Comenzi rapide de la tastatură pentru OneNote 2010

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol de Ajutor descrie comenzile rapide de la tastatură pentru activitățile uzuale din Microsoft OneNote 2010. Comenzile rapide de la tastatură se aplică aspectului de tastatură tip S.U.A. Este posibil ca tastele altor tastaturi să nu corespundă exact acelora din tastatura S.U.A.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă simultan două sau mai multe taste, tastele se separă prin semnul plus (+ ). Pentru comenzile rapide în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele se separă prin virgulă ( ,  ).

Notă : Este posibil să nu vizualizați cea mai recentă versiune a acestui articol. Dacă bara de stare din apropierea părții de jos a ferestrei enunță Offline, conectați computerul la Internet, faceți clic pe butonul Offline din vizualizatorul Ajutor, apoi faceți clic pe Afișare conținut de la Office.com în meniul de comenzi rapide. Alternativ, vizitați Office.com și căutați pagina Ajutor și articole introductive Microsoft OneNote 2010 pentru cea mai recentă documentație.

Linkuri rapide

Luarea de note și formatarea lor

Organizarea și gestionarea blocnotesului

Partajarea notelor

Protejarea notelor

Luarea de note și formatarea lor

Tastarea și editarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M

Face andocarea ferestrei OneNote.

CTRL+ALT+D

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Notă : Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul selectării.

CTRL+A

Decupează textul sau elementul selectat.

CTRL+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat.

CTRL+C

Lipiți conținutul clipboard-ului.

CTRL+V

Mută la începutul liniei.

HOME

Mută la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Ștergerea unui cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Inserează un sfârșit de linie fără a începe un paragraf nou.

SHIFT+ENTER

Verifică ortografia.

F7

Deschide lexiconul pentru cuvântul selectat în prezent

SHIFT+F7

Afișează meniul context pentru orice notă, filă sau alt obiect evidențiat în prezent.

SHIFT+F10

Execută acțiunea sugerată pe Bara de informații dacă aceasta apare în partea de sus a unei pagini.

CTRL+SHIFT+W

Formatarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Evidențiază cu galben textul selectat.

CTRL+SHIFT+H
sau CTRL+ALT+H

Inserează un hyperlink.

CTRL+K

Copiază formatarea textului selectat (Descriptor de formate).

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatarea în textul selectat (Descriptor de formate).

CTRL+SHIFT+V

Deschide un hyperlink.

Notă : Cursorul trebuie să fie plasat oriunde în interiorul textului hyperlinkului formatat.

ENTER

Aplică sau elimină formatarea aldină din textul selectat.

CTRL+B

Aplicați sau eliminați formatarea cursivă din textul selectat.

CTRL+I

Aplicați sau eliminați sublinierea din textul selectat.

CTRL+U

Aplică sau elimină tăierea din textul selectat.

CTRL+MINUS

Aplică sau elimină formatarea ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+=

Aplică sau elimină formatarea ca indice din textul selectat.

CTRL+=

Aplică sau elimină formatarea ca listă de marcatori din paragraful selectat.

CTRL+PUNCT

Aplică sau elimină formatarea ca listă numerotată din paragraful selectat.

CTRL+BARĂ OBLICĂ

Aplică un stil Titlu 1 la nota curentă.

CTRL+ALT+1

Aplică un stil Titlu 2 la nota curentă.

CTRL+ALT+2

Aplică un stil Titlu 3 la nota curentă.

CTRL+ALT+3

Aplică un stil Titlu 4 la nota curentă.

CTRL+ALT+4

Aplică un stil Titlu 5 la nota curentă.

CTRL+ALT+5

Aplică un stil Titlu 6 la nota curentă.

CTRL+ALT+6

Aplică stilul Normal la nota curentă.

CTRL+SHIFT+N

Indentează la stânga un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elimină indentarea paragrafului la stânga.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Aliniază la dreapta paragraful selectat.

CTRL+R

Aliniază la stânga paragraful selectat.

CTRL+L

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+<

Elimină total formatarea aplicată textului selectat.

CTRL+SHIFT+N

Afișează sau ascunde liniile riglă de pe pagina curentă.

CTRL+SHIFT+R

Adăugarea de elemente la o pagină

Pentru aceasta

Apăsați

Inserează un document sau un fișier pe pagina curentă.

ALT+N, F

Inserează un document sau un fișier ca imagine imprimată pe pagina curentă.

ALT+N, O

Afișează sau ascunde imagini imprimate de documente pe pagina curentă (atunci când OneNote se execută în modul Contrast puternic).

ALT+SHIFT+P

Inserează o imagine dintr-un fișier.

ALT+N, P

Inserează o imagine dintr-un scaner sau un aparat foto.

ALT+N, S

Inserează o decupare de ecran.

Notă : Pictograma OneNote trebuie să fie activă în zona de notificări, în extremitatea dreaptă a barei de activități Windows.

Tasta siglă Windows+S

Inserează data curentă.

ALT+SHIFT+D

Inserează data și ora curente.

ALT+SHIFT+F

Inserează ora curentă.

ALT+SHIFT+T

Inserează un sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Pornește o ecuație matematică sau efectuează conversia textului selectat într-o ecuație matematică.

ALT+=

Creează un tabel adăugând o coloană suplimentară la un text tastat deja.

TAB

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând.

TAB

Creează alt rând atunci când vă aflați la ultima celulă a unui tabel.

Notă : Apăsați ENTER încă o dată pentru a termina tabelul.

ENTER

Creează un rând sub rândul curent dintr-un tabel.

CTRL+ENTER

Creează alt paragraf în aceeași celulă dintr-un tabel.

ALT+ENTER

Creează o coloană în partea dreaptă a coloanei curente dintr-un tabel.

CTRL+ALT+R

Creează o coloană în partea stângă a coloanei curente dintr-un tabel.

CTRL+ALT+E

Creează un rând deasupra celui curent dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul oricărui rând).

ENTER

Șterge rândul curent necompletat dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul rândului).

DEL (apăsați de două ori)

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Notă : Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul selectării.

CTRL+A

Selectează până la sfârșitul liniei.

SHIFT+END

Selectează întreaga linie (când cursorul este la începutul liniei).

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Se deplasează la titlul paginii și o selectează.

CTRL+SHIFT+T

Revocă schița sau pagina selectată.

ESC

Mută în sus paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută la stânga paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (micșorând indentarea).

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută la dreapta paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (mărind indentarea).

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia.

CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Șterge nota sau obiectul selectate.

DELETE

Mută la începutul liniei.

HOME

Mută la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Pornește redarea unei înregistrări audio și video selectate.

CTRL+ALT+P

Pornește redarea unei înregistrări audio și video selectate.

CTRL+ALT+S

Derulează înapoi cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

CTRL+ALT+Y

Derulează înainte cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

CTRL+ALT+U

Etichetarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Aplică, marchează sau golește eticheta De făcut.

CTRL+1

Aplică sau golește eticheta Important.

CTRL+2

Aplică sau golește eticheta Întrebare.

CTRL+3

Aplică sau golește eticheta Memorare pentru mai târziu.

CTRL+4

Aplică sau golește eticheta Definiție.

CTRL+5

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+6

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+7

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+8

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

CTRL+0

Utilizarea schițelor

Pentru aceasta

Apăsați

Afișează prin Nivel 1.

ALT+SHIFT+1

Extinde la Nivel 2.

ALT+SHIFT+2

Extinde la Nivel 3.

ALT+SHIFT+3

Extinde la Nivel 4.

ALT+SHIFT+4

Extinde la Nivel 5.

ALT+SHIFT+5

Extinde la Nivel 6.

ALT+SHIFT+6

Extinde la Nivel 7.

ALT+SHIFT+7

Extinde la Nivel 8.

ALT+SHIFT+8

Extinde la Nivel 9.

ALT+SHIFT+9

Extinde toate nivelurile.

ALT+SHIFT+0

Mărește indentarea cu un nivel.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel.

SHIFT+TAB

Extinde o schiță restrânsă.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge o schiță extinsă.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Specificarea setărilor de limbă

Notă : Pentru a modifica direcția de scriere pentru note, trebuie întâi să activați limbile de la dreapta la stânga în instrumentul Preferințe de limbă Microsoft Office 2010.

Pentru aceasta

Apăsați

Setează direcția de scriere de la stânga la dreapta.

CTRL+LEFT SHIFT

Setează direcția de scriere de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT DREAPTA

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta.

SHIFT+TAB

Începutul paginii

Organizarea și gestionarea blocnotesului

Lucrul cu pagini și note laterale

Pentru aceasta

Apăsați

Activează sau dezactivează vizualizarea pagină completă.

F11

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M

Extinde sau restrânge filele dintr-un grup de pagini.

CTRL+SHIFT+*

Imprimă pagina curentă.

CTRL+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

CTRL+N

Mărește lățimea barei cu file de pagini.

CTRL+SHIFT+[

Micșorează lățimea barei cu file de pagini.

CTRL+SHIFT+]

Creează o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel.

CTRL+ALT+N

Micșorează nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

CTRL+ALT+[

Mărește nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

CTRL+ALT+]

Creează o subpagină nouă sub pagina curentă.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Selectează toate elementele.

Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de selectare.

CTRL+A

Selectează pagina curentă.

CTRL+SHIFT+A
Dacă pagina selectată face parte dintr-un grup, apăsați CTRL+A pentru a selecta toate paginile din grup.

Mută în sus fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută punctul de inserare în titlul paginii.

CTRL+SHIFT+T

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibile în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Defilează în sus în pagina curentă.

PAGE UP

Defilează în jos în pagina curentă.

PAGE DOWN

Defilează la marginea de sus a paginii curente.

CTRL+HOME

Defilează la marginea de jos a paginii curente.

CTRL+END

Trece la paragraful următor.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la paragraful anterior.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută punctul de inserare în sus în pagina curentă sau extinde pagina în sus.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută punctul de inserare în jos în pagina curentă sau extinde pagina în jos.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută punctul de inserare la stânga în pagina curentă sau extinde pagina la stânga.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută punctul de inserare la dreapta în pagina curentă sau extinde pagina la dreapta.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Trece la containerul următor.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la începutul liniei.

HOME

Trece la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mărește.

ALT+CTRL+SEMNUL PLUS (pe tastatura numerică)
–SAU–
ALT+CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Micșorează.

ALT+CTRL+SEMNUL MINUS (pe tastatura numerică)
–SAU–
ALT+CTRL+SHIFT+Cratimă

Salvează modificările.

În timp ce OneNote este în curs de execuție, notele se salvează automat de câte ori le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

CTRL+S

Lucrul cu blocnotesuri și secțiuni

Pentru aceasta

Apăsați

Creează o secțiune nouă.

CTRL+T

Deschide un blocnotes.

CTRL+O

Deschide o secțiune.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Trece la secțiunea următoare.

CTRL+TAB

Trece la secțiunea anterioară.

CTRL+SHIFT+TAB

Trece la pagina următoare din secțiune.

CTRL+PAGE DOWN

Trece la pagina anterioară din secțiune.

CTRL+PAGE UP

Trece la prima pagină din secțiune.

ALT+HOME

Trece la ultima pagină din secțiune.

ALT+END

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibil în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Mută sau copiază pagina curentă.

CTRL+ALT+M

Focalizează pe fila curentă a paginii.

CTRL+ALT+G

Selectează fila paginii curente.

CTRL+SHFT+A

Focalizează pe fila curentă a secțiunii.

CTRL+SHIFT+G

Mută secțiunea curentă.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Comută la alt blocnotes de pe Bara de navigare.

CTRL+G, apoi apăsați tastele SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a selecta alt blocnotes, apoi apăsați ENTER

Căutarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Mută punctul de inserare în caseta Căutare pentru a căuta toate blocnotesurile.

CTRL+E

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, examinează următorul rezultat.

SĂGEATĂ ÎN JOS

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, face salt la rezultatul selectat și elimină Căutarea.

ENTER

Modifică domeniul de căutare.

CTRL+E, TAB, SPAȚIU

Deschide panoul Rezultate căutare.

ALT+O după căutare

Caută doar în pagina curentă.

Notă : Aveți posibilitatea să comutați între a căuta peste tot și a căuta doar în pagina curentă în orice moment, apăsând CTRL+E sau CTRL+F.

CTRL+F

În timpul căutării în pagina curentă, mută la următorul rezultat.

ENTER sau F3

În timpul căutării în pagina curentă, mută la rezultatul anterior.

SHFT+F3

Îndepărtează Căutarea și revine la pagină.

ESC

Începutul paginii

Partajarea notelor

Partajarea notelor cu alte persoane

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de poștă electronică.

CTRL+SHIFT+E

Partajarea notelor cu alte programe

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de poștă electronică.

CTRL+SHIFT+E

Creează o activitate Outlook Astăzi din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+1

Creează o activitate Outlook Mâine din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+2

Creează o activitate Outlook Săptămâna aceasta din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+3

Creează o activitate Outlook Săptămâna următoare din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+4

Creează o activitate Outlook Fără dată din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+5

Deschide activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+K

Marchează activitatea Outlook ca terminată.

CTRL+SHIFT+9

Șterge activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+0

Sincronizează modificările din blocnotesul partajat în mod curent.

SHIFT+F9

Sincronizează modificările din toate blocnotesurile partajate.

F9

Marchează pagina curentă ca necitită.

CTRL+Q

Începutul paginii

Protejarea notelor

Protejarea prin parolă a secțiunilor

Pentru aceasta

Apăsați

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă.

CTRL+ALT+L

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×