Comenzi rapide de la tastatură în OneNote pentru Windows

Comenzi rapide de la tastatură în OneNote pentru Windows

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Mulți utilizatori consideră că folosirea unei tastaturi externe cu comenzi rapide pentru OneNote din Windows îi ajută să lucreze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide pe tastatură pot fi mai simplu de utilizat decât ecranul tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote din Windows.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Comenzile care vă solicită să apăsați și să eliberați mai multe taste în același timp sunt indicate prin semnul plus (+). Comenzile care vă solicită să apăsați succesiv mai multe taste sunt indicate prin semnul virgulă (,).

În acest articol

Luarea de note și formatarea lor

Tastarea și editarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschide o fereastră OneNote nouă.

Ctrl+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

Ctrl+Shift+M sau Windows+Alt+N

Face andocarea ferestrei OneNote.

Ctrl+Alt+D

Anulați ultima acțiune.

Ctrl+Z

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Notă: Apăsați Ctrl+A de mai multe ori pentru a mări amploarea selectării.

Ctrl+A

Decupează textul sau elementul selectat.

Ctrl+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat.

Ctrl+C

Lipiți conținutul clipboardului.

Ctrl+V

Deplasare la începutul liniei.

Home

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Săgeată la stânga

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Săgeată la dreapta

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+Săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+Săgeată la dreapta

Ștergerea unui caracter la stânga.

Backspace

Ștergerea unui caracter la dreapta.

Delete

Șterge un cuvânt la stânga.

Ctrl+Backspace

Ștergerea unui cuvânt la dreapta.

Ctrl+Delete

Inserează un sfârșit de linie fără a începe un paragraf nou.

Shift+Enter

Verifică ortografia.

F7

Deschide lexiconul pentru cuvântul selectat în prezent

Shift+F7

Afișează meniul contextual pentru orice notă, filă sau alt obiect evidențiat în prezent.

Shift+F10

Execută acțiunea sugerată pe Bara de informații dacă aceasta apare în partea de sus a unei pagini.

Ctrl+Shift+W

Începutul paginii

Formatarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Evidențiază textul selectat.

Ctrl+Shift+H sau Ctrl+Alt+H

Introduce un link.

Ctrl+K

Copiază formatarea textului selectat (Descriptor de formate).

Ctrl+Shift+C

Lipește formatarea în textul selectat (Descriptor de formate).

Ctrl+Shift+V

Deschide un link.

Notă: Cursorul trebuie să fie plasat oriunde în interiorul textului linkului formatat.

Enter

Aplică sau elimină formatarea aldină din textul selectat.

Ctrl+B

Aplică sau elimină formatarea cursivă din textul selectat.

Ctrl+I

Aplică sau elimină formatarea sublinierea din textul selectat.

Ctrl+U

Aplică sau elimină tăierea din textul selectat.

Ctrl+Cratimă

Aplică sau elimină formatarea ca exponent din textul selectat.

Ctrl+Shift+=

Aplică sau elimină formatarea ca indice din textul selectat.

Ctrl+=

Aplică sau elimină formatarea de listă cu marcatori din paragraful selectat.

Ctrl+Punct

Aplică sau elimină formatarea ca listă numerotată din paragraful selectat.

Ctrl+bară oblică

Aplică un stil Titlu 1 la nota curentă.

Ctrl+Alt+1

Aplică un stil Titlu 2 la nota curentă.

Ctrl+Alt+2

Aplică un stil Titlu 3 la nota curentă.

Ctrl+Alt+3

Aplică un stil Titlu 4 la nota curentă.

Ctrl+Alt+4

Aplică un stil Titlu 5 la nota curentă.

Ctrl+Alt+5

Aplică un stil Titlu 6 la nota curentă.

Ctrl+Alt+6

Aplică stilul Normal la nota curentă.

Ctrl+Shift+N

Indentează la stânga un paragraf.

Alt+Shift+Săgeată la dreapta

Elimină un indent de paragraf de la stânga.

Alt+Shift+Săgeată la stânga

Aliniază la dreapta paragraful selectat.

Ctrl+R

Aliniază la stânga paragraful selectat.

Ctrl+L

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl+Shift+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl+Shift+<

Elimină total formatarea aplicată textului selectat.

Ctrl+Shift+N

Afișează sau ascunde liniile riglă de pe pagina curentă.

Ctrl+Shift+R

Începutul paginii

Adăugarea de elemente la o pagină

Pentru aceasta

Apăsați

Inserează un document sau un fișier pe pagina curentă.

ALT+N, F

Inserează un document sau un fișier ca imagine imprimată pe pagina curentă.

Alt+N, O

Afișează sau ascunde imagini imprimate de documente pe pagina curentă (atunci când OneNote rulează în modul Contrast înalt).

Alt+Shift+P

Inserează o imagine dintr-un fișier.

Alt+N, P

Inserează o imagine dintr-un scaner dintr-o cameră.

Alt+N, S

Inserează o decupare de ecran.

Notă: Pictograma OneNote trebuie să fie activă în zona de notificări, în extremitatea dreaptă a barei de activități Windows.

Tasta siglă Windows+Shift+S

Inserează data curentă.

Alt+Shift+D

Inserează data și ora curente.

Alt+Shift+F

Inserează ora curentă.

Alt+Shift+T

Inserează un sfârșit de linie.

Shift+Enter

Pornește o ecuație matematică sau efectuează conversia textului selectat într-o ecuație matematică.

Alt+=

Inserează simbolul Euro (€).

Ctrl+Alt+E

Creează un tabel adăugând o coloană suplimentară la un text tastat deja.

Tab

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând.

Tab

Creează alt rând atunci când vă aflați la ultima celulă a unui tabel.

Notă: Apăsați pe Enter încă o dată pentru a termina tabelul.

Enter

Creează un rând sub rândul curent dintr-un tabel.

Ctrl+Enter

Creează alt paragraf în aceeași celulă dintr-un tabel.

Alt+Enter

Creează o coloană în partea dreaptă a coloanei curente dintr-un tabel.

Ctrl+Alt+R

Creează un rând deasupra celui curent dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul oricărui rând).

Enter

Șterge rândul curent necompletat dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul rândului).

DEL (apăsați de două ori)

Începutul paginii

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Apăsați Ctrl+A de mai multe ori pentru a mări amploarea selectării.

Ctrl+A

Selectează până la sfârșitul liniei.

Shift+End

Selectează întreaga linie (când cursorul este la începutul liniei).

Shift+Săgeată în jos

Se deplasează la titlul paginii și o selectează.

Ctrl+Shift+T

Anulează schița sau pagina selectată.

Esc

Mută în sus paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

Alt+Shift+Săgeată în sus

Mută în jos paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

Alt+Shift+Săgeată în jos

Mută la stânga paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (micșorând indentarea).

Alt+Shift+Săgeată la stânga

Mută la dreapta paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (mărind indentarea).

Alt+Shift+Săgeată la dreapta

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia.

Ctrl+Shift+Cratimă

Șterge nota sau obiectul selectate.

Ștergere

Deplasare la începutul liniei.

Home

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Săgeată la stânga

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Săgeată la dreapta

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

Alt+Săgeată la stânga

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

Alt+Săgeată la dreapta

Pornește redarea unei înregistrări audio și video selectate.

Ctrl+Alt+P sau Ctrl+Alt+S

Derulează înapoi cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

Ctrl+Alt+Y

Derulează înainte cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

Ctrl+Alt+U

Începutul paginii

Etichetarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Aplică, marchează sau golește eticheta De făcut.

Ctrl+1

Aplică sau golește eticheta Important.

Ctrl+2

Aplică sau golește eticheta Întrebare.

Ctrl+3

Aplică sau golește eticheta Memorare pentru mai târziu.

Ctrl+4

Aplică sau golește eticheta Definiție.

Ctrl+5

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+6

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+7

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+8

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

Ctrl+0

Utilizarea schițelor

Pentru aceasta

Apăsați

Afișează prin Nivel 1.

Alt+Shift+1

Extinde la Nivel 2.

Alt+Shift+2

Extinde la Nivel 3.

Alt+Shift+3

Extinde la Nivel 4.

Alt+Shift+4

Extinde la Nivel 5.

Alt+Shift+5

Extinde la Nivel 6.

Alt+Shift+6

Extinde la Nivel 7.

Alt+Shift+7

Extinde la Nivel 8.

Alt+Shift+8

Extinde la Nivel 9.

Alt+Shift+9

Extinde toate nivelurile.

Alt+Shift+0

Mărește indentarea cu un nivel.

Tab

Micșorează indentarea cu un nivel.

Shift+Tab

Extinde o schiță restrânsă.

Alt+Shift+Semnul Plus

Restrânge o schiță extinsă.

Alt+Shift+Semnul Minus

Începutul paginii

Specificarea setărilor de limbă

Notă: Pentru a modifica direcția de scriere pentru note, trebuie întâi să activați limbile cu scriere de la dreapta la stânga în instrumentul Preferințe de limbă Microsoft Office.

Pentru aceasta

Apăsați

Setează direcția de scriere de la stânga la dreapta.

Ctrl+Shift stânga

Setează direcția de scriere de la dreapta la stânga.

Ctrl+Shift dreapta

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga.

Tab

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta.

Shift+Tab

Organizarea și gestionarea blocnotesului

Lucrul cu pagini și note laterale

Pentru aceasta

Apăsați

Activează sau dezactivează vizualizarea pagină completă.

F11

Deschide o fereastră OneNote nouă.

Ctrl+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

Ctrl+Shift+M

Extinde sau restrânge filele dintr-un grup de pagini.

Ctrl+Shift+*

Imprimă pagina curentă.

Ctrl+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

Ctrl+N

Mărește lățimea barei cu file de pagini.

Ctrl+Shift+[

Micșorează lățimea barei cu file de pagini.

Ctrl+Shift+]

Creează o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel.

Ctrl+Alt+N

Micșorează nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

CTRL+ALT+]

Mărește nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

Ctrl+Alt+]

Creează o subpagină nouă sub pagina curentă.

Ctrl+Shift+Alt+N

Selectează toate elementele.

Apăsați Ctrl+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de selectare.

Ctrl+A

Selectează pagina curentă.

Ctrl+Shift+A
Dacă pagina selectată face parte dintr-un grup, apăsați Ctrl+A pentru a selecta toate paginile din grup.

Mută în sus fila de pagină selectată.

Alt+Shift+Săgeată în sus

Mută în jos fila de pagină selectată.

Alt+Shift+Săgeată în jos

Mută punctul de inserare în titlul paginii.

Ctrl+Shift+T

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

Alt+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibile în mod curent.

Alt+PAGE DOWN

Defilează în sus în pagina curentă.

PAGE UP

Defilează în jos în pagina curentă.

PAGE DOWN

Defilează la marginea de sus a paginii curente.

Ctrl+Home

Defilează la marginea de jos a paginii curente.

Ctrl+End

Trece la paragraful următor.

Ctrl+Săgeată în jos

Trece la paragraful anterior.

Ctrl+Săgeată în sus

Trece la containerul următor.

Alt+Săgeată în jos

Trece la începutul liniei.

Home

Trece la sfârșitul liniei.

End

Deplasarea cu un caracter la stânga.

Săgeată la stânga

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

Săgeată la dreapta

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

Alt+Săgeată la stânga

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

Alt+Săgeată la dreapta

Mărește.

Alt+Ctrl+Semnul plus (pe tastatura numerică) sau Alt+Ctrl+Shift+Semnul plus

Micșorează.

Alt+Ctrl+Semnul minus (pe tastatura numerică) sau Alt+Ctrl+Shift+Cratimă

Salvează modificările.

Notă: În timp ce OneNote este în curs de rulare, notele se salvează automat de câte ori le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

Ctrl+S

Începutul paginii

Lucrul cu blocnotesuri și secțiuni

Pentru aceasta

Apăsați

Deschide OneNote.

Windows+Shift+N

Deschide un blocnotes.

Ctrl+O

Instrumentul Trimitere la OneNote

Windows+N

Creează o secțiune nouă.

Ctrl+T

Deschide o secțiune.

Ctrl+Alt+Shift+O

Trece la secțiunea următoare.

Ctrl+Tab

Trece la secțiunea anterioară.

Ctrl+Shift+tasta Tab

Trece la pagina următoare din secțiune.

Ctrl+PAGE DOWN

Trece la pagina anterioară din secțiune.

Ctrl+PAGE UP

Trece la prima pagină din secțiune.

Alt+Home

Trece la ultima pagină din secțiune.

Alt+End

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

Alt+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibil în mod curent.

Alt+PAGE DOWN

Mută sau copiază pagina curentă.

Ctrl+Alt+M

Focalizează pe fila curentă a paginii.

Ctrl+Alt+G

Selectează fila paginii curente.

Ctrl+SHFT+A

Focalizează pe fila curentă a secțiunii.

Ctrl+Shift+G

Mută secțiunea curentă.

Ctrl+Shift+G, apoi Shift+F10, M

Comută la alt blocnotes de pe Bara de navigare.

Ctrl+G, apoi apăsați tastele Săgeată în jos sau Săgeată în sus pentru a selecta alt blocnotes, apoi apăsați pe Enter

Începutul paginii

Căutarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Mută punctul de inserare în caseta Căutare pentru a căuta toate blocnotesurile.

Ctrl+E

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, examinează următorul rezultat.

Săgeată în jos

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, face salt la rezultatul selectat și îndepărtează Căutarea.

Enter

Modifică domeniul de căutare.

Ctrl+E, Tab, Spațiu

Deschide panoul Rezultate căutare.

Alt+O după căutare

Caută doar în pagina curentă.

Notă: Puteți să comutați între a căuta peste tot și a căuta doar în pagina curentă în orice moment, apăsând Ctrl+E sau Ctrl+F.

Ctrl+F

În timpul căutării în pagina curentă, mută la următorul rezultat.

Enter sau F3

În timpul căutării în pagina curentă, mută la rezultatul anterior.

Shift+F3

Îndepărtează Căutarea și revine la pagină.

Esc

Începutul paginii

Partajarea notelor

Partajarea notelor cu alte persoane

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

Ctrl+Shift+E

Partajarea notelor cu alte programe

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

Ctrl+Shift+E

Creează o activitate Outlook Azi din nota curent selectată.

Ctrl+Shift+1

Creează o activitate Outlook Mâine din nota curent selectată.

Ctrl+Shift+2

Creează o activitate Outlook Săptămâna aceasta din nota curent selectată.

Ctrl+Shift+3

Creează o activitate Outlook Săptămâna următoare din nota curent selectată.

Ctrl+Shift+4

Creează o activitate Outlook Fără dată din nota curent selectată.

Ctrl+Shift+5

Deschide activitatea Outlook selectată.

Ctrl+Shift+K

Marchează activitatea Outlook ca terminată.

Ctrl+Shift+9

Șterge activitatea Outlook selectată.

Ctrl+Shift+0

Sincronizează modificările din blocnotesul partajat în mod curent.

Shift+F9

Sincronizează modificările din toate blocnotesurile partajate.

F9

Marchează pagina curentă ca necitită.

Ctrl+Q

Protejarea notelor

Protejarea prin parolă a secțiunilor

Pentru aceasta

Apăsați

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă.

Ctrl+Alt+L

Acest articol listează comenzile rapide de la tastatură disponibile pentru activitățile uzuale din Microsoft OneNote 2013. Comenzile rapide de la tastatură se aplică structurii de tastatură tip S.U.A. Este posibil ca tastele altor tastaturi să nu corespundă exact acelora din tastatura S.U.A.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă simultan două sau mai multe taste, tastele se separă prin semnul plus (+ ). Pentru comenzile rapide în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele se separă prin virgulă ( ,  ). 

În acest articol

Luarea de note și formatarea lor

Tastarea și editarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M sau Windows+ALT+N

Face andocarea ferestrei OneNote.

CTRL+ALT+D

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultima acțiune.

CTRL+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Notă: Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de acoperire al selectării.

CTRL+A

Decupează textul sau elementul selectat.

CTRL+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat.

CTRL+C

Lipește conținutul din Clipboard.

CTRL+V

Se deplasează la începutul liniei.

HOME

Se deplasează la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge unui cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Inserează un sfârșit de linie fără a începe un paragraf nou.

SHIFT+ENTER

Verifică ortografia.

F7

Deschide lexiconul pentru cuvântul selectat în prezent

SHIFT+F7

Afișează meniul context pentru orice notă, filă sau alt obiect evidențiat în prezent.

SHIFT+F10

Execută acțiunea sugerată pe Bara de informații dacă aceasta apare în partea de sus a unei pagini.

CTRL+SHIFT+W

Începutul paginii

Formatarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Evidențiază textul selectat.

CTRL+SHIFT+H sau CTRL+ALT+H

Introduce un link.

CTRL+K

Copiază formatarea textului selectat (Descriptor de formate).

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatarea în textul selectat (Descriptor de formate).

CTRL+SHIFT+V

Deschide un link.

Notă: Cursorul trebuie să fie plasat oriunde în interiorul textului linkului formatat.

ENTER

Aplică sau elimină formatarea aldină din textul selectat.

CTRL+B

Aplicarea sau eliminarea formatării cursive din textul selectat.

CTRL+I

Aplicarea sau eliminarea sublinierii din textul selectat.

CTRL+U

Aplică sau elimină tăierea din textul selectat.

CTRL+CRATIMĂ

Aplică sau elimină formatarea ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+=

Aplică sau elimină formatarea ca indice din textul selectat.

CTRL+=

Aplică sau elimină formatarea de listă cu marcatori din paragraful selectat.

CTRL+PUNCT

Aplică sau elimină formatarea ca listă numerotată din paragraful selectat.

CTRL+BARĂ OBLICĂ

Aplică un stil Titlu 1 la nota curentă.

CTRL+ALT+1

Aplică un stil Titlu 2 la nota curentă.

CTRL+ALT+2

Aplică un stil Titlu 3 la nota curentă.

CTRL+ALT+3

Aplică un stil Titlu 4 la nota curentă.

CTRL+ALT+4

Aplică un stil Titlu 5 la nota curentă.

CTRL+ALT+5

Aplică un stil Titlu 6 la nota curentă.

CTRL+ALT+6

Aplică stilul Normal la nota curentă.

CTRL+SHIFT+N

Indentează la stânga un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elimină un indent de paragraf de la stânga.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Aliniază la dreapta paragraful selectat.

CTRL+R

Aliniază la stânga paragraful selectat.

CTRL+L

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl+Shift+:

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+;

Elimină total formatarea aplicată textului selectat.

CTRL+SHIFT+N

Afișează sau ascunde liniile riglă de pe pagina curentă.

CTRL+SHIFT+R

Începutul paginii

Adăugarea de elemente la o pagină

Pentru aceasta

Apăsați

Inserează un document sau un fișier pe pagina curentă.

ALT+N, F

Inserează un document sau un fișier ca imagine imprimată pe pagina curentă.

ALT+N, O

Afișează sau ascunde imagini imprimate de documente pe pagina curentă (atunci când OneNote rulează în modul Contrast puternic).

ALT+SHIFT+P

Inserează o imagine dintr-un fișier.

ALT+N, P

Inserează o imagine dintr-un scaner sau un aparat foto.

ALT+N, S

Inserează o decupare de ecran.

Notă: Pictograma OneNote trebuie să fie activă în zona de notificări, în extremitatea dreaptă a barei de activități Windows.

Tasta siglă Windows+S (Dacă utilizați OneNote 2013 cu cele mai recente actualizări, apăsați tasta siglă Windows+SHIFT+S)

Inserează data curentă.

ALT+SHIFT+D

Inserează data și ora curente.

ALT+SHIFT+F

Inserează ora curentă.

ALT+SHIFT+T

Inserează un sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Pornește o ecuație matematică sau efectuează conversia textului selectat într-o ecuație matematică.

ALT+=

Inserează simbolul Euro (€).

CTRL+ALT+E

Creează un tabel adăugând o coloană suplimentară la un text tastat deja.

TAB

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând.

TAB

Creează alt rând atunci când vă aflați la ultima celulă a unui tabel.

Notă: Apăsați ENTER încă o dată pentru a termina tabelul.

ENTER

Creează un rând sub rândul curent dintr-un tabel.

CTRL+ENTER

Creează alt paragraf în aceeași celulă dintr-un tabel.

ALT+ENTER

Creează o coloană în partea dreaptă a coloanei curente dintr-un tabel.

CTRL+ALT+R

Creează un rând deasupra celui curent dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul oricărui rând).

ENTER

Șterge rândul curent necompletat dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul rândului).

DEL (apăsați de două ori)

Începutul paginii

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Notă: Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de acoperire al selectării.

CTRL+A

Selectează până la sfârșitul liniei.

SHIFT+END

Selectează întreaga linie (când cursorul este la începutul liniei).

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Se deplasează la titlul paginii și o selectează.

CTRL+SHIFT+T

Anulă schița sau pagina selectată.

ESC

Mută în sus paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută la stânga paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (micșorând indentarea).

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută la dreapta paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (mărind indentarea).

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia.

CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Șterge nota sau obiectul selectate.

DELETE

Mută la începutul liniei.

HOME

Se deplasează la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Pornește redarea unei înregistrări audio și video selectate.

CTRL+ALT+P sau CTRL+ALT+S

Derulează înapoi cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

CTRL+ALT+Y

Derulează înainte cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

CTRL+ALT+U

Începutul paginii

Etichetarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Aplică, marchează sau golește eticheta De făcut.

CTRL+1

Aplică sau golește eticheta Important.

CTRL+2

Aplică sau golește eticheta Întrebare.

CTRL+3

Aplică sau golește eticheta Memorare pentru mai târziu.

CTRL+4

Aplică sau golește eticheta Definiție.

CTRL+5

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+6

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+7

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+8

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

CTRL+0

Utilizarea schițelor

Pentru aceasta

Apăsați

Afișează prin Nivel 1.

ALT+SHIFT+1

Extinde la Nivel 2.

ALT+SHIFT+2

Extinde la Nivel 3.

ALT+SHIFT+3

Extinde la Nivel 4.

ALT+SHIFT+4

Extinde la Nivel 5.

ALT+SHIFT+5

Extinde la Nivel 6.

ALT+SHIFT+6

Extinde la Nivel 7.

ALT+SHIFT+7

Extinde la Nivel 8.

ALT+SHIFT+8

Extinde la Nivel 9.

ALT+SHIFT+9

Extinde toate nivelurile.

ALT+SHIFT+0

Mărește indentarea cu un nivel.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel.

SHIFT+TAB

Extinde o schiță restrânsă.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge o schiță extinsă.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Începutul paginii

Specificarea setărilor de limbă

Notă: Pentru a modifica direcția de scriere pentru note, trebuie întâi să activați limbile cu scriere de la dreapta la stânga în instrumentul Preferințe de limbă Microsoft Office.

Pentru aceasta

Apăsați

Setează direcția de scriere de la stânga la dreapta.

CTRL+SHIFT STÂNGA

Setează direcția de scriere de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT DREAPTA

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta.

SHIFT+TAB

Organizarea și gestionarea blocnotesului

Lucrul cu pagini și note laterale

Pentru aceasta

Apăsați

Activează sau dezactivează vizualizarea pagină completă.

F11

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M

Extinde sau restrânge filele dintr-un grup de pagini.

CTRL+SHIFT+*

Imprimă pagina curentă.

CTRL+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

CTRL+N

Mărește lățimea barei cu file de pagini.

CTRL+SHIFT+[

Micșorează lățimea barei cu file de pagini.

CTRL+SHIFT+]

Creează o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel.

CTRL+ALT+N

Micșorează nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

CTRL+ALT+[

Mărește nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

CTRL+ALT+]

Creează o subpagină nouă sub pagina curentă.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Selectează toate elementele.

Notă: Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de selectare.

CTRL+A

Selectează pagina curentă.

CTRL+SHIFT+A
Dacă pagina selectată face parte dintr-un grup, apăsați CTRL+A pentru a selecta toate paginile din grup.

Mută în sus fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută punctul de inserare în titlul paginii.

CTRL+SHIFT+T

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibile în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Defilează în sus în pagina curentă.

PAGE UP

Defilează în jos în pagina curentă.

PAGE DOWN

Defilează la marginea de sus a paginii curente.

CTRL+HOME

Defilează la marginea de jos a paginii curente.

CTRL+END

Trece la paragraful următor.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la paragraful anterior.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Trece la containerul următor.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la începutul liniei.

HOME

Trece la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mărește.

ALT+CTRL+SEMNUL PLUS (pe tastatura numerică) sau ALT+CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Micșorează.

ALT+CTRL+SEMNUL MINUS (pe tastatura numerică) sau ALT+CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Salvează modificările.

Notă: În timp ce OneNote este în curs de rulare, notele se salvează automat de câte ori le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

CTRL+S

Începutul paginii

Lucrul cu blocnotesuri și secțiuni

Pentru aceasta

Apăsați

Deschide OneNote.

Windows+SHIFT+N

Deschide un blocnotes.

CTRL+O

Instrumentul Trimitere la OneNote

Windows+N

Creează o secțiune nouă.

CTRL+T

Deschide o secțiune.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Trece la secțiunea următoare.

CTRL+TAB

Trece la secțiunea anterioară.

CTRL+SHIFT+TAB

Trece la pagina următoare din secțiune.

CTRL+PAGE DOWN

Trece la pagina anterioară din secțiune.

CTRL+PAGE UP

Trece la prima pagină din secțiune.

ALT+HOME

Trece la ultima pagină din secțiune.

ALT+END

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibil în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Mută sau copiază pagina curentă.

CTRL+ALT+M

Focalizează pe fila curentă a paginii.

CTRL+ALT+G

Selectează fila paginii curente.

CTRL+SHIFT+A

Focalizează pe fila curentă a secțiunii.

CTRL+SHIFT+G

Mută secțiunea curentă.

CTRL+SHIFT+G, apoi SHIFT+F10, M

Comută la alt blocnotes de pe Bara de navigare.

CTRL+G, apoi apăsați tastele SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a selecta alt blocnotes, apoi apăsați ENTER

Începutul paginii

Căutarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Mută punctul de inserare în caseta Căutare pentru a căuta toate blocnotesurile.

CTRL+E

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, examinează următorul rezultat.

SĂGEATĂ ÎN JOS

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, face salt la rezultatul selectat și elimină Căutarea.

ENTER

Modifică domeniul de căutare.

CTRL+E, TAB, SPAȚIU

Deschide panoul Rezultate căutare.

ALT+O după căutare

Caută doar în pagina curentă.

Notă: Aveți posibilitatea să comutați între a căuta peste tot și a căuta doar în pagina curentă în orice moment, apăsând CTRL+E sau CTRL+F.

CTRL+F

În timpul căutării în pagina curentă, mută la următorul rezultat.

ENTER sau F3

În timpul căutării în pagina curentă, mută la rezultatul anterior.

SHFT+F3

Îndepărtează Căutarea și revine la pagină.

ESC

Începutul paginii

Partajarea notelor

Partajarea notelor cu alte persoane

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Partajarea notelor cu alte programe

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Creează o activitate Outlook Astăzi din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+1

Creează o activitate Outlook Mâine din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+2

Creează o activitate Outlook Săptămâna aceasta din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+3

Creează o activitate Outlook Săptămâna următoare din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+4

Creează o activitate Outlook Fără dată din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+5

Deschide activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+K

Marchează activitatea Outlook ca terminată.

CTRL+SHIFT+9

Șterge activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+0

Sincronizează modificările din blocnotesul partajat în mod curent.

SHIFT+F9

Sincronizează modificările din toate blocnotesurile partajate.

F9

Marchează pagina curentă ca necitită.

CTRL+Q

Protejarea notelor

Protejarea prin parolă a secțiunilor

Pentru aceasta

Apăsați

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă.

CTRL+ALT+L

Începutul paginii

Acest articol de Ajutor descrie comenzile rapide de la tastatură pentru activitățile uzuale din Microsoft OneNote 2010. Aceste comenzi rapide de la tastatură se aplică structurii de tastatură de tip SUA. Este posibil ca tastele altor tastaturi să nu corespundă exact acelora de pe tastatura SUA.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă simultan două sau mai multe taste, tastele se separă prin semnul plus (+ ). Pentru comenzile rapide în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele se separă prin virgulă ( ,  ). 

Notă: Este posibil să nu vizualizați cea mai recentă versiune a acestui articol. Dacă pe bara de stare din partea de jos a acestei ferestre scrie Offline, conectați-vă computerul la internet, faceți clic pe butonul Offline din vizualizatorul Ajutor, apoi faceți clic pe Afișare conținut de la Office.com în meniul de comenzi rapide. Alternativ, vizitați Office.com și căutați pagina Ajutor și instrucțiuni pentru Microsoft OneNote 2010 pentru cea mai recentă documentație.

În acest articol

Luarea de note și formatarea lor

Tastarea și editarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M

Face andocarea ferestrei OneNote.

CTRL+ALT+D

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultima acțiune.

CTRL+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Notă: Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de acoperire al selectării.

CTRL+A

Decupează textul sau elementul selectat.

CTRL+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat.

CTRL+C

Lipește conținutul din Clipboard.

CTRL+V

Se deplasează la începutul liniei.

HOME

Se deplasează la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge unui cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Inserează un sfârșit de linie fără a începe un paragraf nou.

SHIFT+ENTER

Verifică ortografia.

F7

Deschide lexiconul pentru cuvântul selectat în prezent

SHIFT+F7

Afișează meniul context pentru orice notă, filă sau alt obiect evidențiat în prezent.

SHIFT+F10

Execută acțiunea sugerată pe Bara de informații dacă aceasta apare în partea de sus a unei pagini.

CTRL+SHIFT+W

Formatarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Evidențiază textul selectat cu galben.

CTRL+SHIFT+H
sau CTRL+ALT+H

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Copiază formatarea textului selectat (Descriptor de formate).

CTRL+SHIFT+C

Lipește formatarea în textul selectat (Descriptor de formate).

CTRL+SHIFT+V

Deschide un hyperlink.

Notă: Cursorul trebuie să fie plasat oriunde în interiorul textului hyperlinkului formatat.

ENTER

Aplică sau elimină formatarea aldină din textul selectat.

CTRL+B

Aplicarea sau eliminarea formatării cursive din textul selectat.

CTRL+I

Aplicarea sau eliminarea sublinierii din textul selectat.

CTRL+U

Aplică sau elimină tăierea din textul selectat.

CTRL+CRATIMĂ

Aplică sau elimină formatarea ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+=

Aplică sau elimină formatarea ca indice din textul selectat.

CTRL+=

Aplică sau elimină formatarea de listă cu marcatori din paragraful selectat.

CTRL+PUNCT

Aplică sau elimină formatarea ca listă numerotată din paragraful selectat.

CTRL+BARĂ OBLICĂ

Aplică un stil Titlu 1 la nota curentă.

CTRL+ALT+1

Aplică un stil Titlu 2 la nota curentă.

CTRL+ALT+2

Aplică un stil Titlu 3 la nota curentă.

CTRL+ALT+3

Aplică un stil Titlu 4 la nota curentă.

CTRL+ALT+4

Aplică un stil Titlu 5 la nota curentă.

CTRL+ALT+5

Aplică un stil Titlu 6 la nota curentă.

CTRL+ALT+6

Aplică stilul Normal la nota curentă.

CTRL+SHIFT+N

Indentează la stânga un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elimină un indent de paragraf de la stânga.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Aliniază la dreapta paragraful selectat.

CTRL+R

Aliniază la stânga paragraful selectat.

CTRL+L

Mărește dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl+Shift+:

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

CTRL+SHIFT+;

Elimină total formatarea aplicată textului selectat.

CTRL+SHIFT+N

Afișează sau ascunde liniile riglă de pe pagina curentă.

CTRL+SHIFT+R

Adăugarea de elemente la o pagină

Pentru aceasta

Apăsați

Inserează un document sau un fișier pe pagina curentă.

ALT+N, F

Inserează un document sau un fișier ca imagine imprimată pe pagina curentă.

ALT+N, O

Afișează sau ascunde imagini imprimate de documente pe pagina curentă (atunci când OneNote rulează în modul Contrast puternic).

ALT+SHIFT+P

Inserează o imagine dintr-un fișier.

ALT+N, P

Inserează o imagine dintr-un scaner sau un aparat foto.

ALT+N, S

Inserează o decupare de ecran.

Notă: Pictograma OneNote trebuie să fie activă în zona de notificări, în extremitatea dreaptă a barei de activități Windows.

Tasta siglă Windows+S

Inserează data curentă.

ALT+SHIFT+D

Inserează data și ora curente.

ALT+SHIFT+F

Inserează ora curentă.

ALT+SHIFT+T

Inserează un sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Pornește o ecuație matematică sau efectuează conversia textului selectat într-o ecuație matematică.

ALT+=

Creează un tabel adăugând o coloană suplimentară la un text tastat deja.

TAB

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând.

TAB

Creează alt rând atunci când vă aflați la ultima celulă a unui tabel.

Notă: Apăsați ENTER încă o dată pentru a termina tabelul.

ENTER

Creează un rând sub rândul curent dintr-un tabel.

CTRL+ENTER

Creează alt paragraf în aceeași celulă dintr-un tabel.

ALT+ENTER

Creează o coloană în partea dreaptă a coloanei curente dintr-un tabel.

CTRL+ALT+R

Creează o coloană în partea stângă a coloanei curente dintr-un tabel.

CTRL+ALT+E

Creează un rând deasupra celui curent dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul oricărui rând).

ENTER

Șterge rândul curent necompletat dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul rândului).

DEL (apăsați de două ori)

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Notă: Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de acoperire al selectării.

CTRL+A

Selectează până la sfârșitul liniei.

SHIFT+END

Selectează întreaga linie (când cursorul este la începutul liniei).

SHIFT+SĂGEATĂ JOS

Se deplasează la titlul paginii și o selectează.

CTRL+SHIFT+T

Anulă schița sau pagina selectată.

ESC

Mută în sus paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută la stânga paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (micșorând indentarea).

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută la dreapta paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (mărind indentarea).

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia.

CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Șterge nota sau obiectul selectate.

DELETE

Mută la începutul liniei.

HOME

Se deplasează la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Pornește redarea unei înregistrări audio și video selectate.

CTRL+ALT+P

Pornește redarea unei înregistrări audio și video selectate.

CTRL+ALT+S

Derulează înapoi cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

CTRL+ALT+Y

Derulează înainte cu câteva secunde înregistrarea audio sau video curentă.

CTRL+ALT+U

Etichetarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Aplică, marchează sau golește eticheta De făcut.

CTRL+1

Aplică sau golește eticheta Important.

CTRL+2

Aplică sau golește eticheta Întrebare.

CTRL+3

Aplică sau golește eticheta Memorare pentru mai târziu.

CTRL+4

Aplică sau golește eticheta Definiție.

CTRL+5

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+6

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+7

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+8

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

CTRL+0

Utilizarea schițelor

Pentru aceasta

Apăsați

Afișează prin Nivel 1.

ALT+SHIFT+1

Extinde la Nivel 2.

ALT+SHIFT+2

Extinde la Nivel 3.

ALT+SHIFT+3

Extinde la Nivel 4.

ALT+SHIFT+4

Extinde la Nivel 5.

ALT+SHIFT+5

Extinde la Nivel 6.

ALT+SHIFT+6

Extinde la Nivel 7.

ALT+SHIFT+7

Extinde la Nivel 8.

ALT+SHIFT+8

Extinde la Nivel 9.

ALT+SHIFT+9

Extinde toate nivelurile.

ALT+SHIFT+0

Mărește indentarea cu un nivel.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel.

SHIFT+TAB

Extinde o schiță restrânsă.

ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS

Restrânge o schiță extinsă.

ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS

Specificarea setărilor de limbă

Notă: Pentru a modifica direcția de scriere pentru note, trebuie întâi să activați limbile cu scriere de la dreapta la stânga în instrumentul Preferințe de limbă Microsoft Office 2010.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Setează direcția de scriere de la stânga la dreapta.

CTRL+SHIFT STÂNGA

Setează direcția de scriere de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT DREAPTA

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta.

SHIFT+TAB

Începutul paginii

Organizarea și gestionarea blocnotesului

Lucrul cu pagini și note laterale

Pentru aceasta

Apăsați

Activează sau dezactivează vizualizarea pagină completă.

F11

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M

Extinde sau restrânge filele dintr-un grup de pagini.

CTRL+SHIFT+*

Imprimă pagina curentă.

CTRL+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

CTRL+N

Mărește lățimea barei cu file de pagini.

CTRL+SHIFT+[

Micșorează lățimea barei cu file de pagini.

CTRL+SHIFT+]

Creează o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel.

CTRL+ALT+N

Micșorează nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

CTRL+ALT+[

Mărește nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

CTRL+ALT+]

Creează o subpagină nouă sub pagina curentă.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Selectează toate elementele.

Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de selectare.

CTRL+A

Selectează pagina curentă.

CTRL+SHIFT+A
Dacă pagina selectată face parte dintr-un grup, apăsați CTRL+A pentru a selecta toate paginile din grup.

Mută în sus fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută punctul de inserare în titlul paginii.

CTRL+SHIFT+T

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibile în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Defilează în sus în pagina curentă.

PAGE UP

Defilează în jos în pagina curentă.

PAGE DOWN

Defilează la marginea de sus a paginii curente.

CTRL+HOME

Defilează la marginea de jos a paginii curente.

CTRL+END

Trece la paragraful următor.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la paragraful anterior.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută punctul de inserare în sus în pagina curentă sau extinde pagina în sus.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută punctul de inserare în jos în pagina curentă sau extinde pagina în jos.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută punctul de inserare la stânga în pagina curentă sau extinde pagina la stânga.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută punctul de inserare la dreapta în pagina curentă sau extinde pagina la dreapta.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Trece la containerul următor.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la începutul liniei.

HOME

Trece la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mărește.

ALT+CTRL+SEMNUL PLUS (pe tastatura numerică)
–SAU–
ALT+CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Micșorează.

ALT+CTRL+SEMNUL MINUS (pe tastatura numerică)
–SAU–
ALT+CTRL+SHIFT+Cratimă

Salvează modificările.

În timp ce OneNote este în curs de rulare, notele se salvează automat de câte ori le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

CTRL+S

Lucrul cu blocnotesuri și secțiuni

Pentru aceasta

Apăsați

Creează o secțiune nouă.

CTRL+T

Deschide un blocnotes.

CTRL+O

Deschide o secțiune.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Trece la secțiunea următoare.

CTRL+TAB

Trece la secțiunea anterioară.

CTRL+SHIFT+TAB

Trece la pagina următoare din secțiune.

CTRL+PAGE DOWN

Trece la pagina anterioară din secțiune.

CTRL+PAGE UP

Trece la prima pagină din secțiune.

ALT+HOME

Trece la ultima pagină din secțiune.

ALT+END

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibil în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Mută sau copiază pagina curentă.

CTRL+ALT+M

Focalizează pe fila curentă a paginii.

CTRL+ALT+G

Selectează fila paginii curente.

CTRL+SHIFT+A

Focalizează pe fila curentă a secțiunii.

CTRL+SHIFT+G

Mută secțiunea curentă.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Comută la alt blocnotes de pe Bara de navigare.

CTRL+G, apoi apăsați tastele SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS pentru a selecta alt blocnotes, apoi apăsați ENTER

Căutarea notelor

Pentru aceasta

Apăsați

Mută punctul de inserare în caseta Căutare pentru a căuta toate blocnotesurile.

CTRL+E

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, examinează următorul rezultat.

SĂGEATĂ ÎN JOS

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, face salt la rezultatul selectat și elimină Căutarea.

ENTER

Modifică domeniul de căutare.

CTRL+E, TAB, SPAȚIU

Deschide panoul Rezultate căutare.

ALT+O după căutare

Caută doar în pagina curentă.

Notă: Aveți posibilitatea să comutați între a căuta peste tot și a căuta doar în pagina curentă în orice moment, apăsând CTRL+E sau CTRL+F.

CTRL+F

În timpul căutării în pagina curentă, mută la următorul rezultat.

ENTER sau F3

În timpul căutării în pagina curentă, mută la rezultatul anterior.

SHFT+F3

Îndepărtează Căutarea și revine la pagină.

ESC

Începutul paginii

Partajarea notelor

Partajarea notelor cu alte persoane

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Partajarea notelor cu alte programe

Pentru aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Creează o activitate Outlook Astăzi din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+1

Creează o activitate Outlook Mâine din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+2

Creează o activitate Outlook Săptămâna aceasta din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+3

Creează o activitate Outlook Săptămâna următoare din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+4

Creează o activitate Outlook Fără dată din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+5

Deschide activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+K

Marchează activitatea Outlook ca terminată.

CTRL+SHIFT+9

Șterge activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+0

Sincronizează modificările din blocnotesul partajat în mod curent.

SHIFT+F9

Sincronizează modificările din toate blocnotesurile partajate.

F9

Marchează pagina curentă ca necitită.

CTRL+Q

Începutul paginii

Protejarea notelor

Protejarea prin parolă a secțiunilor

Pentru aceasta

Apăsați

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă.

CTRL+ALT+L

Începutul paginii

Acest subiect din Ajutor descrie comenzile rapide de la tastatură pentru activitățile comune în Microsoft Office OneNote 2007. Comenzile rapide de la tastatură se referă la configurația de tastatură pentru limba engleză americană. Tastele din alte configurații de tastatură pot să nu corespundă exact tastelor de pe tastatura SUA.

Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă simultan două sau mai multe taste, tastele se separă prin semnul plus (+ ). Pentru comenzile rapide în care se apasă o tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele se separă prin virgulă ( ,  ). 

Sfat: Pentru a găsi un cuvânt sau o expresie din acest subiect, faceți clic pe Afișați tot, apăsați CTRL+F, tastați cuvântul sau fraza, apoi apăsați ENTER.

Ajutor online

Comenzi rapide de la tastatură pentru utilizarea ferestrei Ajutor

Fereastra Ajutor furnizează acces la întregul conținut al Ajutorului Office. Fereastra Ajutor afișează subiecte și alt conținut de ajutor.

În fereastra Ajutor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți fereastra Ajutor.

F1

Închideți fereastra Ajutor

ALT+F4

Comutați între fereastra Ajutor și programul activ.

ALT+TAB

Reveniți la pagina de pornire Ajutor OneNote.

ALT+HOME

Selectați următorul element din fereastra Ajutor.

TAB

Selectați elementul anterior din fereastra Ajutor.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru elementul selectat.

ENTER

În secțiunea Navigați prin Ajutorul OneNote din fereastra Ajutor, selectați elementul anterior sau următor.

TAB sau SHIFT+TAB

În secțiunea Navigați prin Ajutorul OneNote din fereastra Ajutor, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

ENTER

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului.

TAB

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior.

SHIFT+TAB

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink.

ENTER

Revenirea la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi).

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Deplasarea înainte la următorul subiect Ajutor (butonul Redirecționare).

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Defilați puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilați mai mult în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Modificați dacă fereastra Ajutor apare conectată la programul activ (cu dale) sau separată de acesta (fără dale).

ALT+U

Afișați un meniu de comenzi pentru fereastra Ajutor. Pentru aceasta, este necesar ca fereastra Ajutor să aibă focalizarea activă (faceți clic în fereastra Ajutor).

SHIFT+F10

Opriți ultima acțiune (Butonul Oprire).

ESC

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare).

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor.

În cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați CTRL+P.

CTRL+P

Modificarea stării de conexiunii.

F6, apoi apăsați TASTA SĂGEATĂ ÎN JOS

Tastați textul în caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate.

F6, apoi apăsați TASTA SĂGEATĂ ÎN JOS

Comutați între diferitele zone ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutați între bara de instrumente, caseta Tastați cuvintele ce trebuie căutate și lista Căutare.

F6

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, selectați elementul următor sau pe cel anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Într-un cuprins în vizualizarea arborescentă, extindeți sau restrângeți elementul selectat.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elemente de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la fereastra următoare.

ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară.

ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active.

CTRL+W sau CTRL+F4

Trecerea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (în direcția acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.

Dacă prin apăsarea F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Comutați la un panou din alt panou din fereastra program (în sens contrar acelor de ceasornic).

SHIFT+F6

Dacă sunt deschise mai multe ferestre, comutarea la fereastra următoare.

CTRL+F6

Comutarea la fereastra anterioară.

CTRL+SHIFT+F6

Atunci când fereastra documentului nu este maximizată, efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei). Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, iar când terminați apăsați ESC.

CTRL+F8

Minimizarea unei ferestre la o pictogramă (funcționează numai pentru unele programe Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate.

CTRL+F10

Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard.

PRINT SCREEN

Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard.

ALT+PRINT SCREEN

Modificarea sau redimensionarea fontului

Pentru aceasta

Apăsați

Modificarea fontului

CTRL+SHIFT+F

Modificarea dimensiunii fontului

CTRL+SHIFT+P

Mărește dimensiunea fontului textului selectat

CTRL+SHIFT+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat

CTRL+SHIFT+<

Deplasarea în texte sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu o linie mai sus.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu o linie mai jos.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea la sfârșitul unei linii.

END

Deplasarea la începutul unei linii.

HOME

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la sfârșitul unei casete text.

CTRL+END

Deplasarea la începutul unei casete text.

CTRL+HOME

Repetarea ultimei acțiuni Găsire.

SHIFT+F4

Deplasarea în tabele și lucrul cu acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la celula următoare.

TAB

Deplasarea la celula anterioară.

SHIFT+TAB

Deplasarea la rândul următor.

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea la rândul anterior.

SĂGEATĂ ÎN SUS

Pornirea unui paragraf nou.

ENTER

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului.

TAB la sfârșitul ultimului rând

Accesarea și utilizarea panourilor de activități

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la un panou de activități de la alt panou din fereastra de program (poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori).

Dacă prin apăsarea F6 nu se afișează panoul de activități dorit, încercați să apăsați ALT pentru a plasa focalizarea la nivelul barei de meniu, apoi apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la panoul de activități.

F6

Atunci când un meniu este activ sau o bară de instrumente este activă, deplasați-vă la un panou de activități. (Poate fi necesar să apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.)

CTRL+TAB

Când un panou de activități este activ, selectarea opțiunii următoare sau anterioară din panou.

TAB sau SHIFT+TAB

Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deplasarea între opțiunile unui submeniu selectat; deplasarea între o serie de opțiuni ale unui grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ ÎN SUS

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat.

BARA DE SPAȚIU sau ENTER

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

SHIFT+F10

Când un meniu sau un submeniu este vizibil, selectați prima sau ultima comandă pe meniu sau pe submeniu.

HOME sau END

Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată.

PAGE UP sau PAGE DOWN

Deplasarea la începutul sau sfârșitul listei de galerii selectate.

CTRL+HOME sau CTRL+END

Deschideți panoul de activități Cercetare.

ALT+Clic

Redimensionarea și mutarea barelor de instrumente, a meniurilor și a panourilor de activități

 1. Apăsați ALT pentru a afișa bara de meniu.

 2. Apăsați CTRL+TAB în mod repetat pentru a selecta bara de instrumente sau panoul de activități dorit.

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  Redimensionarea unei bare de instrumente

  1. Pe bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.

  3. Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona cu un pixel o dată.

  Mutarea unei bare de instrumente

  1. Pe bara de instrumente, apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU pentru a afișa meniul Opțiuni bară de instrumente.

  2. Faceți clic pe comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Apăsați tastele săgeți pentru a poziționa bara de instrumente. Apăsați CTRL+ tastele săgeți pentru a muta cu un pixel o dată. Pentru a desprinde bara de instrumente, apăsați în mod repetat TASTA SĂGEATĂ ÎN JOS. Pentru a andoca bara de instrumente pe verticală în partea stângă sau dreaptă, apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA atunci când bara de instrumente este în partea stângă sau dreaptă.

  Redimensionarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARĂ DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Dimensiune, apoi apăsați ENTER.

  3. Apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a redimensiona cu un pixel o dată.

  Deplasarea unui panou de activități

  1. În panoul de activități, apăsați CTRL+BARĂ DE SPAȚIU pentru a afișa un meniu de comenzi suplimentare.

  2. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta comanda Mutare, apoi apăsați ENTER.

  3. Apăsați tastele săgeți pentru a poziționa panoul de activități. Utilizați CTRL+ tastele săgeți pentru a muta cu un pixel o dată.

 4. După ce terminați de mutat sau de redimensionat, apăsați ESC.

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea la opțiunea următoare sau la grupul de opțiuni următor.

TAB

Comutarea la opțiunea anterioară sau la grupul de opțiuni anterior.

SHIFT+TAB

Comutarea la fila următoare din caseta de dialog.

CTRL+TAB

Comutarea la fila anterioară din caseta de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

Tastele săgeți

Efectuarea acțiunii atribuite butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare.

BARA DE SPAȚIU

Deschiderea listei dacă lista este închisă și deplasarea la opțiunea respectivă din listă.

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea unei opțiuni; bifarea sau debifarea unei casete de selectare.

ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune

Deschiderea unei liste verticale selectate.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Închiderea unei liste verticale selectate; anularea unei comenzi și închiderea unei casete de dialog.

ESC

Efectuarea acțiunii atribuite unui buton implicit dintr-o casetă de dialog.

ENTER

Utilizarea casetelor de editare din cadrul casetelor de dialog

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi un nume de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Comutați la începutul intrării.

HOME

Comutarea la sfârșitul intrării.

END

Vă deplasați cu un caracter la stânga sau la dreapta.

SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA

Vă deplasați cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la stânga.

SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui caracter la dreapta.

SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la stânga.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Selectarea sau anularea selectării unui cuvânt la dreapta.

CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectați de la punctul de inserare până la începutul intrării.

SHIFT+HOME

Selectați de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării.

SHIFT+END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Pentru aceasta

Apăsați

Salt la folderul anterior. Imagine buton

ALT+1

Butonul Mai sus cu un nivel Imagine buton : deschide folderul cu un nivel mai sus de folderul deschis.

ALT+2

Butonul Căutați pe web Imagine buton : Închideți caseta de dialog și deschideți pagina de căutare web

ALT+3

Butonul Ștergere Imagine buton : Ștergeți folderul sau fișierul selectat.

ALT+3

Butonul Creare folder Imagine buton : Creează un folder nou.

ALT+4

Butonul Vizualizări Imagine buton : Comutarea între vizualizările de folder disponibile.

ALT+5

Butonul Instrumente: Afișează meniul Instrumente.

ALT+L

Afișați un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.

SHIFT+F10

Deplasarea între opțiuni sau zone din caseta de dialog.

TAB

Deschideți lista Căutare în.

F4 sau ALT+I

Reîmprospătează lista de fișiere.

F5

Luarea de note și formatarea lor

Tastarea și editarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M

Anulează ultima acțiune.

CTRL+Z

Reface ultima acțiune.

CTRL+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de acoperire al selectării.

CTRL+A

Decupează textul sau elementul selectat.

CTRL+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat.

CTRL+C

Lipește conținutul din Clipboard.

CTRL+V

Se deplasează la începutul liniei.

HOME

Se deplasează la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

CTRL+SĂGEATĂ STÂNGA

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

CTRL+SĂGEATĂ DREAPTA

Șterge un caracter la stânga.

BACKSPACE

Șterge un caracter la dreapta.

DELETE

Șterge un cuvânt la stânga.

CTRL+BACKSPACE

Șterge unui cuvânt la dreapta.

CTRL+DELETE

Inserează un sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Verifică ortografia.

F7

Formatarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Evidențiază textul selectat.

CTRL+SHIFT+H

Inserarea unui hyperlink.

CTRL+K

Deschide un hyperlink.

Notă: Cursorul trebuie să fie plasat oriunde în interiorul textului hyperlinkului formatat.

ENTER

Aplică sau elimină formatarea aldină din textul selectat.

CTRL+B

Aplicarea sau eliminarea formatării cursive din textul selectat.

CTRL+I

Aplicarea sau eliminarea sublinierii din textul selectat.

CTRL+U

Aplică sau elimină tăierea din textul selectat.

CTRL+CRATIMĂ

Aplică sau elimină formatarea ca exponent din textul selectat.

CTRL+SHIFT+=

Aplică sau elimină formatarea ca indice din textul selectat.

CTRL+=

Aplică sau elimină formatarea de listă cu marcatori din paragraful selectat.

CTRL+PUNCT

Aplică sau elimină formatarea ca listă numerotată din paragraful selectat.

CTRL+BARĂ OBLICĂ

Indentează la stânga un paragraf.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Elimină un indent de paragraf de la stânga.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Aliniază la dreapta paragraful selectat.

CTRL+R

Centrarea paragrafului selectat.

CTRL+E

Aliniază la stânga paragraful selectat.

CTRL+L

Aplicarea unui font la textul selectat.

CTRL+SHIFT+F, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Aplicarea unei dimensiuni de font la textul selectat.

CTRL+SHIFT+P, SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschiderea panoului de activități Font.

CTRL+D

Adăugarea de elemente la o pagină

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserează un document sau un fișier pe pagina curentă.

ALT+I, F

Inserează un document sau un fișier ca imagine imprimată pe pagina curentă.

ALT+I, O

Afișează sau ascunde imagini imprimate de documente pe pagina curentă (atunci când OneNote rulează în modul Contrast înalt).

ALT+SHIFT+P

Inserează o imagine dintr-un fișier.

ALT+I, P, F

Inserează o imagine dintr-un scaner sau de pe o cameră.

ALT+I, P, S

Inserează o decupare de ecran.

Notă: Pictograma OneNote trebuie să fie activă în zona de notificări, în extremitatea dreaptă a barei de activități Windows.

Tasta siglă Windows+S

Inserează data curentă.

ALT+SHIFT+D

Inserează data și ora curente.

ALT+SHIFT+F

Inserează ora curentă.

ALT+SHIFT+T

Inserează un sfârșit de linie.

SHIFT+ENTER

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de acoperire al selectării.

CTRL+A

Anulă schița sau pagina selectată.

ESC

Mută nota sau obiectul selectat în sus.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută nota sau obiectul selectat în jos.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută nota sau obiectul selectat la stânga.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută nota sau obiectul selectat la dreapta.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia.

CTRL+SHIFT+CRATIMĂ

Adăugați sau eliminați spațiu pe pagină.

ALT+I, N, apoi apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS și apăsați ENTER

Șterge nota sau obiectul selectate.

DELETE

Mută la începutul liniei.

HOME

Se deplasează la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Etichetarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Aplică, marchează sau golește eticheta De făcut.

CTRL+1

Aplică sau golește eticheta Important.

CTRL+2

Aplică sau golește eticheta Întrebare.

CTRL+3

Aplică sau golește eticheta Memorare pentru mai târziu.

CTRL+4

Aplică sau golește eticheta Definiție.

CTRL+5

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+6

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+7

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+8

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

CTRL+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

CTRL+0

Utilizarea schițelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișează prin Nivel 1.

ALT+SHIFT+1

Extinde la Nivel 2.

ALT+SHIFT+2

Extinde la Nivel 3.

ALT+SHIFT+3

Extinde la Nivel 4.

ALT+SHIFT+4

Extinde la Nivel 5.

ALT+SHIFT+5

Extinde la Nivel 6.

ALT+SHIFT+6

Extinde la Nivel 7.

ALT+SHIFT+7

Extinde la Nivel 8.

ALT+SHIFT+8

Extinde la Nivel 9.

ALT+SHIFT+9

Extinde toate nivelurile.

ALT+SHIFT+0

Afișează corpul de text pentru titlul selectat.

ALT+SHIFT+=

Ascunde corpul de text pentru titlul selectat.

ALT+SHIFT+CRATIMĂ

Mărește indentarea cu un nivel.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel.

SHIFT+TAB

Specificarea setărilor de limbă

Notă: Pentru a modifica direcția de scriere pentru note, trebuie întâi să activați limbile cu scriere de la dreapta la stânga în caseta de dialog Preferințe de limbă Microsoft Office 2007.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Setează direcția de scriere de la stânga la dreapta.

CTRL+SHIFT STÂNGA

Setează direcția de scriere de la dreapta la stânga.

CTRL+SHIFT DREAPTA

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga.

TAB

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta.

SHIFT+TAB

Organizarea și gestionarea blocnotesului

Lucrul cu pagini și note laterale

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Activează sau dezactivează vizualizarea pagină completă.

F11

Deschide o fereastră OneNote nouă.

CTRL+M

Deschide o fereastră OneNote mică pentru a crea o notă laterală.

CTRL+SHIFT+M

Imprimă pagina curentă.

CTRL+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

CTRL+N

Adaugă o subpagină nouă la grupul curent de pagini.

CTRL+SHIFT+N

Selectează toate elementele.

Apăsați CTRL+A de mai multe ori pentru a mări domeniul de selectare.

CTRL+A

Selectează pagina curentă.

CTRL+SHIFT+A
Dacă pagina selectată face parte dintr-un grup, apăsați CTRL+A pentru a selecta toate paginile din grup.

Mărește dimensiunea filei de pagină.

CTRL+SHIFT+PARANTEZĂ STÂNGA

Micșorează dimensiunea filei de pagină.

CTRL+SHIFT+PARANTEZĂ DREAPTA

Mută în sus fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută în jos fila de pagină selectată.

ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută punctul de inserare în antetul paginii.

CTRL+T

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibile în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Defilează în sus în pagina curentă.

PAGE UP

Defilează în jos în pagina curentă.

PAGE DOWN

Defilează la marginea de sus a paginii curente.

CTRL+HOME

Defilează la marginea de jos a paginii curente.

CTRL+END

Trece la paragraful următor.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la paragraful anterior.

CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută punctul de inserare în sus în pagina curentă sau extinde pagina în sus.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mută punctul de inserare în jos în pagina curentă sau extinde pagina în jos.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Mută punctul de inserare la stânga în pagina curentă sau extinde pagina la stânga.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Mută punctul de inserare la dreapta în pagina curentă sau extinde pagina la dreapta.

CTRL+ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Trece la containerul următor.

ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Trece la începutul liniei.

HOME

Trece la sfârșitul liniei.

END

Deplasarea cu un caracter la stânga.

SĂGEATĂ LA STÂNGA

Deplasarea cu un caracter la dreapta.

SĂGEATĂ LA DREAPTA

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Mărește.

ALT+CTRL+SEMNUL PLUS (pe tastatura numerică)
–SAU–
ALT+CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS

Micșorează.

ALT+CTRL+SEMNUL MINUS (pe tastatura numerică)
–SAU–
ALT+CTRL+SHIFT+Cratimă

Salvează modificările.

Notă: În timp ce OneNote este în curs de rulare, notele se salvează automat de câte ori le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

CTRL+S

Lucrul cu blocnotesuri și secțiuni

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creează un blocnotes nou.

ALT+N, N

Creează o secțiune nouă.

ALT+N, S

Deschide o secțiune.

CTRL+O

Trece la secțiunea următoare.

CTRL+TAB

Trece la secțiunea anterioară.

CTRL+SHIFT+TAB

Trece la pagina următoare din secțiune.

CTRL+PAGE DOWN

Trece la pagina anterioară din secțiune.

CTRL+PAGE UP

Trece la prima pagină din secțiune.

ALT+HOME

Trece la ultima pagină din secțiune.

ALT+END

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

ALT+PAGE UP

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibil în mod curent.

ALT+PAGE DOWN

Mută secțiunea curentă.

ALT+F, R, V

Căutarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Mută punctul de inserare în caseta Găsire.

CTRL+F

Modifică domeniul de căutare.

CTRL+F, TAB, SĂGEATĂ ÎN JOS

În timpul căutării, trece la următorul rezultat de căutare.

ENTER

Partajarea notelor

Partajarea notelor cu alte persoane

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Începe o sesiune de partajare live.

ALT+S, L, S

Se alătură la o sesiune partajată.

ALT+S, L, J

Părăsește o sesiune partajată.

ALT+S, L, L

Partajarea notelor cu alte programe

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Trimite pagina selectată la Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Creează o rezervare în Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Creează o persoană de contact în Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

Creează o activitate Outlook Astăzi din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+1

Creează o activitate Outlook Mâine din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+2

Creează o activitate Outlook Săptămâna aceasta din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+3

Creează o activitate Outlook Săptămâna următoare din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+4

Creează o activitate Outlook Fără dată din nota curent selectată.

CTRL+SHIFT+5

Deschide meniul Activități Outlook.

ALT+K

Deschide activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+K

Marchează activitatea Outlook ca terminată.

CTRL+SHIFT+9

Șterge activitatea Outlook selectată.

CTRL+SHIFT+0

Sincronizează modificările din blocnotesul partajat în mod curent.

SHIFT+F9

Sincronizează modificările din toate blocnotesurile partajate.

F9

Protejarea notelor

Protejarea prin parolă a secțiunilor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Specifică opțiunile de protejare prin parolă.

ALT+F, S

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă.

CTRL+ALT+L

Selectează caseta Introduceți parola din caseta de dialog Protecție prin parolă.

ALT+P

Selectează caseta Confirmați parola din caseta de dialog Protecție prin parolă.

ALT+C

Consultați și

Aflați cum să navigați în OneNote utilizând caracteristici accesibile

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a efectua activități de bază în OneNote

Asistență tehnică pentru persoanele cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×