Comenzi rapide de la tastatură pentru Access

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți să utilizați comenzile rapide de la tastatură pentru acces rapid la comenzi utilizate frecvent sau operațiuni. Secțiunile următoare listează comenzile rapide disponibile în Microsoft Access 2010. Utilizați comenzile rapide de la tastatură pentru a deplasa focalizarea la un meniu, comanda sau controlul fără a utiliza mouse-ul.

Comenzi rapide de la tastatură generale

Taste de comenzi rapide globale Access

Deschiderea bazelor de date

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschiderea unei baze de date noi

CTRL+N

Deschiderea unei baze de date existente

CTRL+O

Imprimarea și salvarea

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Imprimarea obiectului curent sau selectat

CTRL+P

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Examinare

P sau CTRL+P

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină din Examinare

S

Revocarea Examinare sau Examinare aspect

C sau ESC

Salvarea unui obiect al bazei de date

CTRL+S sau SHIFT+F12

Deschiderea casetei de dialog Salvare ca.

F12

Utilizarea unei casete combo sau a unei casete listă

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschiderea unei casete combo

F4 sau ALT+SĂGEATĂ JOS

Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau a unei casete combo Câmp de căutare

F9

Deplasarea cu o linie mai jos

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea cu o pagină mai jos

PAGE DOWN

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea cu o pagină mai sus

PAGE UP

Închiderea unei casete combo sau a unei casete listă

TAB

Găsirea și înlocuirea textului sau a datelor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschiderea filei Găsire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai vizualizarea Foaie de date și vizualizarea Formular)

CTRL+F

Deschiderea filei Înlocuire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai vizualizarea Foaie de date și vizualizarea Formular)

CTRL+H

Găsirea următoarei apariții a textului specificat în caseta Găsire și înlocuire când caseta de dialog este închisă (numai vizualizarea Foaie de date și Formular)

SHIFT+F4

Lucrul în vizualizarea proiect

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și Mod navigare într-o foaie de date. Când lucrați într-un formular sau raport, apăsați ESC pentru a părăsi modul Navigare.

F2

Comutarea la foaia de proprietăți (vizualizarea Proiect în formularele și rapoartele din bazele de date și proiectele Access)

F4

Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunile superioară și inferioară ale unei ferestre (vizualizarea Proiectare a interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă)

F6

Parcurgerea grilei de câmpuri, a proprietăților câmpului, a Panoului de navigare, a tastelor de acces din sistemul de acces la tastatură, a controalelor de panoramare și a barei de securitate (vizualizarea Proiectare a tabelelor)

F6

Deschiderea casetei de dialog Alegere generator (vizualizarea Proiectare a formularelor și rapoartelor)

F7

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Comutarea din Visual Basic Editor înapoi la la vizualizarea Proiectare a formularului sau raportului

SHIFT+F7 sau ALT+F11

Editarea controalelor din Vizualizarea proiect a formularelor și a rapoartelor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Copierea controlului selectat în Clipboard

CTRL+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate

CTRL+V

Mutarea la dreapta a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

SĂGEATĂ DREAPTA sau CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Mutarea la stânga a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

SĂGEATĂ STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Mutarea controlului selectat mai sus

SĂGEATĂ SUS sau CTRL+SĂGEATĂ SUS

Mutarea controlului selectat mai jos

SĂGEATĂ JOS sau CTRL+SĂGEATĂ JOS

Mărirea înălțimii controlului selectat

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Mărirea lățimii controlului selectat

Dacă este utilizat cu controale care sunt într-un aspect, întreg aspectul este redimensionat

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Reducerea înălțimii controlului selectat

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Reducerea lățimii controlului selectat

Dacă este utilizat cu controale care fac parte în aspect, se redimensionează întreg aspectul

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Operațiunile în fereastră

În mod implicit, Microsoft Access 2010 baze de date afișează ca documente în file. Pentru a utiliza documente fereastră, faceți clic pe fila fișier și apoi faceți clic pe Opțiuni. În caseta de dialog Opțiuni Access , faceți clic pe Baza de date curentă și, sub Opțiuni de fereastră Document, faceți clic pe Care se suprapun Windows.

Notă: Trebuie să închideți și să deschideți din nou baza de date curentă pentru ca opțiunea să aibă efect.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Comutare la Panoul de navigare

F11

Trecerea de la o fereastră la alta

CTRL+F6

Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate

ENTER

Activarea modului Redimensionare al ferestrei active atunci când nu este maximizată; apăsați tastele săgeți pentru redimensionarea ferestrei

CTRL+F8

Afișarea meniului Control

ALT+BARA DE SPAȚIU

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Închiderea ferestrei active

CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea între Visual Basic Editor și fereastra anterioară activă

ALT+F11

Lucrul cu Experți

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea focalizării înainte între controalele din expert

TAB

Deplasarea la următoarea pagină din expert

ALT+N

Deplasarea la pagina anterioară din expert

ALT+B

Completarea expertului

ALT+F

Diverse

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișarea adresei hyperlink complete pentru un hyperlink selectat

F2

Verificarea ortografică

F7

Deschiderea casetei Panoramare pentru a introduce facil expresii și alt text în zone mici de intrare

SHIFT+F2

Afișarea unei foi de proprietăți în vizualizarea Proiectare

ALT+ENTER

Ieșire din Access

ALT+F4

Apelarea unui Generator

CTRL+F2

Comutarea înainte între vizualizări într-un tabel, interogare, formular, raport, pagină, listă PivotTable, raport PivotChart, procedură stocată sau funcție proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la următoarea vizualizare disponibilă.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA sau CRTL+VIRGULĂ (,)

Comutarea înapoi între vizualizări într-un tabel, interogare, formular, raport, pagină, listă PivotTable, raport PivotChart, procedură stocată sau funcție proiect Access (.adp). Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor vor face trecerea la vizualizare disponibilă anterioară.

Notă: CTRL+PUNCT (.) nu funcționează în toate situațiile cu toate obiectele.

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CRTL+PUNCT (.)

Comenzi rapide pentru Panoul de navigare

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Accesați caseta de căutare din Panoul de navigare de oriunde din baza de date.

ALT+CTRL+F

Editarea și navigarea în lista de obiecte

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Redenumirea unui obiect selectat

F2

Deplasarea cu o linie mai jos

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea cu o fereastră mai jos

PAGE DOWN

Deplasare la ultimul obiect

END

Deplasarea cu o linie mai sus

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea cu o fereastră mai sus

PAGE UP

Deplasare la primul obiect

HOME

Navigarea și deschiderea obiectelor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschiderea tabelului sau a interogării selectate în vizualizarea Foaie de date

ENTER

Deschiderea formularului sau a raportului selectat

ENTER

Executarea macrocomenzii selectate

ENTER

Deschiderea tabelului, interogării, formularului, raportului, paginii de acces la date, a macrocomenzii sau a modulului în vizualizarea Proiectare

CTRL+ENTER

Afișarea ferestrei Instantanee în Visual Basic Editor

CTRL+G

Lucrul cu meniuri

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Afișarea tastelor de acces

ALT sau F10

Afișarea meniului pictogramă de program (în bara titlu de program)

ALT+SPACEBAR

Cu meniul sau submeniul vizibil, selectarea comenzii următoare sau anterioare

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS

Selectarea meniului la dreapta sau la stânga; sau, când este vizibil un submeniu, comutarea între meniul principal și submeniu

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Selectarea primei sau ultimei comenzi dintr-un meniu sau submeniu

HOME sau END

Închiderea meniului și submeniului vizibil în același timp

ALT

Închiderea meniului vizibil; sau, cum un meniu vizibil, închiderea numai a submeniului

ESC

Lucrul cu ferestre și casete de dialog

Utilizarea unei ferestre de program

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea la următorul program

ALT+TAB

Comutarea la programul anterior

ALT+SHIFT+TAB

Afișarea meniului Start Windows

CTRL+ESC

Închiderea ferestrei bazei de date active

CTRL+W

Comutarea la următoarea fereastră de bază de date

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară de bază de date

CTRL+SHIFT+F6

Restabilirea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate

ENTER

Utilizarea unei casete de dialog

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea la următoarea filă în caseta de dialog

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară într-o casetă de dialog

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea la următoarea opțiune sau grup de opțiuni

TAB

Deplasarea la opțiunea anterioară sau grupul de opțiuni anterior

SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiuni în caseta listă verticală selectată sau deplasarea între anumite opțiuni dintr-un grup de opțiuni

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare

BARĂ DE SPAȚIU

Deplasare la opțiune după prima literă din numele opțiunii într-o casetă listă verticală

Tasta literei pentru prima literă în numele opțiunii dorite (când o casetă listă verticală este selectată)

Selectarea unei opțiuni sau bifarea sau debifarea casetei de selectare după litera subliniată în numele opțiunii

ALT+tasta literei

Deschiderea casetei listă verticală

ALT+SĂGEATĂ JOS

Închiderea casetei listă verticală

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit din caseta de dialog

ENTER

Revocarea comenzii și închiderea casetei de dialog

ESC

Editarea într-o casetă text

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea la începutul intrării

HOME

Deplasarea la finalul intrării

END

Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga sau la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectare de la punctul de inserare până la începutul intrării de text

SHIFT+HOME

Selectare de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării de text

SHIFT+END

Modifică selectarea cu un caracter spre stânga

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modifică selectarea cu un caracter spre dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modifică selectarea cu un cuvânt spre stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modifică selectarea cu un cuvânt spre dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Lucrul cu foi de proprietăți

Utilizarea unei foi de proprietăți cu un formular sau raport în Vizualizare proiect

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea în fila foii de proprietăți

F4

Deplasarea în opțiunile din lista verticală a controlului, câte un element odată

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS

Deplasare în opțiunile din lista verticală a controlului, câte cinci elemente odată

PAGE DOWN sau PAGE UP

Deplasarea la filele foii de proprietăți din lista verticală a controlului

TAB

Deplasarea între filele foii de proprietăți cu o filă selectată, dar fără proprietăți selectate

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Cu o foaie de proprietăți deja selectată, deplasarea cu o proprietate mai jos în filă

TAB

Cu o proprietate selectată, deplasarea mai sus cu o proprietate într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, deplasare la filă

SHIFT+TAB

Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate

CTRL+TAB

Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate

CTRL+SHIFT+TAB

Utilizarea unei foi de proprietăți cu un tabel sau interogare

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea în fila foii de proprietăți

F4

Cu o filă selectată, dar fără nicio proprietate, deplasarea între filele foii de proprietăți

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea la filele foii de proprietăți când este selectată deja o proprietate

CTRL+TAB

Deplasarea la prima proprietate a unei file când nu este selectată nicio proprietate

TAB

Deplasarea mai jos cu o proprietate într-o filă

TAB

Deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; dacă s-a atins deja capătul superior, selectarea filei

SHIFT+TAB

Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate

CTRL+TAB

Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate

CTRL+SHIFT+TAB

Lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea la Listă de câmpuri

ALT+F8

Adăugarea câmpului selectat la formular sau la secțiunea de detalii a raportului

ENTER

Deplasarea mai sus sau mai jos în panoul Listă de câmpuri

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la panoul superior din Listă de câmpuri din panoul inferior

SHIFT+TAB

Deplasarea la panoul inferior din Listă de câmpuri din panoul superior

TAB

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Se selectează textul ascuns sau hyperlink-ul următor, sau Afișare totală sau Ascundere totală din partea de sus a subiectului

TAB

Selectarea textului anterior ascuns sau a hyperlinkului sau a butonului Vizualizare browser din partea de sus a unui articol de pe site-ul Web Microsoft Office

SHIFT+TAB

Se efectuează acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, textul ascuns sau hyperlink-ul selectate

ENTER

Saltul înapoi la subiectul anterior Ajutor

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mutare înainte la subiectul de Ajutor următor

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deschiderea casetei de dialog Imprimare

CTRL+P

Se defilează în fracțiuni mici în sus ți în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent.

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Se defilează în fracțiuni mari în sus ți în jos, respectiv, în cadrul subiectului de Ajutor curent.

PAGE UP și PAGE DOWN

Afișarea unui meniu de comenzi pentru fereastra de Ajutor; este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic pe un element în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Comenzi rapide pentru lucrul cu text și date

Selectarea textului și a datelor

Selectarea textului într-un câmp

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea unui câmp sau a unei înregistrări

Notă: Pentru a revoca o selecție, utilizați tasta săgeată opusă.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Selectarea următorului câmp

TAB

Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și Mod navigare într-o foaie de date. Când utilizați un formular sau un raport, apăsați ESC pentru a părăsi modul Navigare.

F2

Comutarea între selectarea înregistrării curente și a primului câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare

SHIFT+SPAȚIU

Extinderea selecției la înregistrarea anterioară, dacă este selectată înregistrarea curentă

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Extinderea selecției la următoarea înregistrare, dacă înregistrarea curentă este selectată

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Selectarea tuturor înregistrărilor

CTRL+A sau CTRL+SHIFT+SPACEBAR

Extinderea unei selecții

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Activarea modului Extinsă (în vizualizarea Foaie de date, Selecție extinsă apare în colțul din dreapta jos al ferestrei); apăsarea tastei F8 în mod repetat extinde selecția la cuvânt, câmp, înregistrare și la toate înregistrările

F8

Extinderea selecției la câmpurile adiacente din același rând în vizualizarea Foaie de date

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA

Extinderea selecției la rândurile adiacente din vizualizarea Foaie de date

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Anularea extinderii anterioare

SHIFT+F8

Revocarea modului Extinsă

ESC

Selectarea și mutarea unei coloane în Vizualizarea foaie de date

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Selectarea coloanei curente sau revocarea selectării coloanei, numai în Mod navigare

CTRL+SPAȚIU

Selectarea coloanei la dreapta, dacă este selectată coloana curentă

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea coloanei la stânga, dacă este selectată coloana curentă

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Activarea Mod de deplasare; apoi, apăsați SĂGEATĂ DREAPTA sau SĂGEATĂ STÂNGA pentru a muta coloanele selectate la stânga sau la dreapta

CTRL+SHIFT+F8

Editarea textului și a datelor

Notă: Dacă punctul de inserție nu este vizibil, apăsați F2 pentru a-l afișa

Mutarea punctului de inserare într-un câmp

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea punctului de inserție un caracter la dreapta

SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea punctului de inserție un cuvânt la dreapta

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea punctului de inserție un caracter la stânga

SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea punctului de inserție un cuvânt la stânga

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea punctului de inserție la finalul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la finalul liniei în câmpuri cu mai multe linii

END

Deplasarea punctului de inserție la finalul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

CTRL+END

Deplasarea punctului de inserție la începutul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la începutul liniei în câmpuri cu mai multe linii

HOME

Deplasarea punctului de inserție la începutul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

CTRL+HOME

Copierea, mutarea sau ștergerea textului

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Copierea selecției în Clipboard

CTRL+C

Decuparea selecției și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținuturilor din Clipboard în punctul de inserție

CTRL+V

Ștergerea selecției sau a caracterului la stânga punctului de inserție

BACKSPACE

Ștergerea selecției sau a caracterului la dreapta punctului de inserție

DELETE

Ștergerea tuturor caracterelor la dreapta punctului de inserție

CTRL+DELETE

Anularea modificărilor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Anularea tastării

CTRL+Z sau ALT+BACKSPACE

Anularea modificărilor din câmpul curent sau înregistrarea curentă; dacă ambele au fost modificate, apăsați ESC de două ori pentru a anula modificările, mai întâi în câmpul curent, apoi în înregistrarea curentă

ESC

Introducerea datelor în Vizualizarea foaie de date sau formular

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Inserarea datei curente

CTRL+PUNCT ȘI VIRGULĂ (;)

Inserarea orei curente

CTRL+SHIFT+DOUĂ PUNCTE (:)

Inserarea valorii implicite pentru un câmp

CTRL+ALT+SPAȚIU

Inserarea valorii din același câmp în înregistrarea anterioară

CTRL+APOSTROF (')

Adăugarea unei înregistrări noi

CTRL+SEMNUL PLUS (+)

Într-o foaie de date, ștergerea înregistrării curente

CTRL+SEMNUL MINUS (-)

Salvarea modificărilor efectuate în înregistrarea curentă

SHIFT+ENTER

Comutarea între valorile dintr-o casetă de selectare sau buton de opțiuni

BARĂ DE SPAȚIU

Inserarea unei linii noi

CTRL+ENTER

Reîmprospătarea câmpurilor cu datele curente

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Recalcularea câmpurilor din fereastră

F9

Reinterogarea tabelelor subiacente; într-un formular, se reinteroghează tabelul subiacent numai pentru formular

SHIFT+F9

Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo Câmp de căutare

F9

Comenzi rapide pentru navigarea în înregistrări

Navigarea în Vizualizarea proiect

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea între modul Editare (cu punctul de inserție afișat) și modul Navigare

F2

Comutare la foaia de proprietăți

F4

Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunea de sus și de jos a unei ferestre (vizualizarea Proiectare a macrocomenzilor, interogărilor și fereastra Filtrare/sortare complexă). Utilizați F6 când tasta TAB nu efectuează comutarea la secțiunea din ecran dorită.

F6

Comutarea înainte între panoul de proiectare, proprietăți, Panoul de navigare, tastele de acces și controalele Panoramare (vizualizarea Proiectare a tabelelor, formularelor și rapoartelor)

F6

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Apelarea panului Listă de câmpuri într-un formular, raport sau pagină de acces la date. Dacă panoul Listă de câmpuri este deja deschis, focalizarea se mută în panoul Listă de câmpuri.

ALT+F8

Când aveți deschis un modul de cod, se efectuează comutarea din Visual Basic Editor la vizualizarea Proiectare a formularului a raportului

SHIFT+F7

Comutarea de la foaia de proprietăți a unui control în vizualizarea Proiectare a raportului sau formularului la suprafața de proiectare fără a modifica focalizarea controlului

SHIFT+F7

Afișarea unei foi de proprietăți

ALT+ENTER

Copierea controlului selectat în Clipboard

CTRL+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

CTRL+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus a secțiunii selectate

CTRL+V

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel în grila paginii

SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel în grila paginii

SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel în grila paginii

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este primul control din aspect

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel în grila paginii

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este ultimul control din aspect

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel (indiferent de grila paginii)

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel (indiferent de grila paginii)

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este primul control din aspect

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra, în afara cazului în care este ultimul control din aspect

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Mărirea lățimii controlului selectat (la dreapta) cu un pixel

Notă: Pentru controale în aspect stivă, va crește lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Micșorarea lățimii controlului selectat (la stânga) cu un pixel

Notă: Pentru controale în aspect stivă, se va micșora lățimea întregului aspect.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Micșorarea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Mărirea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Navigarea în Vizualizarea foaie de date

Deplasarea la o anumită înregistrare

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea la casetă număr de înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER

F5

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea la următorul câmp

TAB sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare

END

Deplasarea la câmpul anterior

SHIFT+TAB sau SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea la primul câmp din înregistrarea curentă, în modul Navigare

HOME

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la câmpul curent din ultima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Deplasarea la ultimul câmp din ultima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+END

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

SĂGEATĂ SUS

Deplasarea la câmpul curent din prima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Deplasarea la primul câmp din prima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+HOME

Navigarea la un alt ecran de date

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea cu un ecran mai jos

PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran mai sus

PAGE UP

Deplasarea cu un ecran la dreapta

CTRL+PAGE DOWN

Deplasarea cu un ecran la stânga

CTRL+PAGE UP

Navigarea în subfoile de date

Deplasarea la o anumită înregistrare

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea din subfoaia de date la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER

ALT+F5

Extinderea și restrângerea subfoii de date

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea din foaia de date pentru extinderea subfoii de date a înregistrării

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Restrângerea subfoii de date

CTRL+SHIFT+ SĂGEATĂ ÎN SUS

Navigarea între foaia de date și subfoaia de date

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Introducerea subfoii de date din ultimul câmp al înregistrării curente în foaia de date

TAB

Introducerea subfoii de date din primul câmp al înregistrării următoare în foaia de date

SHIFT+TAB

Închiderea subfoii de date și deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare din foaia de date

CTRL+TAB

Închiderea subfoii de date și deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea anterioară din foaia de date

CTRL+SHIFT+TAB

Din ultimul câmp din subfoaia de date pentru a intra în câmpul următor din foaia de date

TAB

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea următoare din foaia de date

SĂGEATĂ JOS

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea anterioară din foaia de date

SĂGEATĂ SUS

Aveți posibilitatea să navigați între câmpurile și înregistrările dintr-o subfoaie de date cu aceleași taste utilizate în vizualizarea Foaie de date.

Navigarea în Vizualizarea formular

Deplasarea la o anumită înregistrare

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea la caseta număr înregistrare; apoi, tastați numărul înregistrării și apăsați ENTER

F5

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea la următorul câmp

TAB

Deplasarea la câmpul anterior

SHIFT+TAB

Deplasarea la ultimul control din formular și staționarea în ultima înregistrare, în modul Navigare

END

Deplasarea la ultimul control din formular și plasarea focalizării în ultima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+END

Deplasarea la primul control din formular și staționarea în ultima înregistrare, în modul Navigare

HOME

Deplasarea la primul control din formular și plasarea focalizării în prima înregistrare, în modul Navigare

CTRL+HOME

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

CTRL+PAGE DOWN

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

CTRL+PAGE UP

Navigarea în formulare cu mai multe pagini

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea mai jos cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a următoarei înregistrări

PAGE DOWN

Deplasarea mai sus cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a înregistrării anterioare

PAGE UP

Navigarea între formular principal și subformular

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Introducerea subformularului din câmpul anterior în formularul principal

TAB

Introducerea subformularului din următorul câmp în formularul principal

SHIFT+TAB

Închiderea subformularului și deplasarea la următorul câmp din formularul principal sau la următoarea înregistrare

CTRL+TAB

Închiderea subformularului și deplasarea la câmpul anterior din formularul principal sau la înregistrarea anterioară

CTRL+SHIFT+TAB

Navigarea în Previzualizare înaintea imprimării și Previzualizare aspect

Operațiuni cu casetele de dialog și cu ferestrele

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Imprimare

CTRL+P (pentru foi de date, formulare și rapoarte)

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină (numai formulare și rapoarte)

S

Mărirea sau micșorarea într-o parte a paginii

Z

Revocarea Examinare sau Examinare aspect

C sau ESC

Vizualizarea paginilor diferite

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea la caseta număr pagină; apoi, tastați numărul paginii și apăsați ENTER

ALT+F5

Vizualizarea paginii următoare (când este selectată Potrivire la fereastră)

PAGE DOWN sau SĂGEATĂ JOS

Vizualizarea paginii anterioare (când este selectată Potrivire la fereastră)

PAGE UP sau SĂGEATĂ SUS

Navigarea în Previzualizare înaintea imprimării și Previzualizare aspect

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Defilarea în jos în incrementări mici

SĂGEATĂ JOS

Defilarea în jos un ecran complet

PAGE DOWN

Deplasarea la finalul paginii

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Defilarea în sus în incrementări mici

SĂGEATĂ SUS

Defilarea în sus un ecran

PAGE UP

Deplasarea la începutul paginii

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Defilarea la dreapta în incrementări mici

SĂGEATĂ DREAPTA

Defilarea la marginea dreaptă a paginii

END

Deplasarea la colțul din dreapta jos al paginii

CTRL+END

Defilarea la stânga în incrementări mici

SĂGEATĂ STÂNGA

Defilarea la marginea stângă a paginii

HOME

Defilarea la colțul din stânga sus al paginii

CTRL+HOME

Navigarea în fereastra de diagramă bază de date într-un proiect Access

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasarea dintr-o celulă de tabel în bara titlu a tabelului

ESC

Deplasarea din bara titlu a tabelului în ultima celulă editată

ENTER

Deplasarea din bară în bară de titlu de tabel sau
din celulă în celulă în interiorul unui tabel

TAB

Extindere listă în cadrul tabelului

ALT + SĂGEATĂ JOS

Defilare prin elementele unei liste verticale de sus în jos

SĂGEATĂ JOS

Mutare la elementul anterior din listă

SĂGEATĂ SUS

Selectarea unui element în listă și mutarea la celula următoare

ENTER

Modificarea setării într-o casetă de selectare

BARĂ DE SPAȚIU

Salt la prima celulă din rând sau
la începutul celulei curente

HOME

Salt la ultima celulă din rând sau
la finalul celulei curente

END

Defilare la următoarea "pagină" dintr-un tabel sau
la următoarea "pagină" din nomogramă

PAGE DOWN

Defilare la "pagina" anterioară dintr-un tabel sau
la "pagina" anterioară din nomogramă

PAGE UP

Navigarea în proiectantul de interogări într-un proiect Access

Orice panou

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Pentru deplasare între panourile Proiectare interogare

F6, SHIFT+F6

Panoul diagramă

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Pentru deplasări între tabele, vizualizări și funcții (și linii de asociere, dacă sunt disponibile)

TAB sau SHIFT+TAB

Pentru deplasări între coloanele unui tabel, vizualizare sau funcție

Tastele săgeți

Pentru a alege coloana de date selectată la rezultatul interogării

BARĂ DE SPAȚIU sau tasta PLUS

Pentru a elimina coloana de date din rezultatul interogării

BARĂ DE SPAȚIU sau tasta MINUS

Pentru a elimina tabelul, vizualizarea sau funcția selectate linia de asociere din interogare

DELETE

Dacă sunt selectate mai multe elemente, apăsând BARA DE SPAȚIU are efect asupra tuturor elementelor selectate. Elementele multiple se selectează apăsând tasta SHIFT în timpul selectării lor. Comutarea de la starea de selectare multiplă la starea de selectare separată a elementelor se face prin apăsarea tastei CTRL în timpul selecției.

Panoul grilă

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Pentru deplasări între celule

Taste săgeți sau TAB sau SHIFT+TAB

Pentru deplasare la ultimul rând din coloana curentă

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Pentru deplasare la primul rând din coloana curentă

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Pentru deplasare la celula de sus în partea vizibilă a grilei

CTRL+HOME

Pentru deplasare la celula din dreapta jos

CTRL+END

Pentru deplasare într-o listă verticală

SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS

Pentru a selecta o coloană întreagă de grilă

CTRL+SPAȚIU

Pentru a comuta între modul editare și modul selectare celule

F2

Pentru a copia textul selectat din celulă în Clipboard (în modul editare)

CTRL+C

Pentru a decupa textul selectat din celulă și plasarea lui în Clipboard (în modul editare)

CTRL+X

Pentru a lipi textul din Clipboard în modul editare)

CTRL+V

Pentru a comuta între nodurile inserare și overstrike în timpul editării celulei

INS

Comutați la caseta de selectare din coloana ieșireNotă    dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste afectează toate elementele selectate.

BARA DE SPAȚIU

Pentru a suprima conținutul selectat al unei celule

DELETE

Eliminarea rând care conține date selectată coloana de interogări nota    dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste afectează toate selectat elemente.

DELETE

Pentru a elimina toate valorile dintr-o coloană selectată de grilă

DELETE

Pentru a insera rânduri între rândurile existente

INS ( după selectarea rândului de grilă)

Pentru a adăuga o coloană Or …

INS ( după selectarea unei coloane Or ...)

Panoul SQL

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de editare standard Windows când lucrați în panoul SQL, cum ar fi CTRL+ tastele săgeată pentru a vă deplasa între cuvinte și comenzile Decupare, Copiere și Lipire din meniul Editare.

Notă: Se poate numai insera text; nu există mod overstrike.

Lucrul cu vizualizările PivotTable

Vizualizare PivotTable

Taste pentru selectarea elementelor în vizualizarea PivotTable

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Mută selecția de la stânga la dreapta, apoi în jos

Tasta TAB

Mută selecția de sus în jos, apoi la dreapta

ENTER

Selectează celula din stânga. Dacă celula curentă este celula cea mai din stânga, SHIFT+TAB selectează ultima celulă din rândul precedent.

SHIFT+TAB

Selectează celula de deasupra celulei curente. Dacă celula curentă este celula cea mai de sus, SHIFT+ENTER selectează ultima celulă din coloana anterioară.

SHIFT+ENTER

Selectează celulele de detaliu ale elementului următor din zona de rânduri

CTRL+ENTER

Selectează celulele de detaliu ale elementului anterior din zona de rânduri

SHIFT+CTRL+ENTER

Mută selecția în direcția tastei săgeată. Dacă este selectat un câmp coloană sau rând, apăsați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a vă muta în primul element de date din câmp, apoi apăsați o tastă săgeată pentru a vă muta în elementul anterior sau următor, sau înapoi în câmp. Dacă este selectat un câmp de detaliu, apăsați tasta SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS pentru a vă muta în prima celulă din zona de detalii.

Tastele săgeți

Extinde sau reduce selecția în direcția tastei săgeată

SHIFT+ tastele săgeată

Mută selecția în ultima celulă în direcția tastei săgeată

CTRL+ tastele săgeată

Mută elementul selectat în direcția tastei săgeată

SHIFT+ALT+tastele săgeată

Selectează celula cea mai din stânga din rândul curent

HOME

Selectează celula cea mai din dreapta din rândul curent

END

Selectează celula cea mai din stânga din primul rând

CTRL+HOME

Selectează ultima celulă din ultimul rând

CTRL+END

Extinde selecția până la celula cea mai din stânga din primul rând

SHIFT+CTRL+HOME

Extinde selecția până la ultima celulă din ultimul rând

SHIFT+CTRL+END

Selectează câmpul pentru elementul de date, total sau de detaliu, care este selectat

CTRL+SPAȚIU

Selectează întregul rând care conține celula selectată

SHIFT+SPAȚIU

Selectarea totală a vizualizare PivotTable

CTRL+A

Afișează ecranul următor

PAGE DOWN

Afișează ecranul anterior

PAGE UP

Extinderea selecției în jos cu un ecran

SHIFT+PAGE DOWN

Reducerea selecției cu un ecran

SHIFT+PAGE UP

Afișează ecranul următor ecran la dreapta

ALT+PAGE DOWN

Afișează ecranul anterior la stânga

ALT+PAGE UP

Extinderea selecției la pagina din dreapta

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Extinderea selecției la pagina din stânga

SHIFT+ALT+PAGE UP

Taste pentru efectuarea comenzi

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișare subiecte Ajutor

F1

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat din vizualizarea PivotTable. Utilizați meniul de comenzi rapide pentru a efectua comenzi în vizualizarea PivotTable.

SHIFT+F10

Îndeplinește o comandă din meniul de comenzi rapide

Literă subliniată

Închide meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă

ESC

Afișează caseta de dialog Proprietăți

ALT+ENTER

Anulează o operație de reîmprospătare aflată în curs

ESC

Copiază datele selectate din vizualizarea PivotTable în Clipboard

CTRL+C

Exportul conținutului în vizualizarea PivotTable în Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Taste pentru afișarea, ascunderea, filtrarea sau sortarea datelor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișarea sau ascunderea indicatorilor de extindere (casetele Plus caseta și Minus caseta ) lângă elemente

CTRL+8

Extinde elementul curent, selectat

CTRL+SEMNUL PLUS (pe minitastatura numerică)

Ascunde elementul curent, selectat

CTRL+SEMNUL MINUS (pe minitastatura numerică)

Deschide lista pentru câmpul curent, selectat

ALT+SĂGEATĂ JOS

Realizează alternativ mutarea la elementul selectat cel mai recent, la butonul OK și la butonul Revocare din lista verticală a unui câmp

Tasta TAB

Realizează mutarea la elementul următor din lista verticală a unui câmp

Tastele săgeți

Bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent din lista verticală a unui câmp

BARĂ DE SPAȚIU

Închide lista verticală a unui câmp și aplică toate modificările realizate

ENTER

Închide lista verticală a unui câmp fără a aplica modificările

ESC

Activează sau dezactivează Filtrarea automată

CTRL+T

Sortează datele din câmpul sau totalul selectat în ordine ascendentă (A – Z 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Sortează datele din câmpul sau totalul selectat în ordine descendentă (Z – A 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Mută membrul selectat în sus sau la stânga

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ SUS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ STÂNGA

Mută membrul selectat în jos sau la dreapta

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ JOS sau ALT+SHIFT+SĂGEATĂ DREAPTA

Taste pentru adăugarea de câmpuri și totaluri și modificarea aspectului unei vizualizări PivotTable

Taste pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat

CTRL+L

Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri

Tastele săgeți

Realizează mutarea la elementul anterior și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Realizează mutarea la elementul anterior dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Elimină elementul din selecție, dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa

CTRL+SPAȚIU

Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul, sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile

SEMNUL PLUS (tastatura numerică)

Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile

SEMNUL MINUS (tastatura numerică)

Deplasarea alternativă la cel mai recent selectat element, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri

Tasta TAB

Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element.

ALT+SĂGEATĂ JOS

Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona din vizualizarea PivotTable care este afișată în lista Adăugare la

ENTER

Taste pentru adăugarea de câmpuri și totaluri

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Adăugarea unui câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Sum

CTRL+SHIFT+S

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Count

CTRL+SHIFT+C

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Min

CTRL+SHIFT+M

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Max

CTRL+SHIFT+X

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Average

CTRL+SHIFT+E

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable, utilizând funcția de rezumare Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance

CTRL+SHIFT+V

Adaugă un câmp total nou pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable utilizând funcția de rezumare Variance Population

CTRL+SHIFT+R

Activează sau dezactivează subtotalurile și totalurile generale pentru câmpul selectat în vizualizarea PivotTable

CTRL+SHIFT+B

Adaugă un câmp de detaliu calculat

CTRL+F

Taste pentru modificarea aspectului

Notă: Următoarele patru taste de comenzi rapide nu funcționează dacă se apasă pe tastele 1, 2, 3 sau 4 de pe tastatura numerică.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Mutarea câmpului selectat din vizualizarea PivotTable în zona de rânduri

CTRL+1

Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de coloane

CTRL+2

Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de filtrare

CTRL+3

Mută câmpul selectat din vizualizarea PivotTable în zona de detalii

CTRL+4

Mută câmpul sau coloana selectată din vizualizarea PivotTable pe un nivel superior

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Mută câmpul sau coloana selectată din vizualizarea PivotTable pe un nivel inferior

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Taste pentru formatarea elemente în vizualizarea PivotTable

Pentru a utiliza următoarele comenzi rapide, mai întâi selectați un câmp de detaliu sau o celulă de date pentru un câmp de total.

Primele șapte comenzi rapide de la tastatură modifică formatul de număr al câmpului selectat.

Pentru a efectua această acțiune

Apăsați

Aplică formatul general de număr la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+~ (tildă)

Aplică formatul monedei, cu două zecimale și numere negative în paranteze, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+$

Aplică formatul procent, fără zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+%

Aplică formatul de număr exponențial, cu două zecimale, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+^

Aplică formatul de dată, cu zi, lună și an, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+#

Aplică formatul de oră, cu ora, minutul și AM sau PM, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+@

Aplică formatul numeric, cu două zecimale, separator de mii și semnul minus pentru valori negative, la valorile din câmpul total sau de detaliu, selectat

CTRL+SHIFT+!

Textul devine aldin în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable

CTRL+B

Textul devine subliniat în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable

CTRL+U

Textul devine cursiv în câmpul selectat din vizualizarea PivotTable

CTRL+I

Vizualizarea PivotChart

Taste pentru selectarea elementelor dintr-o diagramă

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Selectează elementul următor din diagramă

SĂGEATĂ DREAPTA

Selectează elementul anterior din diagramă

SĂGEATĂ STÂNGA

Selectează grupul următor de elemente

SĂGEATĂ ÎN JOS

Selectează grupul anterior de elemente

SĂGEATĂ ÎN SUS

Taste pentru lucrul cu proprietăți și Opțiuni

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișează caseta de dialog Proprietăți

ALT+ENTER

Când este activă caseta de dialog Proprietăți, selectează elementul următor din fila activă

Tasta TAB

Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectează fila următoare

SĂGEATĂ DREAPTA

Când este activă o filă din caseta de dialog Proprietăți, selectează fila următoare

SĂGEATĂ STÂNGA

Afișează o listă sau o paletă, când este selectat un buton care conține o listă sau o paletă

SĂGEATĂ JOS

Afișarea meniului de comenzi rapide

SHIFT+F10

Îndeplinește o comandă din meniul de comenzi rapide

Literă subliniată

Închide meniul de comenzi rapide fără a îndeplini o comandă

ESC

Taste pentru lucrul cu câmpuri

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschide lista pentru câmpul curent, selectat

ALT+SĂGEATĂ JOS

În lista verticală a unui câmp, realizează mutarea alternativă la elementul selectat cel mai recent, butonul OK și butonul Revocare

Tasta TAB

În lista verticală a unui câmp, realizează mutarea la elementul următor

Tastele săgeți

În lista verticală a unui câmp, bifarea sau debifarea casetei de selectare a elementului curent

BARĂ DE SPAȚIU

Închide lista verticală a unui câmp și aplică toate modificările realizate

ENTER

Închide lista verticală a unui câmp fără a aplica modificările

ESC

Taste pentru lucrul cu panoul Listă de câmpuri

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Afișarea panoului Listă de câmpuri sau activarea sa dacă este deja afișat

CTRL+L

Deplasarea la următorul element din panoul Listă de câmpuri

Tastele săgeți

Realizează mutarea la elementul anterior și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor și îl include în selecție

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Realizează mutarea la elementul anterior dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ SUS

Realizează mutarea la elementul următor dar nu îl include în selecție

CTRL+SĂGEATĂ JOS

Elimină elementul din selecție dacă elementul care are focalizarea este inclus în selecție și viceversa

CTRL+SPAȚIU

Extinderea elementului curent din panoul Listă de câmpuri pentru a-i afișa conținutul, sau extinderea Totalurilor pentru a afișa câmpurile de total disponibile

SEMNUL PLUS (tastatura numerică)

Restrângerea elementului curent în panoul Listă de câmpuri pentru ascunderea conținutului său sau restrângerea Totalurilor pentru a ascunde câmpurile de total disponibile

SEMNUL MINUS (tastatura numerică)

În panoul Listă de câmpuri, deplasarea alternativă la cel mai recent element selectat, la butonul Adăugare la și la lista de lângă butonul Adăugare la

Tasta TAB

Deschiderea listei verticale de lângă butonul Adăugare la din panoul Listă de câmpuri. Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la următorul element din listă, apoi apăsați ENTER pentru a selecta un element.

ALT+SĂGEATĂ JOS

Adăugarea câmpului evidențiat în panoul Listă de câmpuri la zona de fixare care este afișată în lista Adăugare la

ENTER

Panglica Microsoft Office Fluent

Panglica Office Fluent

 1. Apăsați tasta ALT.

  Numele pentru taste se afișează deasupra fiecărei caracteristici disponibile în vizualizarea curentă.

 2. Apăsați litera afișată în sfatul de taste, peste caracteristica pe care doriți să o utilizați.

 3. În funcție de tasta pe care o apăsați, este posibil să apară sfaturi de taste suplimentare. De exemplu, dacă este activă fila Date externe și apăsați C, se afișează fila Creare, împreună cu sfaturi de taste pentru grupurile din fila respectivă.

 4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe aceea a comenzii sau a controlului pe care doriți să îl utilizați. În anumite cazuri, este necesar să apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.

  Pentru a revoca acțiunea pe care o efectuați și a ascunde sfaturile de taste, apăsați ALT.

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alte conținuturi de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Mergeți înapoi la Pornire din Nume program.

ALT+HOME

Selectați elementul următor în fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul precedent în fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuează acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, selectarea elementului anterior sau următor.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Răsfoire Ajutor Nume program din fereastra Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat.

ENTER

Selectați următorul text sau hyperlink ascuns, incluzând Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul sau hyperlinkul anterior ascuns.

SHIFT+TAB

Efectuează acțiunea pentru elementul selectat: Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Reveniți la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Înainte la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați pe porțiuni mai mici în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilați pe porțiuni mai mari în sus sau în jos în subiectul de Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP, PAGE DOWN

Afișează un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizare activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului Ajutor curent.

Notă: În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării conexiunii.

F6, apoi apăsați ENTER pentru a deschide lista de opțiuni

Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, selectați elementul anterior sau pe cel precedent.

SĂGEATĂ SUS, SĂGEATĂ JOS

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

SĂGEATĂ STÂNGA, SĂGEATĂ DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comută la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închideți fereastra activă.

CTRL+W sau CTRL+F4

Comutarea la un panou de activitate de la alt panou din fereastra program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

Notă: Dacă prin apăsarea F6 nu se afișează panoul de activitate pe care îl doriți, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniu sau a panglicii Microsoft Office Fluent, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activitate.

F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comută la fereastra următoare.

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, iar când terminați apăsați ENTER.

CTRL+F8

Minimizează o fereastră la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizează sau restabilește o fereastră selectată.

CTRL+F10

Copiază o imagine a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copiază o imagine a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Deplasarea în texte sau celule

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Deplasați un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasați un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Se deplasează la sfârșitul unei linii.

END

Deplasați la începutul unei linii.

HOME

Se deplasează cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deplasează cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasați la începutul unei casete de text.

CTRL+HOME

Repetarea ultimei acțiuni Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Se deplasează la celula următoare.

TAB

Se deplasează la celula precedentă.

SHIFT+TAB

Se deplasează la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Se deplasează la rândul precedent.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Inserează o filă într-o celulă.

CTRL+TAB

Pornește un paragraf nou.

ENTER

Adaugă un rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru a face acest lucru

Apăsați

Comutarea la un panou de activitate de la alt panou din fereastra program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

Notă: Dacă apăsând F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniuri, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Atunci când un meniu sau o bară de instrumente sunt active, se efectuează deplasarea la panoul de activități. (Este posibil să fie necesară apăsarea CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Când un panou de activitate este activ, selectează din acesta opțiunea următoare sau anterioară.

TAB sau SHIFT+TAB

Se afișează tot setul de comenzi în meniul panoului de activități.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Se comută între opțiunile unui submeniu selectat; se comută între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Se deschide meniul selectat sau efectuează acțiunea atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Se deschide un meniu de comenzi rapide; deschide un meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

SHIFT+F10

Selectarea primei sau ultimei comenzi din meniu sau submeniu, atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu

HOME sau END

Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Deplasarea la începutul sau finalul listei galeriei selectate

CTRL+HOME sau CTRL+END

Sfaturi

Redimensionarea și mutarea barelor de instrumente, meniuri și panouri de activitate

 1. Apăsați ALT pentru a selecta bara de meniu.

 2. Apăsați în mod repetat CTRL+TAB pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activități dorit.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  Redimensionați o bară de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Dimensionare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a redimensiona cu câte un pixel odată.

  Mutați o bară de instrumente

  1. În bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel. Pentru a debloca bara de instrumente, apăsați în mod repetat mod repetat SĂGEATĂ JOS. Pentru a bloca bara de instrumente vertical pe partea stângă sau pe partea dreaptă, apăsați SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA când bara de instrumente se află în marginea stângă sau dreaptă.

  Redimensionarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune și apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona un pixel o dată.

  Mutarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Utilizați tasta SĂGEATĂ JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Utilizați tastele săgeată pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeată pentru a muta cu câte un pixel odată.

 4. Când ați terminat mutarea sau redimensionarea, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Se deplasează la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Se deplasează la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Comută între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă, sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuează acțiunea atribuită butonului selectat; bifează sau debifează caseta de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschideți lista dacă este închisă și vă deplasați la opțiunea respectivă din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închide o listă verticală selectată; revocă o comandă și închide o casetă de dialog.

ESC

Efectuează acțiunea atribuită unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Se deplasează la începutul intrării.

HOME

Se deplasează la sfârșitul intrării.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Selectați sau revocați selectarea unui caracter către stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau revocați selectarea unui caracter către dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați sau revocați selectarea unui cuvânt către stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectați sau revocați selectarea unui cuvânt către dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×