Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Office InfoPath

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest subiect de Ajutor descrie comenzile rapide de la tastatură pentru activitățile obișnuite din Microsoft Office InfoPath 2007, cum ar fi completarea sau proiectarea formularelor. Comenzile rapide de la tastatură se referă la configurația de tastatură SUA. Tastele din alte configurații de tastatură pot să nu corespundă exact tastelor de pe tastatura SUA.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele se despart prin semnul plus (+). Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o tastă imediat urmată de alta, tastele se despart cu o virgulă (,).

Pentru imprimarea acestui subiect, apăsați pe tasta TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați pe ENTER, apoi apăsați CTRL+P.

În acest articol

Proiectarea șabloanelor formular

Obținerea ajutorului

În fereastra ajutor

Utilizarea meniurilor, barele de instrumente și panouri de activitate

Utilizarea casetelor de dialog

Elemente de bază Microsoft Office

Proiectarea șabloanelor de formular

Dezvoltarea șabloanelor formular

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Proiectarea unui șablon formular nou

CTRL+SHIFT+D

Notă : Dacă este deschisă caseta de dialog Pornire, apăsați tasta TAB până când selectați Proiectare șablon formular, apoi apăsați ENTER.

Deschiderea casetei de dialog Deschidere în modul proiectare.

CTRL+O sau CTRL+F12

Afișarea panoului de activitate Activități de proiectare.

ALT+N

Examinarea șablonului formular curent.

CTRL+SHIFT+B

Căutarea unui cuvânt sau a unei expresii.

CTRL+F

Înlocuirea unui cuvânt sau a unei expresii.

CTRL+H

Decuparea textului sau elementului selectat.

CTRL+X

Copierea textului sau elementului selectat.

CTRL+C

Lipirea unui text sau a unui element.

CTRL+V

Imprimarea șablonului formular curent.

CTRL+P

Afișarea proprietăților controlului selectat.

ALT+ENTER

Inserarea unui control.

ALT+I, C

Selectarea controlului anterior.

CTRL+< (semnul mai mic) sau SHIFT+TAB

Selectarea controlului următor.

CTRL+> (semnul mai mare) sau TAB

Deschiderea Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Deschiderea site-ului Microsoft Office Developer Center Web într-un browser Web.

ALT+H, I

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Selectarea până la început paragrafului.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea până la sfârșitul paragrafului.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea textului, graficii sau câmpului cu o linie mai sus sau cu o linie mai jos.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS sau SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Inserarea unui sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Inserarea simbolului Euro.

CTRL+ALT+E

Formatarea textului

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Eliminarea totală a formatării.

CTRL+SPAȚIU

Aplicarea sau eliminarea formatării aldine din textul selectat.

CTRL+B

Aplicați sau eliminați formatarea cursivă din textul selectat.

CTRL+I

Aplicați sau eliminați sublinierea din textul selectat.

CTRL+U

Aplică sau elimină tăierea din textul selectat.

ALT+SHIFT+K

Aplică sau elimină formatarea ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+SEMNUL EGAL

Aplică sau elimină formatarea ca indice din textul selectat.

CTRL+SEMNUL EGAL

Aplicarea sau eliminarea formatării Stil normal în textul selectat.

CTRL+SHIFT+N

Aplicarea sau eliminarea formatării Titlu 1 în textul selectat.

ALT+CTRL+1

Aplicarea sau eliminarea formatării Titlu 2 în textul selectat

ALT+CTRL+2

Aplicarea sau eliminarea formatării Titlu 3 în textul selectat.

ALT+CTRL+3

Aplicarea sau eliminarea formatării listă cu marcatori din paragraful selectat.

CTRL+SHIFT+L

Indentarea la stânga a unui paragraf.

CTRL+M

Elimină indentarea din stânga a unui paragraf.

CTRL+SHIFT+M

Alinierea stânga-dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+J

Alinierea la dreapta a paragrafului selectat.

CTRL+R

Centrează paragraful selectat.

CTRL+E

Alinierea la stânga a paragrafului selectat.

CTRL+L

Mărirea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+VIRGULĂ

Micșorarea dimensiunii fontului pentru textul selectat.

CTRL+SHIFT+PERIOD

Deschiderea panoului de activitate Font.

CTRL+D

Lucrul cu tabele

Pentru a face acest lucru

Se apasă

Inserarea unui tabel repetabil.

ALT+I, G

Modificarea lățimii coloanei de la stânga bordurii fără modificarea lățimii celorlalte coloane.

Țineți apăsat pe SHIFT în timp ce glisați bordura coloanei.

Modificați înălțimea rândului de deasupra sau de sub bordură, fără a modifica înălțimea celorlalte rânduri.

Notă : Pentru rândurile cu dimensiunea minimă de înălțime, această comandă rapidă modifică înălțimea rândului de deasupra bordurii. Înălțimea minimă a unui rând este determinată de mai mulți factori, printre care dacă acesta conține text sau controale.

Țineți apăsat pe SHIFT în timp ce glisați bordura rândului.

Redimensionarea tuturor rândurilor și coloanelor selectate la aceeași înălțime sau lățime.

Țineți apăsat pe ALT în timp ce glisați bordura rândului sau a coloanei.

Comutați între celula următoare și anterioară din tabel.

TAB sau SHIFT+TAB
tasta TAB adaugă la tabel un rând nou dacă apăsați pe ea în timp ce cursorul se află în ultima celulă a ultimului rând.

Selectarea sau revocarea selectării unei celule din tabel.

F2

Efectuarea corecțiilor și salvarea modificărilor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Găsește următoarea greșeală de ortografie sau următoarea eroare gramaticală.

Notă : Trebuie bifată caseta de selectare Verificarea ortografiei în timpul tastării (Apăsați ALT+T, apoi apăsați O).

ALT+F7

Salvarea sau publicarea șablonului formular curent.

Notă : Această comandă rapidă deschide o casetă de dialog care oferă o alegere între a salva sau a publica formularul. Dacă alegeți să ascundeți această casetă de dialog în viitor, apăsând ALT+SHIFT+F2 se afișează caseta de dialog Salvare ca.

ALT+SHIFT+F2

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultim acțiune.

CTRL+Y

Salvarea șablonului formular curent.

SHIFT+F12

Examinarea unui șablon formular înainte de imprimare

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișarea casetei de dialog Examinare înaintea imprimării.

ALT+F, V

Deplasarea la pagina următoare.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la pagina anterioară.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Transfocare spre interior pentru o vizualizare apropiată a șablonului formular.

ALT+SEMNUL EGAL

Transfocare spre exterior pentru o vizualizare mai largă a șablonului formular la o dimensiune mai mică.

ALT+CRATIMĂ

Începutul paginii

Obținerea Ajutorului

Utilizarea ferestrei ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut Ajutor Microsoft Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte conținuturi de Ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor.

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Înapoi la pagina de pornire Articole introductive și Ajutor InfoPath 2007.

ALT+HOME

Selectarea elementului următor

TAB

Selectarea elementului anterior

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii implicite pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire ajutor nume Program , selectarea elementului următor sau anterior, respectiv.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire ajutor nume Program , extinderea sau restrângerea elementului selectat.

ENTER

Selectați următorul text sau hyperlink ascuns, incluzând Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul sau hyperlinkul anterior ascuns.

SHIFT+TAB

Efectuează acțiunea pentru elementul selectat: Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Reveniți la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Înainte la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați pe porțiuni mai mici în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilați pe porțiuni mai mari în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișați un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să fie activă (apăsați F1).

SHIFT+F10

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

Notă : Dacă subiectul curent de Ajutor nu este fereastra activă, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării conexiunii.

F6, SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați un text în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate.

F6, SĂGEATĂ ÎN JOS (se apasă repetat)

Comută între zonele din fereastra Ajutor; de exemplu, comută între bara de instrumente, caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate și lista Căutare.

F6

În cuprinsul din vizualizarea arborescentă, selectați elementul următor sau elementul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

În cuprinsul din vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea hyperlink-ului următor sau selectarea Afișare totală ori Ascundere totală din partea de sus a subiectului.

TAB

Selectarea hyperlinkului anterior.

SHIFT+TAB

Efectuarea acțiunii pentru hyperlink-ul selectat, Afișare totală sau Ascundere totală.

ENTER

Imprimă subiectul curent din Ajutor.

CTRL+P

Tastarea unei întrebări de căutare

Înainte a de tasta o întrebare, mai întâi selectați caseta Tastați o întrebare.

cum

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniuri.

 2. Apăsați tasta TAB în mod repetat, până când cursorul apare în caseta Tastați o întrebare.

 3. Tastați întrebarea.

 • Pentru a remite un termen de căutare pe care l-ați tastat în caseta Tastați o întrebare, apăsați ENTER.

Începutul paginii

Utilizarea meniurilor, barelor de instrumente și a panourilor de activitate

Accesarea și utilizând meniul bare și barele de instrumente

Înainte de a muta sau redimensiona o bară de instrumente, selectați-o mai întâi.

cum

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniuri.

 2. Apăsați CTRL+TAB în mod repetat pentru a selecta bara de instrumente.

 3. Apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

 4. Apăsați S sau M pentru a selecta comanda mutare sau Dimensiune .

Pentru a face acest lucru

Se apasă

Deplasarea unei bare de instrumente.

CTRL+ taste săgeată

Anularea andocării unei bare de instrumente.

SĂGEATĂ JOS (se apasă repetat)

Andocarea unei bare de instrumente vertical, pe partea stângă sau dreaptă.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA (se apasă repetat)

Selectează bara de meniuri, sau se închide simultan meniul deja deschis cu submeniul aferent.

ALT sau F10

Selectarea unui panou de activitate sau a unei bare de instrumente după apăsarea tastelor F10 sau ALT pentru selectarea barei de meniu. Apăsarea repetată a tastelor deplasează focalizarea printre barele de instrumente, barele de meniuri și panourile de activitate.

CTRL+TAB sau CTRL+SHIFT+TAB

Selectarea următorului buton sau meniu când este selectată o bară de instrumente sau de meniuri.

TAB sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea butonului sau meniului anterior, când este selectată o bară de instrumente sau de meniuri.

SHIFT+TAB sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii pentru comanda selectată sau butonul selectat.

ENTER

Afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

SHIFT+F10

Afișarea meniului de comenzi rapide bară de titlu.

ALT+SPAȚIU

Selectarea comenzii următoare, când un meniu sau un submeniu este deschis.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectarea comenzii anterioare, când un meniu sau un submeniu este deschis.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Selectarea meniului din stânga. Când un submeniu este deschis, comută între meniul principal și submeniu.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea meniului din dreapta. Când un submeniu este deschis, comută între meniul principal și submeniu.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea primei comenzi din meniu sau submeniu.

HOME

Selectarea ultimei comenzi din meniu sau submeniu.

END

Închiderea unui meniu deschis. Când un submeniu este deschis, închide doar submeniul.

ESC

Deschiderea meniul selectat.

SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Afișarea setului complet de comenzi, când este deschis un meniu scurtat.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Comutarea între panoul de activitate și șablonul formular activ.

F6

Selectarea elementului următor din panoul de activitate.

TAB

Selectarea elementului anterior din panoul de activitate.

SHIFT+TAB

Notă : Prin utilizarea tastaturii se poate selecta orice comandă de meniu din bara de meniuri. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniuri. Apăsați litera subliniată din numele meniului care conține comanda.

Accesarea și utilizarea panourilor de activitate

Înainte să fie posibil să lucrați cu un panou de activitate, trebuie mai întâi să îl deschideți, apoi să îl selectați.

cum

 1. Apăsați CTRL+F1 pentru a deschide un panou de activitate.

 2. Apăsați F6 pentru a selecta bara de meniu.

 3. Apăsați CTRL+SPAȚIU pentru a afișa meniul opțiunilor panoului de activitate.

 4. Apăsați M sau S pentru a selecta comanda mutare sau Dimensiune .

Pentru a face acest lucru

Se apasă

Afișarea panoului de activitate Activități de proiectare.

ALT+N

Mutarea spre un panou de activitate dintr-un alt panou din fereastra program (în sensul acelor de ceasornic). Se apasă F6 de mai multe ori.

Notă : Dacă apăsând tasta F6 nu se afișează panoul activitate dorit, apăsați ALT pentru focalizare pe bara meniu și apoi apăsați CTRL+TAB pentru deplasare spre panoul activitate.

F6

Comută la un panou de activitate din alt panou din fereastra programului (în direcția contrară a acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Redimensionați un panou de activitate (după selectarea comenzii Dimensiune).

Taste săgeată

Mutați un panou de activitate (după selectarea comenzii Mutare).

Taste săgeată

Deschide panoul de activitate sau ascunde panoul de activitate curent.

CTRL+F1

Deplasare la un panou de activitate din fereastra programului. (Poate fi necesară apăsarea tastei F6 de mai multe ori.)

F6

Deplasarea la un panou de activități atunci când este activ un meniu sau o bară de instrumente. (Poate fi necesară apăsarea tastei CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Deschiderea meniului de opțiuni pentru panoul de activitate.

CTRL+SPAȚIU

Închiderea unui meniu dacă există unul deschis curent sau revenire la formular.

ESC

Selectarea opțiunii următoare din panoul de activitate, când este activ un panou de activitate.

TAB

Selectarea opțiunii anterioare din panoul de activitate, când este activ un panou de activitate.

SHIFT+TAB

Deplasare în sus între opțiunile dintr-un submeniu selectat; deplasare între opțiuni într-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasare în sus între opțiunile dintr-un submeniu selectat; deplasare între opțiuni într-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii asociate butonului selectat.

ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide dintr-un formular; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul de panou de activitate selectat.

SHIFT+F10

Selectarea primei comenzi din meniu sau submeniu, când un meniu sau submeniu este vizibil.

HOME

Selectarea ultimei comenzi din meniu sau submeniu, când un meniu sau submeniu este vizibil.

END

Deplasarea la începutul listei selectate din panoul de activitate.

CTRL+HOME

Deplasarea la sfârșitul listei selectate din panoul de activitate.

CTRL+END

Începutul paginii

Utilizarea casetelor de dialog

Accesarea și selectarea opțiunilor din casetele de dialog

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Deschidere în modul proiectare.

CTRL+O sau CTRL+F12

Deplasarea dintr-o casetă de dialog deschisă înapoi la formular, pentru casetele de dialog care acceptă acest comportament.

ALT+F6

Deplasarea la opțiunea următoare.

TAB

Deplasarea la opțiunea anterioară.

SHIFT+TAB

Se comută la următoarea filă

CTRL+TAB

Se comută la fila precedentă

CTRL+SHIFT+TAB

Comută la următoarea categorie.

TAB

Notă : După ce selectați o categorie, utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la numele categoriei dorite.

Comută la categoria precedentă.

SHIFT+TAB

Notă : După ce selectați o categorie, utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la numele categoriei dorite.

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă sau dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeată

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat ori bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARĂ DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă este închisă și deplasarea la o anumită opțiune din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni ori bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea listei verticale selectate.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea listei verticale selectate sau revocarea unei comenzi, apoi închiderea casetei de dialog.

ESC

Execută comanda selectată.

ENTER

Salt la folderul anterior.

ALT+1

Deschiderea folderului aflat cu un nivel mai sus decât folderul selectat.

ALT+2

Șterge folderul sau fișierul selectat.

ALT+3

Crearea unui subfolder nou în folderul deschis.

ALT+4

Comutare între vizualizările Imagini micșorate, Dale, Pictograme, ListăDetalii, Proprietăți și Examinare.

ALT+5

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru folderul sau fișierul selectat.

SHIFT+F10

Deschiderea listei Căutare în sau Salvare în (denumită Bară adrese în Windows Vista).

F4

Actualizarea listei folderelor sau fișierelor din caseta de dialog Deschidere, Deschidere în modul proiectare sau Salvare ca.

F5

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un câmp în care se poate tasta sau lipi o intrare, cum ar fi numele dvs. de utilizator sau calea spre un folder.

Pentru

Apăsați

Se deplasează la începutul intrării.

HOME

Se deplasează la sfârșitul intrării.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau revocarea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Începutul paginii

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comută la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închideți fereastra activă.

CTRL+W sau CTRL+F4

Restabilirea dimensiunii ferestrei active după ce aceasta a fost minimizată sau maximizată

CTRL+F5

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comută la fereastra următoare.

CTRL+F6

Comutarea spre următoarea fereastră, atunci când sunt deschise mai multe ferestre

CTRL+SHIFT+F6

Când o fereastră document nu este maximizată, efectuați comanda Mutare (în meniul pentru fereastră Control). Folosiți tastele săgeată pentru a muta fereastra și apoi apăsați ESC.

CTRL+F7

Când o fereastră document nu este maximizată, efectuați comanda Dimensiune (în meniul pentru fereastră Control). Folosiți tastele săgeată pentru a redimensiona fereastra și apoi apăsați ESC.

CTRL+F8

Minimizează o fereastră la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizați sau restabiliți o fereastră selectată care a fost redimensionată.

CTRL+F10

Copiază o imagine a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copiază o imagine a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Deplasarea în cadrul textului

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasați un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Mută la sfârșitul liniei.

END

Mută la începutul liniei.

HOME

Se deplasează cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×