Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale pentru Excel pentru Windows

Comenzi rapide de la tastatură și taste funcționale pentru Excel pentru Windows

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Microsoft Excel pentru Windows. Aceasta include tastelor de acces pe care le puteți utiliza pentru comenzile din panglică. Dacă utilizați un Mac, consultați comenzi rapide din tastatură Excel și tastele funcționale pentru Mac.

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și unele taste de comenzi rapide alte comune pentru Excel 2016. Aceasta include tastelor de acces pe care le puteți utiliza pentru comenzile din panglică. Pentru Excel Web App, consultați comenzi rapide de la tastatură în Excel Online.

Sfaturi : 

 • Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

 • Pentru a vedea un registru de lucru online cu aceste informații, extrageți noastre de calcul pe Docs.com. Acest registru de lucru vă permite să defilați, sortare și filtrare pentru orice combinație de taste. Și, de asemenea, o puteți descărca.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Comenzi rapide utilizate frecvent

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt. Panglica grupurilor asociate comenzile de pe filele. De exemplu, pe fila pornire, grupul număr include comanda Format de număr.

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în Excel 2016.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Închiderea unei foi de calcul

Ctrl+W

Deschiderea unei foi de calcul

Ctrl+O

Accesarea filei Pornire

Alt+H

Salvarea unei foi de calcul

Ctrl+S

Copiere

Ctrl+C

Lipire

Ctrl+V

Anulare

Ctrl+Z

Eliminarea conținutului celulelor

Tasta Delete

Alegerea unei culori de umplere

Alt+H, H

Decupare

Ctrl+X

Accesarea filei Inserare

Alt+N

Aldin

Ctrl+B

Alinierea la centru a conținutului celulelor

Alt+H, A, apoi C

Accesarea filei Aspect pagină

Alt+P

Accesarea filei Date

Alt+A

Accesarea filei Vizualizare

Alt+W

Meniu contextual deschis

Shift+F10, sau

Tasta de context

Adăugarea bordurilor

Alt+H, B

Ștergerea unei coloane

Alt+H, D, apoi C

Accesarea filei Formulă

Alt+M

Ascunde rândurile selectate.

Ctrl+9

Ascunde coloanele selectate.

Ctrl+0

Începutul paginii

Comenzile rapide de la tastatură pentru Panglică

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică.

Atunci când apăsați tasta Alt, scrisori apar în imagini mici, numit sfaturile despre taste, lângă filele și comenzile de pe panglică, așa cum se arată în imaginea următoare.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Puteți combina aceste scrisori cu Alt pentru a face comenzi rapide de la numit tastelor de acces pentru comenzile din panglică. De exemplu, Alt + H se deschide fila pornire, și Alt + Q trece la caseta spune-mi .

Apăsați Alt din nou pentru a vedea sfaturile pentru taste pentru comenzile de pe orice filă.

Tastele de acces pentru filele din panglică

Pentru a merge direct la o filă de pe panglică, apăsați una dintre următoarele taste de acces:

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta spune-mi de pe panglică și tastați un termen de căutare pentru conținutul de ajutor sau asistență.

Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare.

Deschideți pagina Fișier și utilizați vizualizarea Backstage.

Alt+F

Deschideți pornire tab și formatarea textului și numerelor și utilizați instrumentul de găsire.

Alt+H

Deschideți fila Inserare și inserați rapoarte PivotTable, diagrame, completare, diagramele de tip sparkline, imagini, forme, anteturi, sau casete text.

Alt+N

Deschideți fila aspect pagină și să lucrați cu teme, Inițializare pagină, scară și aliniere.

Alt+P

Deschideți fila formule și Inserare, urmărirea și particularizați funcții și calcule.

Alt+M

Deschideți fila Date și conectați-vă la date, le sortați, le filtrați, le analizați și lucrați cu ele.

Alt+A

Deschideți fila revizuire și Verificați ortografia, adăugarea de Comentarii și protejarea foi și registre de lucru.

Alt+R

Deschideți fila Vizualizare și examinați sfârșituri de pagină și aspecte, afișați și ascundeți linii de grilă și titluri, setați mărirea cu zoom, gestionați ferestre și panouri și vizualizați macrocomenzi.

Alt+W

Începutul paginii

Lucrul în panglică cu tastatura

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a panglicii și activarea tastelor de acces.

Alt sau F10. Pentru a muta o filă diferite, utilizați tastele de acces sau tastele săgeată.

Mutarea focalizării la comenzile de pe panglică.

Tab sau Shift+Tab

Mută în jos, sus, la stânga, sau dreapta, respectiv, între elementele din panglică.

Tasta săgeată în jos, săgeată în sus, săgeată la stânga sau săgeată la dreapta

Activarea unui buton selectat.

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți lista pentru o comandă selectată.

Tasta săgeată în jos

Deschideți meniul pentru un buton selectat.

Alt+Săgeată în jos

Atunci când un meniu sau un submeniu este deschis, deplasarea la următoarea comandă.

Tasta săgeată în jos

Extinde sau restrânge Panglica.

Ctrl + F1

Deschiderea unui meniu contextual.

Shift+F10

Sau, pe un Windows tastatură

Cheie context (între Alt din dreapta și dreapta tastele Ctrl)

Vă deplasați la submeniu atunci când este deschis sau selectat un meniu principal.

Tasta săgeată la stânga

Începutul paginii

Referință de comandă rapidă de la tastatură Excel

Navigarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară din caseta de dialog.

Shift+Tab

Deplasare cu o celulă în sus într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată în sus

Deplasează în jos cu o celulă din foaia de lucru.

Tasta săgeată în jos

Vă deplasați cu o celulă la stânga într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată la stânga

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Tasta săgeată dreapta

Vă deplasați la marginea regiunii de date curente într-o foaie de lucru.

Ctrl + tasta săgeată

Intrați în Modul final, vă deplasați la următoarea celulă completată din aceeași coloană sau din același rând cu celula activă și dezactivați modul final. Dacă celulele sunt necompletate, vă deplasați la ultima celulă din rând sau din coloană.

End, tastă săgeată

Deplasarea la ultima celulă din foaia de lucru, la rândul utilizate cel mai mic de coloana din dreapta utilizate.

Ctrl+End

Extindeți selecția de celule până la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos).

Ctrl+Shift+End

Deplasarea la celula din colțul stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Se deplasează la începutul unei foi de lucru.

Ctrl+Home

Deplasarea cu un ecran în jos într-o foaie de lucru.

Page Down

Vă deplasați la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Page Down

Vă deplasați cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Alt+Page Down

Deplasarea cu un ecran în sus într-o foaie de lucru.

Page Up

Vă deplasați cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Alt+Page Up

Vă deplasați la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl + Page Up

Vă deplasați cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. Sau, într-o foaie de lucru protejată, vă deplasați între celulele deblocate.

tasta Tab

Începutul paginii

Formatarea în celule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+1

Formatați fonturile utilizând caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+Shift+F sau Ctrl+Shift+P

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Adăugarea sau editarea unui comentariu de celulă.

Shift+F2

Deschideți caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Deschideți caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl+Minus (-)

Introduceți data curentă.

Ctrl + Shift + două puncte (:)

Introduceți data curentă.

Ctrl+punct și virgulă (;)

Comutați între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Ctrl+accent grav (`)

Copiați o formulă din celula de deasupra celulei active în celulă sau din bara de formule.

Ctrl+apostrof (')

Mutați celulele selectate.

Ctrl+X

Copiați celulele selectate.

Ctrl+C

Lipiți conținutul din punctul de inserare, înlocuind orice selecție.

Ctrl+V

Deschideți caseta de dialog Lipire specială.

Ctrl+Alt+V

Transformați textul în cursiv sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl+I sau Ctrl+3

Aldin textul sau elimină formatarea aldină.

Ctrl+B sau Ctrl+2

Sublinierea textului sau elimină sublinierea.

Ctrl+U sau Ctrl+4

Aplică sau elimină formatarea tăiere.

Ctrl+5

Comutarea între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenți pentru obiecte.

Ctrl+6

Aplicați o bordură schiță la celulele selectate.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Eliminați bordura de schiță din celulele selectate.

Ctrl+Shift+subliniere (_)

Afișarea sau ascunderea simbolurile din schiță.

Ctrl+8

Utilizați comanda umplere în jos pentru a copia conținutul și formatarea celulei cea mai de sus a unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl+D

Aplică formatul de număr General.

Ctrl+Shift+tildă (~)

Aplicați formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl+Shift+semnul dolar ($)

Aplică formatul procent fără zecimale.

Ctrl+Shift+procent (%)

Aplicați formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl+Shift+accent circumflex (^)

Aplică formatul de dată cu ziua, luna și anul.

Ctrl+Shift+semnul de număr (#)

Aplică formatul oră cu oră și minute și AM sau PM.

Ctrl+Shift+semnul at (@)

Aplicați formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

Ctrl + Shift + semnul exclamării (!)

Deschide dialogul Inserare hyperlink.

Ctrl+K

Verificarea ortografiei în foaia de lucru activă sau zona selectată.

F7

Afișați opțiunile de analiză rapidă pentru celulele selectate care conțin date.

Ctrl+Q

Afișați caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl + L sau Ctrl + T

Începutul paginii

Efectuarea selecțiilor și acțiunilor: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați toată foaia de lucru.

Ctrl + A sau Ctrl + Shift + bara de spațiu

Selectați curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Down

Selectați foaia curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Up

Extinde selecția de celule cu o celulă.

Shift+tastă săgeată

Extindeți selecția de celule la ultima celulă completată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extindeți selecția la următoarea celulă completată.

Ctrl + Shift + tastă săgeată

Activați modul extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați din nou pentru dezactivare.

Activarea modului extins și utilizați tastele săgeată pentru a extinde o selecție. Apăsați din nou pentru a dezactiva. F8

Adăugați o celulă sau o zonă neadiacentă la o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

Shift+F8

Creați un rând nou în aceeași celulă.

Alt+Enter

Completați zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Ctrl+Enter

Terminarea introducerii în celulă și selectarea celulei de mai sus.

Shift+Enter

Selectați o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Ctrl+bara de spațiu

Selectați un rând întreg într-o foaie de lucru.

Shift+bara de spațiu

Selectați toate obiectele dintr-o foaie de lucru când este selectat un obiect.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Extindeți selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Ctrl+Shift+Home

Selectați regiunea curentă, dacă foaia de lucru conține date. Apăsați a doua oară pentru a selecta regiunea curentă și rândurile rezumat. Apăsați a treia oară pentru a selecta toată foaia de lucru.

Ctrl + A sau Ctrl + Shift + bara de spațiu

Selectați regiunea curentă din jurul celulei active sau selectați un raport PivotTable întreg.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Selectați prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Pornire

Repetați ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Ctrl+Y

Anulați ultima acțiune.

Ctrl+Z

Începutul paginii

Lucrul cu date, funcții și bara de formule: comenzi rapide de la tastatură

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați un întreg raportul PivotTable.

Ctrl+Shift+asterisc (*)

Editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

F2

Extinderea sau restrângerea barei de formule.

Ctrl+Shift+U

Anulați o intrare din celulă sau bara de formule.

Esc

Terminarea unei intrări din bara de formule și selectarea celulei de mai jos.

Tasta Enter

Mutați cursorul la sfârșitul textului când vă aflați în bara de formule.

Ctrl+End

Selectați tot textul în bara de formule de la poziția cursorul la sfârșitul.

Ctrl+Shift+End

Calculați toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

F9

Calculați foaia de lucru activă.

Shift+F9 

Se calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

Ctrl+Alt+F9 

Verificați formulele dependente, apoi calculați toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl + Alt + Shift + F9

Afișați meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Alt+Shift+F10

Afișați caseta de dialog argumente de funcție atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții într-o formulă.

Ctrl+A

Inserați nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

Ctrl+Shift+A

Invoca Umplere instant pentru a recunoaște modele în coloane adiacente automat și completați coloana curentă

Ctrl+E

Dacă se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, se va trece prin toate combinațiile de referințe absolute și relative.

F4

Inserați o funcție.

Shift+F3

Copiați valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+Shift+ghilimele drepte (")

Creați o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

Alt+F1

Creați o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

F11

Definirea unui nume de utilizat în referințe.

Alt+M, M, D

Lipiți un nume din caseta de dialog Lipire nume (dacă au fost definite nume în registrul de lucru).

F3

Vă deplasați la primul câmp din următoarea înregistrare dintr-un formular de date.

Tasta Enter

Crearea, rulați, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

Alt+F8

Deschideți Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

 • F1 singur: afișează panoul de activitate Ajutor Excel .

 • Ctrl + F1: afișează sau ascunde panglica.

 • Alt + F1: creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

 • Alt + Shift + F1: inserează o foaie de lucru.

F2

 • F2 singur: editarea celulei active și a pune punctul de inserare la sfârșitul conținutul său. Sau, dacă de editare este dezactivată pentru celula, mutați punctul de inserare în bara de formule. Dacă editați o formulă, comutați punct modul sau dezactivarea pentru a utiliza tastele săgeată pentru a crea o referință.

 • Shift + F2: adaugă sau editează un comentariu de celulă.

 • Ctrl + F2: afișează zona de examinare înaintea imprimării în fila imprimare în Vizualizare Backstage.

F3

 • F3 singur: afișează caseta de dialog Lipire nume . Disponibil numai în cazul în care numele au fost definite în registrul de lucru.

 • Shift + F3: afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

 • F4 singur: repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

  Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

 • Ctrl + F4: închide fereastra registrului de lucru selectat.

 • Alt + F4: închide Excel.

F5

 • F5 singur: afișează caseta de dialog Salt la .

 • CTRL + F5: restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

 • F6 singur: Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată, F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

 • Shift + F6: Comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

 • Ctrl + F6: comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

 • F7 singur: se deschide caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografia în foaia de lucru activă sau zona selectată.

 • Ctrl + F7: efectuează comanda mutare în fereastra de registru de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, și când ați terminat apăsați pe Enter sau tasta Esc pentru a le anula.

 • F8 singur: se transformă modului extins sau a dezactiva. În modului extins, Selecție extinsă apare în linia de stare și tastele săgeată pentru a extinde selecția.

F8

 • Shift + F8: vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă într-o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

 • Ctrl + F8: efectuează comanda dimensiune atunci când un registru de lucru nu este maximizată.

 • Alt + F8: afișează caseta de dialog macrocomandă pentru a crea, rula, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

F9

 • F9 singur: calculează toate foile din toate registrele de lucru.

 • SHIFT + F9: calculează foaia de lucru activă.

 • Ctrl + Alt + F9: calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

 • Ctrl + Alt + Shift + F9: Verifică formulele dependente, iar apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

 • Ctrl + F9: Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

 • F10 singur: se transformă sfaturi despre tastele sau a dezactiva. (Apăsați Alt face același lucru.)

 • SHIFT + F10: afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.

 • Alt + Shift + F10: afișează meniul sau mesaj pentru un buton verificare erori.

 • Ctrl + F10: maximizează sau Restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

 • F11 singur: creează o diagramă cu datele din zona curentă într-o foaie diagramă separată.

 • SHIFT + F11: inserează o foaie de lucru.

 • Alt + F11: deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care puteți crea o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 singur: afișează caseta de dialog Salvare ca .

Începutul paginii

Alte comenzi rapide de la tastatură utile

Tastă

Descriere

Alt

 • Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

 • Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

 • Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

 • Alt, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeți

 • Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+tasta săgeată mută marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

 • Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

 • Ctrl+Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

 • Săgeată la stânga sau Săgeată la dreapta selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată panglica. Când se deschide sau se selectează un submeniu, aceste taste săgeată se comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă de panglică, aceste taste navighează în butoanele filei.

 • Săgeată în jos sau Săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

 • Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

 • Săgeată în jos sau Alt+Săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

 • Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

 • De asemenea, golește conținutul celulei active.

 • În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Ștergere

 • Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

 • În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

End

 • Tasta End activează sau dezactivează modul End. În modul End, puteți să apăsați pe o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă care nu este necompletată, în aceeași coloană sau pe același rând cu celula activă. Modul End se dezactivează automat, după ce apăsați pe tasta săgeată. Asigurați-vă să apăsați din nou pe tasta End, înainte să apăsați pe următoarea tastă săgeată. Modul End este afișat în bara de stare, când este activat.

 • Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

 • De asemenea, End selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

 • Ctrl+End mută focalizarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl+End va muta cursorul la finalul textului.

 • Ctrl+Shift+End extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+Shift+End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

Tasta Enter

 • Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

 • Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

 • Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

 • Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

 • Alt+Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

 • Ctrl+Enter completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

 • Shift+Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

Esc

 • Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

 • Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

 • De asemenea, închide modul în ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa din nou panglica și bara de stare.

Pornire

 • Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

 • Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

 • Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

 • Ctrl+Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

 • Ctrl+Shift+Home extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Page Down

 • Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

 • Alt+Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

 • Ctrl+Shift+Page Down selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

 • Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

 • Alt+Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

 • Ctrl+Shift+Page Up selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

 • Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

 • Ctrl+bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

 • Shift+Bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

 • Ctrl+Shift+Bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+Shift+bara de spațiu se selectează regiunea curentă. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu, se selectează toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

 • Alt+bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel

tasta Tab

 • Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

 • Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

 • Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

 • Shift+Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

 • Ctrl+Tab comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

 • Ctrl+Shift+Tab comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2013. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

Notă : Dacă o acțiune pe care le utilizați des nu are o comandă rapidă, puteți să înregistrarea unei macrocomenzi pentru a crea unul.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Accesarea panglicii de la tastatură

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt.

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru butoane ale filei apar, așa cum se arată în imaginea următoare. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzile rapide de la tastatură care încep cu Ctrl vor funcționa în continuare în Microsoft Excel 2013. De exemplu, Ctrl+C va copia în continuare în Clipboard și Ctrl+V va lipi din Clipboard.

Vor funcționa în continuare și majoritatea comenzilor rapide de meniu Alt+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există mementouri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, apăsați Alt, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare) etc. Va apărea o casetă care vă informează că utilizați o tastă de accesare dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți toată secvența, continuați și inițializați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele Sfaturi taste.

Comenzi rapide care folosesc tasta Ctrl

Tastă

Descriere

Ctrl+PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

Ctrl+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

Ctrl+Shift+&

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

Ctrl+Shift_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

Ctrl+Shift+~

Aplică formatul de număr General.

Ctrl+Shift+$

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

Ctrl+Shift+%

Aplică formatul Procent fără zecimale.

Ctrl+Shift+^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

Ctrl+Shift+#

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

Ctrl+Shift+@

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

Ctrl+Shift+!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

Ctrl+Shift+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

Ctrl+Shift+:

Introduce ora curentă.

Ctrl+Shift+"

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

Ctrl+Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

Ctrl+;

Introduce data curentă.

Ctrl+`

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

Ctrl+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

Ctrl+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

Ctrl+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl+4

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

Ctrl+6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

Ctrl+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

Ctrl+9

Ascunde rândurile selectate.

Ctrl+0

Ascunde coloanele selectate.

Ctrl+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+A selectează regiunea curentă. Apăsând Ctrl+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

Ctrl+Shift+A inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

Ctrl+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

Ctrl+C

Copiază celulele selectate.

Ctrl+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

Ctrl+E

Invoca Umplere instant pentru a recunoaște modele în coloane adiacente automat și completați coloana curentă

Ctrl+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

Shift+F5 afișează de asemenea această filă, în timp ce Shift+F4 repetă ultima acțiune Găsire.

Ctrl+Shift+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

Ctrl+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

Ctrl+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

Ctrl+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

Ctrl+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

Ctrl+L

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+N

Creează un registru de lucru necompletat.

Ctrl+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

Ctrl+Shift+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

Ctrl+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

Ctrl+Shift+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

Ctrl+Q

Afișează opțiunile Analiză rapidă pentru datele dvs. atunci când aveți celule care conțin acele date selectate.

Ctrl+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

Ctrl+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

Ctrl+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

Ctrl+U

Aplică sau elimină sublinierea.

Ctrl+Shift+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

Ctrl+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

Ctrl+Alt+V afișează caseta de dialog Lipire specială. Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, obiect, sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

Ctrl+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

Ctrl+X

Decupează celulele selectate.

Ctrl+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Ctrl+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

Sfat : Combinațiile cu tasta Ctrl Ctrl+J și Ctrl+M sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

Ctrl + F1 afișează sau ascunde panglica.

Alt+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

Alt+Shift+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

Shift+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

Ctrl+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă s-au definit nume în registrul de lucru (fila Formule, grupul Nume definite, Definire nume).

Shift+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție.

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

Ctrl+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

Alt+F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

Ctrl+F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniulVizualizare , Gestionarea această fereastră, Înghețare panouri, comanda Fereastră scindată ), F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

Shift + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

Ctrl+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

Ctrl+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați Enter sau Esc pentru anulare.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

Shift+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

Ctrl+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

Alt+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, rula, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

Shift+F9 calculează foaia de lucru activă.

Ctrl+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

Ctrl+Alt+Shift+F9 verifică formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

Ctrl+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sau dezactivează sfaturile taste. (Dacă apăsați Alt se va întâmpla același lucru).

Shift+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

Alt+Shift+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

Ctrl+F10 maximizează sau restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

Shift+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

Alt+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide utile

Tastă

Descriere

Alt

Afișează sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

Alt, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

Alt, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

Alt, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

Tastele săgeți

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+tasta săgeată mută marginea regiune de date curente într-o foaie de lucru.

Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

Ctrl+Shift+tasta săgeată extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

Săgeată la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

Săgeată în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Săgeată în jos sau Alt+Săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

Backspace

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

Ștergere

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

End

Tasta End activează sau dezactivează modul End. În modul End, puteți să apăsați pe o tastă săgeată pentru a vă deplasa la următoarea celulă care nu este necompletată, în aceeași coloană sau pe același rând cu celula activă. Modul End se dezactivează automat, după ce apăsați pe tasta săgeată. Asigurați-vă să apăsați din nou pe tasta End, înainte să apăsați pe următoarea tastă săgeată. Modul End este afișat în bara de stare, când este activat.

Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați End urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

De asemenea, End selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+End mută focalizarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, Ctrl+End va muta cursorul la finalul textului.

Ctrl+Shift+End extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, Ctrl+Shift+End selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

Tasta Enter

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

Alt+Enter începe o linie nouă în aceeași celulă.

Ctrl+Enter completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

Shift+Enter completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

Esc

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa panglica și bara din nou de stare.

Pornire

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat Scroll Lock.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

Ctrl+Home efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

Ctrl+Shift+Home extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

Page Down

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

Alt+Page Down efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Down efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Down selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

Page Up

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

Alt+Page Up efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

Ctrl+Page Up efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

Ctrl+Shift+Page Up selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

Bara de spațiu

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

Ctrl+bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

Shift+Bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, Ctrl+Shift+bara de spațiu se selectează regiunea curentă. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând Ctrl+Shift+bara de spațiu, se selectează toată foaia de lucru.

 • Când este selectat un obiect întreg, Ctrl+Shift+bara de spațiu selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

Alt+bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel

tasta Tab

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

Shift+Tab efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Tab comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

Ctrl+Shift+Tab comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2010. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Notă : Dacă utilizați Microsoft Excel Starter 2010, Rețineți că nu toate caracteristicile listate pentru Excel sunt acceptate în Excel Starter 2010.

Sfat : Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

Notă : Dacă o acțiune pe care le utilizați des nu are o comandă rapidă, puteți să înregistrarea unei macrocomenzi pentru a crea unul.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Vor funcționa încă comenzile rapide anterioare?

Comenzi rapide care folosesc CTRL

Taste funcționale

Alte taste de comenzi rapide utile

Accesarea panglicii de la tastatură

Dacă sunteți familiarizat cu panglica, informațiile din această secțiune vă poate ajuta să înțelegeți model de comandă rapidă de la tastatură din panglică. Panglica vine cu comenzile rapide de la nouă, numită Sfaturi de taste, care se pot face apar atunci când apăsați tasta Alt.

Sfatul tastă insigne care apar pe panglică

Pentru a afișa o filă din panglică, apăsați tasta pentru fila-de exemplu, apăsați pe litera N pentru fila Inserare sau M pentru fila formule . Acest lucru face toate insigne sfatul tastă pentru că apar butoane ale filei. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?

Comenzi rapide de la tastatură care încep cu CTRL vor funcționa în continuare în Excel 2010. De exemplu, CTRL + C încă copiază în clipboard și CTRL + V încă lipește din clipboard.

Cel mai vechi ALT + meniu comenzilor rapide de la funcționa în continuare, prea. Cu toate acestea, trebuie să știți comanda rapidă de la complet de memorie, există nicio mementouri ecran de ce literele să apăsați. De exemplu, încercați să apăsați ALT, apoi apăsați una din vechiul meniu cheile E (editare), V (Vizualizare), pot (Inserare), și așa mai departe. O casetă apare spune că utilizați o cheie de acces la o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți întreaga cheie sequence, mergeți mai departe și inițierea comanda. Dacă nu știți secvență, apăsați pe ESC și utilizați în schimb sfatul tastă insigne.

Comenzi rapide care folosesc tasta Ctrl

Sfat : Descărcați sau a imprima o cartelă de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - tastele Ctrl. (PDF)

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL + PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL + SHIFT +)

Unhides toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL + SHIFT + &

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

CTRL + SHIFT_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

CTRL + SHIFT + ~

Aplică formatul de număr General.

CTRL + SHIFT + $

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL + SHIFT + %

Aplică formatul Procent fără zecimale.

CTRL + SHIFT + ^

Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.

CTRL + SHIFT + #

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

CTRL + SHIFT + @

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

CTRL + SHIFT +!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL + SHIFT +:

Introduce ora curentă.

CTRL + SHIFT + "

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL + Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL +;

Introduce data curentă.

CTRL +'

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL + SHIFT + A inserează numele argument și parantezele atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții într-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

SHIFT + F5 afișează, de asemenea, această filă, în timp ce SHIFT + F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL + SHIFT + F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+L

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+N

Creează un registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL + SHIFT + O Selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

CTRL + SHIFT + P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL + SHIFT + U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL + ALT + V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce au decupat sau copiat un obiect, text sau conținutul celulei pe o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

Sfat : Combinațiile cu CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M și CTRL + Q sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Începutul paginii

Taste funcționale

Sfat : Descărcați sau a imprima o cartelă de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - taste funcționale. (PDF)

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

CTRL + F1 afișează sau ascunde panglica.

ALT + F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

ALT + SHIFT + F1 inserează o foaie de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT + F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL + F2 afișează zona de examinare înaintea imprimării în fila imprimare în Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume . Este disponibilă doar dacă există nume existente în registrul de lucru.

SHIFT + F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL + F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

ALT + F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

CTRL + F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniulVizualizare , Gestionarea această fereastră, Înghețare panouri, comanda Fereastră scindată ), F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

SHIFT + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

CTRL + F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL + F7 efectuează comanda mutare în fereastra de registru de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, și când terminat, apăsați pe ENTER sau tasta ESC pentru a anula.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT + F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă într-o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL + F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT + F8 afișează caseta de dialog macrocomandă pentru a crea, rula, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT + F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL + ALT + F9 calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 Verifică formulele dependente, iar apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL + F9 Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sfaturi despre tastele sau a dezactiva. (Apăsați ALT face același lucru.)

SHIFT + F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.

ALT + SHIFT + F10 afișează meniul sau mesaj pentru un buton verificare erori.

CTRL + F10 maximizează sau Restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

SHIFT + F11 inserează o foaie de lucru.

ALT + F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care puteți crea o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide utile

Notă : Descărcați sau a imprima o cartelă de referințe rapide: Comenzi rapide - diverse. (PDF)

Tastă

Descriere

ALT

Afișează sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

ALT, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea aspect pagină.

ALT, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea normală.

ALT, W, pot comută foaia de lucru la vizualizarea examinare sfârșit de pagină.

TASTELE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + tasta săgeată mută marginea curent regiune de date într-o foaie de lucru.

SHIFT + TASTĂ săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL + SHIFT + tasta săgeată extinde selecția de celule până la ultima celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă, sau dacă următoarea celulă este necompletată, pentru a extinde selecția la următoarea celulă care nu sunt necompletate.

SĂGEATĂ la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

SĂGEATĂ în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ în jos sau ALT + săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

SFÂRȘIT activează modul de sfârșit. În modul de sfârșit, poate apoi să apăsați o tastă săgeată pentru a trece la următoarea celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă. Dacă celulele sunt necompletate, dacă apăsați END urmat de o tastă săgeată efectuează deplasarea la ultima celulă din rând sau coloană.

Asemenea, END selectează ultima comandă din meniu atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil.

CTRL + END mută până la ultima celulă din foaia de lucru, la rândul utilizate cel mai mic de coloana din dreapta utilizate. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + END Mută cursorul la sfârșitul textului.

CTRL + SHIFT + END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta sus). În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + SHIFT + END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la sfârșitul, aceasta nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

ALT + ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL + ENTER completează zona selectată celule cu intrarea curentă.

SHIFT + ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa panglica și bara din nou de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Se deplasează la celula din colțul stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL + HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL + SHIFT + HOME extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN selectează curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE UP selectează foaia curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL + bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT + bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează regiunea curentă. Apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu un al treilea dată selectează întreaga foaie de lucru.

 • Atunci când este selectat un obiect, CTRL + SHIFT + bara de spațiu Selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT + bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT + TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară din caseta de dialog.

CTRL + TAB comută la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL + SHIFT + TAB comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Începutul paginii

Acest articol descrie comenzile rapide de la tastatură, taste funcționale și câteva alte taste de comenzi rapide comune pentru Excel 2007. Aceasta include comenzi rapide de la care se pot utiliza pentru a accesa panglica.

Sfat : Pentru a păstra această referință disponibile atunci când lucrați, se recomandă pentru a imprima acest subiect. Pentru a imprima acest subiect, apăsați CTRL + P.

Notă : Dacă o acțiune pe care le utilizați des nu are o comandă rapidă, puteți să înregistrarea unei macrocomenzi pentru a crea unul.

Important : 

 • Aceste comenzi rapide se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

Comenzi rapide care folosesc CTRL

Tastă

Descriere

CTRL+PgUp

Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.

CTRL + PgDn

Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.

CTRL + SHIFT +)

Unhides toate rândurile ascunse din selecție.

CTRL + SHIFT +)

Unhides toate coloanele ascunse din selecție.

CTRL + SHIFT + &

Aplică bordura de schiță celulelor selectate.

CTRL + SHIFT_

Elimină bordura de schiță din celule selectate.

CTRL + SHIFT + ~

Aplică formatul de număr General.

CTRL + SHIFT + $

Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).

CTRL + SHIFT + %

Aplică formatul Procent fără zecimale.

CTRL + SHIFT + ^

Aplică formatul de număr exponențială cu două zecimale.

CTRL + SHIFT + #

Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.

CTRL + SHIFT + @

Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.

CTRL + SHIFT +!

Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative.

CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL + SHIFT +:

Introduce ora curentă.

CTRL + SHIFT + "

Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.

CTRL + Minus (-)

Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.

CTRL +;

Introduce data curentă.

CTRL +'

Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.

CTRL+'

Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.

CTRL+1

Afișează caseta de dialog Formatare celule.

CTRL+2

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+3

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+4

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+5

Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.

CTRL+6

Alternează între ascunderea obiectelor, afișarea obiectelor și afișarea substituenți pentru obiecte.

CTRL+8

Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.

CTRL+9

Ascunde rândurile selectate.

CTRL+0

Ascunde coloanele selectate.

CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL + A selectează regiunea curentă. Apăsați CTRL + A a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați CTRL + A treia o dată selectează întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție.

CTRL + SHIFT + A inserează numele argument și parantezele atunci când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții într-o formulă.

CTRL+B

Aplică sau elimină formatarea aldină.

CTRL+C

Copiază celulele selectate.

CTRL + C, urmat de un alt CTRL + C afișează Clipboard.

CTRL+D

Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.

CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Găsire.

SHIFT + F5 afișează, de asemenea, această filă, în timp ce SHIFT + F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL + SHIFT + F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de selectare Salt la.

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire, având selectată fila Înlocuire.

CTRL+I

Aplică sau elimină formatarea cursivă.

CTRL+K

Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.

CTRL+N

Creează un registru de lucru necompletat.

CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL + SHIFT + O Selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează caseta de dialog imprimare .

CTRL + SHIFT + P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată.

CTRL+R

Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.

CTRL+S

Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.

CTRL+T

Afișează caseta de dialog Creare tabel.

CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL + SHIFT + U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL + ALT + V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce au decupat sau copiat un obiect, text sau conținutul celulei pe o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W

Închide fereastra selectată din registrul de lucru.

CTRL+X

Decupează celulele selectate.

CTRL+Y

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

CTRL+Z

Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

CTRL + SHIFT + Z utilizează comanda Anulare sau refacerea să anulați sau să restaurați ultima Corectare automată atunci când se afișează etichete inteligente Corectare automată.

Începutul paginii

Taste funcționale

Tastă

Descriere

F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Microsoft Office Excel .

CTRL + F1 afișează sau ascunde panglica, o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.

ALT + F1 creează o diagramă cu datele din zona curentă.

ALT + SHIFT + F1 inserează o foaie de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT + F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL + F2 afișează fereastra de examinare înaintea imprimării.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume .

SHIFT + F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Atunci când o referință de celulă sau o zonă este selectat într-o formulă, F4 va trece prin combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL + F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la.

CTRL + F5 restaurează dimensiunea ferestrei registrului de lucru selectat.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost scindată (meniulVizualizare , Gestionarea această fereastră, Înghețare panouri, comanda Fereastră scindată ), F6 include panourile de scindare la comutarea între panourile și în zona de panglică.

SHIFT + F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

CTRL + F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL + F7 efectuează comanda mutare în fereastra de registru de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, și când terminat, apăsați pe ENTER sau tasta ESC pentru a anula.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT + F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă într-o selecție de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL + F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT + F8 afișează caseta de dialog macrocomandă pentru a crea, rula, editarea sau ștergerea unei macrocomenzi.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT + F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL + ALT + F9 calculează toate foile de lucru din registrul de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat de la ultima calculare.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 Verifică formulele dependente, iar apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL + F9 Minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sfaturi despre tastele sau a dezactiva.

SHIFT + F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru un element selectat.

ALT + SHIFT + F10 afișează meniul sau mesaj pentru o etichetă inteligentă. Dacă mai mult de o etichetă inteligentă este prezent, l comută la următoarea etichetă inteligentă și afișează sa meniului sau mesajului.

CTRL + F10 maximizează sau Restaurează fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă cu datele din zona curentă.

SHIFT + F11 inserează o foaie de lucru.

ALT + F11 deschide Microsoft Visual Basic Editor, în care puteți crea o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Afișează caseta de dialog Salvare ca.

Începutul paginii

Alte comenzi rapide utile

Tastă

Descriere

TASTELE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + tasta săgeată mută marginea curent regiune de date într-o foaie de lucru.

SHIFT + TASTĂ săgeată extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL + SHIFT + tasta săgeată extinde selecția de celule până la ultima celulă care nu sunt necompletate în aceeași coloană sau rând cu celula activă, sau dacă următoarea celulă este necompletată, pentru a extinde selecția la următoarea celulă care nu sunt necompletate.

SĂGEATĂ la stânga sau săgeată la dreapta selectează fila la stânga sau la dreapta atunci când este selectată din panglică. Atunci când un submeniu este deschis sau selectate, aceste tastele săgeată pentru a comuta între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați butoanele fila.

SĂGEATĂ în jos sau săgeată în sus selectează comanda următoare sau anterioară atunci când un meniu sau un submeniu este deschis. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navigați în sus sau în jos fila grup.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ în jos sau ALT + săgeată în jos deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

Se deplasează la celula din colțul dreapta sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

De asemenea, selectează ultima comandă din meniu atunci când un meniu sau un submeniu este vizibil.

CTRL + END se mută la ultima celulă dintr-o foaie, în rândul utilizate cel mai mic de coloana din dreapta utilizate. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + END Mută cursorul la sfârșitul textului.

CTRL + SHIFT + END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta sus). În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL + SHIFT + END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la sfârșitul, aceasta nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

ALT + ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL + ENTER completează zona selectată celule cu intrarea curentă.

SHIFT + ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Anulează o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau un submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj deschisă.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a afișa panglica și bara din nou de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Se deplasează la celula din colțul stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL + HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL + SHIFT + HOME extinde selecția de celule la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN selectează curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT + PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL + PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL + SHIFT + PAGE UP selectează foaia curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARA DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL + bara de spațiu selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT + bara de spațiu selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează toată foaia de lucru.

 • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL + SHIFT + bara de spațiu selectează regiunea curentă. Apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu a doua oară selectează regiunea curentă și sa rânduri de rezumare. Dacă apăsați CTRL + SHIFT + bara de spațiu un al treilea dată selectează întreaga foaie de lucru.

 • Atunci când este selectat un obiect, CTRL + SHIFT + bara de spațiu Selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT + bara de spațiu afișează meniul Control pentru fereastra Microsoft Office Excel.

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT + TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară din caseta de dialog.

CTRL + TAB comută la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL + SHIFT + TAB comută la fila anterioară din caseta de dialog.

Începutul paginii

Știați?

Dacă nu aveți un abonament Office 365 sau cea mai recentă versiune de Office, puteți să încercați acum:

Încercați Office 365 sau cea mai recentă versiune de Excel

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întotdeauna întrebați un expert în Excel Tech comunitate, cum se obține asistență în răspunsuri comunitate, sau sugerați o caracteristică nouă sau îmbunătățire Vocală de utilizator Excel.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Consultați și

Comenzi rapide din tastatură Excel și tastele funcționale pentru Mac

Prezentare generală a formulelor în Excel

Cum să evitați formulele eronate

Găsirea și corectarea erorilor din formule

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (după categorie)

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×