.

CTRL+SHIFT+Q

Redirecționați o rezervare sau întâlnire.

CTRL+F

Răspundeți la o solicitare de întâlnire cu un mesaj.

CTRL+R

Răspundeți tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj.

CTRL+SHIFT+R

Afișați 10 zile în calendar.

ALT + 0

Afișați o zi în calendar.

ALT+1

Afișați 2 zile în calendar.

ALT+2

Afișați 3 zile în calendar.

ALT+3

Afișați 4 zile în calendar.

ALT+4

Afișați 5 zile în calendar.

ALT+5

Afișați 6 zile în calendar.

ALT+6

Afișați 7 zile în calendar.

ALT + 7

Afișați 8 zile în calendar.

ALT + 8

Afișați 9 zile în calendar.

ALT + 9

Salt la o dată.

CTRL+G

Comutați la vizualizarea Lună.

ALT += sau CTRL + ALT + 4

Salt la ziua următoare.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt la săptămâna următoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la luna următoare.

ALT+PAGE DOWN

Salt la ziua anterioară.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Salt la săptămâna anterioară.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la luna anterioară.

ALT+PAGE UP

Salt la începutul săptămânii.

ALT+HOME

Salt la finalul săptămânii.

ALT+END

Comutați la vizualizarea Săptămână completă.

ALT + SEMNUL MINUS sau CTRL + ALT + 3

Comutați la vizualizarea Săptămână de lucru.

CTRL+ALT+2

Salt la rezervarea anterioară.

CTRL + virgulă sau CTRL + SHIFT + virgulă

Salt la următoarea rezervare.

CTRL + punct sau CTRL + SHIFT + punct

Configurați recurența pentru o rezervare sau o întâlnire deschisă.

CTRL+G

Începutul paginii

Persoane de contact

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Formați un număr nou.

CTRL+SHIFT+D

Găsiți o persoană de contact sau a altui element (Căutare).

F3 sau CTRL + E

Introduceți un nume în caseta Căutare agende.

F11

În vizualizarea fișă sau carte de vizită persoanelor de contact, mergeți la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă.

SHIFT + scrisoare

Selectați toate persoanele de contact.

CTRL+A

Creați un mesaj care utilizează persoana de contact selectată ca subiect.

CTRL+F

Crearea unei intrări de jurnal pentru persoana de contact selectată.

CTRL+J

Creați o persoană de contact (în Persoane de contact).

CTRL+N

Creați o persoană de contact (în orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Deschideți un formular de contact care utilizează persoana de contact selectată.

CTRL+O

Crearea unei liste de persoane de Contact.

CTRL+SHIFT+L

Imprimați.

CTRL+P

Actualizați o listă a membrilor lista persoane de Contact.

F5

Salt la un alt folder.

CTRL+Y

Deschideți Agenda.

CTRL+SHIFT+B

Utilizați Găsire complexă.

CTRL+SHIFT+F

Într-o persoană de contact deschisă, deschideți următoarea persoană de contact listată.

CTRL+SHIFT+PUNCT

Găsiți o persoană de contact.

F11

Închideți o persoană de contact.

ESC

Trimiteți un fax persoanei de contact selectate.

CTRL + SHIFT + X

Deschideți caseta de dialog Verificare adresă.

ALT + D

Afișați informații E-mail 1 într-un formular de contact, sub Internet.

ALT+SHIFT+1

Afișați informații E-mail 2 într-un formular de contact, sub Internet.

ALT+SHIFT+2

Afișați informații E-mail 3 într-un formular de contact, sub Internet.

ALT+SHIFT+3

Începutul paginii

În caseta de dialog Cărți de vizită electronice

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți lista Adăugare.

ALT + A

Selectați textul din caseta etichetă când este selectat câmpul care are o etichetă atribuită.

ALT+B

Deschideți caseta de dialog Adăugare imagine carte de vizită.

ALT+C

Plasați cursorul la începutul casetei Editare .

ALT + E

Selectați caseta Câmpuri.

ALT+F

Selectați lista verticală Aliniere imagine.

Alt+G

Selectați paleta de culori pentru fundal.

ALT + K, apoi ENTER

Selectați lista verticală Aspect.

ALT+L

Eliminați un câmp selectat din caseta Câmpuri.

ALT+R

Începutul paginii

Activități

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișați sau ascundeți Bara de făcut.

ALT + F2

Acceptați o solicitare de activitate.

ALT+C

Refuzați o solicitare de activitate.

ALT + D

Găsiți o activitate sau un alt element.

CTRL+E

Deschideți caseta de dialog Salt la folder.

CTRL+Y

Creați o activitate (în Activități).

CTRL+N

Creați o activitate (în orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Deschideți elementul selectat.

CTRL+O

Imprimați elementul selectat.

CTRL+P

Selectează toate elementele.

CTRL+A

Ștergeți elementul selectat.

CTRL+D

Redistribuiți o activitate ca atașare.

CTRL+F

Creați o solicitare de activitate.

CTRL + SHIFT + ALT + U

Comutați între Panoul de navigare, lista de activități și Bara de făcut.

TAB sau SHIFT+TAB

Deschideți elementul selectat ca un element de jurnal.

CTRL+J

Anularea ultimei acțiuni.

CTRL+Z

Semnalizați un element sau îl marcați ca fiind finalizat.

INSERT

Începutul paginii

Formatați text

Pentru aceasta

Apăsați

Afișați meniul Format.

ALT+O

Afișați caseta de dialog Font.

CTRL+SHIFT+P

Comutați între litere mari și mici (cu textul selectat).

SHIFT+F3

Formatarea literelor ca majuscule mici.

CTRL+SHIFT+K

Transformarea literelor în litere aldine.

CTRL+B

Adăugați marcatori.

CTRL+SHIFT+L

Transformarea literelor în litere cursive.

CTRL+I

Mărirea indentării.

CTRL+T

Micșorarea indentării.

CTRL+SHIFT+T

Aliniați la stânga.

CTRL+L

Centrați.

CTRL+E

Subliniați.

CTRL+U

Măriți dimensiunea fontului.

CTRL +] sau CTRL + SHIFT + >

Micșorați dimensiunea fontului.

CTRL + [sau CTRL + SHIFT + <

Decupați.

CTRL+X sau SHIFT+DELETE

Copiați.

CTRL+C sau CTRL+INSERT

Notă : CTRL + INSERT nu este disponibilă în panoul de citire.

Lipiți.

CTRL+V sau SHIFT+INSERT

Ștergeți formatarea.

CTRL + SHIFT + Z sau CTRL + bara de spațiu

Ștergeți următorul cuvânt.

CTRL+SHIFT+H

Extindeți un paragraf pentru a se potrivi între margini.

CTRL+SHIFT+J

Aplicați stiluri.

CTRL+SHIFT+S

Crearea unui indent agățat.

CTRL+T

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniază un paragraf la dreapta.

CTRL+R

Reducerea unui indent agățat.

CTRL+SHIFT+T

Eliminarea formatării unui paragraf.

CTRL+Q

Începutul paginii

Adăugarea de informații web la elemente

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Editați un URL din corpul unui element.

Țineți apăsată tasta CTRL, apoi faceți clic pe.

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Începutul paginii

Imprimare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți fila Imprimare în vizualizarea Backstage.

Apăsați ALT + F, apoi apăsați P

Pentru a imprima un element dintr-o fereastră deschisă.

ALT + F, apăsați P, apoi apăsați F și apăsați 1

Deschideți Inițializare pagină din Examinare imprimare.

ALT + S sau ALT + U

Pentru a selecta o imprimantă din Examinare înaintea imprimării.

ALT + F, apăsați P, apoi apăsați I

Pentru Definire stiluri de imprimare.

ALT + F, apăsați P, apoi apăsați apoi L

Pentru a deschide Opțiuni de imprimare.

ALT + F, apăsați P, apoi apăsați R

Începutul paginii

Trimitere/primire

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Porniți unei trimiteri/primiri pentru toate grupurile Trimitere/Primire definite pentru care s-a selectat Se include acest grup la trimitere/primire (F9). Aceasta poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente cu o dimensiune mai mică decât cea specificată sau orice altă combinație pe care o definiți.

F9

Porniți o operațiune trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (anteturi, elemente și orice atașări).

SHIFT+F9

Porniți o operațiune de trimitere/primire.

CTRL+M

Definiți grupuri Trimitere/Primire.

CTRL+ALT+S

Începutul paginii

Visual Basic Editor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți editorul Visual Basic.

ALT+F11

Începutul paginii

Macrocomenzi

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Redați macrocomanda.

ALT+F8

Începutul paginii

Formulare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați un formular Office InfoPath.

Faceți clic pe un InfoPath folder, apoi CTRL + N.

Alegeți un formular Microsoft InfoPath.

CTRL + SHIFT + ALT + T

Începutul paginii

Vizualizări

Vizualizare tabel

Utilizarea generală

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți un element.

ENTER

Selectează toate elementele.

CTRL+A

Salt la elementul din partea de jos a ecranului.

PAGE DOWN

Salt la elementul din partea de sus a ecranului.

PAGE UP

Extindeți sau reduceți elementele selectate cu un element.

SHIFT + săgeată în sus sau SHIFT + săgeată în jos, respectiv

Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecției.

CTRL + săgeată în sus sau CTRL + săgeată în jos, respectiv

Selectați sau deselectați elementul activ.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Când este selectat un grup

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extindeți un singur grup selectat.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Restrângeți un singur grup selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați grupul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați următorul grup.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați primul grup.

HOME

Selectați ultimul grup.

END

Selectați primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vizualizarea zi/săptămână/lună din calendar

Toate cele trei

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Vizualizați între 1 și 9 zile.

ALT + tasta pentru numărul de zile

Vizualizați 10 zile.

ALT + 0 (ZERO)

Comutați la săptămâni.

ALT+SEMNUL MINUS

Comutați la luni.

ALT+=

Vă deplasați între Calendar, Mapă de activități și Listă foldere.

CTRL + TAB sau F6

Selectați rezervarea anterioară.

SHIFT+TAB

Salt la ziua anterioară.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la ziua următoare.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea zi

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați ora la care începe ziua de lucru.

HOME

Selectați ora la care se încheie ziua de lucru.

END

Selectați intervalul orar anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați intervalul orar următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați intervalul orar din partea de sus a ecranului.

PAGE UP

Selectați intervalul orar din partea de jos a ecranului.

PAGE DOWN

Extindeți sau reduceți intervalul de timp selectat.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasați în sus sau în jos o rezervare.

Când cursorul este într-o rezervare, ALT + săgeată în sus sau ALT + săgeată în jos

Modificați ora de început sau de sfârșit a unei rezervări.

Când cursorul este într-o rezervare, ALT + SHIFT + săgeată în sus sau ALT + SHIFT + săgeată în jos

Mutați elementul selectat în aceeași zi din săptămâna următoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutați elementul selectat în aceeași zi a săptămânii anterioare.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea săptămână

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată.

HOME

Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată.

END

Salt o pagină în sus în ziua selectată.

PAGE UP

Salt o pagină în jos în ziua selectată.

PAGE DOWN

Modificați durata intervalului orar selectat.

SHIFT + săgeată la stânga, SHIFT + săgeată la dreapta, SHIFT + săgeată în sus sau SHIFT + săgeată în jos; sau SHIFT + HOME sau SHIFT + END

Vizualizarea lună

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la prima zi din săptămână.

HOME

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară.

PAGE UP

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare.

PAGE DOWN

Navigatorul de dată

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la prima zi din săptămâna curentă.

ALT+HOME

Salt la ultima zi din săptămâna curentă.

ALT+END

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Vizualizarea cărți de vizită sau vizualizarea Fișe adrese

Utilizarea generală

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați o carte de vizită din listă.

Una sau mai multe litere din numele cărții de vizită sau din numele câmpului după care sortați

Selectați cartea de vizită anterioară.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați cartea de vizită următoare.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați prima carte de vizită din listă.

HOME

Selectați ultima carte de vizită din listă.

END

Selectați prima carte de vizită din pagina curentă.

PAGE UP

Selectați prima carte de vizită din pagina următoare.

PAGE DOWN

Selectați cea mai apropiată carte de vizită din coloana următoare.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați cea mai apropiată carte de vizită din coloana anterioară.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau anulați selectarea cărți de vizită active.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Extindeți selecția la cartea de vizită anterioară și anulați selectarea cărților de vizită după punctul de pornire.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extindeți selecția la cartea de vizită următoare și anulați selectarea cărților de vizită după punctul de pornire.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extindeți selecția la cartea de vizită anterioară, indiferent de punctul de pornire.

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Extindeți selecția la cartea de vizită următoare, indiferent de punctul de pornire.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extindeți selecția până la prima carte de vizită din listă.

SHIFT+HOME

Extindeți selecția până la ultima carte de vizită din listă.

SHIFT+END

Extindeți selecția la prima carte de vizită de pe pagina anterioară.

SHIFT+PAGE UP

Extindeți selecția până la ultima carte de vizită din ultima pagină.

SHIFT+PAGE DOWN

Mutarea între câmpuri într-o carte de deschidere

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutați la următorul câmp și control.

TAB

Deplasarea la câmpul anterior și, de control.

SHIFT+TAB

Închideți fișă activă.

ENTER

Deplasarea între caractere într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele taste, asigurați-vă că este selectat un câmp dintr-o fișă. Pentru a selecta un câmp când este selectată o fișă, faceți clic pe câmp.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Adăugați o linie într-un câmp cu mai multe linii.

ENTER

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Vă deplasați la începutul unui câmp cu mai multe linii.

PAGE UP

Vă deplasați la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii.

PAGE DOWN

Vă deplasați la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Vă deplasați la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Vă deplasați la caracterul anterior într-un câmp.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Vă deplasați la caracterul următor într-un câmp.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vizualizarea Cronologie (activități sau jurnal)

Când este selectat un element

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați elementul anterior.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea elementului următor.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați mai multe elemente adiacente.

SHIFT + săgeată la stânga sau SHIFT + săgeată la dreapta

Selectați mai multe elemente neadiacente.

CTRL + săgeată la stânga săgeată + bara de spațiu sau CTRL + săgeată dreapta săgeată + bara de spațiu

Deschideți elementele selectate.

ENTER

Selectați primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup.

HOME

Selectați ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup.

END

Afișați (fără selectare) primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup.

CTRL+HOME

Afișați (fără selectare) ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup.

CTRL+END

Când este selectat un grup

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extindeți grupul.

ENTER sau săgeată la dreapta

Restrângeți grupul.

ENTER sau săgeată la stânga

Selectați grupul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați următorul grup.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați primul grup din cronologie.

HOME

Selectați ultimul grup din cronologie.

END

Selectați primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată o unitate de timp din scara de timp pentru zile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Vă deplasați înapoi cu același increment de timp ca cel afișat în scara de timp.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Vă deplasați înainte cu același increment de timp ca cel afișat în scara de timp.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Comutați între vizualizarea activ, bara de făcut, căutarea, jurnal foldere și înapoi la vizualizarea activ.

TAB și SHIFT + TAB

Începutul paginii

În acest articol

Navigarea de bază

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutați la Corespondență.

CTRL+1

Comutați la Calendar.

CTRL+2

Comutați la Persoane de contact.

CTRL+3

Comutați la Activități.

CTRL+4

Comutați la Note.

CTRL+5

Comutați la lista de foldere din panoul de navigare.

CTRL+6

Comutați la Comenzi rapide.

CTRL+7

Comutați la următorul mesaj (cu mesajul deschis).

CTRL+PUNCT

Comutați la mesajul anterior (cu mesajul deschis).

CTRL + VIRGULĂ

Deplasarea între Panoul de navigare, în fereastra principală Outlook, Panoul de citireși Bara de făcut.

F6 sau CTRL + SHIFT + TAB

Comutați între fereastra Outlook, panourile mai mici din Panoul de navigare, din Panoul de citireși secțiunile din Bara de făcut.

TAB

Comutați între elementele din panoul de navigare.

Tastele săgeată

Salt la un alt folder.

CTRL+Y

Salt la caseta de Căutare .

F3 sau CTRL + E

În Panoul de citire, mergeți la mesajul anterior.

ALT + săgeată în sus sau CTRL + virgulă sau ALT + PAGE UP

În Panoul de citire, pagina în jos în text.

BARA DE SPAȚIU

În Panoul de citire, pagina în sus în text.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU

Extinde sau restrânge un grup (când este selectat un grup) în Panoul de navigare.

SHIFT + SEMNUL PLUS sau MINUS, respectiv

Restrângeți sau extindeți un grup din lista de mesaje de e-mail.

SĂGEATĂ la stânga sau săgeată la dreapta, respectiv

Deplasarea la următorul câmp din Panoul de citire.

SHIFT+TAB

Deplasarea la câmpul anterior în Panoul de citire.

CTRL+TAB

Salt înapoi la vizualizarea anterioară în fereastra principală Outlook.

ALT + B, ALT + săgeată la stânga sau ALT + BACKSPACE

Salt înainte la următoarea vizualizare în fereastra principală Outlook.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați BarăInfo și, dacă este disponibil, Afișați meniul de comenzi.

CTRL+SHIFT+W

Începutul paginii

Căutare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Găsiți un mesaj sau un element.

CTRL+E

Ștergeți rezultatele căutării.

ESC

Extindeți căutarea pentru a include Toate elementele de e-mail, Toate elementele de calendar sau Toate elementele persoane de contact, în funcție de modulul în care vă aflați.

CTRL + ALT + A

Extindeți Generatorul de interogări de căutare.

CTRL + ALT + W

Utilizați Găsire complexă.

CTRL+SHIFT+F

Crearea unui Folder de căutare nou.

CTRL+SHIFT+P

Căutați textul dintr-un mesaj sau un alt element.

F4

Găsiți următorul în timpul căutarea textului într-un mesaj sau un alt element.

SHIFT+F4

Găsirea și înlocuirea textului, simboluri sau unele comenzi de formatare din deschidere elemente. Funcționează în Panoul de citire pe un element deschis.

CTRL+H

Extindeți căutarea pentru a include pe desktop.

CTRL + ALT + K

Începutul paginii

Semnalizatori

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Semnalizare pentru urmărire pentru a atribui un semnalizator.

CTRL+SHIFT+G

Începutul paginii

Categorii de culori

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Ștergeți categoria selectată din lista din caseta de dialog Categorii de culori .

ALT + D

Începutul paginii

Crearea unui element sau a unui fișier

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați o rezervare.

CTRL+SHIFT+A

Creați o persoană de contact.

CTRL+SHIFT+C

Creați o listă de distribuire.

CTRL+SHIFT+L

Creați un fax.

CTRL + SHIFT + X

Creați un folder.

CTRL+SHIFT+E

Crearea unei intrări de jurnal.

CTRL+SHIFT+J

Creați o solicitare de întâlnire.

CTRL+SHIFT+Q

Creați un mesaj.

CTRL+SHIFT+M

Creați o notă.

CTRL+SHIFT+N

Crearea unui nou document Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Publicați în acest folder.

CTRL+SHIFT+S

Publicați un răspuns în acest folder.

CTRL+T

Creați un folder Căutare.

CTRL+SHIFT+P

Creați o activitate.

CTRL+SHIFT+K

Creați o solicitare de activitate.

CTRL+SHIFT+U

Începutul paginii

Toate elementele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salvați.

CTRL+S sau SHIFT+F12

Salvați și închideți.

ALT+S

Salvare ca.

F12

Anulare.

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Ștergeți un element.

CTRL+D

Imprimați.

CTRL+P

Copiați un element.

CTRL+SHIFT+Y

Mutați un element.

CTRL+SHIFT+V

Verificați nume.

CTRL+K

Verifică ortografia.

F7

Semnalizați pentru urmărire.

CTRL+SHIFT+G

Redirecționați.

CTRL+F

Trimitere totală, publicare totală sau invitație generală.

ALT+S

Activarea editării într-un câmp (cu excepția în pictograma vizualizarea).

F2

Alinierea textului la stânga.

CTRL+L

Centrarea textului.

CTRL+E

Alinierea textului la dreapta.

CTRL+R

Începutul paginii

E-mail

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutare la Inbox.

CTRL+SHIFT+I

Comutare la Outbox.

CTRL+SHIFT+O

Alegerea contului din care să se trimită un mesaj.

CTRL + TAB (cu focalizare în caseta către ) și apoi fila butonul conturi

Verificați nume.

CTRL+K

Trimiteți.

ALT+S

Răspuns la un mesaj.

CTRL+R

Răspuns la toate mesajele.

CTRL+SHIFT+R

Redirecționarea unui mesaj.

CTRL+F

Marcarea unui mesaj ca nefiind un mesaj nedorit.

CTRL + ALT + J

Afișarea conținutului extern blocat (într-un mesaj).

CTRL+SHIFT+I

Publicați într-un folder.

CTRL + SHIFT + S

Aplicați stilul Normal.

CTRL+SHIFT+N

Verificați mesajele noi.

CTRL + M sau F9

Salt la mesajul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la următorul mesaj.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Crearea unui mesaj nou (în corespondență).

CTRL+N

Creați un nou mesaj (din orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Deschideți un mesaj primit.

CTRL+O

Deschideți Agenda.

CTRL+SHIFT+B

Conversia unui mesaj HTML sau RTF în text simplu.

CTRL+SHIFT+O

Adăugați un Semnalizator rapid pentru un mesaj nedeschis.

INSERT

Afișați caseta de dialog Semnalizare pentru urmărire

CTRL+SHIFT+G

Marcare ca citit.

CTRL+Q

Marcare ca necitit.

CTRL+U

Afișarea meniului de la descărcarea imaginilor, pentru a modifica setările de descărcare automată sau pentru a adăuga un expeditor la lista de expeditori siguri.

CTRL+SHIFT+W

Găsiți sau înlocuiți.

F4

Găsiți următorul.

SHIFT+F4

Trimiteți.

CTRL+ENTER

Imprimați.

CTRL+P

Redirecționați.

CTRL+F

Redirecționați ca atașare.

CTRL + ALT + F

Afișați proprietățile pentru elementul selectat.

ALT+ENTER

Marcați pentru descărcare.

CTRL+ALT+M

Anulați marcarea pentru descărcare.

CTRL+ALT+U

Afișați progresul pentru Trimitere/Primire.

CTRL + B (Trimitere/primire este în curs de desfășurare)

Începutul paginii

Calendar

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați o rezervare nouă (în Calendar).

CTRL+N

Creați o rezervare nouă (în orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Creați o nouă solicitare de întâlnire.

CTRL+SHIFT+Q

Redirecționați o rezervare sau întâlnire.

CTRL+F

Răspundeți la o solicitare de întâlnire cu un mesaj.

CTRL+R

Răspundeți tuturor la o solicitare de întâlnire cu un mesaj.

CTRL+SHIFT+R

Afișați 10 zile în calendar.

ALT + 0

Afișați o zi în calendar.

ALT+1

Afișați 2 zile în calendar.

ALT+2

Afișați 3 zile în calendar.

ALT+3

Afișați 4 zile în calendar.

ALT+4

Afișați 5 zile în calendar.

ALT+5

Afișați 6 zile în calendar.

ALT+6

Afișați 7 zile în calendar.

ALT + 7

Afișați 8 zile în calendar.

ALT + 8

Afișați 9 zile în calendar.

ALT + 9

Salt la o dată.

CTRL+G

Comutați la vizualizarea Lună.

ALT += sau CTRL + ALT + 4

Salt la ziua următoare.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt la săptămâna următoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la luna următoare.

ALT+PAGE DOWN

Salt la ziua anterioară.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Salt la săptămâna anterioară.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la luna anterioară.

ALT+PAGE UP

Salt la începutul săptămânii.

ALT+HOME

Salt la finalul săptămânii.

ALT+END

Comutați la vizualizarea Săptămână completă.

ALT + SEMNUL MINUS sau CTRL + ALT + 3

Comutați la vizualizarea Săptămână de lucru.

CTRL+ALT+2

Salt la rezervarea anterioară.

CTRL + virgulă sau CTRL + SHIFT + virgulă

Salt la următoarea rezervare.

CTRL + punct sau CTRL + SHIFT + punct

Configurați recurența pentru o rezervare sau o activitate.

CTRL+G

Începutul paginii

Persoane de contact

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Formați un număr nou.

CTRL+SHIFT+D

Găsiți o persoană de contact sau un element.

F3 sau CTRL + E

Introduceți un nume în caseta Căutare agende.

F11

În vizualizarea persoanelor de contact Tabel sau Listă, se sare la prima persoană de contact care începe cu o anumită literă

SHIFT + scrisoare

Selectați toate persoanele de contact.

CTRL+A

Crearea unui mesaj nou adresat persoanelor de contact selectată.

CTRL+F

Crearea unei intrări de jurnal pentru persoana de contact selectată.

CTRL+J

Crearea unei noi persoane de contact (în persoane de contact).

CTRL+N

Creați o persoană de contact nouă (din orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Deschideți un formular de persoană de contact pentru persoana de contact selectată.

CTRL + O sau CTRL + SHIFT + ENTER

Crearea unei liste de distribuire nou.

CTRL+SHIFT+L

Imprimați.

CTRL+P

Actualizați o listă de membri ai listei de distribuire.

F5

Salt la un alt folder.

CTRL+Y

Deschideți Agenda.

CTRL+SHIFT+B

Utilizați Găsire complexă.

CTRL+SHIFT+F

Într-o persoană de contact deschisă, deschideți următoarea persoană de contact listată.

CTRL+SHIFT+PUNCT

Închideți o persoană de contact.

ESC

Deschideți o pagină Web pentru persoana de contact selectată (în cazul în care unul este inclus).

CTRL + SHIFT + X

Deschideți caseta de dialog Verificare adresă.

ALT + D

Afișați informații E-mail 1 într-un formular de contact, sub Internet.

ALT+SHIFT+1

Afișați informații E-mail 2 într-un formular de contact, sub Internet.

ALT+SHIFT+2

Afișați informații E-mail 3 într-un formular de contact, sub Internet.

ALT+SHIFT+3

Începutul paginii

În caseta de dialog Cărți de vizită electronice

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți lista Adăugare.

ALT + A

Selectați textul din caseta Etichetă când este selectat câmpul cu o etichetă atribuită.

ALT+B

Deschideți caseta de dialog Adăugare imagine carte de vizită.

ALT+C

Plasați cursorul la începutul casetei Editare.

ALT + E

Selectați caseta Câmpuri.

ALT+F

Selectați lista verticală Aliniere imagine.

Alt+G

Selectați paleta de culori pentru fundal.

ALT + K, apoi ENTER

Selectați lista verticală Aspect.

ALT+L

Eliminați un câmp selectat din caseta Câmpuri.

ALT+R

Începutul paginii

Activități

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișați sau ascundeți Bara de făcut.

ALT + F2

Acceptați o solicitare de activitate.

ALT+C

Refuzați o solicitare de activitate.

ALT + D

Găsiți o activitate sau un alt element.

CTRL+E

Deschideți caseta de dialog Salt la folder.

CTRL+Y

Creați o activitate nouă (în activități).

CTRL+N

Creați o activitate nouă (din orice vizualizare Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Creați o nouă solicitare de activitate.

CTRL+SHIFT+U

Deschideți elementul selectat.

CTRL+O

Imprimați elementul selectat.

CTRL+P

Selectează toate elementele.

CTRL+A

Ștergeți elementul selectat.

CTRL+D

Redistribuiți o activitate ca atașare.

CTRL+F

Comutați între Panoul de navigare, lista de activități și Bara de făcut.

SHIFT+TAB

Deschideți elementul selectat ca un element de jurnal.

CTRL+J

Anularea ultimei acțiuni.

CTRL+Z

Semnalizați un element sau îl marcați ca fiind finalizat.

INSERT

Începutul paginii

Formatați text

Pentru aceasta

Apăsați

Afișați meniul Format.

ALT+O

Afișați caseta de dialog Font.

CTRL+SHIFT+P

Comutați între litere mari și mici (cu textul selectat).

SHIFT+F3

Formatarea literelor ca majuscule mici.

CTRL+SHIFT+K

Transformarea literelor în litere aldine.

CTRL+B

Adăugați marcatori.

CTRL+SHIFT+L

Transformarea literelor în litere cursive.

CTRL+I

Mărirea indentării.

CTRL+T

Micșorarea indentării.

CTRL+SHIFT+T

Aliniați la stânga.

CTRL+L

Centrați.

CTRL+E

Subliniați.

CTRL+U

Măriți dimensiunea fontului.

CTRL +] sau CTRL + SHIFT + >

Micșorați dimensiunea fontului.

CTRL + [sau CTRL + SHIFT + <

Decupați.

CTRL+X sau SHIFT+DELETE

Copiați.

CTRL+C sau CTRL+INSERT

Notă : CTRL + INSERT nu este disponibilă în panoul de citire.

Lipiți.

CTRL+V sau SHIFT+INSERT

Ștergeți formatarea.

CTRL + SHIFT + Z sau CTRL + bara de spațiu

Ștergeți următorul cuvânt.

CTRL+SHIFT+H

Extindeți un paragraf pentru a se potrivi între margini.

CTRL+SHIFT+J

Aplicați stiluri.

CTRL+SHIFT+S

Crearea unui indent agățat.

CTRL+T

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Aliniază un paragraf la stânga.

CTRL+L

Aliniază un paragraf la dreapta.

CTRL+R

Reducerea unui indent agățat.

CTRL+SHIFT+T

Eliminarea formatării unui paragraf.

CTRL+Q

Începutul paginii

Adăugarea de informații web la elemente

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Editați un URL din corpul unui element.

Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe butonul mouse-ului.

Specificați un browser Web.

Țineți apăsată tasta SHIFT și faceți clic pe butonul mouse-ului.

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Începutul paginii

Examinare înaintea imprimării

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți Examinare înaintea imprimării.

Apăsați ALT + F, apoi apăsați V

Pentru a imprima un element într-o fereastră deschisă, apăsați ALT + F, apăsați W, apoi apăsați V

Imprimați o examinare înaintea imprimării.

ALT+P

Deschideți Inițializare pagină din Examinare imprimare.

ALT + S sau ALT + U

Zoom.

ALT + Z

Închideți Examinare înaintea imprimării.

ALT+C

Începutul paginii

Trimitere/primire

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Porniți unei trimiteri/primiri pentru toate grupurile Trimitere/Primire definite pentru care s-a selectat Se include acest grup la trimitere/primire (F9). Aceasta poate include anteturi, elemente complete, foldere specificate, elemente cu o dimensiune mai mică decât cea specificată sau orice altă combinație pe care o definiți.

F9

Porniți o operațiune trimitere/primire pentru folderul curent care regăsește elementele complete (anteturi, elemente și orice atașări).

SHIFT+F9

Porniți o operațiune de trimitere/primire.

CTRL+M

Definiți grupuri Trimitere/Primire.

CTRL+ALT+S

Începutul paginii

Visual Basic Editor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți editorul Visual Basic.

ALT+F11

Începutul paginii

Macrocomenzi

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Redați macrocomanda.

ALT+F8

Începutul paginii

Formulare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salvați formularul proiect.

CTRL + ALT + SHIFT + F12

Salvarea datelor de formular.

CTRL+SHIFT+F11

Crearea unui formular nou Microsoft Office InfoPath.

Faceți clic pe un InfoPath folder, apoi CTRL + N.

Începutul paginii

Vizualizări

Vizualizare tabel

Utilizarea generală

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți un element.

ENTER

Selectează toate elementele.

CTRL+A

Salt la elementul din partea de jos a ecranului.

PAGE DOWN

Salt la elementul din partea de sus a ecranului.

PAGE UP

Extindeți sau reduceți elementele selectate cu un element.

SHIFT + săgeată în sus sau SHIFT + săgeată în jos, respectiv

Salt la elementul următor sau anterior fără extinderea selecției.

CTRL + săgeată în sus sau CTRL + săgeată în jos, respectiv

Selectați sau deselectați elementul activ.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Reîmprospătați vizualizarea.

F5

Când este selectat un grup

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extinde toate grupurile.

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrângeți grupul.

CTRL+ SEMNUL MINUS

Extindeți un singur grup selectat.

SHIFT + SEMNUL PLUS

Restrângeți un singur grup selectat.

SEMNUL MINUS

Selectați grupul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați următorul grup.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați primul grup.

HOME

Selectați ultimul grup.

END

Selectați primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Toate grupurile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Restrânge toate grupurile.

CTRL+ SEMNUL MINUS

Extinde toate grupurile.

CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Vizualizarea zi/săptămână/lună din calendar

Toate cele trei

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Vizualizați între 1 și 9 zile.

ALT + tasta pentru numărul de zile

Vizualizați 10 zile.

ALT + 0 (ZERO)

Comutați la săptămâni.

ALT+SEMNUL MINUS

Comutați la luni.

ALT+=

Vă deplasați între Calendar, Mapă de activități și Listă foldere.

CTRL + TAB sau F6

Selectați rezervarea anterioară.

SHIFT+TAB

Salt la ziua anterioară.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Salt la ziua următoare.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea zi

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați ora la care începe ziua de lucru.

HOME

Selectați ora la care se încheie ziua de lucru.

END

Selectați intervalul orar anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați intervalul orar următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați intervalul orar din partea de sus a ecranului.

PAGE UP

Selectați intervalul orar din partea de jos a ecranului.

PAGE DOWN

Extindeți sau reduceți intervalul de timp selectat.

SHIFT + săgeată în sus sau SHIFT + săgeată în jos, respectiv

Deplasați în sus sau în jos o rezervare.

Când cursorul este într-o rezervare, ALT + săgeată în sus sau ALT + săgeată în jos, respectiv

Modificați ora de început sau de sfârșit a unei rezervări.

Când cursorul este într-o rezervare, ALT + SHIFT + săgeată în sus sau ALT + SHIFT + săgeată în jos, respectiv

Mutați elementul selectat în aceeași zi din săptămâna următoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mutați elementul selectat în aceeași zi a săptămânii anterioare.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Vizualizarea săptămână

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la începutul orelor lucrătoare pentru ziua selectată.

HOME

Salt la finalul orelor lucrătoare pentru ziua selectată.

END

Salt o pagină în sus în ziua selectată.

PAGE UP

Salt o pagină în jos în ziua selectată.

PAGE DOWN

Mutați rezervarea sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

ALT + săgeată în sus, ALT + săgeată în jos, ALT + săgeată la stânga sau ALT + săgeată la dreapta, respectiv

Modificați durata intervalului orar selectat.

SHIFT + săgeată la stânga, SHIFT + săgeată la dreapta, SHIFT + săgeată în sus sau SHIFT + săgeată în jos; sau SHIFT + HOME sau SHIFT + END

Vizualizarea lună

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la prima zi din săptămână.

HOME

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina anterioară.

PAGE UP

Salt la aceeași zi din săptămână din pagina următoare.

PAGE DOWN

Navigatorul de dată

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt la prima zi din săptămâna curentă.

ALT+HOME

Salt la ultima zi din săptămâna curentă.

ALT+END

Salt la aceeași zi din săptămâna trecută.

ALT + SĂGEATĂ ÎN SUS

Salt la aceeași zi din săptămâna viitoare.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Vizualizarea cărți de vizită sau vizualizarea Fișe adrese

Utilizarea generală

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați o carte de vizită din listă.

Una sau mai multe litere din numele cărții de vizită sau din numele câmpului după care sortați

Selectați cartea de vizită anterioară.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați cartea de vizită următoare.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați prima carte de vizită din listă.

HOME

Selectați ultima carte de vizită din listă.

END

Selectați prima carte de vizită din pagina curentă.

PAGE UP

Selectați prima carte de vizită din pagina următoare.

PAGE DOWN

Selectați cea mai apropiată carte de vizită din coloana următoare.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați cea mai apropiată carte de vizită din coloana anterioară.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau anulați selectarea cărți de vizită active.

CTRL+BARA DE SPAȚIU

Extindeți selecția la cartea de vizită anterioară și anulați selectarea cărților de vizită după punctul de pornire.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Extindeți selecția la cartea de vizită următoare și anulați selectarea cărților de vizită după punctul de pornire.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extindeți selecția la cartea de vizită anterioară, indiferent de punctul de pornire.

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Extindeți selecția la cartea de vizită următoare, indiferent de punctul de pornire.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Extindeți selecția până la prima carte de vizită din listă.

SHIFT+HOME

Extindeți selecția până la ultima carte de vizită din listă.

SHIFT+END

Extindeți selecția la prima carte de vizită de pe pagina anterioară.

SHIFT+PAGE UP

Extindeți selecția până la ultima carte de vizită din ultima pagină.

SHIFT+PAGE DOWN

Mutarea între câmpuri într-o carte de deschidere

Pentru a utiliza următoarele chei, asigurați-vă că este selectat un câmp într-o carte. Pentru a selecta un câmp atunci când este selectată o fișă, faceți clic pe câmpul sau apăsați F2.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea la câmpul următor și, din ultimul câmp a cărții, deplasarea la primul câmp din cartea de vizită următoare.

TAB

Deplasarea la câmpul anterior și, de la primul câmp a cărții, deplasarea la ultimul câmp din cartea de vizită anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la câmpul următor sau adăugați o linie într-un câmp cu mai multe linii.

ENTER

Deplasarea la câmpul anterior fără a părăsi fișă activă.

SHIFT+ENTER

Afișează punctul de inserare în câmpul activ pentru a edita textul.

F2

Deplasarea între caractere într-un câmp

Pentru a utiliza următoarele chei, asigurați-vă că este selectat un câmp într-o carte. Pentru a selecta un câmp atunci când este selectată o fișă, faceți clic pe câmpul sau apăsați F2.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Adăugați o linie într-un câmp cu mai multe linii.

ENTER

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Vă deplasați la începutul unui câmp cu mai multe linii.

PAGE UP

Vă deplasați la sfârșitul unui câmp cu mai multe linii.

PAGE DOWN

Vă deplasați la linia anterioară într-un câmp cu mai multe linii.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Vă deplasați la linia următoare într-un câmp cu mai multe linii.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Vă deplasați la caracterul anterior într-un câmp.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Vă deplasați la caracterul următor într-un câmp.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vizualizarea Cronologie (activități sau jurnal)

Când este selectat un element

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați elementul anterior.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea elementului următor.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați mai multe elemente adiacente.

SHIFT + săgeată la stânga sau SHIFT + săgeată la dreapta

Selectați mai multe elemente neadiacente.

CTRL + săgeată la stânga săgeată + bara de spațiu sau CTRL + săgeată dreapta săgeată + bara de spațiu

Deschideți elementele selectate.

ENTER

Afișați elementele un ecran mai sus elementele pe ecran.

PAGE UP

Afișați elementele un ecran mai jos elementele pe ecran.

PAGE DOWN

Selectați primul element dintr-o cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup.

HOME

Selectați ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup.

END

Afișați (fără selectare) primul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau primul element din grup.

CTRL+HOME

Afișați (fără selectare) ultimul element din cronologie (dacă elementele nu sunt grupate) sau ultimul element din grup.

CTRL+END

Când este selectat un grup

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Extindeți grupul.

ENTER sau săgeată la dreapta

Restrângeți grupul.

ENTER sau săgeată la stânga

Selectați grupul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectați următorul grup.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectați primul grup din cronologie.

HOME

Selectați ultimul grup din cronologie.

END

Selectați primul element de pe ecran dintr-un grup extins sau primul element din afara ecranului spre dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată o unitate de timp din scara de timp pentru zile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Vă deplasați înapoi cu același increment de timp ca cel afișat în scara de timp.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Vă deplasați înainte cu același increment de timp ca cel afișat în scara de timp.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Când este selectată scara de timp mai mici, selectați scara de timp superioară.

SHIFT+TAB

Când este selectată scării de timp sus, selectați scara de timp mai mici.

TAB

Când este selectată scara de timp mai mici, selectați primul element de pe ecran sau primul grup pe ecran, în cazul în care elementele sunt grupate.

TAB

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×